צ.ל. עד הגנה מס' 25 | 07/06/2009

 

 

1453

 

        

בתי המשפט

 

בית משפט מחוזי נצרת

פח 000502/07

 

בפני:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

תאריך:

07/06/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 

 

 

 

המאשימה

 

נ  ג  ד

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

 

 

 

הנאשם

 

 

נוכחים:

בשם המאשימה: עו"ד שטרן ועו"ד ענבר

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

 

פרוטוקול

 

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

 

עד הגנה מס' 25 צ.ל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

שמו המלא של העד נרשם על דף ומסומן נ/191

ש.אתה מסרת הודעה במשטרה בתאריך 10/12/06 כל מה שמסרת זה אמת

ת.כן

ש.ב – 6/12/06 איפה למדת ובאיזה כיתה

ת.בנופי גולן, כיתה ט' 4

 

עו"ד ענבר: אין מניעה להגשת הודעת העד.

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/192

 

 

העד ממשיך:

ש.מה עשית לאחר השיעור השישי במהלך ההפסקה, ספר איפה היית, מה ראית ומה שמעת

ת.ישבתי בפרגולה בבית ספר, עם עוד כמה אנשים, גם תאיר הייתה ביניהם

ש.על איזה שעות אתה מדבר

ת.בין 12:50 ל – 13:05. ישבנו ואז היה צלצול ועליתי לכיתה

ש.איפה נמצא חדרו של אב הבית שאליו הלכת יחד עם תלמיד אחר, יחד עם המורה

ת.איפה שהמדרגות בעליה לשירותים למטה, מול המדרגות של העליה לשירותים

ש.מול המדרגות של השירותים שם נמצאה תאיר

ת.כן

ש.מי היה אב הבית

ת.קובי משהו

ש.באיזה שעה הייתם אצלו

ת.בשיעור שישי או שביעי, אני לא זוכר

ש.והוא היה בחדר

ת.כן

ש.אתה סיפרת שנכנסת לשירותים, אתה זוכר באיזה שעה

ת.זה היה לפני הרבה זמן, אני לא זוכר

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.אתה הלכת לפי מה שמסרת במשטרה לפרגולה בהפסקה אחרי השיעור השישי

ת.כן

ש.וחזרת לכיתה בתחילת השיעור השביעי כשהיה צלצול, לא נשארת בחוץ

ת.לא, עליתי לכיתה

ש.זאת אומרת אתה לא היית בחוץ מחוץ לשיעור לא בשיעור השישי ולא בשיעור השביעי

ת.נכון

ש.והזמן שבו אתה ראית את תאיר בחוץ בפרגולה זה רק בהפסקה עצמה

ת.כן

ש.לפי מה שאני מבינה אם ככה, אתה ראית את תאיר נכנסת לבית הספר

ת.כן

ש.ואם אתה עצמך נכנסת לבית הספר בצלצול של סוף ההפסקה, כלומר ב – 13:05 בערך, זאת אומרת שראית את תאיר נכנסת לבית הספר עוד לפני סוף ההפסקה, במהלך ההפסקה

ת.כן

ש.והיא אמרה לפי מה שאתה סיפרת, שהיא הולכת להביא את התיק משיעור תיאטרון

ת.כן

ש.זה אתה שמעת

ת.כן

ש.היא לא אמרה שהיא הולכת לשתות בברזיה

ת.לא

ש.אתה לא ראית לאיפה בבית הספר היא הלכה

ת.לא ראיתי

ש.ואתה גם לא יודע אם אחרי שחזרת לשיעור היא יצאה בחזרה לפרגולה או לא

ת.נכון

ש.בסוף השיעור השביעי אחרי שגמרת ללמוד את השיעור הזה, הלכת עם תלמיד נוסף קוראים לו א.ר. נכון

ת.כן

ש.למורה עירית

ת.נכון

ש.והיא לקחה אתכם לקובי

ת.נכון

ש.סיימתם לעבוד ב – 15:00

ת.נכון

ש.התחלתם מתי בערך, ב – 14:00 בערך

ת.בערך 14:15

ש.אתם לא עבדתם בחדר במשרד של השרתים, עבדתם בחדר הטיולים, איפה זה

ת.מחוץ לבית הספר, מתחת לקפיטריה בצד שמאל, מחוץ לבנין בית הספר

ש.אתה והילד הנוסף עבדתם יחד כל הזמן

ת.כן

ש.יחד עם קובי

ת.כן

ש.במהלך השיעור הזה, השעה הזו שעבדתם לא ראית שום דבר חריג ומוזר

ת.לא

ש.לא ראית אנשים מוזרים נכנסים לבית הספר

ת.לא

ש.אנשים מוזרים מסתובבים בבית הספר

ת.לא

ש.אם היית רואה, היית אומר למשטרה

ת.נכון

ש.רק אחרי שסיימת לעבוד, הלכת לשירותים

ת.כן

ש.והילד השני חיכה לך

ת.כן

ש.השירותים שאתה מדבר עליהם, אמרת שהשירותים של שכבת י'

ת.כן

ש.מה זה השירותים של שכבה י', איפה הם

ת.הם למעלה

ש.אלה השירותים שנמצאים עוד חצי קומה מעל השירותים שם היה הרצח ליד הספריה

ת.כן

ש.וזה היה בסביבות 15:00 – 15:10

ת.כן

ש.זה נכון שבסביבה של השירותים לא היה שום דבר מוזר

ת.לא ראיתי כלום

ש.לא היו שם אנשים מוזרים

ת.לא

 

עו"ד שפיגל: אין שאלות בחקירה חוזרת.