אבי אלוש - עד הזמה מס' 7

עד הזמה מס' 7 אבי אלוש מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.אתה העדת כאן בבית המשפט והזמנו אותך פעם נוספת על מנת להתייחס לדברים שטוען המומחה של ההגנה מר בלדינגר, ראית את חוות הדעת שלו

ת.כן

ש.הוצגו לך קטעים רלוונטים מעדותו

ת. כן

ש.מר בלדינגר מתייחס בחוות הדעת למספר עבודות מטה ואני מבקשת שתתייחס ספציפית, אני מציגה לך את ת/333, רשימת עבודות מ"ט ואציג לך את מספרי הקלטות שהוא בדק ותאמר לנו אם עבדת על מדיה אנלוגית או מדיה דיגיטלית ומתי היה השינוי

ת.כל העבודות שנעשו במסמך שאת מראה לי, 119/06 ו – 120/06 תשאול – כל העבודות שמסומנות תשאול זה עבודות שנעשו בחדרי החקירה במשרדים בעכו, כל מה שנעשה בשנת 2006 וסומן 06 בסיומת שלו, נעשה על מדיה אנלוגית, קלטות VHS רגילות של וידיאו, מה שנעשה משנת 2007 עברנו כבר למערכת דיגיטלית ונצרב על די-וי-די

ש.מה לגבי הקלטות שמסומנות "גליל" המ"ט שמסומנות "גליל" איפה הן צולמו

ת.כל החקירות של מ"ט גליל נעשו בתחנת גולן וסומנו מ"ט גליל, נעשו בתחנת גולן

ש.אני מדברת על הקלטות שאליהן התייחס בלדינגר, 166, 167, 160 ו – 172, היכן בוצעו

ת.בתחנת גולן

ש.למעט 160 שנתייחס אליה בנפרד, שאר הקלטות, 172, 166, 167 וגם הקלטות של התשאול

ת.כולן על מדיות אנלוגיות של קלטות VHS

ש.אתה העדת כאן בבית המשפט בפעם הקודמת ואני מפנה לעמ' 790 לפרוטוקול, העדת לגבי הנושא של הקשר בין הוידיאו לבין האודיו, אני מפנה לעמ' 790, בלדינגר על סמך שאמרת "כשאני מקבל.....מהדגם הישן...  "נעשית התאמה בין השמע לוידיאו"  משורה 22 – 25, על סמך המילים האלה הגיע בלדינגר למסקנה בעדותו ואני מפנה לחוות דעתו בעמ' 17 כי אם נעשית התאמה בין וידיאו לאודיו שהוקלטו בנפרד זה אומר עריכה וכי הקלטת שהוצגה בפניו ואנו מדברים על קלטת 172/3, אינה יכולה להיות קלטת מקורית ובעדותו בבית המשפט הוא גם אמר ואני מפנה לעמ' 1695-1696, הוא אומר כי לא יתכן שהאודיו והוידיאו הוקלטו בנפרד שכן הוידיאו מקליט גם קול וגם תמונה ביחד ואני מבקשת שתסביר לנו עובדתית איך עבדה בפועל ההתאמה הזו שדיברת עליה בין האודיו לוידיאו

ת.קודם כל הסיבה שהסברתי אותה בסיבה הזו היא חסיון של שיטה ואמצעים וזה חלק, מיקרופונים ומצלמות מגיעים לחדר הבקרה שהוא לא אותו חדר, בחדר החקירה יש מצלמה ומיקרופון נפרדים שמועברים לחדר הבקרה, השמע נכנס לטייפ הקלטה לצורך הפקה של קלטת שמע שממנה אנו מתמללים והוידיאו נכנס לתוך הוידיאו מהטייפ מועבר השמע לוידיאו כך שאין שום עריכה, אין שום "דיליי" ואין שום משהו בסגנון, זה אחד לאחד ללא שום הפרעות באמצע

ש.כשאתה מדבר על כך שהשמע מועבר מהמיקרופון דרך הטייפ לתוך הוידיאו, זה משהו שקורה בזמן אמת או בדיעבד מישהו עושה את זה

ת.בזמן אמת יושב שוטר בחדר הבקרה שמפעיל את המערכת

ש.השוטר הזה צריך לעשות איזו פעולת התאמה או שהפעולה היא אוטומטית

ת.לא, הוא מפעיל את הטייפ והוידיאו וזה נעשה אוטומטית

ש.מה קורה במצב הזה כאשר אחד המכשירים הופסק, הטייפ או לחלופין הוידיאו

ת.השמע מגיע קודם כל למערכת ההקלטה וממנה הוא עובר לוידיאו כך שאם אפסיק את עבודת הטייפ, השמע לא יכנס לוידיאו

ש.ואז תתקבל קלטת וידיאו

ת.ואז תתקבל קלטת וידיאו ללא שמע

ש.אם אני מפסיקה את הוידיאו

ת.בוידיאו לא יתקבל כלום, יהיה שמע בלבד בקלטת הטייפ

ש.מה קורה בזמן שמסתיים צד בקלטת האודיו

ת.במקרה הזה עבדנו עם קלטות של 90 דקות וחלק של 100 זאת אומרת כל צד הוא 45 או 50 דקות כל צד, בסיום ההקלטה, מכשיר ההקלטה קופץ ואז תלוי במיומנות של השוטר כמה זמן לוקח לו להחליף צד או להחליף קלטת

ש.מה קורה כשמחליפים צד או קלטת בקלטת אודיו

ת.יש תמונה ללא שמע

ש.וכשאתה מחליף קלטת וידיאו מה קורה

ת.אורך הקלטות, קלטת וידיאו אורכה כ – 3 שעות, קלטת האודיו אורכה כ – 45 דקות וגם זה לא מדויק, יש תמיד תוספות של מספר דקות, תלוי ביצרן לדעתי, כך שבכל קלטת וידיאו יש לי מספר החלפות, אחת של החלפת צד, אחרת של החלפת קלטת, אם בשמע, אם בוידיאו ואם באודיו

ש.תתייחס ספציפית לאותה קלטת וידיאו 172/06 קלטת 3 אשר זו הקלטת שנטען לגביה שהיא לא מקורית, שעברה "בישול" ועריכה, אני אציג לך קודם את ת/777, אתה מכיר את הקלטת הזו

ת.כן, היא קלטת של המ"ט המקורית

ש.איפה היא נשמרה מאז שהוקלטה ועד היום

ת.מסיום אותה החקירה ועד היום למעט מספר פעמים שהיא הוצגה לבית המשפט ולמעבדת צילום במטה הארצי, היא נמצאת אצלי במחסן הארכיון שבו נמצאות כל קלטות המ"ט שאני עושה ולא יצאה משם למעט ההעתקות וכאלה שבוצעו על ידי או על ידי מי שעובד איתי במשרד בין אם זה בעבר אלי פרי או היום ישראלי

ש.מי לקח אותה לבית המשפט

ת.אני, ואני גם העברתי אותה למעבדה במטה הארצי

ש.אני מראה לך מספר מסמכים, טופסי לוואי, אתה חתום עליהם

ת.אני חתום עליהם, אני ערכתי אותם – הטפסים מוגשים ומסומנים ת/797, מזכר מוגש ומסומן ת/798

ש.אתה אומר שהוציאו אותה להעתיק אותה, תפרט כמה פעמים הועתקה

ת.מכל קלטת שאני מבצע, בגלל שהיה ענין של מעבר בין מערכת אנלוגית לדיגיטלית, אני מבצע העתק ראשוני על דיסק וממנו אני מבצע את שאר ההעתקים, לדעתי הועתקה פעמיים או פעם אחת, ולאחר מכן בוצעו העתקים מהדיסק, כל ההעתקים לאחר מכן מהדיסק, הועתקה ע"י המומחה בלדינגר, צפיתי בה לאחר מכן כדי לבדוק חלק מהטענות שלו, הועברה גם למעבדת צילום לבדיקה והועתקה לפני שנמסרה, הועתקה מספר פעמים

ש.כל ההעתקות האלה היו על ידך ובשליטתך

ת.בוודאי

ש.האם בשלב כלשהו אתה או מישהו מטעמך ביצעתם בקלטת עריכות, שינויים, "בישולים"

ת.שום שינוי פרט להרצה קדימה, אחורה, "פליי", לא בוצע בקלטת שום שינוי, וודאי שלא עריכה או משהו בסגנון

ש.האם הייתה אפשרות שמישהו מצוות החקירה נכנס למקום בלי ידיעתך ועשה בקלטת עריכות ושינויים

ת.הקלטות הן בארון מתכת נהול, באחריותי וברשותי, לאחר מכן הועברו לארכיון שגם נעול עם דלת פלדלת, ודלת נוספת, המפתח מצוי אצלי ואצל שותפי למשרד וגם אם מישהו יכנס שהוא לא מכיר כדי למצוא את הקלטת יקח לו 3 ימים למצוא וזה סיכוי אפסי

ש.מר בלדינגר טען בבית המשפט שהקלטת הזו בעצם נערכה ו"בושלה" 3 פעמים, פעם אחת לפני העותק לסניגור, פעם שניה לפני שהציגו אותה לבלדינגר בימ"ר שאז עשיתם חיתוכים דיגיטליים והוספתם לה בסוף קטע של "פאוז" ואח"כ לפני שהגשתם אותה לבית המשפט עוד פעם ערכתם אותה כך שהורדתם את הדברים של החיתוכים הדיגיטלים וה"פאוז"

ת.יש לי הרבה עבודה אחרת מלבד ל"בשל" את אותה קלטת, לא עשיתי דבר ממה שנאמר,לא "בישלתי" ולא ערכתי

ש.מתוך הצפיה שלך שהעתקת וצפית, מה אורך הקטע המוקלט בקלטת המקור

ת.6 דקות ו – 15 שניות אם אינני טועה

ש.וגם בעותק שנמסר לסניגור אותו הדבר

ת.כן, יכול להיות שהעותק שנמסר לסניגור ארוך במספר שניות כי מי שעושה את ההעתקים זה אדם, אין מצב שתהיה התאמה של 100 אחוז ובמעבר שבין המערכת האנלוגית לדיגיטלית יכולה להיות תוספת של מספר שניות, הקטע המוקלט בלבד הוא כמו שאמרתי 6 דקות ו – 15 שניות בלבד

ש.אני מתייחסת איתך לטענה שטען בלדינגר בזמן שהקרינו לו את הקלטת בישיבת בית המשפט כשהיה פה, הוא הבחין באיזה הפרעה בקלטת שלדבריו היא הפרעה חדשה וטען שזו הוכחה לכך שהכינו, "בישלו" את הקלטת פעם נוספת ולדבריו לא סביר שזה נגרם מצפיה חוזרת מכיוון שזה לא הגיוני לצפות ולבדוק את הטענות שלו על קלטת המקור שכן יש לכם דיסקים, אני שואלת אותך עובדתית, מרגע שהתקבלה חוות הדעת של בלדינגר ועד ליום שבו הבאתם את הקלטת לבית המשפט בזמן עדותו, אם אתה פיזית צפית, הרצת, הקרנת את קלטת המקור ואם כן, כמה פעמים

ת.אכן כן, זה היה מספר פעמים כדי לבדוק את טענותיו של מר בלדינגר בחוות הדעת שלו, התייחסתי לחלק מהדברים והתייחסתי לקלטת המקור

ש.למה לא מהעותקים

ת.כי התייחסתי למקור והטענות היו ביחס לכך

ש.בעותק שנמסר לסניגור בתחילת הקלטת מופיעה כיתובית "ריוויינד" האם אתה יודע כעובדה במקרה הספציפי הזה איך נוצרה הכיתובית

ת.כן וודאי, כשאני מעתיק קלטת אני קודם לוחץ "רקורד" במכשיר ההקלטה בדי-וי-די ורק לאחר מכן "פליי" בוידיאו כדי שכל חומר שנמצא בוידיאו יכנס לחומר ההקלטה, לאחר לחיצה על כפתור ה"רקורד" בדי-וי-די, לחצתי אחורה בוידיאו כדי לוודא שהקלטת בתחילתה ואז הופיעה הכיתובית "ריווינד" הוקלטה

ש.מר בלדינגר התייחס גם לכך שבעצם בכל הקלטות שהוקלטו בתחנת גולן לא מופיע תאריך ושעה, מה הסיבה לכך

ת.זו מערכת שהותקנה ספציפית לאותה חקירה ולא הייתה מערכת כיתובית, זו מערכת שמתווספת ופה לא הוסיפו אותה

ש.בלדינגר גם התייחס לעובדה שהשעון שנראה בחלק העליון של הקלטת 172 וגם בקלטות נוספות, שקשה לראות את השעה, האם אתה טשטשת את השעון או איזה שהוא קטע מהקלטת בדיעבד

ת.ודאי שלא

ש.אתה יכול להסביר מה קרה שם

ת.זה הסתרה של המצלמה

ש.אני רוצה לשאול אותך על 160/06 קלטת מתאריך 12/12 שהוקלטה בתחנת גולן ואני גם מראה לך את דו"ח  מ"ט, 160/06 ת/165, על איזה מדיה הוקלטה הקלטת הזו

ת.על קלטות מיני די-וי

ש.איזה מצלמה ואיפה היא הייתה

ת.מצלמת וידיאו ביתית פשוטה שהועמדה מול פני הנחקר בחדר החקירות

ש.ואיך בוצעה החלפת הקלטות

ת.יש 4 קלטות מקור שעליהן הוקלטה החקירה, זו מצלמת וידיאו רגילה שבה החוקר או מישהו אחר שהיה חוקר, אורך הקלטת הוא שעה, וכל שעה היו נכנסים ומחליפים קלטת

ש.ואז בעצם מה קורה בחקירה

ת.אם חלפה שעה ולא החליפו קלטת אז יש קטע של חקירה שלא הוקלט

ש.אתה עובדתית לא יודע כמה זמן עבר

ת.לא אני לא יודע עובדתית מה קרה

ש.טוען בלדינגר שזה לא תקין שהוא קיבל דיסק אחד שעליו 4 קלטות קטנות

ת.עובדתית זה נכון, זה מה שקיבל הסניגור

ש.יש לזה סיבה מיוחדת

ת.לא, אני צרבתי את כל 4 הקלטות על דיסק ונתתי לסניגור, אחת אחרי השניה

ש.טוען עוד מר בלדינגר שהתיעוד שלכם לא מדויק מאחר שבדו"ח עבודות המ"ט מופיעה העבודה הזו כ – 4 קלטות ולא 4 דיסקים

ת.בדו"ח המ"ט כתוב קלטות 1-4 כי זה קלטות, הסניגור קיבל 1-4 ואלה קלטות ולא דיסקים והם הועברו לדיסק אחד שהועבר לסניגור

ש.אני מפנה אותך למ"ט 119/06, קלטת האודיו, יש הפסקת סאונד כך כותב בלדינגר בשעה 0.47.38, מה האורך של קלטת האודיו ותציג את קלטת האודיו המקורית לבית המשפט

ת.האורך הוא 45 דקות אורך צד, 90 דקות אורך קלטת, בהגדרה על קלטת המקור מופיעה בד"כ 90 דקות כאורך ההקלטה אבל בפועל אף פעם זה לא 90, זה פלוס מספר דקות

ש.אתה הקשבת לקלטות האודיו, מדדת את האורך שלהן

ת.אני 7 שנים, אני שמעתי אלפי קלטות, אף אחת מהן לא מסתיימת ב – 45 דקות במדויק, תמיד זה כמה דקות יותר

ש.אני שואלת אותך לגבי 119, 120, קלטות נוספות שבדקת, הרצת והקשבת להן

ת.לאחר חוות הדעת של בלדינגר אני הרצתי ושמעתי את הקלטות, אורכן הוא מעל 45 דקות,

ו – 47 דקות ומשהו זה הגיוני מאוד, זה אורך של החלפת צד

ש.אני מבקשת להגיש את קלטת האודיו המקורית של קלטת 119/06 וגם את קלטת הוידיאו

קלטת האודיו מוגשת ומסומנת ת/799, קלטת הוידיאו מוגשת ומסומנת ת/800.

4 קלטות וידיאו 1-4 מוגשות ומסומנות (במקובץ בתוך מעטפה) ת/801, 2 קלטות וידיאו מוגשות ומסומנות (במקובץ בתוך מעטפה) ת/802

ש.בענין 119 ו  - 120, יש ענין שמתייחס אליו בלדינגר שלמרות שעל פי דוחות המ"ט של שתי הקלטות האלה, קלטת 119/06 הוקלטה על פי דו"ח המ"ט ב – 13/12 ו – 120 הוקלטה ב – 21/12, למרות זאת עולה מתוך שעון הוידיאו שמופיע על הוידיאו כאילו חולף בין סיום ההקלטה הראשונה לבין תחילת ההקלטה השניה פרק זמן של 30 דקות וכל זאת בתאריך שמופיע על המסך הוא אותו תאריך שהוא 2/11/06 שהוא תאריך של חודש לפני הרצח, עובדתית אני רוצה לשאול אותך מתוך היכרותך עם המערכת הזו, אם ידוע לך מה קרה בפועל, אם התיעוד מדויק ומה אתה יכול להגיד על אותו שעון שפעל במערכת

ת.השעון בוידיאו עמד, את זה אני יודע כי הקלטות שבאו לאחר מכן התקשרו אלי והודיעו לי שהתאריך לא נכון ואני באתי וכיוונתי את מכשיר הכיתוביות, תיקנתי את זה, כך שלפני כן הוא עמד וחדר הבקרה של התשאול הוא חדר עם מפסקים שברגע שיוצאים מהחדר ומנתקים את החשמל במפסקים, הוא מנתק את כל מערכת החשמל באותו חדר כך שסיימו את החקירה, כיבו את המפסק, גם הפסיקו את פעולת המכשיר עם הכיתוביות, הפעילו אותו  מספר ימים לאחר מכן, כשהפעילו את המפסק הוא חזר לאותו תאריך בו הוא נעצר כך שבפועל חלף בין חקירה לחקירה חלפו מספר ימים כשבין קלטת לקלטת מופיע הפרש של חצי שעה

ש.אתה בדקת את הקלטת הקודמת מ"ט 118/06

ת.כן

ש.אני מציגה לך את דו"ח המ"ט שאתה ערכת של 118/06 זו חקירה של רפאל כהן החשוד בתאריך 9/12/06

ת.כן, זה דו"ח שלי שאני חתום עליו

הדו"ח מוגש ומסומן ת/803, עותק הדיסק מוגש ומסומן ת/804

ש. אני מציגה לך את הקלטת מט' 118/06, איזה תאריך ושעה מופיעים בהקלטה.

ת. השעה  מתחילה ב- 20.49 ומסתיימת  ב- 22.11 בתאריך 1/11/06, כך על פי שעון הוידאו.

בעוד שלפי דוח המט' חלפו 4 ימים בין 118/06 ל- 119/06.

ש. התאריך והשעה בדוח מט' שרשמת, הם נכונים.

ת. כן.

ש. אני עוברת איתך ל- 167/06, אני מפנה אותך לדוח המט' 167/06. קודם כל, קובע בלדינגר, ש – 4 שניות לאחר תחילת ההקלטה, יש חיתוך אנלוגי  ואנו לא חולקים על כך שיש חיתוך אנלוגי ולאחר מכן, רואים את הנאשם יושב על הכיסא.

ת. נעשתה בדיקה על ידי מי שהפעיל את המערכת, בדיקת תקינות.

ש. בנוסף לזה, יש קטע בשניות 27, 28, שבו רואים הרצה מהירה ומופיעה כיתובית LP

ת. אם זה 167, ציון ארביב הוא השוטר שישב שם. השוטר, כך אני רואה על פי הקלטת, שהמעבר הוא בשבריר של שנייה, עובר מ- LP ל – SP ניתן לראות זאת בוידאו.

ש.האם אתם הוספת בדיעבד לקלטת איזה שהיא עריכה לכיתובית שרשום עליה LP

ת.ממש לא.

ש. לגבי האודיו, בקלטת הזו הפסקת אודיו מתרחשת בשעה 52 דקות ושלושים ושמונה שניות, הפסקת סאונד לאחר תחילת הקלטת. תציג את קלטת האודיו ותאמר לנו מה ארכה.

ת. 100 דקות, 50 דקות כל צד. על זה מתווספים מס' דקות לכל צד, כך שיוצא 52 דקות כל צד וזה הגיוני מאוד.

 

ב"כ המאשימה: מבקשת להגיש את המקור.

קלטות האודיו מוגשות ומסומנות ת/805, ת/806.

קלטת הוידאו מוגשת ומסומנת ת/807.

קלטת מט' 118/06 מקור, מוגשת ומסומנת ת/808.

קלטת וידאו מוגשת ומסומנת ת/809.

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש. דיברת על שוטרים שמחליפים קלטות או הופכים צד, כמה זמן בערך לוקח להחליף צד, כמה שניות.

ת. תלוי במיומנות של השוטרים.

ש. שוטר שעובד שם במחלק הזה של ההחלפה, אתה מסכים איתי שיש לו כבר מיומנות.

ת. אבל עדיין אם אני שם שני שוטרים שונים, שניהם יחליפו בזמן שונה, ואחרי שהם שמו לב שהקלטת הסתיימה.

ש. אתה מסכים איתי, אם אגדיר לך, בין שתי שניות ושש שניות, זה סביר.

ת. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.

ש. נעבור לשעון בוידאו, אתה אומר שסיפרת ...

ת. שעון של הכתוביות.

ש. שקראו לך כי השעון בוידאו היה...מי קרא לך.

ת.החוקרים.

ש. לפני או אחרי.

ת. אחרי החקירה.

עובדה שבחקירות שלאחר מכן, מופיע תאריך מעודכן.

ש. כשאתה באת והם הראו לך את זה בסיום החקירה, מה היה על השעון? 0?

ת. לא. היה תאריך ושעה ספציפים, שלא מעודכנים, ואני לא זוכר. ה-1/11 או 02/11, משהו כזה.

ש. רשמת על כך מזכר.

ת. לא זוכר.

ש. אתה בדקת אם במכשיר וידאו הזה יש סוללת גיבוי.

ת.זה לא מכשיר וידאו, זה מכשיר נוסף על הוידאו.

ש. במכשיר הזה בדקת אם יש סוללת גיבוי.

ת. לא בדקתי, יכול להיות שיש לו גם קבל.

ש. בהנחה שיש סוללת גיבוי או קבל, כפי שאתה אומר, השעון היה ממשיך לספור את הזמן.

ת. סביר להניח שכן, כן.

ש. את הקלטות האלה שהרצת ומדדת את אורך הזמן שלהן, איזה קלטות הרצת, את המקור או ההעתק.

ת. את המקור. אם אני מריץ את ההעתק, יכול להיות שזה לא יהיה זהה, יכול להיות של חברה אחרת, יכול להיות שיש הפרש בין שניות.

ש. את ההעתקים הרצת.

ת.לא.

ש. אם הבנתי נכון, יש וידאו שהוא כולל גם תמונה וגם שמע, ובנפרד מערכת שמע.

ת. כן. טייפ הקלטה.

ש. שהם למעשה, כולם אמורים להיות מותאמים.

ת.לא מותאמים, זה אחד לאחד.

ש. אבל בסיום חקירה, אם אני לוקח את קלטת השמע שהיתה בנפרד, ועושה הצלבה עם השמע של הוידאו, אני אמור לקבל אחד לאחד, אותו הדבר.

ת. נכון. בתחילת כל קלטת אודיו ומי שמכיר יש את הסליל הלבן הזה שהוא לא סליל הקלטה, יש סאונד בוידאו, לא יהיה סאונד לאודיו, אבל זה לשניות בודדות. הסליל הזה נמצא בתחילת ובסיום כל קלטת.

ש. אני רוצה להבין, כשאתה לוקח הקלטת וידאו, שהיא וידאו פלוס שמע, ובמקביל לצורך גיבוי גם מערכת שמע, כשמסתיימת הקלטת שמע, שהיא אמורה להסתיים לפני הוידאו, כי הוא יותר ארוך, למה לא מחליפים במקביל שמע חדש ווידאו חדש, כדי שזה יהיה תואם.

ת. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להשתמש בפי 4 כמות של ציוד, ממה שאנו משתמשים היום וזו הסיבה שאנחנו לא עושים את זה.

 

חקירה חוזרת: אין.

 

-----------------------------