צל של ספק

מתוך חומרי החקירה והמידע שהתפרסם בתקשורת וברשתות החברתיות.
כל הספקות וכיווני החקירה שנבדקו חלקית או כלל לא נבדקו.
 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3