ציון ארביב עד תביעה מס' 47

עד תביעה מס' 47 ציון ארביב מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שוחט – פינק:

ש.מה תפקידך במשטרה ובצח"מ

ת.אני הייתי חוקר בצח"מ, חוקר בתשאול ימ"ר גליל

ש.ביום 6/12/06 ערכת זכ"ד, תפסת רשימת נכנסים

ת.כן

מוגש ומסומן ת/555
ש.ב – 10/12/06 גבית הודעה מהמאבטח חנוך סימנה ושאלת בקשר לאדם בשם ישראל ובחלק מהפעמים כתבת רפאל, למה התכוונת

ת.הייתה טעות כי רפאל זה החשוד הראשון התמהוני שנעצר והתבלבלתי, טעות סופר בינו לבין החשוד השני ישראל שנעצר לאחר מכן

ש.ביום 7/12/06 ערכת דו"ח תפיסה של בגדיו של הנער ח.ר.

ת.כן

מוגש ומסומן ת/556

ש.ביום 19/12/06 ערכת זכ"ד של הפעלת הקלטה מ"ט 172/06 (מתייחס לתמליל ולקלטת – ת/21 ו – ת/22)

ת.נכון

מוגש ומסומן ת/557

ש.בהקלטה יש שני קטעים שבהם נראים הנוכחים בחדר בוידיאו אבל לא שומעים את הקול, מה יש לך לומר על כך

ת.אני אסביר, אני התבקשתי ע"י רפ"ק שמעוני לגשת לחדר מ"ט להקליט שיחה בין רפ"ק סשה לחשוד, מה שקרה בדיעבד מי שנכנס לחדר היה רפ"ק יורם אזולאי, לא הייתה קלטת בעמדת המ"ט, חיפשתי קלטת בארון המוצגים, עד שפתחתי את הקלטת זו הייתה ההפסקה הראשונה עד שנשמע השמע, לאחר שהם דיברו ראיתי את יורם יוצא ואז הבנתי שיורם סיים את השיחה, הפסקתי את ההקלטה, זה ההפסקה השניה שהייתה כי יורם חזר לאחר מכן

ש.ואז מה עשית בעצם

ת.אני נשארתי בעמדה עד שהם יצאו לגמרי, בסיום סגרתי את הדלת של החדר בו הייתה ההקלטה

ש.אני מבקשת להקרין קלטת מ"ט 120/06, נכחת בחקירה של הנאשם, זה היה ביום 21/12/06, אני מפנה ל – ת/28 ולתמליל ת/29 , הקטע מתחיל ב – 08:15:00 ומסתיים ב – 08:18:48 – מה מידת ההיכרות שלך עם הנאשם עובר לשיחה הזו

ת.אני לא חקרתי את הנאשם, מידת ההיכרות שלי הייתה כמו כל אחד מאנשי הצוות, אני לא התערבתי בחקירה, זו לא הייתה חקירה מה שראינו בקטע, ת/28, לפני כן אני הגשתי אוכל ושתיה לנאשם, במסגרת הזו נעשתה הפסקה לאחר החקירה שלו ואז הבאתי לו אוכל ואז בשיחה אקראיתש הוא יושב איתי הוא מספר לי כמה קשה לו כל הנושא הזה, זה משא כבד בשבילו, כל המקרה, הוא מתוודה בפני שהוא רצח אותה, זה מה שקרה, זו הייתה שיחה אקראית ביני לבין הנאשם, הייתה לפני כן חקירה של הקלטה שבה נדמה לי היה רפ"ק יורם ועוד קצין שאיני זוכר את שמו ואז נעשתה הפסקת אוכל והבאתי לו את הכלכלה, ואז ישבתי עם הנאשם והוא סיפר לי כמה קשה לו עם מה שהוא עשה


לשאלת בית המשפט:
.זה הופעל רצוף

ת. כן

ש.ביום 8/1/07 ערכת דו"ח תפיסה וסימון באשר למוצגים מאתר תאנים

ת.כן

מוגש ומסומן ת/558

ש.בנוסף לזה גם צילמת את המוצגים

ת.אמת

לוח התצלומים מוגש ומסומן ת/559

ש.ביום 14/1/07 ערכת דו"ח קבלת כתבות מעיתון "וסטי"

ת.כן הדו"ח מוגש ומסומן ת/560

ש.ביום 14/1/07 ערכת ביקורים בחנויות נעלים באזור הצפון, ערכת רשימה של חנויות בעכו ובנהריה

ת.אמת


מוגש ומסומן ת/561

ש.מה זה הטבלה הזו

ת.התבקשתי ע"י ראש הצוות לצאת לחנויות בעכו ובנהריה ולבדוק נעליים מסוג סלמנדרה, הטבלה הזו מצביעה על החנויות שביקרתי בהם

ש.איך ערכת את הטבלה הזו

ת.את הטבלה אני אישית ערכתי, אני רשמתי לאור מה שנתבקשתי, שם המקום, תאריך, שם החנות, מי היה בחנות וטלפונים שאם במקרה ויצטרכו, נחזור אליהם

ש.ביום 26/2/07 ערכת זכ"ד לגבי אותה בדיקה של סקר הנעליים של הטבלה שנתבקשה

ת.התבקשתי לפרט יותר לגבי מה שנאסף בטבלה ואז פירטתי בדו"ח בנפרד שרוב החנויות לא ידעו על איזה סוג נעליים אני מדבר בכלל פרט לחנות אחת ברגבה, חנות "גלי" שטענו שמכירים את הנעל אבל אין להם אותה על המדף אלא רק במחסן ולנשים בלבד ולא לגברים הזכ"ד מוגש ומסומן ת/562 (מוסכם כי התאריך הנכון הנו 26/2/07 ולא כמצוין)

ש.במהלך החקירה תחקרת תלמידים מכיתות י"א 1 ו – י"א 2

ת.אמת, אני מאשרהדוחות מוגשים ומסומנים ת/563

ש.מה הייתה המטרה

ת.המטרה הייתה לערוך סימון כדי לבדוק מי יודע ומה יודע

ש.ביום 10/12/06 תפסת קבלה וצילום יומן של ד"ר יצחקי חיים

ת. אמת


מוגש ומסומן ת/564

ש.מה זה

ת.החשוד ישראל במסגרת העדות שלו מסר אליבי, האליבי נבדק, אומת וזה חלק מהאליבי שלו שהוא טען שהיה אצל רופא השיניים הזה ביום הרצח של המנוחה, הקבלה מעידה על תשלום והפתק זה דף מהיומן של רופא השיניים שבו רשומה השעה שבה ישראל היה אמור להיות בטיפול שיניים

ש.ערכת 13 דוחות בתאריך 26/12/06

ת.נכון

הדוחות מוגשים במקובץ ומסומנים ת/565

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך ל – ת/ 558 , זה דו"ח תפיסה של 8 פריטים שבודדתם מ – 4 ארגזים של בגדים שאספתם מאתר תאנים

ת.כן

ש.8 פריטים האלה מתוך כל הארגז, אלה היו היחידים שהגיבו לדם ובגלל זה לקחתם אותם וסימנתם אותם ואת השאר השמדתם

ת.אני התבקשתי ע"י ראש הצוות לקחת מספר בגדים מאותו יום, להעביר אותם לרפ"ק ינאי על מנת לבדוק האם הבגדים מגיבים לדם, מתוך כל הערימה הזו הגיבו רק 8 פריטים

ש.והשאר השמדתם

ת.החזרתי לראש הצוות

ש.ובהוראת ראש הצוות, כל 4 הארגזים למעט 8 הפריטים הושמדו, אני אומר לך זאת כנתון, לפני שזה הושמד, אתם או אתה או אם ידוע לך, לא לקחתם את הבגדים האלה לרומן זדורוב ושאלתם אותו אם זה שלו או אם הוא מזהה אותם

ת.אני אישית לא

ש.כלומר לא רק אתה, אף אחד מצוות החקירה לא טרח לקחת את הבגדים האלה שנמצאו, בגדים שרומן אומר שאין שם דם, לא טרחתם אף אחד לבוא לרומן ולשאול אותו אם הוא מזהה את אחד הבגדים כמכנסיים שלו מפני שיצאתם מנקודת הנחה שמה שרומן אומר הוא משקר וכנראה שהמכנס היה ספוג בדם ולכן תפסתם רק מה שספוג בדם ואת השאר השמדתם

ת.את השאלה הזו תפנה לראש הצוות, אני מאמין שהוא יתן לך תשובה מדויקת

ש.אני מציג בפניך זכ"ד מיום 8/12/06, זה אתה כתבת

ת.כן מוגש ומסומן נ/94

ש.האם זה כולל גם את השומרים וגם את המורים

ת.נלקחו טביעות אצבע מכמות לא מבוטלת של כל האנשים, כולל מי שהיה כאן בחקירה, לגבי השאלה שלך, רובם

ש.שומרים, כולל מורים

ת.חלקם, למיטב זכרוני

ש. מפנה ל- ת/557 , זכ"ד שכתבת בענין ההפעלה של המ"ט. אני מבקש להבין למה נחוץ בכלל קלטת שמע שאיננה בכלל בעמדה, אם יש קלטת וידיאו

ת. בלי קלטת שמע לא תהיה הקלטת אודיו בקלטת הוידיאו בלבד

ש. באיזו שעה ביצעת את המתואר ב
ת/557

ת. לא זוכר

ש. אני מניח, מן הסתם לפני החקירה

ת. לא זוכר. רשום לך מה עשיתי, גם הסברתי.

ש. הואיל ולא ציינת שעה, אני רוצה לעשות הצלבה בזמנים. ההגיון אומר שמן הסתם מכניסים קלטת בתחילת החקירה ולא בסופה

ת. הכנסתי את הקלטת במהלך החקירה

ש. אני מחזיק בידי טופס דו"ח מ"ט [סומן ת/186 ] הדו"ח הזה עשה אותך עמיתך, אבי אלוש בהתייחס לקלטת 172 מיום 19/12 של הקלטה+הסרטת אודיו+וידיאו. הוא גם התקין וגם הפעיל, זה הדו"ח. אני מבקש לשאול אותך אם מר אלוש מציין ב- ת/186  שהוא התקין מכשיר הקלטה והסרטה והוא חתם בסעיף 2 "נעשתה פעילות מכינה הכוללת בדיקת תקינות…" – מבקש להבין איך זה שאין קלטת פתאום?


עו"ד ענבר
: העד אלוש העיד כאן לפני חמש דקות והסביר שהוא הכניס שתי קלטות והוציא אותן וכו', למה להטעות את העד?


עו"ד שפיגל
: אני חוזר בי מהשאלה.


העד ממשיך:

ש. התמליל הזה ש-נ/9 , באורך 6 דקות ו-14 שניות. ממש לפני היציאה לשחזור. יש שם הפסקות קול, פעם של 52 שניות, פעם של 36 שניות. שמעתי את הסברך לבית המשפט מה קרה. אני מבקש לשאול האם תיעדת זאת במזכר, כל הנושא שיורם אזולאי נכנס ושהוא יצא הפסקת את ההקלטה וכו'.

ת. לא תועד. נרשם הדו"ח ת/557.

ש. הדו"ח הזה, מתייחס להכנסת הקלטת בפעם הראשונה, שלא היתה. נכון?

ת. מה זה לא היתה?

ש. ת/557  מתייחס לאיזה ארוע ספציפי, הוא לא מרחיב מעבר לנושא של הפסקה שניה. יש כאן את התייחסותך שנותנת הסבר למה היתה הפסקה ראשונית, אין כאן התייחסות להפסקה שניה.

ת. הסברתי מדוע.

ש. כששאלתי למה זה לא תועד ענית ת/557

ת. אתה מטעה את בית המשפט, אני אמרתי, שתיעדתי זאת בכתב, לא דיברתי על הפסקה שניה אלא אתה דיברת עליה.

ש. למה לא תועד

ת. אין לי תשובה, לא זוכר.

ש. אם זכרוני אינו מטעני, העדת כאן בחקירה ראשית, אתה עם ותק רציני, נכון?

ת. כן.

ש. נעבור ל-מ"ט 120/06 [נ/71] מיום 21/12 – אני מפנה אותך לעמ' 3 בקטע האחרון שבו אתה אומר לנאשם, "כדי שהלב שלי פה…" יש קטיעה בהקלטה.עו"ד ענבר
: יש דיסק ואפשר לראות בו את הכל.


העד ממשיך:

ש. מופיעה שם קטיעה, אתה לא האיש הטכני, אני לא בא אליך בטענות למה ואיך, אני מבקש לשאול, האם זכור לך מה אמרת?

ת. אני מבקש לראות את הדיסק, אני לא יכול להתייחס לקטיעה בתמליל של הסניגור. אני לא יודע אולי בלעתי באותו רגע רוק לכמה שניות.


עו"ד ענבר
: נ/71 הוא תמליל של חברי, לא הסכמנו לתוכנו אלא להגשתו.


בשלב זה מוקרן חלק נוסף של הדיסק, מהדקה 04:56.

העד ממשיך:

ש. האם אתה יכול להסביר את הקטיעה לאחר ההקרנה

ת. אני הסברתי לנאשם באותו מהלך של השיחה, מדוע אני רוצה שהוא יספר את האמת ורק את האמת, כשחשוב שלא יבוא בטענות, אני מסביר לו שבית המשפט לא יאמרו וגם עו"ד לא יאמר שהוא סתם אומר. הסברתי לו מדוע חשוב שהוא יאמר את האמת. זה היה בקטע שחסר.

ש. אמרת באותו הקשר לכב' בית המשפט "רומן הודה ברצח בפני". ב-נ/71 אתה יודע כמה פעמים רומן אמר לך שהוא לא עשה זאת, לא יודע – ידוע לך, אתה זוכר את זה

ת. הוא אמר אני הרגתי אותה, אני רצחתי.

ש. כמה פעמים הוא אמר לך באותו קטע קצר, של 4 עמודים שהוא לא עשה זאת

ת. לא זוכר, אני זוכר שהוא אמר שזה משא כבד, שקשה לו, הסביר את הרגשות שלו, נתן דוגמא שהוא מחזיק משהו כבד על הכתף. אני לא זוכר שהוא אמר שהוא לא עשה.


בשלב זה מוקרן עוד חלק נוסף של הדיסק מהדקה 00:06:06.

העד ממשיך:

ש. "בוקר קורא לך" מי זה בוקר?

ת. ראש צוות

ש. בוקר ראש הצוות ישב בבקרה יחד עם יורם אזולאי, בזמן שאתה שוחחת

ת. אתה שואל אותי? תשאל אותו.

ש. הוא קרא לך ואתה הלכת

ת. בוקר החליט לקרוא לי ואני הלכתי. בוקר קרא לי הלכתי למשרד, נדמה לי של יורם.

ש. מה בוקר אמר לך?

ת. שום דבר. אמר לי לשבת פה.

ש. אני אומר לך שבוקר ראש צוות החקירה, קרא לך להכנס אליו מיד ובעקבות אותן מילים שאנו לא יודעים מה היו, כי אתה לא זוכר, אותה קטיעה שהושמעה, אותן מילים שהושמעו כאן. אני אומר לך שבוקר קרא לך בעקבות אותן מילים שנקטעו פה. מה תגובתך?

ת. לא.

ש. מדוע אחרי השיחה שלך עם בוקר כי הוא קורא לך, לא ראית יותר חלק או נוכח גם לא קטע הזה והלאה, יש כאן תמליל ארוך, נ/71 משתרע על עשרות דפים מלאים, לא נכנסת יותר, לא התערבת יותר, לא היית יותר באף חלק שבו החשוד נחקר. האם זה בהוראה של בוקר?

ת. אם זו החלטה של ראש הצוות – תשאל אותו.

ש. אתה אישית לא יודע

ת. אני אמרתי לך, יש ראש צוות תפנה אליו.

ש. אני מבקש לעבור איתך על מ"ט 167/06 [ת/175]. במ"ט הזה שהפעלת נראה החוקר יעקב מלכה, עושה סימן לחוקר יוסי זמוולסון ואז יוסי נראה יוצא מהחדר, סוגר את הדלת ואז נקטע הצילום. אתה יכול לומר למה הופסק הצילום?

ת. אתה מדבר איתי על אותה קלטת שהסברתי למה הופסקה ההקלטה?

ש. קלטת אחרת.

ת. לא יודע.

ש. אני עובר איתך על העדויות. ש.י. גבית ממנה הודעה ת/386. זה כתב ידך? זו חתימתך?

ת. כן מאשר.

ש. עדות מיום 7/12, עמ' 1 שורה 23. אתה שואל את ש. אם אציג בפניך תמונות האם תוכלי לזהות את הבחור, [היא מספרת על בחור שהיא ראתה עולה במדרגות], היא משיבה לך – כן אני אוכל, תציג בפני תמונות. למה לא הצגת בפניה תמונות?

ת. שאלתי אותה שאלה, לא היו בפני תמונות. היא הלכה לקלסטרון, זה מה שאני יודע. אני לא יודע אם הציגו לה תמונות.

ש. א.ר. גם הודעה שגבית, זה כתב ידך? זו חתימתך?

ת. מאשר.

ש. אני מבקש להפנות אותך לעמ' 2 שורה 22. אתה שואל: "מתי נודע לך על הרצח של תאיר רדה?" תשובה: "היום אמא התקשרה ואמרה לי לא ללכת מחר לבית הספר כי ילדה נאנסה, ואז נכנסתי לאינטרנט וראיתי שילדה נמצאה בשירותים של בית הספר בנופי גולן". זה ביום 7/12. אני מבקש לשאול – אתה אישית, לפחות, טרחת לברר עם אימו של א. מה מקור השמועה?

ת. את האמא לא תחקרתי.

ש. עדיין עם א.ר. אני מפנה אותך לעמ' 2 שורה 27. שאלה:"מתי ראית לאחרונה את תאיר רדה?" תשובה: "ראיתי אותה בפעם האחרונה אתמול ל-5 דקות אמרתי שלום ויותר לא ראיתי". האם שאלת מתי ראית אותה? באיזו שעה?

ת. לא שאלתי.

ש. הודעה נוספת שגבית מ-ש.א. מיום 7/12

ת. מאשר, אני גביתי.

ש. אתה בשורה 2, היא אומרת לך: "הייתי בהפסקה משעה 12:50 עד 13:05, ראיתי אנשים אשר מטפסים מעל הגדר מאחורי אולם הספורט היכן שחדר הכושר" – אחרי כל הקטע הזה עם הבחורים שקפצו מעל הגדר וכו'.. השאלה האם יש לך הסבר למה לא ביקשת לעשות לו רענון זכרון? אתה אישית טרחת לבקש ממנו שיצביע לך על המקום שעליו הוא מדבר?

ת. לא ביקשתי שיצביע על המקום עליו הוא דיבר.

ש. אתה אישית או ביוזמתך הפנית את תשומת לב מפקדייך שיש אולי מקום להזמין צוות מז"פ אולי יש טביעות נעל, סיבים וכו'.

ת. החומר הועבר לראש הצוות והוא החליט את אשר החליט.

ש. אעבור איתך על הודעה נוספת שגבית מ-חנוך סימונה, שומר נוסף ששמר בכניסה לשער של בית הספר. תאשר לי שזו ההודעה שגבית מיום 10/12

ת. מאשר.

ש. מפנה אותך לעמ' 1 שורה11, אומר לך האיש: "יש שני גננים אחד חנינה שהוא מבקר יום יום ויש את הגנן השני בשם ישראל שבא להשקות את העציצים בתוך בית הספר ומגיע פעם או פעמיים בשבוע". אני מבקש להבין, למה לא נעשה דבר לאתר את חנינה, מי הוא חנינה, גנן שמופיע כל יום

ת. החומר הועבר לראש הצוות.

ש. לך יש מושג מה זה REW שמופיע בקלטת מ"ט 172?

ת. לא.

ש. אין לך הסבר למה זה מופיע בקלטת הספציפית הזו, בקטע הזה

ת. לא.עו"ד ענבר:
 אין שאלות בחקירה חוזרת.עו"ד ענבר
: בהסכמת חברי אני מבקשת להגיש הודעה של העד איתן רפאלוב, עדותו מתייתרת בזאת. מזכ"ר מוגש ומסומן ת/566
מזכ"ר מיום 10/12/06 מוגש ומסומן ת/567 צמזכ"ר מיום 10/12/06 דו"ח תשאול מוגש ומסומן ת/568  דו"ח אל ראש צח"מ מוגש ומסומן ת/569 דו"ח זכ"ד מיום 11/12/06 מוגש ומסומן
ת/570
דו"ח פעולה מיום 14/12/06 מוגש ומסומן ת/571

עו"ד שפיגל
: אני מסכים לבקשה לתיקון כתב האישום בדרך של הוספת העדים: 149, 150 ו-151 כפי שמבקשות חברותיי.

אתן תשובה לחברותיי, לגבי העדים מגרמניה וארה"ב עד סוף השבוע הזה.

החלטה

א. תיקון כתב האישום על דרך הוספת עדים, כמבוקש.

ב. עו"ד שפיגל יודיע לחברותיו, בכתב, תוך המצאת העתק לבית המשפט תשובתו באשר לעד מגרמניה ובאשר לעד מארה"ב וזאת עד ליום 10/7/2008.

ג. להמשך שמיעת ראיות בתאריכים שנקבעו זה מכבר.הנאשם יובא באמצעות הליווי


.ניתנה היום כ"ו בסיון, תשס"ח (29 ביוני 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

000502/07פח 054 עדן+ורד

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

יעקב מלכא עד תביעה מס' 35

ת/438 דוח תפיסה וסימון, מוצגים של רומן שהיו בבית משפחת ג’נחעד תביעה מס' 35 יעקב מלכא מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה תפקידך

קביעת מועדי דיון

בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   25/11/2008 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב'

ע.א עד תביעה מס' 48

עד תביעה מס' 48, ע.א מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת הודעת העד, ההודעה הוגשה וסומנה בזמנו נ/2.

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

רות נשרי – עדת תביעה מס' 65

עדת תביעה מס’ 65 רות נשרי מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו”ד שטרן: ש.מה תפקידך ת.אני פסיכולוגית ב”נופי גולן” עו”ד שפיגל:  אני מסכים להגשת

%d בלוגרים אהבו את זה: