תמלול חקירה - קובץ 2: חלק 1 מתוך 2 | תאריכים אינם ברורים

חקירת רומן זדורוב

מתאריך: 21/12/06

120/06

דיסק בשם תשאול חלק ב 2112

דיסק קודם

מתחיל - מונה דיסק 0:00:04 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 03:27:59

אמירת שעת סיום החקירה 12:35 - מונה דיסק 1:10:30 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 04:38:30

מסתיימת הקלטה - מונה דיסק 1:11:30 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 04:39:27 זה דיסק כנראה של 13.12.06

דיסק נוכחי

מתחיל - מונה דיסק 0:00:13 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 05:09:11

מסתיים - מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

לפי הדיבורים על השחזור וההודאה, התמליל והסרט בקובץ כאן באמת נעשו אחריהם בתאריך 21.12.06

נעשה תזמון לחלק האחרון כאן

חלק 1 מתוך 2

רוסית

מתרגמת: אנה בסדובסקי

חוקר א' - סשה

חוקר ב' - יורם אזולאי

חוקר ג' - ציון

נחקר - רומן

קובץ ראשון:

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

(דפיקות ברקע)

סשה כן, כן. תכנס ... (לא ברור, רעשים ברקע). כאן, תשב כאן.

דובר: לב, ... (לא ברור) שלו, לשים פה?

סשה שים על השולחן. מונה דיסק 0:01:04

(דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

סשה מה העניינים?

רומן יותר טוב.

סשה יותר טוב? או קי. (הפוגה בדיבור) אתה נמצא ב ... אתה ממשיך להיות תחת אותו החשד ...

רומן חשד לרצח.

סשה או קי, לרצח. יש לך את הזכות לא לענות על השאלות. החקירה נמשכת. כל מה שתגיד יכול לשמש כראייה נגדך. סירוב לענות על שאלות מחזק את החשדות נגדך. (דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

(הפוגה בדיבור)

סשה לא הדפיסו פה משהו ולא ... לא יוצא. שומע.

דובר: כן.

סשה אם מישהו מדפיס פה משהו, לא ... לא יוצא. תסתכל, תראה ... (לא ברור).

דובר: צודק.

סשה מה זה על הרצפה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה רק שלא יפריעו לנו לדבר. (הפוגה בדיבור) זה לא נסגר הדלת פה.

דובר: מה זה לא נסגר? שים דלת.

סשה אני יודע, זה לא נסגר.

דובר: שים כיסא, שים כיסא.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה אני מקשיב לך רומן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן עכשיו אני ... (לא ברור, רעשים ברקע).

סשה או קי.

רומן אני ניחשתי במקום ... אני חשבתי שאם אתם תקבלו גרסה, אם אני אספר לכם את הכול, הכול יהיה בסדר ויעזבו אותי בשקט, לא יטרידו אותי.

סשה אה. מה זה אומר נורמאלי, לפי דעתך? כשאתה נמצא תחת חשד בעניין כזה, מה זה אומר נורמאלי?

רומן לא יעשו ...

סשה לתת גרסה על כך שאתה ביצעת את הרצח, זה נורמאלי?

רומן לא.

סשה נו, זה מה זה נורמאלי?

רומן נורמאלי זה אני מסביר, אתם אמרתם, תן לנו גרסה, אני נתתי לכם גרסה. אני לא יודע אם ככה רצחו או לא. אני לא יודע.

סשה אה, הבנתי.

רומן אני אמרתי את זה. אני פשוט הייתי במקום והסתכלתי מה אני הייתי עושה, אם הייתי הרוצח.

סשה אה, הבנתי.

רומן איך אני הייתי ... אני לא יכול להסביר את זה, איך זה. כלומר ... זה שהוא רצח בשירותים, זה ידוע. השירותים שלמעלה זה העתק של השירותים למטה.

סשה אה.

רומן מה שאני אמרתי בשני זה היה לגמרי במקרה.

סשה או ניחשת?

רומן לא, במקרה, למה.

סשה אה.

רומן כי כל הילדים שהולכים, הם אף פעם לא נכנסים לתא הראשון.

סשה הם תמיד נכנסים בתא השני?

רומן לתא השני או השלישי הם כל הזמן נכנסים.

סשה רומה.

רומן הילדים כולם הולכים ... כולם ...

סשה רומה, אני אכתוב את כל מה שתגיד עכשיו בכל מקרה. אבל, בגלל שלא הכול נראה בדיוק כמו ... כמו שאתה רוצה שזה יראה, והאמת האמיתית נמצאת ... אפילו אם, אפילו אם ...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אתה יודע, יש אמירה כזאת, האמת תמיד נמצאת באמצע. או קי. האמת תמיד לא בידיים שלי, לא בידיים שלך, היא באמצע. עכשיו. מה יש במקרה הספציפי שלנו, שהאמת נמצאת באמצע, אני יכול להסביר לך. את האמת הזאת שסיפרת לנו, אנחנו יודעים שהיא לא האמת המלאה, מהסיבה הפשוטה שלא סיפרת את הכול.

רומן אני סיפרתי את הכול.

סשה חכה, אני ... אני עכשיו אסביר לך את כל התמונה. אני אכתוב את כל מה שתגיד. עכשיו אנחנו נכתוב ... (לא ברור) את כל מה שתגיד, ואני מבין טוב מאוד למה אתה עושה את זה. ואתה לא ראשון ולא האחרון שעושה את זה, במיוחד בעניין כזה. לא אתה המצאת את המהלך הזה. כן? התמונה תינתן לך בכל מקרה. בגלל זה אנחנו קיימים, בשביל לתת לך את חופש הדיבור. אבל אתה הוזהרת שכל מה שאתה תגיד יכול לשמש כראייה. נתחיל, מה זה ראייה נגדך? דבר ראשון כראייה ודבר שני, נגדך. מה אומרת התיאוריה הישראלית על הראיות, אתה יודע שבכל מדינה יש תיאוריית ראיות משלה, כן? אני לא מזיין לך את המוח עכשיו, אני מסביר לך. ככה גם ברוסיה, במשפט הפלילי, ככה גם באוקראינה, במשפט הפלילי, במשפט ... (לא ברור) המשפט הפלילי הפרוצדוראלי. ככה גם פה, בכל מדינה יש מערכת משלה שלפיה מתקבלות או לא מתקבלות הראיות. בישראל... במערכת המפשט הישראלית, כן, שקר של החשוד בחקירה ...

רומן מוכיח את ...

סשה הוא חולייה נוספת בשרשרת הראיות נגדו. אני אמרתי לך את זה, נדמה לי, מתישהו במהלך החקירה שלנו. אני מדגיש לך את זה עוד פעם. אז המשפט הזה ... המשפט הזה ספציפית, יכול לשמש כראייה נגדך. הכוונה כאן היא גם לזה שאם אתה משקר, גם זה ישמש כראייה נגדך. אתה מבין? זה למה אני ישר אומר לך את זה . אתה חתמת, כי זה נקרא אזהרה. או קי. אתה ... אתה ילד גדול כמו שאומרים. אתה מעל גיל שמונה עשרה, אתה רשאי ... אתה רשאי לקבל החלטות על גורלך בעצמך. אף אחד לא יכול לקבל את ההחלטות האלה במקומך.

יורם רומן, מה שלומך? מה נשמע? איך אתה מרגיש?

סשה אני מסביר לו עכשיו, כאן בארץ לפי שיטה של ... (לא ברור, רעשים ברקע) זה דברים שלו, אני רוצה ... לפי ... רגע, אני רוצה להסביר על מה אנחנו מדברים. מסביר לו שלפי פקודת הראיות בישראל, שקרים של נחקר משמשים חיזוק ראיות נגדו במהלך משפט. או קי? הוא הבין, אתה ... אז אחרי שאתה מבין את כל זה, אנחנו נמצאים פה בשביל למצוא את כל האמת. אמרתי לו, שכל מה שהוא יגיד יירשם פה, הבמה שלו ואנחנו פה בשביל לתת לו אפשרות לבטא את כל מה שיש לו להגיד. זה מה שלפני שנכנסת, זה מה שנאמר פה.

יורם כן.

סשה כן.

יורם רומן. שוב, מה שלומך?

רומן לא יודע.

סשה אתה אמרת לי עכשיו שיותר טוב.

רומן לא, אני אמרתי יותר טוב ... אני לא יודע איך ...

יורם אתה רוצה שאני אביא לפי חובש, יבדוק אותך?

רומן לא, לא.

יורם מה?

רומן זה בסדר.

יורם אם צריך תגיד לי, תקבל ותראה. לא באמת, שיביא לך כדור נגד ... כדור או משהו? חובש יבוא לפה אם אתה צריך.

רומן לא. לא צריך.

יורם אם תרצה, תגיד לי, בסדר? אל תתבייש להגיד. אין בעיה.

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) יש פה רופא שלנו, הוא יבוא.

רומן לא, אני לא צריך רופא. הדבר היחיד, אם יכולים להביא לי מראש פינה מתקן גילוח "מק 3" וקרם שהביא לי ...

סשה אה, הוא רוצה שיביאו לו מראש פינה, ממעצר מתקן לגילוח "מק 3" ומברשת גילוח שיש לו שם ...

יורם בסדר, אני אדאג לזה. בסדר. רומן, תשמע אותי. אנחנו בפעם הקודמת, אתה באמת היית בסדר וסיפרת הכול ו ... ולי חשוב עכשיו, באמת משהו ... משהו אישי שאני מבקש ממך, באמת אני מבקש ממך. אנחנו יודעים שעשית את מה שעשית, ואנחנו יודעים, אתה באת וסיפרת הכול ובאת ואמרת לנו איך הלכת ואיך נכנסת והראית הכול בפני שחזור, וזה בסדר גמור ואמרת ... סיפרת לנו על ה ... על הקטע שהיה לך עם אחיך, שתוקף אותך לפעמים והדברים האלה.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר לך?

רומן לא הכול. אני הבנתי ש ...

סשה שאתה סיפרת לנו את הכול. סיפרת את הכול נכון, סיפרת לנו על הסיפור עם אחיך. כמו כן.

יורם אתה באמת היית בסדר ועשית את השחזור. הלכת אחר כך ועשית את השחזור.

סשה עשית את השחזור.

יורם ואחר כך גם ... באת ומסרת את העדות כמו שצריך ואמרת, שיתפת איתנו פעולה, באמת הכי טוב שרק אפשר. ואני אומר לך על זה, אני יודע, שאתה בתוכך, רומן, מצטער על מה לשקרה ורומן בגדול אני מאמין, אני מאמין שאם היה יכול ... אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה, היית עושה דברים אחרת או שלא היית עושה את זה.

סשה אתה מבין מה שהוא אומר?

יורם אתה הבנת אותי?

רומן כמעט הכול.

סשה הוא מבין שאתה כמו רומן, בן אדם, מצטער על מה שקרה ואם היית יכול להחזיר את הגלגל הזה אחורה אז אתה היית מתנהג אחרת.

יורם נכון רומן? אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה הרי לא היית הורג אותה. אני רוצה שתבין, אני רוצה שאנחנו ... אני מאמין ככה, שיש דברים שעוד לא סיפרת לנו, יש כמה דברים. ואני הייתי איתך, ואני חושב שהייתי איתך בסדר גמור, נכון הייתי איתך ... אני הייתי איתך בסדר? גם אתה היית בסדר ובאמת, בתחושה, נוצר ה ...

רומן אתה רוצה אמת? את האמת?

סשה הוא אומר אתה רוצה ... הוא אומר לך, אתה רוצה אמת.

רומן כן, אמת.

סשה אמת. אמת.

רומן אני לא יודע את זה. מי עושה את זה. אני לא יודע איך זה לעשות, אבל אני הרבה פעמים מדבר ... תעזור לי ותעזור לך. מי עושה את זה, מי עושה את זה, הוא לזרוק כל הדברים שלי. נכון?

יורם מה?

רומן מי שעשה את זה, הוא היה צריך להיפטר מהדברים.

סשה מי שעשה את זה היה אמור להיפטר מהדברים. היה חייב להיפטר מהדברים שלו.

יורם נכון. נו?

רומן אני מדבר הרבה פעמים, צריך לראות איפה הזבל. הוא מאה אחוז זרק לזבל, מאה אחוז ...

סשה צריך לראות בזבל. בקצרין. הוא במאה אחוז זרק את זה לזבל.

רומן יהיה שם הכול.

סשה תמצאו שם את הכול.

יורם רומן, רומן תקשיב.

רומן כן.

יורם אנחנו עכשיו מוצאים ... (לא ברור) אנחנו אמרנו מספיק, רומן, מספיק.

רומן מה?

יורם רומן, מספיק עם זה, אתה ... ואני יודעים שאתה הרגת אותה, ואתה באת ואמרת את זה, מספיק, מספיק אתה אמרת שאתה רוצה להיות ... תקשיב רומן, אני עברתי מספיק נחקרים פה במדינה. ואני יודע מתי נחקר יושב מולי ומספר לי כשהוא הורג בן אדם או לא הורג בן אדם ומה הוא זוכר. ובית המשפט יראה את זה. יראה את זה, וישמע את זה. ואתה עכשיו בא ומספר לי סיפורים? מספיק. תיקח את האמת איתך. אתה רוצה להרוג את הבן שלך ואת אשתך אתה? אתה רוצה להרוג אותם?

רומן אני לא רוצה.

יורם אתה אמרת לי ...

סשה תיקח איתך את האמת, מה אתה ... אתה רוצה להרוג את אשתך ואת הבן שלך?

רומן לא.

יורם רומן ... יפה. אני יודע שאתה לא רוצה, וזה מה שדיברנו. אתה אמרת לי ... שכשראית אותה אחרי שהיא נפלה ככה על האסלה, על מי חשבת? על מי חשבת?

רומן זאת הייתה ההנחה שלי.

סשה זה הייתה השערה שלי.

יורם מה השערה? אבל מה אמרת לי? על מי חשבת?

רומן מה?

סשה אתה אמרת לו ... מה אתה ...

יורם על מי חשבת כשראית אותה?

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) כשאתה ראית את הילדה הזאת?

יורם על מי חשבת?

סשה מה אתה אמרת לו?

רומן אני אמרתי את זה שזה יהיה יותר משכנע.

סשה אמרתי את זה בשביל שזה יישמע וייראה יותר משכנע.

יורם (מצחקק) זה מה שאתה אומר לנו עכשיו, רומן? חשבתי שאנחנו ביחד באמון. תשמע ... כשאתה מאמין בי ואני מאמין בך אחרי ש ... תקשיב, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה עושה משהו רע, למה?

רומן רע מה זה?

יורם לא טוב, לא טוב, למה? כי אתה כבר עשית את כל מה שצריך לעשות. הלכת קדימה. אתה הרגת אותה, זה אנחנו כולנו יודעים. אתה ואני וסשה ובית המשפט יידע. כולנו יודעים. אתה עכשיו, מה אתה עושה? אתה שומע שטויות שמדברים, אני ... לא ... אני ... תהיה גבר. גבר לא מתנהג כמו שאתה מתנהג ואתה צריך להתנהג כמו גבר.

רומן תגיד לו ש ... רגע ...

סשה אתה הבנת את מה שהוא אמר?

רומן כן, אני הבנתי את זה. אני לא מדבר על זה. אם הוא רוצה שאני אשב בכלא, שיתלה עלי את התיק, שיתלה. רק שלא ישאל אותי איפה הדברים, איפה הסכין, אני לא יודע.

סשה אם אתה רוצה לתלות עליי תיק, תתלה עליי תיק, אבל אל תשאל אותי איפה סכין, איפה דברים כי אני לא יודע.

רומן אני לא יודע.

סשה אני לא יודע.

רומן אם אני הייתי יודע, אני כבר מזמן הייתי מספר את כל זה בשביל להוריד ... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אם אני הייתי יודע כבר מזמן הייתי מספר לכם בשביל להוריד את העונש מעצמי.

יורם בוא אני אגיד לך משהו.

סשה להקטין את העונש.

יורם תקשיב. אתה ואני יודעים שיש דברים שעוד לא סיפרת לנו. אתה אמרת דברים, תקשיב טוב. אתה עכשיו חושב שאתה תוכל אולי ... אולי איכשהו.

סשה לצאת מזה.

יורם לצאת מזה. אתה לא תצא מזה. אתה יודע למה? כי יש אמת בעולם הזה. יש אמת. יש אמת בשמיים, למעלה, אמת. האמת הזאת אומרת שאתה רומן, הרגת את הילדה שקוראים לה תאיר ראדה. אתה הרגת ילדה. עכשיו למה הרגת אותה, איך הרגת אותה, הרגיזה אותך, לא הרגיזה אותך, כן הרגיזה אותך ... זה צריך להיבדק, זה משהו אחר. אבל את האמת הזאת אתה ואני יודעים, אנחנו יודעים שאתה הרגת אותה. אין משהו אחר. גם בית המשפט ייראה את זה, את הדברים. אתה אמרת דברים. אתה אמרת לנו שנעלת את תא השירותים כדי שלא ימצאו אותה. ואתה צודק, כי ככה חשבת באותו רגע, ככה חשבת באותו רגע.

רומן מה?

סשה אתה סיפרת שאתה סגרת את הדלת ש ל השירותים בשביל שימצאו אותה ... בשביל שלא ימצאו אותה, ואתה צודק, ככה אתה חשבת.

רומן כל אחד היה סוגר את הדלת הזאת.

סשה כל אחד היה עושה את זה. כל אחד היה נועל את הדלת.

רומן מי עושה, הוא בכוונה סגר את הדלת.

יורם אני לא הייתי חושב על דבר כזה. מעניין, אבל לא משנה. תגיד לי, אתה זוכר כשהתחלנו לדבר על איך אתה ידעת שהיא מתה.

סשה אתה זוכר איך דיברנו איתך על איך אתה הבנת את זה שהיא מתה. מתי שסיפרת לנו שאתה הרגת אותה.

רומן כן, אמרתי משהו, שהיא הסתכלה שם ... אבל אני לא זוכר מה.

סשה כן, אמרתי משהו שהיא הסתכלה שמה, אני לא הבנתי הכול בדיוק. לא זוכר הכול בדיוק.

יורם לא זוכר. איך אתה ידעת, מי אמר לך שהילדה הזאת מתה?

סשה מי אמר לך שהיא מתה, באותו רגע?

רומן איזה?

יורם מה אמרת לנו אז? מה אמרת לנו?

סשה אתה סיפרת לנו את כל זה.

יורם איך הילדה הזאת ...

סשה איך הבנת, לפי הסיפור שלך, שהיא מתה. ממה שאתה סיפרת.

יורם איך ידעת שהיא מתה?

רומן מה זאת אומרת? איך אני גיליתי שהיא ...

סשה כן. כן.

רומן אני לא גיליתי את זה, פשוט כשאני סיפרתי לך שאם חתכו את הגרון אז יש פה משהו כזה.

סשה אני לא אמרתי שום דבר.

רומן לא, אתה אמרת לי שיש איזה ... איך קוראים לו, וריד.

סשה זה אתה אמרת לי.

רומן לא.

סשה זה אתה אמרת לי. הוא אומר אתה אמרת לי שיש פה איזשהו משהו. אתה סיפרת לי על העורקים ...

יורם אתה אמרת ... מי אמר לך?

סשה מה אתה לא זוכר שאתה סיפרת לי את זה?

יורם מי אמר לך את זה?

רומן אני אמרתי שאני הנה, חתכתי, אתה אומר לי, זה לא ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אני שאלתי אותך, אתה יודע ...

יורם מי אמר לך?

רומן אם יש שם משהו, אני לא יודע מה.

סשה אתה אמרת אחד ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, רומן, רומן, רומן ...

רומן אתה אמרת את זה.

סשה רק אל תנפנף לי עם היד.

יורם רומן, רומן.

סשה לא אל תרצה אבל ...

יורם תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. אנחנו יודעים שנינו דבר אחד. שלושתנו פה, שלושה גברים שהם בחדר, ואני אומר לך שלושה גברים מפני שאתה הרגת אותה. בסדר. ושלושה גברים יודעים וגם בית המשפט יידע וכל המדינה הזאת תדע. שאתה הרגת אותה. אבל אתה במקום לנקות את עצמך בנשמה. לנקות את עצמך בנשמה אתה הולך אחורה.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

יורם אתה תנקה את רומן. תרגיש קודם כל טוב, תלך עם האמת שלך, אתמול, שלשום הלכת עם האמת, אמרת ואללה אני לא בסדר.

רומן אתה רואה סרטים?

יורם אני רוצה ... (לא ברור, מדברים יחד).

רומן אתה יודע, מתי שם ככה, אוף, עם סכין.

יורם מילא ... (לא ברור) כן.

רומן כן. (הפוגה בדיבור) בכל הסרטים אקשן, כל הסרטים אקשן ...

יורם איפה עוד ראית סרטים כשאתה באת ואמרת לנו איפה עוד חתכת אותה. תגיד לי אתה חושב שתוכל לצאת מזה?

נ איפה ראיתי סרטים ...

סשה איזה סרטים ראית ש ... אפשר לעשות את זה.

יורם רומן, אתה לא חכם.

רומן לחתוך את הגרון לבן אדם?

סשה כן. כן.

רומן יש מלא. למשל, עכשיו אני אגיד, הסרט "מקום הטיהור".

סשה לדוגמא ... סרט, אני לא יודע איך לתרגם "מקום הטיהור". ששמו "מקום הטיהור". זה ...

רומן זה ניקיון.

סשה זה איפה שעושים ניקיון טוטאלי, מקום טיהור, זה כמו גיהינום.

יורם כן, או קי. אבל אתה לנו אמרת. בסדר. זה אתה אומר, נניח, מהסרטים ראית את זה? זה ראית בסרט? בסדר. וכשאמרת לנו שהיה לה גם ... איפה עוד הוא אמר לנו? איפה עוד הוא אמר לנו?

סשה במקומות אחרים.

יורם במקומות אחרים בגוף אמרת לנו. זה גם כן סרט רואים?

רומן מה?

סשה המקומות האחרים, שאתה סיפרת לנו שאתה חתכת אותה, זה גם בסרט הזה ראית? בסרטים?

רומן לא.

יורם לא. אז יפה, עכשיו תשמע. אנחנו יודעים משהו. מי שהרג את תאיר יודע משהו. ו ... זהו.

סשה רומן, מה שאתה סיפרת יכול היה לדעת רק הבן אדם שעשה את זה.

יורם מה שאנחנו יודעים ואתה יודע, ואתה אמרת דברים, רומן ...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) סשה, תגיד לו, אני אשב בכלא. ישימו אותי בכלא, אני לא יודע מה ...

סשה אני אתרגם לך מה הוא אומר.

רומן אני לא יודע כמה זמן ייתנו לי, אני אשב בכלא ...

סשה אני אשב, אני לא יודע כמה אני אקבל.

רומן אני לא מפחד משום דבר.

סשה אני לא מפחד משום דבר.

רומן חוץ מנחשים.

יורם אז יפה ...

סשה חוץ מבגידה.

יורם יפה.

רומן לא בגידה, נחש, נחש.

סשה אה, חוץ מנחשים. חשבתי בגידה.

רומן לא.

סשה חוץ מנחשים.

יורם נחש?

סשה זה נחש.

יורם אה, או קי.

רומן אבל.

סשה אבל ...

רומן הוא בכל מקרה ירצח.

סשה מה?

רומן הוא בכל מקרה ירצח.

סשה אבל הוא ירצח עוד.

רומן מי שפעם אחת ...

יורם מי ירצח עוד?

סשה יעני זה שעשה את זה. אה, לא הוא, מישהו אחר.

רומן מי שניסה פעם אחת, הוא יעשה ...

סשה מי שניסה פעם אחת, ינסה גם פעם שנייה.

רומן לא ... אני לא רוצה שהוא יצחק, זה באמת ככה.

סשה שלא תצחק, זה באמת יהיה ככה הוא אומר.

יורם כן.

רומן אני אשב בכלא, אני לא מפחד.

סשה אני אשב, אני לא מפחד.

יורם אתה תשב, אתה יודע למה אתה תשב רומן? כי אתה הרגת אותה.

רומן בסדר.

יורם אתה. אתה, אנחנו יודעים את זה ואתה לא תצא מזה, אבל מה, רק דבר אחד אני אומר, אתה תשב, זה בטוח, אבל לפחות, לפחות תשב כמו גבר. אתה יודע מה ... מה הכוונה, כמו גבר? הלכת איתנו, אמרת, סיפרת, אנחנו יודעים ... כל העולם ידע, עכשיו כולם, מסכן רומן, אנחנו יודעים, אנחנו לא מדברים. אנחנו עכשיו לא מדברים, אנחנו רק אומרים, מסכן רומן. עוד מעט כשהם יראו וישמעו מה יש לנו במשטרה, כולם יגידו איזה רומן חרא, זה רוצח. בעיתונים, כולם יגידו ככה ואנחנו ... מה איכפת לי עיתונים? אני לא קורא עיתונים. רק דבר אחד אני רוצה שתדע. אתה כשאשתך תראה את זה, אולגה תראה את זה, אתה תבין מה עשית. כי לפחות אני מוכן לתת לך הזדמנות אחת. תהיה איתי. לפחות תבקש סליחה מאשתך, תבקש סליחה מאולגה. תסביר לה, לאולגה, שאתה הלכת איתנו, כמו שאמרת לי באותו יום, אמרת לי אני לא רוצה שיקרה בדיוק מה שאני הרגתי את הילדה הזאת, אני לא רוצה שיקרה לי עם אולגה, או עם הבן שלי. עם לאון. אתה אמרת לי את זה. נכון?

רומן כן.

יורם אז לך איתנו. אני רוצה שתפגוש את אולגה ותגיד לה סליחה. ושאתה דואג לה, בגלל זה אתה מעדיף להיות בכלא, ולא איתה בבית.

סשה אתה מבין על מה הוא מדבר?

רומן לא הכול, אבל הבנתי. תגיד ...

סשה שאתה תספר ... אני אתרגם לך. שאתה תספר לנו, תיפתח ותלך ... ועכשיו אתה עושה משהו אחר, או קי. מינימום, תישאר גבר.

יורם שנייה רק, תהיה ...

סשה תתנקה עד הסוף. והוא אומר, אם אתה רוצה, תיפגש עם אשתך ותבקש ממנה סליחה על מה שקרה.

רומן אני כבר מזמן רוצה להיפגש עם אשתי.

סשה בסדר, בינתיים אתה בחקירה.

רומן טוב.

סשה מה טוב?

רומן אני ... (הפוגה בדיבור) אני יודע שאני ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה תקשיב.

רומן בכל מקרה לא יתנו לי לא חמש עשרה שנה ולא עשר שנה, ייתנו לי שלושים שנה.

סשה רומן, אני לא בית משפט. אני לא אחראי על בית המשפט.

רומן אני יכול להגיד לך שבכל מקרה הוא ייתן לי שלושים שנה, למה? כי אתם תגידו כן, הוא הודה, כן הוא שם ... אבל, איפה, איפה מה שהוא היה לבוש בו, איפה כל זה?

סשה רומן. חכה רגע. אני רוצה שאתה תשמע מה הוא אומר.

יורם מה אתה אומר?

סשה חכה שנייה, אני רוצה שהוא יסיים. (הפוגה בדיבור) סבלנות, אני רוצה שהוא יבין גם את כל מה שאני אומר.

יורם טוב.

סשה רומן, אתה לא שמעת עוד מאיתנו, לא ממני ולא מאף אחד אחר, מה יש לנו נגדך, נכון? הכול היה ברמזים. נכון? אתה מסכים? אתה בונה את הקו שלך על זה ... אתה רוצה להשאיר לרגע האחרון, כמו שאומרים, כן, ככה אומרים באוקראינית, למקרה חירום, אתה רוצה להשאיר לעצמך ...

רומן אני לא משאיר לי שום דבר למקרה חירום.

סשה תשמע מה אני אומר. אתה לא חייב לענות עכשיו. תקשיב, מידע. אתה שואל אותי ... אתם לא אמרתם מה יש לכם וכל זה וכן, אנחנו לא אמרנו לך כי יש דבר כזה טקטיקה של חקירה, כי לא מביאים את האבטיחים ביום הראשון, שוב אני אומר לך ... (לא ברור, מדברים יחד).

רומן אני יודע. עקפתם אותי, שמתם אותי על הרשת, אני יודע את זה.

סשה אני יודע, לחצתם אותי, שמתם לי מדובב, הכול אני יודע. אני אומר לך ... רגע, אני אומר לך עכשיו לא על זה. החקירה, גם זאת עבודה ויש לה את הטקטיקות שלה.

רומן נכון מאוד.

סשה או קי. לכל מקצוע יש את הסודות שלו ו ... ואת השלבים שלו. אנחנו עושים את העבודה שלנו. או קי. עכשיו. מדובר במשהו אחר, אם אתה רוצה תאמין לי, אם אתה רוצה אל תאמין לי. אתה יודע טוב מאוד בעצמך ... (לא ברור, ממלמל) אתה יודע טוב מאוד בעצמך מה קרה בחקירות ואיך התייחסו אליך בחקירה. מישהו הרביץ לך?

רומן אף אחד לא הרביץ לי.

סשה מישהו התעלל בך?

רומן לא התעללו, פטפטו רק ...

סשה לא התעללו.

רומן ואמרו שאני רוצח.

סשה או קי, אמרו שאתה רוצח, אני עכשיו אומר שאתה רוצח כי אתה באמת רצחת אותה, או קי. מדובר בצורה שבה אנחנו נסיים את החקירה הזאת. אם נתגלגל כמו ורד או שנתגלגל כמו דובדבן. אתה מבין. יש כזה ... אני לא יודע אם באוקראינית או ברוסית ... החליפה לא משחקת תפקיד אלא לשחקן עצמו. אתה שמעת משפט כזה? כן? על זה מדובר. על זה אנחנו מדברים. אתה באמת עשית את זה רומן. המהלך הטקטי שאתה עושה עכשיו, בעצת העורך דין או לא בעצת העורך דין, כי אתה בעצמך הגעת לזה. אני אמרתי לך, אתה לא הראשון ואתה לא האחרון שמשתמש בזה. אנחנו מבינים את כל זה. זה מאוד הגיוני. זה מאוד הגיוני.

רומן אני מבין.

סשה ואנחנו בטח ... עכשיו אני אתן לך להגיד. ובטח שאנחנו ציפינו לזה ממך, שזה יקרה, או קי. יותר מזה, לפי החישובים שלנו של הטקטיקה שלך, של ההתנהגות שלך, אנחנו יודעים שאתה יכול להוציא עוד אבטיח אחד, אבל אני, לפני שאתה הוצאת אותו, אני אספר לך מה שאני חושב, או קי. אני אחכה, אעשה טעות, מה שאתה יכול לספר לנו. אנחנו התכוננו גם בעניין הזה, או קי. אתה רוצה לדעת מה יש לנו מהדברים ש ... מהדברים שיכלו להיות. אה? לא יכול להיות שאתה לא רוצה לדעת, לא יכול להיות. נו. זה לא יכול להיות כי זה לא יכול להיות, או קי. השאלה היא אחרת, שאתה חושב שאתה יודע שאין לנו שום דבר. אז אנחנו חוזרים שוב לקטע הזה, אני מקשיב לך טוב, לקטע הזה אני חוזר, כל השאר זה שטויות. יש לנו. אבל גם אם לא היה, התיק כבר במצב כזה עכשיו ... שכבר לא צריך להגיד כלום, או קי.

רומן אז אני ...

סשה עכשיו, רומן. על מה אנחנו מדברים פה עכשיו? למה הוא אומר תהיה גבר? אני מסכים ואני אומר לך, תהיה גבר, תהיה גבר, כזה כמו שאתה התחלת לפתח את המאורעות האלה שסיפרת לנו עליהם. ואיך שאני אומר לך, מה שאתה סיפרת לנו, זאת לא האמת השלמה. זאת האמת, אבל לא שלמה. חסר לה כמה חוליות שאתה לא סיפרת נכון. או קי? על זה אנחנו נדבר. זה צריך לבוא ממך ולא מאיתנו.

יורם מה נאמר?

סשה עכשיו ככה, אני אתרגם לך. אתה רוצה לענות משהו?

רומן אני רוצה להגיד לך. אני הייתי רוצה אז לראות את אשתי, לדבר איתה.

סשה או קי.

רומן אני לא חושב שזה יצא ביחד עם הבן, וזהו.

סשה מה זהו?

רומן זהו, בבקשה, אני שלכם.

סשה אתה לא שלנו. אתה לא היית שלנו, אתה לא שלנו עכשיו ואתה לא תהיה שלנו אחר כך. אתה תמיד תהיה רק שלך ורק אלוהים, אתה מבין. אתה לא חייב לנו דין וחשבון ולא לבית המשפט, אתה חייב דין וחשבון לעצמך ולאלוהים. אתה חייב להתנקות. לא משנה איפה הבן אדם גר, לא משנה אם הוא יושב בכלא. זה חשוב, כמובן, בשביל תנאי המחייה, אבל בן אדם, כל עוד הוא חי, הוא חייב דין וחשבון רק לעצמו. המשימה שלך, אתה יודע, אתה בן עשרים ושמונה? אחר כך אתה תהיה בן ארבעים ושמונה, אחר כך אתה תהיה בן שישים ושמונה. אחר כך זה יהיה הרבה יותר חשוב לך, להיות בסדר עם עצמך. להיות בסדר עם עצמך. קרה משהו נורא, תסיים את כל זה ותזיז לצד ואל תחייה עם זה כל החיים. אתה מבין? אנחנו מדברים על זה. ואתה יודע שאני צודק מתי שאני אומר את זה. אתה מסכים?

רומן אני, מה שאני ...

סשה שנייה אני אתרגם לך.

רומן רוצה ... אם אפשר לראות את אשתי ואת הבן. את הבן ... אני לא חושב שייקחו אותי הביתה בשביל ש ...

סשה בבית זה בכל מקרה לא יהיה. אם זה יהיה זה לא יהיה בבית.

רומן אני הייתי רוצה פשוט לראות את אשתי ולהיות איתה קצת. איזה חצי שעה.

סשה רומן ...

רומן נו, כמה אפשר?

סשה קודם כל אנחנו צריכים לסיים את העבודה שלנו. אני צריך לתרגם לו שהוא יבין. אמרתי לו בגדול ... אני כבר, דיברתי הרבה, לא אתרגם לך את הכול. אמרתי לו שכולנו פה, כולם פה יודעים שהדברים נעשו על ידו. שמה שהוא סיפר לנו שאנחנו והוא יודעים, שיש בזה ... יש בזה חלק של אמת. לא את כל האמת. אנחנו גם יודעים שהוא צריך להישאר נקי מול עצמו, לא מול בית משפט, לא מול משטרה. הוא אומר תנו לי לפגוש את אשתי ואת הבן. ואחרי זה זהו. אמרתי מה זהו. הוא אומר, אני שלכם. אמרתי, אתה לא שלנו, לא היית שלנו, אתה לא שלנו עכשיו, אתה גם לא תהיה שלנו, אתה של עצמך ושל האלוהים. אתה תמשיך לחיות, אתה צריך לתת דין לעצמך ולאלוהים. היום אתה בן עשרים ושמונה, עוד עשרים שנה אתה תהיה בן ארבעים ושמונה, שישים ושמונה. עם זה אתה צריך לחיות. אתה מבין מה אני אומר, נכון? זה מה שאמרתי לו. או קי. הוא אומר, אני רוצה לראות את האישה שלי, אני רוצה לראות את הבן שלי. כמובן אני מבין שזה לא יהיה בבית. ואחרי זה זהו. אבל מה אני ... אני אומר, אני מסביר לו שלפני שזה יקרה ...

יורם שהוא אומר ככה ...

סשה נגמור חקירה.

יורם אתה באמת היית בסדר, אני לא אומר שלא, אתה באמת שיתפת פעולה. אתה מבין אבל, אתה ביום ההוא אמרת לי שאתה ראית את הילדה, ראית את הילד שלך ככה מול העיניים, אמרת, הילד שלך היה יכול להיות שם.

רומן אני כל הזמן ...

יורם אני מאמין לך, סליחה, אני מאמין לך. אני מאמין לך. שכואב לך ומפריע לך.

רומן אני כל היום, כל לילה, כל הזמן רואה ... (לא ברור, רעשים ברקע) כל הזמן רואה.

סשה אבל ... אבל לא תמיד ...

יורם אני מאמין לך.

סשה לא תמיד אתה רואה את הבן שלך במקום ילדה שנרצחה.

יורם אבל לא, רומן. תקשיב ...

רומן אני רוצה לראות אישה שלי, זהו.

יורם בסדר.

רומן אני מבין מה אני לא יכול לראות בן שלי, הוא קטנצ'יק היא ... לא ...

יורם אבל רומן, תקשיב. תראה מה אני אומר, תקשיב. אתה הלכת איתנו, באמת, אתה צריך ... רומן, נקי הוא רומן. אני יודע שכל הזמן עובר לך הסרט בראש מה עשיתי, איך אני יוצא מזה. אי אפשר לצאת מזה. אתה גם לא כדאי שתצא מזה. אתה צריך לשלם. ואחר כך, אחרי שתשלם אתה תהיה בן אדם לעצמך, כמו רומן. עשיתי, שילמתי את המחיר, המחיר שלי, זה שהייתי בכלא. השתחררת מהכלא אתה אדם נקי. אתה אדם נקי מול עצמך. כשאתה תסתכל על הילד שלך ועל אשתך, אתה תדע שאתה אדם נקי. את זה אני רוצה ממך, את זה. תמשיך ללכת איתנו כמו שהלכת. אתה ראית את אשתך וראית את הילד שלך. ואתה יודע, אתה יודע ואמרת לי, ואתה בכית כשאמרת לי את זה. מה שאני מבקש ממך, דבר פשוט. תמשיך, תהיה איתנו. אני מבין שאתה רוצה לראות את אשתך. אני מבקש ממך, מבקש, תמשיך להיות איתנו.

רומן מה הקשר, מה הקשר?

סשה הוא מבקש ממך שאתה לא ... לא תחליק מהדרך, תמשיך לעבוד איתנו.

יורם תקשיב, רומן. אנחנו יודעים את האמת. הכול אנחנו יודעים. את כל האמת, כל מה שקרה. גם אתה סיפרת.

רומן תגיד לי אתה כל ה ...

יורם לא, לא, לא. אבל ... אבל תקשיב. יש מה שנקרא, רומן, אנחנו יודעים הכול. גם אתה יודע, גם אנחנו יודעים, סיפרת ... אתה היית איתנו כבר. תהיה שם והרגשת טוב. אחר כך הרגשת טוב עם רומן. רומן הרגיש טוב עם רומן. כי אתה בן אדם טוב, אתה לא בן אדם רע. ב ... בנשמה שלך, בבפנים, רומן לא רע. אבל קרה לך מה שקרה, וקרה. הרגת את תאיר. אבל אתה בפנים לא רע. זה אנחנו כל פעם ... רגע, עיניים, לא צריך לדבר הרבה. אתה לא אדם רע בפנים, אין בך רוע. תהיה בסדר.

סשה אתה יודע מה זה רוע? רוע.

יורם אתה לא רע.

סשה רע זה רע, רוע זה רוע.

יורם את זה אנחנו יודעים שאין לרומן. זה קרה לך, זה קרה. אל תשמע לכל מיני שטויות, זה שאתה ... זה קרה, אנחנו יודעים ואת כל העולם יבין, יש לנו הכול ביד. אני רוצה שרומן יהיה איתנו. עד הסוף ועד הסוף מה אני מתכוון רומן? שאתה תגיד לי, יורם קום, קום עכשיו, אנחנו הולכים ואני מוציא לך ... אתה יודע איזה נעליים, איפה נעליים, איפה מכנסיים, איפה סכין. אתה יודע באמת אתה יודע.

רומן סכין במשטרה, נעליים במשטרה, מכנסיים בזבל, חולצה במשטרה. הכול במשטרה.

יורם רומן ...

סשה עזוב, בסדר. בסדר. זה קו שלו.

יורם אתה איתנו? אתה איתנו?

סשה זה קו שהוא לוקח.

יורם תקשיב ...

סשה זה קו שהוא לוקח.

יורם לא, רגע, שנייה. סשה. קו, שייקח את הקו, אם תרצה לקחת את הקו הזה תיקח. אני בוא ואומר לך כמו בן אדם, אתה עשית מה שעשית. אתה לא אדם רע. אתה לא אדם רע. עשית. תשלם, אחר כך תרגיש טוב רומן עם רומן. אתה שלם עם עצמך. שילמת את המחיר שעשית. בן אדם יכול להשתגע, כולנו בני אדם. ואנחנו יכולים להתעצבן. אנחנו מתעצבנים לפעמים. אז לפעמים ה ... הבורג משתחרר לנו. ואתה יודע שזה מה שקרה לך. שהיא עצבנה אותך. כי היא עצבנה אותך, משהו עיצבן אותך. היית כולך עצבני. אני יודע את זה. אי אפשר, תבין. אי אפשר ... דברים במשפטים שאתה צריך להיות רק שתי אפשרויות. או אלוהים או שהרגת את הילדה. אין משהו אחר. אתה מבין מה שאמרתי?

רומן או שהרגתי או ...

יורם אלוהים, אלוהים.

סשה שמדובר ב ... או, אלוהים יודע מה.

יורם הבנת, ואתה לא. אתה אלוהים? אתה לא. אז אתה הרגת אותה. ולכן זה חומר, בית משפט רואה את רומן, נגמר. אתה הרי יודע את זה. בוא תהיה איתנו. אנחנו בסדר איתך. היינו איתך בסדר מההתחלה.

רומן תגיד. אצלכם יש הכול. יש הכול, אני מבין. זהו, לא צריך מדבר. תן לי במשפט, הוא תן לי בשלושים שנים וזה ...

סשה אה, רגע, זה לא תרגמתי לך, שהוא אומר, אני הרי יודע שאני לא אקבל חמש עשרה שנה, שאני אקבל שלושים שנה. אבל אתם אפילו לא אמרתם מה יש לכם.

יורם מה יש לנו? יש לנו את רומן. שהרג את הילדה.

סשה רומן, אתה רוצה לדעת מה יש לנו?

יורם ואתה יודע ... מה עכשיו אמרת לו?

סשה כן, ואמרתי, ואתה רוצה לדעת מה יש לנו? אתה רוצה לדעת מה יש לנו?

רומן זה פשוט מעניין אותי.

סשה הוא אומר, כן זה מעניין אותו.

רומן לא ...

סשה מה ש ...

רומן זה מעניין אותי.

סשה בסדר, זה מעניין אותי, אני אמרתי, כן.

יורם אה, מעניין אותך?

סשה זה מעניין אותו לדעת. ברור ש ...

יורם מעניין אותך לדעת מה יש לנו? זה מה שמעניין אותך? אתה יודע מה אני אגיד לך רומן? אני מבטיח לך שאתה תדע בסוף מה יש לנו. אבל דבר אחד אני מבקש ממך.

רומן הוא יגיד הכול רק ...

סשה הוא אומר שאתה תדע הכול, בכל מקרה ... בסופו של דבר אתה תדע הכול. ומתי ש ... מתי שיוגש כתב אישום אתה תדע בכלל הכול. או קי. אבל יש לו בקשה אחת. מה ... תהיה מה?

יורם תהיה כמו שהיית עם עצמך שלם ...

סשה תמשיך להיות בן אדם לא ...

יורם בן אדם שלם עם עצמך.

סשה בן אדם ש ... בן אדם שהתחיל להיות שלם עם עצמו.

יורם כי אתה אוהב את אשתך, ואתה אוהב את לאון. וכדי להתנקות מהכעס הזה, אתה צריך לשלם בכלא, אתה תשב ...

סשה בן אדם בוחר או בדרך השטן או בדרך האלוהים, אין דרך שלישית.

יורם כי אתה ... אתה הרגת ילדה. ואני בטוח שבפנים כואב לך שהרגת את הילדה הזאת, כואב לך.

סשה הוא רואה שכואב לך.

יורם כואב לך מאוד. אני בטוח. אני מסתכל, אני רואה בעיניים שלך כואב לך שאתה הרגת. אם היית יכול לחזור ...

רומן זה לא זה. הוא פשוט יכול לראות את העייפות, אני כבר עייף.

סשה הוא אומר, אתה לא רואה את זה, אתה פשוט רואה את העייפות בעיניים שלי.

רומן אצלי אין כוח, אני אומר הרבה ...

יורם לא כואב לך שהרגת אותה?

רומן אני לא הרגתי ילדה.

יורם מה, לא הרגת אותה?

רומן לא. לא.

יורם אה ...

רומן אתה רוצה, בבקשה, אני שים ... אם הוא רוצה, בבקשה, אני אקח את זה על עצמי, אני אלך לשבת בכלא כמה שבית המשפט ייתן לי.

סשה אבל הוא אומר, אתה רוצה, בבקשה, אני אקח את התיק על עצמי, אני אקבל מה שבית משפט ייתן לי.

רומן אני רק רוצה לראות אישה שלי ובן שלי.

סשה אני רק רוצה לראות את אשתי ואת הבן.

רומן לא רוצה ...

יורם בוא אני אגיד לך משהו רומן. תראה. בן אדם טוב, בן אדם ...

רומן בן אדם זה?

סשה בן אדם טוב.

רומן זה בן אדם.

סשה הוא אומר, תקשיב טוב, בן אדם טוב.

יורם שעשה דבר כזה.

סשה שעושה דבר כזה.

יורם דבר כזה ... והוא יודע שהוא עשה דבר כזה.

סשה והוא יודע שהוא עשה את זה.

יורם צריך להרגיש לא טוב עם עצמו, כמו שהרגשת באותו יום. אבל אם אתה ...

סשה הוא לא יכול להרגיש טוב עם עצמו.

יורם אם באמת אתה עכשיו אומר את הדברים האלה. אולי אתה לא בן אדם טוב. את זה אני לא הבנתי. אני הבנתי שאתה בן אדם טוב. וכואב לך. עכשיו אתה אומר לי, יעני תראה, עייפות.

רומן אני לא יודע איפה הדברים, אני לא יודע איפה הסכין. אני כבר אמרתי.

סשה אני לא יודע איפה הדברים, אני לא יודע איפה הסכין.

רומן אני כבר אמרתי, אם ...

סשה כבר אמרתי.

רומן אם אתם תהפכו את המזבלה, אתם תמצאו.

יורם איזה פח זרקת את הסכין?

סשה שאם תהפכו את הפח זבל ...

יורם רגע, רגע, רגע, בואו נעצור, לא, רגע, רגע, רומן. סכין שהרגת את תהיר, איפה היא?

רומן כל הסכינים אצלי. כל הסכינים. אצלי אין משהו אחר.

יורם בסדר.

רומן כל הסכינים שהיו לי הם ...

יורם לא, היו לך הרבה סכינים, רומן, רומן. רומן. אמרת לי, אמרת לי שאתה זרקת סכין, כשעבדת אחר כך, אחרי שהרגת אותה. עבדת. מה עשית עם הסכין שהרגת את תהיר? מה עשית איתה?

רומן אני לא ... אצלי לא היה אותו.

יורם מה?

רומן הוא לא היה אצלי.

סשה לא היה לי אותו.

יורם איפה הוא?

רומן אני לא יודע.

יורם מה עשית איתו?

רומן מה עשיתי?

סשה מה עשית איתו?

רומן עם מה?

יורם מה זה ...

רומן עם מה, עם מה?

יורם עם הסכין שהרגת את הילדה.

סשה עם הסכין שאיתו הרגו ...

רומן לא היה לי אותו בכלל.

סשה לא היה לי סכין.

רומן זה לא היה בכלל.

יורם מה לא היה?

רומן אני לא הרגתי ילדה. לא היה אצלי סכין.

סשה רומן, רומן ...

רומן אם הוא רוצה, ש ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם העורך דין אמר לך להגיד, אנחנו יודעים. תלך עם העורך דין שלך, תלך עם העורך דין שלך, אנחנו יודעים שהעורך דין אמר לך להגיד.

רומן הוא אומר לא מדבר.

יורם בסדר. אתה לא רוצה לדבר, אז תגיד. אז תגיד שאתה לא רוצה לדבר. לא, אתה לא חייב לדבר. רומן.

סשה אמרתי לך ... אמרתי לך, אתה לא חייב ...

יורם רומן, אתה לא חייב לדבר. אתה לא חייב לדבר.

רומן אלכס אמר לי את זה.

יורם אה?

רומן אלכס מדבר.

יורם אלכס אמר לך? יפה, יפה. (הפוגה בדיבור) אז אתה לא רוצה לדבר? תגיד שהוא לא רוצה ... אתה רוצה לדבר או לא רוצה לדבר?

רומן עכשיו אני ... עכשיו אני אחשוב.

סשה עכשיו אני אחשוב קצת.

רומן אפשר לכתוב ש ...

יורם אנחנו ...

רומן או שאפשר ... (לא ברור, מדברים יחד) שאני רוצה לראות את אשתי.

יורם אנחנו, רומן ...

סשה אנחנו נכתוב.

יורם אנחנו נשאל אותך שאלות. לאט- לאט נתחיל לשאול אותך כל מיני שאלות. כל הדברים. מאיפה ידעת את זה, ומאיפה זה. ולמה אמרת שם ככה, ואחר כך אמרת ככה. ואתה מה תגיד? תשתוק. ותלך ככה עם העורך דין. נראה לאן תגיע. אנחנו נראה ... אתה יודע מה יקרה בסוף?

סשה אתה מבין את מה שהוא אומר?

רומן כן. ש ...

סשה עכשיו אנחנו נשאל אותך שאלות. מאיפה היה לך את המידע הזה, מאיפה היה לך את המידע הזה. זה, מאיפה אתה ידעת את זה, מהדברים שרק בן אדם שהיה שם, שעשה את זה יכול לדעת. את מה שאמרת, וזה נכון ...

יורם אבל אתה יודע מה יקרה בסוף?

סשה ואחר כך אם אתה לא תיתן לנו תשובות נורמאליות, תלך בקו של העורך דין שלך ונראה לאן תגיע.

יורם אבל מה שיקרה לו בסוף, סשה, מה שיקרה לרומן בסוף, רומן. מה יקרה לך בסוף? אתה גם תשב בכלא, וגם רומן, רומן עם רומן לא ירגיש טוב.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

יורם שני הדברים האלה יקרו.

רומן ששם בכלא ...

סשה שבסוף הדרך הזאת, מה שיהיה, שאתה בכל מקרה תשב בכלא אבל אתה עם עצמך, רומן עם רומן לא תהיה שלם.

יורם חבל. אבל אנחנו נחקור אותך ונשאל אותך שאלות. אנחנו נשאל את רומן שאלות. אתה, תעשה מה שאתה רוצה. תענה, לא תענה. ועכשיו אני כבר שואל אותך שאלה. איך, אם אתה אומר שלא הרגת אותה. איך ידעת על ה ... איך ידעת שהיא מתה?

רומן אם אני לא הרגתי את הילדה אז ...

סשה איך ידעת שהיא מתה?

רומן פשוט זה יוצא ככה לפי היגיון, בשביל שהילדה לא תצעק, צריך לתת מכה בגרון, אז היא לא יכולה לצעוק. ואחר כך פשוט היה יכול לקחת ולהרוג אותה. אני חושב ש ... אני חושב שזה רצח מוזמן במטרה לנקום. זה מה שאני חושב.

סשה אני פשוט ... השערה הגיונית, כדי שהילדה לא תצעק, צריך לשסף לה את הגרון.

יורם מי אמר ... מי דיבר על שיסוף גרון ...

סשה ואני חושב שזה רצח מוזמן. על רקע של נקמה.

יורם השערה הגיונית. שאלתי אותו, איך הוא יודע. מי אמר לו שהיא מתה?

סשה מי אמר לך שהיא מתה?

רומן הילדה מתה, מי אמר? כל ...

סשה כולם מדברים.

יורם מי ... מי זה כולם מדברים? איך אתה יודע? מי אמר לך?

רומן בטלוויזיה, בעיתון. הכול.

יורם אתה דיברת, לפני שדיברו בטלוויזיה, אתה אמרת לאולגה, ילדה מתה בשירותים. אולגה מסרה עדות. הוא, רומן אמר לי, בשעה שמונה עוד לא דיברו בטלוויזיה כשדיברת עם ראובן.

רומן שנייה, שנייה, שנייה ...

יורם כן.

רומן בתשע וחצי ראובן התקשר אליי.

סשה אבל הוא ... הוא אמר לך ש ...

יורם יש לנו ... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני אמרתי ש ... מה יכול היה לקרות.

יורם לפני.

רומן בגלל שאני יודע שהוא ...

יורם לפני.

רומן הוא אמר לי שהיא ... ש ...

סשה הוא לא אמר לך שהיא מתה. והוא לא אמר לך שזה קרה בשירותים.

רומן הוא אמר לי ...

סשה הוא אמר שיש בעיות. אני מקשיב לך.

רומן הוא אמר שכן, שיש איזה בעיות.

סשה איזו בעיה, משהו קרה.

רומן ואני אומר לו ...

סשה להזכיר לך מה הוא אמר? משהו קרה ... לפי העדות שלך. משהו קרה עם הילדה. אל תבוא מחר לשם, תבוא אליי. משהו קרה עם הילדה, הבת של חבר שלי. בבית ספר. ראובן אומר, אני בכלל לא ידעתי שהיא מתה ולא ידעתי שזה היה בשירותים. אתה סיפרת לאשתך על אסלה ועל בית ספר ו ... על שירותים. ועל מוות. מאיפה?

רומן לא, לא, אני פשוט שיערתי.

סשה אה. זאת הייתה השערה.

יורם זאת הייתה השערה שלך?

רומן אבל אני אמרתי ...

יורם אבל לא ...

רומן לא מתה.

סשה אבל לא אמרתי לאשתי שהיא מתה ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אבל אתה אמרת לאשתך ככה. אמרת, אשתך אומרת בעדות שלה. אחרי שדיברת עם ראובן, ראובן, נכון. אתה אמרת, נכון? דיברתי עם ראובן, ואמרתי לראובן, ראובן אמר לי שילדה מתה. נכון אמרת לאולגה את זה?

רומן הוא אמר שיש איזו בעיה.

סשה הוא אומר, שאני אומר לאשתי ...

רומן איזושהי בעיה, אולי היא נחתכה.

יורם לא. אז ... אז אולגה שקרנית?

רומן לא. אישה שלי לא שקרנית.

יורם לא שקרנית. אולגה באה ואמרה אמת. היא אמרה. רומן אמר לנו, רומן אמר לי שילדה מתה בשירותים. נפלה באסלה. זה אמרת לאולגה. ושאלנו אותך, איך אתה יודע. אמרת לנו שראובן אמר לך. נכון? נכון רומן?

סשה לא, הוא גם הסכים שראובן לא אמר.

יורם עזוב. אחר כך נגיע לזה. אמרת לנו ראובן אמר לך, נכון?

סשה אתה הסברת לנו שזה ראובן אמר לך?

רומן נו, אני אמרתי ככה, כן.

סשה אני אמרתי את זה, כן.

יורם אמרת. ראובן לא ידע. אז איך אתה ידעת? עוד לא היה בטלוויזיה. איך אתה ידעת? זה רק אתה, זה משהו קטן, שאלה קטנה. איך אתה ידעת?

סשה רומן, חבל על הזמן.

רומן סשה, להגיד לכם את האמת.

סשה נו.

רומן אני לא יודע איפה הסכין, אני לא יודע איפה הדברים.

סשה מה זה אני לא יודע איפה הדברים? לא יודע ... האמת, אני לא יודע איפה סכין ואני לא יודע איפה ה ... אתה אמרת לנו שהסכין אצלנו.

יורם בסדר. רומן, רומן, עזוב, אנחנו נגיע לסכין, רומן ...

סשה אתה אמרת שהסכין אצלנו.

יורם רומן ...

רומן אי אפשר להרוג עם הסכין שלי, אתה מבין? אפשר לחתוך, לשסף את הגרון אפשר.

סשה אי אפשר להרוג עם הסכין שלי, לחתוך את הגרון כן, לחתוך כן.

יורם נו?

סשה נו?

רומן ולהרוג אי אפשר.

סשה אתה הרי סיפרת שאתה עשית, שאתה חתכת את הגרון אתה אמרת.

רומן כן, ואמרתי שהרגתי.

סשה ולחתוך את הגרון זה לא להרוג?

רומן ופה, ופה.

סשה ולחתוך את הגרון זה לא להרוג?

רומן זה להרוג.

סשה עם מה אי אפשר להרוג ... אז למה אתה אמרת ...

יורם עם הסכין שלי אי אפשר להרוג ...

סשה אבל אני אמרתי גם שהיו דקירות, לפה ולפה. להגיד לך למה סיפרת ככה?

יורם למי אמרת את זה?

סשה כי אתה לא טיפש. כי אתה לא טיפש.

יורם יש הכול, הכול, הכול. ייראו וישמעו. עזוב רומן ...

(קטיעה בהקלטה 48:55-47:48)

סשה זה ברור, שאלתי אותו, אתה רוצה לצאת, כן. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? מכניס את עצמך יותר עמוק.

רומן אני מבין.

סשה אז למה? אתה הרי רוצה לצאת?

רומן אז אם אני רוצה לצאת, איך אני צריך ...

סשה במצב שלך אתה יכול לצאת רק בדבר אחד.

יורם לצאת ממה רק?

סשה להיות איתנו גלוי לגמרי ועד הסוף. לא לסובב, לא לסובב ... העורך דין עושה את העבודה שלו.

רומן אני ...

סשה אנחנו עושים את העבודה שלנו.

רומן אני אסביר ... אני לא יודע, אני לא יודע.

סשה לא יודע מה? אתה לא יודע מה?

רומן איפה הדברים. אתם רוצים את הנעליים.

סשה איזה נעליים? הוא אומר אני לא יודע איפה ... אתם רוצים נעליים, איזה נעליים?

רומן אתם רוצים את המכנסיים. את המכנסיים אני זרקתי, כן, באמת, את המכנסיים אני ...

יורם אתה יודע מה אני רוצה עכשיו רומן? אתה יודע מה אני רוצה באמת, אבל כן. אתה לא יודע איפה נעליים? אתה לא יודע איפה סכין, אתה לא יודע?

רומן לא יודע. אם אתם יכולים לעזור לי ...

יורם שנייה ...

רומן לצאת בשביל שאני ...

סשה לעזור ... הסכין שאתה עשית ...

יורם רומן, רומן ...

רומן אין לי את הסכין.

יורם תגיד שאתה לא יודע איפה זה, אבל אני רוצה שני דברים ממך, קודם כל, שאני אדע שאתה איתי, אני אאמין לך, ואז תגיד לי את הדברים האלה. איך אתה חושב, מה אתה חושב שאשתך אולגה, כשאני אגיד לה מה יש לנו, היא לא יודעת עדיין ...

רומן מה אני חושב אם ...

סשה מה אתה רוצה שאנחנו נגיד לאשתך? היא לא יודעת מה יש לנו עליך.

יורם אולגה, היא תראה מה יש לנו.

סשה היא ... היא תראה מה יש לנו.

יורם היא תראה, היא תדע הכול. מה אתה חושב?

רומן אני לא רוצה להגיד לה כלום, אני פשוט רוצה לקחת ולנשק אותה ולהגיד ...

סשה אני לא רוצה להגיד לה שום דבר, אני פשוט רוצה לחבק אותה ולנשק אותה.

יורם לא, אבל אני אגיד לה, אני אראה לאולגה.

רומן מה אתה זה של אישה שלי?

יורם מה הוא אמר?

רומן הוא רוצה לנשק את האישה שלי?

סשה הוא אומר מה ,אתה רוצה לנשק את אשתי.

יורם תגיד לי, אתה משוגע?

רומן לא אתה ... תגיד לי אני ...

סשה אני אגיד לה הוא אומר. אני אגיד לה, הוא אומר.

רומן מה, באמת ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה הוא אומר שיגיד ...

רומן לא, אני רוצה לדבר איתה באופן אישי.

סשה לא, אני רוצה לדבר איתה אישית.

יורם לא, לא.

רומן שיהיה ...

סשה אתה לא הבנת מה הוא אומר לך בקיצור.

יורם לא, אתה לא מקשיב למה אני אומר. אני אומר משהו כזה. תקשיב רומן, אתה צריך להיות איתנו כמו שהיית אז.

רומן צריך ...

סשה אתה צריך להמשיך להיות איתנו, לשתף פעולה עם החוקרים.

רומן כן, כן.

יורם בסדר? בסדר? כן או לא? כן רומן? כי תראה, אתה לא תצא מכל הדברים האלה. אנחנו נשאל אותך שאלות. ואתה יכול ... אי אפשר לצאת מזה, זה שאלה קטנה. מה ששאלתי קטן. שאלה קטנה ואתה יודע שזו ... אתה חייב ללכת איתנו, אין לך ברירה.

סשה זאת בעיה שלך, אבל זאת אחת הבעיות הקטנות מבין הבעיות שלך.

(רעשים ברקע)

סשה לא, לא, בסדר.

יורם מה אמרת לו סשה?

סשה אמרתי לו זה בעיה קטנה. מהבעיות, זאת הבעיה הקטנה.

יורם הכי קטנה. ואתה לא יכול לצאת ממנה. אתה לא יכול לצאת מזה רומן. אי אפשר, מה לעשות, יש אמת.

סשה אתה יודע מה זה אלטרנטיבה ...

יורם רומן, תקשיב לי, רומן.

סשה אתה יודע מה ...

יורם תסתכל, רומן.

סשה בחירה. שנייה, אלטרנטיבה זאת בחירה. או קי. האלטרנטיבה שלך ... יש לך שני כיוונים, לאן ללכת. שניהם לא יציאה מהכלא. אבל יש לך שתי דרכים, שני כיוונים, יותר עמוק, או אחרת.

רומן מה זה ...

סשה או אחרת. ההבדל ביניהם זה בגלוי או ... אני אמרתי לך את זה מההתחלה. אני אומר לך, אין משהו אחר. ואתה מבין שאין כאן משהו אחר. או שאתה מטעה את החוקרים, בגלל סיבות של הגנה עצמית, הכול ברור. נגד החוקרים. זה הגיוני, אתה לא הראשון ולא האחרון. יש את זה לכולם. אני אתרגם לך, מה לעשות.

יורם תתרגם הכול.

סשה או קי, או שאתה ננעל, או שאתה נפתח והולך איתנו. מקצר את תהליכי החקירה ומקצר לעצמך את הכול. את הכול. גם את הדרך למשפט וגם את היחס של השופט אליך. וכמובן, אני אמרתי לך את זה מההתחלה ולאורך כל הדרך, שאנחנו לא צריכים את הפנטזיות, למלא אותנו בגרסאות שגויות גם כן לא צריך. אנחנו דיברנו על זה, נכון? אני אמרתי לך מההתחלה, שחוץ מהאמת אנחנו לא צריכים שום דבר. אתה אמרת לי כמה פעמים, בוא אני אקח את זה על עצמי, אני אספר לך עכשיו הכול. אני אמרתי לך, אנחנו לא צריכים את זה, אני אומר לך את זה גם עכשיו, אנחנו לא צריכים. אנחנו לא צריכים. אנחנו יודעים מה קרה. כמה פרטים חסרים, שבלעדיהם אפשר כבר לערוך משפט. אבל הפרטים האלה נמצאים אצלך, ואם אתה לא תמסור אותם לנו, אתה תראה מניפולאטור. וזה יכניס אותך יותר עמוק.

יורם מה זה מניפולאטור?

סשה אתה עושה מניפולאציות כי ...

יורם נכון.

סשה וזה, ורק זה יכניס אותך יותר עמוק. זה שיש לידך עורך דין ... כל עורך דין בתיקים פליליים, לפני הכול אומר למרשה שלו, תסגור את הפה, אני אעשה את העבודה הזאת בשבילך. אני לא רוצה לדבר, לעורך דין יש את העבודה שלו, הוא עושה כסף בעבודה שלו. או קי. לפני הכול ... איזה עורך דין יתחיל מזה שילך ויודה. אין דבר כזה.

יורם אתה שאלת ... מה אמרת לו סשה?

סשה אמרתי לו שיש לו אלטרנטיבה, שאלתי אותו, מה האם הוא יודע. שאלטרנטיבה זה ברירה, אמרתי לו שיש לו שתי ברירות. אף אחת מהן לא מוציאה אותו מהכלא, אבל יש לו דרך להיכנס עמוק בתור מניפולאטור ויש לו דרך לשתף איתנו פעולה וזה יבוא לידי ידיעה של בית משפט וישפיע על הכול.

יורם נכון.

סשה זה מה שאמרתי לו, וגם אמרתי לו ... שנייה, וגם אמרתי לו שהסנגור זה שהוא אומר לו לשתוק זה כל כך הגיוני, ואף סנגור לא יגיד ל ... קליינט שלו להתחיל לדבר ...

יורם סנגור רוצה כסף.

סשה תעזוב את הכסף, זה ברור. אבל זה מה שהוא אומר לך, תשתוק.

יורם מה אתה רוצה שהוא יגיד לך? תדבר?

סשה אבל העורך דין שלך לא יודע באיזה שלב נמצאת החקירה. והוא לא יודע מה אתה סיפרת, כי הוא לא ראה את החומרים של החקירה.

יורם תגיד לו שהסנגור שלו, לא מעניין אותו רומן. מעניין אותו הכותרת בעיתון.

סשה אני לא רוצה בכלל להיכנס לתחום של סנגור.

יורם זה לא מעניין רומן, רומן זה ... לא איכפת לו.

סשה אה?

רומן אני רוצה לראות את אשתי.

סשה אני רוצה לראות את האישה והבן.

יורם ואז מה?

סשה תראה.

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) וזהו.

סשה מה זהו?

יורם זהו מה? וזהו מה? ואתה תספר מה?

רומן אני פשוט רוצה לראות את אשתי ואת הבן וזהו.

סשה רומן, תקשיב לי טוב. בשביל שבשום מקום אף אחד לא יחשוב שאנחנו משתמשים בהבטחות אנחנו נותנים לך, להיפגש עם אשתך ועם הבן, בשביל לשבור אותך, את הרוח שלך. אני אומר לך עכשיו. אתה תראה את אשתך ואת הבן מתי שהחקירה תסתיים. תינתן לך אפשרות

כזאת. אבל לפני זה ... אמרתי לו שלא בשום מקום אף אחד לא יגיד וגם שאנחנו משתמשים בנקודה הזאת של מפגש עם אישה והבן כדי לשבור את רוחו או קי, אנחנו כן ניתן לו אחרי שיגמור חקירה. אחרי שיסתיימו הליכי חקירה.

יורם נכון, אנחנו ...

סשה לפי ההסדר ...

יורם רומן ...

סשה נותנים פגישה אחרי שהחקירה מסתיימת.

יורם בכל מקרה, אין לי בעיה לתת לך ...

סשה אבל החקירה עוד לא נגמרה.

יורם רומן, תקשיב. אתה, ביום שדיברנו ... תרגם אותי קצר ... ביום ש ... ביום ... שם ...

סשה ... (לא ברור)

יורם אתה בכית, ואמרת אמת. רומן, אני ראיתי בעיניים של רומן אמת.

רומן אם אני מכעיס אותך עם השקרים שלי, אז אל תקראו לי לפה, תסיימו את החקירה, שיהיה ...

סשה זה לא קשור לזה, לכל בן אדם יש את הזכות לרגשות שלו. נכון, אני לא מסתיר אותם, נכון. אני לא מסתיר אותם.

רומן לא ... בכלל ...

סשה אם אני מרגיז אותך עם השקר שלי, תגמור את החקירה.

רומן אתה איזה מבסוט, לא ...

יורם אתה רוצה לענות על שאלות?

סשה אתה ראית איפשהו יציאות מוגזמות מידיי עליך? ש ...

יורם אתה רוצה לענות על שאלות? אתה אומר ...

סשה אז אנחנו נמשיך ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מה הוא אומר? לא רוצה לענות על שאלות?

סשה לא, הוא עוד לא סיים. אה. הוא אמר אם ... אם אני מרגיז אותך, אז תסגור וזהו.

יורם אתה רוצה לענות על שאלות? יש לי שאלות. אתה עונה על השאלות?

סשה יש לו שאלות. אתה מתכוון לענות על השאלות?

רומן בסדר, אני אענה על אלה ש ...

סשה אני אענה על כל השאלות שמה?

רומן אלה שאני יודע, אם אני יודע את התשובות עליהן.

סשה אם כל השאלות שהתשובות שלהן יש ... שיש לי תשובות.

יורם יש לו תשובות.

סשה אם יש לי תשובות ... אם.

יורם אם יש לך תשובות.

רומן אם יש ... מה זה תשובות?

סשה זה תשובות.

רומן אם יש.

סשה אם יש לי תשובות.

יורם אם יש לו את התשובות.

(הפוגה בדיבור)

סשה רומן, שנייה לפני שאתה תשאל. רומן, אני אומר לך עוד פעם. מה שאני אמרתי לך עכשיו, אין אמת אחרת, אתה מבין. אתה יכול ללכת ... אתה יכול ללכת על כל הקופה, אתה יכול לאמץ קו הגנה משלך, אף אחד לא אומר שאין לך את הזכות הזאת ...

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אה?

יורם תהיה קצר, תהיה קצר, צריך להתחיל.

סשה לא, בסדר, מה קצר. אני מסביר לו. אי אפשר להסביר יותר קצר.

יורם לא, עם הרוסית, אני אסביר לך למה ... טוב, בסדר.

סשה אני אתרגם לך מה שאתה רוצה. אתה רואה.

יורם תקשיב.

סשה נו.

יורם אנחנו נשאל אותך שאלות, אתה תסתבך עמוק, עמוק, עמוק, עמוק בשקרים שלך. אתה משקר.

סשה אתה מבין מה הוא אומר לך? אנחנו נשאל אותך שאלות ואתה תסתבך יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק בשקרים.

יורם כי אין לך איך לצאת. אתה יודע למה?

סשה כי אין לך יציאה ... דרך יציאה מזה.

יורם כי אתה ... הבנת, אתה לא אלוהים.

סשה כי אתה בן אדם ולא אלוהים.

יורם ולכן אני אומר לך, אני אומר לך ...

רומן אני אומר לך.

סשה לכן אני אומר לך.

יורם אתה היית איתנו ...

סשה אתה היית איתנו וסיפרת ...

יורם סיפרת דברים, כמעט את כל האמת.

סשה דברים. כמעט ... כמעט ...

יורם יש עוד כמה דברים ...

סשה כמעט הכול, חוץ מכמה דברים ...

יורם יש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים לסגור אותם ... באותו יום שסיפרת לנו הכול.

סשה חוץ מכמה דברים שאין ושאנחנו רוצים לסגור.

יורם בוא תספר לנו אותם רומן עכשיו, באמת. תספר אותם.

סשה תספר לנו אותם.

יורם תרגיש טוב עם עצמך. אל תשמע ל ...

סשה תרגיש קרוב יותר לעצמך ... אל תקשיב לשטויות שאנשים מדברים.

יורם שאומרים לך דברים שיגרמו לך ... אף אחד לא איכפת לו רומן.

סשה שמייעצים לך דברים ... שלך ...

יורם אף אחד לא איכפת מרומן, אף אחד.

סשה אתה לא מעניין אף אחד מהם, בתור רומן.

יורם אל תחשוב שמישהו איכפת לו רומן? איכפת לו כסף ...

סשה אל תחשוב שאתה ...

יורם איכפת לו עיתון. רומן לא איכפת לו. מה רומן מרגיש.

סשה אתה מבין על מה הוא מדבר?

יורם לא איכפת. רק לאשתך איכפת.

סשה אתה חשוב רק לאשתך.

יורם לאשתך איכפת.

סשה אה?

רומן לא רק לאשתי.

סשה לא רק ... לא רק לאשתי.

יורם בבקשה, בבקשה. לאשתך, משפחה, כן.

סשה למשפחה שלך.

יורם כן. אבל אנשים מבחוץ שאומרים לך, לא איכפת להם. רומן ...

רומן איזה שאלות מעניינות אתכם?

סשה איזה שאלות מעניינות אתכם?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם אתה אומר את האמת אבל.

סשה אתה תענה בכנות?

רומן אמת מלאה.

סשה אמץ מלא. מלאה.

יורם מלאה?

סשה כן.

(הפוגה בדיבור)

יורם אחרי שהרגת את הילדה, אתה שמת את הסכין במקום מסוים. את הסכין, את הלהב.

רומן מתי שאני ... לפני ש ...

סשה לפני ש ... אחרי שאתה ... אחרי שאתה הרגת את הילדה הזאת, אתה שמת את הלהב במקום מסוים.

יורם איפה זה?

סשה איפה?

רומן אין להב.

סשה אין להב.

יורם איפה הוא?

סשה איפה זה?

רומן אני זרקתי אותו.

סשה זרקתי אותו.

יורם איפה?

סשה איפה?

רומן זרקתי וזהו.

סשה איפה? אני זרקתי. איפה.

יורם לא.

סשה אבל איפה זרקת, יש מקום ...

יורם אני רוצה שתגיד לי איפה. חשוב לי. רומן, לך איתי. חשוב לי. אנחנו נצא לשם אם צריך. ניסע לשם ואתה תביא לי את הלהב. אתה ואני ניסע לשם ותגיד לי יורם, עם סשה, הנה הלהב. לך איתנו עד הסוף, אתה תרוויח.

רומן אין לי ...

קובץ שני:

סשה אתם לא תמצאו את הלהב.

רומן אני נפטרתי ממנו.

יורם איפה זרקת אותו? אנחנו נחפש אותו.

רומן אני נפטרתי ממנו.

סשה אני התפטרתי ממנו.

יורם איפה?

סשה איפה? תגיד לי.

יורם דבר איתנו, איפה, אנחנו נחפש אותו.

רומן אני שברתי אותו.

סשה שברתי אותו.

רומן וזרקתי.

סשה וזרקתי.

רומן ולפני זה לקחתי ושרטתי אותו.

סשה ולפני זה לקחתי ושרטתי. שרטת מה? מה אתה שרטת?

רומן את הלהב אתה לוקח ו ... לאט- לאט ככה.

סשה אה, השחיז אותו. על מה?

רומן על אבן.

סשה השחיז אותו, שרט אותו ככה מלא, השחיז אותו.

יורם איפה?

סשה על אבן.

יורם איזה אבן, איפה?

סשה איפה?

רומן אבן ברחוב, הייתה אבן קטנה כזאת, אני לקחתי שרטתי אותו ככה וזרקתי.

סשה בחוץ, על איזה אבן קטנה. לקח השחיז את כל האבן.

רומן ככה שברתי את הלהב ו ...

סשה שבר את ה ... וזרק

יורם אבן ... את האבן הזאת נוכל למצוא.

סשה את האבן הזאת נוכל למצוא?

יורם את האבן, את האבן.

סשה אתה תוכל להראות איפה ...

יורם לא, האבן שעליה עשית ככה עם הלהב, נוכל למצוא?

רומן זה לא רחוק מהבית ספר, הייתה שם האבן הזאת, אני שרטתי וזרקתי לדשא.

סשה לא רחוק מבית הספר אני באמצעותו השחזתי את הלהב וזרקתי אותו לתוך הדשא.

יורם בבית הספר?

רומן לא בבית ספר.

סשה לא רחוק מבית הספר.

רומן בדרך למטה.

סשה ב ... בדרך למטה.

יורם אם נצא לשם, אתה חושב ... תסביר לנו פלוס מינוס איפה.

סשה אם אנחנו ניסע לשם, אתה תוכל להראות לנו בערך איפה זה?

רומן זה, איך להגיד לך, אתה פונה ...

יורם לא, לא, אנחנו נצא לשם רומן.

סשה אתה רוצה לצייר?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה תצייר על זה.

רומן הנה השביל של הבית ספר. הדרך הולכת למטה וכאן חנייה כזאת. על הדרך הזאת בערך עשרים שלושים מטר. ככה לא ליד הזה עצמו, בצד, איך שאני פניתי ...

סשה כאן הבית ספר? איפה הבית ספר? כאן הבית ספר. זאת הדרך.

רומן זאת הדרך שהולכת למטה, זאת החנייה, כאן יש חנייה לאוטובוסים.

סשה חנייה אוטובוס.

רומן אני עברתי כמה מטרים.

סשה הלך כמה צעדים.

רומן וזרקתי את האבן על הרצפה.

יורם או קי, תגיד לי ...

רומן אני זרקתי אותו ... אני זרקתי אותו מאוד חזק.

סשה זרקתי אותו מאוד רחוק.

יורם אתה ...

סשה לאיזה כיוון, לפה?

רומן ככה, לכיוון הדשא.

סשה לכיוון הדשא ואני לא יודע איפה היא נחתה האבן.

יורם איך האבן? זרקת?

סשה והלהב?

רומן את הלהב אני שברתי וזרקתי.

יורם עכשיו על האבן ... יש סיכוי, יש סיכוי שעל האבן היה דם? נמצא דם כאילו מהסכין? למה? מה?

רומן אני ניגבתי את הלהב.

סשה הוא ניגב את הלהב.

יורם ולא נמצא דם על האבן הזאת?

רומן על הלהב בכלל לא היה דם.

סשה על ... על האבן.

רומן איך ... אם לא היה על הלהב, אז איך ...

סשה אם לא היה דם על הלהב, איך תמצא את זה על אבן?

יורם לא היה דם על הלהב בכלל?

סשה הוא ניגב את הלהב.

יורם איך הוא ניגב? במה הוא ניגב?

סשה עם מה ניגבת?

רומן אני ניגבתי אותו ... בהתחלה שטפתי אותו במים ואחר כך ניגבתי אותו על המכנסיים שלי. את המכנסיים אני זרקתי, אני לא יודע יש שם ...

סשה אני שטפתי קודם כל מתחת למים ואחר כך ניגבתי עם המכנס ואת המכנס זרקתי.

יורם טוב, בכל זאת, בכל זאת. את המכנס, איפה זרקת? את המכנס לאן ...

רומן על המכנסיים אני אמרתי, אני זרקתי אותם בפח.

סשה דיברתי כבר, אמרתי שזרקתי אותם לזבל.

יורם וזה האמת? אמת מלא?

סשה זאת האמת המלאה?

יורם כן, לזבל?

סשה כי ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם על המכנסיים היה סימנים של דם?

סשה כי אם אתה אומר ש ...

רומן המכנסיים, המכנסיים.

סשה כן.

רומן אני זרקתי לפח.

סשה את המכנס זרקתי לזבל.

רומן חמותי ראתה את המכנסיים האלה.

סשה וחמותי ראתה את המכנס.

יורם היה דם כש ... דם על החולצה שלך, כאילו שאחרי ... כן, על החולצה לבשת היה קצת דם?

רומן יכול להיות שיש על החולצה אבל היא אצלכם.

סשה ייתכן ויש על החולצה, אבל החולצה אצלכם.

רומן אני הייתי בחולצה הזאת.

סשה אני הייתי בחולצה הזאת.

יורם איזה חולצה לבשת?

רומן בצבע תכלת, שטראוס. אני ...

סשה כחולה עם לוגו של שטראוס.

יורם ומה היה לך מעל?

רומן יותר לא היה לי ...

סשה מעל החולצה לא היה לך כלום?

רומן היא היחידה שהייתה לי, הנגן ... הנגן ... לא על הנגן.

יורם כשהוא עובד, הוא עובד רק עם חולצה?

רומן כן, זה חולצה עם ידיים גדולות והיא חמה.

סשה חולצה חמה עם שרוול ארוך.

רומן מתחת לחולצה לא היה כלום.

סשה ומתחת לחולצה לא היה כלום.

יורם הכת של הסכין, הפלסטיק, פלסטיק של הסכין.

רומן כן.

יורם איך ... איך אתה יודע שאין שם דם? אולי יש שם דם? פלסטיק? הפלסטיק של הסכין, איפה הוא? איזה צבע ...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא, שאלה. ככה, אני אשאל שנייה. איזה צבע הסכין שאיתה ... יש לך כמה סכינים, נכון? יש הרבה סכינים.

רומן זה שהיה אצלי אני אמרתי.

סשה צהוב שחור?

יורם נכון?

סשה שחור ...

יורם באיזה צבע של סכין, רגע, שנייה, איזה צבע של סכין הרגת את תהיר, באיזה צבע?

רומן סכין, מה אצלי היה על החגורה.

יורם איזה צבע? צבע שלו?

רומן צהוב ושחור.

סשה שחור צהוב.

יורם בטוח שזה היה שחור צהוב? כן?

רומן כן.

יורם כי היה לך עוד כמה צבעים שם.

סשה בסכין הזאת אתה זה ... אתה הרגת אותה, או עם סכין אחרת?

רומן לא היה לי אחרים, האחרים היו לי בתיקים אחרים.

סשה סכינים אחרים היו לי בתיקים אחרים, זאת הסכין שהייתה עליי. שחור צהוב.

יורם חולצה ארוכה לבש?

סשה כן.

יורם חולצה ארוכה?

סשה זאת החולצה שאצלנו.

יורם החולצה ארוכה? עד לפה? ככה?

סשה בזה הוא ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם חולצה ארוכה? ודם היה לך ביד, נכון?

רומן לא היה. על ה ... יד.

סשה על היד.

יורם על היד?

רומן בחולצה אני לא ראיתי.

יורם על החולצה הסתכלת ולא היה דם?

רומן לא היה.

סשה בדקת טוב?

רומן אני אומר בוודאות.

סשה לא נראה לעין. כלומר, בעין לא ראית.

רומן אם אני מותח את היד, השרוולים שלי נמשכים למעלה.

סשה נו?

רומן לא היה שם כלום.

סשה הוא אומר לא ראה את זה ביד.

רומן אולי אתם תמצאו.

יורם לא ראה מה?

סשה לא ראה בעיניים. אולי אתם תמצאו, לא יודע.

(הפוגה בדיבור)

רומן את המכנסיים אני זרקתי.

יורם איזה נעליים היית? אמת אבל, אמת, אמת.

רומן אני הייתי עם הנעליים החומות שלי, אני ניגבתי מהן את הכול.

סשה הייתי בנעליים חומות, פשוט ניגבתי אותם וזהו. מה, את הסוליות?

יורם עם מה ... עם מה ניגבת אותן?

רומן אני ניגבתי אותן לגמרי.

סשה עם מה ניגבת אותן?

רומן אני ניגבתי עם מטלית עם מים.

סשה או קי, איפה המטלית הזאת?

רומן המטלית נשארה שם, בבית ספר, בכיור. עכשיו אני ...

סשה ניגבתי עם סמרטוט עם מים והסמרטוט נשאר על כיור בבית ספר, אני לא יודע איפה זה עכשיו.

רומן כיור ... כיור ראשי, ראשונה. ... (לא ברור) אחד קודם בשירותים, כיור ראשון.

סשה מהכניסה?

רומן כן.

סשה הראשון ... הכיור הראשון מכניסה לשירותי בנים.

רומן שם אני זרקתי את המטלית הזאת.

סשה שם הוא זרק את הסמרטוט.

רומן כי אחרי ... כי, בסוף העבודה אני ניגבתי איתה את ה... (לא ברור, רעש).

סשה כי בסוף העבודה הוא גם ניגב באמצאות הסמרטוט את הכלים שלו.

רומן אני לא יודע איפה זה.

סשה כבר אמרו ... ואני לא יודע איפה הסמרטוט הזה עכשיו.

יורם אני רוצה שהוא יוביל אותנו לכיור הזה.

רומן היא הייתה צבעונית.

סשה צבעונית? צבעוני. הסמרטוט צבעוני.

יורם אני רוצה שהוא יוביל אותנו לכיוון הסכין והאבן הזאת. איפה שהוא זרק את הסכין, יש לנו במשטרה אפשרות לנסות למצוא את הסכין, אולי נמצא. בסדר? אנחנו ניסע לשם. תראה לנו?

רומן שיחפשו, אבל הם כנראה לא ימצאו.

סשה תמצאו, אבל לא ימצאו.

רומן כנראה לא ימצאו.

סשה או קי.

יורם מה?

סשה הוא מניח שזה לא.

יורם מניח שזה לא. כן, אבל בכל זאת ...

סשה שלא, שלא, שלא ימצאו.

יורם אם אנחנו נלך לחפש, אולי. אולי. אני רוצה שתבוא איתנו, תראה לנו איפה. תראה לנו איפה. אנחנו נביא ... איך קוראים לזה, מגמ"ק ברוסית. תסביר לו מגמ"ק של חבלה.

סשה מכשיר לאיתור פצצות.

רומן מה קשור מכשיר לאיתור פצצות?

סשה חיפוש חפצי מתכת.

יורם כזה, הוא מחפש עם זה ...

רומן מה אתם רוצים למצוא?

סשה מה אתה רוצה למצוא עם זה?

רומן לחפש אבן עם גלאי מתכות?

סשה האבן לא ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא האבן, הסכין.

רומן אה, אבל אני אמרתי שאני זרקתי אותו וזרקתי לפח.

סשה זה מוצא גם חפצים קטנים מאוד.

רומן פח, פח.

סשה אה, אמרת לפח?

רומן זה את האבן זרקתי. ואת הסכין ...

סשה הדשא, מה שנמצא בדשא זאת אבן. הסכין הוא זרק לתך הפח.

יורם הלהב.

סשה לאיזה פח?

רומן שם בדרך.

סשה ביחד עם המכנסיים?

רומן לא. לא עם המכנסיים. לפח אחר.

סשה לפח אחר?

רומן אני הלכתי וזרקתי את זה בדרך לפח אחר.

סשה האם כל השברים של הלהב היו איתך או שאתה זרקת אותם בדרך. חלק מהם. וחלק מהם זרקת ...

רומן חלק מהם אני זרקתי בדרך וחלק מהם ...

סשה הוא שבר את הלהב, חלקים פיזר ככה בדרך, ומה שנשאר זרק לפח בדרך.

יורם אני רוצה שהוא יצא איתנו, אנחנו נצא איתו הוא יראה לנו איפה החלקים של הלהב ו ...

סשה או קי, שאתה תצביע ... הוא מבקש שאתה תראה לנו את הדרך שבה הלכת.

יורם בכל זאת ננסה. אולי יש שם ...

סשה איפה שאתה היית, ולאן אתה זרקת.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני לא רוצה להראות.

סשה הוא לא רוצה להצביע.

יורם בסדר.

סשה מאיזו סיבה?

רומן אני נפטרתי מכל זה.

סשה בסדר, נפטרת, נפטרת.

רומן אני זרקתי בפח אחד.

יורם שמה?

סשה נו.

רומן הוציאו אותו. אחר כך הלכתי לפח אחר. זרקתי לפחים קטנים בדרך.

סשה הוא אומר, בדרך זרקתי לפחים קטנים, זרקתי לקונטיינר, שהוא ... (לא ברור) אחר כך וזרקתי לעוד אחד שפינו אחר כך, אני לא רוצה שהצביע, התפטרתי מהכול.

רומן כי ... אני זרקתי את השברים הקטנים האלה, יש שם שקיות עומדות כמו פח כזה, שקית, אני זרקתי לשם. ואותם כל הזמן המנקים מפנים.

סשה הוא אומר, אני זרקתי לתוך פחים קטנים, שקיות. ואני יודע שמנקים מפנים את זה כל הזמן. כל הזמן מחליפים את זה.

רומן פשוט מעניין אותי לדעת מה יש לכם.

סשה אני פשוט מעוניין לדעת מה יש לכם.

רומן פשוט מעניין אותי. נו, העדויות המבולבלות האלה.

סשה פשוט ... נו, עדויות שמבולבלות זה בסדר. מה עוד.

יורם בסדר, עדויות מבולבלות זה לא ... רומן, עדויות מבולבלות זה טבעי. זה טבעי. אבל אתה צריך עכשיו, כשאתה אומר לנו.

רומן לא רוצה טי וי.

יורם אה?

רומן לא, אני לא רוצה טלוויזיה.

סשה לא טי וי ... טבעי זה כאילו, מהמילה טבע, טבעי.

יורם טבעי, טבעי.

סשה טבעי, לא טי וי.

יורם לא טי וי, טבעי ...

סשה לא, הוא חשב טי וי , אחר כך ...

יורם טלוויזיה.

סשה כן.

רומן אם ...

סשה אני לא רוצה טי וי הוא אמר.

רומן לא, פשוט אני ... יש לי בקשה.

סשה יש לי בקשה.

רומן אם יש ... אם יהיה משפט, אני יודע, יהיה משפט. (הפוגה בדיבור) איך להגיד את זה? הוא בטוח יהיה פתוח.

סשה כמובן. מה אתה רוצה, משפט בדלתיים סגורות?

רומן אני רציתי שהוא יהיה סגור, שאני ... (לא ברור, ממלמל).

סשה אני רוצה ש ... אני בטוח שיהיה משפט, אני רוצה שהמשפט יהיה סגור, שלא יצלמו אותו.

רומן זאת הבקשה שלי.

סשה זה הבקשה שלי.

יורם אפשר לדבר עם העורך דין שלו.

סשה אם יש לך בקשה, בכל מקרה ...

יורם לנסות.

סשה זה יירשם ויימסר.

רומן כי אני לא רוצה ... (לא ברור) בבית משפט, לדבר בכלל.

סשה כי אני במפשט פתוח לא יכול לדבר בכלל.

רומן אם ...

סשה לא רוצה לדבר בכלל.

רומן אם יגידו לי ש ... יהיה משפט סגור, אני אחתום על הכול.

סשה אם יגידו לי שיהיה משפט סגור, אני אחתום על הכול.

רומן במשפט אני לא אנסה להתחמק, אני אגיד שכן, אני רצחתי את הילדה, אני מצטער על כך.

סשה ובבית משפט אני לא אלך סחור- סחור, אני אגיד שאני הרגתי את הילדה ואני מצטער על זה.

רומן אני לא יודע מה נפל עלי ... מונה דיסק 12:041:

סשה אני לא יודע מה נפלי עלי.

רומן וזהו. כן, אני הרגתי אותה.

יורם בסדר, אנחנו ... אני ...

סשה תראה, אתה רוצה שאנחנו נעשה לך ... שנייה, אתה רוצה שאנחנו נגיד לך סתם דברים? לא, נכון? אתה לא רוצה שסתם נזיין לך את המוח, נכון? או קי. אני לא רוצה להגיד לך עכשיו. תקשיב למה אני מתכוון? אני לא יכול להגיד לך עכשיו כן, המשפט יהיה בדלתיים סגורות, כי זה לא תלוי בי, זה תלוי בהחלטה של השופט.

רומן לא. לא על זה אני מדבר.

סשה כן.

רומן אני שמעתי הרבה ... איך להגיד את זה, שמועות שהיה אונס.

סשה אני שמעתי הרבה שמועות שהילדה הייתה ... שהילדה נאנסה. נו?

רומן מה, זה נכון?

סשה מה זה אמת? אתה יודע שאתה עשית ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אתה, אתה אנסת אותה?

סשה אתה אנסת אותה?

יורם אתה אנסת את הילדה.

רומן בטח שלא.

סשה ודאי שלא.

רומן אני פשוט שמעתי על זה.

סשה פשוט שמעתי על זה.

רומן ונראה לי שמישהו צעק לי שאני ... שם, איפשהו בעיתון קראתי שאני הרגתי ואנסתי את הילדה.

סשה מישהו צעק ... אז אני שואל אותך שתי שאלות. אתה הרגת אותה?

רומן כן.

סשה אתה אנסת אותה?

רומן לא.

סשה שאלתי אותו, רצחת אותה, כן. אנסת, לא.

יורם רומן, אחרי ... אתה, אם לא אנסת אותה. אז לא נאנסה.

רומן אני לא אנסתי.

יורם אז לא נאנסה. מונה דיסק 1:13:28

רומן אני לא אנסתי אותה.

יורם אם לא אנסת אותה, אז לא נאנסה.

רומן אני יכול לתת את דגימת הזרע שלי, הכול.

סשה אני מוכן למסור זרע, הכול, אני אנסתי אותה.

יורם אני מאמין לך.

רומן מה ...

יורם אני מאמין לך.

סשה גם אני מאמין לך.

רומן כי אני לא אנסתי. אני יכול למסור לכם את מה שאתם רוצים. אבל אני לא אנסתי אותה.

סשה אתה צודק. הדבר היחד שאני יכול להגיד לך, הבדיקה בעניין הזה גם נעשתה. ויש לנו את התוצאות.

יורם אנחנו ...

רומן אני אתן את הזרע שלי.

סשה רומן, לגביך ...

סשה אמרתי לו, שהנושא הזה של אונס נבדק גם בנתיחה. יש לנו את התוצאות. הוא אומר נו, ואני מוכן למסור את הזרע.

יורם לא צריך.

סשה לא צריך.

רומן לא, פשוט ... יש לכם תשובה.

סשה יש תשובה.

רומן זה בטוח לא אני.

סשה היא לא נאנסה.

יורם שמעת ... מה, מה הוא אמר על השמועות, לא הבנתי, שהיו שמועות?

סשה הוא אומר ששמעתי שמישהו כתב ש ... גם ... לא רק הרג גם אנס, הוא אומר אני לא אנסתי.

רומן אני לא איזה פדופיל או מישהו כזה.

סשה אני לא פדופיל.

רומן אני ... השתחרר לי הבורג, אני לא יודע. השתחרר לי הבורג.

סשה אני פשוט, נפל עלי, התפרצתי. לא יודע.

רומן פשוט לא נעים לי ש ... אומרים שם כן, הוא אנס את הילדה. אני לא אנסתי אף אחד.

סשה לא נעים שאומרים שמה, אנסת ילדה. אני לא אנסתי.

יורם אני מאמין לך שלא אנסת ואני אגיד את זה בבית משפט.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

רומן הוא יגיד ש ...

סשה שהוא מאמין שאתה לא אנסת והוא יגיד את זה בבית משפט.

רומן לא, אבל צריך להיות רשום שם שאני לא אנסתי.

סשה אבל צריך להיות שם ... אז עכשיו אנחנו נכתוב בנושא הזה.

רומן אז היא נאנסה?

סשה צריך להיות הודאה, צריך להיות הודאה שאני לא ... לא אנסתי.

יורם אנחנו נוציא ...

רומן אז היא נאנסה?

יורם לא, לא, לא. אנחנו, אני מבטיח לך, אומר לך רומן, אנחנו ... תהיה הודאה שהיא לא נאנסה או שאתה לא אנסת אותה. בסדר?

סשה ידווח לבית המשפט ...

יורם שאתה לא אנסת אותה.

סשה שאתה לא אנסת אותה.

יורם בסדר?

רומן אני לא התכוונתי לאנוס אותה.

סשה אני גם לא התכוונתי לאנוס אותה.

יורם רומן, אנחנו אומרים את כל האמת וזה בסדר.

רומן לא עשיתי, אמת.

סשה לפחות שאתה מתנקה, רומן. (הפוגה בדיבור) לפחות שאתה מתנקה.

רומן רק כשרצחתי אותה אני הבנתי שאני רצחתי אותה.

סשה רק כשרצחתי אותה הבנתי שרצחתי.

רומן אני לא התכוונתי להסתיר ראיות וכל זה.

סשה לא התכוונתי להסתיר ראיות ...

יורם רומן, יש לי שאלה.

סשה שום דבר.

יורם אני בטוח. עכשיו אנחנו אומרים את האמת של הדברים.

רומן אני לא יודע למה אני זרקתי את הלהב.

סשה לא יודע למה אני זרקתי את הלהב.

יורם רומן עכשיו אני, אני אומר לך שאני מאמין שאתה אומר לי רק אמת. נכון?

רומן כן.

סשה רק?

יורם רק אמת. רק אמת רומן.

סשה מה שהוא אומר ...

יורם תסתכל עלי רומן.

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) זאת אמת וזה כבר לא.

יורם רומן. אמת. כשרומן ... כשאמרת לי ... מונה דיסק 1:16:24

רומן שנייה, בבקשה. אתה אמרת משהו על הידית, אני לא הבנתי. זה ...

סשה אתה זוכר מתי שאני אמרתי לך, כל הידית זה מאה אחוז.

רומן אה.

סשה חצי מהידית זה חמישים אחוז אמת, וחמישים אחוז אמת זה כבר לא אמת.

רומן הבנתי.

סשה אתה זוכר שאנחנו דיברנו על זה?

(הפוגה בדיבור)

יורם יש לי שאלה. רומן.

רומן כן.

יורם אמרת לי שאתה ... פצעת אותה ביד. נכון?

סשה אתה אמרת שאתה פצעת אותה ביד.

יורם אמרת. נכון?

סשה אתה צריך לספר את כל האמת גם על זה.

רומן זה לא נכון.

סשה זה לא נכון. לא.

רומן אני הייתי יכול לשרוט אבל אני לא ראיתי את זה.

סשה יכולתי לחתוך אבל אני לא ראיתי את זה.

יורם את מה?

סשה לא, תן לו להגיד. רומן. לפני שאתה עונה על השאלה הזאת. שנייה, הוא לא הבין את השאלה שלך.

יורם אה.

סשה לפני שאתה עונה על השאלה הזאת, תחשוב על זה שהגופה אצלנו ואנחנו יודעים בדיוק מה נעשה לה. את כל ... אולי להראות לך תמונות?

יורם רומן, אמת.

רומן תראה.

סשה הוא רוצה לראות תמונה של הגופה.

יורם רומן, יש לי שאלה.

סשה שנייה רגע, הוא עדיין לא מבין, שנייה. שנייה. הוא פשוט נתן את התשובה ש ... שיוצאת ממקום של אדם שלא הבין את השאלה.

יורם הבנתי.

סשה הוא רוצה לשאול אותך, אתה טענת בחקירה הקודמת שאתה חתכת אותה ביד. עכשיו אתה אמרת לו, לא זה לא נכון. אבל אנחנו יודעים שזאת האמת.

רומן חתכתי.

סשה אתה יודע שהיא ... הוא אומר כן.

יורם עשית. עשית את זה. מתי עשית את זה?

סשה מתי עשית את זה?

יורם מתי עשית את זה?

סשה באיזה ...

יורם אמת, אמת אבל ...

סשה רק אמת.

יורם מתי. אמת.

סשה אה? לא זוכר.

יורם רומן, זה בטוח.

רומן אני לא ראיתי.

יורם לא ...

רומן אני לא זוכר. איך זה ... לא ...

סשה לא זוכר.

רומן אני לא זוכר.

יורם מתי עשית לה ביד?

רומן כן.

יורם אתה לא זוכר? (הפוגה בדיבור) אני רוצה שתזכור רגע, נכנסת לשם. עשית את מה שעשית.

רומן אני עשיתי, כן, אבל ...

סשה אז תספר איך וזהו.

יורם תזכור ... מונה דיסק 1:18:27

סשה כן, עשיתי. תספר איך אתה עשית את זה.

יורם מתי?

רומן אני לא זוכר.

יורם מתי עשית?

סשה באיזה נסיבות? ... (לא ברור, מדברים יחד) מתי שהיא כבר שכבה, מתי שהיא עוד עמדה. איך אתה עשית את זה?

יורם קודם זה, אחר כך זה. תגיד לי, תסדר לנו את הזמנים.

רומן אני לא זוכר בדיוק, נראה לי שעשיתי את זה אחרי שחתכתי לה את הגרון, היא הרימה את היד בשביל להתגונן או משהו, אני לא זוכר.

סשה נדמה לי שאחרי שהיא ... נתתי לה מכה בגרון, והיא הרימה יד בשביל להתגונן.

רומן ו ... ואני פגעתי לה ביד. שום מילים, איתה, אימא, אישה, היא לא אמרה.

סשה לא אימא ולא איתה ולא אישה והיא לא ... היא לא אמרה את זה.

