4 ימים לפני הרצח רומן קרא מאמר 'איך להכניע אדם באמצע דקירתו באזור הסנטר'