צ'ייקובסי אלן – עד הזמה מס' 6

פרוטוקול

גב' אירנה מתרגמת מהשפה הרוסית לשפה העברית ולהפך.

עד הזמה מס' 6 צ'ייקובסי אלן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך

ת.סגן ראש מחלקת מעבדת צילום, ראש תחום צילום דיגיטלי

ש.במז"פ

ת.בזיהוי פלילי מטה ארצי

ש.אני מגישה מסמך שמתעד את הפרטים האישיים שלך, השכלה, נסיון מקצועי מוגש ומסומן ת/796

ש.אתה ערכת חוות דעת מומחה בתיק הזה בתאריך 27/10/09,
ת/795, אתה מאשר את התוכן שלה

ת.אני מאשר את התוכן, חוות הדעת שלי

ש.אתה מציין בפתח חוות הדעת בעמ' 1 שקיבלת לבדיקה מה שסומן לידיך כמוצג 1, קלטת שמסומנת 3 מקור, 172/06 ימ"ר גליל ואתה סימנת אותה 08203/09/01

ת.נכון

ש.אני מציגה לך את קלטת המקור, ת/777, הקלטת הוגשה במהלך עדותו של בלדינגר, סומנה אך נשארה אצלנו

ת.זאת הקלטת, אני מאשר

ש.זה הסימון שלך על הקלטת

ת.הסימון שלי, אני מאשר

ש.אתה מציין בחוות דעתך שהתבקשת לבדוק את האותנטיות של הקלטת ואתה מתייחס בעצם לשני מושגים בחוות הדעת שלך, לרציפות ולאותנטיות, תסביר לנו את ההבדל בין רציפות לאותנטיות ומה זה אותנטיות מבחינתך

ת.למעשה בדיקת האותנטיות מתפצלת לשתי בדיקות, א – מקוריות, ב – האותנטיות של התוכן. זאת אומרת כשאנו מדברים על מקוריות הדגש הוא על המדיה, הקלטת, האם הקלטת היא אכן הקלטת המקורית הראשונית ואם אנו מדברים על אותנטיות אז אנו יותר מתייחסים לתוכן המוקלט

ש.כלומר

ת.כלומר האם נעשו שינויים בתוכן עצמו מבלי להתייחס למדיה, זאת אומרת לקלטת, לכן הרציפות יותר מתקשר לבדיקה של המקוריות של הקלטת עצמה, האותנטיות מתייחסת לתוכן המוקלט

ש.מה זאת אומרת רציפות

ת.רציפות זה בעצם ענין של האם נעשו מחיקות באמצע, חיתוכים, הלבשות "בישולים"

ש.האם יכול להיות מצב שקלטת מבחינת פס הקול תהיה לא רציפה אבל אתה תקבע שהיא קלטת אותנטית

ת.בהחלט כן, במידה והקול לא הוקלט בעת ההקלטה של הקלטת ולא שונה בדיעבד אחר כך, הקלטת היא אכן אותנטית

ש.האם זה רלוונטי כשאתה קובע אם הקלטת היא אותנטית, איזה אחוז מסך פס הקול חסר בה, אחוז אחד, או 20 אחוז

ת.אז שוב, הקלטת שאנו מדברים עליה, כמעט בכל מצלמת וידיאו, בדומה לכל מצלמת וידיאו, מאפשרת הקלטה של וידיאו ואודיו בנפרד, זאת אומרת יש מצב שיהיה רק וידיאו, יש מצב שיהיה וידיאו ואודיו, מה שהוקלט בזמן אמת זה מה שהוקלט ולזה אנו מתייחסים כמקור, כל עוד המקור לא שונה לאחר ההקלטה זה המקור והוא אותנטי, לא משנה מה אחוז ההקלטה ומה אחוז הוידיאו

ש.אתה בעמ' 2 לחוות הדעת כשאתה נותן את המסקנות הכלליות שלך, אתה קובע שתי מסקנות לגבי אותה קלטת ת/777, מסקנה אחת שלא נמצאו בקלטת סימני עריכה, מדובר בקלטת מקורית, מסקנה שתיים זה שכל החומר המצוי בקלטת, וידיאו ואודיו הנו חומר אותנטי, תסביר לנו את ההבדל בין שתי המסקנות ומה משמעותן

ת.למעשה המסקנה הראשונה מתייחסת לענין של הקלטת עצמה, זאת אומרת שהקלטת היא מדיה שמבחינת וידיאו וסאונד היא מקורית, שהיא ראשונית, עליה הוקלט החומר בעת החקירה או בעת ההתרחשות, זה לא עותק והמסקנה השניה למעשה מתייחסת לתוכן שהוקלט בקלטת, הוא תוכן אותנטי, כלומר יש מצב שהקלטת תהיה מקורית אבל תהיה פגיעה בתוכן, חלק מהתוכן כן יהיה מקורי וחלק "מבושל"

ש.בקלטת הזו יש איזה שהם "בישולים"

ת.לא נמצאו

ש.אתה מציין בעמ' 4 לחוות הדעת הערה כי קטעים ללא הקלטה בסוף הקלטת אינם רלוונטים לבדיקת האותנטיות של הקלטת עצמה, תסביר לנו למה

ת.למעשה הקלטת מאפשרת הקלטה הרבה יותר ארוכה ממה שנעשה ולכן יש שבריר שניה בהתחלה ומספר רב של דקות בסוף שבעצם לא היה בה שימוש ולכן אם אנו לוקחים את ההתחלה ומתחילים להריץ את הקלטת מההתחלה אז יש לנו חצי שניה ללא הקלטה, במידה ואנו יוצרים מהדבר הזה עותק, אז החצי שניה הזו יכולה להתפרש כשלג, כמסך שחור, לכן אני אומר מראש שאסור לקחת את זה בחשבון, זאת אומרת אני מתייחס רק להקלטה, רק למה שהוקלט ולא למה שלא הוקלט

לשאלת בית המשפט.ואם הייתה מחיקה בסוף, בדקות שאתה אומר שזה "רץ על ריק" איך אתה יכול לדעת שלא היה שם משהו שנמחק ואתה קובע שזה מקורי

ת.קודם כל אנחנו לוקחים בעצם המצב שנשאל זה מצב שהקלטת היא מקורית ופשוט לקחו אותה ומחקו ממנה את הסוף

לשאלת בית המשפט.האם יש לך אפשרות טכנית לדעת

ת.קודם כל אני צריך לתת הבהרה כללית לגבי הבדיקה, הבדיקה הזו אין סימן קסם שיכול להצביע לי כמומחה שהקלטת לא עברה איזה שהיא עריכה ולכן אני הולך על מגוון של בדיקות שכל בדיקה נותנת לי רמת ודאות מסויימת ובעצם רק מכלול של כל הבדיקות ביחד מאפשרות לי לבסס מסקנה כלשהי. במצב שהקלטת היא אכן קלטת מקורית ובעצם חלק מההקלטה הוא אותנטי ורק בסוף חלק נמחק, זה בעצם דרך פעולה מסויימת וכשאנו מסתכלים מה נמחק ומה לא נמחק בקלטת המקורית בעצם אני מתייחס לסוף ההקלטה, איך נראה סוף ההקלטה לפי התוכן, יש לי מספר מכשירים ובין היתר זה המכשיר שאני מפרט אותו בעמ' 4, אני מתייחס לסוף ההקלטה, איך נראה סוף ההקלטה

לשאלת בית המשפט.אתה יכול לשלול האם סוף ההקלטה לא נמחק

ת.בבדיקה שלי אני יכול לאשר שהסוף הוא אכן סוף

ש.מבחינה טכנית של הקלטת

ת.מבחינה טכנית של הקלטת הקלטת בסוף שלה לא הייתה עוד הקלטה, זאת אומרת שום דבר לא נמחק

העד ממשיך:

ש.אתה אמרת שהעברת חומר מהקלטת המקורית למחשב בשתי שיטות כשבאחת מהן התקבל שלג בתחילת ההקלטה ובשניה התקבל מסך שחור מאותה ההקלטה, תסביר למה זה קורה וגם בקלטת המקור עצמה מה יש ואם זה בכלל רלוונטי

ת.אז כמו שאמרתי קודם שבהתחלה יש לנו שבריר שניה שהוא בעצם אי הקלטה וכשאני מעביר את זה בשיטות שונות דרך כבלים או מכשירים שונים, אי ההקלטה יכולה להתפרש פעם אחת כשלג ופעם אחרת כמסך שחור וזה בעצם המצבים שאני יצרתי במערכת שלי ויתכן שיהיה מצב של מסך כחול, זה בעצם תלוי במכשיר ובככל, בגלובלי התשובה היא שאסור לקחת את זה בחשבון כי זה בעצם החלק של אי ההקלטה

ש.וכשמעבירים את זה למכשירים שונים מה רואים

ת.גם בקלטת המקור רואים מסכים שונים, זה יכול להיות בהתאם לכבלים השונים או למכשיר ולבסס על זה מסקנות זה פשוט לא נכון

ש.אני עוברת איתך לאותו נושא שגם בית המשפט שאל אותך לגביו, אמרת כאן ששללת שהיו קטעים מוקלטים נוספים בהתחלה ובסוף, תסביר מה האינדיקציות שיש לך מתוך הבדיקות שעשית במקרה של הקלטת הזו לכך שמדובר בקלטת מקורית ולא בקלטת עותק או שעברה איזה עריכה או "בישול", חיתוכים דיגיטלים, מיד לאחר ההקלטה או לפני ההקלטה, מה האינדיקציה שאתה יכול להצביע ששוללות את הדבר הזה שלגביה נטען בעדותו של מר בלדינגר

ת.כמו שאמרתי קודם, כשאני מפרט את מהלך הבדיקות ישנם 4 סעיפים, בכל סעיף אני מפרט איזה בדיקות עשיתי וזה בעצם המגוון שנותן לי לבסס מסקנה, אין סימן קסום, אין סימן "מים" שיכול להצביע על מקוריות הקלטת וזו בעצם התשובה בגדול, אם בהתייחס נקודתית לשאלה, בוחנים אותנטיות של התוכן בגדול, במספר שיטות, בין היתר גם בעת הצפיה במכשירים וגם כאשר החומר כבר נמצא בצורה מיושבת בתוך תוכנות במחשב, בעצם כשמעבירים את החומר למחשב ניתן לעבור פריים פריים, לבצע דגימות של התוכן, בדגימות אפשר להתרשם מהאיכות האם זה מקור או לא מקור, כשזה לא מקור יש ירידה באיכות, אנו חייבים לראות ירידה באיכות במיוחד בטכנולוגיה של vhs שזה הקלטת שלנו, ת/777, ניתן לבחון מקרוב את נושא הרציפות, האם יש קיטועים, האם יש חיתוכים, האם יש הפרעות, האם יש הלבשות של פריים על פריים, האם יש דיגיטציה, זאת אומרת עריכה דיגיטלית ובנושא של הרציפות, יש לנו את הענין של תחילת הקלטת וסוף הקלטת, אפשר לבחון את אופן תחילת ההקלטה ואופן סיום ההקלטה ופה עומד לרשותי מכשיר "ווייבפורם" שבעצם מאפשר לי לבחון וזה מתקשר לשאלה הקודמת של בית המשפט את אופן תחילת ההקלטה ואופן סיומה

ש.מה צריך לראות באופן תחילת וסיום הקלטה

ת.אני צריך לראות סינכרוניזציה של ראש הוידיאו עם הסרט המגנטי ותחילת ההקלטה של הקלטת

ש.שמה רואים, אני מפנה אותך לעמ' 6 לחוות דעתך ולתמונות שהצגת שם של תחילת וסיום ההקלטה, מה בעצם רואים

ת.בתמונה מס' 6 רואים את הסינכרוניזציה של ראש הוידיאו עם הסרט המגנטי והתמונה לאט נכנסת, רואים בעצם הפרעות, אח"כ רואים מעין מסך שחור וכניסה איטית של התמונה מלמטה כלפי מעלה ואחרי זה מתחילים לראות תמונה יציבה בעת שסרט הוידיאו נכנס לסינכרון עם ראש המכשיר

ש.בסיום ההקלטה

ת.תמונה הפוכה דומה רואים גם בסוף, את זה רואים בתמונה 7, התמונות כמובן זה מדגם כי מדובר על עשרות תמונות, 15-20 תמונות, פריימים שניתן לבודד, זה מראה על סיום ההקלטה ולא על חיתוך

ש.מה הנסיון שלך בבדיקה של קלטות אנלוגיות בתחום הזה

ת.יש לי נסיון של 10 שנים במז"פ, חלק מהתפקיד שלי זה קלטות, בדקתי עשרות קלטות

ש.אני רוצה להפנות אותך בהקשר למה שאמרת עכשיו לעדותו של דורון בלדינגר, בעמ' 1693 לפרוטוקול משורה 15 והוא מתייחס בדיוק לענין של תחילת ההקלטה, של הפריים של תחילת ההקלטה, הוא אומר שלטענתו יש בקלטת הזו שהוא בדק, הוא בדק עותק שהוא עשה מהקלטת מאפיינים של חיתוכים דיגיטליים שלטענתו רואים את הפריים השחור ב – 3 שניות וב – 3.12 מופיעה תמונה בצורה חלקה וזה מעיד שהקלטת שקיבל בימ"ר זה לא הקלטת המקורי…..אני מפנה לעמ' 13 בחוות הדעת" – איך מתיישבת הטענה של מר בלדינגר שהחיתוך בתחילת הקלטת הוא חיתוך דיגיטלי והתמונה עולה בצורה חדה לעומת מה שאמרת לנו כאן שהעליה היא הדרגתית

ת.אז קודם כל העליה היא אכן הדרגתית וזה מאפיין מאוד את הקלטת מסוג VHS אני לא יודע מה ראה בלדינגר, אני חזרתי וראיתי ובדקתי ששוב שבעת שראש הוידיאו מתחיל להסתובב, אנו רואים הפרעות, ראש הוידיאו מתלבש על הסרט, אנו מתחילים לראות מסך שחור והתמונה באופן הדרגתי נכנסת מלמטה למעלה שהכל בעצם זה מנגנוני הסנכרון הרבים, שמנגוני ה – VHS נכנסים לסינכרון, מתאזנים לתמונה, מה שטוען מר בלדינגר על החיתוך הדיגיטלי, אני מבין את המושג הזה כי חיתוך מפריים לפריים כאשר בעצם פריים אחד שחור והשני אחריו זו תמונה וזה אכן בעצם כך זה יכול להתפרש, אין פה תופעה כזו

ש.ואתה בדקת את זה במקור עצמו

ת.אני בדקתי את זה גם במקור עצמו וגם בכמה שיטות, גם בצפיה חזותית, וקטרוסקופ ובמחשב

ש.אתה בעמ' 7 התייחסת לכך שבמקומות מסוימים בקלטת הבחנת בפריימים עם הפרעות כתוצאה מלכלוך בראש הוידיאו או בסרט הוידיאו, אני שוב מפנה אותך לעדות בלדינגר בעמ' 1712 כאשר הוצגה הקלטת המקורית פה בבית המשפט, הוא אומר שהוא הבחין ברעש שנצפה בקלטת המקור בשלב שבו החוקר מתיישב והוא מציין שזו הפרעה בהקלטה שהוא לא ראה בפעם הקודמת בהקלטה ולדעתו ההפרעה הזו נוצרת כש"טוחנים" את הקלטת פעם אחר פעם, כש"מבשלים" את הקלטת פעם אחר פעם וכך נוצר ה"רעש" ממה לדעתך נוצרה ההפרעה הזו ומה אתה אומר על כך

ת.בקלטות האנלוגיות, בעצם כל צפיה, מצפייה לצפייה אנו נראה קצת שונה מכיוון שכל נגינה של הקלטת ובעצם בכל גרגר של אבק או כל קיפול של סרט יוצרים לנו הפרעות, ככל שאני צופה יותר בקלטת, יהיו יותר הפרעות, ההפרעות יכולות להיווצר גם בעת ההקלטה וגם אחרי ההקלטה, זו תשובתי

לשאלת בית המשפט.אם אתה לוקח קלטת מקור כמו שהיא ולא היו הפרעות ואתה מאחסן אותה במקום ללא אבק ובלי שחיקה גם אז יכולות להיות הפרעות

ת.כן, כי הסרט המגנטי מחורר, עם הזמן הסרט יתפורר

ש. האם כך גם יכול להפריע אבק לסרט עצמו ועל ראש הוידיאו עצמו

ת. כן

ש.אתה קיבלת את הקלטת לבדיקה אחרי שמר בלדינגר העתיק אותה

ת.נכון, אני הקרנתי והרצתי את המקור עשרות פעמים, לדעתי זה הגיע ל – 100, יחד עם הבודקים הנוספים מזיהוי פלילי שבעצם בדקו את עבודתי

ש.כאשר מר בלדינגר נשאל שבעצם הריצו את הקלטת הזו לצורכי בדיקה לאור חוות דעתו והוא השיב בעמ' 1713 בפרוטוקול שזה לא הגיוני שההפרעות נוצרו מהרצת הקלטת לטענות שלו כי למשטרה יש עותקים על דיסקים ולא הייתה סיבה לעשות כן, מה תשובתך

ת.בדיקת מקוריות תעשה על מקור ורק על מקור

המשך תרגום ע"י המתורגמן מר אלכסנדר לאחר שהוזהר כדין.

העד ממשיך:

ש.אתה ציינת בעמ' 8 שצפית בוידיאו בין היתר במצב של "אובר סקאן" שבו ניתן לראות את הנתונים בתחתית התמונה, ובעמ' 11 בסעיף 5 אתה מתייחס בין היתר לטענה של בלדינגר שיש בסוף הקלטת איזה שהוא קטע של מצב "פואז" ואתה טוען שלא ראית מצב "פואז" בקלטת, אני רוצה לשאול על סמך הנתונים שאתה ראית אתה שולל

ת.נכון, אני לא מאשר את מה שטוען מר בלדינגר, לא הבחנתי במצב "פואז" לאורך הקלטת וגם על סמך פס הנתונים וגם לא על סמך פס הנתונים, פשוט המצב הזה לא קיים ואני מדבר על בדיקת המקור כי בעותקים יש היתכנות

ש.אני מגיעה איתך למסקנה של בלדינגר בחוות הדעת שלו ואני מפנה לעמ' 32 בחוות הדעת של בלדינגר וגם לפרוטוקול, הוא בחוות דעתו אומר שנמצאו הבדלים מהותיים בין הדיסק הראשון שהוגש להגנה שזה עותק שהיה גם אצלך לבין הדיסק המאוחר יותר שהוקלט על ידי בלדינגר ומכך עולה בסבירות גבוהה יותר שהקלטת שאנו מדברים עליה עברה עריכה נוספת בין שני זמני ההקלטה האלה, העריכה המאוחרת כפי שמשתקף בהעתק הנאמן למקור היא עריכה דיגיטלית, בהמשך לכך, בעמ' 1712 לפרוטוקול בשורה 11 ובהמשך בשורה 26 בעצם טוען בלדינגר לאחר שהוא צפה בבית המשפט בקלטת המקור שבה נראה "שלג" בהתחלה, הוא אומר שהקליטו את הקלטת עוד פעם, כלומר לשיטתו של מר בלדינגר, ת/777, אותה קלטת שבדקת היא קלטת וידיאו שנערכה ו"בושלה" 3 פעמים עד היום, פעם ראשונה לפני שהעתיקו אותה לסניגור ואז אולי מחקו ממנה משהו, פעם שניה לפני שהיא הוצגה לבלדינגר והוא העתיק אותה ואז היא נערכה עריכה דיגיטלית ופעם שלישית אחרי שהוצגה לבלדינגר ולפני שהוצגה לבית המשפט ואז מחקו את הקטעים שבלדינגר גילה שמאפיינים חיתוכים דיגיטלים, מה אתה אומר על כך

ת.אז קודם כל אם אנו יוצאים מנקודת הנחה שהקלטת "בושלה" 3 פעמים, שבאיזה שהיא דרך העתיקו אותה 3 פעמים, האיכות שהיינו אמורים לקבל 3 פעמים היא איכות כזו ירודה שבקושי היינו מזהים מי נמצא בקלטת, בעיני זה הזוי ובעצם למיטב הבנתי גם ההבדלים בין העותקים הם רק ההבדלים של מסכים שחורים ושלג שהם לא ממש מהותיים ביחס לתוכן שבעצם כל העותקים התוכן האמיתי של הקלטת הוא כן זהה

ש.כשאתה אומר תוכן אתה מתכוון להתרחשות או מבחינה טכנית למה שנצפה בקלטת

ת.כשאני אומר תוכן אני מתכוון לקטע המוקלט שאנו רואים ומצליחים להבחין בבני אדם ולא ברעשים כאלה ואחרים שאנו קוראים להם "ג'אנק"

ש.אתה מתייחס בעמ' 11 במסקנות בסעיף 6 לנושא של שעון הוידיאו ואתה מציין פה שכאשר מכשיר הוידיאו מנותק מהחשמל למשך תקופה או שהסוללה הפנימית התרוקנה בזמן הדלקת המכשיר התאריך והשעה לא יהיו מעודכנים, מה נראה בהם

ת.זאת אומרת ברוב מכשירי הוידיאו במידה ואנו ננתק אותם מהחשמל ואין סוללה פנימית, התאריך יתאפס לברירת מחדל שקבע לו היצרן ובלדינגר אז למעשה צודק בענין הזה וברוב המקרים זה מה שיקרה אבל במידה ויש מכשיר יעודי לתאריך וכותרות שמבחינה טכנולוגית כולל זיכרון פנימי מכל סוג שהוא ואז במקרה של ניתוק גלובלי כללי של חשמל כלשהו, יווצר גיבוי על גבי הזיכרון שיכלול גם תאריך של אותו יום או סמוך, אי אפשר לדעת, זה בעצם היצרן קובע, וכותרות, במידה והיו, כמו למשל ימ"ר גליל

ש.אבל האם יתכן מצב שהסוללה מרוקנת, יש תקלה, מצב שבו נכבה את המכשיר, נדליק אותו אחרי שבוע ובעצם הוא יראה לנו את אותו תאריך שהוא קפא בו לפני שבוע

ת.זה בעצם טיבו של המכשיר היעודי, הוא לא יראה את התאריך לאחר השבוע שהוא בעצם היה מכובה אלא מהנקודה שבה הוא הופסק או בסמוך לכך, זה תלוי בשאלה מתי נעשה הגיבוי האחרון

ש.אתה נתקלת במצבים כאלה

ת.בהחלט כן, גם מבחינה טכנולוגית וגם ידוע לי שיש כאלה במשטרה

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אתה לא שולל אפשרות טכנית להקליט על קלטת VHS שוב משהו חדש, כמו שאני רואה סרט באיזה מקום, מקליט, ואח"כ רואה סרט נוסף ומקליט ואני יכול לעשות את זה ורואים את הסרט השני באיכות טובה, זה אפשרי, אתה מסכים איתי

ת.בהחלט

ש.על אותו בסיס של הגיון, קלטת חקירה, VHS, על אותו בסיס ואותו עקרון, קלטת חקירה אנלוגית שהוקלטה במהלך חקירה, הורדה למחשב, ניתן להקליט עליה ולעשות בה שינויים או להוסיף באופן טכני זה אפשרי

ת.בהחלט

ש.נניח שאת קלטת המקור לאחר שסיימו את החקירה, לקחו את קלטת המקור, מורידים את זה למחשב ועל קלטת המקור הזו מקליטים הקלטה נוספת, כלומר את אותה קלטת אלא בשינויים ספציפים ולאחר מכן, פעם שלישית, על אותה קלטת מקור, מה שהיה במחשב שנשמר שהיא הגרסא הראשונית הזהה לפני השינוי, לוקחים אותה ומלבישים אותה מחדש על קלטת המקור, זה אפשרי

ת.כן

ש.אני אומר לך כנתון, העתק הנאמן למקור שהעתיק המומחה דורון בלדינגר, שזה צרוב, דיגיטלי, היו בה "רעשים" שלא היו בגרסת המקור, איזה אינדיקציה זה יכול היה לתת לך כמומחה

עו"ד ענבר: אני מתנגדת לשאלה, הוא בדק את העותק של בלדינגר? מעבר לכך שאני לא ראיתי שבלדינגר טוען שבקלטת שלו אין רעשים שלא מופיעים במקור.

העד ממשיך:

ש.אתה לא בדקת או לא ניתנה לך לבדיקה הקלטת שנמסרה, שהועתקה לדורון בלדינגר כדי להשוות בין השניים

ת.העותקים, זה לא קלטת, זה דיסקים, אחד היה לי והשני לא ובעצם בחרתי בדרך של להתעלם מכל העותקים ולבחון רק את הקלטת שהיא המקור, בדקתי רק את קלטת המקור

ש.כשאמרת לבית המשפט שבדקת עותק נוסף, איזה עותק בדקת

ת.בחוות הדעת שלי מופיע צילום של דיסק שהיה ברשותי, צפיתי בו ולא בדקתי

ש.והעותק הזה הדיסק הזה שצפית ולא בדקת, זה למעשה העתקים שנמסרו להגנה

ת.יתכן

ש.אבל אתה לא יודע ולא ראית את ההבדלים או לא צפית בהבדלים שבין הדיסק הנוסף לבין הדיסק שקיבל דורון בלדינגר, את זה לא ראית

ת.לא

ש.בקלטת המקור שבדקת ועליה חיווית את דעתך, ראית מסכים שחורים

ת.כשאני מעביר בדרך מסויימת אני רואה מסך שחור

ש.ראית מסכים שחורים

ת.בדרך מסויימת כן

ש.באיזה דרך

ת.דרך של העברת החומר כאשר הייתי מעביר את הקלטת דרך מכשיר דיגיטלי צפיתי במסך שחור

ש.למה אתה מתכוון כאשר העברת במכשיר דיגיטלי, תסביר למה אתה מתכוון בדיוק, כשהעברת במכשיר אנלוגי לא ראית מסכים שחורים וכשהעברת במכשיר דיגיטלי ראית מסכים שחורים

ת.בערך ככה, את שרשרת הצפיה / ההעתקה ניתן ליצור מכבלים שונים ומכשירים שונים, והם משפיעים על היווצרות של המסכים, אז למעשה אם בית המשפט מבין את התשובה אז לא אמשיך

ש.אמרת לנו שזה נובע משיטת ההעתקה של הכבלים

ת.נכון

ש.אני אומר לך ותתקן אותי אם אני טועה שני דברים, א – שיטת ההעתקה פה במדינת ישראל שאומצה ע"י משטרת ישראל היא שיטת "פהל"

ת."פהל" זו שיטת שידור ולא שיטת ההעתקה, VHS זה טכנולוגיה של הקלטת שיכולה להיות "פהל" או "אנ.טי.אס.סי" ו -"סיקם", לדעתי זו לא שיטת ההעתקה אלא שיטת השידור

ש.בתיק הזה היו עוד מספר רב של קלטות, אתה לא בדקת נניח את קלטת המקור של 166, 170

ת.לא בדקתי קלטות אחרות חוץ מהקלטת הזו, ת/777

ש.אתה ציינת במסקנה מס' 3 לחוות הדעת בסוף שכל המסכים בתחילתה ובסופה של קלטת שחורים או שלג ושניתן לצפות בכל סוגי הנגנים וזה נובע משיטת השידור או ההעתקה.

שיטת השידור או ההעתקה לא השתנתה בקלטות שסופקו ושנעשו ואם אני אומר לך כנתון שבקלטות האחרות אין את התופעה הזו.

עו"ד ענבר: אני מתנגדת. לא מדובר בנתון. דורון בלדינגר הקלטת היחידה שהוא ערך ממנה העתק בעצמו והשווה בין ההעתק שהוא ערך לבין ההעתק שהסניגור קיבל ועל כן הוא מצא הבדלים בין העותקים זאת הקלטת הזו וגם לגביה הוא ציין שבהעתק המתאים למקור שהוא קיבל מהמשטרה הוא לא מצא תופעות חריגות. המקום היחיד שהוא מצא תופעות חריגות זה בעותק שעשה בעצמו. לעומת זאת כפי שהוא העיד הוא בדק רק את העותקים שהוא קיבל מהמשטרה, לא השווה אותם ולא היה לו למה להשוות אותם, הוא לא מצא שום תופעה חריגה בשום עותק שהוא קיבל מהמשטרה אלא רק בעותק שהוא עשה.

עו"ד שפיגל: חוות הדעת נמצאת בפני בית המשפט, דורון בלדינגר העיד פה והוא גם התייחס בחוות דעתו לגבי בדיקת קלטות אחרות שהוא עשה, הוא עשה היקש למה שנמצא בקלטות האחרות לעומת מה שנמצא ב – 172/3 וכתב את המסקנות שלו, את הדעות שלו כפי שהביא אותם בפני בית המשפט.

אני חוזר בי מהמילה השוואה, אני מדבר על "בדיקה".

העד ממשיך:

עו"ד שפיגל: אני אגיע לשאלה בדרך אחרת, אתה מסכים איתי שבשיטת ההעתקה של צורב די – וי- די, איפה שיש "שלג" זה מקליט "שלג", זה לא מקליט למשל מסך שחור איפה שיש "שלג", אתה מסכים איתי על זה

ת.אני לא יכול להתייחס למכשיר כל עוד לא ראיתי אותו, אני רוצה להגיד שיש שני מצבים לראות "שלג", "שלג" שנוצר כהקלטה במצב של אי הקלטה זה מצב אחד, ובמצב שני כשה"שלג" כבר מוקלט ואנו מעתיקים אותו, אלה המצבים

ש.אם צורב הדי-וי-די רואה "שלג" הוא מקליט "שלג"

ת.אני נתתי תשובה מלאה כפי שאני מבין

ש.אני רוצה להפנות אותך למסקנה מס' 4, אתה מסכים איתי שלא יכול להיות שום הבדל בתוכן ההקלטה, אולי באיכות, וממה שהוקלט בתוכן שום דבר לא יכול להשתנות

ת.אם מעתיקים למכשיר דיגיטלי? כן, חוץ מהפרעות

ש.אם הוקלט מסך שחור זה מה שרואים

ת.אם הוקלט, ולא שודר, יש הבדל

ש.אתה מסכים איתי בהתייחס לכבלים שכבל לא יודע מתי זה התחלת הקלטת, מתי זה סוף הקלטת, אין לו יכולת אבחון כזו, מסך "שלג" או מסך שחור, אין לו יכולת אבחון כזו, אתה מסכים איתי

ת.כן

ש.זאת אומרת אם אתה מסכים איתי עם זה, אז למה שלא יהיו כתוצאה מהכבלים האלה כל מיני תופעות דומות גם בגוף ההקלטה לא רק בהתחלה או בסוף

ת.איזה תופעות?

ש.אתה אמרת שזה נובע מהכבלים, המסך השחור וה"שלג" אמרת שזה תופעה ידועה שהיא נובעת מכבלים שונים שמשמשים, תלוי בכבלים שאתה משתמש

ת.כבלים ומכשירים

ש.הכבל אמרנו שהוא לא יודע להבחין בין התחלה לסוף, אני שואל אותך אם התופעה הזו אתה מייחס אותה לכבל, למה התופעות האלה לא מופיעות בגוף ההקלטה, הכבל לא השתנה

ת.כי שוב, ההתחלה לא מתחילה מתחילת הסרט אלא יש משהו כמו חצי שניה, ואז כשמריצים קלטת ומריצים הקלטה, החצי שניה של האי הקלטה יכולה להתפרש כ"שלג" ואז ה"שלג" יוקלט להבדיל מהסוף של הקלטת

ש.נניח אם יש קלטת של 90 דקות כשבכל צד יש 45 דקות, אתה יכול להקליט עליה נניח 52 דקות

ת.יכול להיות הפרש, לדעתי זה דומה למזון, אם יש לנו 200 גרם בבקבוק זה המינימום, זאת אומרת 45 דקות בצד זה המינימום, התוספת תלויה ביצרן

ש.יש לנו 3 סוגי קלטות, קלטת של 30 דקות כל צד, אתה מסכים איתי שנפח היכולת להקליט של אותה קלטת לא יכול להגיע ל – 52 דקות בכל צד

ת.לא, זה לא סביר, על 30 דקות זה מספר דקות בודדות, 3-4 דקות

ש.ומ – 45 ועוד 45 דקות, כמה ראית תוספות של דקות

ת.לדעתי שוב זה דקות בודדות, על 90 יכול להיות 7 דקות אבל זה לא יהיה 20%, זה אחוזים בודדים

ש.אני מפנה אותך לס' 2 במסקנות שלך, אתה מסכים איתי לפחות לפי מה שכתבת בחוות הדעת שההפסקות בפס הקול נובעים באופן יזום מסגירת המיקרופון בעת ההקלטה

ת.כן, זו דעתי

ש.זאת אומרת שלא מדובר בקו לא תקין

ת.לדעתי לא

ש.אני מפנה אותך למסקנה מס' 5, האם אתה מסכים איתי שמצב של "פואז" יכול לנבוע רק במצב של ניגון ולא במצב של הקלטה

ת.כעיקרון גם בהקלטה אני יכול לעשות מצב של "פאוז"

ש.כשאתה לוחץ "פאוז" בהקלטה, ההקלטה עוצרת

ת.ההקלטה עוצרת

ש.זאת אומרת שרק במצב של ניגון כדי לשמוע

ת.אתה מתכוון להקפאת תמונה, הקפאת תמונה כשאני מנגן, מקליט, אם אני מקליט אני יכול להקפיא תמונה

ש.אתה כבר ציינת בפני בית המשפט שאת הקלטת שקיבל מר בלדינגר המומחה לבדיקה מהימ"ר אתה לא ראית

עו"ד ענבר: הוא העתיק מהימ"ר ולא קיבל, ת/778.

העד ממשיך:

ש.הקלטת הספציפית הזו, ת/778, כנתון יש שם מצב של "פאוז"

ת.אני לא ראיתי אותה

ש.ואם בקלטת הזו יש מצב של "פאוז" אתה מסכים איתי שאת ה"פאוז" הזה מר בלדינגר עצמו לא יכול היה לגרום כי זה לא יכול להגרם בהקלטה אלא ה"פאוז" הזה נוצר באמצעות מי שהעתיק בעבורו

עו"ד ענבר: אני מתנגדת, זה לא נכון, המומחה הקליט בעצמו, לא הקליטו בעבורו, מדובר בהטעיה.

העד ממשיך:

ש.אבל מה שהוא הקליט וקיבל לקלטת שלו, הסימון הזה "פאוז" היה כבר בתוך מה שהקליט, אני אישית בעת ההקלטה לא יכול לעשות "פאוז" אחרת זה יעצור לי את ההקלטה, אז אם קיבלתי קלטת כזו שיש עליה "פאוז" המשמעות היא שזה מה שהיה וקיבלתי, אתה מסכים

ת.אם במקור אין "פאוז" ובהקלטה יש "פאוז", זאת אומרת שבעת ההקלטה מישהו לחץ על "פאוז"

לשאלת בית המשפט.אתה יכול לחשוב גם על אפשרות שלישית של "פאוז" במצב מאוחר יותר

ת.בגדול אפשר לחשוב על כמה אפשרויות, כולל "פאוז" ממקור, ו"פאוז" בעת הקלטה ואפשר לעשות גם מעין עריכה ל"פאוז" ויש מגוון אפשרויות מבחינה תיאורטית, כל עוד אני לא בודק משהו ספציפי, אני מדבר על אפשרויות תיאורטיות

ש.מה שנותן לי אישית חומר למחשבה ואני רוצה לשאול אותך, אתה לא ראית כפי שאתה חושב בחוות הדעת את המצב "פאוז" בקלטת שראית

ת.נכון, לא ראיתי

ש.זאת אומרת שבגרסא המקורית זה לא מופיע ואם בהעתקה שאני מקבל

ת.בעקרון ניתן בעת העתקה של קלטת ליצור את המצב של "פאוז" ולא כפי שאתה מציג

ש.כשאתה מעתיק קלטת, אתה לוחץ "פליי"

ת.אם זה במקור כן

ש.אני מפנה אותך למסקנה מס' 6 שלך, אתה מציין גם שם "לדעתי…..הסוללה הפנימית…..ולספור זמן….לא יהיו מעודכנים"

ת.נכון

ש.לא יהיו מעודכנים אתה מתכוון שזה מתאפס, יש הבדל

ת.בהחלט, ברוב המכשירים התאריך במידה ואין חשמל, התאריך והשעה יתאפסו לברירת מחדל שנקבעה על ידי היצרן, ברוב המכשירים, אבל במכשיר יעודי כמו שאמרתי בחקירה הראשית

ש.תמיד במכשיר היעודי זה לא יתאפס

ת.במכשיר היעודי שכולל גם כותרות וזיכרון פנימי זה לא יתאפס

ש.אתה בדקת את המכשיר הספציפי כאן

ת.לא

ש.ציינת פה בחקירה הראשית לגבי הפרעות הנובעות מלכלוך בסרט או בראש הוידיאו, בקלטת הספציפית הזו ראית משהו כזה

ת.הפרעות? כן, ראיתי במכשיר הזה, אני מציין בחוות הדעת

ש.האם בדקת במכשיר הספציפי הזה את הקלטת

ת.את הקלטת בדקתי ומצאתי הפרעות

ש.אם יש עליה אבק

ת.ברור שיש עליה אבק, בהחלט

ש.ציינת את זה בחוות הדעת שלך שמצאת שיש עליה אבק

ת.כתבתי באופן כללי, כן, כתוצאה מלכלוך, אני מפנה לעמ' 7 סעיף 3 בסוף הפסקה

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.כפי שעלה מהחקירה הנגדית ציינת שלא בדקת את ת/778, העותק שהכין בלדינגר

ת.לא בדקתי

ש.למה לא בדקת, האם האפשרות הזו ניתנה ולמה התקבלה החלטה להמנע מזה

ת.כי בעצם החלטתי שאני בודק אך ורק את הקלטת המקורית כיוון שהיא בטיעון והכי נכון לבדוק את המקורי כי מלכתחילה היה לי ברור שהעותקים במקצתם יכולים להיות באמת שונים, לא במהותם, אבל דברים טכניים שאין להם משמעות

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: