בקשה לגבי קלטות שידור מרשות השידור | 01/04/2007

1

 

   

 

בתי המשפט

 

בש 001599/07

בבית המשפט המחוזי בנצרת

בתיק עיקרי: פח  000502/07

01/04/2007

תאריך:

 כב' הנשיא מנחם בן-דוד

בפני:

       

 

 

 

רשות השידור

בעניין:

המבקשת

 

 

 

 

 

-נ ג ד-

 

 

 

1. מדינת ישראל - פרקליטות מחוז צפון

2. רומן בן ולדימיר זדורוב

 

המשיבים

 

 

 

 

החלטה

 

משיב מס' 2, (להלן: "הנאשם") עומד לדין בתיק פ"ח 502/07 של בית משפט זה באשמת רצח הנערה תאיר ראדה ז"ל בשטח בית הספר "נופי גולן" בקצרין. משפטו של הנאשם טרם החל.

אנשי המבקשת  הכינו כתבה טלוויזיונית שנושאה אופן חקירת המשטרה את פרשת רציחתה של המנוחה. הכתבה עתידה להיות משודרת במסגרת התכנית "מבט שני". המבקשת פנתה לבית המשפט וביקשה היתר לשדר במסגרת הכתבה, שני קטעים מצולמים מחקירתו של הנאשם הלקוחים מתוך חומר החקירה שנאסף בעניינו.

משיבה מס' 1, ("המשיבה") מתנגדת נחרצות לבקשה. ב"כ הנאשם עצמו לא הגיב לבקשה כפי שהוצע לו לעשות. מאידך מודיע ב"כ המבקשת, בשמו של ב"כ הנאשם, כי הוא  מסכים לשידור אחד הקטעים אך מתנגד לשידור משנהו.

ב"כ בעלי הדין הגישו בכתב את טיעוניהם המפורטים ועתה עליי להכריע את דין הבקשה.

על השאלה שבמחלוקת חולשות שתי הוראות חוק דהיינו סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), תשס"ב-1982 וסעיף 71 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

לאחר שבחנתי הבקשה באספקלריה של הוראות החוק הנ"ל וגם נעזרתי בעקרונות שגובשו בפסיקה העוסקת בסוגיה זו, הגעתי לכלל מסקנה שאין להיעתר לבקשה ואין להתיר את שידור הקטעים האמורים.

כפי שנקבע לא אחת השיקולים המתחרים על הבכורה בסוגיה זו הם מחד, זכות הציבור לדעת ומאידך הצורך בשמירת כללי הסוב-יודיצה והחובה להגן על תקינות וטוהר ההליך השיפוטי כמו גם זכותו של הנאשם להגנה על פרטיותו. בהתמודדות זו בין השיקולים המתוארים יש חשיבות למימד הזמן והעיתוי. לא הרי פרסום ראיות מתועדות שהוגשו לבית המשפט במהלך דיון שכבר הוכרע והסתיים, כדין פרסום של חומר ראיות כזה הנוגע להליך משפטי שטרם החל כלל, כפי שהדבר בענייננו. המשקל היחסי של כל אחד מהשיקולים המנוגדים הללו עשוי להשתנות בשים לב לשלב בו מצוי ההליך השיפוטי. לדעתי יש משקל מסוים גם לחשיבותם של הקטעים בהם מדובר ולשילובם בכתבה.

אינני  מתיימר לעסוק בשאלות עריכה והפקת תוכניות טלוויזיה אך משעה שהמבקשת צירפה לבקשתה קלטת שעליה מונצחת הכתבה המיועדת, מן הסתם היא הזמינה אותי לצפות בה ולהתרשם. משעשיתי כן וצפיתי בקלטת, בעיני צופה מהשורה, אוכל להביע דעתי ולפיה לא התרשמתי כי השמטת הקטעים בהם מדובר תעקר את ערכה או חשיבותה של הכתבה או תגרע מהמסר שהיא מבקשת להביע. אך מעבר לכך וזה העיקר. כפי שהסברתי המדובר בקטעים אשר מהווים חלק מקלטות אשר יש להניח בסבירות גבוהה כי יוגשו כראיה במשפט. אל מול זכות הציבור לדעת שזמן מימושה אך עתיד להידחות, אם לא תענה הבקשה, עומדים עקרונות לא פחות חשובים שעשויים להיפגע פגיעה אנושה. פרסום חלק מהראיות המתועדות, שעדיין לא ברור אם קבילות הן כראיות, אם לאו, עשוי לכרסם בעקרון הקבוע בסיף 71 לחוק בתי המשפט ועשוי לפגוע גם בתקינות ההליך השיפוטי. לטענת המבקשת נושא הכתבה מעורר עניין ציבורי רב. פרסום הקטעים האמורים, בטרם עת, עשוי לפגוע בטוהר ההליך השיפוטי ויותר מכך. מעשה השידור עשוי לגבש, על סמך הבזקים קצרים, עמדה מסוימת בדעת הקהל, עמדה אשר לא תהיה זהה בהכרח להכרעה השיפוטית שתינתן בסופו של יום, אם בשל בעיות של קבילות ואם בשל העובדה שלבית המשפט יוגשו כל הראיות וכל הטיעונים, וכך עשוי להיווצר בסופו של יום יחס של חוסר אמון מצידו של הציבור במערכת המשפט, תופעה שתגרום לנזק חברתי בל ישוער. יתרה מכך. לא יהיה זה נכון לראות מול עינינו רק את הבקשה הנוכחית. צריך להשקיף מעבר לכך. כשאנו עושים כן אנו מזהים את הויכוח הציבורי שעשוי להתעורר כאן שיביא בעקבותיו פניות נוספות, אולי גם מצד גורמים מעונינים, לחשיפת ראיות אחרות שנאספו בתיק החקירה. הענות לבקשה הנוכחית עשויה לפתוח פתח לפניות דומות מבעלי עניין אחרים או מבעלי דעה  אחרת וכך נימצא במצב שבו עוד טרם זכה בית המשפט לקבל ולצפות בראיות, לאחר סינון ובחינת קבילותן, "יוצגו" כל הראיות בראש חוצות מחוץ לכותלי בית המשפט וכך יתנהל במקביל אליו ומחוצה לו משפט ציבורי. נראה לי שהיענות לבקשה כאן תציבנו בראשו של מדרון חלקלק בדרך אל "הפרטת" ההליך השיפוטי ושיבוש מהלכו התקין והטהור כפי שכולנו חפצים בו ומצווים לשמור עליו ואין להתיר לפיכך המבוקש.

 

על יסוד האמור לעיל החלטתי לדחות הבקשה.

 

המזכירות תעביר העתקים מהחלטה זו לב"כ בעלי הדין.

ניתנה היום י"ג בניסן, תשס"ז (1 באפריל 2007) בהעדר.

                                                                             

מנחם בן-דוד, נשיא

001599/07בש 054 פרח+ורד

בקשה לדחיית מועד | 06/03/2007

3

 

   

בתי המשפט

פח 000502/07

בבית המשפט המחוזי בנצרת

 

06/03/2007

תאריך:

כב' הנשיא מנחם בן דוד - אב"ד

כב' השופט אברהם אברהם

כב' השופט בנימין ארבל

בפני:

       

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

 

המאשימה

 

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב יליד 1978

 

 

הנאשם

 

 

 

 

 

בשם המאשימה עוה"ד מ. שטרן ו-ש. ענבר

בשם הנאשם עו"ד ד. שפיגל

הנאשם בעצמו

נוכחים:

             

 

פרוטוקול

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש להשיב על עובדות כתב האישום, באשר לפירוט טענות הזוטא אני אבקש אורכה נוספת כפועל יוצא מחומר נוסף שאמור להעגיע מחד גיסא והחומר שכבר נמצא ברשותי טרם הסתיימה הצפיה בקלטות, מדובר בכ-80 קלטות שמצריכות צפיה ארוכה.

 

החלטה

 

ניתנת לסניגור ארכה על מנת להגיש את תשובתו בכתב לכתב האישום ולפירוט טענות הזוטא וזאת עד ליום 29/3/2007.

קובעים ישיבה נוספת ליום 16/4/2007 שעה 09:30.

יש לוודא הבאת הנאשם.

 

ניתנה היום ט"ז באדר, תשס"ז (6 במרץ 2007) במעמד הצדדים.

 

                                                                               

בנימין ארבל

שופט

 

אברהם אברהם

שופט

 

מנחם בן דוד

נשיא  – אב"ד

000502/07פח 054 ורד

בקשה לדחיית מועד | 04/02/2007

3

 

   

בתי המשפט

בש 001139/07

בית משפט מחוזי נצרת

בתיק עיקרי: פח  000502/07

04/02/2007

תאריך:

כב' השופטת גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי

בפני:

       

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המבקשת

 

 

 

- נ ג ד -

 

 

זדורוב רומן בן ולדימיר

 

המשיב

 

 

 

בשם המבקשת: עו"ד שטרן ועו"ד ענבר

בשם המשיב: עו"ד שפיגל דוד

המשיב – הובא על ידי הליווי

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

עו"ד שפיגל: טרם היה באפשרותי לעבור על כל החומר שהומצא לי. בנסיבות אלה אני זקוק לפחות לעוד 10 ימים. אני מקווה ש-10 ימים אלה יספיקו לי. אני אעשה מאמץ לעבור על כל החומר.  אני אגבש החלטה סופית ברגע שאסיים לעבור על כל החומר בתיק. אני מסכים בשלב זה למעצרו של המשיב.

 

עו"ד ענבר: מסכימה. אבקש לקבוע לתזכורת נוספת או שחברי יגיש הודעה לבית המשפט, דבר החלטתו.

 

עו"ד שפיגל: אגיש הודעה מטעמי לבית המשפט עד ליום 18/2/07. אבקש לקבוע מועד לאחר תאריך זה. אני מסכים שלאחר מועד זה ינתנו שבועיים למבקשת להגיש טיעוניה בכתב במידה ואודיע כי אני עומד לטעון לראיות.

 

עו"ד ענבר: אבקש מתן אפשרות להשלים טיעונים בעל פה.

 

החלטה

 

בהתאם לבקשתו של הסניגור, נדחה הדיון על מנת לאפשר השלמת בדיקת החומר.

 

הסניגור יודיע עד ליום 18/2/07, באם עומד הוא לטעון לראיות לגופן, ואם ההודעה תהא חיובית, נקבע מועד לדיון ליום 12/3/07 שעה 9.00.

 

המבקשת תגיש במקרה כזה טיעוניה בכתב עד ליום 4/3/07, עם העתקים לבית המשפט ולסניגור.

 

נשמרת זכותה של המבקשת להשלים טיעוניה בעל פה, ככל שידרש.

 

הליווי ידאג לזימון המשיב למועד שנקבע.

 

ניתנה היום ‏י"ז שבט, תשס"ז (‏05 פברואר 2007) במעמד הנוכחים.

 

                                                                                ___________________

גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי

                                                                                                                  שופטת

 

 

מאיה

בקשה לדחיית מועד | 07/02/2007

1

 

   

בתי המשפט

פח 000502/07

בבית המשפט המחוזי בנצרת

 

07/02/2007

תאריך:

כב' הנשיא מנחם בן דוד - אב"ד

כב' השופט אברהם אברהם

כב' השופט בנימין ארבל

בפני:

       

 

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב יליד 1978

 

הנאשם

 

 

 

 

בשם המאשימה עו"ד שרוני

בשם הנאשם עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

ב"כ הנאשם:

אני מבקש לדחות הקראה נוספת ואני מבקש לבצע עתה הקראה פורמלית. במצב דברים זה אני מבקש רשות בית המשפט לבצע הקראה פרטנית יותר, במקביל הגשת כפירה מפורטת בכתב יחד עם טענות בדבר משפט הזוטא.

אני הסברתי למרשי את כתב האישום והוא הבין את כתב האישום – אנו כופרים בכל העובדות המיוחסות בכתב האישום למרשי בשלב זה.

אני קבלתי 95 אחוז מחומר הראיות בתיק למעט ממצאים שטרם הגיעו לרשות התביעה.

אני מבקש לקבוע ישיבה נוספת לתזכורת בטרם יקבעו מועדים לשמיעה. אני מבקש דחיה של 30 יום.

 

ב"כ המאשימה:

אני מסכימה לדחיה המבוקשת.

 

 

 

החלטה

 

נקבע להקראה נוספת ליום 6.3.07 שעה 09:00.

 

יש לוודא הבאת הנאשם.

 

ניתנה היום י"ט בשבט, תשס"ז (7 בפברואר 2007) במעמד הצדדים.

 

                                                                               

בנימין ארבל

שופט

 

אברהם אברהם

שופט

 

מנחם בן דוד

נשיא  – אב"ד

 

 

פח000502/07מירב

 

 

אישור קבלת כתב האישום | 18/01/2007

1

 

   

בתי המשפט

בש 001139/07

בית משפט מחוזי נצרת

בתיק עיקרי: פח  000502/07

18/01/2007

תאריך:

כב' השופטת גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי

בפני:

       

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המבקשת

 

 

 

- נ ג ד -

 

 

זדורוב רומן בן ולדימיר

 

המשיב

 

 

 

בשם המבקשת: עו"ד שילה ענבר, עו"ד שרוני

בשם המשיב: עו"ד שפיגל דוד

המשיב – הובא על ידי הליווי

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

הסניגור: קיבלתי את כתב האישום כעת יחד עם הבקשה למעצרו עד תום ההליכים של מרשי. בנסיבות דנן אני עותר לאפשר לי לצלם את חומר החקירה ולעיין בו על מנת שיהיה ספק בידי לטעון. בנסיבות העניין ולאחר שביררתי עם באת כוח המאשימה באשר לכמות החומר, אני עותר בפני כב' בית המשפט לפחות לשבועיים ימים בשלב זה. לאחר בחינת החומר יתכן שאחליט שברצוני לא לחשוף את קו ההגנה שלי במסגרת טיעון בבקשה למעצר עד תום ההליכים כאשר אני ער לכך שישנה הודאה וישנו שחזור, אולם אוכל להגיע להחלטתי זו רק לאחר שאבחן את החומר.

עו"ד ענבר: מסכימה לדחיה. אנו נשקול הגשת טיעונים בכתב. אני מציעה אם כך שנחלק את הטיעון לשני שלבים, כאשר בשלב ראשון יודיע חברי אם הוא עומד לטעון לגבי הראיות  ולאחר מכן בהתאם לכך, אנו נשקול הגשת טיעונים בכתב או טיעון בעל פה ובכפוף כמובן להחלטת חברי.

 

עו"ד שפיגל: אני מסכים לקביעת תזכורת בעוד שבועיים ובלבד שבסמוך לאחר מכן ובהתאם להודעתי יקבע מועד מהיר לטיעון.

 

החלטה

 

בהתאם לבקשת הסניגור נדחה הדיון לצורך לימוד החומר.

 

יחד עם זאת מאחר והסניגור הודיע כי בכוונתו לשקול האם לטעון לגבי הראיות לכאורה וזאת נוכח קיומה של הודאת החשוד והשיחזור שאז יתקיים דיון קצר יותר, נקבע לתזכורת ליום 4/2/07 שעה 9.00.

 

המשך הדיון יקבע בישיבה הבאה.

 

מודע לצדדים כי ההקראה בתיק העיקרי תתקיים בפני הרכב כב' הנשיא  ביום 7/2/07 שעה 9.30.

 

בשלב זה יישאר המשיב במעצר עד למתן החלטה אחרת על יסוד הסכמת הצדדים.

 

הליווי ידאג לזימון המשיב למועדים שנקבעו.

 

ניתנה היום כ"ח בטבת, תשס"ז (18 בינואר 2007) במעמד הנוכחים.

                                                                                ___________________

גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי

                                                                                                                  שופטת

מאיה

חומרים משפטיים

צפו בתמונות לזכר המנוחה

צל של ספק - אייטמים חדשים