פרוטקול דיון בדבר עדותה העתידית של א.ק במשפט החוזר

לפני כבוד השופט, סגן הנשיא אשר קולה
כבוד השופט דני צרפתי
כבוד השופט 

 

 

 

המבקש

 

  רומן זדורוב (עציר)

 

נגד

 

המשיבות

.1 מדינת ישראל  

.2 אולxx קרבצ'xxx ת"ז  30395xxx

<#2#>

נוכחים:

בשם המבקש – עו"ד ירום הלוי

בשם המשיבה 1 – עו"ד איתמר גלבפיש פרקליטות המדינה ועו"ד ויאאם קבלאוי פרקליטות מחוז צפון

בשם המשיבה 2 – עו"ד תומר שוורץ ועו"ד דניאל חקלאי

המבקש – הובא [ע"י הליווי]

פרוטוקול

כב' הש' קולה:         הכל בהקלטה. אני מבהיר שהכל נערך בהקלטה תיקחו את זה בחשבון הכול נערך בהקלטה. כל מה שנאמר גם נרשם לא צריך לרשום הכל כתוב. כן עורך דין לבפיש בבקשה.

עו"ד לבפיש:             כן. ראשית עניין טכני לכאורה מהותי לגבי המסגרת הדיונית. ביררנו זאת כבר,

כב' הש' קולה:         לא תעזוב את זה. הבנתי מה שאתה אומר. לא צריך את הרישום מחדש, הבנתי.

עו"ד לבפיש:             לא. אני אומר, בגלל שזה משפט דה-נובו נדרש לקיים הקראה טרם 30 הימים לכן אנחנו נבקש לקיים בה הקראה היום במובן הזה ושחברי יענה כדי שזה יהיה תחילת משפט שאחרת נצטרך להתכנס כאן לעוד דיון טרם 30 הימים. זה הערת פתיחה.

כב' הש' קולה:         למה לא ביקשתם עד היום שנעשה הקראה?

עו"ד לבפיש:             זה עניין, נראה לי שכולנו,

עו"ד שוורץ:              אני זורם עם זה כבודו.

כב' הש' קולה:         אתה זורם? אז אפשר לקיים הקראה עכשיו? אוקי. הנאשם מכיר את כתב האישום?

עו"ד שוורץ:              כן הנאשם מכיר את כתב האישום. שהוא בעצם כתב האישום הישן שקם לתחייה בעקבות ההחלטה על קיום משפט חוזר. הנאשם מכיר את כתב האישום והוא כופר בעובדותיו וכופר באשמה המיוחסת לו.

כב' הש' קולה:         תרצה בבוא העת להגיש קבילה מפורטת או שאתה מוותר על זה?

עו"ד שוורץ:              סליחה לא שמעתי.

כב' הש' קולה:         תרצה בבוא העת להגיש קבילה מפורטת?

עו"ד לבפיש:             אני אגיד אולי לפני שחברי עונה אנחנו נצטרך גם אני אגיד לתקן את כתב האישום המובן של הוספת עדים.

כב' הש' קולה:         תצטרכו להגיש בקשה לתיקון.

עו"ד לבפיש:             בוודאי, נבקש אני מפנה גם להחלטה של ברניס אם בית המשפט רוצה, זה אפילו לא יכול אלא להיעשות בגלל שנוספו ראיות חדשות בשלב המשפט החוזר,

כב' הש' קולה:         נכון.

עו"ד לבפיש:             יש מומחים חדשים יש דברים יכול להיות שיעשו עוד דברים אנחנו נגיש בקשה מסודרת כמובן הכול יהיה גלוי מול חברי. אבל אני רק אומר כתב האישום הישן שמונח,

כב' הש' קולה:         אוקי לעת עתה אפשר לקבוע שכתב האישום הוקרא לנאשם והאשם כופר בעובדותיו כופר בהאשמה.

עו"ד לבפיש:             נכון.

כב' הש' קולה:         אוקי. מתי אדוני חושב שאדוני יגיש בקשה לתיקון כתב האישום על דרך הוספת עדים?

עו"ד לבפיש:             אז הנה אני אגש ללוחות הזמנים העבודה כרגע בפרקליטות זה, עכשיו אני חייב להבהיר את שאלת עצם ניהול ההליך. אנחנו עדיין לא הודענו בשלב הזה האם למעשה בכוונת פרקליטות המדינה כן או לא למנהל את ההליך. כרגע אנחנו עדיין לומדים את החלטת בית המשפט העליון. אני אזכיר, קיימנו התקיימה בפרקליטות המדינה ישיבה אחת ראשונית, התקיימה בפרקליטות המדינה ברשות ממלא מקום פרקליט המדינה עמית קייפמן ישיבה אחת ראשונית על העניין הזה, צפויה להתקיים עוד ישיבה סופית בימים הקרובים. אני אזכיר רק ממלא מקום פרקליט המדינה לא מעביר את התיק מבחינתנו כמובן צריך לדעת תפקידו כרגע גם זמני ולכן גם ועצמו נדרש זמן לקבל החלטה. המועד קבלת ההחלטה אני נתבקשתי למסור לבית המשפט הנכבד, הוא עוד שבועיים ב-15.6 ואז אנחנו נודיע כמובן על הדבר הזה לבית המשפט הנכבד ובכלל.

כב' הש' קולה:         ולצדדים. אוקי. בהנחה שאתם מחליטים להמשיך, מתי אחרי זה תוגש בקשה לתיקון כתב האישום?

עו"ד לבפיש:             אני ניגש עכשיו לדבר הזה. אנחנו במקביל להחלטה, צריך לשים לב, נקרא לזה מעין בעיה 'פרקליטותית' אבל אין מה לעשות יש לה השלכות אובייקטיביות על עצם יכולת הפרקליטות לנהל את המשפט. הפרקליטים שניהלו את התיק הזה בערכאה הדיונית לפני כך וכך שנים כמו גם השופטים שהיו, אינם יותר, בדומה לשופטים אינם יותר בפרקליטות מחוז צפון. למעשה אין היום פרקליטים שיודעים לטעון בערכאה דיונית שמכירים את התיק המאוד מאוד גדול הזה. אני נמצא בפניכם אני פרקליט מפרקליטות המדינה, אני יודע לטעון בבית המשפט העליון, בעוונותיי לא ניהלתי ערכאות לא ניהלתי ואני כמובן גם לא מופיע בבית המשפט הזה עלך דרך שגרה לכן מוקם במקביל להחלטה אם כן או לא כבר מוקם בימיים אלו צוות פרקליטים חדש מפרקליטויות המחוז שאם בליווי פרקליטות המדינה או שלא בליווי זה לא כל כך משנה כרגע שי ייאלץ ללמוד את התיק מחדש. כפי שגם חברי יודע זה תיק רחב מאוד, עב קרס עם הרבה מאוד חומרים. אני אישית יודע, למדתי אותו בעצמי מ-א' עד ת' זה לוקח כמה חודשים ללמוד אותו. עכשיו אני שמעתי אני מודה מעדות שמועה על יומנו של בית המשפט. אני לא יודע, אני מבין שגם יומנו של בית המשפט יש לו אילוצים מסוימים אבל אני אומר שגם לנו בפרקליטות המדינה ללמוד את התיק פרקליטים שיוכלו להופיע ולקבל החלטות בתיק בין היתר על תיקונים ובין היתר על סדר הבאת עדים וכולי וכולי ייקח לפחות 3 חודשים.

כב' הש' קולה:         עורך דין לבפיש יומנו של בית המשפט הוא יומנו של בית המשפט. אנחנו נסתדר עם הזמן שלנו. אנחנו בהחלט רוצים ככל שתחליטו להמשיך בהליך הזה להתחיל בהוכחות מיד באוקטובר.

עו"ד לבפיש:             אוקטובר מקובל עלינו.

כב' הש' קולה:         החל מאוקטובר קחו בחשבון כבר עכשיו. אוקטובר.

עו"ד שוורץ:              אני שמעתי, את המילה הזאת שמעתי.

כב' הש' צרפתי:       לארן את היומנים.

כב' הש' קולה:         לארגן את היומנים, לפנות את היומנים, אוקטובר.

עו"ד לבפיש:             אוקטובר זה המועד שהתכוונתי לבקש מבית המשפט.

כב' הש' קולה:         אז אתה רואה מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. 3 ימים בשבוע באוקטובר ב-1.10 או ב-5.10,

עו"ד קבלאווי:         יש תיק.

כב' הש' קולה:         יש תיק יהיה תיק יש תיק אנחנו יודעים יש תיק. זה סודר הכול יהיה בסדר עורך דין קבלאווי אל תדאג. הסר דאגה מליבך, את התיק הזה אנחנו רוצים להתחיל בתחילת אוקטובר פלוס מינוס. ולקיים דיון מכין כהלכתו איפה שהוא בספטמבר בין החגים.

עו"ד לבפיש:             כן יש שם איזה 4 ימי עבודה.

כב' הש' קולה:         בסוף היום היום תזכירו לי לקבוע מועד לקבוע דיון מכין בסדר? מועדים ספציפיים אוקטובר אני לא קובע עדיין אבל קחו בחשבון החל מאוקטובר.

עו"ד לבפיש:             בסדר גמור.

כב' הש' קולה:         ועד יוני כעת חייה בשנה הבאה. זה פחות או יותר לוח הזמנים שאנחנו משרטטים לתיק הזה. קחו את זה בחשבון בסדר עורך דין הלוי?

עו"ד הלוי:                אם כבודו פנה אליי אז אני מבקש דבר אחד, אני מבקש שבית משפט ישקול מעכשיו כמובן חרף הרצון שלי להחיש את שמיעת המשפט ולא לעכב אותו. שישקול גמישות, לפעמים שבוע אחד לעשות 3 דיונים או שני דיונים, אני מאוד אודה לבית המשפט.

כב' הש' קולה:         אדוני מתפרץ לדלת פתוחה.

עו"ד הלוי:                כמובן שנשקול גמישות וכמובן שנעשה אולי פרק זמן שך הפסקה בין קבוצת עדי לקבוצת עדים אחרת, יהיה בסדר. אבל בגדול קחו בחשבון שמאוקטובר ועד יוני יולי אתם משועבדים לתיק הזה. זאת התוכנית.

עו"ד הלוי:                כן, עוד משפט. אני לא ניהלתי אף פעם משפט אצל כבודו, אצל כבודכם, משפט אחד של היכרות שאני בא ונותן מציג את עצמי. אני לא משחק בבית משפט באולם בית משפט. ואני לא משחק בתיקים. אני משתדל להיות רציני בהגנה אין משחקים. שתדעו את זה. כך הצהרתי וכך יהיה אינני טוען שטויות איני טוען סתם מעולם לא טענתי כדי להאריך ולמשוך זמן וכך יהיה גם במשפט הזה אנא הפנימו זאת. אם אני מבקש אני רוצה את הקרדיט הזה אם אני מבקש עוד קצת זמן לטעון תנו לי את הקרדיט, לא אאכזב אתכם עד כאן.

כב' הש' קולה:         כל דבר בעיתו ובזמנו. אני לא מכיר את ההרכב,

עו"ד הלוי:                מאה אחוז, אמרתי.

כב' הש' קולה:         הדברים מתנהלים פה באופן יעיל ומהיר.

עו"ד הלוי:                אוקי.

כב' הש' קולה:         כמובן מתוך מורה משותפת להגיע,

עו"ד הלוי:                כרטיסון ביקור.

כב' הש' קולה:         טוב עכשיו פוני לבקשה שלך. אדוני סיים את הצהרות הפתיחה שלו נכון? יופי. לפני כן יש כמה שאלות קצרות.

עו"ד הלוי:                לא שמעתי כבודו.

כב' הש' קולה:         יש לי לאדוני כמה שאלות קצרות.

עו"ד הלוי:                בבקשה כבודו.

כב' הש' קולה:         טרם שאנחנו מתחילים, בסדר?

עו"ד הלוי:                בסדר.

כב' הש' קולה:         ואני מזכיר לאדוני שבאמת שלושתנו עברנו על כל החומר, קראנו את כל העמודים שאדוני כתב, הסתכלנו גם בדיסק און קי שאדוני צירף לנו, וכמובן ראינו את החלטת השופט מלצר, וכול מה שצריך אנחנו כמובן ואת הדוחות שלכם כמובן. אני מפנה לעמוד 32 סעיף 81.

כב' הש' צרפתי:       בבקשה.

כב' הש' קולה:         בבקשה, הכול בבקשה.

עו"ד הלוי:                כן.

כב' הש' קולה:         עכשיו אם משהו ממה שאני שואל אותך חסוי אדוני יגיד לי אם זה חסוי בסדר?

עו"ד הלוי:                אני שולט בחיסיון.

כב' הש' קולה:         אוקי.

עו"ד הלוי:                אני כבר יכול להגיד לכבודכם כותרת, 99 אחוזים ממה שכתוב בבקשה לא חסוי.

כב' הש' קולה:         בסדר, בסדר גמור, אנחנו יודעים, אתן יודעים,

עו"ד הלוי:                אני יודע, אני אחראי,

כב' הש' קולה:         (מדברים יחד) עכשיו אדוני יקשיב.

עו"ד הלוי:                מה השאלה? בבקשה.

כב' הש' קולה:         השאלה היא מי זו א.ב? יש שני א.ב. יש שני א.ב בבקשה.

עו"ד הלוי:                אוקי אני מקשיב.

כב' הש' קולה:         אז מי זאת א.ב הזאת? אם אתה יכול להגיד. יש א.ב אימא ובת. לא יודע באיזה מדובר, זה חשוב? זה לא חשוב?

עו"ד הלוי:                אני אענה כבודו, לעניות דעתי אין שני א.ב. כבודו יכול להסב את תשומת ליבי איפה כבודו,

כב' הש' קולה:         ברור, יש שתי נשים שעונות לראשי התיבות א.ב.

עו"ד הלוי:                איפה? אצלי בבקשה?

כב' הש' קולה:         כן בבקשה בטח.

עו"ד הלוי:                איזה סעיפים? אתה יכול להראות לי כבודו? סליחה א.ב, סליחה אז בוא נקרא נתחיל, אחרי זה נחפש את השנייה.

כב' הש' קולה:         אימא ובת.

עו"ד הלוי:                אימא ובת?

כב' הש' קולה:         כן.

עו"ד הלוי:                כבודו יראה לי בבקשה. סליחה. אני מודה לבית משפט באמת על השאלות זה מאוד חשוב. בוא נבהיר את הדברים.

כב' הש' צרפתי:       מדובר באישה שהייתה במגע עם ע.ג המנוחה.

כב' הש' קולה:         יש מישהי בשם אהובה בני?

עו"ד הלוי:                היא לא נקראת א' ב'.

כב' הש' קולה:         ראשי התיבות הם א.ב, אהובה בני זה א.ב.

עו"ד לוי:                   דוקטור אהובה בני קראתי לה דוקטור אהובה בני.

כב' הש' קולה:         אוקי אז א.ב זה לא אהובה בני?

עו"ד הלוי:                וודאי שלא.

כב' הש' קולה:         גמרנו, זה מה שרציתי להבין.

עו"ד הלוי:                א.ב זה חברה טובה של אולה,

עו"ד לבפיש:             לא, אני מתנגד,

עו"ד הלוי:                אז חברה חצי טובה וחצי פושרת של אולה.

עו"ד לבפיש:             היא לא חברה של אולה.

כב' הש' קולה:         היא לא עובדת סוציאלית?

עו"ד לבפיש:             לא. א.ב לכאורה, היו שתי התוודויות לכאורה,

כב' הש' קולה:         נכון.

עו"ד לבפיש:             היו שתי התוודויות לכאורה, אחת לפני,

עו"ד הלוי:                סליחה, סליחה,

כב' הש' קולה:         א.ב שאדוני התייחס אליה?

עו"ד הלוי:                אני מתייחס אליה כאחת האנשים ש-,

כב' הש' קולה:         סליחה היא לא הבת של אהובה בני?

עו"ד הלוי:                לא.

כב' הש' קולה:         תודה רבה. זה מה שרציתי לדעת.

עו"ד הלוי:                עוד שאלות? אני איתך.

כב' הש' קולה:         עמוד 35, שורה שנייה. יש לך טעות דפוס פה טעות סופר.

עו"ד לבפיש:             כן הכוונה ל-א.ק.

כב' הש' קולה:         נכון?

עו"ד לבפיש:             כן.

עו"ד הלוי:                שורה השנייה?

כב' הש' קולה:         כן כתוב "בחורה שמכונה א.ב" הכוונה ל-א.ק כמובן.

עו"ד לבפיש:             אין צו איסור פרסום על א.ב במסגרת ההליך הזה.

עו"ד הלוי:                נכון.

כב' הש' קולה:         אין צו פרסום?

עו"ד לבפיש:             לא בהליך הזה. יש במסגרת התביעה האזרחית שבין א.ב ל-א.ק ככה חברי טוען, לא ראיתי אותו.

כב' הש' קולה:         אוקי. דרך אגב איך התביעה האזרחית שם הסתיימה?

עו"ד הלוי:                כבודו סליחה, התיקון אכן נדרש, תודה רבה לכבודו.

כב' הש' צרפתי:       א.ק כן.

עו"ד הלוי:                זה א.ק.

כב' הש' קולה:         א.ק לא א.ב,

עו"ד הלוי:                כן.

כב' הש' קולה:         אוקי. טוב עכשיו משהו לגבי המהות ברשות אדוני. סיפור הנשיכה נגיע אליו בשלב כזה או אחר, אם אני מבין נכון אין שום ראייה פורנזית או דוח מעבדה כלשהו, או דוח פתולוגי כלשהו שמאשר שהייתה נשיכה?

עו"ד הלוי:                אמת. אחרי זה נדבר על זה,

כב' הש' קולה:         זה גם נכון שאדוני ביקש בשלב מסוים, שאל את דוקטור קוגל האם יש סימנים של נשיכה, ואדוני חזר בו מהבקשה הזאת, או לא עמד על הבקשה הזאת? כך קובע השופט מלצר.

עו"ד לבפיש:             אפשר לשאול את ההרכב דבר?

כב' הש' קולה:         מה?

עו"ד לבפיש:             אפשר לשאול שאלה פרוצדוראלית את ההרכב?

כב' הש' קולה:         כן.

עו"ד לבפיש:             ההרכב החליט שהדיון לא יתמקד בשאלת הראיות לכאורה,

עו"ד הלוי:                לא זה לא נכון.

עו"ד לבפיש:             זה מה שכתוב בהחלטה של ההרכב.

עו"ד הלוי:                זה לא נכון.

כב' הש' קולה:         לא להתווכח. אנחנו לא נדון,

עו"ד הלוי:                שלא יהיה דיון ב-א.ק.

(מדברים ביחד)

כב' הש' קולה:         לא, לא, עורך דין הלוי, שנייה עורך דין הלוי, סליחה, וגם סליחה אדוני. הדיון פה יתנהל באופן תרבותי ומסודר. עורך הדין הלוי שהוא ידבר, אז אדוני לא מדבר, וכן להפך. בשביל זה אנחנו כאן. אדוני צודק, בן אדם שואל שאלות ניתן לעורך דין ירום הלוי לטעון טענותיו ואחרי זה אתם תשיבו, ובסוף תהיה החלטה אני מניח, כזו או אחרת, אינני יודע.

עו"ד הלוי:                אם תמשיך להתרעם,

כב' הש' קולה:         לא עורך דין הלוי אדוני לא יכול לדבר איתו כשאנחנו מדברים.

עו"ד לבפיש:             אין בעיה, מה אתה רוצה?

כב' הש' קולה:         לא, עורך דין לבפיש. סליחה. רבותיי זה לא יכול להימשך ככה. הכל מוקלט, חבל, הכול מוקלט. עורך דין לבפיש אני נורא מבקש שיחות ביניכם יתנהלו, כמה שאתם רוצים רק לא באולם שלנו. פה תדברו איתנו, בסדר?

עו"ד הלוי:                אני, כבודו, ממתין לשאלות.

כב' הש' קולה:         אדוני ימשיך, שמענו את התשובה עכשיו אפשר להמשיך.

עו"ד הלוי:                אה כן כבודו שאל שאלה שלא עניתי. כבודו שאל אותי אם חזרתי בי,

כב' הש' קולה:         או שלא עמדת על הבקשה של השופט מלצר.

עו"ד הלוי:                אני רוצה לענות.

כב' הש' קולה:         כן.

עו"ד הלוי:                בבקשה למשפט חוזר צירפתי מכתב ששלחתי ליועץ המשפטי לממשלה שביקשתי לקבל גם לעניין הנשיכה, ביקשתי לקבל חוות דעת של דוקטור קוגל.

כב' הש' קולה:         נכון.

עו"ד הלוי:                ולא ענו לי הם פשוט לא ענו לי המון זמן ואני נואשתי מהעניין וצירפתי את זה. ואני רוצה רק להגיד ליתר ביטחון שאחרי שנה יש מצב שהם ענו לי תשובה משמאוד הכעיסה אותי וצירפתי גם את המכתב וגם את התשובה שכתבתי שהיא מביישת את מי שכתב אותה שרק אחרי שנה נסדיר את זה קודם על הסניגור,

כב' הש' קולה:         הבנתי, הבנתי. ושאלה אחרונה אדוני.

עו"ד הלוי:                כן.

כב' הש' קולה:         אדוני בעמוד 50 סעיף קטן י"ט.

עו"ד הלוי:                סעיף קטן י"ט כן זה סעיף החיזוקים. רק שנייה אני אסתכל.

כב' הש' קולה:         הסיכום שלך.

עו"ד הלוי:                ברור, אני יודע מה עשיתי, שנייה, אני רואה את זה כבודו. כן.

כב' הש' קולה:         אדוני רואה?

עו"ד הלוי:                כן.

כב' הש' קולה:         אדוני כותב פה ככה שבחקירה במשטרה ביום 18.17 היא סיפרה לפתע שבסמוך רצח המנוחה היא אמרה ל-ע.ג אבל את ע.ג היא פגשה רק 6 שנים אחר כך. היא לא פגשה את ע.ג ב-2006.

עו"ד הלוי:                אני יכול לענות?

כב' הש' קולה:         כן.

עו"ד הלוי:                אוקי.

כב' הש' קולה:         יש פה איזה כשל לוגי.

עו"ד הלוי:                נכון, כבודו צודק זה קודם כל. והייתי צריך לחצות את זה, בסמוך לאחר רצח המנוחה היא אמרה 'הלוואי שהייתי רוצחת את תאיר' ל-א.ח. והיא עונה על שניהם בהבל פה פתאומי כמו שאמרתי, אני לא אכנס לזה עכשיו. א.ח קודם ואחרי זה ע.ג, ע.ג כבודו צודק, לא יכול להיות בסמוך.

כב' הש' קולה:         6 שנים אחר כך.

עו"ד הלוי:                בסמוך, נכון, כבודו צודק. ע.ג זה היה מאוחר יותר שנים אחר כך.

כב' הש' קולה:         עכשיו אנחנו נחזיר את הבקשה לגופה וכפי שעורך דין הלוי ובצדק, אנחנו לא נתעמק עכשיו בראיות לכאורה משום שתי סיבות, א' משום שזה עבר דינו בוחן, שנייה אדוני אני ער למה שאדוני כתב. באופן כזה או אחר, הם כתבו את סעיף 84 בתגובה, יש לנו סעיף 183 להחלטת השופט מלצר, קראנו אדוני. תן לנו קרדיט שקראנו, בסדר, השאלה היא אחרת. אנחנו במסגרת משפטו של רומן זדורוב, לא מתפקידנו לקבוע שמישהי אחרת או מישהו אחר לא רוצח. אנחנו צריכים באמצעות אדוני אם אדוני יצליח לעורר ספק סביר שמא לא זדורוב הוא הרוצח, שמא הוא יושב על לא עוול בכפו. זה תפקידו של אדוני. כל חומר הראיות אדוני קיים, הוא קיים. הוא קיים ועוד נשמע אותו בבוא העד עד דק. המדינה באופן עקרוני לא מתנגדת לכך שבבוא העת הגברת או תהיה עדת הגנה או עדת תביעה אינני יודע.

עו"ד לבפיש:             לא אמרנו, זה לא מה שכתוב בתגובת המדינה.

כב' הש' קולה:         זה מה שכתוב.

עו"ד לבפיש:             אמרנו שיכול להיות שנתנגד, אני אגיד את זה במפורש בתגובה שלי, אבל זה לא שאנחנו לא מתנגדים.

כב' הש' קולה:         אני לא יודע, לא זה מה שכתבת אבל לא חשוב.

עו"ד לבפיש:             אני יכול להפנות לסעיף.

כב' הש' קולה:         צריך לשכנע אותנו למה חשובה עדותה? אדוני רוצה באמצעות מה שיהיה כאן לשכנע את הפרקליטות, וכתב אישום לגרסת אדוני זה לא מדויק, שלא יעמדו על המשך הניהול. זה המינוח המדויק וזה מה שאדוני צריך לשכנע אותנו בנקודה הזאת. למה כאן ועכשיו. עכשיו יש לאדוני, עזרנו לאדוני כמה דקות. יש לאדוני 50 דקות ואנחנו מקפידים בזמנים, עורך דין הלוי.

עו"ד הלוי:                סליחה?

כב' הש' צרפתי:       50 דקות אדוני.

עו"ד הלוי:                סליחה כבודו. מענייני הפרוצדורה,

כב' הש' קולה:         רק אדוני ידבר בקול, כי אנחנו כבר מבוגרים לא שומעים טוב.

עו"ד הלוי:                מענייני הפרוצדורה אני לא רוצה שהמבקש יינזק ואני כסנגורו נזיק. כבודו אמר שיש לי שעה בהחלטה לדבר ולהפנות לסעיפים, למראי המקום ולסעיפים וברור שאני לא מפנה לעיכוב יציאה מהארץ בסעיפים. אני מפנה לראיות לכאורה. אני מבקש מרגע זה שכבודו ייתן לי את השעה. אני אעשה את כל שביכולתי לעמוד בזמן.

כב' הש' קולה:         חבריי מבקשים להיעתר לבקשתך.

עו"ד הלוי:                אני מודה לכולכם. עכשיו אני רץ. הכותרת שלי היא כזאת כבודכם, קודם חשיבות מה החשיבות שלו למבקש, ידוע לי איפה אני נמצא. היה נותן לי את הפרשה משפט חוזר היה ידוע לי שכבוד השופט מלצר הוא לא קיבולן שיפוטי הוא בבקשה למשפט חוזר של רומן והוא לא יכול להרשיע אותה הוא לא יכול להרשים אותה ובפרט שהפרקליטות הורתה לא לחקור אותה תחת אזהרה בשתי חקירות לא אחת. אחרי שפסק הדין הפך חלוט היא נחקרה ב-18.10.2017 וב-19.9.2019 שתי החקירות ללא אזהרה אבל אני אומר ידעתי היום, ואני יודע, ידעתי בבקשה למשפט חוזר שהפוקוס הוא על רומן. עכשיו אני מפנה לכבוד השופט נצר ואני אומר כך מאוד חשוב. אני מפנה לסעיף 171 להחלטה שלו. כתבתי בפתיח לבקשה הערות מקדימות. כתבתי בהגינות כבוד השופט נצר לא התעמק ב-א.ק. כל מעייניו וכול ניצו היו בראיות חדשות שנוגעות לרומן למבקש, הוא אמר את זה גם בדיון, שמעתי את זה בעל פה והדברים באו לידי ביטוי בכתב, אני אפנה לשני סעיפים לפני שאני אלך לגופו של עניין ואני רץ. סעיף 171.

כב' הש' קולה:         אדוני סימנתי אותו לפניי.

עו"ד הלוי:                כן אז אני רק אומר בכל זאת חשוב, אני רץ ואני אומר. הוא מציין א', אולה, נחקרה תחת אזהרה ברצח, זה היה (לא ברור), מספר חקירות באזהרה היא חשודה ברצח, א.ח נחקר תחת אזהרה מסירת הודעה כוזבת, בידוי ראיות ושיבוש הליכי משפט. השופט מציין, התיק (לא ברור) לא נסגר עד היום, וכנגד אני יכול להגיד לכם, עד היום לא הוגש כתב אישום בקשר לתיק הזה נגד א.ח.

כב' הש' קולה:         אבל גם התיק לא נסגר נגדו. גם נגדו התיק לא נסגר.

עו"ד הלוי:                אמת כבודו, עכשיו. אני אומר לכבודכם כהתאמה, התיק לא סתם לא נסגר נגד אולה, הוא לא נסגר כי הפרקליטות יודעת, לעניות דעתי הצנועה, שאי אפשר לסגור את התיק שיש בעיות איתה, לכן גם היא כותבת בתגובה "ייתכן ואנחנו נזמין אותה, כדי לנקות". היא יכלה סגור את התיק במקום להגיד "ייתכן ואנחנו נזמין אותה בשביל לנקות". אני פונה מההיגיון שלי להיגיון שלכם. עכשיו אני מתקדם. השופט אומר ככה, "התיק לא נסגר" וכו', ואז הוא אומר "היותם של תיקי החקירה הנ"ל פתוחים עדיין מקשה על ההכרעה של בקשה למשפט חוזר שהיא ממילא מורכבת מאוד בנסיבות. הקושי להעריך את חומר החקירה הנ"ל מתחזק עוד יותר, בהתחשב בהליך הזה, אשר נועד בעיקרו לבחון את תשתית הראיות הקיימת, או את קיומן של ראיות קבילות חדשות". הוא אומר "חומרי חקירה הם גולמיים", והוא מדגיש בסוגריים "קבילותם הראייתית תלויה בעריכתו של הליך שיפוטי בפני ערכאה דיונית" פה. "מציג מכשול מובנה בפני המבקש לקבל משפט חוזר". וסעיף 84 סיפא, וכאן אני מסיים את ההקדמה שלי, 184 סיפא. השופט מפנה הקדמה הזאת ואומר "בהינתן האמור ובשים לב להסתייגויות שנמנו בתחילת פרק זה בכל הנוגע לקביעת ממצאים מתוך תיק החקירה במסגרת בקשה למשפט חוזר, סבורני כי אין לייחס להודעתו של א.ח. משקל ממשי לצורך הבקשה שלפניי." וכאן אני אומר לבית המשפט הנכבד עוד הערה ואני מסיים את ההערה המקדימה. כבוד השופט מלצר התרכז בבקשה למשפט חוזר כמו שאמרתי. הוא לא התעמק ב-א.ק אני אומר לכם ש-90 אחוז ממה שכתוב בבקשה לא נמצא בהחלטה אני מתחייב על כך. אני לא עושה את זה מה שאני לא אעשה בהחלטה כי אני מאוד מכבד את כבוד השופט מלצר ואני מוקיר אותו אני בפירוש לא מתיימר להגיד חלילה בואו תסתכלו מה כתוב והנה תסתכלו את הראיות, זה לא יקרה, אני אמרתי משהו כללי. אתם מספיק חכמים ואני משתדל לטעון באינטליגנציה סבירה לשומעים אותי, אתם מבינים אותי. עכשיו לגופו של עניין. אני אומר עוד דבר, מפנה לסעיף 183 כבודו זוכר אותו בעצמו, אני שמעתי, ששם כבוד השופט מלצר על א.ח. מונה מספר ראיות שצריך לשמוע את א.ח. עכשיו לגופו של עניין. קודם כל עובדות רקע ואני עכשיו אני אורה עם הפניות. רק עובדות רקע שמישהו רוצה באמת עם נפש חפצה להזים על א.ק מתחיל להבין שיש לה זמינות, הכותרת, זמינות מצוינת לרצוח את תאיר. א' א.ח ואולה גרו 680 מטר,

כב' הש' קולה:         סליחה שאני מפסיק את אדוני. באמת קראנו, קראנו את זה. לא צריך לחזור על הבקשה. אין פה באמת אנחנו שופטים מקצועיים קראנו את זה.

עו"ד הלוי:                כבודו, סליחה,

כב' הש' קולה:         אני רוצה לחסוך לאדוני. חבל לחזור על זה, קראנו את הכל.

עו"ד הלוי:                כבודו זה חשוב לי.

כב' הש' קולה:         600 מטר, והטלפונים לפני והטלפוניים אחרי והטלפון ברחוב הדודאים, אדוני יאמין לי שאנחנו בקיאים בפרטים, לא כמו אדוני כמובן אבל לצורך הדיון היום אנחנו בקיאים בפרטים, חבל לחזור על זה אדוני.

עו"ד הלוי:                כבודו בבקשה תן לי את זמני, אני צריך את זה. יש אומרים הצדק צריך גם לא רק להיעשות אלא שיראה, אני חייב לדעת שדיברתי אליכם אז בבקשה תן לי.

כב' הש' קולה:         טוב אדוני.

עו"ד הלוי:                אני מודה לבית משפט על ההבנה הזאת. אני אומר כך א.ח ואולה גרו 680 מבית ספר ברחוב הדודאים 15. היה לה הזמינות. הבאתי חוקר פרטי, אני אפנה,

כב' הש' קולה:         8 דקות הליכה.

עו"ד הלוי:                בהליכה 8 דקות, בריצה 3 דקות.

כב' הש' קולה:         בריצה 4.

עו"ד הלוי:                בריצה. קו שני. היא למדה בבית ספר, אז היא מכירה את הבית ספר כמו כף היד שלה, כניסות יציאות, הסתכלות. שלוש. עובר לרצח היא נכנסה, בסוגריים עם א.ח לבית הספר דרך השער האחורי שזה קשור קרוב לבית שלהם. וארבע, באותו יום היא הייתה בבית, כלומר היא לא עבדה באיזה מקום, אין לה אליבי בניגוד ל-א.ח. ל-א.ח יש אליבי, הוא עבד בקיבוץ געתון,

כב' הש' צרפתי:       2 קילומטר.

עו"ד הלוי:                20 קילומטר מהאירוע. יש לו איכונים, אני מפנה לנספח 20 לבקשה בסעיף 46 לבקשה. יש את כל האיכונים שלו. לה אין אליבי, היה לה זמינות, קרובה לבית ספר וכו'. בעניין מראי מקום, עמוד 46 לבקשה, סעיפים א' עד ד'. מראה מקום של כל מה שאמרתי. עכשיו אני מתקדם. אני אלך מהסוף, ואני כבר, קראתם ואני מכבד את זה, אבל אני כבר נותן כותרת. אני עליתי על עץ כגבוה בבקשה אליכם. כשסוף סוף הגעתי לטריבונל שיפוטי של 3 כדי לזעוק, היא לא רק רצחה לטענתי את תאיר, היא גם רוצחת סדרתית. אז נלך מהסוף להתחלה.

עו"ד לבפיש:             רוצחת סדרתית?

עו"ד הלוי:                סליחה, סליחה, על מה אתה מגיב?

כב' הש' קולה:         לא, אתה לא מדבר איתו, אתה מדבר איתנו, אתה מכוון אותנו, עורך הדין לבפיש רוצה להתנגד, אדוני יקום ויתנגד. זה לא יכול להימשך ככה.

(מדברים יחד)

עו"ד לבפיש:             רוצח סדרתי? זה ביטוי שלא יישמע.

עו"ד הלוי:                יישמע, כי אתם מגנים על רוצחת סדרתית.

כב' הש' קולה:         עורך דין ירום הלוי.

עו"ד הלוי:                אצלכם בראש זה נשמע ואתם מבטלים את זה.

כב' הש' קולה:         עורך דין הלוי, אדוני הצהיר בפתח הדיון שאדוני מכבד את בית המשפט ואנחנו מאמינים לו,

עו"ד הלוי:                נכון.

כב' הש' קולה:         אז אני מבקש מאדוני לא להיגרר לקרב צעקות עם אף אחד מהנוכחים כאן. אדוני בא לדבר אלינו נכון? אז דבר אלינו בבקשה.

עו"ד הלוי:                אני אשתדל,

כב' הש' קולה:         בסדר? צריך לעדן בביטויים. כדי שאנחנו נקבע ברמה של 100 אחוז אנחנו, גם בתיק רצח קשה לנו לקבוע לרמה של 100 אחוז. אדוני יודע (לא ברור), בסדר גמור, הוא אומר את מה שהוא חושב, מותר לו. בבית המשפט אדוני יודע שהדברים יש להם חסינות.

עו"ד לבפיש:             אדוני, גם הרציחות האחרות זה תקיפה בסכין ומחשבה לעשות, אז רוצחת סדרתית, נראה לי שצריך להגיד עובדתית שאין כאן.

כב' הש' קולה:         עורך דין לבפיש תן לנו קרדיט שאנחנו מכירים את החומר.

עו"ד הלוי:                נכשלתי, כבודו נכשלתי בפנייה אליו.

כב' הש' קולה:         בדיוק.

עו"ד הלוי:                אני יודע אני מבין.

כב' הש' קולה:         אני אעשה לו כרטיסים צהובים אדוני, לא צריך אדוני.

עו"ד הלוי:                אז עכשיו אני אומר ככה כבודכם שני נספחים קודם כל, הבאתי קלסרים משלושת, כבודכם כאן אם תרצו,

כב' הש' קולה:         מה זה חלק מהדיסק און קי?

עו"ד הלוי:                כן. אבל זה יהיה לכם מול העיניים ואני אכוון אתכם למספרים סידוריים. קח את זה אני נותן גם לך בבקשה. אני הכנתי חלק מהנספחים בקלסר, יש שם אינדקס עם המספרים בכתב יד ואני אגיד לכם איזה עמוד לפתוח בסידורי. קודם כל תסתכלו בעמוד 37 38 בסידורי בקלסר זה נספח 42 לבקשה, הסעיף הוא סעיף 69 70 לבקשה. אני אומר לכם ואני מקריא, אני מקריא מי זאת אולה, אני מקריאה ככה. אני לא אומר עכשיו את ההקשר,

כב' הש' קולה:         אדוני לא צריך להקריא אדוני יפנה לעמוד שורה, לא צריך להקריא את זה.

עו"ד הלוי:                אני מקריא, לא, אני רוצה להקריא. זה חשוב לי.

כב' הש' קולה:         טוב.

עו"ד הלוי:                אחרי ש-ע.ג הזעיקה את המטפלות שלה ואמרה אולה התוודתה בפניי ברצח של תאיר ופלוס באותה נשימה היא אמרקה לי שהיא הכינה סכין וכפפות לרצוח את השכן שלה הזעיקו את המטפלות, המטפלות פנו לפסיכיאטרית היא הזמינה את אולה ואז אני מקריא, הכל באותו יום 6.8.14. פסיכיאטרית כותבת במזכר "שוחחתי היום עם גברת אולגה קרבצ'נקו עליה ידוע כי הייתה מאושפזת פעמים רבות במזרע" וכו'. "בשיחה איתה אמרה לי אולגה כי יש לה רעב לרצוח מישהו, כמו דחף. לדבריה בינתיים משתלטת על זה אך בקושי. לדבריה רוצה לרצוח את השכן שלה. בינתיים עשתה הכנות לרצח וקנתה סכין וכפפות" זה 37 38, עמוד 2 אתם רואים שצריך להוציא לה, עמוד 38 הסידורי צריך להוציא לה צו בדיקה דחופה ובעמוד 39 אתם רואים שהפסיכיאטרית מיד הוציאה לה צו אשפוז כפוי ואחרי זה נגיע לבית חולים מה קרה שם ומה היא אמרה. עכשיו אני אומר לבית משפט תסתכלו בסידורי 53 אנא מכם, בבית החולים וזה לא חסוי המסמך הזה. 8 ימים אחרי שאושפזה היא אומרת, ציטוט "אומרת שזה קשה כל הזמן לחשוב על הסובבים כמו על מסע, יותר קל להרוג בן אדם שהיא לא מכירה". עכשיו אני אומר לכבודו יש עוד ציטוטים אבל בכוונה פתחתי ככה את הדיון. בוא נהיה מציאותיים, בוא נהיה הוגנים. אלה דיבורים של רוצחת סדרתית, שאומרת יותר קל לרצוח איש שאתה לא מכיר אז זה ברור, אין מניע ואין כלום. בפני קריינין היא טוענת הרעב לרצוח מישהו פלוני זה לא משנה מי זה, כמו שתאיר לא ידעה מי זאת. עכשיו הערה קטנה. אתם לא jury, אתם לא טלוויזיה ואתם לא ציבור. אבל אני אומר לבית משפט, ניתן לשתף את בית משפט שכשאני אגיד לכם שהיא מניפולטיבית ואני אפנה גם לראיות שקובעים שהיא מניפולטיבית, יש לי על מה לזרוק. כשאני יושב בבית ואני רואה אותה עם קלוז-אפ בוכה, 'אני לא מסוגלת לפגוע באף אחד', ויש צווי איסור פרסום שלא חלים על זה עכשיו. ירדו בינתיים אז אני אומר משהו לא בסדר במערכת משהו לא בסדר בתקשורת שנותנת להגיד 'אני לא מסוגלת לפגוע באף אחד' בדמעות שיש לנו רוצחת סדרתית פוטנציאלית שהיא בלי כדורים. עכשיו אני חוזר אחורה, אחרי שפתחתי קודם כל שכולם יבינו על מה אני זועק כל הזמן. עכשיו כותרת, אמרנו ארבע עובדות רקע יש עוד כותרת היא התוודתה שהיא רצחה את תאיר לפני 3 לא רק בפני א.ח. א.ב ו-ע.ג. אני מתחיל ב-ע.ג דווקא. א.ח היו כאלה שאומרים היה סכסוך, בוודאי שהיה סכסוך, ותכף תראו דברים איזה ציונים פצצה יש ל-א.ח לכול אחד מהם יש ציונים פצצה. בוא נתחיל ב-ע.ג ע.ג הייתה חברה טובה שלה. ועל זה כבר אין מחלוקת, טובות מאוד. אחרי שהיא התוודתה ופנתה למטפלות והמטפלות מעידות אני אגיד לכם תסתכלו בסעיף 78 עד 86 יעל שושני אורית בייני המטפלות אמרו היא לא רצתה להתלונן במשטרה ע.ג זאת הייתה כוונה שלה זה בהפוך על הפוך היא לא רצתה להתלונן נגדה והיא סיפרה. עכשיו ע.ג זה עדות משועה. הרי אנחנו משפטנים, אבל אולה אישרה, אולה אישרה ועכשיו אני אסביר איך היא אישרה אוקי? את ההתוודות בפניה. הרי היא אמרה באותה נשימה רצחתי את תאיר ואני מתכוונת לרצוח את השכן, דיברנו על זה. היא אישרה בפני הפסיכיאטרית ופה אני נכנס לעניין,

כב' הש' צרפתי:       עורך דין ירום הלוי סליחה שאני קוטע אותך, אולי להקל עליי לפחות כל מה שאמרת עד עכשיו הכול כתוב. אז אם אדוני חושב שיש חשיבות לשוב ולומר את הדברים שאני פשוט אדע. כי ברגע שאתה מגיע למשהו שלא כתוב הסב את תשומת ליבנו זה הכול,

עו"ד הלוי:                סליחה.

כב' הש' צרפתי:       אבל אתה פשוט חוזר אחד לאחד על מה שכתבת.

עו"ד הלוי:                סליחה כבודו. אני,

כב' הש' צרפתי:       תעדכן אותנו.

עו"ד הלוי:                אני רוצה להגיד. יש לי מספר דברים שלא אמרתי, שלא כתבתי.

כב' הש' צרפתי:       אולי תתחיל איתם?

כב' הש' קולה:         כי תעבור השעה, תלך אליהם.

עו"ד הלוי:                אני אחראי, אין מה לעשות, אני אטוס.

כב' הש' קולה:         תטוס.

כב' הש' צרפתי:       אנחנו פחות רגילים שמה שכתוב לשמוע את זה שוב.

עו"ד הלוי:                אבל אני אומר, כבוד השופט צרפתי הנכבד, אמרתי מקודם ואני אומר את זה ללא טרוניה פעם נוספת, תבין מאוד חשוב לי, תבין את הפסיכולוגיה, עומד מולך סנגור אני מאוד חשוב לי ואל תראו בזה חוסר אמון, עומד פה סניגור שאני חייב לשמוע את עצמי מוציא את הדברים האלה לפרוטוקול, אני צריך את זה לפרוטוקול תבינו.

כב' הש' קולה:         לא. סליחה עורך הדין הלוי. עורך דין הלוי סליחה, אנחנו הולכים ככל הנראה לבלות פה בשנה הקרובה הרבה ביחד, כפי שאדוני פתח ואמר איך אדוני מתנהג בבית המשפט צריך שאדוני יבין גם אותנו. מה שכתוב כתוב אנחנו באמת קוראים כל פסיק כל תו כל אות עד רמה של טעויות דפוס וטעויות כתיב. עד הרמה הזאת לכן זה מיותר לחזור על זה כפי שאדוני אמר בצדק אין כאן מושבעים, אדוני לא מדבר אלינו אדוני מדבר אל מישהו אחר אבל הכול כתוב הכל קראנו, הזמנו את אדוני שיחבר לנו מה שלא כתוב כאן שיעזור לנו לקבל החלטה מושכלת בבקשה של אדוני. לחזור על מה שכתוב זה לא עוזר לאף אחד, אולי לאדוני אבל לא לנו.

עו"ד הלוי:                אז אני אומר לכם אני קשוב לכם, אני אומר לכם אני מאוד מאוד אקצר אוקי אני מאוד מאוד אקצר. אני אמנה מהראש שלי רק באמת את הציונים העיקריים כדוגמאות לטענתי שהיא הרוצחת ורוצחת סדרתית.

כב' הש' קולה:         כן בבקשה.

עו"ד הלוי:                כן, עכשיו מאוד חשוב הניואנס ההודיה בפני הפסיכיאטרית בדברים שאמרה ע.ג אז אומר עדות שמיעה אבל אולה אישרה אותם. הפרקליטות כתבה לבית המשפט העליון במסגרת התגובה כתבה "דברים חסרים". היא הפנתה למסמך שנמצא אצלכם בעמודים 40 עד 48 וזה לא כתבו בבקשה, זה לא כתוב זה חדש, 40 עד 48, תסתכלו בעמוד 44 סידורי ואני אגיד את זה מהראש שלי. תסתכלו ב-44, זה עמוד 5 – 44 זה עמוד 5 נכון? אוקי. שם הפרקליט אומר חצי, תסתכלו מה סימנתי לכם, שאולה אמרה לצוות המטפל אחרי שאשפזו אותה בכפיה 'אני המצאתי את השכן'. אני המצאתי את הסיפור הזה כי היא הרי מניפולטיבית ורק את הציטוט הזה שלחו לעליון אוקי? שלוש נקודות כתבו לעליון. אני לא יכולתי לרדוף אחרי כל, באמת זה תיק ענק, אבל פה תראו את המקור, מה כתוב אחר כך? היא אמרה שאכן הכינה סיכן וכפפות ולא הסבירה מדוע הכינה סכין וכפפות. אוקי? מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני אמשיך תסתכלו בבקשה למספר 51 בקלסר.

כב' הש' קולה:         עמוד 51 אתה מתכוון?

עו"ד הלוי:                נכון, עמוד 51 סידורי. עוד מסמך גם אין צו איסור פרסום על זה, קודם כל שימו לב אומרים עליה שהיא משנה גרסאות כל פעם הצוות הרפואי ועכשיו יש סיבה אחרת לא שהיא המציאה כי היא רצתה להתקפל לבית חולים יחד עם חברה שלה. כמו שהפרקליטות ציטטה, הפעם זה סיבות אחרות היא המציאה סיפור על רצח שכן סתם, או לחילופין רצתה שהחברות יבינו אותה או תשומת לב והצוות הרפואי גם אומר אפשר להבין ממנה כי לאחרונה היה מחשבות לרצוח שכן כדי להקל על עצמה. בהמשך שואלת אותי בחיוך "למה החיים של אדם כל כך מקודשים ושל פרות ותרנגולות לא?" אוקי? ואני מפנה עמוד 52 סידורי עוד ביקור אצלה, צוות רפואי, כל אלה כבוד השופט מלצר לא ידע. ואני אומר לכם הוא לא ידע, המון הוא לא ידע. עכשיו אני אמשיך סליחה, כתוב,

כב' הש' קולה:         עורך דין לבפיש תכתוב לך הערות ותגיד בסוף.

עו"ד לבפיש:             אני מדבר אל עצמי.

עו"ד הלוי:                המציאה סיפור, תסתכלו עכשיו, מסיבה אחרת פתאום. היה לה מעניין איך אנשים מגיבים לסיפור הזה, אבל יחד עם זה, (לא ברור) של הרצח פעלה במשך 5 דקות. אם כך ע.ג יש לנו הודיה, יש לנו הודעה (לא ברור) גם בבית החולים בניגוד למה שטענה הפרקליטות, אמרה שהמציאה את זה, ושימו לב היא מכחישה בחקירה, היא נחקרת ב-18.10.17 עמוד 36 באמצע של הבקשה שמה אתם תראו את הציטוט והיא מכחישה בתוקף מה פתאום אני לא אמרתי כזה דבר. לא אמרתי, כלומר היא משקרת ואני מראה שהיא משקרת והיא מניפולטיבית. אתן עוד דוגמא מהראש שלי. עימות של א.ב ו-א.ק. בעניין הזה אני מפנה לעמודים 11 עד 29 11 29 בסידורי שלכם, ואני מפנה ספציפית תסתכלו עמודים 21 עד 23. מה קורה כשמשאירים אותם לבד בעימות. וכאן יש לי כותרות גם של סיוע מאוד רציני. כמה סיועים, קודם כל טיעון, לא כתבתי את זה, על חקירת המשטרה. א.ק בא, זה א.ח,

כב' הש' קולה:         אדוני כתב את זה, א.ק באה בלי אזיקים ו-א.ח עם אזיקים, אדוני כתב את זה.

עו"ד הלוי:                טוב אני ממשיך.

כב' הש' צרפתי:       חד משמעי.

עו"ד הלוי:                אני ממשיך. אני מודה לכבודו. תסתכלו מה קורה כשהם לבדם,

כב' הש' קולה:         גם את זה כתבת, גם את זה אדוני כתב מה קורה כשהם לבדם. גם את זה כתב.

עו"ד הלוי:                בסדר. אני רץ.

כב' הש' קולה:         אתה מדבר על היחסים ביניהם.

עו"ד הלוי:                אני רץ. היא לא מתנפלת עליו 'שקרן' כשהם לבדם, והוא אומר לה 'את עשית' וזה, אבל פה אני מגיע לסיוע ממשי. הוא אומר לה שם, 'את עוד היית עומדת לרצוח הרבה, אם אני לא הייתי עוצר אותך'. אז היא עונה לו בלגלוג, 'גיבור'. אני הגשתי את הבקשה למשפט חוזר בלי להתייחס לזה כי לא היה סיוע לא היה חיזוק, בדיוק לנקודה הזאת. הפלא ופלא 6.4.2020 אני מוזמן לפרקליטות המדינה באמצע הסגר, נוסע לראות קובץ מסמכים רפואיים, חצי שנה אחרי שיש בקשה למשפט חוזר ואני רואה את המסמך שאתם רואים אותו עמוד 25 לבקשה ואני מקריא מעמוד 25 לבקשה. תסתכלי מה אומרת הפסיכולוגית שלה, אין לי את המסמך. המסמך הזה לא ניתן לי הוא עדיין אצל הפרקליטות אבל אני אקבל אותו. ציטוט, אני נקבתי בכותרת של המסמך שיחה עם הפסיכולוגית והיא אומרת לה ככה, חבר שלה, הפסיכולוגית כותבת, החזיק אותה כאשר הכינה תיק עם סכין וכפפות לא נתן לה לצאת. אוקי? עכשיו אין גם בהחלטה של המשפט החוזר אין את כל הדברים האלה שתדעו, אני לא סתם אמרתי. עכשיו תראו, זה סיוע מארץ הסיועים, כי א.ח עכשיו, זה בלב העניין כשהוא אומר לה 'את היית רוצחת עוד, עוד הרבה אנשים', הוא מתייחס לזה, 'את רצחת את תאיר, ואת רצית ללכת לרצוח עוד, רק אני עצרתי אותך'. והנה מתגלה לנו כמו פסיפס של ארכאולוגיה עוד אות ועוד אות במשפט הנכון שנוצר לנו. היא מספרת בעצמה שהוא עצר אותה מללכת עם סכין וכפפות, סכין וכפפות. המוטיב החוזר. סיוע מהותי שעונה לעניין של הרצח של תאיר, סיוע מהותי בסכין וכפפות. סעיף 36 לבקשה, כשאני מדבר על ההודעה של א.ח הראשונה במשטרה, יש שם כל מיני סעיפים תראו, אנחנו יודעים הרי סכין שהיא חתכה אותה ויש לנו גם כפפות. 'סכין וכפפות', חוזר אצל קריינין, 'סכין וכפפות', יש לנו פה סכין וכפפות. יש פה מלא סיועים יש פה. קובץ סיועים שיורדים לשורשו של עניין שהיא רצחה. עכשיו אנחנו מראש, ממוחי הקודח, לא חוקרים אותה תחת אזהרה? סליחה אני זועק, אני כותב לפרקליטות. כתבתי לכם תקראו בסעיפים, סעיפים 91 עד 94 את המכתבים צירפתי אני כותב 'תעצרו אותה' אני מתחנן בשנים 2017 18' 19' 'תעצרו אותה. למצער, תחקרו אותה תחת אזהרה'. כלום. חוקרים אותה מכל הדברים האלה לא תחת אזהרה. תכף אני אגיע לשערורייה הזאת,

כב' הש' קולה:         למה השערורייה הזאת היא חלק מעניינינו אדוני? יש שערורייה? תקוף אותה במקום אחר.

עוד הלוי:                  אין בעיות.

כב' הש' קולה:         אנחנו צריכים לדעת איזה שערורייה לאדוני? לא, שערוריות לא מעניין.

עו"ד הלוי:                קיבלתי. אני ממשיך. עכשיו אני אומר לכבודכם עוד, ראינו מהסכין והכפפות שכמובן זה סיוע של איזה כלים היא השתמשה לרצח של תאיר. עכשיו א.ח אני אקח, א.ח נותן לנו סיוע לב ליבו של גרסתו לרצח, הוא אומר בהודעה הראשונה שלו הוא אומר אחרי שאולה רצחה את תאיר היא כינתה אותה בכינויים, היא כינתה אותה ב'אבן טופז שלי, שצריך לשמור עליה מכל משמר כמו צב בקופסא'. ואז הוא אומר, ככה היא כינתה אותה אחרי שהיא רצחה אותה. עד אז מעולם על אולה לא התבטאה בכתב או בעל פה בפני אף אחד שאלה הכינויים שלה. ועכשיו אני מראה לכם מה זה פרט חקירה מוכמן. פרט חקירה מוכמן מדרגה ראשונה, והיו כמה כאלה של א.ח. איזה כינויים, מי יכול לדמיין את זה? יומיים אחר כך 20 ל-8 לפנות בוקר כותב את הפוסט, הפוסט תסתכלו בעמוד 9 אם אני זוכר טוב הסידורי,

כב' הש' קולה:         לתיק המוצגים?

עו"ד הלוי:                כן. כן אני צדקתי. 9, תסתכלו בפוסט היא כותבת שלום אני אולה או טל שגם את זה הוא אמר ואני רוצה להקריא. רוצה להקריא את הפוסט הזה,

כב' הש' קולה:         אנחנו יודעים לקרוא את זה אדוני. באמת חבל להקריא אותו.

עו"ד הלוי:                בסדר. קוראים לי טל שלום אני רוצה עוד אבל לתיבת האוצרות,

כב' הש' קולה:         אנחנו יודעים לקרוא. וגם אדוני ציטט את זה בהרחבה,

עו"ד הלוי:                אבן טופז קטנה, היא שומרת עליה כמו אוצר בתוך תיבת האוצרות, בול מה שהוא כתב. אבל זה לא (לא ברור), אז מה אם היא אמרה את אותו דבר? א.ח מצלצל למשטרה, א.ח מבין כשהיא אומרת אבן הטופז הייתה, היא קבורה עמוק באדמה היא כותבת בפוסט, ואז הוא מבין הוא זועק הוא מעיר באמצע הלילה. תסתכלו עמוד 10 סידורי מעיר באמצע הלילה את החוקר, הוא אומר לו 'תקשיב היא הולכת לרצוח היא הולכת לרצוח עוד בן אדם, כי אלה הכינויים ואני יודע לפרש אותם'. החוקר מעיר חוקר שנית ועוצרים אותה. משתחררת למחרת א.ח גם נעצר בחשד לאונס, כידוע. ב-3.5 היא הולכת לרצוח את שוקרון כבר פה אני עוצר. בוא נעזוב את זה שבכתובים גם של המדינה זה נזכר במירכאות כתקיפה. תקיפה ומשהו,

כב' הש' קולה:         קראנו עורך הדין, קראנו.

עו"ד הלוי:                רגע במילה,

כב' הש' קולה:         נשארו לאדוני 20 דקות.

עו"ד הלוי:                הוא אומר איזה כוח היא השתמשה כשהוא תפס אותה כדי לא לדקור אותה בצוואר ובחזה.

כב' הש' קולה:         כוח פיזי מתפרץ.

עו"ד הלוי:                יפה, כוח פיזי מתפרץ. והיא רצתה היא אומרת רציתי להיכנס לגוף שלו לאיברים והכול, כשתופסים אותה. עכשיו, אני עוצר. יש סיוע יותר מזה ל-א.ח? נבואי שמפרש מלב הרצח, הוא אומר שהיא כינתה אותה אחרי הרצח א' ב' ג'. כעבור יומיים הגורל רוצה, באלוהים היא כותבת. שלוש, הוא מפרש ומתריע כמו בתנ"ך של הנביאים הוא אומר 'היא מתכוונת לרצוח' והיא הולכת לרצוח. יש משהו יותר סיוע מזה? אוקי. הלאה. עוד סיוע, עכשיו. א.ח אומר בהודעה הראשונה שלו, הכול בהודעה הראשונה, שום הודעה שנייה ולא שלישית. הוא אומר היא אמרה לי שהיא לקחה את המכנסיים שלי היא השתמשה במכנסיים. ואז כעבור 6 שנים ב-2018 מתגלה DNA מיטוכונדריאלי, כידוע. אוקי? אני באמת זעקתי כל הזמן שזה פרט חקירה מוכמן מדרגה הראשונה, אני אומר לכבודכם כבר ואני מקצר, אני אוסף את הכל ביחד עם הראש שלי, דובר רבות על השערה, אתם יודעים את הטענות ואני מכבד את זה. אני אקצר. אבל אני פונה אליכם לא כאל אדם שמבקש הגיון, אני פונה על סמך פסיקה. הוא ידע לנבא שהמכנסים שלו יהיו בזירה, הוא ידע לנבא כשאמר את אותם מכנסיים שלי הוא כאילו ניבא שהשערה שלו תהיה שם בעצם. זה פרט חקירה מוכמן שאי אפשר לדמיין אותו בן אדם אומר הבגד שלי שם, ולא מפחד להגיד? הוא חושב עכשיו שיש לו אליבי של 20 קילומטר ופתאום נמצאה שערה שמתאימה DNA מיטוכונדריאלי, לא מאה אחוז, אבל זה לא שלו, זה של המחלץ האלמוני, ניכנס לסוגייה אחרת. כתבתי את זה ב-(לא ברור). המחלץ האלמוני גם הותיר את השערה הזאת בפנים. עכשיו אני אומר לכבודכם, כבר אני קופץ. אני אומר פסיקה אני אומר, כי גם זה חשוב. אני מפנה אמרתי לכם, כן, בעמוד 44 45 לבקשה אני מקריא מפסק דין שניתן השנה של נחמני עם הרצח המתועב של נועה בייני בירושלים.

עו"ד לבפיש:             נועה אייל.

עוד הלוי:                  לא שמעתי.

עו"ד לבפיש:             נועה אייל.

עו"ד הלוי:                נועה אייל סליחה נכון. ערבבתי, נכון מוחי הקודח ערבב. ואומר כך כבוד השופט עמית, כבוד השופט עמית אמר, היה שם גם (לא ברור) DNA עם איזה בעיה, הוא אומר ב-17.3.2021 הוא אומר בעניין שוורץ "עמדתי בהרחבה על הנושא של הצטברות ראיות ועל כך יש להבחין בין הסתברות ראייתית",

כב' הש' קולה:         עורך הדין הלוי, למדנו לקרוא. קראנו. אתה לא צריך להקריא לנו, אדוני,

עו"ד הלוי:                כבודו צודק, סדר, כבודו מעיר לי אני מקבל.

כב' הש' קולה:         בסדר.

עו"ד הלוי:                בעצם בית המשפט אומר בסדר, אז הראיה מיטוכונדריאלי, גם אני יודע זה לא DNA גרעיני אבל יש מלא ראיות, היא לא עומדת לבדה. וברגע שהיא עומדת לבדה ומצטברות אליה ראיה, זאת הרשעה. זאת הרשעה. ואני משפטן ואני יודע את זה. ואני אומר לכם אני אומר לכם את הכותרת כנגד א.ק יש פי 10 ראיות מאשר על רומן מאשר על המבקש. ואני 32 שנה במקצוע,

כב' הש' קולה:         גם זה אדוני כתב.

עו"ד הלוי:                גם את זה כתבתי,

כב' הש' קולה:         לא 32 אדוני לא כתב, 32 שנה אדוני לא כתב.

עו"ד הלוי:                נכון, כבודו בקיא. ואני מודע לכבודו. עכשיו דבר נוסף, תסתכלו בעמוד 6 אתם תראו תמונה,

כב' הש' קולה:         עמוד 6 לתיק המוצגים?

עו"ד הלוי:                לקלסר כן. תראו תמונה לא נעימה,

כב' הש' קולה:         ראינו אותה.

כב' הש' צרפתי:       ראינו.

כב' הש' קולה:         ראינו, פתחתי את הדיסק און קי.

עו"ד הלוי:                עכשיו אני אומר לכבודכם א.ח בעדות הראשונה שלו בסרט, נתתי מראה מקום וכו', הוא ידע לתאר את החתיכת הבשר התלויה מהצוואר. ובא וממש תיאר אותה, עם האצבעות שלו הוא משך (לא ברור) שלו, וכו' וכו' וכו'. טרחתי והבאתי את ארבעת הצירים מכל העוסקים במלאכה, הוא לא ידע כלום וכאן אני מגיש בפניכם משהו חדש שאין לכם. עוד משהו שאתם לא יודעים, ואני אגיש אותו לבית משפט. אני מפנה למספרים הסידורים 3 עד 5 בקלסר תסתכלו בבקשה. משהו מאוד חשוב. אסור להשחיר חלילה את א.ח כי מי שנבר באינטרנט במשפט של המבקש של זדורוב. אני מפנה תסתכלו בעמוד,

כב' הש' קולה:         רואים רואים.

עו"ד הלוי:                נכון?

כב' הש' קולה:         כן.

עו"ד הלוי:                הקיש שתפסו לו את המחשב תפסו לו את הפלאפונים עשו חיפושים, חיפושים של מילים, תאיר ראדה בעברית ובאנגלית וכותבים אין חיפושים אין תוצאות. א.ח לא התעניין בזה. ב-26.4 יום אחרי מסירת הודעתו הראשונה תפסו את המחשב שלו והפלאפונים, אין כלום, הוא לא התעניין. והוא גם אומר ואני לא אזדקק לזה את הגרסה שלו, זה הכול ממה שהיא אמרה לי, אני לא התעניינתי ולא ידעתי כלום. וגם יש לו פספוסים, אבל לא נתחיל עכשיו בזה. הוא אמר שהיא התחילה לכתוב והפריעו לה. ואז הוא אמר מה אומרים לו, 'רגע, אבל לא בדיוק רואים', הוא אומר 'זה מה שהיא אמרה לי', נו מה אני עכשיו בדיוק? אדרבה ואדרבה. עכשיו כאן אני עובר לחתיכת הבשר, הוא ידע לתאר אותה בול. זה פרט מוכמן נוסף מהותי שנוגע לרצח. לא מסביב. אלה פרטים מוכמנים אמיתיים, וזועקים ומרטיטים. ואני אומר לכם כבודכם ככאלה שכותבים הכרעות דין, אני אומר לכם כמובן קטונתי, אבל בעיניי פרט מוכמן זה פרט חקירה שהחוקרים לא יודעים אחרת זה לא שווה שום דבר. חוקר יכול להגיד במחשכים אתה יודע שככה, והנחקר מטמיע את זה ואחרי זה יגיד את זה והוא ירדוף אחרי הרוח. לא יעזור לו כלום, זה יגיד 'הוא אמר לי' והחוקר יגיד 'הוא לא אמר לי', וזה יהפוך לפרט חקירה מוכמן. זה לא פרט חקירה מוכמן, פרט חקירה מוכמן זה שאף אחד לא יכול לדעת, רק העבריין ואלוהים, זה פרט מוכמן. ופה אני מביא לכם דברים שרק אולה ואלוהים ידעו ויצאו נכונים ו-א.ח מפיה. דברים שאי אפשר לדמיין. אני שהגעתי לסוגיה של החתך אני לא הבנתי איזה חתיכת בשר תלויה שהתחלתי לנבור בזה עד שגיליתי, לא הבנתי מה תלוי מרוב שזה דמיוני ואותו דבר עם כל התיאורים שתיארתי קודם לכן.

כב' הש' קולה:         אנחנו מציעים לאדוני לעבור לחלק השני של הבקשה כי אנחנו הזמן עובר. אז תסכם את הפרק הזה ותעבור לפרק, למה עכשיו.

עו"ד הלוי:                אני אגיד לכבודכם, אני מסתכן, אני רוצה להחזיר כבוד לבית המשפט. אני רוצה להחזיר כבוד, אני אחזיר. אני מבקש ככה, אני ב-12:15 עוד חצי שעה מסיים את כל הטיעון שלי, אני אמרתי וכך יהיה. בסדר? עכשיו אני אומר כך,

כב' הש' צרפתי:       12:15?

כב' הש' קולה:         לקח לו עוד 7 דקות זמן פציעות היה צריך עד 12 וחמישה אבל מילא.

עו"ד הלוי:                בסדר כבודכם? יופי אני מודה לכם תודה. אני אגיד עוד משהו, הייתי בקצת סיועים של א.ח כמו שאתם רואים זה מהראש שלי. כי אני מכבד אתכם. אמרנו סיועים גם ל-ע.ג עכשיו א.ב. א.ב סיפור המעשה שהיא הייתה בטוחה מבחינה סובייקטיבית שאולה נקייה וש-א.ח מעליל עליה. אנחנו מדברים על שנת 2015 בואך 2016. ואז לקראת צאתה של התוכנית 'צל של אמת' נבדק, לפחות כך פורסם ש-א.ח נבדק על ידי פוליגרף של 'צל של אמת' ויצא דובר אמת, ו-א.ב פנתה לאולה ואמרה לה 'תיבדקי, תבדקי גם את. תתני לו קונטרה'. ואז היא מספרת במשטרה, גם עדות חדשה מאוקטובר 2018, שאולה אמרה לה 'אני לא רוצה להיבדק עם פוליגרף, אני מפחדת שזה יצא שזה באמת אני רצחתי את תאיר,' פלוס שהיא הייתה מעורבת ברצח של תאיר. ואז, אני מתקדם, אחרי, בסוף 2016 התוכנית צל של אמת, אולה תבעה לשון הרע פיצויים מ-א.ב. החליפו שאלונים, תסתכלו בבקשה בעמוד 58 בתוך,

כב' הש' קולה:         אתה מצטט את השאלות ואת התשובות.

עו"ד הלוי:                עכשיו היא אומרת שם נכון אני אמרתי והדברים זכורים לי במעומעם אני רוצה להיות officer of the court. אבל אני אמרתי ל-א.ב שאני הייתי מעורבת ברצח של תאיר כי לחצה עליי. לחץ שלה. אוקי? אבל זה לא נכון, אמרתי בדיוק מה שאמרה, יופי. עכשיו ככה, יש לנו תצהיר חתום על ידה על ידי עורך דין שלה,

כב' הש' קולה:         תצהיר תשובות לשאלות.

עו"ד הלוי:                כן, כן, תצהיר תשובות לשאלות. שהיא אומרת דברים מאוד משמעותיים, (לא ברור) להחשיד אותה שעורך דין לחץ עליה, זה העורך דין שלה. וכאן היא כותבת. ופה יש לי מספר הערות. דבר ראשון לא מצופה לחקור אותו תחת אזהרה? אני מדבר עכשיו עוד הערה קטנה אני לא מדבר עכשיו אל הפרקליטות, אני מדבר אליכם ובעדינות. לא מצופה? בן אדם אומר 'אני אמרתי לאיקס שהייתי מעורב ברצח של תאיר', אני אומר, תחשבו אתם ואל תענו לי, אני לא חוקר אתכם זה סתם רטוריקה. תחשבו אתם, מה התשובה? אני אומר היה צריך לחקור אותה תחת אזהרה, עכשיו אני אראה לכם שהיא מודה שלא היה שום לחץ בחקירת משטרה. והחוקר יכול בלי אזהרה, היא לא חשודה. ועד היום היא לא חשודה. והפרקליטות כותבת אין לה קשר, היא לא קשורה לתאיר. אני מפנה לעמודים 37 עד 39 בבקשה. עכשיו החוקר חוקר אותה, העברתי לפרקליטות את התצהיר אמרתי תעצרו אותה תחקרו אותה תחת אזהרה, עוד פעם התחננויות שלי לשווא. אבל שוב חוקרים אותה 19.9.2019. אגב כאן תיקנתי, אני בכלל לא ידעתי אף אחד לא שיתף אותי, הגשתי בקשה למשפט חוזר בלי כל החומר של החקירה, לא היה גילוי, חודש אחר כך הגשתי את הבקשות ואז פתאום שולחים לי חומר חקירה. מה קורה שם? החוקר אומר לה 'תגידי לי, למה אמרת את המשפט הזה?' ופה זה כן חשוב לי, עמוד 38 לדעתי,

כב' הש' קולה:         לתיק המוצגים?

עו"ד הלוי:                לא, לא, לבקשה.

כב' הש' קולה:         אה זה בפניי.

עו"ד הלוי:                רק שנייה בבקשה, יופי עמוד 38. שואל אותה החוקר 'לאחר שהציע לעשות לך פוליגרף אמרת שאת לא מעוניינת, ואני מצטט לך משפט שאמרת, אני מפחדת שיגלו שזה באמת אני.' אבל למה? למה את צריכה להוציא את המשפט הזה? בסוגריים, בלי לחקור אותה תחת אזהרה כחשודה ברצח. למה את צריכה להוציא את המשפט הזה? אז היא עונה 'אמרתי לה שאני מפחדת שזאת אני ואני לא מפחדת, אני יודעת שזה לא אני'. אז למה? אז למה היא אמרה אז? מה אכפת לי מה היא אומרת עכשיו בחקירה? לא חוקרים אותה תחת אזהרה. והוא ממשיך, אני קופץ להנחה שעושים לה כי אני לא רוצה לערבב. תסתכלו את ההמשך בעמוד 39. 'את טוענת הוא אומר לה שהיא לחצה אותך איימה ודיברה הייתה לך האפשרות לנתק איתה קשר'. אולה: 'נכון'. 'למה המשכת לדבר איתה?' אולה: 'כי אני מפגרת'. אולה. חוקר: 'זה לא קשר של יומיים – שלושה, זה במשך תקופה',

כב' הש' קולה:         עורך דין הלוי אנחנו יודעים לקרוא.

עו"ד הלוי:                יופי. חתימה, יש לנו פה סיוע ממדרגה ראשונה היא אמרה אמרתי לה שהייתי מעורבת ברצח של תאיר כי היא לחצה עליי. בתצהיר אין עילה איזה לחץ אנחנו רואים בחקירה שהיא מודה, לא היה לחץ. והיא מוסיפה, אני מוסיף שהיא גם אמרה על א.ב גם הייתה כאילו, לא רק נגדי, הייתה כאילו גם צד בעדי, היא הייתה גם טובה אליי. לחץ? אז הופרך לחץ. איפה חקירה תחת אזהרה? איפה חשודה ברצח? איפה לעצור אותה? את אמרת את הודית בתצהיר, עכשיו מה קורה? ההיפך קורה. הפרקליטות מנחה את החוקרים אני עד לזה. אני אומר מילה, כמו לילדים, כמו בחיים האישיים המקצועיים המילה קדושה, 12:15 אני אפסיק לטעון, אחרי זה יהיה לי זכות תשובה. עכשיו אני אומר אני אומר תראו מה קורה בפרקליטות מנחה את החקורים לחקור, הפוך מתחת אזהרה. באמצע חקירות של החוקר,

כב' הש' קולה:         החוקרת אומרת לה,

עו"ד הלוי:                החוקרת אומרת לה,

כב' הש' קולה:         יש לה חסינות,

עוד הלוי:                  אומר לה אנחנו לא חוקרים אותך לעצם אם עשית או לא עשית.

כב' הש' קולה:         אדוני לא רק שקראנו את זה, פתחנו את הדיסק און קי וראינו את זה במקור בעמודים 92 ו-24, ו-9.

עו"ד הלוי:                כבודו, אני אמרתי ב-12.

כב' הש' קולה:         ראינו את זה במקור.

עו"ד הלוי:                בסדר. כבודכם, אני מסיים, יש dead-end פה. אנחנו לא חוקרים אותך בעצם אם עשית או לא עשית, את יכולה לבוא ולהגיד מה שבא לך ואיך שבא לך. אני 32 שנה עורך דין אני לא ראיתי שאומרים לאף אחד בחקירת משטרה אפילו לא עד, כל אחד ירשום לעצמו, אמרתי, זה רטוריקה. האם אתם שמעתם פעם שמעד ואני אפילו לא מדבר על חשוד שצריך להיות חשוד ברצח, אומרים לו 'אתה יכול להגיד מה שבא לך איך שבא לך, אנחנו לא חוקרים אם עשית או לא עשית'. כלומר, פסל חסינות. תגיד מה שאתה רוצה, אנחנו עושים כאילו חקירה. עכשיו אני אומר לבית המשפט הנכבד.

כב' הש' קולה:         לטובת אדוני, אדוני יעבור לפרק הבא.

עו"ד הלוי:                סליחה לא שמעתי.

כב' הש' קולה:         אדוני יעבור לפרק הבא לטובת אדוני.

עו"ד הלוי:                ברשות בית משפט אני מתכנן לי את הזמן גם אני אסכל קצת את כבודו יש לי הפתעונת לכבודכם שאתם לא יודעים,

כב' הש' צרפתי:       בתשובה או בשלב הזה?

עו"ד הלוי:                בשלב הזה. היא תבוא, עד 12:15 הפתעונת תצא החוצה. עכשיו אני אומר עוד משהו, תסתכלו בבקשה לדוגמא בסעיף 28 לבקשה זה המסרונים, ובמסרונים אני מפנה לעמוד 1 ו-2 בקלסר. הוא כותב לה באנגלית,

כב' הש' קולה:         כן שלוש הודעות.

עו"ד הלוי:                אבל כן, אז רגע אני רוצה רגע שנייה.

כב' הש' קולה:         כן זה עמוד 2.

עו"ד הלוי:                עמוד 2, לא, שתי ההודעות חשובות. הוא אומר לה כך, הוא כותב לה. ובסוגריים, עיין ערך התקשורת המרומית כן. זה לא שהוא כותב דבר נקלל אותה ו-(לא ברור), על הרצח. הוא כותב לה שתי הודעות, שאני כבן אדם שאוהב לגייס שכל זה הודעות של מישהו שיודע ששניהם יודעים שהיא רצחה. הוא כותב לה: "מחר נלך למשטרה. תשכחי מכול התוכניות. נ.ב עצה, תסגירי את עצמך, זה יחסוך לך את המתח בהמתנה לבואם". סוגריים שלי, של השוטרים. 'את לא יכולה לעשות כלום כדי לשנות את העתיד'. עכשיו משפט אחרון שלי זה יכול לכתוב רק מישהו שיודע שהצד השני יודע שהוא אשם, אחרת לא הגיוני לכתוב את זה. אם אנחנו נכתוב אחד לשני כזה דבר אז כל אחד יכתוב שהשני משוגע ויצחק ויזרוק את זה לפח. זה רק מי שיודע שהיא רצחה ויודע שהיא רצחה כותב. וההודעה השנייה הלכתי לשם וסיפרתי להם הכול. את יכולה לברוח אבל לא תוכלי יותר להתחבא מזה. אותו סוג של רציונל והדברים האלה זה לא חיזוק, זה חיזוק זה בא ממנה. יש לי עוד שלוש דקות לעבור לפרק הבא. הוא גם אומר כן אני מגדיל אני לא אעזור לך אני לא אשנה את דעתי, הוא אומר לה שהיא צריכה להתחנן אליו, כי מי שהוא יודע שהוא מחזיק אותה קצר. כן, מאוד חשוב כמו שאמרתי מהראש שלי יש 5 עובדות שמוכיחות את האמינות הנפלאה הנדירה של א.ב אבל אני שומר את זה לסיועים תרגיל חקירה, תרגילך החקירה שעשו לו תרגיל חקירה מחוכם שיצא דובר אמת. יש לכם את זה בעמוד 7 8. נכון. 7 8 בסידורי תסתכלו וזה באמת תרגיל חקירה נהדר והוגן. המציאו לו,

כב' הש' קולה:         פרט מוכמן כלשהו. בסדר.

עו"ד הלוי:                פרט מוכמן כלשהו ואמרו לו בוא תגיד לנו אם היא אמרה לך את זה, זה חשוב לנו.

כב' הש' קולה:         הוא אמר שאם יעשו לו היפנוזה אולי הוא ייזכר.

עו"ד הלוי:                הוא אמר אני לא זוכר כזה דבר ואפילו לא משהו דומה שהיא אמרה. הוא לא נפל. פרט שלישי, א.ח, ראיתם את זה, אני אגיד במשפט הוא חושב, הוא מחשב ששותף לרצח בזה שהוא לא הפליל אותה. בעימות גם בחקירות הוא אומר טוב אני אלך למאסר ואני יודע שאני אהיה במאסר אבל את רצחת. מה יותר מזה? הבן אדם לא עד מינה. אדם שלא מקבל כלום הוא חושב שהוא כן ייכנס לכלא.

כב' הש' צרפתי:       עורך דין הלוי אולי תגיע לחלק הרלוונטי בבקשה. כי אנחנו לא בטוחים שזה 12:15, אני עצמי סופר את ה-60 ועוד לא מסתדר לי אני עוד עובד על זה. באמת.

עו"ד הלוי:                בסדר אוקי.

כב' הש' צרפתי:       תגיע לחלק הרלוונטי לבקשה. למה עכשיו וזהו.

עו"ד הלוי:                טוב.

כב' הש' קולה:         למה בכלל ולמה עכשיו?

עו"ד הלוי:                אני אגיד.

כב' הש' קולה:         ועכשיו ממש יש לאדוני 12 דקות למה בכל ולמה עכשיו, אני רוצה לעזור לאדוני, שנייה אני רוצה לעזור לאדוני וזה על חשבון הזמן שלי שלנו יש לנו את כל החומר, כל החומר אדוני יכול להגיש לנו. למה צריך לחקור אותה בשביל זה לא ברור לי לא ברור לנו זה אדוני ינסה לשכנע אותנו. למה בכלל ולמה עכשיו.

עו"ד הלוי:                טוב.

כב' הש' קולה:         וזה ב-12 דקות אדוני. אדוני מוכשר אז בבקשה.

עו"ד הלוי:                אני מודה לבית משפט, למה צריך לחקור אותה, אני אומר לכבודכם, אני מאמין קו נטוי אני יודע, זה יותר ממאמין שתוצרי החקירה שלי כלפי אולה ביחס לכול הראיות שאת מיעוטן שטחתי בפניכם. תוצרי החקירה הזאת יהיו כאלה שלא יאפשרו לפרקליטות שאני מעריך אני יכול להגיד פה באולם שלא יחזרו מכתב אישום,

כב' הש' קולה:         אבל זה בדיוק סיבה, זה בדיוק נימוק פסול. כי לשכנע את הפרקליטות לא אנחנו הכתובת שבאמצעותה משכנעים פרקליטות. א',

עו"ד הלוי:                סליחה כבודכם,

כב' הש' קולה:         ו-ב' אני רוצה להקשות על אדוני עוד קושיה אחת, נניח שבאה לפה, נניח נניח נניח שבאה לפה הגברת אולה, אני לא אומר לה אף שאלה, אני לא אומר לה אף שאלה, מה אדוני עושה אז? מה אדוני עושה אז?

כב' הש' צרפתי:       לשיטתך, כל החומר שכבר יש הוא מספיק, אז אנחנו מנסים לחדד ולנסות להבין למה צריך להביא אותה בשביל להטיח את הדברים האלה? הם נמצאים.

כב' הש' קולה:         הם נמצאים, ושוב אני אומר, תפקידו של אדוני לא,

עו"ד לבפיש:             לא בהכרח הם נמצאים, דרך אגב.

כב' הש' קולה:         בסדר, עזוב.

עו"ד הלוי:                אדוני אומר שאני לא דייקתי?

כב' הש' קולה:         אני לא אמרתי.

(מדברים יחד)

עו"ד לבפיש:             עדויות שמיעה,

כב' הש' קולה:         עזוב עדויות שמיעה, בסדר, עדויות שמיעה בסדר, שים את זה רגע בצד. שימו את זה רגע בצמד בבקשה. אני מסביר לאדוני אדוני חתם בבקשה שלו שאנחנו נקבע שאדוני מצפה שאנחנו נקבע שהגברת אולה היא הרוצחת, זה לא תפקידנו. זה לא המנדט שלנו, אדוני צריך לעורר בנו ספק סביר באשמתו של רומן זדורוב, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו באים טאבולה ראסה. אנחנו לא יודעים מה היה עד עכשיו, חוץ ממה ששמענו בתקשורת, אבל לא נחשפנו מעבר לזה לכלום. אנחנו מתחילים מאפס מבחינתנו. והוא כמו כל אדם אחר, כמו כל אדם אחר שהוגש נגדו כתב אישום ועכשיו אנחנו בוחנים את הראיות. בסוף הראיות יש ספק סביר הוא מזוכה אין ספק סביר הוא לא מזוכה זה כל הפרוצדורה הפלילית ואדוני מכיר את זה טוב מאיתנו אולי ולכן אדוני צריך להסביר לנו למה בכלל ולמה עכשיו ונשארו רק 10 דקות.

עו"ד הלוי:                בסדר, אני עונה. אולה, קודם כל אני לא מצפה שתקבעו, אתם עכשיו לא, היא לא עומדת למשפט, בוודאי שאני לא מצפה וגם לא כתבתי את זה. אני אומר היא חייבת להיות עדה קודם כל במשפט היא רוצה לשתוק שתשתוק אבל היא תהיה עדה. שחברי אומר מסמכים עדויות שמיעה וכו' וכו' זה לא היה עדויות שמיעה. אני רוצה שהיא תהיה עדה שתתמודד עם חקירה ואם היא תרצה לשתוק אני מכבד את בית המשפט ואת ההיגיון שלכם וזה גם אפשרות, אבל היא תהיה עדה. כמו שהפרקליטות יודעת להביא מחקרים שיעמדו לצידה רק שיחצו את הסף את מפתן הדלת של האולם, הוא הופך לעד, ומצד הפרקליטות 'מה אכפת לי שתגיד שאתה לא עונה? אני אקח את האמרות שלך ואני אגיש אותם.' היא צריכה להיות עדה. אם היא לא תהיה עדה אני אשאר עם קובץ מסמכים שיגידו' היא לא נחקרה, היא לא העידה, היא לא הייתה בפנינו' וכו. זה מאוד חשוב, עכשיו אני אומר לכבודכם ואני אסיים את התשובה של החשיבות שהיא תעיד במוקדם. זה לא רק הפרקליטות, אני אומר יש דברים שהם לא חייבים להיות רשמיים, בוודאי שאתם לא יכולים לקבוע שהיא הרוצחת ואני מבין את זה ולא ביקשתי את זה. ואתם גם לא יכולים באותו שלב של עדות מוקדמת בכלל לקבוע שום דבר. זה לא הכרעת דין של אף אחד. אבל יש דינמיקה, כאן אני פונה לשכל הישר שלכם. יש דינמיקה והדינמיקה שתצא כשכולנו, אתם יודעים יותר טוב מהקהל שבאמת שצמצמתי את זה לכמה בומים אני קורא לזה. יש המון בומים.

עו"ד לבפיש:             תיזהר עם הבומים.

עו"ד הלוי:                אוקי, אני אומר יש הרבה ראיות, כולנו יודעים את זה. אז אני אומר בחקירה נגדית יש אימפקט. יש אימפקט גם אם היא שותקת. ואני אומר עם השכל הישר שלי, סליחה אין הלכתו מעיד על עיסתו, אני מתנצל. שפה הלכתו מעיד על עיסתו. השכל הישר שלי לא יהיה משפט, לא יהיה משפט הם לא יעזו. הם לא יעזו להוציא מנגדה הליך אני זועק את זה הם לא יעזו אם היא תבוא. הכול ייגמר. עכשיו אני אומר בהלצה, בהלצה, אני נזהר כבודכם, אף אחד לא באמת רוצה לנהל את המשפט, אני בטוח שכולנו רוצים לקצר אותו, כולנו. בסוגריים חלק מהעדים אני אוותר, אני לא מתכוון לשבת כל העדים מי שלא יודע שידע את זה בכלל לא. אני אמרתי בהתחלה ענייני, ענייני, רציני. מה שאפשר נמשיך הלאה נתקדם. אז אני אומר אף אחד לא רוצה לנהל סתם משפט. וכאן אני פונה לכבודכם לא יהיה משפט, לא יהיה, אני זועק פה וכשאתם אומרים לי 'קראתי קראתי' אז אתם יודעים שאני יודע על מה אני מדבר והזעקה שלי היא זעקה רצינית. עכשיו אחרי שאמרתי למה זה חשוב לעדות מוקדמת אני עובר לחלק עם ההפתעונת. הגיעה אליי אתמול ראייה שלא ידעתי על קיומה זה פוסט שכתבה אולה שהוא הסתתר אני אגיד איפה הוא הסתתר, אני רוצה להגיש אותו לכול ה-,

כב' הש' קולה:         האם אדוני הגיש את זה מקודם לחבריך?

עו"ד הלוי:                לא הגשתי לא הגשתי. עכשיו אני מגיש. מגיש.

כב' הש' קולה:         אדוני אמור לתת להם קודם.

עו"ד הלוי:                זה הגיע אליי בלילה כבודכם. בטח כולם מקבלים. מה זה, זה ברור. רק סליחה בבקשה רק סליחה כבודכם שנייה. יש לכבודכם שלושה בבקשה. תודה רבה.

כב' הש' קולה:         רק תגדיר את זה מה זה הדבר הזה?

כב' הש' צרפתי:       פוסט.

עו"ד הלוי:                פוסט שאולה כתבה לא ב-, אני לא יודע איך קוראים לזה, קיר הפרטי שלה, לא בדך הפרטי שלה. זה הסתתר בקבוצה אוקראינה זה כאן. אולה מעידה על עצמה שהיא רוצה לעזוב את הארץ. היא רוצה לעבור ולהיות תושבת קבע באוקראינה.

כב' הש' קולה:         שנייה אדוני שנייה. התאריך 6.5 זה שנה זו?

עו"ד הלוי:                כן. אני בדקתי את זה עם הנוגעים בדבר. ואני חייב להעיד אני ראיתי את זה גם בעיניים שלי, דאגתי גם לראות בעיניים שלי, זה תאם. אתמול בלילה.

כב' הש' קולה:         אוקי.

עו"ד הלוי:                עכשיו בעצם היא אומרת 'אישור שהיית קבע תושב קבע באוקראינה', לטוס בין מדינות בלי לספור ימים, 'את יודעת שצריך מרשם אוכלוסין חתום בחותמת אפוסטיל? יש לי. לפתע אני שומעת שצריך גם תעודת יושר חתומה באפוסטיל?' סימן שאלה. מישהו עשה אישור כזה ויכול לרמוז לי מה צריך? כי העיפו אותי משם'. (לא ברור) כל פעם מסמך אחר, תעשו לי סדר חברים. אני זעקתי את צעקתי בלי לדעת, בלי לדעת. אבל המסמך הזה זה לא בדף שלה, זה היה במקום אחר בקבוצת אוקראינה.

כב' הש' קולה:         טוב איך נסמן את המסמך הזה אדוני רק?

עו"ד הלוי:                תסמנו אותו בבקשה.

כב' הש' קולה:         איך לסמן אותו?

עו"ד הלוי:                אני אגיד. רק רגע בבקשה אני אגיד לכבודו.

כב' הש' קולה:         אדוני כבר הגיש קובץ מסמכים.

(מדברים יחד)

עו"ד הלוי:                שנייה, אה אני זוכר. 81. רגע.

כב' הש' קולה:         אני כתבתי שאדוני, נכון, 80 היינו אז זה 81.

עו"ד הלוי:                כן, כן 81.

כב' הש' קולה:         טוב מסמך שהגיש עורך דין ירום הלוי שנושא תאריך 6.5, לא ברור מאיזו שנה, הוגש וסומן 81, מצורף בקובץ המסמכים של עורך דין הלוי.

עו"ד הלוי:                נכון, אני גם רוצה לעצמי, באותו יום בפרטי, בפרטי זה מסמך 79 היא כותבת על סבתא שלה,

כב' הש' קולה:         כן זה ראינו.

עו"ד הלוי:                בקרוב אני אתראה עמך וכו' וכו' וכו',

כב' הש' קולה:         נכון.

עו"ד הלוי:                ובאותו יום שם היא כותבת את הפוסט הזה שהיא רוצה לעבור מגורי קבע. לכן אני אומר לכבודכם צריך להוציא לה צו עיכוב יציאה מהארץ, שהיא לא תעזוב את הארץ.

כב' הש' קולה:         אדוני מכיר צו עיכוב יציאה מהארץ שלא כנגד נאשמת? באיזה מסגרת אתה מוציא למישהו צו עיכוב יציאה מהארץ? באיזו מסגרת?

עו"ד הלוי:                אני אגיד.

כב' הש' קולה:         וזה בשלוש דקות האחרונות.

עו"ד הלוי:                נכון. ואני אעמוד במילה הרבה לפני 12:15. המסגרת היא לא אחזור, הטיעונים שלי על חשיבות העדות המוקדמת ועיכוב יציאתה עד לשמיעת עדותה המוקדמת.

כב' הש' קולה:         מכוח מה? היא נאשמת במשהו? מכוח מה?

עו"ד לבפיש:             73 ד' לחוק בתי המשפט. כדי לעזור לחברי זה המסגרת החוקית אני אידרש אליה בטיעון שלי.

כב' הש' קולה:         טוב.

עו"ד הלוי:                אני חייב להגיד לבית המשפט,

כב' הש' קולה:         עוד משהו אדוני?

עו"ד הלוי:                לא, מבחינת הסמכות, כן, זה גם לא היה סעיף ספציפי, ברור, חוק בתי המשפט וכו'. אני אומר זה סמכות (לא ברור) להוציא מכול אדם שבית משפט סבור שעדותו חשובה,

כב' הש' קולה:         הסמכות הקבועה היא להעיד כל נוכח זאת המסכות הקבועה. טוב בסדר אדוני. כמובן נתעמק.

עו"ד הלוי:                אני אשיב כשאניע אדרש להשיב.

כב' הש' קולה:         טוב עורך דין לבפיש יש לך חצי שעה אתה לא חייב לנצל את כולה.

עו"ד לבפיש:             אני בדרך כלל לא מאריך בדברים בית המשפט גם מכיר,

כב' הש' קולה:         כל אחד שפותח ככה זה הקדמה לככה שאחר כך הוא יאריך.

עו"ד לבפיש:             לא, באמת שאצלי בדרך כלל, אבל זה הדבר האחרון שאני אגיד על עצמי. אני חייב לפתוח בהערה כללית שהיא נוגעת כמובן גם למסגרת הדיונית כאן אבל גם לדברים שנאמרו מבית המשפט, התיק הזה הוא מדינת ישראל נגד רון זדורוב הוא לא רומן זדורוב נגד א.ק שגם אפשר לומר את שמה אולגה קרצ'נקוב. עם כל הכבוד ואני מודה שאנחנו לא, בית המשפט למד באופן מרשים וסליחה שאני מחלק ציוניים אבל רמת הידע של בית המשפט היום את הדברים באמת שחברי הגיש לבית המשפט בית המשפט מכיר היום את הדברים, אבל הדיון שהתנהל פה עד כה כדי לשמוע טיעונים, לחברי ניתן יומו, הוא למעשה כבר נקרא לזה להפוך באיזה שהוא מקום את המשפט הזה, הדיון הזה סדר הדין הפלילי מתחיל למעשה עכשיו התחיל עם שעה שלמה של טיעונים שהם עדויות שמיעה ועדויות בלתי קבילות שהוגשו לבית המשפט הנכבד הזה, זיהמו כבר את ראשו של בית המשפט,

כב' הש' קולה:         לא, סליחה, סליחה אדוני. אין פה זיהום על כל הכבוד לאדוני.

עו"ד לבפיש:             מה זה?

כב' הש' קולה:         אין פה זיהום של בית המשפט עם כל הכבוד.

עו"ד לבפיש:             לא, וודאי שבית המשפט הוא מקצועי ויודע להבחין בין ראיות תפלות לשלא. אבל מה שקרה כרגע גם מבחינה פרוצדורלית וגם מבחינה ציבורית מה שקרה עכשיו הוא שהמשפט נגד רומן זדורוב נפתח ב-50 דקות או בשעה, אני לא, הספירה של חברי הייתה מעט מסובכת לי של הדקות של הטחת ראיות ב-א.ק שאין בהם דבר מבחינתנו. אבל טענות למה א.ק היא הרוצחת, ככה נפתח משפט של נאשם במדינת ישראל בטענות לגבי אדם אחר שכאילו עשה את זה. לא זו הדרך לנהל את ההליך ואני כמו שכתבנו בתגובה הראשונית שלנו לבקשה של חברי זה להפוך את ההליך על ראשו ולמעשה מה שכבר ראינו פה, זה איזה שהוא פרומו להפיכת ההליך על ראשו, כי התחלנו עם דבר שאנחנו בכלל לא יודעים שהוא קשור ובכלל לא קשור לבירור האשמה. עכשיו אני אגיד הדברים גם אם חביר מגיש היום דברים לבית המשפט הנכבד הזה במטרה לשכנע שנניח שהמסגרת הפרוצדורלית או החוקית להגשת הדברים היא לשכנע שביקשו לבירור האשמה הרי שיש להבין הדברים האלה הם לא באמת קבילים.

כב' הש' קולה:         כל מסמך יוגש באמצעות עורכו בהתאם לכללי הפרוצדורה בכלי הראיות אין בעיה. הכול יהיה בסדר.

עו"ד לבפיש:             עצם העובדה, למשל, עצם העובדה ש-א.ח אומר משה, הרי יכול להיות שכאשר חברי, אני מניח שהוא ירצה להעיד את א.ח, בית המשפט יתרשם ממנו ויראה כי אין בדברים דבר. אין, יחשוב שאדם משקר ואז יחליט מכיוון שאין כלום בדברי א.ח אין שום סיבה לזמן את אולה למשפט לתת עדות, כי מה לה ולעניין של המשפט הזה? לכן כל הדיון כאן בעצם הוא דיון תיאורטי שבית המשפט הזה עוד לא יודע מה יקרה, ושאם יהיה פה עכשיו עדות, אני כבר אעבור טיעון לא באמת נדע גם להכווין את השאלות, להבין מה קרה בזירה, לשקול את זה מול דברים אחרים רלוונטיים. ועכשיו אני עובר חזרה לטיעון שלי. באמת יש שני, הסמכות נמצאת ואני מחזיר אותה לסעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי. יש שני תנאים פשוטים אחד שזה חשוב לבירור האשמה, צריך לשים לב למילה הזאתי שזה חשוב לבירור האשמה, לא שזה רלוונטי לאיזה שהיא צורה להליך. כן. אלא שזה חשוב לבירור האשמה ושתיים שיש יסוד להניח שלא ניתן יהיה לגבות את העדות במהלך המשפט. אני אפנה לבג"ץ פלוני 3570/08 שם נאמר עניין עדות מוקדמת שזה מהלך יוצא דופן,

כב' הש' קולה:         אדוני רוצה לחזור על המספר?

עו"ד לבפיש:             כן וודאי, 3570/08 זה פלוני נגד מדינת ישראל, השופטת צפת, כבוד השופטת צפת, אל בג"ץ (לא ברור) עדות מוקדמת. שבין היתר נאמר שם על ידי ההרכב שמדובר גביית עדות מוקדמת היא מהלך יוצא דופן החורג מסדר הדין הרגיל. אני אמשיך הציטוט הוא רלוונטי פה לבקשה של התביעה אבל חשוב לי הסיפא שלו. הוא מהלך יוצא דופן החורג מסדר הדין הרגיל ומהאיזון אליו חותר בסדר הדין הפלילי לקיים בין הגנה על זכויות חשודים ונאשמים ומשפט הוגן ובין אינטרס הציבור למצות את ההליך הפלילי וזה חשוב באופן יעיל ואפקטיבי. בין היתר אין מה לעשות אבל הליך של גביית עדות מוקמת חורג מסדר הדין הרגיל, הוא לא מאפשר לבית המשפט לשפוט את העדות הזאת באופן רגיל שלה. על סמך הידע הקודם שהצטבר בידי בית המשפט לבחון אם קו החקירה הוא רגיל וכולי וכך גם בעניין אולמרט, כתבנו את זה,

כב' הש' קולה:         את זה לא ציטטתם.

עו"ד לבפיש:             דווקא כן.

כב' הש' צרפתי:       את אולמרט כן אבל את הקודם.

עו"ד לבפיש:             נכון את הבג"ץ הזה לא,

כב' הש' קולה:         את הבג"ץ הקודם, אולמרט זה נכון.

עו"ד לבפיש:             אני לא חוזר על הנספח. שם נאמר באמת שמדובר בבחינת הליך שהוא הכרח בל יגונה שיש להכילו במשנה זהירות ומדברים של על מגרעותיו. עכשיו צריך להגיד אם אנחנו מחפשים תקדימים אין כל כך, רוב המקרים שבית המשפט כמובן מכיר יותר טוב ממני, בדרך כלל הבקשה לעדות מוקדמת של התביעה לעיתים נדירות יש בקשות,

כב' הש' קולה:         האם מישהו נתקל בזה,

עו"ד לבפיש:             חיפשתי ומצאתי,

כב' הש' קולה:         בסוף, תרשום לך. האם יש מקרה שבו בית המשפט נעתר לעדות מוקדמת מטעם ההגנה?

עו"ד לבפיש:             אני לא מצאתי. אבל אני לא רוצה להתחייב, חיפשתי מגוון החלטות לא מצאתי דבר כזה.

כב' הש' קולה:         אוקי.

עו"ד הלוי:                מצאתי שאני לא יודע על הגנה שהגישה בקשה כזאת.

כב' הש' קולה:         זה מה שאני שואל.

עו"ד הלוי:                אני לא יודע שהגישה.

כב' הש' קולה:         אוקי.

עו"ד הלוי:                זה סעיף שהוא צריך להיות סימטרי לשני הכיוונים.

כב' הש' קולה:         טוב.

עו"ד לבפיש:             אני אגיד את הסיפא של הסעיף שמאפשר גם למישהו להגיש לפני חקירה אנחנו מבינים שהסעיף כן מדבר על כך שהדבר יכול לבוא כמובן מטעם ההגנה, במובן הזה ברור לחלוטין. ושהוא מכיר בזכות של הנאשם גם לזמן עד לטובתו כעד מוקדם, על זה אין חולק. אבל בדרך כלל מה שאנחנו רואים, נקרא לזה 'אירועי קיצון', מתלונן זה בדרך כלל מתלונן או עד תביעה מאוד מרכזי בתיק, אני אזכיר את טלנסקי, או בדרך כלל מתלוננות בעבירות סחר זה בדרך כלל מה שבית המשפט רואה דברים כאלה שאו אמורים לעזוב את הארץ בכל רגע ויש חשש אמיתי שאנחנו רואים פה או שימיהם ספורים, ואנחנו מכירים מקרים באמת אנשים נפטרו, כל מי שיחפש בהחלטות אלה אנשים חולים שלאחר מכן במקרים רבים אכן נפטרו. עכשיו, ולכן הבקשה היא כאן באמת רחוקה לשיטתנו מלעמוד בתנאים כי באמת היא לא חשובה לבירור האשמה הרי היא לא נוגעת בשאלת האשמה של זדורוב, האשמה של זדורוב מוכרע לפי פרשת התביעה קודם כל, לפי הראיות שיש כנגדו. לא לפי טענות כי פלוני אלמוני עשה משהו כאשר לשיטתנו אין בזה דבר. זה יצטרך לבוא בשלב השני של המשפט, כבר נתייחס לזה, אז השאלה קודם כל האם זה חשוב לבירור האשמנה אז אני אגיד זאת באופן ברור, לשיטתנו הגברת קבצ'נקו איננה קשורה כלל וכלל לתיק הזה, היא נקלעה לכך שלא לטובתה, היא מתמודדת עם מחלת נפש מזה שנים ארוכות, נפלה קורבן לעלילה של א.ח שעליו יש עדיין צו איסור פרסום על השם שלו. היא כדי לטהר את שמה ביקשה בעצמה להסיר את צו איסור הפרסום כן שיהיה ברור. היא גם ביקשה להסיר את כל החיסיון מהסעיפים נוראיים ואיומים שיש בתגובה למשפט חוזר. אני אבקש להגיש אותה לא חשבתי שבית המשפט יידרש לדקויות האלה אבל אני אבקש להגיש אותם, היא ביקשה בעצמה להסיר תו איסור הפרסום מסעיפים קשים ביותר שמדברים בתגובה על כך ש-א.ח תקף אותה מינית ובאלימות. ומסעיפים שמדברים על, היא ויתרה על החיסיון הפסיכיאטרי שלה. על כל התיק הפסיכיאטרי שלה עברנו במסרקות ברזל, והדברים גם הוצגו בפני בית המשפט בפני המדינה רק כדי שהאישה הזאתי תוכיח את מה, שאין לה אחות, שהיא לא הרוצחת כי אלמוני העליל עליה, וכי חברי, עושה את עבודתו, בסדר הוא עושה את עבודתו, אבל לשיטתנו לא צריך לשתף עם כך פעולה בטח לא לשים את זה על ראש שמחתנו ולהתחיל עם כך את משפטו של רומן זדורוב. עכשיו אני לא אטען עכשיו את התיק לגופו של מה שנקרא, את הראיות נגד. אני אעשה את זה במירכאות, לכאורה "נגד" א.ק. אני אזכיר רק, אני אגיד רק שיש 40 עמודים לתגובה למשפט חוזר אנחנו נגיש מסודר את זה בנט, אבל אני אתן את זה גם כבר עכשיו.

כב' הש' קולה:         כבר הגשת בקשה. תגובה.

עו"ד לבפיש:             לא, לא, את התגובה שלנו לבקשה למשפט חוזר. אני רואה שבית המשפט הנכבד מכיר היטב את כל הדברים.

כב' הש' קולה:         נכון.

עו"ד לבפיש:             מה שחברי הגיש למעשה זה מה שהיה כתוב בבקשה למשפט חוזר. התגובה שלנו לכול הדברים האלה מופיעה כאן. זה מסודר גם בנט המשפט, לא מדובר על משפט חוזר.

כב' הש' קולה:         זה עותק אחד רק?

עו"ד לבפיש:             כן זה עותק אחד שלא התכוונתי להגיש, אני מתנצל אבל נגיש גם מסודר בנט. אני רק אגיד השורות התחתונות של בית המשפט העליון הם ידועות לבית המשפט הנכבד הזה והוא חזר על זה כבר כאן, לא ניתן משקל לעדות של א.ח כל מי שיראה אותה יראה שהאדם משקר אין מה לעשות. האדם משקר. גם להתוודויות לכאורה שנגבו בפני א.ב זאת אותה א.ב ששאל עליה חברה, זה לא חברה. זה מי שנכנסת לבית החולים מזרע כדי לעבוד שם כדי להוציא משם מסמכים רפואיים לכאורה היא לא חברה. והם היו בהליך משפטי. אלה לא היחסים שלי עם חבריי אני אגיד את זה בעדינות. ולכן היא לא חברה שלה ובית המשפט קובע שהם לא היו התוודויות גם. בית המשט כבוד השופט מלצר קובע שלא היו התוודויות. עכשיו לא ברור לי מאיפה חברי מוצא לנכון לדבר באופן מזלזל שכזה על המשנה לנשיאה מלצר ועל האם הוא התעמק או לא התעמק עם כל הכבוד בחומר הראיות. לא ברור לי מאיפה חברי יודע עד כמה השופט מלצר התעמק או לא התעמק. כבוד השופט מלצר,

עו"ד הלוי:                אני הייתי בדיונים.

כב' הש' קולה:         סליחה אבל לא אני לא חושב שהוא זלזל, ואל תתווכחו,

עו"ד לבפיש:             זה בדיוק מה שנאמר על ידי חברי,

עו"ד הלוי:                ובצדק.

כב' הש' קולה:         לא, די. עורך דין ירום הלוי די.

עו"ד לבפיש:             חברי אמר שכבוד השופט מלצר לא התעמק בחומר הראיות.

כב' הש' קולה:         בסדר. אדוני, לגופם של דברים.

עו"ד הלוי:                אל,

כב' הש' קולה:         עורך דין הלוי.

עו"ד הלוי:                טוב, אני שותק.

כב' הש' קולה:         סיכמנו נכון?

עו"ד לבפיש:             זה מה שנאמר. אני רק, כל מה שאני רוצה להגיד שההחלטה של בית המשפט המחוזי, סליחה העליון, היא החלטה (לא ברור), היא החלטה אחרי שיש בפניו 40 עמודים של טיעונים של המדינה, עם כל אחד מהם עם הפניה לכול עדות ועדות בתגובת המדינה, ואחרי שהיו גם טיעונים בפניו, ובית המשפט לא סתם כתב את זה יחסית בקלות, כי אין לזה משקל לדברים האלה. ואנחנו חושבים, זה גם המידע שכתבתנו אנחנו לא חושבים שבשלב הזה של ההליך יש מקום שבית המשפט הנכבד הזה, למרות שבאמת מדובר פה ב-3 שופטים אבל לא, בית המשפט הזה לא שמע עדים לא שמע דבר במובן הזה התקבלה החלטה שלך בית המשפט העליון שגם הפנתה שחברי עורך דין שוורץ ועורך דין חקלאי כתבו בתגובה מכווינה גם את בית המשפט הזה לדברים שבית המשפט העליון חשב שהם באמת רלוונטיים יותר לבירור האשמה לשאלת הספק. שאת א.ק ו-א.ח לא כלולה בתוך הדבר הזה ולא סתם. עכשיו אני אגיד כל התזה של חברי הרי מה אני אומר חברי לא מנסה לשכנע, באמת בהקשר של העדות המוקדמת, חברי לא מנסה לשכנע את בית המשפט ש-א.ק היא הרוצחת זה לא המטרה שלו כשהוא בא לשכנע למה לגבות עכשיו עדות מוקדמת. כי המסמכים כי כמו שאמר כבוד השופט צרפתי, מה לך יש לך את כל המסמכים אתה לא צריך את העדות שלה. מה חברי מנסה לשכנע את בית המשפט? הוא לא רק חושב, הוא יודע עם סימן קריאה שהיא תישבר על דוכן העדים. עכשיו זה מה שמחזיק את כל התזה שלו שמצדיקה את העדות המוקדמת ואת עדותה לאחר מכן. עכשיו זו כמובן טענה שאין לה על מה להסתמך. זה רצון אולי, שאיפת לב משאלה של חברי שהדבר הזה יקרה אבל זה לא עובדה זה לא משהו שבית המשפט וודאי יכול לצאת מנקודת הנחה שזאת תהיה התועלת, הרי התיק כמו העדות המוקדמת הזאתי ממש לא, הפוך אפילו, למה שיקרה מה שלא קרה עד עכשיו? ההנחה הפרופוזיציה למה תהיה בעדות הזאתי היא הפוכה לחלוטין. שמה שהיה הוא שיהיה, ואם היא עכשיו במשך שנים על שנים מתכחשת ומכחישה בריש גלי שהיא זאת, ודרך התשובות ובתקשורת שהיא זאת שרצחה, זה מה שיהיה. זאת הפרופוזיציה שצריכה לצאת שבית המשפט צריך לצאת איתה בהחלטה בדבר הזה. עכשיו אני לא אגיד דבר יותר ממשפט אחד לגבי העניין של ההשפעה על פרקליטות המדינה, אב בית הדין כבר אמר הדבר הזה אינו יעיל על עדות מוקדמת מכיוון שכך, אני אדלג. עכשיו צריך לשים לב שבכלל יש שאלה, יש שאלה אמיתית והיא האם בכלל א.ק תהיה עדה במשט הזה זה לא דבר ברור מאליו. יש לנו שני סעיפים רלוונטיים אחד לפקודת הראיות והשני בחוק סדר דין פלילי משולב. סעיף אחד לפקודת הראיות הוא מדבר על סמכות בית המשפט לסרב להזמין עד, שניהם גם סעיף 1 א' שאומר שמוצר להזמין כל אדם לעדות שהיא קבילה ושייכת לעניין,

כב' הש' קולה:         אדוני יודע שאין חקר לתבונת סניגור מוכשר. קשה להגיד להגנה העד הזה הוא לא רלוונטי.

עו"ד לבפיש:             קשה אך ודאי שיהיה גם למדינה אם זאתי עמדת המדינה בוודאי שלא עורכי דינה של אולה קוצ'נקו הזכות להתנגד. ואם למשל בית המשפט הזה הדבר יגיע עם כל הכבוד, כמו שאמרתי שבסופו של דבר יעלה א.ח שהוא עליו יקום וייפול דבר הרי הוא מעליל עלילה לשיטתנו ולשיטתו של חברי הוא זה שמפליל אותה בדברים ובית המשפט הוא, אם אני לוקח טיעון מחברי ו-א.ח יישבר על דוכן העדים ויגיד שיקרתי אז מה? אז בית המשפט ימשיך לגבות את עדותה של א.ק? וודאי שלא. כל מה שאני רוצה לומר הוא שלבית המשפט יש סמכות ואני אפנה בעניין הזה גם לא הפניתי אז אני אגיד את זה לאט יותר לערעור פלילי 1280/06 כרמלי נגד מדינת ישראל, פסקה ז'. עניין כרמלי. אומר שם בית המשפט, אכן "זכותו היסודית של נאשם להעיד כל אדם שלדעתו עשוי להוכיח את חפותו. זכות הזאת לעולם אינה פוקעת", אבל כתוב כאן "זכות זו כפופה עקרונית לסייג אחד – זולת אם היה סבור שאין בהזמנת אותו אדם להועיל לבירור שאלה הנוגעת למשפט". ואז אומר "בעניין זה אין בית המשפט חי מפי הצדדים אלא הוא רשאי וחייב לנווט את הדיון שלא לקבל ראיות ושלא להתיר שאלות לעד אם אינן רלוונטיות". כלומר בית המשפט יצטרך להחליט בשאלה האם באמת יש עכשיו להתחיל לזמן את א.ק לעדות על כל המשתמע מכך. ומשתמע מכך, א.ק היא אישה המתמודדת עם מחלת נפש. לזמן אותה לעדות לחקירה נגדית זה לא דבר של מה בכך. זה לא עכשיו לזמן אדם עובד ציבור לתעודת עובד ציבור כדי שהוא יעשה את השבר הזה. לא, מדובר במשהו שיש לו השפעה קשה עליה ולכן צריך לזכור את זה עכשיו אני אגיד וזה ההסתייגות האחת ואני לא יכול להתעלם מכך שאנחנו כתבנו, אנחנו בעצמנו כתבנו בתגובה משפט שאולי מסוים שאומר שיכול להיות שאולי היא תהיה עדת תביעה. עכשיו אני אגיד זה קצת נובע לפעמים אנחנו לא יודעים, אבל לא רצינו לשלול זאת מראש, במובן הזה שגם צריך לראות איך מתקדם ההליך ויכול להיות שאפילו אם נבין שזה, לא יודע, יש פרק פשוט כרגע שבאמת נצטרך לנהל את התיק ואנחנו לא רוצים לכבול את ידיו, אבל ברור לי שגם חבריי יוכלו להתנגד לזימון הזה וגם אנחנו כרגע לא חושבים שהיא רלוונטית לבירור האשמה נקרא לזה כך. אם אנחנו נזמין אותה כעדת תביעה זה לא כי אנחנו חושבים שהיא רלוונטית לבירור האשמה אלא אנחנו חושבים שאולי נכון יותר מבחינה פרוצדוראלית יהיה לעשות את זה שאנחנו נעיד אותה. ואני לא רוצה להקדים את המאוחר. מבחינת בירור האשמה היא בוודאי לא רלוונטית וזה שאלה שבית המשפט יצטרך להכריע בה בעתיד. עכשיו אני אגיד גם עוד דבר, היה פה דיון שלם של 50 דקות על ראיות בעניינה של א.ק. אבל העיקר היה חסר, והעיקר מכול הדבר מבחינת הרלוונטיות של העדות שלה והחשיבות של בירור האשמה. סליחה, אבל מר זדורוב,

כב' הש' קולה:         בסדר אתה יכול להתקדם לפרק הבא.

עו"ד לבפיש:             כן, לא, מר זדורוב, אי אפשר בכלל לבחון את כל העניינים האלה את המשפט שלהם מששמים מולם את כמובן את אשמתו של מר זדורוב,

כב' הש' קולה:         בסדר, הוא לא אומר שצריך לוותר על העדות של כל עדי התביעה. הוא לא אומר. הוא אומר כמו שמצוטט אם הוא חושב שככה זה ולכן נשמע אותו עכשיו. הוא לא בא (מדברים יחד).

עו"ד לבפיש:             אני אומר על כך, אני לא יודע מה בכוונת בית המשפט לעשות ואני לא מייעץ לבית המשפט, אני אומר כאשר בית המשפט בראשו בוחן את הראיות ושואל את עצמו עד כמה חשובה העדות הזאת לבירור אשמתו של הנאשם, הראייה שיש בפניו כרגע היא ראייה חיצונית.

כב' הש' קולה:         רחבה.

עו"ד לבפיש:             כן, היא ראייה של רק אותם ראיות נגד א.ק. עכשיו, אני כמובן יוצא מנקודת הנחה שיש ראיות חזקות מאוד נגד זדורוב, כן. שמצביעות על אשמתו, במובן זה רלוונטי להכרעה עם כל הכבוד האם א.ק חשובה לבירור האשמה של זדורוב או לא, לכן אי אפשר עכשיו להתנתק מכול התיק להסתכל על רק אותם 50 ראיות או חיזוקים שלכאורה שקיימות לטענת חברי ועל פיהם להחליט האם הראייה הזאת חשובה לבירור האשמה. לא, יש להסתכל על התיק כמכלול ועל כך שיש פה בן אדם שהרשעתו עדיין לא בוטלה. וגם צריך לשים לב מה אומר עם כל הכבוד בית המשפט העליון בהחלטתו. ואם יש כבוד צריך לתת אותו להחלטת בית המשפט העליון שכתוב שם, זה לא שיש ספק אפילו, בית המשפט לא קבע שיש ספק בהרשעתו של זדורוב, לא, הוא קבע שאם דבר מסוים יתברר יכול להיות שיהיה ספק. לכן עדיין גם בתוך החלטת בית המשפט העליון ברור שיש, יש לי רק את המילה באנגלית abundance לא ראיות, הרבה ראיות שפע ראיות בעניינו של זדורוב שמצביעות על אשמתו באזור הספק סביר. לכן צריך את זה לזכור. עכשיו לשני דברים אחרונים ואני אסיים את הטיעון. אני מניח שחבריי יתייחסו לכך ביתר הרחבה אבל היסוד השני של בקשה לפי הסעיף שבעדות מוקדמת הוא יסוד להניח שהעד לא יתייצב לעדות. הנטל הוא על המבקש עם כל הכבוד להוכיח זה הנטל שהמבקש צריך לעמוד בו וזה לה נטל סתם, עצם העובדה שאדם נוסע לחו"ל מדי פעם לא מהווה עדיין אינדיקציה לכך שהאדם הזה מבקש לברוח מהארץ או לא להתייצב לעדות. אנחנו במהלך השנים א.ק שיתפה פעולה בחקירה שלה לא הייתה שום אינדיקציה לבריחה שום דבר כזה. דווקא עכשיו אני אגיד דווקא אחרי שהמשפט החוזר באמת אמר לגבי העדויות של א.ח שאין בהם דבר, דווקא עכשיו היא תברח מהדבר הזה? עכשיו אני אגיד עצם העובדה שלא נסגר התיק נגדה אולי זה שייך לדבר הזה, בית המשפט לא ימנע מכך דבר, הדבר נמצא על שולחננו, יש גם פנייה של חבריי אלינו בעניין.

דובר:                         כמה וכמה פניות.

עו"ד לבפיש:             לא, חבריי צודקים זה בסדר. אני מבין גם את התרעומת, לא, אני מבין את התרעומת על כך שהתיק לא נסגר, הדבר אני אגיד, גם אמרנו את זה בבית המשפט העליון התיק לא נסגר בזמנו כיוון, בגלל ההליך במשפט החוזר. והעניין כרגע מצוי שאלת הסגירה של התיק מצויה כרגע על שולחננו לצורך קבלת החלטה. עכשיו אני חוזר רגע ליסוד להניח שהיא לא תתייצב לעדות, אולגה. אני פתחתי וגם אמרתי את זה בתחילת הדיון, הדוגמאות שבית המשפט הזה רואה לפניו ובתי משפט אחרים בפסיקה לעדות מוקדמת הם לא הדוגמאות שיש פה הם אנשים שבאמת מקומם לא פה או שימיהם ספורים או שהם מאוד חולים. זה פשוט לא המצב, עצם העובדה שהיא מבלה מספר חודשים או זמנים עם משפחתה באוקרינה,

כב' הש' קולה:         טוב זה תן להם.

עו"ד לבפיש:             לא, כן, אני רק אומר היא לא צריכה להוות שיקול לכך שצריך להגביל לחירותה אלא להיפך, שיקול שלא צריך להגביל את חירותה כי יש לה משפחה באוקרינה, אז זה לא יהיה רק הפגיעה לזכות החירות שלה שמוגנת בחוק זכויות האדם וחירותו, זה גם תהיה פגיעה בזכות ל לחיי המשפחה שלה במסגרת של הזכות הזאת, נגזרת של כבוד אדם וחירותו. אז זה פגיעה עוד יותר 'שה בה דווקא בגלל שהיא נמצאת באוקרינה וצריכה לראות את משפחתה שם. עכשיו דבר אחרון, אה אני אגיד גם שאין לה דרכון זר. אין לגברת קוצ'נקו שום דרכון זר. הדבר נבדק גם על ידינו.

כב' הש' קולה:         טוב.

עו"ד לבפיש:             דבר אחרון לגבי, לא לגבי הבקשה לגביית עדות מוקדמת אלא לגבי צו הבאה. הפניתי את בית המשפט מקודם כשקפצתי לדברי חברי לסעיף 73 ד' לחוק בתי המשפט. עכשיו צריך לשים לב ללשון שלו כי יש שם בעיה של סמכות עם כל הכבוד. הסעיף אומר כך "היה לבית המשפט יסוד להניח כי מי שהוזמן להעיד",

כב' הש' קולה:         זה מי שהוזמן להעיד.

עו"ד לבפיש:             זהו זו הסמכות שנמצאת,

כב' הש' קולה:         מה זה רשאי.

עו"ד לבפיש:             קודם כל יש פה ומשם מפרטת את הסמכות, שתיים, לתת פה צו שימצא לנכון להבטחת התייצבות, לרבות,

כב' הש' קולה:         בסדר. מוזמן להעיד זה בין עדי התביעה ובין לעדי ההגנה.

עו"ד לבפיש:             כן, לא, אבל ההזמנה היא לא על ידי הצדדים. בית המשפט יודע יותר טוב ממני שמי שמזמינים ומי שצריך להחליט האם להזמין לעדות אדם פלוני,

כב' הש' קולה:         זו בקשתו.

עו"ד לבפיש:             אז בשלב הזה עם כל הכבוד,

כב' הש' קולה:         הבנו.

עו"ד לבפיש:             צריך להחליט. לכן אמרנו קודם, קודם נדרש שבית המשפט הנכבד הזה יחליט, לא אני אומר, שנייה, זה לא בקשתו. ראשית יש בקשה לגביית עדות מוקדמת. זאת בקשה אחת. נניח אני מניח שאם מחר בית המשפט היה מחליט, כמובן שמחר תישמע העדות המוקדמת חברי לא היה מבקש את צו העיכוב יציאה מהארץ כי זה היה פחות או יותר מתייתר. אבל אני לא רוצה להניח, אבל לא על כך לדעתי מבקש צו עיכוב יציאה, נניח שהבקשה לגביית עדות מוקדמת לא מתקבלת. חברי עדיין יעמוד על צו העיכוב יציאה מהארץ אני מניח.

עו"ד הלוי:                נכון.

עו"ד לבפיש:             ולכן אין עדיין בקשה.

כב' הש' קולה:         לא לא, אמרתי שזו לא בקשה לזמן אותה לעדות לא להוציא צו עיכוב, בקשתו שנזמן אותה למתן לעדות, זה הבקשה.

עו"ד לבפיש:             לא. יש בקשה לגביית עדות מוקדמת, בקשה לזמן אותה,

כב' הש' צרפתי:       היא עומדת בפני עצמה בקשת העיכוב הוא מבקש בפני עצמו ואת זה אתה אומר אין סמכות.

עו"ד לבפיש:             כן.

כב' הש' צרפתי:       כי קודם צריך להחליט שאנחנו רוצים להעיד אותה.

עו"ד לבפיש:             כן.

עו"ד הלוי:                זה הסדר הנכון.

כב' הש' צרפתי:       בסדר.

עו"ד לבפיש:             לא, אני מבדיל בין בקשה לגביית עדות מוקדמת לבקשה לזמן אדם לעדות בבית המשפט בבוא היום בהליך כמו שצריך. בסדר? לא כעדות מוקדמת. אלא כעד הגנה. בית המשפט יצטרך להחליט שהעדה הזאת היא רלוונטית וצריך לזמן אותה. חבריי התנגדו.

כב' הש' קולה:         אוקי צריך לסיים.

עו"ד לבפיש:             כן כן אני מסיים. זה המשפט האחרון, נראה לי שלא חרגתי מהחצי שעה.

כב' הש' צרפתי:       לא, לא חרגת.

עו"ד לבפיש:             אני לא יודע כמה אבל חרגתי לא נראה לי שחרגתי. ולכן לבית המשפט יש פה קודם כל בעיה ברמת הסמכות כי עדיין אין החלטה על לזמן את האדם הזה לעדות. עכשיו וגם אם היינו עוברים את בעיית הסמכות אנחנו העמדה של המדינה היא בהחלט שאין כל מקום להפעיל את הסנקציה הזאת ואת הסמכות הזאתי, זה ימנע ממנה, כמו שאמרנו מקודם, זה ימנע ממנה לצאת לחו"ל, אין שום סיבה לעשות את הדבר הזה. ברשותכם אני רק עובר שנייה על ההערות שרשמתי, כי בית המשפט אמר לי לא להתפרץ לדברי חברי אז רשמתי לי דברים. אני רק אראה אם פספסתי משהו לפני שיש. אסתפק בכך, תודה רבה.

כב' הש' קולה:         זהו סיימת? טוב, אנחנו עושים עכשיו עורך דין שוורץ ברשותכם 10 דקות הפסקה. בסדר? אפשר להשאיר אותו פה הוא יכול להישאר פה. תשאירו אותו. בסדר 10 דקות הפסקה ברשותכם.

(הפסקה בהקלטה)

כב' הש' קולה:         שלום לכם חזרנו לאולם, עורך דין תומר שוורץ בבקשה.

עו"ד שוורץ:              אני כבר אומר לכבודכם שאנחנו נפצל את הטיעון שלנו נהיה בתוך החצי שעה,

כב' הש' קולה:         מה זה לפצל?

עו"ד שוורץ:              נפצל אני ועורך דין חקלאי מייצגים יחדיו את,

כב' הש' קולה:         זה פעם אחרונה שזה קורה באולם הזה, אנחנו לא מסכימים לשיטה הזאת אף פעם.

עו"ד שוורץ:              לדעתי זאת פעם ראשונה ואחרונה שנופיע באולם הזה,

כב' הש' קולה:         יכול להיות. אבל אם עוד תופיעו אין פיצול אצלנו. אחד טוען.

עו"ד שוורץ:              גם אם זה בתוך מסגרת הזמן,

כב' הש' קולה:         גם אם זה, אחד טוען.

עו"ד שוורץ:              טוב. כבודכם כמובן שאנחנו נבקש לדחות את הבקשה. אני שמעתי כאן את חברי עורך דין ירום הלוי אומר שאצלו מילה קדושה אין משחקים לא אומר דברים סתם אז אני מפנה לסעיף 116 לבקשה שלו שם הוא כותב כבודכם אולה היא רוצחת סדרתית רק שהי לא לוקחת תקופת זמן את הכדורים הפסיכיאטרים המאזנים אותה אז סליחה שאני מתחיל את הטיעון שלי עם מה שנקרא בדיקת עובדות אני מצהיר כבודכם שבשנים האחרונות המשיבה 2 לא נוטלת כדורים פסיכיאטריים בסדר? זאת ההתחלה, אפרופו דיוק ומילה קדושה. עכשיו כבודכם באשר לבקשה עורך דין גיל פיש ענה לא מעט דברים שחוסכים מהטיעון שלנו אני דווקא אתחיל כבודכם א עם היסוד הסביר שלא ניתן יהיה לגבות את העדות של המשיבה 2 במהלך המשפט. אז עורך דין הלוי שלף הפתעה מסמך מה-6.5 שכבודכם סימנו כ-ת/81.

כב' הש' קולה:         לא ת'. נספח 81.

עו"ד שוורץ:              אז כל מה שכתוב באותו נספח כבודכם במסגרת קבוצה של כ-1800 חברים זה שהמשיבה 2 מבררת לגבי אישור שהיית קבע באוקראינה, באותו רגע חברי ציין היא הגישה בקשה, סליחה פרסמה בפייסבוק שלה שהיא עומדת לנסוע לבקר את סבתא שבאוקראינה, אז אני אומר לכבודכם שאין שום חשש שהמשיבה 2 תימלט מלהתייצב ככל שבית המשפט הנכבד יקבע שהיא צריכה להתייצב. כל המסמך הזה כבודכם הוא אך ורק בשל העובדה שלאולה, נקרא לה אולה כאן יש אך ורק אזרחות ישראלית זאת האזרחות היחידה שיש לה. כל אימת שהיא מגיעה לאוקראינה מבחינת הרשויות שם היא נחשבת כתיירת ולכן מאפשרים לה להיות אך ורק 3 חודשים בשנה באוקראינה. כל מהלך שלה כאן של אותו אישום שהיית קבע הוא על מנת וזה יופיע פה אם כבודכם יראו ברמזים שם על מנת שהיא ללא תיאלץ לצאת כל פעם וכולי זה כל העניין. עכשיו אמנם הנטל על חברי לבסס את טענת הבריחה וכולי, טענה שלהגנתנו אין בה ממש אבל אני אומר לכבודכם שמרכב החיים האמיתי של אולה הוא בישראל. כאמור היא אזרחית ישראלית אני גם אומר לכבודכם שהיא נסמכת על הרשויות כאן. אני מציג אישור נכות שיש לה מהמוסד לביטוח לאומי, זאת הפרנסה שלה כבודכם היא משתכרת כל חודש 3000 ומשהו שקלים קצבת נכות. אני אציג את זה, מדי חודש. אנחנו נציג ונראה לכבודכם הקצבה עצמה היא מותנית בכך שהיא לא תשהה יותר מ-3 חודשים ברציפות מחוץ לישראל וכך קורה במשך שנים היא מקבלת קצבה באופן קבוע. יותר מזה אני אומר לכבודכם שגם ברמה הקונקרטית אולה אמורה,

כב' הש' קולה:         המשיבה 2 מוגש וסומן מש/1.

עו"ד שוורץ:              בסדר אז הנה גם מש/2 מגיע. אני אומר לכבודכם גם ברמה הקונקרטית אולה אמורה להציג בחודש אוקטובר תערוכת ציורים היא גם אמורה לפרסם ספר אגדות בחודשים הקרובים לדעתי זה גם כתוב.

כב' הש' קולה:         רק שנייה אחת אישור על תשלומי קצבאות מוגש וסומן מש/2. כן. כל זה כתוב עורך דין שוורץ.

עו"ד שוורץ:              ספר אגדות היא אמורה לפרסם והיא כמובן תגיע לארץ על מנת לפעול לשיווקו ולהכנתו להשלמת הכנתו. עכשיו אני אומר לכבודכם שאולה היא במשך שנים גרה בארץ. הפעמים היחידות שהיא נאלצה לעזוב את הארץ היו אך ורק,

כב' הש' קולה:         גם את זה כתבת.

עו"ד שוורץ:              אך ורק בשל הרדיפה שהיא חוותה. גם כשנטענו טענות במהלך השנים שהיא הרוצחת 100 אחוז גם כשעלה עניין השערה גם כשאמרו שהיא לא תחזור לעולם אולה תמיד חזרה. כך גם אני אומר את המובן מאליו ככל שכבודכם יקבעו שהיא צריכה להעיד כמובן שהיא תגיע להעיד. כאן נמצאים החברים שלה שתומכים בה זו הסביבה הטבעית שלה, ישראל, אין שום ביסוס כלשהו לאיזה שהיא טענה רציתי לכך שהיא תימלט לא תתייצב לחקירה. שכמו שאמר עורך דין לבפיש בצדק בעבר היא הייתה בסיטואציות פי אלף קשות פי אלף מורכבות כשהיא נחקרה נקראה לתחנות המשטרה, התבקשה למסור ממצאים כלשהם. בכל הפעמים הללו היא שיתפה פעולה, תמיד התייצבה ולכן אין שום ביסוס לטענה שהיא תקום ותברח לפתע. משפטית כבודכם וכך מספיק בשביל לדחות את הבקשה, הרי סעיף 117הוא מורכב משנים ברגע שמראים שאין באמת חשש היא תתייצב בעתיד למשפט בכך תם הטקס אבל חשוב אם כן לדבר על הרכיב של עדות חשובה לבירור האשמה. כי כפי שהצגתם כבודכם נשאלת כאן שאלה ופניתם לעורך דין הלוי האם בכל צריך לשמוע אותה? ואם כן אז למה עכשיו אז למה עכשיו בוודאי שלא. אבל אני רוצה רגע להתעכב על העניין של האם בכל צריך לשמוע אותה ואני מתחבר לדברים שאמר עורך דין לבפיש ואני מוסיף עליהם. אולה היא לא עדה רגילה אולה מוכרת כחולת סכיזופרניה פרנואידית, סימפטומים של המחלה הזאת מוכרים וידועים, יש חרדה, הזיות, רגישות גבוהה, מצב רגשי עדין ביותר שיכול או עלול לשבור את רוחה, זה ברור. אני רק רק אומר לכבודכם זה נמצא בחומר הראיות שהוצג בשנת 2012 שהיא נחקרה לאחר הדברים שאמר א.ח בעקבות אותה חקירה היא התמוטטה ומצאה את עצמה מאושפזת במשך שנים בבית חולים פסיכיאטרי. אני סבור שבית המשפט חייב להזין גם את העניין הזה לפני כל החלטה שהוא מקבל. אכן יש זכויות לנאשם זה ברור אבל גם לעדה צריך לדאוג ולדעתנו לא צריך לרמוס אותה אחרי כל מה שהיא עברה. עכשיו אני לא אפרט כבודכם על כל ההליך שכאן שבעצם המבקש מיוזמתו מגיש בקשה לבית המשפט למותב הנכבד ששומע את התיק, באופן אקטיבי ללא רשות מגיש 80 נספחים, חומר ראיות לכול דבר ועניין, אני תכף אראה עד כמה לדעתי הוא אל קביל בכלל בהליך שבפני כבודכם. בלי לצרף את המשיבה 2 כמשיבה, בלי להעביר לנו את כל החומר הנספח ולבקש להעיד אותה על כל המשמעויות ומבקש גם להוציא לה צו עיכוב יציאה מהארץ. כזה דבר עוד לא פגשתי חייב לומר. עכשיו בעצם הוא עשה נאום פתיחה נגד העדה כאילו יש איזה שהוא הליך כזה. גם תוך התעלמות מקביעות מפורשות של בית המשפט העליון, בבקשה למשפט חוזר, וגם תוך הגשת נספחים באופן הכי סלקטיבי שיש, חברי עורך דין חקלאי תכף יפרט טיפה, אבל איפה כל הקשיים שהתעוררו,

כב' הש' קולה:         אני רוצה להבין. למה לפרט? יש לכם טענה? אתם לא רוצים שבכלל נחשף לחומר הראיות, אתם אומרים שזה טענה עקרונית אחת.

עו"ד שוורץ:              נכון.

כב' הש' קולה:         או שתי טענות. א' לא דרושה לצורך המשפט ו-ב' אין סיבה להוציא צו עיכוב עכשיו כי אין חשש שהיא יורדת מהארץ. חשש מעבר לזה זה לא עניין שלכם.

עו"ד שוורץ:              לא זה כן ענין שלנו.

כב' הש' קולה:         לא בהליך הזה. זה מיותר.

עו"ד שוורץ:              אוקי אז אני עוזב את הנקודה הזאת אנחנו ניגע בה בכל זאת ברשות כבודו כי כן אני חושב שיש חשיבות. עלה כבר קודם ואני אומר את זה בין היתר מטרת העדות המוקדמת לשיטתו של הסניגור, ככה אני רואה אותה. מעבר לאצטלה, היא לשכנע את כבודכם שצריך להעמיד אותה לדין. זו המשמעות. ככה אני רואה את הדברים. ועם כל הכבוד לא לכך נועד הליך עדות מוקדמת, חברי יודע יש לו כלים לשכנע שיחצה את הכביש יפנה לפרקליטות מחוז צפון וישכנע אותה להגיש כתב אישום נגד אולה קוצ'נקו, לא עוזר כבודכם שייגש לבג"ץ יש הליכים כאלה ויגיש עתירה. איך זה שמדינת ישראל לא מעמידה לדין. והיו דברים מעולם אני מפנה לבג"ץ 4845/17 בג"ץ שניתן לאחרונה שהורה למדינת ישראל להעמיד לדין מישהו שהמדינה החליטה שהיא לא מעמידה אותו לדין. מה שקורה כאן כבודכם אי אפשר להשתחרר מהדבר הזה שבעצם מתקיים כאן משפט ציבורי כנגד אולה הוא טוען הסניגור שהיא הרוצחת הוא טוען את זה בכל הזדמנות בכל מסמך שהוא מגיש, ובעצם הוא מנסה לגרור את כבודכם למשפט השדה שמתנהל נגדה ברשות ובמקומות אחרים, זה מה שקורה כאן. עכשיו אני רוצה להסביר לכבודכם מאחר ואנחנו לא בבית דין של פייסבוק ולא במשפט שדה אני רוצה לטעון משפטית למה להבנתי היא בכלל לא יכולה להיות עדה בתיק הזה. אני אסביר. בעצם אני טוען שכל מה שנטען נגד אולה לתיק שכאן הוא אבק הוא לא קיים, אני אסביר. הסביר חברי זה ברור שכבודכם יכולים להחליט אם הם מזמינים אותה לעדות או לא מזמינים אותה לעדות בשלב עכשיו או בשלב מאוחר ואם התביעה תבקש להעיד אותה בין אם ההגנה תבקש להעיד אותה, כבודכם הם אלה שיחליטו. אוקי, הם לא יאשרו את זה אוטומטית הם צריכים להשתכנע לפי סעיף 1 לפקודת הראיות לפי סעיף 106 לחסד"פ. עכשיו אם אנחנו מתמצתים את הבקשה של חברי עורך דין ירום הלוי אז בעצם נזיז רגע הצידה את כל הרעשי רקע את המהווים האלימים נדבר רגע על הליבה עצמה מה בעצם מפליל אותה לשיטתו, אז יש טענה של א.ח שבערך 12 שעות לאחר הרצח היא כביכול התוודתה בפניו שהיא זאת שביצעה את הרצח והיא הסבירה לו גם מכנסים וכולי וכולי, אוקי זה רכיב אחד הרכיב השני זה טענת ע.ג שנפטרה שכביכול אורה סיפרה לה בשנת 2014 שהיא זאת שרצחה. והדבר השלישי זה טענה של א.ב, דרך אגב למה הם בראשי תיבות? השם לא חסוי,

דובר:                         השם חסוי בתיק אחר,

עו"ד שוורץ:              אבל אל בתיק הזה.

דובר:                         לא כאן.

עו"ד שוורץ:              אוקי אז אפשר להגיד אין שום בעיה עם זה אני בוני א.ב שטענה שבסביבות 2016 או שלהי שנת 2015 לקראת התוכנית צל של אמת אולה אמרה לה שהיא מפחדת לעבור פוליגרף כי יגלו אולי שזאת היא. נניח הודתה בפניה. אולה בחקירות שלה את האמרות האלה היא מכחישה. בסדר? גם לגבי א.ח גם לגבי ע.ג גם לגבי א.ב. עכשיו רגע נדבר משפטית בוא מדמיין כאילו מחר כבודכם קובעים שאולה צריכה להעיד בבית משפט. בסדר? אז רובד ראשון אנחנו מבינים שהיא עדת הגנה בסדר? מזמין אותה עורך דין ירום הלוי מותר לו לשאול אותה שאלות בחקירה ראשית נכון? עד כאן אנחנו משערים אסור לו לחקור אותה בחקירה נגדית הוא לא יכול לשאול אותה שאלות מדריכות, הוא ישאל אותה מה קרה ב-6.12.2006 תענה מה שתענה. כנראה לא תודה ברצח ושם זה נגמר. אוקי זה הרובד הכי בסיסי שיש. אני רק מגיש לכבודכם כמה הוראות חוק ספציפיות שאני רוצה שיהיו בפני כבודכם.

כב' הש' קולה:         רק שהזמן של אדוני הולך ואוזל. חייבים לשמור על מסגרת הזמנים.

עו"ד שוורץ:              אז בוא רגע נבין משפטית הרי ההליך שכאן אין מחלוקת שאולה היא עדה, בסדר? או אמורה להיות עדה היא לא אמורה להיות נאשמת גם לשיטתו של חברי בסדר? עכשיו אנחנו מנסים רגע להבין מה קורה כאן. שלוש ההפללות הנטענות שהן הלב של הטענות של חברי נשים בצד את כל הדברים האחרים הרי הדברים האחרים גם לשיטתו לא יכולים לבסס הרשעה. לשיטתו סיוע, חיזוק whatever. אלה הבסיס. בסדר? בלעדיהם אין תיק נגד אולה במירכאות בסדר? עכשיו האמרות האלה הם עדות מפי השמועה. בסדר? לפי הטענה אולה אמרה ל-א.ח לפי הטענה אולה אמרה לע.ג. אוקי?

כב' הש' קולה:         כן הלאה.

עו"ד שוורץ:              אוקי הלאה, נלך ביחד קריאה מודרכת, סעיף 9, סעיף 9 לפקודת הראיות אמרת עד בביצוע עבירה אין חריג אחר רלוונטי בפקודת הראיות בתיק הזה, לא יכול להיות חריג אחר זה לא אמרה של קורבן, זה החריג הרלוונטי היחיד. ומה הוא אומר לנו משפטית? עזבו רגע סיפורים, משפטית הוא אומר שבעצם רק אם אמרה של אולה ניתנה בזמן ביצוע העבירה, שימו לב בזמן ביצוע העבירה,

כב' הש' קולה:         בסמוך לאחריו,

עו"ד שוורץ:              או סמוך לאחר מכן רק אז קבילה. עכשיו בוא נדבר רגע על הסמוך לאחר מכן, קודם ברור לכולנו שבשנת 2014 בשנת 2016 הביתה לא רלוונטי יוצא מהמשחק. נשארנו עם הסיפור של א.ח. א.ח לפי הטענה האמרה ההודעה שלה ניתנה 12 שעות לאחר הרצח הנטען. לפי כל הפסיקה בדקתי אותה קדימה אחורה אחורה קדימה הכי הרבה שנתנו זה 2003 לדעתי בתיק שירום הלוי היה סניגור יחזקאל בשה אני צודק? ששמה דרך אגב הוא התנגד נחרצות בכלל וטען שמה פתאום זאת לא אמירה קבילה אבל אין בפסיקה אין דבר כזה לא יכול להיות ש-12 שעות לאחר מעשה העבירה האמרה תהיה קבילה לתוכן שלה בפני כבודכם, ולכן אנחנו בסיטואציה משפטית שגם אם עכשיו א.ח מוזמן להעיד הפרקליטות להבנתי התנגדו לעדות שלו התנגדו, לגבי תוכן הדברים שהוא אומר לגבי אולה הם לא קבילים. כשהוא אומר 'היא אמרה לי 12 שעות לאחר מכן', נגמר זה לא יכול להיכנס לתיק המוצגים של בית המשפט עלם כל הכבוד. אין חריג אחר. אני רוצה רק להגיש לכבודכם למשל את ע.ב 755/11 כדוגמא יש התאמות פסיקה. רק לגבי העיתוי של האמרה, כלומר מה שנקרא סליחה שאנחנו מפריעים,

כב' הש' קולה:         אני רוצה להבין את הקונסטרוקציה. באמת עורך דין שוורץ אדוני מה הפירוש, אנחנו יכולים לקבל את העדות כך, אם נאמין חס וחלילה מבחינתכם כמובן שהיא אכן אמרה לא.ח, זה הכול. זה לא אומר שהיא אמרה אמת, זה שני דברים שונים.

עו"ד שוורץ:              לא,

כב' הש' קולה:         סליחה אדוני. עצם העובדה ש-א.ח שמע ממנה זו ראיה כשרה לכל דבר ועניין, לגבי מה שהוא שמע ממנה האם זה מוכיח את מה שהיא אומרת זה אמת זו שאלה אחרת לגמרי, זה משמעות של עדות שמועה ולכן כל מה שאומר לך עורך דין ירום הלוי ואמר את זה בעצם עורך דין לבפיש, אחרי שיבוא א.ח ויגיד ככה וככה וככה אז ככה. הוא אומר אני רוצה באמצעותה להכשיר את העדות הזאת. זה מה שהוא אומר.

עו"ד שוורץ:              אני רוצה רגע לחדד לכבודו,

כב' הש' קולה:         ולכן אני חשוב שאדוני קצת לא מדייק בבעיה של עדות שמועה.

עו"ד שוורץ:              אז אני רגע אחדד ואסביר למה להבנתי אני מאוד מדייק.

כב' הש' קולה:         אבל למה אדוני צריך להגיע לשם בכלל אדוני באמת אדוני מרחיב,

עו"ד שוורץ:              כי כל מה שאני טוען אדוני שגם אם ירצו אי אפשר להזמין אותה כי משהו אולי אדוני לא ירד לסוף דעתי שיש הבדל אדוני באשר לעצם אמירת הדברים להבדיל מתוכנם אמיתות תוכנם.

כב' הש' קולה:         נכון זה מה שאני אומר בדיוק. אז עצם אמירת הדברים, אומר א.ח היא אמרה, נניח שמישהו מאמין ל-א.ח שהיא אמרה, נניח שהיא אמרה. עכשיו אם היא תבוא לא אומר שהיא תבוא, אבל אם היא תבוא ישאלו אותה אמרת ל-א.ח או לא אמרת ל-א.ח. נכון?

עו"ד שוורץ:              לא.

כב' הש' קולה:         למה זה לא לגיטימי אז לשואל? אני לא רואה עם זה בעיה. משפטית לא מצליח להבין מה הבעיה.

עו"ד שוורץ:              אז אני אסביר, נעצור רגע ב-א.ח בסדר? לפני שאנחנו מדברים עליה בסדר? ברגע ש-א.ח רוצה להעיד לגבי תוכן הדברים, (לא ברור), אבל זה לא בעצם אמירת הדברים זה התוכן שלהם, התוכן שהוא טוען היא אמרה לי, התוכן, לא עצם זה שהיא אמרה לי, עצם זה שהיא אמרה לי אין לי מה לעשות עם הדבר הזה אדוני. משפטית אין מה לעשות עם זה. אני מדבר על התוכן שהוא אומר היא אמרה לי עשיתי, התוכן כאילו לא קיים, לא כאילו, הוא לא קיים. זה העניין המשפטי אדוני אחרת את הכל נכשיר עם עצם אמירת הדברים הוא אמר. לא, אבל זה בדיוק לב העניין כבודו משפטית לב העניין ואם אדוני צריך הפסקה אפילו על חשבון הזמן שלי שיקרא את האמרות שהפניתי אליו כי זה בדיוק לב העניין משפטית כל הטענה של חברי לגבי התוכן הוא לא מדבר על זה שהיא אמרה או לא אמרה. יכול להגיד הרבה דברים אולי כן אמרה לא אמרה. זה לא העניין הוא טוען לתוכן. הוא מבקש שכבודכם יקבלו את מה שאומר א.ח לגבי תוכן הדברים זה בדיוק העניין. בלי זה אין תיק נגד אולה, במירכאות, אין. זה הטיעון המשפטי שלי.

כב' הש' קולה:         לפי מה שאדוני אומר לנו עכשיו אז כל פעולת הדיבוב לא שווה כלום.

עו"ד שוורץ:              איך?

כב' הש' קולה:         כל פעולת הדיבוב לא שווה כלום, אז כל מקום שבו הנאשם או חשוד מתוודה בפני מישהו, גם אם הוא לא איש מרות, הוא לא שווה כלום,

עו"ד שוורץ:              שנייה.

כב' הש' קולה:         אי אפשר להטיח את זה בפניו.

עו"ד שוורץ:              ברשות כבודו,

כב' הש' קולה:         למה אי אפשר להטיח את זה בפניו? זה א' ב' של המשפט הפלילי.

עו"ד שוורץ:              אז רגע א' ב' של ג' ד' אני רוצה להגיד עוד משהו כבודו יש הבדל תהומי בין נאשם לבין עד. שנייה אדוני, אדוני אמר דיבוב וכולי. דיבוב נכנס לסעיף 11 בפקודת הראיות. נאשם שמישהו מעיד על משהו שאמר לו נאשם אין מגבלת זמן אדוני אין דרישה לספונטניות הוא יכול אם לצורך העניין יוגש כתב אישום נגדו שם זה משהו אחר. אני מדבר בפני כבודכם זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין יש הבדל בין אמרת עד לבין אמרת נאשם. מה שחברי מנסה לעשות כאן זה לקחת אותה להיות נאשמת והדבר הזה לא היה. ולא יכול להיות. זה בדיוק העניין. וזו הסיבה מדוע אי אפשר בכלל להביא אותה לעדות. לא כל שכן לעדות מוקדמת זה ברור. מה אמרנו לגבי הזמנים אדוני?

כב' הש' קולה:         שאדוני עבר אותם מזמן.

עו"ד שוורץ:              אה באמת?

כב' הש' קולה:         כן. עבר אותם מזממן.

עו"ד שוורץ:              טוב אז אני אשב אני אתן לחברי, הנקודה הזאת אבל הייתה ברורה?

כב' הש' קולה:         כן.

עו"ד שוורץ:              בסדר.

כב' הש' קולה:         יש לך 9 דקות לסיים.

עו"ד חקלאי:            כבודכם בהמשך לדברי חברי אני רק מזכיר ההרכב הנכבד של בית המשפט העליון סוף 2012 תחילת 2013 אותו הרכב שדן בערעור הראשון מטעמו של מר זדורוב ומחזיר את הדיון למחוזי כדי להתמקד במספר עדים.

כב' הש' צרפתי:       נדרש לכול הראיות ולקובץ המסמכים כנגד א.ק ולא ראה בזה כלום. קראנו. ראינו.

עו"ד חקלאי:            אוקי. נקודה נוספת כבודכם, אני סוגר כאן את המעגל, נכון שהדבר הזה עלה במהלך הדיון אבל אני אומר אותו ברחל בתך הקטנה, כבוד השופט נצר שלכולם ברור שעשה כאן את המלאכה הכי מעמיקה שיש אומר אין לייחס משקל ממשי לגרסתו של א.ח, יותר מזה, הוא כותב כמובן בצורה כל כך צנועה, "אני כמובן אינני קובע מסמרות" אומר כבוד השופט,

כב' הש' קולה:         אבל זה סעיף 184 בגלל שזה קדם לסעיף 183.

עו"ד חקלאי:            כן אוקי.

כב' הש' קולה:         באמת, הוא אמר גם זה וגם זה. צריך להתמודד עם זה, גם עם זה וגם עם זה.

עו"ד חקלאי:            אז לכן חשוב לי לומר מספר דברים ואני אומר,

כב' הש' קולה:         גם בהנחה, זאת השופט מלצר אמר את זה ב-184. כשמתחילים משפט חוזר מתחילים אותו מאפס, זו המשמעות. אז זאת זכותו של נאשם אני רוצה להביא עדים כאלה וכאלה וכאלה. ללא קשר למה שהשופט מלצר אמר או לא אמר.

עו"ד חקלאי:            אדוני אין לי וויכוח עם זה. אבל כן חשוב לי לומר שגם במסגרת אותה החלטה שלאורה אנחנו נמצאים כאן, היא התשתית שלאורה אנחנו כאן, נאמרו דברים לא כהערת אגב, נאמרו דברים בצורה מאוד מושכלת, מאוד זהירה, עם כל הכבוד, אחרי בחינה מעמיקה. ברשות כבודכם אני מבקש בכול לשון של בקשה. חברי עורך הדין לבפיש מטעם פרקליטות המדינה הגיש את אותו פרק, פרק י"ז לתגובת המדינה שלמעשה מפריך אחת ואחת את הטענות של א.ח אבל יותר מזה הוא מראה שמדובר במי שלאורך עשור התעלל בה מינית וגם הודה במשטרה שהתעלל בה מינית רק אחרי שהיא סיפרה את זה. בהתעלל בה פיזית ושבר את הלסת שלה. וסיפר את זה במשטרה רק אחרי שהיא סיפרה את זה והתעלל בה נפשית ושלח 700 מסרונים מאיימים כאשר היא החליטה שהיא רוצה לעזוב אותו ואיים עליה שיפיץ תמונות עירום שלה ברשת ומימש את האיום שלו. נהג באובססיביות בחנות באלימות, לבוא לומר שהאיש הזה פחד ממנה ולכן 6 שנים הוא שתק? זה לטעמי דבר באמת שאי אפשר לתפוס אותו. יתרה מכך ושוב אני לא ארחיב בושם פנים ואופן, אין לי הרבה זמן וגם כבודכם תלחמו אותי, המשטרה מצאה לפי הפרקליטות וכאן אני חולק על חברי עורך הדין ירום הלוי כן נעשתה בחינה מעמיקה. המשטרה לקחה את המחשב של א.ח וראתה שהוא בונה שם שתי טיוטות שהכותרת של הטיוטה הראשונה היא ההודאה ושם הוא מנסה להתאים את הדביר לאותם חללים לכאורה שנשארו בהכרעת הדין של מר זדורוב מ-2010. פתאום הוא עוסק שם בטביעות נעל. אגב הוא מדבר שם על נעל עקב כאשר הבדיקה המדעית מוכיחה שבכל מקרה העקיבה איננה תואמת את מה שהוא מדבר שם. כבודכם, מדובר באדם שהיכה באכזריות ואנס באכזריות ואגב נאמרים דברים, אני לא רוצה פה יותר מדי לצנעת הפרט אבל גם נאמרים שם דברים עליו לגבי יציבותו הנפשית לגבי עברו הפסיכיאטרי ועוד ועוד ועוד. כל הזמן הוא אמר שהוא חשש ממנה, ואולי גם חשש שהיא תברח מאימת הדין, אז מדוע הוא שלח מסרונים, שוב זה נמצא גם בפרק י"ז, לאולה ולמכריה ולבני משפחתה לרבות איומים להסגיר אותה למשטרה? אתה כל כך חושש? אז למה אתה הולך ומספר להם מה אתה הולך לעשות? אבל מה שהכי מדהים האיש הזה הרי הוא באמת מבריק בתחום ההאקריות בתחום ה-, הוא שולח איומים מחשבון הפייסבוק שלה לגבר שהיה איתה בקשר ואותו גבר מנתק איתה את הקשר ומתלונן עליו במשטרה. שוב, הכול מופיע שם. אז איך זה שאם אתה כזה גאון בתחום מחשבים לא ניסית להקליט אותה? לדובב אותה? לצלם אותה מודה באשמה? אולי מפני שהיא לא אשמה. כבודכם יש לנו לפחות שני עדים גם אלה שכרגע דיברתי עליה וגם גבר נוסף שסיפרו ש-א.ח דרש מהם לא לדבר עם א.ק. שוב ושוב עולים דפוסים של גבר מתעלל רכושני קנאי ואלים שלא רק תווה עלילת שווא אלא שהמשטרה מעמת אותו עם ההיבטים הקשים שהוא עשה לאולה, הרי בעברה בהודעה הראשונה לטענתו הוא פחד ממנה, פתאום בהודעה השנייה שלו לאט לאט זה צץ והוא אומר את זה לחוקרי המשטרה בשפה וולגרית בשפה מינית מכוערת. לא מינית אלא אלימות מינית. הוא מדבר בהודעה הראשונה הוא אמר שהיא סיפרה לו שמישהו פגע בה מינית ואז הוא לקח אותה והכניס אותה למקלחת. פתאום בהודעה השנייה שהיא סיפרה את האמת הוא מודה שהוא פגע בה, אני בכוונה אל מפרט זה הכול מופיע שם פגע בה אחרי שהוא שמע ממנה שהיא נאנסה בידי אחר. אלה דברים באמת שהדעת לא תופסת. אני יכול כמובן להמשיך עם ההיבטים האובססיביים הכוחניים,

כב' הש' קולה:         עורך דין חקלאי.

עו"ד חקלאי:            כבודכם, כותב הפרקליטות ומאחר שעברתי על הראיות הגולמיות אני בכל הכבוד מבקש לחזק אותם. פערים עצומים בתוכן הטיוטות הבדיוניות לבין תוכן הודעותיו במשטרה. ב-3.5.2012 הודעתו השנייה כותב כל אחד ואחד מאירועיי האלימות הקשים שהיא מסרה בעדותה. כבודכם אולה ביקשה וגם אנחנו ביקשנו קחו מגופי דגימות DNA וטביעות אצבע, תשוו אותם לזירת הפשע. אין שום התאמה בין ה-DNA וטביעות האצבע, קרי הראיות המדעיות שנלקחו ביוזמתה ובהסכמתה לזירת הפשע. אם כבודכם בכל זאת יתעמקו זאת אומרת יאמרו טוב אנחנו צריכים באמת להאמין בהיבטים לגופם של דברים שטוען עורך דין ירום הלוי אני מפציר בכבודכם לצפות בעימות בין אולה ל-א.ח. זה מראה עד כמה מדובר בעלילת שווא כמה זה לא מחזיק מים. הוא דיבר על סכין שהם קנו בחנות ריקושט שבעזרת הסכין הזה ביצעה את הרצח. מה התברר? שהסכין הזאת נתפסה כמה חודשים לפני מועד הרצח, היא בכל הייתה בידי המשטרה. אומרים לו רגע אבל הסכין הזאת הייתה בידי המשטרה בזמן הרצח. 'אה בעצם הייתה סכין אחרת' אז אומרים לו 'בוא תראה לנו קבלות להעיד על מודע שבו זה נקנה'. –'לא, זה נקנה במזומן'. –'ולמה קניתם אותה?' –'קנינו אותה לאימא של אולה'. אז למה לא הבאתם לה אותה? אין לו תשובה על הדברים הללו. הוא מדבר על חתך יחיד בצוואר, ממצאי הנתיחה: חתך כפול. מדבר על זה שהיא נשכה את תאיר בחתך, רצתה לטעום את הבשר, אין סימני נשיכה לפי דוח הנתיחה. טוען שאולה השכיבה את תאיר על הרצפה – תא השירותים קטן מדי אי אפשר להשכיב. טוען שאולה עשתה חתכים עדינים בבטן כי רצתה לטעון מעיים, דברים מזעזעים. ממצאי הנתיחה: אין חבלה בבטן של תאיר, כבודו אני רואה ואני מסיים. המשטרה ראתה בשחזור כיצד ניתן לצאת מהתא בהתאם למסלול עקבות לא מזוהות,

כב' הש' צרפתי:       זה לא נמצא ב-40 העמודים שעורך דין בלפיש הציג לנו? נו באמת. אני מרשה לעצמי לנחש שכן. נו.

עו"ד חקלאי:            כבודו בסדר גמור. מתקבל. אז אני רוצה לומר משהו שלא נמצא שם. שני דברים אחרונים ודי. ראשית אנחנו טוענים בתוקף שהיא לא הודתה באזני א.ב. לא הודתה. והפרקליטות מראה את החקירות של המשטרה חקירות המשטרה של א.ב פתאום היא חוזרת בה מהטענה שהיא הודתה באוזניה. וזה עוד לפני שאלות הקבילות, המשקל, השמועה לא שמועה. לגבי ע.ג והפסיכיאטרית. כן הטענה שאמרה כך וכך מעבר לזה שזה עדות מפי השמועה אבל צריך לזכור שלדעת הגורמים הטיפוליים המהימנות הן של אולה ושל ע.ג במועד מסירת המידע נוכח מצבה הנפשי אני ככה מצטט מדברי הפרקליטות קשה מאוד לדעת מה באמת נאמר שם, עד כמה המסרים נקלטו בצורה מדויקת, מה שבטוח הוא בזה אני מסיים בכל החקירות שלה במשטרה כולל לאחר שנתפסה עם אותו ניסיון תקיפה באמצעות שבר הבקבוק של אותו גבר היא מודה שהיא ניסתה לתקוף אותו. אבל מכחישה בתוקף כל הזמן שהיא רצחה את תאיר כולל שהיא במצבים פסיכוטיים קרי ללא הגנות פסיכולוגיות משמעותיות. גם בטיפול שלה היא מכחישה שהיא רצחה את תאיר, עם כל הכבוד לדחפים שבהחלט מאוד מפחידים,

כב' הש' קולה:         עורך דין חקלאי משפט אחרון.

עו"ד חקלאי:            המשפט האחרון כבודכם שגם אם אנחנו צוללים לגופם של דברים מה שאני סבור שאין כלל לעשות אנחנו מוצאים שהגרסה היא גרסה רעועה, לדחות מכל וכול.

כב' הש' קולה:         תודה רבה, 20 דקות לעורך דין ירום הלוי.

עו"ד לבפיש:             חברי התייחס ארוכות לשאלת הראיות אני אקרא לזה סוגיית הראיות, אני בכוונה לא,

כב' הש' קולה:         אנחנו מבינים.

עו"ד לבפיש:             משתי סיבות, האחת שחשבתי שמבחינה דיונית אין צורך שבית המשפט הנכבד הזה יכריע בכך רגע להיכנס ללב הראיות האלה, זה דבר אחד וחשבתי שתיים שזה יבזבז את זמנו של בית המשפט והדברים באמת נמצאים שם. ככל שבית המשפט רוצה יותר מהתגובה, חברי שאל אותי על הנספחים כי לא כל הנספחים חברי,

כב' הש' קולה:         די לנו במה שיש לנו כדי לקבל החלטה. עורך דין ירום הלוי 20 דקות בבקשה.

עו"ד הלוי:                תודה רבה.

כב' הש' קולה:         עכשיו 1:20 יש לאדוני 20 דקות.

עו"ד הלוי:                בסדר, למרות שכבודו,

כב' הש' קולה:         אמרתי בעוד חצי שעה הורדתי לך 10 דקות, אבל הורדתי לך 10 דקות על התנהגות טובה.

עו"ד הלוי:                בסדר כבודו, טוב, קודם כל חבריי טענו, אני אחלק את זה 10 דקות לעניין הראיות, 10 דקות לעניין הצו לעיכוב יציאתה. לגבי הראיות חבריי טוענים שבעומדי על כך שלא התוודתה בפני א.ח כן זה גם הסניגורים של אולה וגם המדינה הפרקליט, אני מפנה לסעיף 126 שלא הגשתי לכם, אבל פשוט הוא בידיעתי, של תגובת המדינה לבקשה להוספת ראיות חדשות לערעור שהוגשה בזמנו על ידי הסניגורים. אני מדבר על שלהי שנת 2012 2013, אני מצטט הפרקליטות אמרה כך "לא ניתן לשלול גם את האפשרות כי א.ק סיפרה ל-א.ח בסיטואציה כלשהי במסגרת מערכת היחסים הפתולוגית שביניהם כי היא מעורבת ברצח". אוקי? כלומר הפרקליטות שכחה ואולי עורכי הדין של א.ק לא יטעו שהמשפט הזה נאמר על ידי המדינה שלא ניתן לשלול שהיא כן אמרה לו את הדברים האלה. זה (לא ברור) בפי כל. וזה אני מדבר אחרי כל הראיות שנטענו נכתבו ונטענו מקצתם בעל פה זה קודם כל דבר שני לגבי אולה אני מפנה, לא כיסיתי את כל הבקשה, אני מזכיר את אם תסתכלו בקלסר, תסתכלו בנספח מספר 10 בבקשה, מספר 10 זה אמור להיות זה מזכר של יריב עמר. תסתכלו בסוף היא אמרה שהיא באה עם סכין ורצתה לדקור את שוקרון וכו' בסוף היא אומרת לה 'תגידי עשית מעשים כאלה?', גם באמצע וגם בסוף, 'עשית מעשים כאלה בעבר?' אז היא מצחקקת ולא רוצה לענות. אתם רואים את זה?

כב' הש' קולה:         כן אבל זה אדוני נזכר, זה נזכר בבקשה המקורית כבר.

עו"ד הלוי:                נכון, אני רק אומר במענה ש-א.ק מניפולטיבית ולגבי העבר שכבר שואלים אותה, היא לא רוצה לענות, אם היו דברים בעבר. ואני מזכיר יש את הראיות על תאיר, לא נחזור, יש לנו שוקרון ויש לנו את השכן שרצתה לרצוח. עכשיו עוד הערה, לגבי, חבר שלה לא הסגיר אותה א.ח 56 שנים כי הוא היה חבר שלה. הוא היה חבר שלה הוא ראה את עצמו כמובן כשותף, טעה לחשוב, ומן הסתם זה סיבה מספיק טובה, ביחד איתה מה הוא יזכיר שהוא יחד איתה, אנחנו ראינו את המקרים שכשאתה יודע משהו ונפרדים אז מתחילים ללכלך. אבל לא כל לכלוך הוא שקר, דוגמאות אני לא צריך. הטיעון מובן. בטח כשהם נפרדו והוא רצה גם לנקום בה. אבל לא כל נקמה היא שקר. בוודאי, אמרתי כבר ואני אוהב טיעון אינטליגנטי, בטח שהוא רוצה לנקום בה הוא שונא אותה. זה לא הופך את זה לשקר זה רק מזכיר למה זה כבוש. וכלפי הסכינים אני רק אעיר הוא אמר כמה וכמה פעמים גם בעדותו הראשונה בסעיף 36 לבקשה גם בעדותו מה-8.5 היו שני סכינים,

כב' הש' קולה:         שני סכינים. אחד שנתפס, אחד של האמא.

עו"ד הלוי:                נכון וגם בעימות אני זוכר בעמוד 17 לעימות הוא אמר את זה ולפי החישוב שלי זה אמור להיות 17 אז אמור להיות 25 במספור לפי החישוב שלי. גם בעימות הוא אמר את זה. עוד משהו? אני עובר לחצי השני.

כב' הש' קולה:         נכון.

עו"ד הלוי:                קודם כל עוד משהו פרוצדורלי, טענו חבריי שחוק בתי המשפט מדבר על מי שהוזמן אז אב בית הדין כבר העיר, אני מן הסתם מצטרף לטענתו כי זה מה שסברתי כל הקונספציה היא שבית המשפט יזמין נהרי שיזמין את אולה למתן עדות ובת בבת במקביל שנייה אחרי שהוא מזמין אותה למתן עדות יוציא צו עיכוב יציאה מהארץ. עוד דבר אחרון בעניין הראיות כן. היה פה ניתוח שלם של עורך דין שוורץ כן שהיא הייתה, ולכן לפי סעיף 9 לפקודת הראיות בסמוך וכו' וכו' אבל אני רוצה להפיל את זה די במהירות, את כל הקונספציה. נגד אולה יש המון ראיות מכול הסוגים. אני אתן דוגמא, התצהיר שלה, היא מרצונה כותבת בתצהיר חתום ולא (לא ברור) אמרה שהיא מעורבת ברצח וכו' וכו.' אז מה? אז זה עד שאומר על עצמו לא אמר בסמוך למישהו אחר היא אמרה על עצמה וכו' וכו' ונחקרה במשטרה חקירה על זה. אז מה? סעיף 9 לפקודת הראיות. מה שאני בא להגיד יש המון ראיות כנגדה מכל מיני סוגים, או למשל בתור דוגמא הודאתה שהכינה סכין וכפפות לרצוח את השכן בפני קריינין. אז זה היה ב-2014 נכון אבל יש לנו עוד סט של סכין וכפפות. יש לנו כל מיני,

כב' הש' קולה:         אדוני כבר ממחזר את עצמו זה כבר אדוני כבר אמר בחלק הראשון.

עו"ד הלוי:                אין בעיה, מקבל. אז אני אומר לכן אני אומר מהזווית מחזקת את הטיעון שלי שאין לנו צורך להידרש לניתוחים האלה שהיא תבוא בתור עדה וכו' וכו' שאני מסיים בכך רק את הטיעון הזה שגם איזו עדה זו? הרי אנחנו מכירים במשפט עדים שהראיות מלמדות שהם חשודים בעצמם ונחקרו. מהמון המון שנים אז חוקרים אותם על הראיות שיש כנגדם למרות שהם עדים. באותו רוח דברים חבריי אמרו, למה עורך דין הלוי לא פונה לפרקליטות לבקש שיעמידו אותה לדין? אני לא מדבר בגוף ג', אני שונה אנשים שמדברים על עצמם בגוף ג'. גוף שלישי, אני פניתי, אמרתי המון פעמים,

(מדברים יחד)

כב' הש' קולה:         וצירף היום.

עו"ד הלוי:                אז שהם לא הצהירו ולא חקרו אותה תחת אזהרה,

כב' הש' קולה:         למה העיכוב יציאה מהארץ?

עו"ד הלוי:                יופי אני עם כבודו. אז אני אפנה לפרקליטות. עכשיו טוב, קודם כל אף אחד מהטוענים מנגד גם הפרקליטות וגם נציג הפרקליטות התובע וגם עורכי דינה של א.ק של אולה לא התמודדו עם המסמך נספח 81 שהגשתי. לא התמודדו. הטענה היחידה, קודם כל התביעה בכלל לא התייחסה עכשיו כי לא, אם יכלה להתמודד הייתה אומרת משהו, מילה לא התמודדה. עכשיו אני אומר לה עורכי דינה הטענה היחידה שנשמעה אחת בלבד לגבי המסמך ורצונה לעבור לתושבות קבע לאוקראינה זה שהיא צריכה את זה בשביל שכל 3 חודשים היא צריכה לחדש את אשרת התייר שלה. אתם, עוד פעם זו שאלה רטורית, אני מדגיש, אני לא חוקר את כבודכם. אתם פעם שמעתם על כזה דבר שמישהו עמל וזומם להוציא תושבות קבע רק בשביל לא להצטרך לחדש את האשרה שלו? של 3 חודשים של תיירים? של תייר? אני לא שמעתי אני בן 60 עוד מעט כל אחד מהמותב הנכבד הזה יחשוב עם עצמו על איזה תירוץ לא מכבד ולא מכובד כן. צריכים מסמכים המילה מסמכים מי ייעץ לי להביא את המסמך הזה או הזה, כל זה בשביל שהיא לא תחדש את התיירות ל-3 חודשים. וגם במסמך כתוב לכם, הרי יעיפו אותי כמו זבוב, היא לא רוצה לעוף משם. כלומר אני מגיע לכך שאין התמודדות של ממש רצינית עם המסמך. אני יודע שהנטל עליי, הנטל עליי זה ידוע אבל אני סבור שעמדתי בנטל ואין התמודדות. זאת אומרת הנטל עכשיו עליהם לסתור את הנטל שפה עמדתי והם לא עומדים בו. אף אחד לא עומד בו. כן גם הטיעונים לא נגעו לעניין, זה שיוצאת מדי פעם לחו"ל לא מתמודד עם נספח 81. אני לקראת סיום.

כב' הש' קולה:         יפה.

כב' הש' צרפתי:       סיימת.

עו"ד הלוי:                אני כבר אומר שאני לקראת סיום.

כב' הש' קולה:         משט אחרון?

עו"ד הלוי:                אולה חשובה למשפט, אני מסיים בסעיף 117, עורכי הדין יפנו שהעדות המוקדמת חשובה לבירור האשמה. ואני אומר לבית המשפט חשובה לבירור האשמה כמובן לא ישירות בוודאי אין קשר בין הנאשם המבקש לבין אולה. מעולם לא היה. אז נכון ישירות אני אוהב לטעון אינטליגנטית, אין קשר ישיר לבירור אשמה. אני מכבד את עצמי ואת חבריי אבל יש קשר עדיף לבירור אשמה. וברורה טענתי בנדון וזעקתי בנדון בפרופורציות המתאימות כסניגור בבית משפט זעקתי עם כל הראיות, בטח שיש קשר עקיף, כן. ואני לא אחזור על הדברים, אתם הרי לא מתבקשים להכריז שהוא רצח, בטח שיש קשר עקיף במסגרת כל הראיות שתובאנה במשפט. וכשזה המצב עם חתירתה לתושבות קבע עם כל המשמעויות בכך, אני מבקש לסיכום א' תואילו להזמין אותה לעדות מוקדמת. אדרבא לא שאני אוהב את אולה ובסוגריים אני אגיד גם אני לא שונא אותה היא בסך הכול אישה מסכנה ועוד זאת גם אני אפילו אני באמונתי עם כל הראיות לא חושב שמגיע לה מאסר עולם, אני חושב שהיא רוצחת אבל אין לי ספר שהיא רצחה את תאיר בהתקף פסיכוטי אז זה בסוגריים של הסוגריים אבל אני אומר אדרבא תזמינו אותה, תקבעו דיון יחסית מוקדם לעדותה, תעכבו את יציאתה מהארץ ואחרי העדות כן, אני לא משטרה, אני לא הרחקתי לכת להגיד 'טוב עכשיו תעצרו אותה ותכניסו אותה למאסר עולם'. זה לא אדוני.

כב' הש' צרפתי:       טוב.

עו"ד הלוי:                אז בבקשה. אם הפרקליטות לא תרצה לעשות כלום, אז היא תיתן עיכוב יציאה מהארץ. זה כבר מעבר לרצונותיי, אדרבא ואדרבא אבל צריך לעכב את יציאתה מהארץ.

כב' הש' קולה:         תודה רבה.

עו"ד הלוי:                תודה רבה.

כב' הש' קולה:         אפשר לכבות את ההקלטה.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: