ק.ל. עד הגנה מס' 27

עד הגנה מס' 27 ק.ל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

שמו המלא של העד הקטין נרשם בפתקית המוגשת ומסומנת נ/195

עו"ד שטרן, עו"ד ענבר: מסכימות להגשת ההודעות כפוף לסייגים.

ההודעות מוגשות ומסומנות נ/196, נ/197.

העד משיב:

ש.כל מה שמסרת בהודעות שלך הם אמת

ת.כן

ש.אתה בהודעה הראשונה שלך סיפרת איך בשלב מסוים כשתאיר נכנסה לכיתה שבה למדת, איזו כיתה זו הייתה

ת.ט' 1 אני חושב

ש.באיזה שעה תאיר נכנסה, אתה זוכר

ת.אני חושב, אני לא זוכר אבל אני  חושב שבסביבות 13:00

ש.תאיר הייתה עדין בכיתה כשהמורה נכנסה

ת.המורה נכנסה ותאיר יצאה

ש.כשתאיר באה, היא הייתה עם מישהו או שהייתה לבד

ת.לא זוכר

ש.בהודעה שלך מסרת, הודעה מיום 7/12/06, מסרת בעמ' 1 שורה 16, כי פעם אחרונה שבה דיברת עם תאיר בפלאפון זה היה מספר שבועות לפני ה – 7/12/06, זה מה שאמרת במשטרה, אתה זוכר על מה דיברתם

ת.אני לא זוכר

ש.אני אומר לך שהשיחה היחידה והאחרונה בינך לבין תאיר הייתה דווקא בתאריך 28/11/06, 9 ימים לפני הרצח ואני אומר לך גם שעל פי חומר החקירה שתאיר התקשרה אליך ב – 20:24 בערב ושוחחתם 346 שניות, זו הייתה שיחה אחרונה, 9 ימים לפני הרצח, זה מזכיר לך משהו

ת.אני לא זוכר בכלל שהיא התקשרה אלי

ש.איזה מערכת קשרים הייתה בינך ובין תאיר

ת.ידידים טובים

ש.אפשר להגיד חברים

ת.לא

ש.ידידים

ת.כן

ש.אתה בשעת ההפסקה היית בכיתה או היית בדלת שמובילה אל מחוץ לבנין יחד עם חבר, בהפסקה הזו שאנו מדברים עליה

ת.בכיתה, ליד הדלת של הכיתה, שם ישבנו

ש.מי זה עמית מלכה

ת.חבר

ש.שלומד איתך ביחד

ת.למד

ש.הוא גם היה איתך

ת.לא זוכר

ש.אתה מכיר את ס.ת

ת.כן

ש.מה ההיכרות שלך איתה

ת.מכירים, שלום

ש.יכול להיות שתאיר הייתה יחד עם ס.ת. בכיתה, נכנסו ביחד לכיתה והיו ביחד לכיתה

ת.אני לא זוכר

ש.ב – 10/12/06 כשמסרת את ההודעה, בוודאי מסרת מתוך זכרונך שהיה טרי וכל מה שמסרת אמת וזכרת את הפרטים לאשורם

ת.כן

ש.מתוך ההודעה הזו אני למד ממך שתאיר הייתה ביחד עם ס. ושניהן בשעה הזו נכנסו למתחם של בית הספר ואני מבין ממך שתאיר וס. נכנסו לכיתה שלמדת

עו"ד ענבר: אני מתנגדת. זה לא נאמר בשום מקום שהן נכנסו ביחד לכיתה, הוא אומר שהוא מבין.

עו"ד שפיגל: אני מפנה להודעה בעמ' 1 שורות 11-12.

אני מכוון את השאלה לענין המתחם בלבד.

העד ממשיך:

ת.אני לא זוכר מה היה בדיוק

לשאלת בית המשפט.אבל מה שאמרת בהודעה זה נכון

ת.כן

לשאלת בית המשפט.ואם זכרת אז יותר טוב מהיום, זכרת יותר טוב מהיום

ת.כן

ש.אז מה נכון מבין שתי ההודעות, שתי ההודעות לא יכולות להיות זהות, יש ביניהן סתירה

ת.אני לא יכול להסביר כי אני לא זוכר שום דבר

ש.סתיו אוחנה למד איתך

ת.כן

ש.באותה כיתה

ת.לא

ש.אתה בטוח

ת.כן

ש.בהודעה שלך מסרת

ת.אני מסרתי בהודעה שלי שהוא היה איתי בכיתה ט'1, באותו זמן, הוא לא  למד איתי

ש.כשהיית בהפסקה, היית מחוץ לכיתה או שרק בכיתה

ת.בכיתה אני זוכר, כך אני חושב

ש.את ש.י. אתה זוכר שראית באיזה שהוא שלב עם תאיר

ת.לא

ש.ש.י. למדה בכיתה שלך

ת.לא חושב, אבל אני לא זוכר

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.אתה סיפרת שלמדת עד סוף שיעור שישי בכיתה, שיעור היסטוריה, זה יכול להיות

ת.היא ישבה לפני שיעור היסטוריה, היא הייתה איתנו בכיתה

ש.אתה סיפרת כך בהודעה השניה, 10/12/06, אתה אומר שתאיר ואתה הייתם ידידים ואני מפנה לעמ' 1 שורה 3:"….ויצאתי להפסקה", אתה מספר שיצאת בהפסקה לכיוון הפרגולה והיית עם חברים זה בהודעה השניה שלך

ת.את מדברת על ההפסקה שאמרתי שהיא הייתה איתי?

ש.בהודעה הראשונה אתה מספר שהיית בכיתה והיא נכנסה לכיתה ובהודעה השניה אתה מוסיף ואומר שבסוף השיעור, בהפסקה, יצאת מהכיתה, הלכת לכיוון הפרגולה, פגשת את החברים, עמדת ליד היציאה מבית הספר, עמד לידך בחור בשם עמית מלכה וכמה דקות אחר כך הגיעה תאיר יחד עם ס.ת. שאלת את תאיר מה קורה והיא נעצרה ונעמדה לידך ואמרה הכל בסדר ואז היא וס. ת. נכנסו למתחם בית הספר, אתה נזכר

ת.לא

ש.אבל זה מה שסיפרת

ת.כן, אני זוכר שהייתי בכיתה

ש.אתה ממשיך ומספר בהודעה:"אחרי 3 דקות בערך….וראיתי את ס. לבדה מתקרבת..לכיתה שלי" בשורה 12 מילה אחרונה, מה שכתב השוטר: "וראיתי את ס. מתקרבת" ואחר כך אתה לא מזכיר את ס. ואתה מדבר על תאיר

ת.אז יכול להיות שיש מצב שאני ראיתי אותה, את תאיר ויחד נכנסנו לכיתה, מה שאני זוכר הוא שאני הייתי בכיתה

ש.לדעתי יש פה איזה בלבול בהודעה שלך, אולי זו טעות של השוטר או טעות שלך, השוטר כותב: "ראיתי את ספיר נכנסת לכיתה" ואתה ממשיך ומספר שנכנסתם וישבתם עם חברים 5 דקות וצחתם ואז תאיר עזבה" יכול להיות שיש כאן בלבול ומי שנכנסה לכיתה זו תאיר ולא ס.

ת.יכול להיות

ש.מי שהיית איתה בהפסקה הייתה תאיר ולא ס.

ת.נכון

ש.זאת אומרת שאם אתה מספר שראית את ס. לבד מתקרבת ונכנסתם לכיתה זו טעות

ת.אני יודע שהייתי בכיתה עם תאיר

ש.לפי הסיפור הזה בעצם תאיר נכנסה לכיתה באמצע ההפסקה, במהלך ההפסקה, לפני שההפסקה נגמרה

ת.כן

ש.זו אפילו לא התחלת ההפסקה

ת.כן, אמצע ההפסקה, אפילו בסוף שלה

ש.והיא אפילו נשארה קצת אחרי תחילת השיעור

ת.כן

ש.כי כבר המורה הייתה בכיתה כשהיא יצאה

ת.המורה נכנסה והיא יצאה

ש.זאת אומרת זה כמה דקות אחרי תחילת השיעור, עד שהמורה מגיעה וכו'

ת.כן

ש.ואתם ישבתם בכיתה עם עוד ילדים, עם סתיו אוחנה, עם בן קקון ועוד ילדים

ת.כן

ש.הכיתה שמדובר עליה זו כיתה ט'1, אני מראה לך את התרשים ת/222, זו הכיתה

ת.כן

ש.זו הכיתה הכי קרובה לכניסה מכיוון הפרגולה

ת.כן

ש.ותאיר במהלך ההפסקה הזו שישבתם ודיברתם התנהגה בצורה רגילה לגמרי, הייתה במצב רוח טוב

ת.כן

ש.וכשהיא יצאה היא אמרה לך מה שאתה הבנת שהיא חוזרת לכיתה ללמוד

ת.כן

ש.אבל אתה לא ראית לאן היא הלכה כשהיא יצאה מהכיתה

ת.לא

ש.אתה לא יודע אם היא יצאה לפרגולה, אם היא חזרה לכיתה שלה

ת.לא, אני לא יודע

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד שפיגל:

ש.אמרת לתובעת שאתה זוכר בוודאות שאתה בכיתה ישבת ושוחחת עם תאיר לפני שהמורה נכנסה ואז תאיר יצאה

ת.נכון

ש.זה לא שולל את העובדה שיכול להיות כפי שאמרת בהודעה הזו שס.ת. הייתה בכיתה אבל לא דיברת איתה

ת.זה לא שולל, יכול להיות

ש.זה לא שולל משום שאתה בעצמך אמרת בשורה 8 באותה הודעה שתאיר הגיעה יחד עם ס.ת. כשראית אותה, ס. הגיעה עם תאיר, אתה ראית את ס.ת.

ת.אם זה מה שכתוב, זה מה שהיה

 

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

חניתה גרנט – עדת הגנה מס' 38

עדת הגנה מס‘ 38 חניתה גרנט מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו“ד שפיגל: חוות הדעת מיום 29/6/07 מוגשת ומסומנת נ/250 – מוסכם כי מדובר בחוות דעת הכוללת את

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

עדות: יואב חדד (הודיע למשטרה שמצא את תאיר ז"ל בתא השירותים)

עו"ד י. הלוי : אתה נכנסת לתא ראשון.
העד, מר ר. דאודי : כן.
עו"ד י. הלוי : בקיצור טיפסת שם על האסלה ועל הקיר הצצת מלמעלה.
העד, מר ר. דאודי : כן.
כב' הש' א. קולה : אחרי ש…
עו"ד י. הלוי : שהם קראו לו וראו את הגופה.
כב' הש' א. קולה : אבל לפניו היה עוד מישהו שטיפס לא?
עו"ד י. הלוי : כן. טיפסת בתא הראשון הצצת אמרת קיבלתי פלש בעיניים וירדת.
העד, מר ר. דאודי : נכון.
עו"ד י. הלוי : קפצת אחורה, תאשר לי, בשום פנים ואופן לא נגעתי בדופן אחר לא נגעתי בכלום חוץ ממה שתיארת נכון?
העד, מר ר. דאודי : לא נגעתי בשום דבר מלבד במעקה של,
כב' הש' א. קולה : מה שהוא אמר הוא אמר.
עו"ד י. הלוי : בסדר, אתה אומר לא רק שלא נכנסתי לתא השני גם לא ראיתי אף אחד נכנס אליו לתא השני.
העד, מר ר. דאודי : אני לא ראיתי אף אחד נכנס אליו רק פתחו את הדלת וזהו.
כב' הש' א. קולה : כשפתחו את הדלת ראית?

%d בלוגרים אהבו את זה: