רס"ר יוסי זמואלסון עד תביעה מס' 50

עד תביעה מס’ 50, רס”ר יוסי זמואלסון, מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד שטרן:

ש. מה התפקיד שלך במשטרה

ת. חוקר בימ”ר חוף

ש. בזמן חקירת הרצח?

ת. סופחתי לצח”מ של הרצח בקצרין

ש. באיזה שלב הצטרפת לצח”מ

ת. יומיים עד שלושה לאחר הרצח, אם אני לא טועה

ש. היית בנוער חשיפה

ת. כן

ש. הצטרפת עם עוד אנשים מנוער חשיפה

ת. כן עם עוד שלושה: אלכס בורודינסקי, יעקב מלכה ו-ארז יהודה

ש. מה היה התפקיד שלך בצח”מ בכללי

ת. חוקר, לא משהו מוגדר.

ש. היית מקבל משימה כל יום, פעם בשבוע

ת. כל יום, זה משתנה. מקבלים משימות ומבצעים, אם כצוות ואם כחוקר בודד

ש. למי היית מדווח

ת. לראש הצח”מ יורם אזולאי

ש. איזה שפות אתה מדבר

ת. רוסית, עברית ואנגלית, ברמה של שפת אם את שלושתן.

ש. ביום 12/12 ערכת דו”ח מעצר של הנאשם.

ת. נכון

עו”ד שטרן: מבקשת להגיש. מוגש ומסומן ת/573

 ש. באותו היום אתה ניגשת למכללת אוהלו וקיבלת רשימה של סטודנטים. תסביר לנו מה היתה מטרת הפעולה הזו

ת. לראות אם יש סטודנטים שיש להם נגישות מהמכללה לבית הספר, מבנה סמוך, שיכלו להימצא בזמן הרצח בשטח בית הספר.

ש. ערכת דו”ח על הפעולה הזו. אני מציגה את הדו”ח

ת. כן מוגש ומסומן ת/574

ש. גם קיבלת רשימה של סטודנטים, מציגה לך.

ת. כן. הרשימה מוגשת ומסומנת ת/575

עו”ד שטרן: אני מפרטת את החקירות בהן נטל חלק העד:

יום 12/12 נטלת חלק בחקירה מט 160/06

ביום 13/12 מט 119/06

ביום 15/12 מט 167/06

ביום 16/12 מט 166/06

ביום 18/12 מט 168/06

לגבי דברים שמתועדים בדיסקים, שממילא הגשנו, אני לא אחקור לגבי טענות זוטא שניתן לראות את התשובות בחקירה עצמה. לגבי טענות זוטא אתייחס.

 העד ממשיך:

ש. לגבי החקירה הראשונה מיום 12/12 מט 160/06. ערכת זכ”ד

ת. כן הזכ”ד מוגש ומסומן ת/576

 ש. מה יש לך לומר על שעת התחלת החקירה, כאשר אני מפנה אותך לדו”ח המעצר – תראה את השעה הנקובה בו. בדו”ח המעצר השעה היא 18:30. מתי התחילה החקירה הזו?

ת. דו”ח המעצר הוא תחילה של חקירה, הודעתי לו שהוא עצור ולאחר מכן התחלתי את החקירה.

ש. ולכן כשרשמת בטופס ההודעה שאני מציגה לעיונך, שעת תחילת החקירה היא 16:30 מדובר בטעות?

ת. כן. השעה הנכונה צריכה להיות 18:30

 טופס הודעה  הוגש וסומן ת/577

 ת. ב-ת/577 מופיע בשפה הרוסית בכתב יד תוכן האזהרה ועל מה הוא נחקר.

ש.  אני מראה לך מזכר שכתבת בקשר לזיהוי דוברים בחקירה מט 166/06.

ת. כן.

 מוגש ומסומן ת/578

ש. תתייחס בקצרה לטענות הזוטא של הנאשם.

טוען הנאשם כי מספר רב של חוקרים חקרו אותו בצוותא כאשר הם מטיחים בו עובדות ושאלות מכל עבר וצועקים עליו.

ת. מה שהיה, היו ברוב הזמן שני חוקרים בחדר, לא היו צעקות, אולי הרמות קול פה ושם

ש. מצד מי

ת. גם מצידי. צריך להבין כי מדובר בחקירת רצח, לא משהו חריג. לנאשם ניתן כל הזמן לענות, לחשוב על שאלות, היו מקרים שהרמתי עליו את הקול הוא הרים עלי את הקול, אמר לי גם לא לצעוק עליו, דברים מהסוג הזה. ניתן לו הזמן המתאים לענות על כל שאלה ושאלה. הכל מתועד.

ש. טוען הנאשם כי החקירה היתה דורסנית. מה אתה יכול לומר באופן כללי לגבי כל החקירות שהתתפת בהן

ת. חקירה נינוחה, לא דורסנית, הציעו לו מים ואוכל וכל דבר שהוא רצה הוא קיבל

ש. הוא נראה מבוהל

ת. הוא היה מאוד מאוד רגוע.

ש. טוען הנאשם שאתם הטחתם בו שאלות בעברית שהוא לא הבין

ת. גם אם הן היו בעברית, כל הזמן היה דובר רוסית בחדר, כל מה שהוא לא הבין תורגם לו במקרים רבים גם על ידי, הכל מתועד.

ש. הנאשם טוען כי האישיות השבירה שלו היא שגרמה לו להודות. מה אתה אומר על כך?

ת. אני לא התרשמתי לרגע שיש לו אישיות שבירה, הוא נראה אדם שקול, רגוע.

ש. טוען הנאשם שאתם הפעלתם עליו לחץ פסיכולוגי שגרם לו להודות. מה אתה אומר על כך

ת. לחץ הופעל עליו כי חקירה היא לחץ, לא הרגשתי שהופעל עליו לחץ פסיכולוגי חריג מחקירה רגילה. לדעתי הוא הודה כי הוא ביצע את מה שאמר.

ש. הנאשם טוען כי פרטי חקירה מוכמנים אתם נתתם לו

ת. לא נכון

ש. טוען הנאשם כי אתם הטעתם אותו לגבי ממצאים ביולוגים שנמצאו על חפציו.

ת. בשלבים ראשונים של החקירה היו ממצאים שלא ידענו מה טיבם וזה הוצג לו בשאלות והוא התייחס לזה אחר כך.

ש. בחקירות שאתה חקרת אותו הוא לא הודה?

ת. לא.

ש. ערכת דו”ח לגבי צילום בוידאו של השחזור בו השתתף הנאשם

ת. כן מוגש ומסומן ת/579

ש. תמללת חלקים של החקירה מט 120/06 – [התמליל הוגש וסומן ת/29]

ת. כן.

ש. ביום 17/12 ערכת מזכר לגבי שיחה עם המאבטח אביחי אריאל

ת. כן

 מוגש ומסומן ת/580

ש. ביום 4/1/2007 ערכת זכ”ד לגבי השיחה עם מזכירת קבלן עובדי הנקיון

ת. כן. מוגש ומסומן ת/581

 ש. ביום 7/1/2007 ערכת דו”ח פעולה לגבי תפיסת נעליים.

ת. כן. הדו”ח מוגש ומסומן ת/582 – [צילום הנעליים הוגש וסומן ת/343]

ש. ביום 3/1/2007 ערכת דו”ח תפיסה לגבי נעליים של רמי דאודי

ת. כן. הדו”ח הוגש וסומן ת/583

ש. ביום 7/1/2007 תפסת את טופס סידור העבודה של עובדי הנקיון בבית ספר נופי גולן

ת. כן. הטופס מוגש ומסומן ת/584

ש. ביום 4/1/2007 ערכת דו”ח זכ”ד לגבי שיחה עם עובד הנקיון ויקטור קולסניקוב [עד תביעה]

ת. כן. הדו”ח מוגש ומסומן ת/585

 ש. דו”ח תפיסה וסימון מיום 14/1/2007 לגבי מוצגים שנתפסו באתר הפסולה

ת. כן. הדו”ח מוגש ומסומן ת/586

 ש. ביום 9/1/2007 ערכת מזכר לגבי זיהוי דוברים בקלטת מט 161/06

ת. כן. מזכר מוגש ומסומן ת/587

ש. תמללת שתי חקירות נוספות האחת מט 1/07 [התמליל הוגש וסומן ת/20] והשניה מט 10/07 [התמליל הוגש וסומן ת/40]

ת. כן

ש. ביום 28/12 יחד עם שוטר שהוא איש מחשבים, איתרתם מספר מאמרים שהופיעו במחשב הנאשם. תאר לבית המשפט את פעולת החקירה, מה היה תפקידך

ת. עבדתי עם איש מחשבים שהוא מומחה לענין הזה, מוסמך לכך, הייתי לידו על מנת לתרגם את מה שנמצא במחשב, היות ואיש המחשבים לא דובר רוסית.

ש. תאשר כי אלו המאמרים

ת. כן. המאמרים מוגשים ומסומנים ת/588 ו-ת/589 [לח]

 ש. התרגום המצורף למאמרים נערך על ידך

ת. כן, אני תרגמתי

 העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו”ד שפיגל:

ש. אתחיל ב-מט 160/06 [ת/164]. חלק מס’ 1 בעמ’ 3 אתה אומר לרומן: “הפוליגרף אומר שאתה רצחת”

עו”ד שטרן: אתה מעלה טענה שהיא לא קבילה. הסכמנו כי זה יימחק.

 עו”ד שפיגל: לא ביקשתי להתעלם מכך. אני ביקשתי שזה יוגש. לא יתכן שיוגשו ממצאים כמוצגים בפני בית המשפט, תמלילים שסומנו כ-מוצגי תביעה ושם יש התייחסות לממצאי פוליגרף שעל פניו אם לא יובהר בית המשפט יקבל רושם שגוי ומוטעה אם לא אבהיר נקודה זו. זה מופיע כמוצג שמוגש, עם הטעיה מכוונת וזה צריך לבוא לתיקון.

החלטה

אין חולק כי הפוליגרף או התוצאות שלו אינן קבילות ולענין זה איננו מתירים.

אך מול זאת אנו מתירים את השאלה כאשר טענת הסניגור הינה כי בנאשם הוטחו אמירות לא נכונות במכוון כדי להטעותו, להיבט זה בלבד אנו מתירים את השאלה.

ניתנה היום י”א באלול, תשס”ח (11 בספטמבר 2008) במעמד ב”כ המאשימה, ב”כ הנאשם והנאשם בעצמו

אסתר הלמן

 שופטת

חיים גלפז

שופט

יצחק כהן, אב”ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש. אני מניח שאת ממצאי הפוליגרף ראית לפני שהטחת בפני הנאשם 

ת. לא. אני יודע מה היו התוצאות, אמרו לי.

ש. ידעת  שלגבי השאלה “האם רצחת” הוא לא יצא דובר שקר

ת. נכון

ש. למה אמרת לו שהפוליגרף אמר שאתה רצחת 

ת. כתרגיל חקירה.

ש. זאת אומרת, למען הסר ספק, בכל ה-מט הזה ואחרים שמופיע מה שעכשיו אמרת, זה היה כתרגיל חקירה. 

ת. חלק מהדברים שנאמרו לו, נאמרו לו גם לגבי השאלה השניה, מעורבותו ברצח, זה לא היה כתרגיל חקירה.

ש. אתה מכיר טופס בדיקת פוליגרף

ת. לא. אני לא מתעסק עם זה.

ש. כשאתה אומר לבן אדם שהוא מעורב ברצח, בין היתר, זה כשאתה יודע פרט שאתה חושב שזה רלבנטי לחקירה ואתה מסתיר את זה

ת. אני לא יודע.

ש. רומן זדורוב סיפר לכם אחרי הפוליגרף, ביום 14 לחודש, שהוא ראה כתמי דם בשירותי בנים. נכון

ת. אני זוכר, לא יודע אם בדיוק זה, אבל אני זוכר שהוא אמר את זה.

ש. רומן הבין שכתמי הדם האלה שהוא ראה בשירותי בנים ולא סיפר לפני ה-14 לחודש, הוא הבין שזה פרט שקשור לרצח

ת. אינני יודע מה הוא הבין ומה הוא האמין.

ש. דיברנו על צורת החקירה, נשאלת בחקירה ראשית והשבת. בעמ’ 5 לאותו מט, מהאמצע ועד עמ’ 8 בסוף, אתה חוקר את רומן על נקודה אחת. מפנה. ארבעה עמודים של חקירה צולבת ובלתי פוסקת. זה פרט שהיה מהותי והיה קושר אותו לרצח

ת. כן. כל דבר שהיה קשור ללוח הזמנים שלו באותו היום היה חשוב מאוד לענין החקירה.

ש. אם הוא אומר לך שהוא לא זוכר שעות, מההתחלה אנו יודעים שהוא לא מדבר לפי שעות, הוא אומר שאין לו שעון והוא לא יודע שעון, ואתה 4 עמודי פרוטוקול שואל אותו לענין הזה. מה מהותי בזה

ת. לוח זמנים שלו ביום הרצח, חשוב לענין החקירה, כל דקה חשובה. מספר הפעמים קשור ללוח הזמנים.

ש. אני אומר לך שמיד בהמשך, בסיום אותה חקירה של 4.5 עמודים על הפרט הזה, רומן פורץ בבכי. אתה זוכר את זה?

ת. במעורפל, כן. זה היה לפני שנתיים.

ש. אני מפנה אותך לעמ’ 8 למטה לאותו מט. זה מזכיר לך את הערפול שדיברת עליו, זכורה לך הסיטואציה הזו

ת. מזכיר לי.

ש. אני מפנה לעמ’ 22 לתמליל של אותו מט. הנושא של המכנס שהוא זרק, אתה מסכים איתי שרומן מסר מיוזמתו בלי שחקרו אותו כבר ליורם אזולאי

ת. כן

ש. למה בתאריך 12/12 זה תאריך ה-מט, ועוד בטרם המוצג החשוב הזה נקבר תחת טונות של אשפה, היה קשה ללכת כמו דו”ח הובלה והצבעה, ללכת עם האיש לזהות את המכנס, לשלוח לבדיקת DNA, לבדוק אם יש כתמי דם, לתת לו למדוד וכו’?

ת. יש ראש צח”מ.

ש. אני מפנה לעמ’ 22, אותו מט – 8 שורות למעלה. את הדינמיקה הזו שאתה מדבר עליה, כביכול תאיר ז”ל הטרידה את הנאשם, תפסה אותו וכו’ אתה מוסר לרומן, זו הפעם הראשונה שהוא שומע זאת מכם, אתה אומר לו זאת כי אתה יודע שאין לך מניע הגיוני לרצח המתועב שהיה שם.

ת. אני שואל את השאלות. דינימיקה זה פעולות גומלין, אני ביקשתי שהוא יסביר את הדינימיקה.

ש. זו הפעם הראשונה שאתה שותל בתודעתו של רומן את הדינמיקה הזו

ת. לא מסכים איתך.

ש. אתה שמעת את זה או ראית בחומר החקירה את הדינמיקה הזו מרומן עצמו לפני כן

ת. איזו דינמיקה?

ש. של ההטרדה וההצקות

ת. לא.

 לשאלת בית המשפט

ש. זו היתה יוזמה שלך לשאול זאת בצורה הזו

ת. כן

ש. נתת משהו ספציפי

ת. אני העליתי זאת.

 העד ממשיך:

ש. אני מפנה לעמ’ 34 למעלה לאותו מט. רומן אומר שמשיחתו עם החוקר סשה הוא הבין שיש עדויות של עדים שראו מי שדומה לו במאה אחוז, שקושר אותו לרצח. אתה ידעת שזה לא נכון כעובדה, בשלב הזה של החקירה

ת. לא נכון. היה מישהו שראה מישהו דומה לתיאור של רומן באזור, במדרגות.

ש. זה קושר אותו לרצח? ראו אותו בזירת הרצח?

ת. בשום מקום לא אמרנו שהוא קשור מאה אחוז לרצח וזה מה שהקראת.

ש. אני מפנה אותך לעמ’ 45 לקראת הסוף, לאותו מט. מופיע קול ד’. אתה זוכר מי נכנס לקראת הסוף

ת. לא.

ש. אתה מוכן להסביר לנו על מה לחצת וזה לא עבד?

ת. ב-12 לחודש זו חקירה שהוקלטה על ידי מכשיר DVD קטן נייד והדברים התייחסו להפעלה הטכנית של המכשיר.

ש. האם סיום ההקלטה בשלב הזה הוא פועל יוצא מזה שאתה לחצת וזה לא עובד

ת. זו החלפת קלטת, בטח שעה וחצי מתחילת הזמן, לאחר מכן המשיך בצורה רגילה.

ש. אם אני מבין נכון, לא צריך להיות פער של זמנים בין דיסק מס’ 2 מבחינת הזמן והתוכן החקירה, לבין מה שהיה בסוף דיסק מס’ 1 . זה הכל היה טכני ומהיר

ת. לא צריך להיות פער גדול.

ש. בזמן הזה, של בין לבין, שוחחתם עם הנאשם

ת. לא נראה לי, אני זוכר שהתעסקתי עם המכשיר עצמו. אני לא יודע מה עשו החוקרים האחרים.

ש. אני עובר איתך ל-מט 119/06 ת/480. אני מפנה לעמ’ 4, שורה 11. זה נובע מהתשובה שלך בחקירה הראשית לגבי ממצאים שהיו לכם בשלב זה של החקירה ולא ידעתם את טיבם ורצית לברר ולשמוע ממנו או שזה תרגיל חקירה

ת. תרגיל חקירה.

ש. אני מפנה אותך ל-עמ’ 8 שורה 20 לאותו מט. תרגיל חקירה  שנועד לשבור את רוחו

ת. תרגיל חקירה כדי לשאול אותו חקירה. הוא לא ענה כלום.

ש. אני מפנה אותך לעמ’ 14 שורה 11 לאותו מט. אתם ניסיתם לברר עם חמתו ואשתו אם הן שמעו ודיברו ביניהן על השמועה הספציפית הזו שלפיה הילדה הוסתרה בארון, דקירות בלב, אונס וכו’.

ת. אני אישית לא ביררתי.

ש. אני אומר לך שאתה באופן אישי חיזקת לרומן את השמועה שלפיה אנסו את המנוחה. אני רוצה להפנות אותך ל-ת/334 [מט 119] צד B עמ’ 1 למעלה. יש לך הסבר למה הדברים האלה נאמרו

ת. ההסבר נאמר על ידך. אני מפנה אותך למה שהקראת כאן. אני עניתי למה שאמר רומן.

ש. עמ’ 18 שתי שורות אחרונות לאותו מט. ואז מסתיים צד A וצד B מתחיל בנושא אחר לגמרי. האם יכול להיות שהמשכתם ביניכם לדבר על הנושא הזה וזה לא מופיע בתמליל

ת. לא.

ש. למה

ת. לא יכול להיות שהמשכנו וזה לא מוקלט.

 עו”ד שפיגל: אני מבקש להגיש תמליל שנערך על ידי ההגנה, למט 119 הוא לא תואם לתמליל התביעה.

 עו”ד ענבר: התמליל של ההגנה לא תואם לתמליל התביעה גם לא הספקנו לבדוק כי קיבלנו זאת הבוקר. התמליל הזה כולל קטע שחברי הפנה אותנו אליו, ככל הנראה לא תומלל על ידי המשטרה מאיזו סיבה, קטע של כעמוד. מעבר לכך יש פערים קטנים. מכיוון שהדבר הזה נמסר לנו לפני שהעד הנוכחי עלה על דוכן העדים, גם לעד יש זכות שנציג לו זאת לפני שהוא מעיד כחלק מהכנה לעדות ולא שישלפו לו זאת בחקירה נגדית. אני אבקש הפסקה של מספר דקות על מנת להציג זאת לעד.

 עו”ד שפיגל: אני חוזר בי מהשאלה. אני מסתפק בהגשת התמליל. מוגש ומסומן נ/100

העד ממשיך

ש. מפנה למט 168 מיום 18/12 ת/433. האם התה רמזת באופן כלשהו לרומן לספר את מה שאתם רוצים לשמוע במקום את מה שהיה

ת. לא.

ש. אתה בטוח

ת. כן

ש. אני מפנה אותך לעמ’ 27. יש לך הסבר

ת. לא. אני מפנה לאמור בעמ’ 27 ולהמשך.

ש. תסביר לי למה התכוונת, “ספר כמו שצריך לא מה שהיה”

ת. כמו שמופיע בהמשך, שלא ישקר ויספר את האמת.

ש. אני עובר איתך ל-מט 167 מתאריך 15/12 – ת/174א. האם היה בשלב כלשהו בחקירה שבו הבנת שרומן למעשה יש לו אליבי

ת. לא.

ש. אתה בטוח

ת. כן

ש. אני מפנה ל-ת/589. זה הורד מהמחשב

ת. נכון

ש. אתם לא יודעים, לא שאלתם, לא ביררתם ולא בדקתם אולי אבא הוריד את זה מהמחשב, רצה לקרוא, ומתי זה, הרי זו כתבה משנת 2005, כמה זמן היא שם? אולי מישהו אחר הוריד את זה?

ת. אני אישית לא בדקתי זאת. אני לא איש מחשבים.

 עו”ד שטרן: אין שאלות בחוזרת.

 ב”כ הצדדים: אנו מגישים בהסכמה מסמכים שנערכו ונתפסו על ידי העד אורי מקינולוב, עד מס’ 10 ברשימת עדי התביעה. עדותו מתייתרת.

 הודעות SMS שנשמרו בנייד של המנוחה – מוגשות ומסומנות ת/590

דפים מה-ICQ מוגשים ומסומנים ת/591

דו”ח תשאול מיום 11/12/2006 – מוגש ומסומן ת/592

דו”ח חיפוש מביתו של הנאשם – מוגש ומסומן ת/593

דו”ח תפיסת מוצגים מיום 27/12 – מוגש ומסומן ת/594

זכ”ד עיון בתמונות מיום 29/12/2006 – מוגש ומסומן ת/595

דו”ח ביצוע עבודת מט 1/07 מיום 1/1/2007 – מוגש ומסומן ת/596

בקשה להוצאת צו חיפוש במחשב של הנאשם – מוגש ומסומן ת/597

דו”ח קבלת DVD מקלטות מערוץ 9  ומערוץ 2 – מוגש ומסומן ת/598

בנוסף מתייתרת עדותו של העד אריה בנאסולי, עד מס’ 44 ברשימת עדי התביעה. אנו מגישים בהסכמה מסמכים מטעמו.

מזכר מיום 17/12/2006 – מוגש ומסומן ת/599

מזכר מיום 17/12/2006 באשר לתשאול ג.א. – מוגש ומסומן ת/600

תשאול מצ, מיום 18/12 – מוגש ומסומן ת/601

תשאול מכ, מיום 18/12 – מוגש ומסומן ת/602

תשאול גס, מיום 18/12 – מוגש ומסומן ת/603

תשאול בט, מיום 18/12 –  מוגש ומסומן ת/604

תשאול ער, מיום 18/12 – מוגש ומסומן ת/605

תשאול ספ, מיום 19/12 – מוגש ומסומן ת/606

תשאול אפ, מיום 28/12 – מוגש ומסומן ת/607

זכ”ד אב, מיום 28/12 – מוגש ומסומן ת/608

זכ”ד מיום 29/12 – באשר ליא, מוגש ומסומן ת/609

זכ”ד מיום 31/12/2006 מוגש ומסומן ת/610

זכ”ד מיום 2/1/2007 – מוגש ומסומן ת/611

דו”ח פעולה ותפיסה מיום 3/1/2007 – מוגש ומסומן ת/612

דו”ח תפיסת קלטות מערוץ 10 מיום 9/1/2007 – מוגש ומסומן ת/613

החלטה

להמשך שמיעת ראיות במועדים כפי שנקבעו.

ניתנה היום י”א באלול, תשס”ח (11 בספטמבר 2008) במעמד ב”כ המאשימה, ב”כ הנאשם והנאשם בעצמו

אסתר הלמן

 שופטת

חיים גלפז

שופט

יצחק כהן, אב”ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 ורד

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

ל.ס. – עדת תביעה מס' 32

עדת תביעה מס' 32 ל.ס. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת ההודעה,מוגשת ומסומנת ת/396 העדה משיבה: ש.את סיפרת

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: