דק' זייצב

הידעת? אין שעת מוות בדוח הפתולוגי של ד"ר זייצב

בחוות הדעת שהגיש הרופא מטעם המכון לרופאה משפטית, ד"ר זייצב לא נכתבה שעת המוות, בדקו בעצמכם.
אגב, חיפוש של של הרופא בגוגל יביא לכם שלל תוצאות כגון תחקיר על עבודתו בתוכנית 'עובדה' דין משמעתי, ועוד..