צל של ספק

מתוך חומרי החקירה והמידע שהתפרסם בתקשורת וברשתות החברתיות.
כל הספקות וכיווני החקירה שנבדקו חלקית או כלל לא נבדקו.
 

0 Comments


חומרים נוספים:

מאיר אמסלם עד תביעה מס' 19

עד תביעה מס' 19 מאיר אמסלם מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:   עו"ד שטרן: על פי הסכמת הסניגור, אני מגישה את ההודעות של

ת/241 דוח העברת עצור לחקירה

28/12/2006אל: רמ"חמאת: לב ארליכמן הנדון: זכ"ד / תפיסה היום במהלך בדיקה בסרטים שנתפסו בביתו של רומן זדורוב הבחנתי בסרט "נקמת הנינג'ה" כאשר בתחילת הסרט יש