פרוטוקול דיון בעניין חיסיון המדובב

        

 

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי


המאשימה


 מדינת ישראל


נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון  708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החל מהשעה 09:25 עד השעה 15:07

 

<#1#>

 

פרוטוקול

 

ב"כ המאשימה: הבקשה שהוגשה היא מתבקשת מאוד, תעודת החיסיון מורכבת משלוש תעודות שהוצאו בפרקי זמן שונים, מגישה אותה. היא מתייחסת לתעודת החיסיון לפיה כל פרט או מידע שיש בו כדי לחשוף את זהותו של המדובב, לרבות חזותו, עיסוקו וכו'. באופן אמיתי יש לבקשה שני אדנים, אחד חוק בתי המשפט פומביות הדיון שכאן הטיעון של התקשורת והאדן השני שהוא המהותי ובעצם עתירה לגילוי ראיה מדוע האמצעים שאנו מבקשים ושלהם ההגנה מתנגדת, הם חסויים מכוח תעודת החיסיון. במהות אם אנחנו אומרים שפתיחת דלתיים עשויה לחשוף את הזהות או מערבל שאנו מבקשים, ההתנגדות לכך עשויה לחשוף את הזהות, במהות אני מסתכלת על כך כעתירה כי זה חותר תחת החיסיון. 

בהקשר זה החשש של משטרת ישראל שלפני כמה ימים, תחילת נובמבר סוף אוקטובר עשתה הערכת מצב לגבי הסיכון שנשקף לו בכל הנוגע לעדותו. את הפרפרזה על מסמך זה העברנו להגנה מבעוד מועד, ככל שבית משפט יתיר נציג אותו. יש חשש שבזמן אמת ייחשפו גם בתום לב פרטים שמזהים אותו, הם יכולים לעלות מצד בעלי הדין גם בתום לב, זה יכול לעלות מצד ההגנה, זה יכול לעלות מצד קהל שיושב וכל אחד מאיתנו יכול להיכשל בלשונו כולל המדובב עצמו. כשאנו שמים זאת על הפרק ואנו יודעים שמול זה כותבת לנו ברחל בתך הקטנה משטרת ישראל עכשיו לאחרונה לפני ימים שקיימת  מוטיבציה גבוהה לחשיפת פרטים של המדובב ושיש סיכון ממשי לחייו ולחיי מקורביו ואם הוא ייחשף ושמאז שהוא הופעל בתיק זה הוא הופעל בעוד למעלה ממאה דיבובים אחרים, זאת אומרת המון חזיתות אחרת שלא הייתי מקלה בהן ראש בכלל וכשאנו מביאים בחשבון ניסיונות שאני לא מאשרת או מכחישה אם הצליחו או לא אבל ניסיונות גם מהשנה האחרונה להגיע אליו ולבני המשפחה שלו למקומות שונים, כשאני שמה זאת על הכף אני אומרת את הדבר הבא, דלתיים פתוחות זה לא משהו שאנו יכולים להביא בחשבון בשיטת הכלים השלובים. מספיק שיושב אדם אחד בקהל שלא מורשה שאותו פרט וזה לא רק השם וחלפו 15 שנה מאז שהוא העיד. 

קצין המודיעין כן יכול וצריך להסביר גם את המוטיבציה הגבוהה שיכולה לבוא לידי ביטוי גם היום. 

ברגע שנחשף פרט וזה לא רק ההסכם הרי אפשר לחלק נושאים, זה לא החשש, החשש הוא שאם נזרק פרט מזהה אותו אדם שיושב, בטח התקשורת, בטח קהל שלא יתנהג למופת, פרט כזה שמגיע, אנו רואים את הפוטנציאל שפרט שמגיע אין שליטה עליו, אפשר להעביר אותו, להפיץ אותו. 

אני לא מקלה ראש באינטרסים של הציבור לדעת, של התקשורת, אני מציעה שתהיינה דלתיים סגורות, ככל שבית המשפט יחליט להתיר נוכחות של אדם אחד מצד משפחה של המנוחה ושל הנאשם שיהיה נוכח בדיון, בכפוף לכך שהסניגור יתחייב לא לחקור בקו של חשיפה של זהות כי ברגע שאותו אדם יושב בקהל וחברי חוקר והאדם שומע הנזק נעשה ומול זה אני מזכירה את הערכת הסיכון הממשי, זה דבר אחד שאני מציעה בכפוף לכך ששני נוכחים יתחייבו לשמור על תעודת החיסיון והדלתיים הסגורות. לגבי התקשורת אני מציעה לעבור את הדיון הזה מבלי שנחשפו פרטים, ככל שאכן לא נחשפו פרטים אפשר יהיה להעמיד לעיונם לאחר בדיקה. אני יכולה לחלק את החקירה הראשית לשניים, יש נושא שהוא חסוי, יש גם חשש לחשיפה של מעורבים אחרים שגם הם יש למדינה אינטרס להגן על זהותם ואני מעריכה ויודעת שהם יעלו גם בחקירה הראשית וגם בנגדית. ההגנה היא לא רק על האיש הזה. במשפט הקודם חלק מהחקירה הצדדים איגדו את השאלות שיכולות להיות נוגעות לתעודת החיסיון, גם בחקירה הראשית היה חלק בדלתיים סגורות וחלק בדלתיים פתוחות. אני לא אשאל על שמות, אני אשאל על ראשי תיבות, אין לי שליטה על תשובות של העד. זה דברים שנוגעים לעדות המדובב, רלבנטיים גם לטענות ההגנה והוא נשאל עליהם גם בחקירה הראשית וגם בנגדית. אני מוכנה לחלק את החקירה שלי, חלק קטן יהיה החסוי וזאת מתוך חשש והיתר הראשי יהיה גלוי. בחקירה הנגדית אנחנו עומדים על הבקשה. 

 

בשלב זה הדיון גם מוקלט וגם מוקלד 

 

ב"כ הנאשם: אני חושב שהטיעון של התביעה הוא בגדר רוב מהומה על לא מאומה אבל ממש משום שאתחיל בי, אין לי שום כוונה לנהל קו חקירה או שאלה אפילו אחת שקשורה בחשיפת זהותו של המדובב, לא מעניין אותי כבן אדם ולא מעניין אותי שום פרט בחייו לא בעבר לא בהווה ולא בעתיד, רק שכר הטרחה שלו שלא אחשוף אותו והעבר הפלילי מבלי להיכנס לפרטי ההרשעות שלו. כלומר גם בנגדית זה רוב מהומה על לא מאומה. 

לגבי הציבור, אדבר לעניין הקהל כאן, גם רוב מהומה על לא מאומה, עברו 15 שנים, לא קרה כלום בהליך הראשון אף אחד לא התנפל על העד, אני שומע ידיעות מודיעיניות שאני יכול רק להרים גבה. מבחינת הקהל אני יכול להעריך בסבירות של האדם הסביר שהיא לא מבוטלת שלא יקרה כלום. לא נראה לי על פי השכל הישר שהוא יעד לפגיעה והתנכלות ולכן אני חוזר ואומר שאני מתנגד בתוקף לדלתיים סגורות, שלא ישב קהל באולם ויאזין לו, קל וחומר כאשר מדובר בערבול קולו שגם לא נחוץ אבל לכך אין לי התנגדות. זה סתם פגיעה במשפחת הנאשם לצורך העניין, נציג אחד, אז מה ההבדל עכשיו בין הנאשם ו/או אשתו ו/או אחותו ו/או הדודה ו/או סבא וסבתא, למה נציג אחד, זה דרישות לקוניות לא סבירות. 

 

ב"כ המאשימה: חוזרת על מה שכתבתי שגם המדובב חושש להעיד וצריך לאפשר לו עדות חופשית, מפנה לחוק בתי המשפט. החקירה שחברי מבקש על עבר פלילי היא כשלעצמה עשויה לחשוף ובמסגרת ההצעה שלי אני רוצה לשדרג אותה, בית המשפט צריכים לראות אותו לאורך כל העדות, זה מתחייב ומתבקש וישמשו עיניים לב"כ הנאשם. 

 

מר אחיה ראבד נציג התקשורת- ידיעות אחרונות וואי נט: מגיש כתבה שפורסמה במרץ 2006  אחרי העדות הראשונה של המדובב ארתור בבית משפט המחוזי בהליך הקודם. מוסיף על כך בעל פה שחיפוש בגוגל אחרי השם ארתור, זדורוב מביא את קטע היוטיוב של 7 דקות, נשמע קולו ללא ערבול וללא כל מגבלה בזמן הדיבוב בתא המעצר בראש פינה. השם של המדובב ארתור אוזכר בכל הערכאות עד היום כולל בסיכומים של התביעה, 290 פעמים מופיע השם וגם מופיע הכינוי של שם משפחתו. כלומר גם לאורך כל הדרך הזו ולאור כל הפרסומים זהותו האמיתית לא ידועה לציבור הרחב. אני אדבר על הנושא של החשיבות התקשורתית של הדיון הזה, אב"ד הגדיר את המשפט הזה יחיד בדור ויש שני משפטים שמעוררים ענין רב לציבור הישראלי וזה תיק האלפים והתיק הזה. עוקבים אחריו וכל דיון או פרסום עליו מעורר סערה, רגשות ודיון מאוד משמעותי בתקשורת ואזכיר שהדיון התקשורתי בתיק זה יכול להיות הביא אותנו למצב שאנו מצויים בו היום. 

אתייחס לדברים שאמרה התובעת בנוגע לאיום על המדובב, אני לא חושב שיש מישהו באולם שאיים על המדובב או שמהווה איום כלפיו. אני מציע שאנחנו נישאר באולם, נסקר את הדיון כפי שהוא מתנהל ואם יש איזו אמירה שמבחינת התביעה או ההגנה מהווים איום ממשי לשלומו של המדובב יעצור בית המשפט את הדיון, ייתן החלטה ספציפית על אמירה כזו או אחרת וזה לא יפורסם. מעבר לכך, אני מבהיר בשמי ואני מניח שעמיתיי יאשרו, כל מגבלה שימצא בית המשפט לנכון להטיל מעבר לתמונתו, שמו, פרטיו, גוון עורו, המבטא שהוא מדבר וכו' ומעבר לכך אם ימצא בית המשפט לנכון להטיל מגבלות נקבל אותן. 
<#2#>

החלטה

 

בשלב זה אנו נקיים דיון במעמד צד אחד בלבד ונשמע את קצין המדובבים הארצי.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ו' כסלו תשפ"ב, 10/11/2021 במעמד הנוכחים. 

     

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                 

 

הדיון מתחדש לאחר הפסקה 

 

<#8#>

החלטה

 

ב"כ המאשימה הגישו בקשה בכתב ובעל פה ולפיה עדותו של המדובב תישמע בדלתיים סגורות, יהיה ערבול קול, מאחורי פרגוד וכשהוא עטוי מסיכה. נימוקיהם בעיקר היו החשש לחשיפת זהותו של המדובב ונימוקים נוספים שנשמעו בדלתיים סגורות שאין מקום לפרטם בהחלטה זו. 

 

ב"כ הנאשם וכן נציגי התקשורת התנגדו לבקשה ולטענתם אין כל חשש ממשי לחשיפת זהותו של המדובב, מה גם שנציגי התקשורת לפחות מקבלים עליהם כל הגבלה שיטיל בית המשפט וכן התחייב הסניגור שאין בכוונתו לשאול שאלות שיש בהן כדי לחשוף פרט כלשהו אשר עלול לגלות את זהותו של המדובב. 

 

עוד הפנתה ב"כ המאשימה בעיקר לחששו של המדובב להעיד באופן חופשי בדלתיים פתוחות. 

 

לאחר ששקלנו את הדברים לכאן ולכאן, הגענו לכלל מסקנה ולפיה הן עדותו הראשית והן עדותו הנגדית של המדובב יפוצלו לשניים באופן הבא: החלק הראשון של החקירה הראשית יעסוק בשאלות אשר אינן קשורות לפרט הדיבוב הספציפי מושא ההליך שלפנינו וב"כ הנאשם יהיה רשאי לחקור בחקירה נגדית בכל הקשור לפעולות אלו. חלק זה יהיה בדלתיים סגורות. החלק השני של העדות אשר יעסוק בדיבוב עצמו יהיה בדלתיים פתוחות, הן החקירה הראשית והן החקירה הנגדית. 

 

מאליו מובן כי ככל שנסבור במהלך החלק שיהיה בדלתיים פתוחות שהדיון עלול לגלוש למחוזות שיש בהם כדי סיכון וגילוי כזה או אחר הקשור לזהותו של המדובב, אזי נפסיק את הדיון ונעבור שוב לדיון בדלתיים סגורות. 

 

במהלך הדיון בדלתיים פתוחות יעורבל כאמור קולו של המדובב וככל שהדבר לא יפריע לשמיעה התקינה של המדובב ולהקלטה תקינה.

 

עוד במהלך הדיון בדלתיים פתוחות יפעלו הצדדים בהפסקה שתהיה לאחר מכן, למצוא אמצעים טכנולוגיים ולפיהם המדובב יוכל לצפות במסך אישי משלו בקטעי הווידאו שירצו הצדדים להציג לו, כאשר במקביל יוצגו אותם קטעים בטלוויזיה המוצבת דרך קבע באולם.

 

עוד יובהר כבר עתה כי אם לצורך פעולת הדגמה כזו או אחרת נבקש לצפות מקרוב באופן ביצוע ההדגמה על ידי המדובב, יכול להיות ששוב נבקש מהקהל לצאת מהאולם ונקיים חלק זה של הדיון בדלתיים סגורות. 

 

בחלקו הראשון של הדיון יעמוד המדובב בפני הפרגוד אולם פניו יהיו חשופים בפני ההרכב על מנת שההרכב יוכל להתרשם גם במהלך הדיון כשפניו חשופות. 

 

<#9#>

ניתנה והודעה היום ו' כסלו תשפ"ב, 10/11/2021 במעמד הנוכחים. 

     

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                 נציגי התקשורת: מבקשים את פרוטוקול הדיון עכשיו. 

 

ב"כ המאשימה וב"כ הנאשם: אין מניעה. 

 

<#10#>

החלטה

 

פרוטוקול הדיון המוקלד עד כה יודפס ויועבר לב"כ הצדדים ולאחד מנציגי התקשורת. 

מכאן ולהבא הדיון יהיה בהקלטה. 

<#11#>

ניתנה והודעה היום ו' כסלו תשפ"ב, 10/11/2021 במעמד הנוכחים. 

     

        אשר קולה , שופט

             סגן הנשיא

 

דני צרפתי , שופט

 

רננה גלפז מוקדי, שופטת

                 

מכאן פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חברה חיצונית.

 

<#4#>

החלטה

 

אנו פוסקים לעד המדובב המכונה "ארתור" הוצאות נסיעה ושכר בטלה,  בהתאם לתקנות. 

 

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

 

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לבית המשפט תוך 24 שעות. המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה לישיבה הבאה – 14/11/2021.

ניתנה והודעה היום ו' כסלו תשפ"ב, 10/11/2021 במעמד הנוכחים. 

     

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

ת/241 דוח העברת עצור לחקירה

28/12/2006אל: רמ"חמאת: לב ארליכמן הנדון: זכ"ד / תפיסה היום במהלך בדיקה בסרטים שנתפסו בביתו של רומן זדורוב הבחנתי בסרט "נקמת הנינג'ה" כאשר בתחילת הסרט יש

%d בלוגרים אהבו את זה: