פרט מוכמן - ידע 4 ימים לפני המשטרה שהמנעול בתא שבור