ראובן אזולאי עד תביעה מס' 37עד תביעה מס' 37, ראובן אזולאי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:


עו"ד שפיגל:


אין לי התנגדות שהמסמכים שערך עד זה יוגשו בהסכמה.


העד משיב:

ש.מה התפקיד שלך

ת.ראש משרד בילוש בתחנת גולן

ש.והיית גם באותו תפקיד בזמן הרצח

ת.כן

ש.בתאריך 8/12/06 נתבקשת ע"י ראש הצח"מ להקליט את הלווית המנוחה, ביצעת את זה

ת.כן זכ"ד מיום 8/12/06, מוגש ומסומן ת/461

ש.בתאריך 9/12/06 אתה עיכבת אדם בשם ישראל נפתלי, ערכת דו"ח עיכוב

ת.נכון

ש.בנוסף לכך ערכת יחד עם אחרים חיפוש בביתו, ערכת דו"ח על חיפוש, על העיכוב

ת.נכון דו"ח על העיכוב מוגש ומסומן ת/462 3 דוחות שנוגעים לחיפוש בביתו של ישראל נפתלי מוגשים ת/463, ת/464  ו – ת/465
ש.ב – 10/12/06 ערכת חיפוש בבית של אדם בשם יוסי לוי במושב אביבים

ת.נכון

דו"ח חיפוש מיום 10/12/06 מוגש ומסומן ת/466 דו"ח פעולה מוגש ומסומן ת/467

ש.בתאריך 19/12/06 אתה ערכת דו"ח פעולה לגבי השגחה על הנאשם והתלוות אליו במהלך השחזור

ת. נכון דו"ח פעולה מוגש ומסומן ת/468

ש.מתי הדו"ח הזה נערך ומתי הוא נחתם על ידך מבחינת מהלך הדברים שמופיעים

ת.שמרתי על העצור משעה 18:35, יצאנו וחזרנו, הדו"ח נערך בשעה 20:21 כפי שרשום על הדו"ח וסיימתי את השמירה על העצור בשעה 21:00

ש.כשזה לאחר שהתחלת לרשום את הדו"ח

ת.כן

ש.הקטע הזה שאתה מתעד, איזה דברים מצאת לנכון לתעד בדו"ח הזה

ת.אני הייתי אמור לשמור על העצור ולדאוג לעצור, מבחינת אם הוא צריך כלכלה, סיגריות ושתיה וזה מה שעשיתי

ש.מבחינת כניסות צוות אנשי צוות חקירה לחדר, היית צריך לתעד

ת.שוב, אך ורק מה שקשור לנאשם

ש.האם במהלך פרק הזמן הזה שמתועד בדו"ח הייתה איזה סיטואציה לפני השחזור של כניסת אנשים לחדר והאם אתה יכול להסביר לנו

ת.הנאשם ביקש ממני בשלב מסוים לקרוא לרפ"ק סשה שהיה אחד מהחברים בצח"מ והוא רצה לשוחח איתו ולאחר מכן נכנס רפ"ק יורם אזולאי

ש.סשה נכנס לחדר, הייתה שיחה

ת.כן, הייתה שיחה, שמעתי את השיחה לא הבנתי כי היא הייתה בשפה הרוסית ולאחר מכן רפ"ק סשה יצא והגיע רפ"ק יורם אזולאי, גם נכחתי במהלך השיחה הזו וזה היה בשפה העברית

ש.אתה והבלשים שישבו איתך מעבר לכך, שוחחתם עם הנאשם בפרק הזמן

ת.רק אחרי שרפ"ק יורם יצא מהחדר לאחר ששוחח עם הנאשם, הנאשם היה נסער ויצא לי לדבר איתו כמה מילים

ש.אני הצגתי לך קלטת כשהיית אצלי במשרד הבוקר שהיא מסומנת ת/21, שזה דיסק 3 של מ"ט 172/06, קלטת ותמליל, שזה קטע של מספר דקות שבו אתה נראה יושב עם הנאשם בחדר יחד עם בלש נוסף, נכנס יורם אזולאי, יוצא ונכנס שוב, כאשר השיחה מוקלטת יש קטע של דקה פעמיים שבו יש וידיאו אבל לא שומעים, הועלו פה כל מיני טענות לגבי מה שקרה בפרק הזמן הזה מבחינת הנאשם, למיטב זכרונך מה שהבנת וראית מה קרה בפרק הזמן הזה מבחינת הנאשם, מה ראית

ת.בהתחלה הוא ביקש את רפ"ק סשה, סשה נכנס ודיבר ברוסית איתו, לאחר מכן, נכנס רפ"ק יורם ודיבר איתו בעברית ואז הבנתי מזה שהנאשם חושש

ש.ממה הוא חושש

ת.הוא חשש מהשחזור עצמו

ש.הוא אמר לך משהו בענין הזה

ת.איתי רק אחרי שיורם יצא מהחדר לא היה דבר, כשדיברנו, אני אמרתי לו, הכי טוב לנקות את הכל, אם היה היה ואם לא היה לא היה, ואמרתי לו : "עשית או לא עשית?", הוא אמר לי: "ב – 99% עשיתי" והוא עוד פעם אמר: "אני מפחד" וגם הבלש השני אמר לו: "תרגע יהיה בסדר" ואז מהקטע הזה יורם הגיע ושוחח איתו והוא נרגע ואח"כ כבר יצאנו לכיוון השחזור

ש.ברגע שיצאתם לכיוון השחזור, אתה היית איתו, איפה היית במהלך השחזור

ת.אני הייתי כבול אליו מתחילת השחזור ועד סוף השחזור

ש.במהלך השחזור הוא הביע איזה שהם הסתייגויות

ת.לא, שום דבר

ש.במהלך השחזור שמצולם בוידיאו ושצפית בו, מה הייתה הדינמיקה שם, מי הוביל

ת.אני מכיר את בית הספר נופי גולן רק מבחוץ, הנאשם הוביל אותי כשאני כבול אליו בכל מהלך השחזור באותו בית ספר

ש.היה איזה מצב כלשהו במהלך השחזור שהנאשם לא ידע לאן ללכת ואתה הובלת אותו

ת.לא, הוא הוביל במהלך כל השחזור

ש.אתה לפני השחזור, כמה פעמים היית בזירת הרצח

ת.לא הייתי בזירת הרצח

ש.בכלל לא

ת.לא

ש.מה ידעת על המיקום של זירת הרצח

ת.ידעתי שהזירה נמצאת בחדר שירותים וזהו

ש.ידעת באיזה שירותים

ת.לא

ש.ידעת באיזה תא שירותים

ת.לא

ש.ידעת איפה בבית הספר הנאשם עבד

ת.נאמר לי שהוא עבד בשיפוצים בבית הספר, לא המקום

ש.מה ידעת לגבי תוכן ההודעה שהוא מסר לפני שיצאת לשחזור

ת.אני בלש, אני מתעסק בקטע של להביא, לעצור, להחזיר, הקטע החקירתי איננו הקטע שלי

ש.בתאריך 27/12/06 השתתפת באיזה שהוא חיפוש במכולת זבל

ת.כן, יחד עם ימ"ר גליל

ש.זה דו"ח התפיסה

ת.כן, אני חתום עליו הדו"ח מוגש ומסומן ת/469

ש.בתאריך 8/1/07, ביקרת פעם נוספת בזירת הרצח יחד עם החוקר יעקב מלכא ואיש זיהוי

ת.נכון

ש.פעולה שמתועדת ב – ת/455  וגם בקלטת שמסומנת ת/453, אתה זוכר את זה

ת.כן, התבקשתי ע"י קצין זיהוי במספר מקומות לנסות ולעלות מעל קיר השירותים בוורסיות שונות וכך עשיתי

ש.ולצאת מהתא, יצאת מהתא

ת.כן, היה קשה אבל יצאתי

ש.למה זה היה קשה

ת.התא, הקירות שלו הם צרים ולמשוך את עצמך למעלה ולצאת זה קצת קשה, אתה צריך להפעיל כח

ש.מה הגובה שלך

ת.כ – 1.73 ס"מ

ש.אתה אדם שנמצא בכושר גופני טוב, מתעמל

ת.כן

ש.להערכתך אדם שהוא נמוך יותר ממך או אדם שהוא חלש פיזית, יכול לבצע את הפעולה שביצעת

ת.אני יכול להגיד לך שלי זה היה קשה קצת, אדם נמוך ממני או קצת חלש ממני היה לו יותר קשה, או אני חושב שלא היה מצליח

ש.אילו בזמן שהיית מבצע את הפעולה הזו, היו נמצאים יחד איתך ילדה שיושבת על האסלה ועוד אדם נוסף שעומד בתא והתא סגור, מה אתה אומר על היכולת שלך לבצע את הפעולה הזו

ת.התא כשלעצמו הוא קטן, מתאים לילד, אם 3 אין מצב

ש.למה אין מצב, מה הייתה הבעיה לעשות את פעולת הטיפוס הזו

ת.מכיוון שהשטח הפנימי הוא קטן ואין מרחב תמרוןהעד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:


ש.את האפשרות הזו שיש מישהו נוסף בתא ניסית לעשות

ת.לא ניסיתי

ש.לעלות על האסלה ועל הניאגרה להגיע לאותה קורה ולתא הסמוך צריך להיות חזק או אתלט בשביל לעשות את זה כשמישהו עולה על הניאגרה או על האסלה ומביא את עצמו מבחינת גובה לקורה, צריך להיות אתלט או חזק במיוחד

ת.אני ניסיתי, מבחינה סובייקטיבית שלי זה היה קשה

ש.מה הגובה מהאסלה לקורה

ת.לא מדדתי

ש.בוא נאמר שאם על האסלה עומד מישהו שהוא 1.60 או 1.65 ס"מ, הוא מגיע עם הראש עד הקורה

ת.שוב פעם, לא ניסיתילשאלת בית המשפט
.אתה עלית על האסלה עם הרגליים לפני שביצעת את הקפיצה או שעשית את זה מהרצפה

ת.אני ניסית 3 ורסיות, גם את זו עם העליה על האסלה ובכולם הייתי צריך להפעיל כח.

בשמאל היה קשה, בימין היה יותר קל וקדימה בכלל לא הצלחתי

ש.זאת אומרת שלמעשה אתה קפצת גם לתא מס' 1 וגם לתא מס' 3

ת.שני הצדדים, בוודאי

ש.אני מסתכל ב –ת/468, הפעולות שרשמת, יש קפה, שירותים, כל מיני דברים קטנים שהנאשם ביקש, הכל מתועד

ת.כן

ש.אתה מספר היום לבית המשפט סיפור שהנאשם שוחח איתך, אמר לך: "99% אני עשיתי", אתה לא מתעד את הדברים האלה במזכר

ת.לא תיעדתי

ש.הדברים האלה מופיעים באותה הקלטה או שההקלטה לא עבדה

ת.הפרקליטה אומרת שבדיוק ההקלטה לא עבדה, אני ידעתי שהחדר מוקלט באודיו ובוידאו

ש.התדהמה עוד גוברת ביתר שאת משום שאם זה מוקלט, אני הייתי אמור לשמוע את זה

ת.אתה צודק

ש.אבל זה לא נשמע

ת.אתה צודק, אני לא איש מ"ט

ש.אתה ראש משרד בילוש

ת.כן

ש.כמה שנים אתה כבר במקצוע הזה

ת.13 שנה

ש.אתה בודאי יודע מנסיונך מהם פרטים מהותים שקשורים לחקירה, מהם פרטים שוליים ומה יש לתעד

ת.בוודאי

ש.לא רק שלא תיעדת את הדברים האלה גם לא אמרת לאף אחד

ת.זה לא נכון

ש.למי אמרת

ת.לרפ"ק סשה

ש.למי עוד

ת.לרפ"ק סשה שהיה בקשר רציף וישיר איתנו

ש.לך יש הסבר למה אנחנו לא שמענו מרפ"ק סשה, למה רפ"ק סשה לא תיעד, לא רשם מזכר על זה או כל דבר אחר שיש בו כדי לאמת את מה שאתה אומר

ת.תשאל את רפ"ק סשה

ש.אתה מספר לבית המשפט היום שנכנס רפ"ק סשה בקטע הזה של ההמתנה שם, למה הוא נכנס כי הנאשם ביקש לשוחח איתו

ת.כן

ש.אתה תיעדת את זה

ת.שוב, אני תיעדתי רק את הפעולות שעשיתי מול הנאשם ושאר הפעולות היו מתועדות בוידיאו ובאודיו

ש.למה הפעולה של הקריאה לסשה אינה פעולה מול הנאשם

ת.כי זו לא פעולה מול הנאשם

ש.עכשיו אתה מספר לבית המשפט שאתה לא דובר רוסית ולא הבנת מה סשה דיבר עם הנאשם ברוסית אבל אמרת שמיד אח"כ, אחרי שסשה יצא, נכנס יורם

ת.כן

ש.כמה זמן יורם היה שם

ת.מצוין בנומרטור

ש.אתה את השיחה עם יורם שמעת

ת.כן

ש.מי נכח שם עוד חוץ ממך

ת.רס"ר אלדד חדד, זה הבלש הנוסף

ש.אלדד חדד שמע גם מה שאתה שמעת

ת.מן הסתםלשאלת בית המשפט:
.מי זה ספיר שלום שמצוין ב  ת/468

ת.ספיר שלום זה גם בלש בימ"ר גליל, הוא היה חלק מהזמן, אז אלה כל האנשים שהיו בהתחלה, באמצע ובסוף, מי שהיה איתי מההתחלה ועד היציאה לשחזור כל הזמן היה הבלש אלדד חדד

ש.אותם אלה שהיו איתך, חדד, ספיר שלום, יחד או לחוד, אם הם שמעו מה שאתה שמעת כמו שאתה אומר, גם הם היו צריכים מן הסתם לתעד דברים כאלה או לומר את זה בהזדמנות

ת.אני אומר לך מה אני שמעתי

ש.צוות חקירה שעמוס, קורה שחוקר בהיסח הדעת שוגה, צוות שלם ששומע דברים כאלה קרדינלים, הנאשם שאומר: "99% עשיתי את זה" יכול להיות שלא שמע

ת.אם לא הייתי שומע לא הייתי אומר, אין לי שום אינטרס להגיד, כן כן, לא לא

ש.אומרת הפרקליטה בחקירה הראשית שהציגה לך עובר לעדותך היום, הציגה לך קלטת מ"ט 172/06, לפני שבאת להעיד היום

ת.נכון

ש.בשביל מה אתה צריך לראות את הקלטת אם אתה זוכר במה מדובר

ת.היא רצתה לשאול אותי לגבי ההובלה של החשוד בשחזור

ש.מי שאל אותך אם הייתה שיחה וכו'

ת.התובעת

ש.ואז התובעת שואלת אותך אתה זוכר מה היה שם בשיחה

ת.התובעת שאלה אותי אם בקטע שאחרי שהיא נתנה לי לקרוא את התמלול ולראות את הקלטת, האם אני זוכר מה היה בקטע שלא נקלט

ש.ואז אתה אומר לה את מה שסיפרת עכשיו

ת.נכון

ש.כל זה היה היום בבוקר

ת.כן, היום בבוקר ראיתי את הקלטת

ש.בשיחה של הנאשם עם יורם שהייתה בעברית, אתה סיפרת לבית המשפט שהבנת ממנו שהוא חושש לצאת לשחזור

ת.כן, יורם חיזק אותו

ש.מה הוא אמר

ת.אני לא זוכר מילה במילה, אני זוכר קווים כללים, יורם אמר לו שאין לו מה לפחד, יורם אמר לו שבדיוק מה שהוא אמר הוא צריך להגיד ואין לו מה לפחד, זה בכללי מה שאני זוכר

ש.אתה מספר היום שהנאשם הוביל אותך בכל מהלך השחזור ואתה לא עצרת אותו

ת.נכון, אמרתי

ש.אתה עומד מאחורי הדברים האלה

ת.כן, עומד

ש.אתה צפית בקלטת השחזור

ת.כן, היום בבוקר

ש.אנחנו גם צפינו בקלטת השחזור, כולל בית המשפט ויש שם קטע שבו הנאשם מוביל את השוטרת שאמורה הייתה לשחק את תפקידה של תאיר ז"ל והוא מוביל אותה כשהוא נותן הנחיות ברוסית שהקצין שאחראי על השחזור, אנטולי, מתרגם את ההנחיות שלו לשוטרת, ואני אומר לך וביתר שאת לאחר שאתה מספר שראית היום את הקלטת הזו, מתחילתה ועד סופה

ת.כן, ראיתי מתחילתה עד סופה

ש.אני אומר לך שהנאשם הוביל את השוטרת שכבר עולה מספר מדרגות קדימה ואז בלי שום הנחיה, לא מאנטולי ולא מהנאשם, פתאום הנאשם נעצר, יש תקלה עם האזיקים, אתה זוכר את התקלה עם האזיקים

ת.כן, בוודאי, שאפרט לך

ש.כן

ת.היו לי אזיקים, לאזיקים האלה היה רק מפתח אחד יחודי והייתה בעיה למצוא את המפתח המתאים, בד"כ יש לנו מפתח מסטר, אלה היו אזיקים ישנים

ש.זו הבעיה שהייתה

ת.היחידה

ש.אבל הוא במהלך צעידה, מי ביקש לפתוח בכלל

ת.תסתכל בקלטת, ביקשו

ש.אני הסתכלתי בקלטת וגם אתה, ואני אומר לך לפני שנכנסתם ועצרתם אותו שם ואמרתם לו כעובדה, אני אומר לך את זה, לפני שהוא נכנס לשירותים פתאום יש תקלה, איזה תקלה

ת.שאלת אותי ועניתי לך, שוב פעם, האזיקים הספציפיים האלה היה להם מפתח שונה ספציפי משאר האזיקים

ש.למה עצרת אותו שם, בגלל האזיקים

ת.אני לא עצרתי אותו, אני הלכתי כאבטחה לנאשם, אני לא מכיר את בית הספר, לא את המקום ולא להיכן ללכת, אני רק אבטחתי את הנאשם

ש.אתה קיבלת הנחיה לעצור ממישהו, מהקצין

ת.אני שוב חוזר ואומר, הנאשם דובר רוסית, אנטולי דובר רוסית ואני בגלל שאני לא מבין רוסית, אמרו לי מה לעשות, בנקודה הזו אם הוא אמר לי לעצור, אז אני עצרתי

ש.אז הבנו שהעצירה הזו שם בשלב הזה הייתה למעשה תולדה של הנחיה של אנטולי שאמר לך לעצור

ת.כן, של האחראי

ש.אמרת בבית המשפט שהתא קטן ומתאים לילד

ת.ככה אמרתי

ש.אתה או מישהו מעמיתך ניסיתם לעשות את הדברים האלה כשמדובר בילדים

ת.לא שאני יודע


העד משיב לעו"ד ענבר בחקירה חוזרת:

ש.אני רוצה להציג לך את הקטע שעליו מדובר, של ה"עצירה", מדובר בשעון ב – 19.34.02 זה קצת לפני "העצירה", מה אתה יכול להגיד אחרי שראית את זה

ת.זה בדיוק כמו שאמרתי, אנטולי אמר לעצור, להוריד את האזיקים

ש.ובשלב זה הצלחתם להוריד את האזיקים

ת.לא, הייתה לנו בעיה עם האזיקים, גם בתוך השירותים הייתה לנו בעיה עם האזיקים

ש. לענין השיחה ששמעת וכו', מתי בעצם הבנת שהקטע של המשפט הספציפי הזה שאותו אמרת היום בבית המשפט, הוא קטע לא מוקלט

ת. התקשר אלי סשה ואמר לי שיש קטע שנתקע והכל נמחק

ש. עד הבוקר ידעת מה הקטע שנמחק

ת. לא, רק הבוקר כשראיתיעו"ד שפיגל:
 אני מבקש ברשות בית המשפט לשאול שאלה אחת:

ש.אתה רואה את התמונה עכשיו, הקפאנו אותה בזמן – 19.34.48, כולם ללא יוצא מן הכלל, אנטולי, אתה, השוטרת, הנאשם, כולם עם הגב לשירותים, זירת הרצח, עם הפנים כלפי מעלה לעליה למעלה, נכון או לא נכון

ת.איך שזה מופיע
עו"ד ענבר:
בהסכמת חברי, אנו מגישות דו"ח פעולה של העד איציק שמעוני, זכ"ד, מזכר, דו"ח פעולה נוסף וזכ"ד נוסף מיום 4/1/07 –מוגשים ומסומנים ת/470, ת/471, ת/472,ת/473 ו –ת/474 – בכך מתייתרת עדותו של העד איציק שמעוני. לגבי העד ספיר שלום, אני מגישה בהסכמת חברי, דו"ח פעולה – מוגש ומסומן ת/475,מזכר,מוגש ומסומן ת/476, מזכר נוסף מוגש ומסומן ת/477  ובכך מתייתרת עדותו של העד ספיר שלום.

 

 

 

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

ג.א. עד תביעה מס' 36

עד תביעה מס' 36 ג.א. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: ש.באיזה כיתה אתה ת.עכשיו י' ש.אני מחזירה אותך לשנה שעברה, היית אז

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: