י.ע. - עד הזמה מס' 8

עד הזמה מס' 8 י.ע. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

 

עו"ד ענבר: אני מגישה תוספת לתעודת החסיון שהיא רלוונטית לעד הזה.

התוספת מוגשת ומסומנת ת/810.

 

העד משיב:

ש. ספר לבית המשפט על ההיכרות שלך עם המדובב של זדורוב המכונה "ארתור", אתה מכיר את האדם שמכונה "ארתור"

ת.כן, אני מכיר אותו, הייתי איתו בכלא, אני רושם על פתק את שם הכלא – מוגש ומסומן ת/811

ש.באיזה תקופה היית יחד איתו בכלא

ת.ב – 2006 – 2007, משהו כזה

ש.זה היה אחרי שהוא עבד בענין רומן זדורוב

ת.כן וגם לפני

ש.האם אתה מכיר את עדי ההגנה שהיו כאן שראשי התיבות שלהם ד.י ו – מ.ר.

ת.כן, מכיר אותם

ש.מאיפה

ת.היו איתי באותו אגף וגם באותו חדר

ש.תסביר לנו, באותה תקופה שישבת גם עם שני האנשים האלה ד.י. ו – מ.ר וגם עם "ארתור" הייתה תקופה שישבתם ביחד

ת.כן, הייתה תקופה שישבנו ביחד, ד.י ישב עם "ארתור" ומ.ר ואני ישבנו באותו תא

ש.ומה היה המרחק בין התאים האלה

ת.פחות מחצי מטר

ש.מה מערכת היחסים שלך עם ד.י. ו – מ.ר. באותה תקופה והיום, האם היה סכסוך

ת.חייתי איתם באותו תא, לא היה שום סכסוך, לא היה שום דבר

ש.היום אתה נמצא בקשר עם מישהו מהם

ת.היום לא

ש.ועם "ארתור"

ת.גם לא

ש.בין אותם שני תאים שמדובר עליהם שאתה אומר שהמרחק היה חצי מטר, מה יכולתם לראות ולשמוע מתא לתא

ת.כל דבר, אם אני עומד ליד הדלת וגם הם עומדים אני יכול גם לראות אותם וגם לשמוע אותם, זה תאים צמודים אבל זה בצורה אלכסונית

ש.ממה עשויה הדלת

ת.הדלת מרשת

ש.יכולת לשמוע שיחות שמתנהלות בתא השני בין האנשים שיושבים בתא השני

ת.כן, כל עוד הם לא לוחשים אפשר לשמוע הכל

ש.אתה נכחת, שמעת, השתתפת בשיחות שבהן "ארתור" דיבר איתך או עם אותם אנשים על העבודה שלו בתיק של זדורוב

ת.הייתי בהרבה שיחות שהוא דיבר עם אותם אנשים וגם איתי הוא דיבר

ש.על התיק של זדורוב

ת.כן

ש.זכור לך מה נאמר, מה הוא היה אומר

ת.הוא טען שהוא היה המדובב שלו, הוא טען שרומן זדורוב הודה בפניו ושחזר, אמר שהיה איתו בתחנת ראש פינה שכל, שכל השחזור שהוא צילם עם רומן מוקלט

ש.מי שחזר

ת.רומן זדורוב שחזר עם המדובב "ארתור" ושהכל מתועד ומוקלט

ש.מה עוד אתה זוכר

ת.אני זוכר שסיפר שזה היה רצח בבית ספר, שהוא עבד שם

ש.האם אי פעם שמעת את ארתור אומר לך או למישהו אחר שהוא מאמין שזדורוב חף מפשע או ש"ארתור" אומר על עצמו שהוא הכניס מילים לפיו של זדורוב

 

עו"ד שפיגל: אבקש שחברתי תגביל את עצמה לשאלות של חקירה ראשית, אני מסכים שהעד ישיב לשאלה האחרונה.

 

העד ממשיך:

ת.לא, שמעתי אותו אומר בדיוק דברים הפוכים

ש.איזה דברים

ת.הוא אמר שהוא עבד על רומן זדורוב, מבחינתו הוא אמר שהוא יורשע בתיק ושהוא הרוצח

ש.שמעת איזו שיחה סביב השאלה אם זדורוב אשם או לא אשם

ת.שמעתי שיחות ש"ארתור" היה מגיע אלי מידי פעם ושואל אותי, אם ראיתי חדשות, ושד.י. טוען שזדורוב חף מפשע ואז הוא אמר לי שיחשוב מה שהוא רוצה, לא הבאתי בן אדם חף מפשע ודברים כאלה

ש.אני רוצה להציג לך דברים שאמר ד.י. בבית המשפט, אני מפנה לעדותו של ד.י. בעמ' 1264 משורה 1-17 והוא מתאר שיחה שהתקיימה בינו לבין "ארתור" בתקופה שישבת איתם בכלא והוא אומר בעדותו "כשהוא ראה את התוכנית......למאסר עולם" – מה יש לך לומר על כך שראית ושמעת את השיחה הזו

ת.אני מכיר את ד.י. מספיק טוב, גם אני מכיר את "ארתור" מספיק טוב, אני מכיר את התחום הזה של העבודה שלהם אבל ברגע ש"ארתור" בא ואומר שהכל מתועד ומוקלט, הוא לא כזה טיפש שיבוא ויספר סיפורים במיוחד עם בן אדם שהיה עוסק בתחום הזה בדיוק, אני לא שמעתי מה שהקראת, שמעתי דברים הפוכים בדיוק, אני יודע מה האינטרס של ד.י. לעשות את זה

ש.אני מפנה לעדות של ד.י. בעמ' 1265 בשורות 2-4 שואל הסניגור את ד.י.  "מה הוא סיפר לך...של התיק? וד.י. אומר "הם שביקשו.....מקללים אותו" – מה אתה יכול להגיד על האמירה הזו, שמעת דברים כאלה

ת.לא רק שלא שמעתי דברים כאלה, אני גם עוסק בתחום הזה הרבה זמן, אני רוצה להגיד שכל היחידות והמון יחידות שהתעסקתי איתם לא הכניסו לי מילים לפה ומעולם לא נתנו לי שום פרטים, חוץ ממה שחשוד הבן אדם

ש.האם שמעת מ"ארתור" שסיפר שכך נאמר לו

ת.לא

ש.תספר איך היו מתנהלות שיחות טלפון מהאגף

ת.ע"י טלפון ציבורי שמורכב על עגלה ומגיע לדלת של אותו תא

ש.מבחוץ או מבפנים

ת.מבחוץ כאשר מי שמשוחח עם האסיר נמצא בצד השני של הדלת, דלת רשת

ש.כאשר האסיר מדבר בטלפון ופונה לאיזה שהוא אדם בסביבתו תוך כדי השיחה, מי נמצא מספיק קרוב אליו כדי שידבר איתו באותו זמן

ת.יכול לדבר איתו סוהר, יכול לדבר איתו אסיר עבודה, מי שנמצא לידו באותו חדר או בחדר הסמוך וגם בחדר ליד

ש.אתה שמעת במהלך התקופה שישבת עם "ארתור" שיחות טלפון שלו עם אנשי משטרה

ת.כן שמעתי

ש.מה שמעת בשיחות האלה, באיזה טון היו השיחות, באיזו נימה, מה שמעת אם שמעת בהקשר של איומים מצידו של "ארתור"

ת.לא שמעתי איומים, שמעתי שיחות אבל לא איומים

ש.אם נטען פה ע"י ד.י. ש"ארתור" נהג לצלצל ולאיים על אנשי משטרה שאם לא יקבל טובות הנאה כאלה ואחרות כגון דיסקים, טלכרטים, הוא יפוצץ את מה שידוע לו על זדורוב, מה אתה יכול להגיד על זה

ת.אני לא שמעתי דברים כאלה, וכפי שציינתי בהתחלה "ארתור" יודע שהכל מוקלט, הרי עדות הוא נותן בתיק והוא לא שומע דיסקים ועדויות אז איך הוא יכול להגיד כזה דבר

ש.אתה שמעת שיחות של ד.י. שהוא מאיים על אנשי משטרה בשמו של "ארתור"

ת.לא

ש.מה אתה יכול להגיד על הטענה ש"ארתור" קיבל מהמשטרה דיסקים, טלכרטים ודיסקים של פלייסטיישן

ת.כל מדובב שיוצא עם אנשי המשטרה יכולים לקנות לו, זה מהכסף האישי שלו, מהעבודות שהוא עושה בלי קשר ל"ארתור" או לא "ארתור"

ש.ממה שאתה יודע על מערכת היחסים בין "ארתור" לד.י.

ת.הם היו חיים באותו תא, בזמן שהיו חיים באותו תא ד.י היה בצו איסור הפעלה, לא יכל לשמש מדובב בגלל איזה תביעה שהוא הגיש שהוא נחשף והמצב הכספי שלו באותו זמן לא היה לו בכלל לא קנטינות ולא שום דבר, הוא היה במצב על הפנים, ועד כמה שזכור לי גם "ארתור" היה נותן לו שם לאכול ולשתות, הכל על חשבונו, מן סוג של בן אדם שלא היה לו נוח עם זה, די.י המצב שבו הוא נמצא וזה אחד הדברים שגרמו לו בתוך התא, עובדות שהוא חי איתי בתוך התא כך אני הרגשתי

ש.הוא אמר לך משהו על "ארתור" פעם

ת.הם לא הסתדרו ביחד

ש.מה הוא אמר, משהו ספציפי

ת.הוא היה מקנא בו

ש.לגבי מ.ר שאתה אומר שהוא ישב איתך בתוך התא

ת.כן, גם ד.י ישב איתי באותו התא, לאחר שהוא רב עם "ארתור", הם נפרדו מהתא ולא חיו ביחד ואז באותה תקופה שהוא נפרד מ"ארתור" העבירו אותו אלי ואת מ.ר. העבירו לאחר

ש.האם זכור לך אם נכחת בשיחה בין "ארתור" לבין מ.ר. בנוגע לזדורוב

ת.כן

ש.מה היה בשיחה

ת.אני הייתי עם מ.ר. באותו תא

ש.אתה זוכר איזה שיחה שמ.ר דיבר עם "ארתור" על זדורוב

ת.כמו מה

ש.אני מפנה לעדות מ.ר. עמ' 1667 שורה 24 – 1668  "זה נכון.....נכח י.ע.....כן" – אני רוצה לשאול אותך על השיחה הזו כפי שמעיד מ.ר. ש"ארתור" אמר לו זה תיק חרטא

ת.לא שמעתי דברים כאלה ויותר מזה, גם כל השיחות שציינתי שהיו ביני לבין "ארתור" לבין ד.י גם מ.ר. יכול היה לשמוע את זה והיה שותף לרובם

ש.ומה נאמר בשיחות האלה לענין זדורוב

ת.מה שנאמר שהוא עשה את העבודה שלו ושהוא לא חף מפשע ושהוא הרוצח והוא בא ואמר לי שד.י. לא מאמין, גם את זה מ.ר יכול היה לשמוע ושמע

ש.האם פעם שמעת או מה שמעת, אם שמעת, ש"ארתור" אמר שהוא רוצה לפנות בענין זדורוב לעיתונאים או לעורכי דין

ת.לא

ש.האם מוכר לך עיתונאי ששמו אורון מאירי

ת.לא

ש.האם היה לך פעם מספר טלפון של אורון מאירי

ת.אני לא מכיר אותו

ש.מישהו נתן לך פעם מספר טלפון שלו בשביל לעשות איתו פעולה כלשהי, להעביר למישהו

ת.לא

ש.אני מפנה אותך לעדות מ.ר. בעמ' 1655 ונשאל בשורות 17-19 "זה נכון שלמעשה....מי ביקש ממך? ומשיב מ.ר. "למען האמת....אבל המספר ממני" – האם זכור לך אם מ.ר.נתן לך מספר טלפון של עיתונאי וביקש שתמסור ל"ארתור"

ת.לא, הוא גם יכל למסור את זה בעצמו, אנחנו באותו תא

ש.זכור לך שהוא מסר מס' טלפון של עיתונאי ל"ארתור"

ת.לא

ש.מה אתה יודע מידיעה אישית מדברים ששמעת או ראית לגבי מ.ר. או ד.י. בנוגע ליחס שלהם כלפי המשטרה והפרקליטות באותה תקופה שישבת איתם

ת.אני יודע שמ.ר. היה בבריחה, ירו לו ברגליים

ש.מי ירה לו ברגליים

ת.ימ"ר גליל, בזמן שהיה בבריחה, והוא גם היה בצו איסור הפעלה

ש.ומ.ר. היה לו איזה קשר עם המשטרה, שמעת שיחות שלו עם המשטרה

ת.הוא היה בעבר מדובב

ש.שמעת איתו מדבר עם המשטרה, מבקש ממנו

ת.הוא ביקש לעבוד

ש.ומה הייתה התשובה שקיבל

ת.שלילית ולגבי ד.י. כמו שציינתי הוא הגיש תביעה נגד הפרקליטות והמשטרה שהם חשפו אותו, קלטת שהגיעה בטעות לסניגורים וגם הוא ניסה לחזור לעבוד בכל מחיר בוא נקרא לזה ככה ולא הסכימו להפעיל אותו

ש.ומה היחס שלו לגבי המשטרה והפרקליטות באותה תקופה, חיובי, שלילי

ת.שלילי כי לא רצו להעסיק אותו

ש.מה היה הקשרים שלהם עם התקשורת באותה תקופה

ת.לד.י היה קשר עם דנה סומברג משהו כזה על איזה כתבה שהוא עשה על התביעה שהגיש על מליוני שקלים

ש.אתה שמעת אותו פעם מדבר עם הכתבת הזו

ת.כן

ש.מה הוא אמר לה

ת.מה ששמעתי שהוא אמר שהמשטרה מחכה לו שתצא החוצה ואז ירצחו אותו וזה גם מוקלט באיזה קלטת וידיאו שהושמעה באיזה תוכנית

ש.ומה לגבי מ.ר.

ת.גם מ.ר. רצה להגיש תביעה על הרגל שלו נגד ימ"ר גליל

ש.היו לו קשרים עם התקשורת

ת.היו כתבות

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.על מה אתה שפוט היום

ת.על אונס

ש.כמה שנים

ת.אני לא יודע אם אני רוצה לענות על השאלה הזו

ש.כמה שנים

ת.24 שנים

ש.כמה שנים אתה יושב

ת.מעל 10 שנים

ש.ולפני זה על מה ישבת

ת.גם על אונס

ש.כל התיקים שלך זה על אונס

ת.בינתיים

ש.סמים

ת.סמים עוד לא הורשעתי בשום תיק

ש.תקיפות

ת.תקיפות לא

ש.בתקופה שאנחנו מדברים עליה ד.י. היה באיסור הפעלה

ת.נכון

ש.אז הוא היה כל הזמן בתא

ת.כן

ש."ארתור" היה גם באיסור הפעלה

ת.אחרי התיק של זדורוב

ש.זאת אומרת שאם הם ישבו ביחד הם ישבו כל הזמן ביחד, לא יצאו למשימות

ת.נכון

ש.אתה כן יצאת מהתא

ת.כן, היו תקופות, ואני יכול להעיד על זה שזה היה תקופות של שעות ולא ימים

ש.הכמה שעות האלה היה חד פעמי או כמה שעות כל יום או מידי כמה ימים

ת.היו תקופות רלוונטיות שלא עבדתי, זאת אחת התקופות האלה

ש.שלא עבדת

ת.כן, ולכן אני אומר לך שהיו שעות ולא ימים, לא הייתי באיסור הפעלה בתקופה הרלוונטית

ש.בשעות האלה שהקריאו לך שיחות שד.י. אומר ומ.ר אומר כך וכך על "ארתור" שאלה אותך הפרקליטה אם שמעת את זה ואמרת שלא, יכול להיות שהם דיברו על הדברים האלה בזמן שלא היית

ת.בזמן שלא הייתי אני לא יודע על מה הם דיברו

ש.כש"ארתור" היה באיסור הפעלה באותה תקופה, מן הסתם אני מבין שהוא היה ממורמר וכעס

ת.הוא לא כל כך היה ממורמר, היה לו קנטינות, היה לו הכל והוא גם באותה תקופה רלוונטית לא היה בצו איסור הפעלה כמו שהיה בהקפאה

ש.ואתה אומר שלא היה כל כך ממורמר, הוא הבין למה והיה בדעה אחת עם המשטרה שהם בסדר והוא הצדיק אותם והכל בסדר ואין לו טענות

ת.הטענות, הוא הגיע לאגף מסוים, שמור, מאגף מסוים וזה עקב זה שגילו שאר האסירים איתו באגף שבעצם הוא היה המדובב של רומן זדורוב ובוא נגיד כזה דבר שהוא נכנס לאגף הפרדה בגלל הדברים האלו

ש.לך אישית הוא אמר משהו, סיפר על זה שהוא ממורמר או לא ממורמר

ת.הוא לא היה שמח אבל גם לא ממורמר, היה רגיל

ש.הוא דיבר איתך אישית על זה

ת.הוא דיבר איתי אישית על זה שהוא הגיע להפרדה בגלל מה שאמרתי קודם

ש.ואת הדבר האישי הזה שהוא סיפר לך, הרי לא ישבתם באותו תא, ישבתם בתאים סמוכים, שמעו גם ד.י. ומ.ר. או שהם לא היו

ת.אם היו שם באותו זמן, בטח ששמעו, הם בטח היו

ש.אתה לא ישבת עם "ארתור" אישית באותו תא באף תקופה

ת.עם "ארתור" אישית לא

ש.כשאתה ישבת עם ד.י. באותה תקופה בתא אחד, תא משותף, כמה זמן ישבתם ביחד

ת.לא הרבה זמן

ש.כמה זמן

ת.לא יודע, לא זכור לי כמה זמן, לא הרבה זמן, לא הסתדרנו

ש.בערך

ת.חודש – חודשיים, לא זוכר בדיוק, תקופה קצרה מאוד

ש.אתם רבתם, למה הפרידו ביניכם

ת.לא הסתדרנו, לשאלתך לא רבנו מעולם, לא הסתדרנו כי הוא ישן ביום, אני הייתי ישן בלילה, לא הסתדרנו בחדר וביקשנו לעזוב אחד את השני וזה מה שקרה

ש.אז יכול להיות שהיו גם שיחות נוספות מעבר לכך שאתה היית יוצא למשימותיך, שיחות ביניהם שלא שמעת כי ישנתי

ת.מה שאני יכול להגיד לך זה נכון שאתה אומר שאיפה שלא הייתי לא יכולתי לשמוע שיחות ביניהם, מה ששמעתי זה הפוך ממה שהם אמרו וזה מה ששמעתי

ש.אם "ארתור" ברוחב ליבו נהג לתת לד.י. קנטינות, להאכיל אותו, לספק לו כל מה שהוא היה צריך כי לא הייתה לו פרנסה, איזה סיבה יש לדעתך לד.י. לבוא ולומר את הדברים שאמר ש"ארתור" אמר לו או שהוא שמע אותם מ"ארתור"

ת.הקנאה גוברת על הכל אצל ד.י., גם כשהוא חי איתי בתא, אני סיפקתי לו ונתתי לו וגם לי לא הייתה צריכה להיות סיבה להגיד עליו דבר לא נכון

ש.ובכל זאת הוא לא בא והפליל אותך בתיקים או בדברים אחרים

ת.יש הבדל ביציאה שלי מהתא שהוא יצא מאצלי ואיך שהוא יצא מ"ארתור", עם "ארתור" הוא רב ואיתי לא

ש.על מה הם רבו

ת.הם לא רצו להיות ביחד, הם רבו

ש.אבל אתה היית שם

ת.אני יכול להגיד על ד.י. שהוא לא יכול לחיות עם שום אסיר יותר ממספר ימים

ש.אבל עובדה שאיתך הוא ישב חודש - חודשיים

ת.זה עדין תקופה מאוד קצרה

ש.ובכל זאת למרות שאתה עבדת והיו לך קנטינות והיה לך מה שהיה לך וסיפקת ונתת, הוא לא קינא בך ולא בא ואמר עליך דברים כאלה כמו מה ששמע מ"ארתור"

ת.אני יכול להגיד לך בוודאות שכאשר הייתי יוצא מהתא היה מספר עלי מאחורי הגב דברים לא יפים

ש.מה למשל

ת.כל מיני דברים אישיים שעלולים לחשוף אותי

ש.והוא פגע בך

ת.לא פגע בי

ש.והדברים שאמר האישיים לא פגע בך

ת.לא

ש.ובכל זאת הסתדרת איתו ונתת לו

ת.כן, גם אחרי שעזב נתתי לו

ש.ולמישהו מהממונים עליך, מהמפעילים, סיפרת מה ד.י. סיפר עליך, או שד.י. אמר דברים על "ארתור", היה ויכוח, דיווחת למישהו על כך

ת.מידעים מודיעיניים בתוך הכלא אני לא יכול לדווח על זה אם פירטתי ואם לא

ש.ובהודעה שמסרת במשטרה או בתשאול גליל שחקר אותך וגבה ממך הודעה

ת.אני זוכר

ש.גם שם לא מסרת את הדבר הזה בגלל שזה מידע חסוי שד.י. דיבר עליך מאחורי הגב

ת.לא מסרתי

ש.למה

ת.כי אני מסרתי עדות על מה שנעשה ועל מה שאני שמעתי בנושא התיק של זדורוב ולא מעבר לזה

ש.אמרת פה שזה לא יכול להיות ש"ארתור" יגיד כזה דבר משום שהחומר מתועד, מוקלט

ת.זה מה שאמרתי ואני עדין אומר את זה

ש.אתה בדרך כלל או מי מחבריך או מדובבים אחרים, מגיע אליכם חומר חקירה מתיק אחר, יש לכם גישה

ת.לא

ש.אז למה הוא צריך לפחד שיש חומר מוקלט וזה לא יגיע

ת.אני אמרתי שאני לא מאמין ש"ארתור" יגיד דבר כזה כשהוא יודע שיש חומר מוקלט

ש.תסכים איתי ש"ארתור" יודע כמו שאתה וד.י. יודעים וכל אחד אחר שיושב שם יודעים, שהחומר הזה המוקלט, המתועד, לא מגיע לידיעת אחרים, כלומר ש"ארתור" ידע שהידיעה הזו לא מגיעה לאחרים

ת.ברור שלא מגיע

ש.עם מ.ר. אתה הסתדרת

ת.כן, די טוב

ש.אתה יודע האם מ.ר. הועמד לדין על אותה בריחה שסיפרת לנו, אתה יודע על כך משהו

ת.עד כמה שזכור לי הוא לא הועמד לדין

ש.אתה יודע למה, הוא סיפר לך

ת.לא, מה שאני יודע זה דבר אחד רק שבזמן הבריחה היה לו איזה תיק שהוא הביע איום כלפי שוטרים עם מכשיר חד שהחזיק ביד ובזה אני יודע שהוא עשה עסקה

ש.בתא שבו אתה ישבת היה גם מכשיר טלויזיה נכון

ת.ברור, בכל תא יש

ש.עיתון קיבלתם

ת.עיתון לא

ש.לא קראתם עיתונים שם

ת.לא קורא עיתונים

ש.אתה אישית, אבל אחרים

ת.בחדר שלנו לא קיבלנו עיתונים אבל שמעתי את כל הפרסומים דרך הטלויזיה

ש.סיפרת לבית המשפט שאם בתא הסמוך הזה שחצי מטר או מטר מפרידים ביניהם, אם מתקרבים לדלת כולם אז אפשר לשמוע או אם אתה צועק

ת.כן, אפשר לשמוע

ש.אם מ.ר. וד.י. מספרים מה שהם מספרים בבית המשפט שחלקים מהם הקריאה לך חברתי, אז שניהם משקרים

ת.לדעתי האישית, חד משמעית כן

ש.למה מה שאתה אומר צריך להיות נכון או אתה לא משקר והם משקרים לך, הכעס שלהם כלפי המשטרה

ת.האינטרס שלהם חד משמעי ברור מבחינתי, למשל כמו שמ.ר. נמצא איתי בתוך תא והוא טוען שהוא העביר לי טלפון להעביר לאיקס כשהוא במרחק נגיעה מאותו אחד כמוני, זה כבר מראה לך שזה לא הגיוני ולא נכון, מדובר בחצי מטר למה שהוא לא יתן לו, הם מקנאים ויש להם כעס כלפי המשטרה

ש.למה אתה שיש לך אינטרס להמשיך ולרצות את מעבידיך, למה לך שגם לך יש מניע ואולי אפילו מניע חזק יותר צריך להאמין

ת.אני עובד כבר במשך הרבה שנים, משמש כמדובב במשך המון שנים והייתי בהרבה תיקים ומה שאני יכול להגיד לך זה דבר אחד, זו הפעם הראשונה שאני בא להעיד על כזה דבר, קל וחומר שאין לי שום מניע פה, אני לא כל יומיים בא ומחפש עדות כזו, אני אומר את האמת ורק את האמת והם משקרים

ש.אתה אומר לבית המשפט דבר תמוה בלשון המעטה, שאתה אומר את האמת והם משקרים למרות שאתה יודע ולא הכחשת שבחלק מהזמנים אתה לא יודע מה היו השיחות בין אם לא היית או שלא שמעת

ת.אתה הצגת את זה עכשיו בצורה מאוד יפה, אני אומר לך דבר אחד פשוט כשלא הייתי לא יכולתי לשמוע, כשאני נכחתי אלה הדברים שנאמרו ועל זה העדתי

ש.זה נכון של"ארתור" הייתה בעיה עם שימוש בסמים והוא נזקק לאדולן

ת.נכון

ש.אתה בעל ידע רב, אתה יושב הרבה שנים ואתה מכיר את התופעות של שימוש בסם ובחלופת סם, ישבת עם מספיק אנשים שמשתמשים או השתמשו בסמים

ת.כן

ש.חלק מהדברים זה ברברת יתר, כשאדם משתמש בסם או בחלופת סם זה נותן לו ריאקציה של ברברת יתר, הוא לא מפסיק לדבר לפעמים

ת.יש תופעות כאלה, אבל אני רוצה להגיד שיש תופעות של סוג סם שאדם הולך לישון ועל כל בן אדם זה משפיע אחרת

ש.חוץ מהסכומים שאתה מקבל בגין עבודות הדיבוב, אתה מקבל עוד איזה שהם פריבילגיות

ת.טובות הנאה כמו שבכסף שלי קונים לי דברים מסוימים שאני מבקש כמו דיסקים, נעלים, אמרתי זאת בעדות לפני כן

ש.אלה הפריבילגיות היחידות

ת.אם אתה שואל אותי אם שלחו אותי הביתה, לא שלחו אותי מעולם

ש.אתה זוכר את התיק של רצח זילף

 

עו"ד ענבר: אני מפנה לתעודת החסיון, כל פרט או מידע שנוגע לקשרים של העד עם משטרת ישראל לרבות בתיקים ספציפים שעבד בהם הוא חסוי. אני מצהירה שהעד הזה לא עבד בצורה כלשהי בתיק זדורוב.

 

העד ממשיך:

ש.האם אתה זוכר שאבא שלך בא לימ"ר ת"א ולקח אותך הביתה ל – 4 ימים

ת.לא היה ולא נברא

ש.סיפרת לבית המשפט שד.י. חלק מההתמרמרות שלו והכעס שלו שלא נתנו לו עבודה, הוא היה באיסור הפעלה

ת.הוא ניסה כל הזמן וביקש לחזור לעבוד

ש.זה מה שהוא אמר לך

ת.אני שמעתי את זה בשיחות טלפון שהוא עשה לידי ואני הייתי מעורב גם בשיחת טלפון שהוא עשה ואמרו לי אל תתערב

ש.הוא היה באיסור הפעלה בגלל חשיפה, הוא נחשף

ת.נכון

ש.זאת אומרת שהחשיפה שלו, המשך עבודה במצב דברים שכזה זה סיכון חיים גם שלו וגם של משפחתו

ת.עד כמה שידוע לי אחרי שהוא מעיד בתיק, סכנת החיים יורדת ואז הוא יכול להמשיך לעבוד אבל גם אז לא נתנו לו להמשיך לעבוד

ש.איזה אינטרס יש לאדם שנחשף והוא בסכנת חיים על כל עבודת דיבוב או קרבה לאנשי עולם תחתון או אנשים שיכולים לזהות אותו, איזה אינטרס יש לו לבקש עבודות דיבוב נוספות ולסכן חיים

ת.זה מה שהיה, אני גם הייתי מעורב בשיחת טלפון

ש.ישב איתכם אדם נוסף ח.מ.

ת.כן, אני יודע במי מדובר ואני רושם את שמו המלא – השם המלא מוגש ומסומן ת/812

ש.ח.מ. גם היה שותף לשיחות האלה שאתה מדבר עליהם ש"ארתור" אמר שהוא לא חף מפשע

ת.ח.מ. ככל שזכור לי היה עם "ארתור" בחדר וכאשר ד.י. ומ.ר. אני לא זוכר, אני חושב שהם כבר לא היו בחדרים לידינו

ש.אבל כשח.מ ו"ארתור" היו אתה היית בתא סמוך

ת.כן, לבד

ש.וח.מ. גם היה מעורב בשיחות האלה

ת.ח.מ. עד כמה שזכור לי היה מעורב בזה שהרביץ ל"ארתור", הם התווכחו על האור, להדליק או לכבות את האור

ש.למה

ת.להדליק את האור ביום כי הוא רצה להתפלל

 

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש בהסכמת חברותיי את הרישום הפלילי של י.ע.

 

עו"ד ענבר: אני אמציא לחברי תוך 7 ימים מהיום את הרישום הפלילי.

 

אבי אלוש - עד הזמה מס' 7

עד הזמה מס' 7 אבי אלוש מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.אתה העדת כאן בבית המשפט והזמנו אותך פעם נוספת על מנת להתייחס לדברים שטוען המומחה של ההגנה מר בלדינגר, ראית את חוות הדעת שלו

ת.כן

ש.הוצגו לך קטעים רלוונטים מעדותו

ת. כן

ש.מר בלדינגר מתייחס בחוות הדעת למספר עבודות מטה ואני מבקשת שתתייחס ספציפית, אני מציגה לך את ת/333, רשימת עבודות מ"ט ואציג לך את מספרי הקלטות שהוא בדק ותאמר לנו אם עבדת על מדיה אנלוגית או מדיה דיגיטלית ומתי היה השינוי

ת.כל העבודות שנעשו במסמך שאת מראה לי, 119/06 ו – 120/06 תשאול – כל העבודות שמסומנות תשאול זה עבודות שנעשו בחדרי החקירה במשרדים בעכו, כל מה שנעשה בשנת 2006 וסומן 06 בסיומת שלו, נעשה על מדיה אנלוגית, קלטות VHS רגילות של וידיאו, מה שנעשה משנת 2007 עברנו כבר למערכת דיגיטלית ונצרב על די-וי-די

ש.מה לגבי הקלטות שמסומנות "גליל" המ"ט שמסומנות "גליל" איפה הן צולמו

ת.כל החקירות של מ"ט גליל נעשו בתחנת גולן וסומנו מ"ט גליל, נעשו בתחנת גולן

ש.אני מדברת על הקלטות שאליהן התייחס בלדינגר, 166, 167, 160 ו – 172, היכן בוצעו

ת.בתחנת גולן

ש.למעט 160 שנתייחס אליה בנפרד, שאר הקלטות, 172, 166, 167 וגם הקלטות של התשאול

ת.כולן על מדיות אנלוגיות של קלטות VHS

ש.אתה העדת כאן בבית המשפט בפעם הקודמת ואני מפנה לעמ' 790 לפרוטוקול, העדת לגבי הנושא של הקשר בין הוידיאו לבין האודיו, אני מפנה לעמ' 790, בלדינגר על סמך שאמרת "כשאני מקבל.....מהדגם הישן...  "נעשית התאמה בין השמע לוידיאו"  משורה 22 – 25, על סמך המילים האלה הגיע בלדינגר למסקנה בעדותו ואני מפנה לחוות דעתו בעמ' 17 כי אם נעשית התאמה בין וידיאו לאודיו שהוקלטו בנפרד זה אומר עריכה וכי הקלטת שהוצגה בפניו ואנו מדברים על קלטת 172/3, אינה יכולה להיות קלטת מקורית ובעדותו בבית המשפט הוא גם אמר ואני מפנה לעמ' 1695-1696, הוא אומר כי לא יתכן שהאודיו והוידיאו הוקלטו בנפרד שכן הוידיאו מקליט גם קול וגם תמונה ביחד ואני מבקשת שתסביר לנו עובדתית איך עבדה בפועל ההתאמה הזו שדיברת עליה בין האודיו לוידיאו

ת.קודם כל הסיבה שהסברתי אותה בסיבה הזו היא חסיון של שיטה ואמצעים וזה חלק, מיקרופונים ומצלמות מגיעים לחדר הבקרה שהוא לא אותו חדר, בחדר החקירה יש מצלמה ומיקרופון נפרדים שמועברים לחדר הבקרה, השמע נכנס לטייפ הקלטה לצורך הפקה של קלטת שמע שממנה אנו מתמללים והוידיאו נכנס לתוך הוידיאו מהטייפ מועבר השמע לוידיאו כך שאין שום עריכה, אין שום "דיליי" ואין שום משהו בסגנון, זה אחד לאחד ללא שום הפרעות באמצע

ש.כשאתה מדבר על כך שהשמע מועבר מהמיקרופון דרך הטייפ לתוך הוידיאו, זה משהו שקורה בזמן אמת או בדיעבד מישהו עושה את זה

ת.בזמן אמת יושב שוטר בחדר הבקרה שמפעיל את המערכת

ש.השוטר הזה צריך לעשות איזו פעולת התאמה או שהפעולה היא אוטומטית

ת.לא, הוא מפעיל את הטייפ והוידיאו וזה נעשה אוטומטית

ש.מה קורה במצב הזה כאשר אחד המכשירים הופסק, הטייפ או לחלופין הוידיאו

ת.השמע מגיע קודם כל למערכת ההקלטה וממנה הוא עובר לוידיאו כך שאם אפסיק את עבודת הטייפ, השמע לא יכנס לוידיאו

ש.ואז תתקבל קלטת וידיאו

ת.ואז תתקבל קלטת וידיאו ללא שמע

ש.אם אני מפסיקה את הוידיאו

ת.בוידיאו לא יתקבל כלום, יהיה שמע בלבד בקלטת הטייפ

ש.מה קורה בזמן שמסתיים צד בקלטת האודיו

ת.במקרה הזה עבדנו עם קלטות של 90 דקות וחלק של 100 זאת אומרת כל צד הוא 45 או 50 דקות כל צד, בסיום ההקלטה, מכשיר ההקלטה קופץ ואז תלוי במיומנות של השוטר כמה זמן לוקח לו להחליף צד או להחליף קלטת

ש.מה קורה כשמחליפים צד או קלטת בקלטת אודיו

ת.יש תמונה ללא שמע

ש.וכשאתה מחליף קלטת וידיאו מה קורה

ת.אורך הקלטות, קלטת וידיאו אורכה כ – 3 שעות, קלטת האודיו אורכה כ – 45 דקות וגם זה לא מדויק, יש תמיד תוספות של מספר דקות, תלוי ביצרן לדעתי, כך שבכל קלטת וידיאו יש לי מספר החלפות, אחת של החלפת צד, אחרת של החלפת קלטת, אם בשמע, אם בוידיאו ואם באודיו

ש.תתייחס ספציפית לאותה קלטת וידיאו 172/06 קלטת 3 אשר זו הקלטת שנטען לגביה שהיא לא מקורית, שעברה "בישול" ועריכה, אני אציג לך קודם את ת/777, אתה מכיר את הקלטת הזו

ת.כן, היא קלטת של המ"ט המקורית

ש.איפה היא נשמרה מאז שהוקלטה ועד היום

ת.מסיום אותה החקירה ועד היום למעט מספר פעמים שהיא הוצגה לבית המשפט ולמעבדת צילום במטה הארצי, היא נמצאת אצלי במחסן הארכיון שבו נמצאות כל קלטות המ"ט שאני עושה ולא יצאה משם למעט ההעתקות וכאלה שבוצעו על ידי או על ידי מי שעובד איתי במשרד בין אם זה בעבר אלי פרי או היום ישראלי

ש.מי לקח אותה לבית המשפט

ת.אני, ואני גם העברתי אותה למעבדה במטה הארצי

ש.אני מראה לך מספר מסמכים, טופסי לוואי, אתה חתום עליהם

ת.אני חתום עליהם, אני ערכתי אותם – הטפסים מוגשים ומסומנים ת/797, מזכר מוגש ומסומן ת/798

ש.אתה אומר שהוציאו אותה להעתיק אותה, תפרט כמה פעמים הועתקה

ת.מכל קלטת שאני מבצע, בגלל שהיה ענין של מעבר בין מערכת אנלוגית לדיגיטלית, אני מבצע העתק ראשוני על דיסק וממנו אני מבצע את שאר ההעתקים, לדעתי הועתקה פעמיים או פעם אחת, ולאחר מכן בוצעו העתקים מהדיסק, כל ההעתקים לאחר מכן מהדיסק, הועתקה ע"י המומחה בלדינגר, צפיתי בה לאחר מכן כדי לבדוק חלק מהטענות שלו, הועברה גם למעבדת צילום לבדיקה והועתקה לפני שנמסרה, הועתקה מספר פעמים

ש.כל ההעתקות האלה היו על ידך ובשליטתך

ת.בוודאי

ש.האם בשלב כלשהו אתה או מישהו מטעמך ביצעתם בקלטת עריכות, שינויים, "בישולים"

ת.שום שינוי פרט להרצה קדימה, אחורה, "פליי", לא בוצע בקלטת שום שינוי, וודאי שלא עריכה או משהו בסגנון

ש.האם הייתה אפשרות שמישהו מצוות החקירה נכנס למקום בלי ידיעתך ועשה בקלטת עריכות ושינויים

ת.הקלטות הן בארון מתכת נהול, באחריותי וברשותי, לאחר מכן הועברו לארכיון שגם נעול עם דלת פלדלת, ודלת נוספת, המפתח מצוי אצלי ואצל שותפי למשרד וגם אם מישהו יכנס שהוא לא מכיר כדי למצוא את הקלטת יקח לו 3 ימים למצוא וזה סיכוי אפסי

ש.מר בלדינגר טען בבית המשפט שהקלטת הזו בעצם נערכה ו"בושלה" 3 פעמים, פעם אחת לפני העותק לסניגור, פעם שניה לפני שהציגו אותה לבלדינגר בימ"ר שאז עשיתם חיתוכים דיגיטליים והוספתם לה בסוף קטע של "פאוז" ואח"כ לפני שהגשתם אותה לבית המשפט עוד פעם ערכתם אותה כך שהורדתם את הדברים של החיתוכים הדיגיטלים וה"פאוז"

ת.יש לי הרבה עבודה אחרת מלבד ל"בשל" את אותה קלטת, לא עשיתי דבר ממה שנאמר,לא "בישלתי" ולא ערכתי

ש.מתוך הצפיה שלך שהעתקת וצפית, מה אורך הקטע המוקלט בקלטת המקור

ת.6 דקות ו – 15 שניות אם אינני טועה

ש.וגם בעותק שנמסר לסניגור אותו הדבר

ת.כן, יכול להיות שהעותק שנמסר לסניגור ארוך במספר שניות כי מי שעושה את ההעתקים זה אדם, אין מצב שתהיה התאמה של 100 אחוז ובמעבר שבין המערכת האנלוגית לדיגיטלית יכולה להיות תוספת של מספר שניות, הקטע המוקלט בלבד הוא כמו שאמרתי 6 דקות ו – 15 שניות בלבד

ש.אני מתייחסת איתך לטענה שטען בלדינגר בזמן שהקרינו לו את הקלטת בישיבת בית המשפט כשהיה פה, הוא הבחין באיזה הפרעה בקלטת שלדבריו היא הפרעה חדשה וטען שזו הוכחה לכך שהכינו, "בישלו" את הקלטת פעם נוספת ולדבריו לא סביר שזה נגרם מצפיה חוזרת מכיוון שזה לא הגיוני לצפות ולבדוק את הטענות שלו על קלטת המקור שכן יש לכם דיסקים, אני שואלת אותך עובדתית, מרגע שהתקבלה חוות הדעת של בלדינגר ועד ליום שבו הבאתם את הקלטת לבית המשפט בזמן עדותו, אם אתה פיזית צפית, הרצת, הקרנת את קלטת המקור ואם כן, כמה פעמים

ת.אכן כן, זה היה מספר פעמים כדי לבדוק את טענותיו של מר בלדינגר בחוות הדעת שלו, התייחסתי לחלק מהדברים והתייחסתי לקלטת המקור

ש.למה לא מהעותקים

ת.כי התייחסתי למקור והטענות היו ביחס לכך

ש.בעותק שנמסר לסניגור בתחילת הקלטת מופיעה כיתובית "ריוויינד" האם אתה יודע כעובדה במקרה הספציפי הזה איך נוצרה הכיתובית

ת.כן וודאי, כשאני מעתיק קלטת אני קודם לוחץ "רקורד" במכשיר ההקלטה בדי-וי-די ורק לאחר מכן "פליי" בוידיאו כדי שכל חומר שנמצא בוידיאו יכנס לחומר ההקלטה, לאחר לחיצה על כפתור ה"רקורד" בדי-וי-די, לחצתי אחורה בוידיאו כדי לוודא שהקלטת בתחילתה ואז הופיעה הכיתובית "ריווינד" הוקלטה

ש.מר בלדינגר התייחס גם לכך שבעצם בכל הקלטות שהוקלטו בתחנת גולן לא מופיע תאריך ושעה, מה הסיבה לכך

ת.זו מערכת שהותקנה ספציפית לאותה חקירה ולא הייתה מערכת כיתובית, זו מערכת שמתווספת ופה לא הוסיפו אותה

ש.בלדינגר גם התייחס לעובדה שהשעון שנראה בחלק העליון של הקלטת 172 וגם בקלטות נוספות, שקשה לראות את השעה, האם אתה טשטשת את השעון או איזה שהוא קטע מהקלטת בדיעבד

ת.ודאי שלא

ש.אתה יכול להסביר מה קרה שם

ת.זה הסתרה של המצלמה

ש.אני רוצה לשאול אותך על 160/06 קלטת מתאריך 12/12 שהוקלטה בתחנת גולן ואני גם מראה לך את דו"ח  מ"ט, 160/06 ת/165, על איזה מדיה הוקלטה הקלטת הזו

ת.על קלטות מיני די-וי

ש.איזה מצלמה ואיפה היא הייתה

ת.מצלמת וידיאו ביתית פשוטה שהועמדה מול פני הנחקר בחדר החקירות

ש.ואיך בוצעה החלפת הקלטות

ת.יש 4 קלטות מקור שעליהן הוקלטה החקירה, זו מצלמת וידיאו רגילה שבה החוקר או מישהו אחר שהיה חוקר, אורך הקלטת הוא שעה, וכל שעה היו נכנסים ומחליפים קלטת

ש.ואז בעצם מה קורה בחקירה

ת.אם חלפה שעה ולא החליפו קלטת אז יש קטע של חקירה שלא הוקלט

ש.אתה עובדתית לא יודע כמה זמן עבר

ת.לא אני לא יודע עובדתית מה קרה

ש.טוען בלדינגר שזה לא תקין שהוא קיבל דיסק אחד שעליו 4 קלטות קטנות

ת.עובדתית זה נכון, זה מה שקיבל הסניגור

ש.יש לזה סיבה מיוחדת

ת.לא, אני צרבתי את כל 4 הקלטות על דיסק ונתתי לסניגור, אחת אחרי השניה

ש.טוען עוד מר בלדינגר שהתיעוד שלכם לא מדויק מאחר שבדו"ח עבודות המ"ט מופיעה העבודה הזו כ – 4 קלטות ולא 4 דיסקים

ת.בדו"ח המ"ט כתוב קלטות 1-4 כי זה קלטות, הסניגור קיבל 1-4 ואלה קלטות ולא דיסקים והם הועברו לדיסק אחד שהועבר לסניגור

ש.אני מפנה אותך למ"ט 119/06, קלטת האודיו, יש הפסקת סאונד כך כותב בלדינגר בשעה 0.47.38, מה האורך של קלטת האודיו ותציג את קלטת האודיו המקורית לבית המשפט

ת.האורך הוא 45 דקות אורך צד, 90 דקות אורך קלטת, בהגדרה על קלטת המקור מופיעה בד"כ 90 דקות כאורך ההקלטה אבל בפועל אף פעם זה לא 90, זה פלוס מספר דקות

ש.אתה הקשבת לקלטות האודיו, מדדת את האורך שלהן

ת.אני 7 שנים, אני שמעתי אלפי קלטות, אף אחת מהן לא מסתיימת ב – 45 דקות במדויק, תמיד זה כמה דקות יותר

ש.אני שואלת אותך לגבי 119, 120, קלטות נוספות שבדקת, הרצת והקשבת להן

ת.לאחר חוות הדעת של בלדינגר אני הרצתי ושמעתי את הקלטות, אורכן הוא מעל 45 דקות,

ו – 47 דקות ומשהו זה הגיוני מאוד, זה אורך של החלפת צד

ש.אני מבקשת להגיש את קלטת האודיו המקורית של קלטת 119/06 וגם את קלטת הוידיאו

קלטת האודיו מוגשת ומסומנת ת/799, קלטת הוידיאו מוגשת ומסומנת ת/800.

4 קלטות וידיאו 1-4 מוגשות ומסומנות (במקובץ בתוך מעטפה) ת/801, 2 קלטות וידיאו מוגשות ומסומנות (במקובץ בתוך מעטפה) ת/802

ש.בענין 119 ו  - 120, יש ענין שמתייחס אליו בלדינגר שלמרות שעל פי דוחות המ"ט של שתי הקלטות האלה, קלטת 119/06 הוקלטה על פי דו"ח המ"ט ב – 13/12 ו – 120 הוקלטה ב – 21/12, למרות זאת עולה מתוך שעון הוידיאו שמופיע על הוידיאו כאילו חולף בין סיום ההקלטה הראשונה לבין תחילת ההקלטה השניה פרק זמן של 30 דקות וכל זאת בתאריך שמופיע על המסך הוא אותו תאריך שהוא 2/11/06 שהוא תאריך של חודש לפני הרצח, עובדתית אני רוצה לשאול אותך מתוך היכרותך עם המערכת הזו, אם ידוע לך מה קרה בפועל, אם התיעוד מדויק ומה אתה יכול להגיד על אותו שעון שפעל במערכת

ת.השעון בוידיאו עמד, את זה אני יודע כי הקלטות שבאו לאחר מכן התקשרו אלי והודיעו לי שהתאריך לא נכון ואני באתי וכיוונתי את מכשיר הכיתוביות, תיקנתי את זה, כך שלפני כן הוא עמד וחדר הבקרה של התשאול הוא חדר עם מפסקים שברגע שיוצאים מהחדר ומנתקים את החשמל במפסקים, הוא מנתק את כל מערכת החשמל באותו חדר כך שסיימו את החקירה, כיבו את המפסק, גם הפסיקו את פעולת המכשיר עם הכיתוביות, הפעילו אותו  מספר ימים לאחר מכן, כשהפעילו את המפסק הוא חזר לאותו תאריך בו הוא נעצר כך שבפועל חלף בין חקירה לחקירה חלפו מספר ימים כשבין קלטת לקלטת מופיע הפרש של חצי שעה

ש.אתה בדקת את הקלטת הקודמת מ"ט 118/06

ת.כן

ש.אני מציגה לך את דו"ח המ"ט שאתה ערכת של 118/06 זו חקירה של רפאל כהן החשוד בתאריך 9/12/06

ת.כן, זה דו"ח שלי שאני חתום עליו

הדו"ח מוגש ומסומן ת/803, עותק הדיסק מוגש ומסומן ת/804

ש. אני מציגה לך את הקלטת מט' 118/06, איזה תאריך ושעה מופיעים בהקלטה.

ת. השעה  מתחילה ב- 20.49 ומסתיימת  ב- 22.11 בתאריך 1/11/06, כך על פי שעון הוידאו.

בעוד שלפי דוח המט' חלפו 4 ימים בין 118/06 ל- 119/06.

ש. התאריך והשעה בדוח מט' שרשמת, הם נכונים.

ת. כן.

ש. אני עוברת איתך ל- 167/06, אני מפנה אותך לדוח המט' 167/06. קודם כל, קובע בלדינגר, ש – 4 שניות לאחר תחילת ההקלטה, יש חיתוך אנלוגי  ואנו לא חולקים על כך שיש חיתוך אנלוגי ולאחר מכן, רואים את הנאשם יושב על הכיסא.

ת. נעשתה בדיקה על ידי מי שהפעיל את המערכת, בדיקת תקינות.

ש. בנוסף לזה, יש קטע בשניות 27, 28, שבו רואים הרצה מהירה ומופיעה כיתובית LP

ת. אם זה 167, ציון ארביב הוא השוטר שישב שם. השוטר, כך אני רואה על פי הקלטת, שהמעבר הוא בשבריר של שנייה, עובר מ- LP ל – SP ניתן לראות זאת בוידאו.

ש.האם אתם הוספת בדיעבד לקלטת איזה שהיא עריכה לכיתובית שרשום עליה LP

ת.ממש לא.

ש. לגבי האודיו, בקלטת הזו הפסקת אודיו מתרחשת בשעה 52 דקות ושלושים ושמונה שניות, הפסקת סאונד לאחר תחילת הקלטת. תציג את קלטת האודיו ותאמר לנו מה ארכה.

ת. 100 דקות, 50 דקות כל צד. על זה מתווספים מס' דקות לכל צד, כך שיוצא 52 דקות כל צד וזה הגיוני מאוד.

 

ב"כ המאשימה: מבקשת להגיש את המקור.

קלטות האודיו מוגשות ומסומנות ת/805, ת/806.

קלטת הוידאו מוגשת ומסומנת ת/807.

קלטת מט' 118/06 מקור, מוגשת ומסומנת ת/808.

קלטת וידאו מוגשת ומסומנת ת/809.

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש. דיברת על שוטרים שמחליפים קלטות או הופכים צד, כמה זמן בערך לוקח להחליף צד, כמה שניות.

ת. תלוי במיומנות של השוטרים.

ש. שוטר שעובד שם במחלק הזה של ההחלפה, אתה מסכים איתי שיש לו כבר מיומנות.

ת. אבל עדיין אם אני שם שני שוטרים שונים, שניהם יחליפו בזמן שונה, ואחרי שהם שמו לב שהקלטת הסתיימה.

ש. אתה מסכים איתי, אם אגדיר לך, בין שתי שניות ושש שניות, זה סביר.

ת. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.

ש. נעבור לשעון בוידאו, אתה אומר שסיפרת ...

ת. שעון של הכתוביות.

ש. שקראו לך כי השעון בוידאו היה...מי קרא לך.

ת.החוקרים.

ש. לפני או אחרי.

ת. אחרי החקירה.

עובדה שבחקירות שלאחר מכן, מופיע תאריך מעודכן.

ש. כשאתה באת והם הראו לך את זה בסיום החקירה, מה היה על השעון? 0?

ת. לא. היה תאריך ושעה ספציפים, שלא מעודכנים, ואני לא זוכר. ה-1/11 או 02/11, משהו כזה.

ש. רשמת על כך מזכר.

ת. לא זוכר.

ש. אתה בדקת אם במכשיר וידאו הזה יש סוללת גיבוי.

ת.זה לא מכשיר וידאו, זה מכשיר נוסף על הוידאו.

ש. במכשיר הזה בדקת אם יש סוללת גיבוי.

ת. לא בדקתי, יכול להיות שיש לו גם קבל.

ש. בהנחה שיש סוללת גיבוי או קבל, כפי שאתה אומר, השעון היה ממשיך לספור את הזמן.

ת. סביר להניח שכן, כן.

ש. את הקלטות האלה שהרצת ומדדת את אורך הזמן שלהן, איזה קלטות הרצת, את המקור או ההעתק.

ת. את המקור. אם אני מריץ את ההעתק, יכול להיות שזה לא יהיה זהה, יכול להיות של חברה אחרת, יכול להיות שיש הפרש בין שניות.

ש. את ההעתקים הרצת.

ת.לא.

ש. אם הבנתי נכון, יש וידאו שהוא כולל גם תמונה וגם שמע, ובנפרד מערכת שמע.

ת. כן. טייפ הקלטה.

ש. שהם למעשה, כולם אמורים להיות מותאמים.

ת.לא מותאמים, זה אחד לאחד.

ש. אבל בסיום חקירה, אם אני לוקח את קלטת השמע שהיתה בנפרד, ועושה הצלבה עם השמע של הוידאו, אני אמור לקבל אחד לאחד, אותו הדבר.

ת. נכון. בתחילת כל קלטת אודיו ומי שמכיר יש את הסליל הלבן הזה שהוא לא סליל הקלטה, יש סאונד בוידאו, לא יהיה סאונד לאודיו, אבל זה לשניות בודדות. הסליל הזה נמצא בתחילת ובסיום כל קלטת.

ש. אני רוצה להבין, כשאתה לוקח הקלטת וידאו, שהיא וידאו פלוס שמע, ובמקביל לצורך גיבוי גם מערכת שמע, כשמסתיימת הקלטת שמע, שהיא אמורה להסתיים לפני הוידאו, כי הוא יותר ארוך, למה לא מחליפים במקביל שמע חדש ווידאו חדש, כדי שזה יהיה תואם.

ת. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להשתמש בפי 4 כמות של ציוד, ממה שאנו משתמשים היום וזו הסיבה שאנחנו לא עושים את זה.

 

חקירה חוזרת: אין.

 

-----------------------------

 

יורם אזולאי - עד הזמה מס' 9 | 20.12.09

עד הזמה מס' 9 יורם אזולאי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.אתה העדת כאן ואני שואלת אותך מספר שאלות שעלו על ידי ההגנה, בנושא המדובב, הייתה פה טענה שהמדובב של הנאשם שמכונה "ארתור" אמר לאסירים שישבו איתו בכלא לאחר הדיבוב ביניהם אדם בשם ד.י. ואדם בשם מ.ר. שזדורוב חף מפשע וש"ארתור" שם מילים בפיו לאחר שהודרך לעשות כן ע"י צוות החקירה, מה אתה יכול להגיד באופן כללי על הטענה הזו

ת.אני לא מבין את הרלוונטיות של מה חושב "ארתור" על התיק, כל הקלטות נמצאות בפני בית המשפט, רואים 24 שעות, לא היו דברים מעולם

ש.ד.י. העיד כאן בבית המשפט כי בעת שהוא ישב בתא יחד עם "ארתור" לאחר הדיבוב, אני מפנה לעמ' 1265 בפרוטוקול, סיפר לו "ארתור" לגבי צוות החקירה של התיק "הם שביקשו ממנו ללחוץ....מקללים אותו" בתור ראש צוות החקירה וכפי ששמענו שאתה תדרכת את המדובב בתיק, מה אתה יכול להגיד על הטענה הזו

ת.לא היו דברים מעולם, יתרה מכך, היה כיסוי תקשורתי נרחב, הדבר העיקרי היה להגיד למדובבים אתם הולכים לדובב בתיק של תאיר ראדה ולא היה צריך מעבר לזה

ש.מבחינתך בכלל אתה מבקש ממדובב ללחוץ, לשים מילים בפיו של החשוד

ת.ממש לא, אין מצב כזה, לגבי המניע אני לא רואה שום פסול שצוות חקירה יגיד למדובב לבדוק מה המניע אבל אנחנו לא ידענו כמובן מה המניע

ש.עד נוסף מ.ר. העיד כאן, אני מפנה לעמ' 1667 והוא טען ש"ארתור" אמר לו בין היתר את הדברים "זה תיק חרטה.....הדרכתי אותו....איך שרציתי", מה אתה יכול לומר על זה

ת.לא היו דברים מעולם, מעבר לזה שאמרנו לו שמדובר בתיק הרצח של תאיר ראדה

ש.נטען כאן גם בעדותו של ד.י. ש"ארתור" נהג לאיים על אנשי המשטרה שהפעילו אותו כי אם לא יקבל טובות הנאה הוא יפוצץ את תיק זדורוב, האם שמעת דברים כאלה מפי "ארתור" במהלך התקופה שהמתין לעדותו או ממישהו אחר

ת.אני לא יודע על כך, מי שמטפל במדובבים זה צוות המודיעין, מה שאני יודע כראש צוות חקירה ש"ארתור" התלונן שהעבירו אותו לכלא אחר כתוצאה מתיק תאיר ראדה, איזה עיתונאי חשף אותו והעבירו אותו לכלא אחר ולא אפשרו לו לבצע עבודות דיבוב מחשש לחשיפה והוא לא אהב את זה

ש.הוא איים על המשטרה שאם לא ישנו לו את התנאים או יפעילו אותו הוא יעשה משהו

ת.לא

ש.איתך הוא דיבר

ת.כן, הוא ביקש ממני שאדבר עם צוות המודיעין שיאפשרו לו לעבוד ולדובב, בעקבות בקשתו אמרתי שאני אדבר, דיברתי עם גורמי המודיעין והם טיפלו בו

ש.ממה שידוע לך, קיבל טובות הנאה או תגמולים מעבר למה שהובטח לו בהסכם

ת.לא

ש.ד.י. טען בעדות שלו ואני מפנה לעמ' 1265 בשורות 12-16, הוא מספר ש"התקשרתי לראש ימ"ר גליל....." הוא התכוון אליך "....כמובן בשמו של ארתור....תזהיר אותו", אני מפנה בהמשך לעמ' 1276 אומר ד.י. כאשר הוא מדבר עליך " אני לא מכיר....את יורם אזולאי אני לא מכיר עד היום" האם זכורה לך שיחה כזו שד.י. התקשר אליך ומה היה

ת.זכורה לי שיחה כזו, כמובן שלא נתתי לו שום פרטים מחשש לחשיפה

ש.הוא אמר לך שהמדובב של זדורוב מבקש דיסקים ואם לא הוא יפוצץ את העסקה

ת. לא אני לא זוכר דבר כזה, אני זוכר איזה שהיא בעיה, אני אומר לו שאם הוא רוצה לדבר איתי, המדובב, שידבר איתי

ש.האם יתכן שבמהלך השיחה הזו אמר לך משהו שמשתמע ממנו ש"ארתור" מתכוון לפוצץ את הסיפור ולספר איזה שהיא אמת, אם הייתה שיחה כזו היית מתעד

ת.אני חושב שכן, הייתי מתעד

ש.אומר ד.י. עוד בעדותו שלאחר שיחה איתך ושיחה נוספת שהוא קיים עם יצחק חי, "ארתור" התקשר לאבינועם שהוא לדבריו ראש צוות גליל וביקש להוציא אותו בבוקר, מה זכור לך

ת.ממש לא זכור לי שהוציאו אותו למחרת בבוקר, יכול להיות שהמודיעין הוציא אותו כדי לברר על אותו אדם שזהותו נחשפה בפניו, ד.י. כביכול

ש.ד.י. טוען עוד בעדותו שימ"ר גליל נהגו להוציא את "ארתור" פעם בשבוע ובשובו היה נוהג להגיע עם שקיות של דיסקים, שווארמה ועוד והיה מספר שימ"ר גליל קנה לו, האם יכול להיות שהוצא לצורך "שופינג"

ת.אין מצב כזה, מדובב מוצא לצורכי חקירה, ראיון, עימות

ש.מה לגבי רכישת מוצרים למדובב על ידי המשטרה, האם זו תופעה שקיימת, באיזה תקציב

ת.רכישת המוצרים למדובבים נעשית על ידי המשטרה מהכסף של המדובבים, מהתקציב שלהם, הם מבקשים דיסקים ומוצרים שעוזרים להם, די-וי-די, ואז המשטרה בכסף שהם מרוויחים קונה להם

ש.זה כסף שמגיע להם מכח מה

ת.מכח ההסכם, שהם אסירים, אם הם לא אסירים הם הולכים לבד

ש.אתה מכיר חנות בשם "נאוה" בעכו

ת.כן, חנות לכלי כתיבה, לפני כמה שנים קניתי שם כלי כתיבה לילדים שלי

ש.אני רוצה להשמיע לך קטע מהקלטה שנמסרה לנו ע"י הסניגורים בתיק הזה של שיחה, ואני מגישה תמליל של השיחה – מוגש ומסומן ת/813, הקטע שאני משמיעה הוא בעמ' 2, הפסקה השניה מלמטה – עו"ד גליל שפיגל טענה פה שהיא פותחת משרד כח אדם עבור המשטרה ושהיא נשלחה לחנות הספציפית על ידי המשטרה וספציפית על ידיך, האם אתה שלחת אותה לפתוח משרד או לקנות אספקה

ת.ממש לא

ש.ידוע לך משהו על זה שגליל שפיגל הלכה לחנות והתחזתה לאדם שנשלח על ידי המשטרה כדי לקבל מידע מהם

ת.זה נשמע לי הזוי, המשטרה לא שלחה אותה, לא ידוע לי על זה

ש.מבחינתך זה מקובל עליך שהיא תציג בשמך

ת.לדעתי זו עבירה פלילית

ש.לענין הטענה הזו, האם ידוע לך בענין הזה על מה שנאמר כאן על כך שהיו אסירים שהזמינו דיסקים לפלייסטיישן

ת.אני יכול להגיד לגבי "נאוה" שכל חטאה שהיא ממוקמת כמה מטרים ממשרד ימ"ר גלילי וכשהיו נותנים למדובבים כסף, הם היו מבקשים מהבלשים לעצור בחנות הזו שהם מכירים, אני יכול להגיד ש"ארתור" הכיר את החנות הזו דרך ימ"ר גליל וכנראה שהוא הבין שהוא יכול לקחת מספר טלפון ולהתקשר ולהזמין, אין שום הסכם עם "נאוה" ולא שום דבר כזה, יכול להיות שהמזכירה קונה מקופה קטנה עטים או דברים קטנים, באותה מידה אפשר להגיד שחנות השווארמה שצמודה ספקית של המשטרה, גם שם המדובבים אוכלים בכסף שלהם

ש.אני מפנה לעמוד האחרון, 14:151, האם היא הייתה אשת קשר עם אנשים שיושבים בבית הסוהר

ת.לא

ש.לגבי ד.י. אותו אדם שדיברנו עליו שהתקשר, יש לך היכרות איתו מעבר לתיק הזה

ת.לא, רק מעבר לשיחה ובדיעבד הבנתי שהוא מדובב

עו"ד ענבר: מגישה את הדיסק.  מוגש ומסומן ת/814

עו"ד שפיגל יהיה רשאי לבדוק את התמליל  ולהגיש, אם ימצא לכך מקום, תמליל מטעמו, ו/או רשימת תיקונים

ש.לגבי מ.ר. האם אתה מכיר את האיש, מה אתה יודע עליו

ת.עבריין מעכו, שימש כמדובב עבור ימ"ר מרכז. ברח תוך כדי שהפעילו אותו מהמשמרות שלהם וניסינו לאתר אותו בימ"ר גליל, כעבור זמן בלשי ימ"ר גליל יצרו איתו מגע וביצעו ירי ופצעו אותו ברגל.

ש.מה מצבו מול המשטרה ואם הוא הופעל

ת.למיטב ידיעתי הוא באיסור הפעלה

ש.היה לך קשר איתו באופן אישי

ת.הוא נהג להתקשר ונתן בכל מיני פרשיות אינפורמציה, בפרשיות שעניינו את משטרת ישראל ברמה הלאומית וניסה להציע מידע כמו למשל לגבי דנה בנט בזמנו ותיקים אחרים. כשתישאלתי אותו אישית והוברר שכל מה שהוא מסר מופרך

ש.שהוא היה פונה אליך בשנתיים האחרונות

ת.הוא הציע בכל מיני פרשיות שידע שיעניינו מידע אבל הוא לא הופעל. מבחינתי העברתי אותו למודיעין ולמיטב ידיעתי המודיעין שלל את ההפעלה שלו. הוא פסול הפעלה

ש.הוא אמר לך בכל השיחות האלה, אם ידוע לו משהו על פרשת זדורוב

ת.הוא מעולם לא דיבר איתי על פרשת זדורוב

ש.הנאשם אומר בעדותו בבית המשפט עמ' 1036 לפרוטוקול, הנאשם נשאל מעבר לחקירות המונצחות בדיסקים, אם היו חקירות נוספות והנאשם משיב "היו חקירות בחדר עיכוב עכו...." תבהיר לנו בבקשה באיזה שלב של החקירה הנאשם היה בעכו ומתי הוא הוחזק בחדר העיכוב

ת.ההודאה והשיחזור בוצעו בקצרין. עכו היה אחרי ההודאה והשחזור

ש.יש לנו בתיק קלטת אחת מט122/06, השיחה שלך איתו בחדר העיכוב. מעבר לאותה שיחה מוקלטת, היו שיחות נוספות לא מוקלטות שניכנסת אליו לחדר העיכוב

ת.לא

ש.היו מצבים שהקראת לו את מה שנטען מעבר למה שמוקלט

ת.מה שהיה זה מה שמופיע בקלטת

ש.אני מפנה אותך לעדותו של הבלש אלדד חדד בענין נוכחות בזמן השחזור. איפה אתה היית בזמן השחזור

ת.בתחנת קצרין

ש.התקרבתם לבית הספר? נכנסתם לבית הספר

ת.לא בזמן השחזור.

ש.הצגנו עכשו בעדותו של אבי אלוש הקלטה מט 118/06 שזו חקירה של רפאל כהן, העצור הראשון שהיה לכם, היה מצב שרפאל כהן ורומן זדורוב היו עצורים באותו זמן או בהפרש של כמה שעות במהלך חקירתכם

ת.רפאל כהן שוחרר למיטב זכרוני במוצ"ש או ביום ראשון ורומן זדורוב נעצר ביום שני למיטב ידיעתי התשובה שלילית אבל אפשר לבדוק זאת באסמכתאות

ש.אני מפנה אותך לדבר שנשאלה איריס אורון בעדותה בבית המשפט, הסנגור מתייחס בחקירתה למשהו שאמרה במהלך הארכת המעצר, 15.1.07: במהלך הארכת המעצר ת/75 שאל הסנגור את איריס אורון אם זה נכון שיש בתיק עדות נוספת של נערה שנכנסה לשירותים, זירת הרצח וראתה מריחה של דם על המראה והיא השיבה שנאמר דבר כזה. בבית המשפט כאן, נשאלה איריס אם זכור לה מאיפה היא ראתה את הנערה, אם היתה נערה כזו ואיריס השיבה שאינה זוכרת וגם בחקירה חוזרת הוצג בפניה זכרון דברים ת/763 שנערך על ידך. שאלתי אליך, בהמשך לדברים אלה אם זכור לך מה היה בחומר החקירה ואם היה שם  התייחסות לנערה שראתה דם על המראה ואם זה עלה

ת.אני לא זוכר עדויות אז אני רואה בזכ"ד שלי שאלכס פלג מסר לנו את האינפורמציה הזו. מה שאני רושם פה, שהנערות מסרו עדות ואף אחת מהן לא הזכירה דם על המראה

ש.תרחיב בענין הפגישה המתועדת ב ת/763

ת.אלכס פלג ועו"ד מרוז אמרו שיש להם מידע למסור בתיק של תאיר ראדה. נסענו לתל אביב אני ובוקר למשרדו של עוד מרוז שם פגשנו את אלכס פלג ואת העו"ד . שם אלכס אמר שיש לו אינפורמציה לגבי זהותו של נער מבין שלושת הנערים ולדעתו הוא הרוצח והוא נתן את שמו של רועי ניכלס, אותם שלושה נערים שבתקשורת אמרו שתפסו טרמפ ותפסו את הראש ואמרו "מה עשיתי מה עשיתי" הגענו לנערים ומסתבר שהם לא קשורים. והשם שהוא מסר לא היה אחד מהם. ידענו שהאינפורמציה לא שווה את הנסיעה שלנו לתל אביב. ואז אלכס אמר שהוא נתן לנו את המידע כדי שניתן לו גם מידע והוא יעזור לנו לשתף פעולה בתיק למצוא את הרוצח. מבחינתו זה היה פניה מטעם המשפחה, משפחת ראדה. אמרתי לו שאני לא סומך עליו ושהוא ועו"ד מרוז הם שרלטנים שמנצלים בציניות את מצוקת משפחת ראדה, כמו אנשים נוספים בענין זה

ש. כשפלג  פנה לצוות החקירה עם מידע שהוא חשב שיכול לעניין אתכם והוא הבין מכך שאתם לא מעוניינים מה אמרתם לו?

ת.כמו שאמרתי קודם, אמרתי שהוא שרלטן ועלוקה ואיש מסוכן שאינני סומך עליו.

ש.סירבתם לקבל ממנו מידע

ת.זה כל המידע שהוא מסר, שרועי ניכלס הוא אחד משלושת הילדים

ש.הנושא של רועי נבדק?

ת.בלי קשר לשלושת הנערים, הוא נחקר

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אמרת שבלי כל קשר, הנער רועי ניקולס נחקר על ידכם, בלי קשר לשלושה שנסעו בטרמפים. את רועי ניקולס שחקרתם, ואתם כבר יודעים לפי אלכס, אולי, לשיטתו הוא אחד מהשלושה, האם הבאתם אותו למסדר זיהוי עם גודטקר

ת.גודטקר זיהה שניים מהטרמפיסטים ושלושתם זיהו אותו. יתרה מזאת, כשהנערים האלו באו מרצונם להחקר, הם היו בטוחים ואמרו "כן, אנחנו היינו באותו יום בטרמפ. למה? הנהג שאסף אותנו הוא הרוצח?"

ש.תיעדת את זה

ת.זה מופיע בעדויות שלהם. הם , שלושתם, אומרים, שהיו בטרמפ הזה. אחד ירד בצומת נבי יושע יש מחקרי תקשורת המחזקים את גרסתם

ש.אני אומר לך, כשאלכס פלג מסר לך את הנושא של רועי ניקולס, עוד לא הגעתם לנערים וחקרתם אותם, כי זה היה בראשית הדרך האם אתה מאשר לי את זה

ת.לא מאשר

ש.לגבי המדובבים, ד.י. טען את מה שהקריאה לך הפרקליטה, אני מצטט מעמ' 1265 שורה 12. אתה מכחיש את האמירה הזו?

תאמרתי שאני זוכר שיחה כזו של ד.י. אינני זוכר את התוכן אבל אני זוכר וברור שאדם כלשהו שאני לא מכיר יגיד לי שאני יושב עם מדובב בתיק מסויים ואני אנתק לו את הטלפון ואגיד לו שמי שרוצה לדבר איתי שידבר איתי

ש.היית ראש ימ"ר גליל באותה תקופה

ת.היתה תקופה שהחלפתי את בוקר והרבה מדובבים טעו וחשבו שאני ראש ימ"ר

ש.ד.י. טוען שמעולם לא נפגש איתך ולא שוחח איתך מעבר לשיחה שאתה מאשר שהיתה

ת.נכון

ש.אם הוא מעולם לא הכיר אותך לפני זה, ולא דיבר איתך ולא נפגש איתך ולא היית קשור אליו, מאיפה הוא יודע את שמך ומס' הטלפון שלך כדי להתקשר אליך? איך הוא יודע על המעורבות שלך בתיק?

ת. ראשית, מהתקשורת. שנית, ממדובבים נוספים שהיו שם, כאלה שגם העידו פה. שלישית, מגורמים נוספים שאינם מדובבים וישבו איתם שם ואינני בטוח שהם היו לויאלים למשטרת ישראל

ש.למעשה אתה אומר לנו ש ד.י. התקשר אליך ודיבר איתך על כל הנושא, מאחד מהדובבים האחרים ולאו דווקא מארתור. גם ארתור נכלל ברשימה

ת.לתת לו את מספר הטלפון שלי כל אחד יכול, גם אתה, גם ארתור ידע

ש.לגבי התיעוד שיחות, השיחה עם הנאשם כפי שהקריאה לך הפרקליטה מקודם, האם הוידאו והשמע בחדר העיכוב עובד במשך 24 שעות רצוף?

ת.אני לא חושב שהוא עובד 24 שעות רצוף, אבל בפעמים שנכנסתי וצריך לזכור שרמת חקירה, מי שנכנס תמיד תופעל הקלטה. אני לא זה שהגיש לו לשתות או להוציאו לשירותים אם רצה, אבל אם יש חקירה יש הקלטה. אם היתה הקלטה כאשר לב ארליכמן נכנס להביא לו אוכל, אז היו שומעים את העו"ד אמר לו לחזור בו מההודאה

ש.כל פעם שמישהו מצוות החקירה הקשור לפרשה היה נכנס לתא העיכוב והיה מפעיל את מערכות ההקלטה

ת.חוזר על תשובתי הקודמת

ש.השליטה על המערכת הזו, היא מחדר הבקרה

ת.כן

ש. אתה אישית, היה לך אישור כניסה חופשית לחדר הבקרה. היו לך היתרים להכנס כל שתרצה

ת.כן. גם נתתי היתרים כל חוקר בתשאול ימ"ר גליל יכול להכנס ללא אישורי לחדר הבקרה

ש.היה נוהל לגבי כניסה לחדר העיכוב צריך למלא זכ"ד לצורך מה הוא נכנס

ת.לא. אמרתי שוב, אם החשוד דופק בתא וצריך לשירותים לא ממלאים זכ"ד. לענין תשאול, זה יוקלט ויוסרט.

ש.לגבי אלדד חדד, הוא סופח במשימת סיוע

ת.הוא בלש בימ"ר גליל שעשה מספר משימות לטובת הצחמ.

ש.האם אתה מכיר את אלדד חדד, ויזואלית

ת.מצוין

ש.בעמ' 1589 לפרוטוקול, שורה 23, אומר אלדד חדד שהגיעו הרבה חוקרים וקצינים ואנו רק ליווי לשחזור. בעמ' 1590 בשורה 16 הוא אומר שהיו הרבה קצינים בשטח, לארוע כזה לא יוצאים לבד. עד כאן, זה נכון

ת.מאד

ש.בהמשך הוא נשאל "אתה יכול לזכור מי מהקצינים היו שם למתן הוראות. תשובתו שהוא זוכר את בוקר ואת אזולאי. אם הוא מכיר אותך אישית ואת בוקר, וכל מה שאמר לפני כן הגיוני ונכון, אז הוא טעה כנראה שהוא אמר שהוא ראה אתכם בזירה

ת.הוא בטוח טעה. אלדד הוא בצוות ליווי, במודעות ובתודעה הוא מכיר שניים שנתנו הנחיות, בוקר ואזולאי והוא מניח שהיינו שם. הוא אדם טוב וישר ואין לי ספק שאם הוא אמר את הדברים האלה הוא טעה

ש.גם אם אוסיף לך נתון נוסף, שמעבר לתודעה שאתם מחלקי הוראות, היה גם מפקדו הישיר שמעוני

ת.שמעוני היה שם, אין לי ספק בכלל שהוא טעה.

ש.איריס אורון, היתה שייכת לצחמ והיתה בין היתר נציגת המשטרה בהארכות משטרה

ת.למיטב זכרוני היתה בהארכה אחת

ש.מנציג משטרה שמופיע להארכת מעצר, מעבר לכך שהוא מגיע עם כל החומר שנאסף נכון לאותו היום, אני מבין שהוא נדרש לידיעה ובקיאות בפרטים שנאספו עד לשלב הארכת המעצר

ת.נכון מאד

ש.אתה אומר, שמה שהיא מסרה באותה הארכת מעצר לגבי מריחת הדם על המראה בעקרון, זה היה נכון או שבכלל לא היה ולא נברא והיא פשוט טעתה

ת.אני אומר, שלמעשה היא ראתה את זה במזכר שהגיע מאלכס פלג ולדעתי כל מה שהגיע מאלכס פלג, לא היה ולא נברא

ש.ערכת תיעוד על השיחה עם אלכס פלג

ת.כן, יש את המזכר. זהו התיעוד.

ש.תיעדת באופן כללי ולא באופן פרטני

ת.היו כמה מילים שאמרתי לו ולא הזכרתי במזכר. בכל זאת. הפגישה ארכה כחצי שעה, עשרים דקות.

ש.עו"ד מרוז ביקש ממך משהו

ת.הוא ביקש שנשתף פעולה. שניהם ביחד ביקשו זאת. הם ביקשו שניתן להם מידע ונעזור להם כי הם רוצים לעזור לנו לפענח את התיק. למעשה הם רצו מיד לעו"ד  שמייצג את זדורוב, מה שהם עשו שבועיים אח"כ.

ש.אתה חושב או שאתה יודע

ת.אני חושב

 

חקירה חוזרת: אין שאלות

 

עו"ד שפיגל: בדעתי להגיש בקשה להזמין עד, היה ובית המשפט יאשר את הבקשה, אני אשמיע את העד. היה ולא, אלה עדיי, גם לעניין עדי הזמה.

 

עו"ד ענבר: אם לא יעיד מטעם חברי כל עד אחר נוסף, אנו נוותר על שני העדים הנוספים שהיה בדעתנו להביא.

 

החלטה

 

עו"ד שפיגל יגיש את בקשתו עוד היום ולא יאוחר מהשעה 16:00, העתק ימסר בד בבד לב"כ המאשימה.

ב"כ המאשימה תגיב לבקשה עד מחר, 21.12.09, שעה 10:00.

המשך הדיון אם בכלל, יקבע בהתאם להחלטה.

היה ולא  יושמעו עדים נוספים כעולה מהאמור לעיל, יקצבו מועדים לסיכומי ב"כ הצדדים.

ניתנה היום ג' בטבת, תש"ע (20 בדצמבר 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

                                                                                                                                                               

 

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

עו"ד ענבר: נבקש 60 יום להגשת סיכומים מיום המועד האחרון.

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש זמן זהה.

 

 

 

 

 

 

צ'ייקובסי אלן - עד הזמה מס' 6 | 20/12/2009

 

1804

 

 

בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

פח 000502/07

 

בפני:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

תאריך:

20/12/2009

       

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

 
     

המאשימה

 

נ  ג  ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 
     

הנאשם

 

נוכחים:

בשם המאשימה: עו"ד ענבר, עו"ד שטרן ועו"ד שוחט – פינק

בשם הנאשם: עו"ד דוד שפיגל ועו"ד גליל שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

 

פרוטוקול

 

 

גב' אירנה מתרגמת מהשפה הרוסית לשפה העברית ולהפך.

 

עד הזמה מס' 6 צ'ייקובסי אלן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך

ת.סגן ראש מחלקת מעבדת צילום, ראש תחום צילום דיגיטלי

ש.במז"פ

ת.בזיהוי פלילי מטה ארצי

ש.אני מגישה מסמך שמתעד את הפרטים האישיים שלך, השכלה, נסיון מקצועי

מוגש ומסומן ת/796

ש.אתה ערכת חוות דעת מומחה בתיק הזה בתאריך 27/10/09, ת/795, אתה מאשר את התוכן שלה

ת.אני מאשר את התוכן, חוות הדעת שלי

ש.אתה מציין בפתח חוות הדעת בעמ' 1 שקיבלת לבדיקה מה שסומן לידיך כמוצג 1, קלטת שמסומנת 3 מקור, 172/06 ימ"ר גליל ואתה סימנת אותה 08203/09/01

ת.נכון

ש.אני מציגה לך את קלטת המקור, ת/777, הקלטת הוגשה במהלך עדותו של בלדינגר, סומנה אך נשארה אצלנו

ת.זאת הקלטת, אני מאשר

ש.זה הסימון שלך על הקלטת

ת.הסימון שלי, אני מאשר

ש.אתה מציין בחוות דעתך שהתבקשת לבדוק את האותנטיות של הקלטת ואתה מתייחס בעצם לשני מושגים בחוות הדעת שלך, לרציפות ולאותנטיות, תסביר לנו את ההבדל בין רציפות לאותנטיות ומה זה אותנטיות מבחינתך

ת.למעשה בדיקת האותנטיות מתפצלת לשתי בדיקות, א – מקוריות, ב – האותנטיות של התוכן. זאת אומרת כשאנו מדברים על מקוריות הדגש הוא על המדיה, הקלטת, האם הקלטת היא אכן הקלטת המקורית הראשונית ואם אנו מדברים על אותנטיות אז אנו יותר מתייחסים לתוכן המוקלט

ש.כלומר

ת.כלומר האם נעשו שינויים בתוכן עצמו מבלי להתייחס למדיה, זאת אומרת לקלטת, לכן הרציפות יותר מתקשר לבדיקה של המקוריות של הקלטת עצמה, האותנטיות מתייחסת לתוכן המוקלט

ש.מה זאת אומרת רציפות

ת.רציפות זה בעצם ענין של האם נעשו מחיקות באמצע, חיתוכים, הלבשות "בישולים"

ש.האם יכול להיות מצב שקלטת מבחינת פס הקול תהיה לא רציפה אבל אתה תקבע שהיא קלטת אותנטית

ת.בהחלט כן, במידה והקול לא הוקלט בעת ההקלטה של הקלטת ולא שונה בדיעבד אחר כך, הקלטת היא אכן אותנטית

ש.האם זה רלוונטי כשאתה קובע אם הקלטת היא אותנטית, איזה אחוז מסך פס הקול חסר בה, אחוז אחד, או 20 אחוז

ת.אז שוב, הקלטת שאנו מדברים עליה, כמעט בכל מצלמת וידיאו, בדומה לכל מצלמת וידיאו, מאפשרת הקלטה של וידיאו ואודיו בנפרד, זאת אומרת יש מצב שיהיה רק וידיאו, יש מצב שיהיה וידיאו ואודיו, מה שהוקלט בזמן אמת זה מה שהוקלט ולזה אנו מתייחסים כמקור, כל עוד המקור לא שונה לאחר ההקלטה זה המקור והוא אותנטי, לא משנה מה אחוז ההקלטה ומה אחוז הוידיאו

ש.אתה בעמ' 2 לחוות הדעת כשאתה נותן את המסקנות הכלליות שלך, אתה קובע שתי מסקנות לגבי אותה קלטת ת/777, מסקנה אחת שלא נמצאו בקלטת סימני עריכה, מדובר בקלטת מקורית, מסקנה שתיים זה שכל החומר המצוי בקלטת, וידיאו ואודיו הנו חומר אותנטי, תסביר לנו את ההבדל בין שתי המסקנות ומה משמעותן

ת.למעשה המסקנה הראשונה מתייחסת לענין של הקלטת עצמה, זאת אומרת שהקלטת היא מדיה שמבחינת וידיאו וסאונד היא מקורית, שהיא ראשונית, עליה הוקלט החומר בעת החקירה או בעת ההתרחשות, זה לא עותק והמסקנה השניה למעשה מתייחסת לתוכן שהוקלט בקלטת, הוא תוכן אותנטי, כלומר יש מצב שהקלטת תהיה מקורית אבל תהיה פגיעה בתוכן, חלק מהתוכן כן יהיה מקורי וחלק "מבושל"

ש.בקלטת הזו יש איזה שהם "בישולים"

ת.לא נמצאו

ש.אתה מציין בעמ' 4 לחוות הדעת הערה כי קטעים ללא הקלטה בסוף הקלטת אינם רלוונטים לבדיקת האותנטיות של הקלטת עצמה, תסביר לנו למה

ת.למעשה הקלטת מאפשרת הקלטה הרבה יותר ארוכה ממה שנעשה ולכן יש שבריר שניה בהתחלה ומספר רב של דקות בסוף שבעצם לא היה בה שימוש ולכן אם אנו לוקחים את ההתחלה ומתחילים להריץ את הקלטת מההתחלה אז יש לנו חצי שניה ללא הקלטה, במידה ואנו יוצרים מהדבר הזה עותק, אז החצי שניה הזו יכולה להתפרש כשלג, כמסך שחור, לכן אני אומר מראש שאסור לקחת את זה בחשבון, זאת אומרת אני מתייחס רק להקלטה, רק למה שהוקלט ולא למה שלא הוקלט

לשאלת בית המשפט.ואם הייתה מחיקה בסוף, בדקות שאתה אומר שזה "רץ על ריק" איך אתה יכול לדעת שלא היה שם משהו שנמחק ואתה קובע שזה מקורי

ת.קודם כל אנחנו לוקחים בעצם המצב שנשאל זה מצב שהקלטת היא מקורית ופשוט לקחו אותה ומחקו ממנה את הסוף

לשאלת בית המשפט.האם יש לך אפשרות טכנית לדעת

ת.קודם כל אני צריך לתת הבהרה כללית לגבי הבדיקה, הבדיקה הזו אין סימן קסם שיכול להצביע לי כמומחה שהקלטת לא עברה איזה שהיא עריכה ולכן אני הולך על מגוון של בדיקות שכל בדיקה נותנת לי רמת ודאות מסויימת ובעצם רק מכלול של כל הבדיקות ביחד מאפשרות לי לבסס מסקנה כלשהי. במצב שהקלטת היא אכן קלטת מקורית ובעצם חלק מההקלטה הוא אותנטי ורק בסוף חלק נמחק, זה בעצם דרך פעולה מסויימת וכשאנו מסתכלים מה נמחק ומה לא נמחק בקלטת המקורית בעצם אני מתייחס לסוף ההקלטה, איך נראה סוף ההקלטה לפי התוכן, יש לי מספר מכשירים ובין היתר זה המכשיר שאני מפרט אותו בעמ' 4, אני מתייחס לסוף ההקלטה, איך נראה סוף ההקלטה

לשאלת בית המשפט.אתה יכול לשלול האם סוף ההקלטה לא נמחק

ת.בבדיקה שלי אני יכול לאשר שהסוף הוא אכן סוף

ש.מבחינה טכנית של הקלטת

ת.מבחינה טכנית של הקלטת הקלטת בסוף שלה לא הייתה עוד הקלטה, זאת אומרת שום דבר לא נמחק

 

העד ממשיך:

ש.אתה אמרת שהעברת חומר מהקלטת המקורית למחשב בשתי שיטות כשבאחת מהן התקבל שלג בתחילת ההקלטה ובשניה התקבל מסך שחור מאותה ההקלטה, תסביר למה זה קורה וגם בקלטת המקור עצמה מה יש ואם זה בכלל רלוונטי

ת.אז כמו שאמרתי קודם שבהתחלה יש לנו שבריר שניה שהוא בעצם אי הקלטה וכשאני מעביר את זה בשיטות שונות דרך כבלים או מכשירים שונים, אי ההקלטה יכולה להתפרש פעם אחת כשלג ופעם אחרת כמסך שחור וזה בעצם המצבים שאני יצרתי במערכת שלי ויתכן שיהיה מצב של מסך כחול, זה בעצם תלוי במכשיר ובככל, בגלובלי התשובה היא שאסור לקחת את זה בחשבון כי זה בעצם החלק של אי ההקלטה

ש.וכשמעבירים את זה למכשירים שונים מה רואים

ת.גם בקלטת המקור רואים מסכים שונים, זה יכול להיות בהתאם לכבלים השונים או למכשיר ולבסס על זה מסקנות זה פשוט לא נכון

ש.אני עוברת איתך לאותו נושא שגם בית המשפט שאל אותך לגביו, אמרת כאן ששללת שהיו קטעים מוקלטים נוספים בהתחלה ובסוף, תסביר מה האינדיקציות שיש לך מתוך הבדיקות שעשית במקרה של הקלטת הזו לכך שמדובר בקלטת מקורית ולא בקלטת עותק או שעברה איזה עריכה או "בישול", חיתוכים דיגיטלים, מיד לאחר ההקלטה או לפני ההקלטה, מה האינדיקציה שאתה יכול להצביע ששוללות את הדבר הזה שלגביה נטען בעדותו של מר בלדינגר

ת.כמו שאמרתי קודם, כשאני מפרט את מהלך הבדיקות ישנם 4 סעיפים, בכל סעיף אני מפרט איזה בדיקות עשיתי וזה בעצם המגוון שנותן לי לבסס מסקנה, אין סימן קסום, אין סימן "מים" שיכול להצביע על מקוריות הקלטת וזו בעצם התשובה בגדול, אם בהתייחס נקודתית לשאלה, בוחנים אותנטיות של התוכן בגדול, במספר שיטות, בין היתר גם בעת הצפיה במכשירים וגם כאשר החומר כבר נמצא בצורה מיושבת בתוך תוכנות במחשב, בעצם כשמעבירים את החומר למחשב ניתן לעבור פריים פריים, לבצע דגימות של התוכן, בדגימות אפשר להתרשם מהאיכות האם זה מקור או לא מקור, כשזה לא מקור יש ירידה באיכות, אנו חייבים לראות ירידה באיכות במיוחד בטכנולוגיה של vhs שזה הקלטת שלנו, ת/777, ניתן לבחון מקרוב את נושא הרציפות, האם יש קיטועים, האם יש חיתוכים, האם יש הפרעות, האם יש הלבשות של פריים על פריים, האם יש דיגיטציה, זאת אומרת עריכה דיגיטלית ובנושא של הרציפות, יש לנו את הענין של תחילת הקלטת וסוף הקלטת, אפשר לבחון את אופן תחילת ההקלטה ואופן סיום ההקלטה ופה עומד לרשותי מכשיר "ווייבפורם" שבעצם מאפשר לי לבחון וזה מתקשר לשאלה הקודמת של בית המשפט את אופן תחילת ההקלטה ואופן סיומה

ש.מה צריך לראות באופן תחילת וסיום הקלטה

ת.אני צריך לראות סינכרוניזציה של ראש הוידיאו עם הסרט המגנטי ותחילת ההקלטה של הקלטת

ש.שמה רואים, אני מפנה אותך לעמ' 6 לחוות דעתך ולתמונות שהצגת שם של תחילת וסיום ההקלטה, מה בעצם רואים

ת.בתמונה מס' 6 רואים את הסינכרוניזציה של ראש הוידיאו עם הסרט המגנטי והתמונה לאט נכנסת, רואים בעצם הפרעות, אח"כ רואים  מעין מסך שחור וכניסה איטית של התמונה מלמטה כלפי מעלה ואחרי זה מתחילים לראות תמונה יציבה בעת שסרט הוידיאו נכנס לסינכרון עם ראש המכשיר

ש.בסיום ההקלטה

ת.תמונה הפוכה דומה רואים גם בסוף, את זה רואים בתמונה 7, התמונות כמובן זה מדגם כי מדובר על עשרות תמונות, 15-20 תמונות, פריימים שניתן לבודד, זה מראה על סיום ההקלטה ולא על חיתוך

ש.מה הנסיון שלך בבדיקה של קלטות אנלוגיות בתחום הזה

ת.יש לי נסיון של 10 שנים במז"פ, חלק מהתפקיד שלי זה קלטות, בדקתי עשרות קלטות

ש.אני רוצה להפנות אותך בהקשר למה שאמרת עכשיו לעדותו של דורון בלדינגר, בעמ' 1693 לפרוטוקול משורה 15 והוא מתייחס בדיוק לענין של תחילת ההקלטה, של הפריים של תחילת ההקלטה, הוא אומר שלטענתו יש בקלטת הזו שהוא בדק, הוא בדק עותק שהוא עשה מהקלטת מאפיינים של חיתוכים דיגיטליים שלטענתו רואים את הפריים השחור ב – 3 שניות וב – 3.12 מופיעה תמונה בצורה חלקה וזה מעיד שהקלטת שקיבל בימ"ר זה לא הקלטת המקורי.....אני מפנה לעמ' 13 בחוות הדעת" – איך מתיישבת הטענה של מר בלדינגר שהחיתוך בתחילת הקלטת הוא חיתוך דיגיטלי והתמונה עולה בצורה חדה לעומת מה שאמרת לנו כאן שהעליה היא הדרגתית

ת.אז קודם כל העליה היא אכן הדרגתית וזה מאפיין מאוד את הקלטת מסוג VHS אני לא יודע מה ראה בלדינגר, אני חזרתי וראיתי ובדקתי ששוב שבעת שראש הוידיאו מתחיל להסתובב, אנו רואים הפרעות, ראש הוידיאו מתלבש על הסרט, אנו מתחילים לראות מסך שחור והתמונה באופן הדרגתי נכנסת מלמטה למעלה שהכל בעצם זה מנגנוני הסנכרון הרבים, שמנגוני ה – VHS נכנסים לסינכרון, מתאזנים לתמונה, מה שטוען מר בלדינגר על החיתוך הדיגיטלי, אני מבין את המושג הזה כי חיתוך מפריים לפריים כאשר בעצם פריים אחד שחור והשני אחריו זו תמונה וזה אכן בעצם כך זה יכול להתפרש, אין פה תופעה כזו

ש.ואתה בדקת את זה במקור עצמו

ת.אני בדקתי את זה גם במקור עצמו וגם בכמה שיטות, גם בצפיה חזותית, וקטרוסקופ ובמחשב

ש.אתה בעמ' 7 התייחסת לכך שבמקומות מסוימים בקלטת הבחנת בפריימים עם הפרעות כתוצאה מלכלוך בראש הוידיאו או בסרט הוידיאו, אני שוב מפנה אותך לעדות בלדינגר בעמ' 1712 כאשר הוצגה הקלטת המקורית פה בבית המשפט, הוא אומר שהוא הבחין ברעש שנצפה בקלטת המקור בשלב שבו החוקר מתיישב והוא מציין שזו הפרעה בהקלטה שהוא לא ראה בפעם הקודמת בהקלטה ולדעתו ההפרעה הזו נוצרת כש"טוחנים" את הקלטת פעם אחר פעם, כש"מבשלים" את הקלטת פעם אחר פעם וכך נוצר ה"רעש" ממה לדעתך נוצרה ההפרעה הזו ומה אתה אומר על כך

ת.בקלטות האנלוגיות, בעצם כל צפיה, מצפייה לצפייה אנו נראה קצת שונה מכיוון שכל נגינה של הקלטת ובעצם בכל גרגר של אבק או כל קיפול של סרט יוצרים לנו הפרעות, ככל שאני צופה יותר בקלטת, יהיו יותר הפרעות, ההפרעות יכולות להיווצר גם בעת ההקלטה וגם אחרי ההקלטה, זו תשובתי

לשאלת בית המשפט.אם אתה לוקח קלטת מקור כמו שהיא ולא היו הפרעות ואתה מאחסן אותה במקום ללא אבק ובלי שחיקה גם אז יכולות להיות הפרעות

ת.כן, כי הסרט המגנטי מחורר, עם הזמן הסרט יתפורר

ש. האם כך גם יכול להפריע אבק לסרט עצמו ועל ראש הוידיאו עצמו

ת. כן

ש.אתה קיבלת את הקלטת לבדיקה אחרי שמר בלדינגר העתיק אותה

ת.נכון, אני הקרנתי והרצתי את המקור עשרות פעמים, לדעתי זה הגיע ל – 100, יחד עם הבודקים הנוספים מזיהוי פלילי שבעצם בדקו את עבודתי

ש.כאשר מר בלדינגר נשאל שבעצם הריצו את הקלטת הזו לצורכי בדיקה לאור חוות דעתו והוא השיב בעמ' 1713 בפרוטוקול שזה לא הגיוני שההפרעות נוצרו מהרצת הקלטת לטענות שלו כי למשטרה יש עותקים על דיסקים ולא הייתה סיבה לעשות כן, מה תשובתך

ת.בדיקת מקוריות תעשה על מקור ורק על מקור

 

המשך תרגום ע"י המתורגמן מר אלכסנדר לאחר שהוזהר כדין.

 

העד ממשיך:

ש.אתה ציינת בעמ' 8 שצפית בוידיאו בין היתר במצב של "אובר סקאן" שבו ניתן לראות את הנתונים בתחתית התמונה, ובעמ' 11 בסעיף 5 אתה מתייחס בין היתר לטענה של בלדינגר שיש בסוף הקלטת איזה שהוא קטע של מצב "פואז" ואתה טוען שלא ראית מצב "פואז" בקלטת, אני רוצה לשאול על סמך הנתונים שאתה ראית אתה שולל

ת.נכון, אני לא מאשר את מה שטוען מר בלדינגר, לא הבחנתי במצב "פואז" לאורך הקלטת וגם על סמך פס הנתונים וגם לא על סמך פס הנתונים, פשוט המצב הזה לא קיים ואני מדבר על בדיקת המקור כי בעותקים יש היתכנות

ש.אני מגיעה איתך למסקנה של בלדינגר בחוות הדעת שלו ואני מפנה לעמ' 32 בחוות הדעת של בלדינגר וגם לפרוטוקול, הוא בחוות דעתו אומר שנמצאו הבדלים מהותיים בין הדיסק הראשון שהוגש להגנה שזה עותק שהיה גם אצלך לבין הדיסק המאוחר יותר שהוקלט על ידי בלדינגר ומכך עולה בסבירות גבוהה יותר שהקלטת שאנו מדברים עליה עברה עריכה נוספת בין שני זמני ההקלטה האלה, העריכה המאוחרת כפי שמשתקף בהעתק הנאמן למקור היא עריכה דיגיטלית, בהמשך לכך, בעמ' 1712 לפרוטוקול בשורה 11 ובהמשך בשורה 26 בעצם טוען בלדינגר לאחר שהוא צפה בבית המשפט בקלטת המקור שבה נראה "שלג" בהתחלה, הוא אומר שהקליטו את הקלטת עוד פעם, כלומר לשיטתו של מר בלדינגר, ת/777, אותה קלטת שבדקת היא קלטת וידיאו שנערכה ו"בושלה" 3 פעמים עד היום, פעם ראשונה לפני שהעתיקו אותה לסניגור ואז אולי מחקו ממנה משהו, פעם שניה לפני שהיא הוצגה לבלדינגר והוא העתיק אותה ואז היא נערכה עריכה דיגיטלית ופעם שלישית אחרי שהוצגה לבלדינגר ולפני שהוצגה לבית המשפט ואז מחקו את הקטעים שבלדינגר גילה שמאפיינים חיתוכים דיגיטלים, מה אתה אומר על כך

ת.אז קודם כל אם אנו יוצאים מנקודת הנחה שהקלטת "בושלה" 3 פעמים, שבאיזה שהיא דרך העתיקו אותה 3 פעמים, האיכות שהיינו אמורים לקבל 3 פעמים היא איכות כזו ירודה שבקושי היינו מזהים מי נמצא בקלטת, בעיני זה הזוי ובעצם למיטב הבנתי גם ההבדלים בין העותקים הם רק ההבדלים של מסכים שחורים ושלג שהם לא ממש מהותיים ביחס לתוכן שבעצם כל העותקים התוכן האמיתי של הקלטת הוא כן זהה

ש.כשאתה אומר תוכן אתה מתכוון להתרחשות או מבחינה טכנית למה שנצפה בקלטת

ת.כשאני אומר תוכן אני מתכוון לקטע המוקלט שאנו רואים ומצליחים להבחין בבני אדם ולא ברעשים כאלה ואחרים שאנו קוראים להם "ג'אנק"

ש.אתה מתייחס בעמ' 11 במסקנות בסעיף 6 לנושא של שעון הוידיאו ואתה מציין פה שכאשר מכשיר הוידיאו מנותק מהחשמל למשך תקופה או שהסוללה הפנימית התרוקנה בזמן הדלקת המכשיר התאריך והשעה לא יהיו מעודכנים, מה נראה בהם

ת.זאת אומרת ברוב מכשירי הוידיאו במידה ואנו ננתק אותם מהחשמל ואין סוללה פנימית, התאריך יתאפס לברירת מחדל שקבע לו היצרן ובלדינגר אז למעשה צודק בענין הזה וברוב המקרים זה מה שיקרה אבל במידה ויש מכשיר יעודי לתאריך וכותרות שמבחינה טכנולוגית כולל זיכרון פנימי מכל סוג שהוא ואז במקרה של ניתוק גלובלי כללי של חשמל כלשהו, יווצר גיבוי על גבי הזיכרון שיכלול גם תאריך של אותו יום או סמוך, אי אפשר לדעת, זה בעצם היצרן קובע, וכותרות, במידה והיו, כמו למשל ימ"ר גליל

ש.אבל האם יתכן מצב שהסוללה מרוקנת, יש תקלה, מצב שבו נכבה את המכשיר, נדליק אותו אחרי שבוע ובעצם הוא יראה לנו את אותו תאריך שהוא קפא בו לפני שבוע

ת.זה בעצם טיבו של המכשיר היעודי, הוא לא יראה את התאריך לאחר השבוע שהוא בעצם היה מכובה אלא מהנקודה שבה הוא הופסק או בסמוך לכך, זה תלוי בשאלה מתי נעשה הגיבוי האחרון

ש.אתה נתקלת במצבים כאלה

ת.בהחלט כן, גם מבחינה טכנולוגית וגם ידוע לי שיש כאלה במשטרה

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אתה לא שולל אפשרות טכנית להקליט על קלטת VHS שוב משהו חדש, כמו שאני רואה סרט באיזה מקום, מקליט, ואח"כ רואה סרט נוסף ומקליט ואני יכול לעשות את זה ורואים את הסרט השני באיכות טובה, זה אפשרי, אתה מסכים איתי

ת.בהחלט

ש.על אותו בסיס של הגיון, קלטת חקירה, VHS, על אותו בסיס ואותו עקרון, קלטת חקירה אנלוגית שהוקלטה במהלך חקירה, הורדה למחשב, ניתן להקליט עליה ולעשות בה שינויים או להוסיף באופן טכני זה אפשרי

ת.בהחלט

ש.נניח שאת קלטת המקור לאחר שסיימו את החקירה, לקחו את קלטת המקור, מורידים את זה למחשב ועל קלטת המקור הזו מקליטים הקלטה נוספת, כלומר את אותה קלטת אלא בשינויים ספציפים ולאחר מכן, פעם שלישית, על אותה קלטת מקור, מה שהיה במחשב שנשמר שהיא הגרסא הראשונית הזהה לפני השינוי, לוקחים אותה ומלבישים אותה מחדש על קלטת המקור, זה אפשרי

ת.כן

ש.אני אומר לך כנתון, העתק הנאמן למקור שהעתיק המומחה דורון בלדינגר, שזה צרוב, דיגיטלי, היו בה "רעשים" שלא היו בגרסת המקור, איזה אינדיקציה זה יכול היה לתת לך כמומחה

 

עו"ד ענבר: אני מתנגדת לשאלה, הוא בדק את העותק של בלדינגר? מעבר לכך שאני לא ראיתי שבלדינגר טוען שבקלטת שלו אין רעשים שלא מופיעים במקור.

 

העד ממשיך:

ש.אתה לא בדקת או לא ניתנה לך לבדיקה הקלטת שנמסרה, שהועתקה לדורון בלדינגר כדי להשוות בין השניים

ת.העותקים, זה לא קלטת, זה דיסקים, אחד היה לי והשני לא ובעצם בחרתי בדרך של להתעלם מכל העותקים ולבחון רק את הקלטת שהיא המקור, בדקתי רק את קלטת המקור

ש.כשאמרת לבית המשפט שבדקת עותק נוסף, איזה עותק בדקת

ת.בחוות הדעת שלי מופיע צילום של דיסק שהיה ברשותי, צפיתי בו ולא בדקתי

ש.והעותק הזה הדיסק הזה שצפית ולא בדקת, זה למעשה העתקים שנמסרו להגנה

ת.יתכן

ש.אבל אתה לא יודע ולא ראית את ההבדלים או לא צפית בהבדלים שבין הדיסק הנוסף לבין הדיסק שקיבל דורון בלדינגר, את זה לא ראית

ת.לא

ש.בקלטת המקור שבדקת ועליה חיווית את דעתך, ראית מסכים שחורים

ת.כשאני מעביר בדרך מסויימת אני רואה מסך שחור

ש.ראית מסכים שחורים

ת.בדרך מסויימת כן

ש.באיזה דרך

ת.דרך של העברת החומר כאשר הייתי מעביר את הקלטת דרך מכשיר דיגיטלי צפיתי במסך שחור

ש.למה אתה מתכוון כאשר העברת במכשיר דיגיטלי, תסביר למה אתה מתכוון בדיוק, כשהעברת במכשיר אנלוגי לא ראית מסכים שחורים וכשהעברת במכשיר דיגיטלי ראית מסכים שחורים

ת.בערך ככה, את שרשרת הצפיה / ההעתקה ניתן ליצור מכבלים שונים ומכשירים שונים, והם משפיעים על היווצרות של המסכים, אז למעשה אם בית המשפט מבין את התשובה אז לא אמשיך

ש.אמרת לנו שזה נובע משיטת ההעתקה של הכבלים

ת.נכון

ש.אני אומר לך ותתקן אותי אם אני טועה שני דברים, א – שיטת ההעתקה פה במדינת ישראל שאומצה ע"י משטרת ישראל היא שיטת "פהל"

ת."פהל" זו שיטת שידור ולא שיטת ההעתקה, VHS זה טכנולוגיה של הקלטת שיכולה להיות "פהל" או "אנ.טי.אס.סי" ו -"סיקם", לדעתי זו לא שיטת ההעתקה אלא שיטת השידור

ש.בתיק הזה היו עוד מספר רב של קלטות, אתה לא בדקת נניח את קלטת המקור של 166, 170

ת.לא בדקתי קלטות אחרות חוץ מהקלטת הזו, ת/777

ש.אתה ציינת במסקנה מס' 3 לחוות הדעת בסוף שכל המסכים בתחילתה ובסופה של קלטת שחורים או שלג ושניתן לצפות בכל סוגי הנגנים וזה נובע משיטת השידור או ההעתקה.

שיטת השידור או ההעתקה לא השתנתה בקלטות שסופקו ושנעשו ואם אני אומר לך כנתון שבקלטות האחרות אין את התופעה הזו.

 

עו"ד ענבר: אני מתנגדת. לא מדובר בנתון. דורון בלדינגר הקלטת היחידה שהוא ערך ממנה העתק בעצמו והשווה בין ההעתק שהוא ערך לבין ההעתק שהסניגור קיבל ועל כן הוא מצא הבדלים בין העותקים זאת הקלטת הזו וגם לגביה הוא ציין שבהעתק המתאים למקור שהוא קיבל מהמשטרה הוא לא מצא תופעות חריגות. המקום היחיד שהוא מצא תופעות חריגות זה בעותק שעשה בעצמו. לעומת זאת כפי שהוא העיד הוא בדק רק את העותקים שהוא קיבל מהמשטרה, לא השווה אותם ולא היה לו למה להשוות אותם, הוא לא מצא שום תופעה חריגה בשום עותק שהוא קיבל מהמשטרה אלא רק בעותק שהוא עשה.

 

עו"ד שפיגל: חוות הדעת נמצאת בפני בית המשפט, דורון בלדינגר העיד פה והוא גם התייחס בחוות דעתו לגבי בדיקת קלטות אחרות שהוא עשה, הוא עשה היקש למה שנמצא בקלטות האחרות לעומת מה שנמצא ב – 172/3 וכתב את המסקנות שלו, את הדעות שלו כפי שהביא אותם בפני בית המשפט.

אני חוזר בי מהמילה השוואה, אני מדבר על "בדיקה".

 

העד ממשיך:

 

עו"ד שפיגל: אני אגיע לשאלה בדרך אחרת, אתה מסכים איתי שבשיטת ההעתקה של צורב די – וי- די, איפה שיש "שלג" זה מקליט "שלג", זה לא מקליט למשל מסך שחור איפה שיש "שלג", אתה מסכים איתי על זה

ת.אני לא יכול להתייחס למכשיר כל עוד לא ראיתי אותו, אני רוצה להגיד שיש שני מצבים לראות "שלג", "שלג" שנוצר כהקלטה במצב של אי הקלטה זה מצב אחד, ובמצב שני כשה"שלג" כבר מוקלט ואנו מעתיקים אותו, אלה המצבים

ש.אם צורב הדי-וי-די רואה "שלג" הוא מקליט "שלג"

ת.אני נתתי תשובה מלאה כפי שאני מבין

ש.אני רוצה להפנות אותך למסקנה מס' 4, אתה מסכים איתי שלא יכול להיות שום הבדל בתוכן ההקלטה, אולי באיכות, וממה שהוקלט בתוכן שום דבר לא יכול להשתנות

ת.אם מעתיקים למכשיר דיגיטלי? כן, חוץ מהפרעות

ש.אם הוקלט מסך שחור זה מה שרואים

ת.אם הוקלט, ולא שודר, יש הבדל

ש.אתה מסכים איתי בהתייחס לכבלים שכבל לא יודע מתי זה התחלת הקלטת, מתי זה סוף הקלטת, אין לו יכולת אבחון כזו, מסך "שלג" או מסך שחור, אין לו יכולת אבחון כזו, אתה מסכים איתי

ת.כן

ש.זאת אומרת אם אתה מסכים איתי עם זה, אז למה שלא יהיו כתוצאה מהכבלים האלה כל מיני תופעות דומות גם בגוף ההקלטה לא רק בהתחלה או בסוף

ת.איזה תופעות?

ש.אתה אמרת שזה נובע מהכבלים, המסך השחור וה"שלג" אמרת שזה תופעה ידועה שהיא נובעת מכבלים שונים שמשמשים, תלוי בכבלים שאתה משתמש

ת.כבלים ומכשירים

ש.הכבל אמרנו שהוא לא יודע להבחין בין התחלה לסוף, אני שואל אותך אם התופעה הזו אתה מייחס אותה לכבל, למה התופעות האלה לא מופיעות בגוף ההקלטה, הכבל לא השתנה

ת.כי שוב, ההתחלה לא מתחילה מתחילת הסרט אלא יש משהו כמו חצי שניה, ואז כשמריצים קלטת ומריצים הקלטה, החצי שניה של האי הקלטה יכולה להתפרש כ"שלג" ואז ה"שלג" יוקלט להבדיל מהסוף של הקלטת

ש.נניח אם יש קלטת של 90 דקות כשבכל צד יש 45 דקות, אתה יכול להקליט עליה נניח 52 דקות

ת.יכול להיות הפרש, לדעתי זה דומה למזון, אם יש לנו 200 גרם בבקבוק זה המינימום, זאת אומרת 45 דקות בצד זה המינימום, התוספת תלויה ביצרן

ש.יש לנו 3 סוגי קלטות, קלטת של 30 דקות כל צד, אתה מסכים איתי שנפח היכולת להקליט של אותה קלטת לא יכול להגיע ל – 52 דקות בכל צד

ת.לא, זה לא סביר, על 30 דקות זה מספר דקות בודדות, 3-4 דקות

ש.ומ – 45 ועוד 45 דקות, כמה ראית תוספות של דקות

ת.לדעתי שוב זה דקות בודדות, על 90 יכול להיות 7 דקות אבל זה לא יהיה 20%, זה אחוזים בודדים

ש.אני מפנה אותך לס' 2 במסקנות שלך, אתה מסכים איתי לפחות לפי מה שכתבת בחוות הדעת שההפסקות בפס הקול נובעים באופן יזום מסגירת המיקרופון בעת ההקלטה

ת.כן, זו דעתי

ש.זאת אומרת שלא מדובר בקו לא תקין

ת.לדעתי לא

ש.אני מפנה אותך למסקנה מס' 5, האם אתה מסכים איתי שמצב של "פואז" יכול לנבוע רק במצב של ניגון ולא במצב של הקלטה

ת.כעיקרון גם בהקלטה אני יכול לעשות מצב של "פאוז"

ש.כשאתה לוחץ "פאוז" בהקלטה, ההקלטה עוצרת

ת.ההקלטה עוצרת

ש.זאת אומרת שרק במצב של ניגון כדי לשמוע

ת.אתה מתכוון להקפאת תמונה, הקפאת תמונה כשאני מנגן, מקליט, אם אני מקליט אני יכול להקפיא תמונה

ש.אתה כבר ציינת בפני בית המשפט שאת הקלטת שקיבל מר בלדינגר המומחה לבדיקה מהימ"ר אתה לא ראית

 

עו"ד ענבר: הוא העתיק מהימ"ר ולא קיבל, ת/778.

 

העד ממשיך:

ש.הקלטת הספציפית הזו, ת/778, כנתון יש שם מצב של "פאוז"

ת.אני לא ראיתי אותה

ש.ואם בקלטת הזו יש מצב של "פאוז" אתה מסכים איתי שאת ה"פאוז" הזה מר בלדינגר עצמו לא יכול היה לגרום כי זה לא יכול להגרם בהקלטה אלא ה"פאוז" הזה נוצר באמצעות מי שהעתיק בעבורו

 

עו"ד ענבר: אני מתנגדת, זה לא נכון, המומחה הקליט בעצמו, לא הקליטו בעבורו, מדובר בהטעיה.

 

העד ממשיך:

ש.אבל מה שהוא הקליט וקיבל לקלטת שלו, הסימון הזה "פאוז" היה כבר בתוך מה שהקליט, אני אישית בעת ההקלטה לא יכול לעשות "פאוז" אחרת זה יעצור לי את ההקלטה, אז אם קיבלתי קלטת כזו שיש עליה "פאוז" המשמעות היא שזה מה שהיה וקיבלתי, אתה מסכים

ת.אם במקור אין "פאוז" ובהקלטה יש "פאוז", זאת אומרת שבעת ההקלטה מישהו לחץ על "פאוז"

לשאלת בית המשפט.אתה יכול לחשוב גם על אפשרות שלישית של "פאוז" במצב מאוחר יותר

ת.בגדול אפשר לחשוב על כמה אפשרויות, כולל "פאוז" ממקור, ו"פאוז" בעת הקלטה ואפשר לעשות גם מעין עריכה ל"פאוז" ויש מגוון אפשרויות מבחינה תיאורטית, כל עוד אני לא בודק משהו ספציפי, אני מדבר על אפשרויות תיאורטיות

ש.מה שנותן לי אישית חומר למחשבה ואני רוצה לשאול אותך, אתה לא ראית כפי שאתה חושב בחוות הדעת את המצב "פאוז" בקלטת שראית

ת.נכון, לא ראיתי

ש.זאת אומרת שבגרסא המקורית זה לא מופיע ואם בהעתקה שאני מקבל

ת.בעקרון ניתן בעת העתקה של קלטת ליצור את המצב של "פאוז" ולא כפי שאתה מציג

ש.כשאתה מעתיק קלטת, אתה לוחץ  "פליי"

ת.אם זה במקור כן

ש.אני מפנה אותך למסקנה מס' 6 שלך, אתה מציין גם שם "לדעתי.....הסוללה הפנימית.....ולספור זמן....לא יהיו מעודכנים"

ת.נכון

ש.לא יהיו מעודכנים אתה מתכוון שזה מתאפס, יש הבדל

ת.בהחלט, ברוב המכשירים התאריך במידה ואין חשמל, התאריך והשעה יתאפסו לברירת מחדל שנקבעה על ידי היצרן, ברוב המכשירים, אבל במכשיר יעודי כמו שאמרתי בחקירה הראשית

ש.תמיד במכשיר היעודי זה לא יתאפס

ת.במכשיר היעודי שכולל גם כותרות וזיכרון פנימי זה לא יתאפס

ש.אתה בדקת את המכשיר הספציפי כאן

ת.לא

ש.ציינת פה בחקירה הראשית לגבי הפרעות הנובעות מלכלוך בסרט או בראש הוידיאו, בקלטת הספציפית הזו ראית משהו כזה

ת.הפרעות? כן, ראיתי במכשיר הזה, אני מציין בחוות הדעת

ש.האם בדקת במכשיר הספציפי הזה את הקלטת

ת.את הקלטת בדקתי ומצאתי הפרעות

ש.אם יש עליה אבק

ת.ברור שיש עליה אבק, בהחלט

ש.ציינת את זה בחוות הדעת שלך שמצאת שיש עליה אבק

ת.כתבתי באופן כללי, כן, כתוצאה מלכלוך, אני מפנה לעמ' 7 סעיף 3 בסוף הפסקה

 

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.כפי שעלה מהחקירה הנגדית ציינת שלא בדקת את ת/778, העותק שהכין בלדינגר

ת.לא בדקתי

ש.למה לא בדקת, האם האפשרות הזו ניתנה ולמה התקבלה החלטה להמנע מזה

 

ת.כי בעצם החלטתי שאני בודק אך ורק את הקלטת המקורית כיוון שהיא בטיעון והכי נכון לבדוק את המקורי כי מלכתחילה היה לי ברור שהעותקים במקצתם יכולים להיות באמת שונים, לא במהותם, אבל דברים טכניים שאין להם משמעות

 

חומרים משפטיים

צפו בתמונות לזכר המנוחה

צל של ספק - אייטמים חדשים