י.ע. - עד הזמה מס' 8

עד הזמה מס' 8 י.ע. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

 

עו"ד ענבר: אני מגישה תוספת לתעודת החסיון שהיא רלוונטית לעד הזה.

התוספת מוגשת ומסומנת ת/810.

 

העד משיב:

ש. ספר לבית המשפט על ההיכרות שלך עם המדובב של זדורוב המכונה "ארתור", אתה מכיר את האדם שמכונה "ארתור"

ת.כן, אני מכיר אותו, הייתי איתו בכלא, אני רושם על פתק את שם הכלא – מוגש ומסומן ת/811

ש.באיזה תקופה היית יחד איתו בכלא

ת.ב – 2006 – 2007, משהו כזה

ש.זה היה אחרי שהוא עבד בענין רומן זדורוב

ת.כן וגם לפני

ש.האם אתה מכיר את עדי ההגנה שהיו כאן שראשי התיבות שלהם ד.י ו – מ.ר.

ת.כן, מכיר אותם

ש.מאיפה

ת.היו איתי באותו אגף וגם באותו חדר

ש.תסביר לנו, באותה תקופה שישבת גם עם שני האנשים האלה ד.י. ו – מ.ר וגם עם "ארתור" הייתה תקופה שישבתם ביחד

ת.כן, הייתה תקופה שישבנו ביחד, ד.י ישב עם "ארתור" ומ.ר ואני ישבנו באותו תא

ש.ומה היה המרחק בין התאים האלה

ת.פחות מחצי מטר

ש.מה מערכת היחסים שלך עם ד.י. ו – מ.ר. באותה תקופה והיום, האם היה סכסוך

ת.חייתי איתם באותו תא, לא היה שום סכסוך, לא היה שום דבר

ש.היום אתה נמצא בקשר עם מישהו מהם

ת.היום לא

ש.ועם "ארתור"

ת.גם לא

ש.בין אותם שני תאים שמדובר עליהם שאתה אומר שהמרחק היה חצי מטר, מה יכולתם לראות ולשמוע מתא לתא

ת.כל דבר, אם אני עומד ליד הדלת וגם הם עומדים אני יכול גם לראות אותם וגם לשמוע אותם, זה תאים צמודים אבל זה בצורה אלכסונית

ש.ממה עשויה הדלת

ת.הדלת מרשת

ש.יכולת לשמוע שיחות שמתנהלות בתא השני בין האנשים שיושבים בתא השני

ת.כן, כל עוד הם לא לוחשים אפשר לשמוע הכל

ש.אתה נכחת, שמעת, השתתפת בשיחות שבהן "ארתור" דיבר איתך או עם אותם אנשים על העבודה שלו בתיק של זדורוב

ת.הייתי בהרבה שיחות שהוא דיבר עם אותם אנשים וגם איתי הוא דיבר

ש.על התיק של זדורוב

ת.כן

ש.זכור לך מה נאמר, מה הוא היה אומר

ת.הוא טען שהוא היה המדובב שלו, הוא טען שרומן זדורוב הודה בפניו ושחזר, אמר שהיה איתו בתחנת ראש פינה שכל, שכל השחזור שהוא צילם עם רומן מוקלט

ש.מי שחזר

ת.רומן זדורוב שחזר עם המדובב "ארתור" ושהכל מתועד ומוקלט

ש.מה עוד אתה זוכר

ת.אני זוכר שסיפר שזה היה רצח בבית ספר, שהוא עבד שם

ש.האם אי פעם שמעת את ארתור אומר לך או למישהו אחר שהוא מאמין שזדורוב חף מפשע או ש"ארתור" אומר על עצמו שהוא הכניס מילים לפיו של זדורוב

 

עו"ד שפיגל: אבקש שחברתי תגביל את עצמה לשאלות של חקירה ראשית, אני מסכים שהעד ישיב לשאלה האחרונה.

 

העד ממשיך:

ת.לא, שמעתי אותו אומר בדיוק דברים הפוכים

ש.איזה דברים

ת.הוא אמר שהוא עבד על רומן זדורוב, מבחינתו הוא אמר שהוא יורשע בתיק ושהוא הרוצח

ש.שמעת איזו שיחה סביב השאלה אם זדורוב אשם או לא אשם

ת.שמעתי שיחות ש"ארתור" היה מגיע אלי מידי פעם ושואל אותי, אם ראיתי חדשות, ושד.י. טוען שזדורוב חף מפשע ואז הוא אמר לי שיחשוב מה שהוא רוצה, לא הבאתי בן אדם חף מפשע ודברים כאלה

ש.אני רוצה להציג לך דברים שאמר ד.י. בבית המשפט, אני מפנה לעדותו של ד.י. בעמ' 1264 משורה 1-17 והוא מתאר שיחה שהתקיימה בינו לבין "ארתור" בתקופה שישבת איתם בכלא והוא אומר בעדותו "כשהוא ראה את התוכנית......למאסר עולם" – מה יש לך לומר על כך שראית ושמעת את השיחה הזו

ת.אני מכיר את ד.י. מספיק טוב, גם אני מכיר את "ארתור" מספיק טוב, אני מכיר את התחום הזה של העבודה שלהם אבל ברגע ש"ארתור" בא ואומר שהכל מתועד ומוקלט, הוא לא כזה טיפש שיבוא ויספר סיפורים במיוחד עם בן אדם שהיה עוסק בתחום הזה בדיוק, אני לא שמעתי מה שהקראת, שמעתי דברים הפוכים בדיוק, אני יודע מה האינטרס של ד.י. לעשות את זה

ש.אני מפנה לעדות של ד.י. בעמ' 1265 בשורות 2-4 שואל הסניגור את ד.י.  "מה הוא סיפר לך...של התיק? וד.י. אומר "הם שביקשו.....מקללים אותו" – מה אתה יכול להגיד על האמירה הזו, שמעת דברים כאלה

ת.לא רק שלא שמעתי דברים כאלה, אני גם עוסק בתחום הזה הרבה זמן, אני רוצה להגיד שכל היחידות והמון יחידות שהתעסקתי איתם לא הכניסו לי מילים לפה ומעולם לא נתנו לי שום פרטים, חוץ ממה שחשוד הבן אדם

ש.האם שמעת מ"ארתור" שסיפר שכך נאמר לו

ת.לא

ש.תספר איך היו מתנהלות שיחות טלפון מהאגף

ת.ע"י טלפון ציבורי שמורכב על עגלה ומגיע לדלת של אותו תא

ש.מבחוץ או מבפנים

ת.מבחוץ כאשר מי שמשוחח עם האסיר נמצא בצד השני של הדלת, דלת רשת

ש.כאשר האסיר מדבר בטלפון ופונה לאיזה שהוא אדם בסביבתו תוך כדי השיחה, מי נמצא מספיק קרוב אליו כדי שידבר איתו באותו זמן

ת.יכול לדבר איתו סוהר, יכול לדבר איתו אסיר עבודה, מי שנמצא לידו באותו חדר או בחדר הסמוך וגם בחדר ליד

ש.אתה שמעת במהלך התקופה שישבת עם "ארתור" שיחות טלפון שלו עם אנשי משטרה

ת.כן שמעתי

ש.מה שמעת בשיחות האלה, באיזה טון היו השיחות, באיזו נימה, מה שמעת אם שמעת בהקשר של איומים מצידו של "ארתור"

ת.לא שמעתי איומים, שמעתי שיחות אבל לא איומים

ש.אם נטען פה ע"י ד.י. ש"ארתור" נהג לצלצל ולאיים על אנשי משטרה שאם לא יקבל טובות הנאה כאלה ואחרות כגון דיסקים, טלכרטים, הוא יפוצץ את מה שידוע לו על זדורוב, מה אתה יכול להגיד על זה

ת.אני לא שמעתי דברים כאלה, וכפי שציינתי בהתחלה "ארתור" יודע שהכל מוקלט, הרי עדות הוא נותן בתיק והוא לא שומע דיסקים ועדויות אז איך הוא יכול להגיד כזה דבר

ש.אתה שמעת שיחות של ד.י. שהוא מאיים על אנשי משטרה בשמו של "ארתור"

ת.לא

ש.מה אתה יכול להגיד על הטענה ש"ארתור" קיבל מהמשטרה דיסקים, טלכרטים ודיסקים של פלייסטיישן

ת.כל מדובב שיוצא עם אנשי המשטרה יכולים לקנות לו, זה מהכסף האישי שלו, מהעבודות שהוא עושה בלי קשר ל"ארתור" או לא "ארתור"

ש.ממה שאתה יודע על מערכת היחסים בין "ארתור" לד.י.

ת.הם היו חיים באותו תא, בזמן שהיו חיים באותו תא ד.י היה בצו איסור הפעלה, לא יכל לשמש מדובב בגלל איזה תביעה שהוא הגיש שהוא נחשף והמצב הכספי שלו באותו זמן לא היה לו בכלל לא קנטינות ולא שום דבר, הוא היה במצב על הפנים, ועד כמה שזכור לי גם "ארתור" היה נותן לו שם לאכול ולשתות, הכל על חשבונו, מן סוג של בן אדם שלא היה לו נוח עם זה, די.י המצב שבו הוא נמצא וזה אחד הדברים שגרמו לו בתוך התא, עובדות שהוא חי איתי בתוך התא כך אני הרגשתי

ש.הוא אמר לך משהו על "ארתור" פעם

ת.הם לא הסתדרו ביחד

ש.מה הוא אמר, משהו ספציפי

ת.הוא היה מקנא בו

ש.לגבי מ.ר שאתה אומר שהוא ישב איתך בתוך התא

ת.כן, גם ד.י ישב איתי באותו התא, לאחר שהוא רב עם "ארתור", הם נפרדו מהתא ולא חיו ביחד ואז באותה תקופה שהוא נפרד מ"ארתור" העבירו אותו אלי ואת מ.ר. העבירו לאחר

ש.האם זכור לך אם נכחת בשיחה בין "ארתור" לבין מ.ר. בנוגע לזדורוב

ת.כן

ש.מה היה בשיחה

ת.אני הייתי עם מ.ר. באותו תא

ש.אתה זוכר איזה שיחה שמ.ר דיבר עם "ארתור" על זדורוב

ת.כמו מה

ש.אני מפנה לעדות מ.ר. עמ' 1667 שורה 24 – 1668  "זה נכון.....נכח י.ע.....כן" – אני רוצה לשאול אותך על השיחה הזו כפי שמעיד מ.ר. ש"ארתור" אמר לו זה תיק חרטא

ת.לא שמעתי דברים כאלה ויותר מזה, גם כל השיחות שציינתי שהיו ביני לבין "ארתור" לבין ד.י גם מ.ר. יכול היה לשמוע את זה והיה שותף לרובם

ש.ומה נאמר בשיחות האלה לענין זדורוב

ת.מה שנאמר שהוא עשה את העבודה שלו ושהוא לא חף מפשע ושהוא הרוצח והוא בא ואמר לי שד.י. לא מאמין, גם את זה מ.ר יכול היה לשמוע ושמע

ש.האם פעם שמעת או מה שמעת, אם שמעת, ש"ארתור" אמר שהוא רוצה לפנות בענין זדורוב לעיתונאים או לעורכי דין

ת.לא

ש.האם מוכר לך עיתונאי ששמו אורון מאירי

ת.לא

ש.האם היה לך פעם מספר טלפון של אורון מאירי

ת.אני לא מכיר אותו

ש.מישהו נתן לך פעם מספר טלפון שלו בשביל לעשות איתו פעולה כלשהי, להעביר למישהו

ת.לא

ש.אני מפנה אותך לעדות מ.ר. בעמ' 1655 ונשאל בשורות 17-19 "זה נכון שלמעשה....מי ביקש ממך? ומשיב מ.ר. "למען האמת....אבל המספר ממני" – האם זכור לך אם מ.ר.נתן לך מספר טלפון של עיתונאי וביקש שתמסור ל"ארתור"

ת.לא, הוא גם יכל למסור את זה בעצמו, אנחנו באותו תא

ש.זכור לך שהוא מסר מס' טלפון של עיתונאי ל"ארתור"

ת.לא

ש.מה אתה יודע מידיעה אישית מדברים ששמעת או ראית לגבי מ.ר. או ד.י. בנוגע ליחס שלהם כלפי המשטרה והפרקליטות באותה תקופה שישבת איתם

ת.אני יודע שמ.ר. היה בבריחה, ירו לו ברגליים

ש.מי ירה לו ברגליים

ת.ימ"ר גליל, בזמן שהיה בבריחה, והוא גם היה בצו איסור הפעלה

ש.ומ.ר. היה לו איזה קשר עם המשטרה, שמעת שיחות שלו עם המשטרה

ת.הוא היה בעבר מדובב

ש.שמעת איתו מדבר עם המשטרה, מבקש ממנו

ת.הוא ביקש לעבוד

ש.ומה הייתה התשובה שקיבל

ת.שלילית ולגבי ד.י. כמו שציינתי הוא הגיש תביעה נגד הפרקליטות והמשטרה שהם חשפו אותו, קלטת שהגיעה בטעות לסניגורים וגם הוא ניסה לחזור לעבוד בכל מחיר בוא נקרא לזה ככה ולא הסכימו להפעיל אותו

ש.ומה היחס שלו לגבי המשטרה והפרקליטות באותה תקופה, חיובי, שלילי

ת.שלילי כי לא רצו להעסיק אותו

ש.מה היה הקשרים שלהם עם התקשורת באותה תקופה

ת.לד.י היה קשר עם דנה סומברג משהו כזה על איזה כתבה שהוא עשה על התביעה שהגיש על מליוני שקלים

ש.אתה שמעת אותו פעם מדבר עם הכתבת הזו

ת.כן

ש.מה הוא אמר לה

ת.מה ששמעתי שהוא אמר שהמשטרה מחכה לו שתצא החוצה ואז ירצחו אותו וזה גם מוקלט באיזה קלטת וידיאו שהושמעה באיזה תוכנית

ש.ומה לגבי מ.ר.

ת.גם מ.ר. רצה להגיש תביעה על הרגל שלו נגד ימ"ר גליל

ש.היו לו קשרים עם התקשורת

ת.היו כתבות

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.על מה אתה שפוט היום

ת.על אונס

ש.כמה שנים

ת.אני לא יודע אם אני רוצה לענות על השאלה הזו

ש.כמה שנים

ת.24 שנים

ש.כמה שנים אתה יושב

ת.מעל 10 שנים

ש.ולפני זה על מה ישבת

ת.גם על אונס

ש.כל התיקים שלך זה על אונס

ת.בינתיים

ש.סמים

ת.סמים עוד לא הורשעתי בשום תיק

ש.תקיפות

ת.תקיפות לא

ש.בתקופה שאנחנו מדברים עליה ד.י. היה באיסור הפעלה

ת.נכון

ש.אז הוא היה כל הזמן בתא

ת.כן

ש."ארתור" היה גם באיסור הפעלה

ת.אחרי התיק של זדורוב

ש.זאת אומרת שאם הם ישבו ביחד הם ישבו כל הזמן ביחד, לא יצאו למשימות

ת.נכון

ש.אתה כן יצאת מהתא

ת.כן, היו תקופות, ואני יכול להעיד על זה שזה היה תקופות של שעות ולא ימים

ש.הכמה שעות האלה היה חד פעמי או כמה שעות כל יום או מידי כמה ימים

ת.היו תקופות רלוונטיות שלא עבדתי, זאת אחת התקופות האלה

ש.שלא עבדת

ת.כן, ולכן אני אומר לך שהיו שעות ולא ימים, לא הייתי באיסור הפעלה בתקופה הרלוונטית

ש.בשעות האלה שהקריאו לך שיחות שד.י. אומר ומ.ר אומר כך וכך על "ארתור" שאלה אותך הפרקליטה אם שמעת את זה ואמרת שלא, יכול להיות שהם דיברו על הדברים האלה בזמן שלא היית

ת.בזמן שלא הייתי אני לא יודע על מה הם דיברו

ש.כש"ארתור" היה באיסור הפעלה באותה תקופה, מן הסתם אני מבין שהוא היה ממורמר וכעס

ת.הוא לא כל כך היה ממורמר, היה לו קנטינות, היה לו הכל והוא גם באותה תקופה רלוונטית לא היה בצו איסור הפעלה כמו שהיה בהקפאה

ש.ואתה אומר שלא היה כל כך ממורמר, הוא הבין למה והיה בדעה אחת עם המשטרה שהם בסדר והוא הצדיק אותם והכל בסדר ואין לו טענות

ת.הטענות, הוא הגיע לאגף מסוים, שמור, מאגף מסוים וזה עקב זה שגילו שאר האסירים איתו באגף שבעצם הוא היה המדובב של רומן זדורוב ובוא נגיד כזה דבר שהוא נכנס לאגף הפרדה בגלל הדברים האלו

ש.לך אישית הוא אמר משהו, סיפר על זה שהוא ממורמר או לא ממורמר

ת.הוא לא היה שמח אבל גם לא ממורמר, היה רגיל

ש.הוא דיבר איתך אישית על זה

ת.הוא דיבר איתי אישית על זה שהוא הגיע להפרדה בגלל מה שאמרתי קודם

ש.ואת הדבר האישי הזה שהוא סיפר לך, הרי לא ישבתם באותו תא, ישבתם בתאים סמוכים, שמעו גם ד.י. ומ.ר. או שהם לא היו

ת.אם היו שם באותו זמן, בטח ששמעו, הם בטח היו

ש.אתה לא ישבת עם "ארתור" אישית באותו תא באף תקופה

ת.עם "ארתור" אישית לא

ש.כשאתה ישבת עם ד.י. באותה תקופה בתא אחד, תא משותף, כמה זמן ישבתם ביחד

ת.לא הרבה זמן

ש.כמה זמן

ת.לא יודע, לא זכור לי כמה זמן, לא הרבה זמן, לא הסתדרנו

ש.בערך

ת.חודש – חודשיים, לא זוכר בדיוק, תקופה קצרה מאוד

ש.אתם רבתם, למה הפרידו ביניכם

ת.לא הסתדרנו, לשאלתך לא רבנו מעולם, לא הסתדרנו כי הוא ישן ביום, אני הייתי ישן בלילה, לא הסתדרנו בחדר וביקשנו לעזוב אחד את השני וזה מה שקרה

ש.אז יכול להיות שהיו גם שיחות נוספות מעבר לכך שאתה היית יוצא למשימותיך, שיחות ביניהם שלא שמעת כי ישנתי

ת.מה שאני יכול להגיד לך זה נכון שאתה אומר שאיפה שלא הייתי לא יכולתי לשמוע שיחות ביניהם, מה ששמעתי זה הפוך ממה שהם אמרו וזה מה ששמעתי

ש.אם "ארתור" ברוחב ליבו נהג לתת לד.י. קנטינות, להאכיל אותו, לספק לו כל מה שהוא היה צריך כי לא הייתה לו פרנסה, איזה סיבה יש לדעתך לד.י. לבוא ולומר את הדברים שאמר ש"ארתור" אמר לו או שהוא שמע אותם מ"ארתור"

ת.הקנאה גוברת על הכל אצל ד.י., גם כשהוא חי איתי בתא, אני סיפקתי לו ונתתי לו וגם לי לא הייתה צריכה להיות סיבה להגיד עליו דבר לא נכון

ש.ובכל זאת הוא לא בא והפליל אותך בתיקים או בדברים אחרים

ת.יש הבדל ביציאה שלי מהתא שהוא יצא מאצלי ואיך שהוא יצא מ"ארתור", עם "ארתור" הוא רב ואיתי לא

ש.על מה הם רבו

ת.הם לא רצו להיות ביחד, הם רבו

ש.אבל אתה היית שם

ת.אני יכול להגיד על ד.י. שהוא לא יכול לחיות עם שום אסיר יותר ממספר ימים

ש.אבל עובדה שאיתך הוא ישב חודש - חודשיים

ת.זה עדין תקופה מאוד קצרה

ש.ובכל זאת למרות שאתה עבדת והיו לך קנטינות והיה לך מה שהיה לך וסיפקת ונתת, הוא לא קינא בך ולא בא ואמר עליך דברים כאלה כמו מה ששמע מ"ארתור"

ת.אני יכול להגיד לך בוודאות שכאשר הייתי יוצא מהתא היה מספר עלי מאחורי הגב דברים לא יפים

ש.מה למשל

ת.כל מיני דברים אישיים שעלולים לחשוף אותי

ש.והוא פגע בך

ת.לא פגע בי

ש.והדברים שאמר האישיים לא פגע בך

ת.לא

ש.ובכל זאת הסתדרת איתו ונתת לו

ת.כן, גם אחרי שעזב נתתי לו

ש.ולמישהו מהממונים עליך, מהמפעילים, סיפרת מה ד.י. סיפר עליך, או שד.י. אמר דברים על "ארתור", היה ויכוח, דיווחת למישהו על כך

ת.מידעים מודיעיניים בתוך הכלא אני לא יכול לדווח על זה אם פירטתי ואם לא

ש.ובהודעה שמסרת במשטרה או בתשאול גליל שחקר אותך וגבה ממך הודעה

ת.אני זוכר

ש.גם שם לא מסרת את הדבר הזה בגלל שזה מידע חסוי שד.י. דיבר עליך מאחורי הגב

ת.לא מסרתי

ש.למה

ת.כי אני מסרתי עדות על מה שנעשה ועל מה שאני שמעתי בנושא התיק של זדורוב ולא מעבר לזה

ש.אמרת פה שזה לא יכול להיות ש"ארתור" יגיד כזה דבר משום שהחומר מתועד, מוקלט

ת.זה מה שאמרתי ואני עדין אומר את זה

ש.אתה בדרך כלל או מי מחבריך או מדובבים אחרים, מגיע אליכם חומר חקירה מתיק אחר, יש לכם גישה

ת.לא

ש.אז למה הוא צריך לפחד שיש חומר מוקלט וזה לא יגיע

ת.אני אמרתי שאני לא מאמין ש"ארתור" יגיד דבר כזה כשהוא יודע שיש חומר מוקלט

ש.תסכים איתי ש"ארתור" יודע כמו שאתה וד.י. יודעים וכל אחד אחר שיושב שם יודעים, שהחומר הזה המוקלט, המתועד, לא מגיע לידיעת אחרים, כלומר ש"ארתור" ידע שהידיעה הזו לא מגיעה לאחרים

ת.ברור שלא מגיע

ש.עם מ.ר. אתה הסתדרת

ת.כן, די טוב

ש.אתה יודע האם מ.ר. הועמד לדין על אותה בריחה שסיפרת לנו, אתה יודע על כך משהו

ת.עד כמה שזכור לי הוא לא הועמד לדין

ש.אתה יודע למה, הוא סיפר לך

ת.לא, מה שאני יודע זה דבר אחד רק שבזמן הבריחה היה לו איזה תיק שהוא הביע איום כלפי שוטרים עם מכשיר חד שהחזיק ביד ובזה אני יודע שהוא עשה עסקה

ש.בתא שבו אתה ישבת היה גם מכשיר טלויזיה נכון

ת.ברור, בכל תא יש

ש.עיתון קיבלתם

ת.עיתון לא

ש.לא קראתם עיתונים שם

ת.לא קורא עיתונים

ש.אתה אישית, אבל אחרים

ת.בחדר שלנו לא קיבלנו עיתונים אבל שמעתי את כל הפרסומים דרך הטלויזיה

ש.סיפרת לבית המשפט שאם בתא הסמוך הזה שחצי מטר או מטר מפרידים ביניהם, אם מתקרבים לדלת כולם אז אפשר לשמוע או אם אתה צועק

ת.כן, אפשר לשמוע

ש.אם מ.ר. וד.י. מספרים מה שהם מספרים בבית המשפט שחלקים מהם הקריאה לך חברתי, אז שניהם משקרים

ת.לדעתי האישית, חד משמעית כן

ש.למה מה שאתה אומר צריך להיות נכון או אתה לא משקר והם משקרים לך, הכעס שלהם כלפי המשטרה

ת.האינטרס שלהם חד משמעי ברור מבחינתי, למשל כמו שמ.ר. נמצא איתי בתוך תא והוא טוען שהוא העביר לי טלפון להעביר לאיקס כשהוא במרחק נגיעה מאותו אחד כמוני, זה כבר מראה לך שזה לא הגיוני ולא נכון, מדובר בחצי מטר למה שהוא לא יתן לו, הם מקנאים ויש להם כעס כלפי המשטרה

ש.למה אתה שיש לך אינטרס להמשיך ולרצות את מעבידיך, למה לך שגם לך יש מניע ואולי אפילו מניע חזק יותר צריך להאמין

ת.אני עובד כבר במשך הרבה שנים, משמש כמדובב במשך המון שנים והייתי בהרבה תיקים ומה שאני יכול להגיד לך זה דבר אחד, זו הפעם הראשונה שאני בא להעיד על כזה דבר, קל וחומר שאין לי שום מניע פה, אני לא כל יומיים בא ומחפש עדות כזו, אני אומר את האמת ורק את האמת והם משקרים

ש.אתה אומר לבית המשפט דבר תמוה בלשון המעטה, שאתה אומר את האמת והם משקרים למרות שאתה יודע ולא הכחשת שבחלק מהזמנים אתה לא יודע מה היו השיחות בין אם לא היית או שלא שמעת

ת.אתה הצגת את זה עכשיו בצורה מאוד יפה, אני אומר לך דבר אחד פשוט כשלא הייתי לא יכולתי לשמוע, כשאני נכחתי אלה הדברים שנאמרו ועל זה העדתי

ש.זה נכון של"ארתור" הייתה בעיה עם שימוש בסמים והוא נזקק לאדולן

ת.נכון

ש.אתה בעל ידע רב, אתה יושב הרבה שנים ואתה מכיר את התופעות של שימוש בסם ובחלופת סם, ישבת עם מספיק אנשים שמשתמשים או השתמשו בסמים

ת.כן

ש.חלק מהדברים זה ברברת יתר, כשאדם משתמש בסם או בחלופת סם זה נותן לו ריאקציה של ברברת יתר, הוא לא מפסיק לדבר לפעמים

ת.יש תופעות כאלה, אבל אני רוצה להגיד שיש תופעות של סוג סם שאדם הולך לישון ועל כל בן אדם זה משפיע אחרת

ש.חוץ מהסכומים שאתה מקבל בגין עבודות הדיבוב, אתה מקבל עוד איזה שהם פריבילגיות

ת.טובות הנאה כמו שבכסף שלי קונים לי דברים מסוימים שאני מבקש כמו דיסקים, נעלים, אמרתי זאת בעדות לפני כן

ש.אלה הפריבילגיות היחידות

ת.אם אתה שואל אותי אם שלחו אותי הביתה, לא שלחו אותי מעולם

ש.אתה זוכר את התיק של רצח זילף

 

עו"ד ענבר: אני מפנה לתעודת החסיון, כל פרט או מידע שנוגע לקשרים של העד עם משטרת ישראל לרבות בתיקים ספציפים שעבד בהם הוא חסוי. אני מצהירה שהעד הזה לא עבד בצורה כלשהי בתיק זדורוב.

 

העד ממשיך:

ש.האם אתה זוכר שאבא שלך בא לימ"ר ת"א ולקח אותך הביתה ל – 4 ימים

ת.לא היה ולא נברא

ש.סיפרת לבית המשפט שד.י. חלק מההתמרמרות שלו והכעס שלו שלא נתנו לו עבודה, הוא היה באיסור הפעלה

ת.הוא ניסה כל הזמן וביקש לחזור לעבוד

ש.זה מה שהוא אמר לך

ת.אני שמעתי את זה בשיחות טלפון שהוא עשה לידי ואני הייתי מעורב גם בשיחת טלפון שהוא עשה ואמרו לי אל תתערב

ש.הוא היה באיסור הפעלה בגלל חשיפה, הוא נחשף

ת.נכון

ש.זאת אומרת שהחשיפה שלו, המשך עבודה במצב דברים שכזה זה סיכון חיים גם שלו וגם של משפחתו

ת.עד כמה שידוע לי אחרי שהוא מעיד בתיק, סכנת החיים יורדת ואז הוא יכול להמשיך לעבוד אבל גם אז לא נתנו לו להמשיך לעבוד

ש.איזה אינטרס יש לאדם שנחשף והוא בסכנת חיים על כל עבודת דיבוב או קרבה לאנשי עולם תחתון או אנשים שיכולים לזהות אותו, איזה אינטרס יש לו לבקש עבודות דיבוב נוספות ולסכן חיים

ת.זה מה שהיה, אני גם הייתי מעורב בשיחת טלפון

ש.ישב איתכם אדם נוסף ח.מ.

ת.כן, אני יודע במי מדובר ואני רושם את שמו המלא – השם המלא מוגש ומסומן ת/812

ש.ח.מ. גם היה שותף לשיחות האלה שאתה מדבר עליהם ש"ארתור" אמר שהוא לא חף מפשע

ת.ח.מ. ככל שזכור לי היה עם "ארתור" בחדר וכאשר ד.י. ומ.ר. אני לא זוכר, אני חושב שהם כבר לא היו בחדרים לידינו

ש.אבל כשח.מ ו"ארתור" היו אתה היית בתא סמוך

ת.כן, לבד

ש.וח.מ. גם היה מעורב בשיחות האלה

ת.ח.מ. עד כמה שזכור לי היה מעורב בזה שהרביץ ל"ארתור", הם התווכחו על האור, להדליק או לכבות את האור

ש.למה

ת.להדליק את האור ביום כי הוא רצה להתפלל

 

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש בהסכמת חברותיי את הרישום הפלילי של י.ע.

 

עו"ד ענבר: אני אמציא לחברי תוך 7 ימים מהיום את הרישום הפלילי.