רומן זה אני המצאתי.

סשה זה אני המצאתי את זה. או קי. אבל אנחנו רוצים לדעת, החתך ביד, איך ובאיזה נסיבות הוא נעשה. ואתה יודע למה אנחנו שואלים את זה. אתה מבין הרי ... אתה מבין את השאלה הזאת. אתה מבין את הסיבה שהשאלה נשאלת. אנחנו ... או שאנחנו משתפים פעולה, או שאנחנו לא משתפים פעולה. אתה מבין את זה, כן?

רומן אני מבין.

סשה כל צעד הצידה ... נו בדרך הלא נכונה ...

רומן אני מבין.

סשה זה למה אנחנו ... אנחנו מדברים איתך ... (לא ברור) ואתה.

רומן אני מבין. תראה, על כמה פרטים אני פשוט לא רוצה לדבר. היא ניסתה ...

סשה למה אתה לא רוצה? אני אמרתי לך, חמישים אחוז אמת זה עושה את הכול לא אמת. אז תגיד כבר הכול פעם אחת בשביל לא לחזור עשר פעם.

רומן היא ניסתה לתת לי מכה בעין.

סשה נו?

רומן כאילו לשרוט ו ... אני שמתי את היד שלי ונתתי לה מכה ביד.

סשה היא ניסתה או לשרוט אותי או ל ... להרביץ אותי בעין ו ... אני פשוט נתתי לה מכה ביד. איך אתה עשית את זה? באיזה יד?

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן ... מונה דיסק 1:20:08

סשה ביד ימין? ביד ימין שלה? אה?

רומן לא.

סשה לא, ביד שמאל.

יורם ביד שמאל?

סשה ואיך זה יכול להיות? מה היא שמאלית?

רומן אה?

סשה מה היא שמאלית?

רומן מאיפה אני יודע?

סשה היא ... כלומר, איך ... תראה. היא רצתה לתת לך מכה, איך אתה עשית את זה?

רומן היא הסתובבה, רצתה לשרוט, ואני פגעתי לה ביד. סשה, אני לא זוכר בדיוק, אבל ...

סשה אנחנו מתעסקים בזה ...

רומן נו, אתם יודעים את זה.

סשה אנחנו יודעים מה יש עליה. אבל אנחנו יכולים לשמוע רק ממך איך אתה עשית את זה. מה אתה מתעצבן? נו, הנה עכשיו אתה כועס. אנחנו התחשבנו. או קי. אז אנחנו לא נייחס לזה חשיבות ...

רומן אני לא מייחס לזה חשיבות.

סשה אבל אתה צריך לתאר לנו הכול. אתה צריך לתאר לנו הכול. אתה היית שם, לא אלוהים, לא מלך ולא גיבור.

יורם תתרגם לי. מונה דיסק 1:20:55

סשה אמרתי לו, אתה צריך לספר לנו, אנחנו יודעים ממצאים, אתה צריך לתת מה ... מה קרה אז.

יורם אני רוצה, רומן, עוד פעם, שתעשה לי את הסדר, סדר.

סשה תעשה סדר.

יורם זמנים. כאילו מה ... מה לפני מה.

סשה מה קרה אחרי מה.

יורם רק תסתכל עלי רומן. ... (לא ברור) להסתכל עלי, תסתכל עלי. אני רוצה שתיזכר. באיזה שלב, באיזה שלב הוא חתך אותה ביד. באיזה שלב.

סשה שאתה תעשה לו סדר ותגיד באיזה ... באיזה שלב אתה חתכת אותה.

יורם לזכור, לזכור. באמת, יכול להיות תזכור עם עצמך וזה האמת.

סשה תזכור עם עצמך.

יורם רומן, האמת. אמת בבקשה. רק אמת, אני מאמין לך.

רומן אמת זה להגיד את האמת?

סשה את האמת. בבקשה, רק אמת.

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אנחנו רואים מתי אתה סוטה לצדדים.

יורם מספיק, מספיק רומן. אמת.

סשה מספיק.

יורם די, רק את הסיפור של האמת, גם אם זה אמת לא ... לא נעימה.

סשה גם אם זאת אמת לא נעימה.

יורם גם אם זה לא נעים. תגיד את האמת, אתה תרגיש הרבה יותר נקי. רק את כל האמת. גם אם זה לא נעים לך. אני יודע שקשה לך להגיד את כל האמת כי ... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה הוא יודע שקשה לך ...

יורם מה, זה נשמע רע. אתה שם היית במצב ... עצבני. מונה דיסק 1:22:06

רומן אני לא זוכר ... אני לא זוכר בוודאות. או שזה החתך האחרון שחתכתי אותה בכוונה, בכוונה על היד. ככל הנראה זה היה בכוונה בשביל כאילו ... לא לסבך את העקבות אלא ... בשביל שייראה שכאילו הרביצו לה בכוונה עם הסכין.

סשה אני ...

רומן כמו לסבך את העקבות, זה ...

סשה רומן, רומן. תשים את הכול בצד. רק המצב הזה עם היד. תגיד את כל האמת עכשיו, בשביל שאנחנו לא נחזור לזה אחר כך.

רומן להטעות אתכם.

סשה או קי, אז איך עשית את זה, תגיד. הוא אומר אני עשיתי את זה בכוונה, אחר כך, בשביל לשבש את הזירה. תגיד איך אתה עשית את זה.

רומן חתכתי עם הסכין ביד. מונה דיסק 1:22:50

סשה איפה היא הייתה באותו זמן? באיזה מצב?

רומן היא ... היא ... נראה לי שהיא כבר הייתה בלי הכרה.

סשה היא כבר הייתה בלי הכרה.

רומן יכול להיות שהיא עוד רעדה, ו ...

סשה יכול להיות שהיא עדיין ...

רומן אני לא יודע את זה ... אני לא יודע להגיד אם זה היה חרחורים, אני ... אני לא יודע.

סשה זה היו חרחורים שלה. אני לא יודע.

יורם ואז?

סשה שנייה, אני רוצה שהוא יארגן את זה.

רומן אני חתכתי אותה בכוונה.

סשה היא כבר ... היא עוד עמדה או שהיא כבר ישבה או שהיא כבר שכבה, או מה?

רומן כבר זהו ... היא נפלה.

סשה היא כבר הייתה בצניחה.

רומן אני בכוונה חתכתי לה את היד.

סשה אני בכוונה חתכתי לה את היד.

יורם איזה?

סשה יד ימין או יד שמאל? אה?

רומן ימין.

סשה ימין? יד ימין.

יורם זוכר בטוח?

רומן איפשהו פה.

סשה איפשהו פה. מונה דיסק 1:23:44

רומן לא, לא פה. פה.

סשה איפשהו פה.

רומן הנה.

סשה נו?

רומן ככה. כאן ... איפשהו פה.

סשה רומן, עוד פעם.

רומן נו?

סשה עוד פעם, שנייה רגע. הגופה אצלנו ואנחנו יודעים איפה ...

רומן עוד יותר ...

סשה אנחנו יודעים איפה. זה למה אני פונה אליך, אני הרי יודע מה כן ומה לא. זה למה אני שואל אותך עכשיו. איזו יד ובאיזה נסיבות. רומן, את כל האמת.

יורם את כל האמת?

סשה אמת נקי, נקייה.

יורם אמת נקייה. תזכור. תסתכל, תיכנס עכשיו לתא. מונה דיסק 1:24:24

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אה? קח כמה דקות, בסדר.

רומן אני ביקשתי ממנו.

יורם תזכור. תזכור יד ... (הפוגה בדיבור) ולמה.

סשה תיזכר באיזה יד ולמה ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם באמת מה ... (לא ברור, מדברים יחד) גם אם זה לא נעים.

סשה גם אם זה לא נעים לך. זה לא יכול להיות נעים, אבל רק את האמת.

רומן את יד שמאל. ביד שמאל היה לה טלפון.

סשה יש שמאל, וביד היה לה טלפון.

יורם ביד היה לה טלפון?

סשה ביד שמאל?

יורם למה ביד שמאל? למה דווקא ביד שמאל?

סשה למה דווקא יד שמאל אתה חתכת.

רומן איפה היה לה טלפון.

סשה ואיפה היה לה טלפון.

יורם לא, למה ביד שמאל הוא חתך.

סשה נו, אז אני שואל. הוא אומר ולמה היה לה טלפון ביד.

יורם אה, כאילו ... מונה דיסק 1:25:17

רומן שמה היה פלאפון.

יורם ביד שמאל שלה?

רומן כן.

סשה ומה אתה עשית עם הפלאפון?

רומן זרקתי.

סשה לאן? מה עשית עם הטלפון, זרקתי אותו. לאן?

(הפוגה בדיבור)

יורם איפה שמת אותו?

(הפוגה בדיבור)

סשה נו, רומן.

רומן אני סיפרתי, אני סיפרתי שיד שמאל ...

סשה אתה מתחמק.

רומן אני לא רוצה להגיד.

סשה למה?

רומן כי אני לא רוצה. לא בא לי לדבר על זה, אתה מבין, לא בא לי. להגיד לך את האמת, לא בא לי. אני ... אני סיפרתי הכול, אני הודית ברצח.

סשה רומן. מה שאנחנו מסבירים לך פה עכשיו, מה זה נכנס לך באוזן אחת ויוצא בשנייה? (הפוגה בדיבור) מה אתה מחפש?

רומן אני לא מחפש שום דבר, אני רוצה שזה ייגמר, לא לדבר ... לא לספר.

סשה זה ברור. אני רוצה שכל זה ייגמר בלי שאני אדבר.

יורם אבל רומן, זה שאתה מדבר זה טוב לרומן ... (לא ברור, צלצול ברקע) שנייה, אתה רוצה מים? מים? אתה רוצה עוד קפה? קפה?

רומן קצת. (הפוגה בדיבור) אני לא רוצה לספר. אני לא רוצה לספר לכם את כל זה.

סשה למה? תסביר לי למה. מונה דיסק 1:26:36

רומן סשה, להגיד לך את האמת, אני לא רוצה.

סשה נו, תסביר לי למה.

רומן לא רוצה. אני רוצה שלפחות משהו יישאר לי. להשאיר לפחות משהו. משהו שאני לא סיפרתי לכם.

סשה אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה משהו ריטואלי?

רומן לא. זה ... אפשר להגיד סוג של ... לא ריטואלי אלא פשוט ...

סשה נו, תסביר לי.

רומן זה לא משהו כזה ... פשוט אני לא רוצה לדבר על היד, אני מסביר.

סשה נו, תסביר לי למה, אני רוצה להבין. למה?

רומן אני לא רוצה לדבר על היד, אני רוצה להשאיר את זה לעצמי בשביל לדעת ... אני גם אחר כך אהיה ...

סשה בשביל לדעת מה?

רומן בכל מקרה אני אזכור שאני הרגתי את הילדה, אני אבין את כל זה טוב מאוד. אבל, אבל. זה מה שאני לא אספר, אני אדע על זה שאני לא סיפרתי את הכול, אבל אתם גיליתם, בלי המילים שלי, אתם גיליתם את זה.

סשה אתה רוצה שאני אגיד לך מה שאני יודע על זה?

רומן תגיד מה אתה חושב.

סשה לא, אני יכול להגיד לך את מה שאני יודע על זה. אני יכול לחשוב כל מיני דברים.

רומן מה אתה יודע על זה?

סשה אני אגיד לך ככה שיהיה לך ברור מה אני יודע. אני יודע באיזה רגע בדיוק זה נעשה. עכשיו הבנת מה אני יודע על זה?

רומן (נאנח) סשה, אני לא הבנתי.

סשה אני יודע באיזה רגע של המקרה הזה זה נעשה. בהתחלה, באמצע או בסוף. את זה אני יודע. עכשיו הבנת מה אני יודע?

רומן ... (לא ברור)

סשה תסביר לי, תסביר. למה זה קשור. (הפוגה בדיבור) זה לא יהיה טוב לך אם אתה לא תספר את זה. תבין אותי.

רומן אני לא יודע למה זה קשור. זה כמו כת.

סשה איזה כת?

רומן מאיפה אני יודע. זה כמו כת. זאת הכת שלי. כאילו.

סשה ואתה היחיד שנמצא בה?

רומן אני היחיד ... (לא ברור).

סשה רומן, תעזוב את זה. תעזוב.

רומן סשה, נו איך ...

סשה תוציא את כל זה מעצמך, תוציא, אתה לא חבר בכת. באמת, איזה חבר כת אתה, רומן? נו, באמת, תגיד לי. באמת. נו. בכנות, כן, אני מקשיב.

רומן אני חשבתי שלא תמצאו אותי.

סשה או קי.

רומן וחשבתי ...

סשה נו. ומה זה קשור לחתך הזה, זה שאתה חשבת שאנחנו לא נמצא אותך. תסביר, אני רוצה להבין. תן לי לשמוע ממנו כי ...

יורם תשמע מה שאתה ...

סשה ש ... לגבי החתך.

רומן אני אסביר לך למה. אבל ...

סשה אבל.

רומן אני לא אחתום על זה. למה אני אסביר לך.

סשה נו, תסביר.

רומן לא צריך, אני לא רוצה לחתום על זה. בכוונה. אני בכוונה לא רוצה לחתום על זה. אני אסביר.

סשה תסביר, נו. אני מחכה להסבר.

רומן ... (לא ברור) השאיר כאילו סימנים שלו.

סשה או קי.

רומן ... (לא ברור) היה אחד שהרג אנשים ועל המצח שלהם חרט מספרים.

סשה כן.

רומן אני חשבתי, אם אני אוכל להרוג ולשים סימן.

סשה או קי.

רומן אם יוכלו למצוא אותי או לא. אבל האלה, האלה, הם הרגו את כולם ללא הבחנה, לא היה איכפת להם. הם הרגו רק בשביל המספר, בשביל לשים, להעלות את המספר. ואני רציתי לדעת אם יוכלו למצוא אותי או לא.

סשה או קי. אם הייתה לך מחשבה כזאת בראש, סימן הוא ... כשזה נמצא על יותר מגופה אחת. אם זאת הגופה היחידה, זאת אומרת שזה לא סימן. זה רק ניסיון, אתה מסכים איתי?

רומן תראה, אני לא כותב לא מספרים ולא שום דבר. פשוט היה לי מעניין, אתה מבין. מאוד. אני ראיתי הרבה סרטים, כל מיני סרטי פעולה, כל זה. אני מכיר את כל הנושאים. אני ראיתי את הסרט "מקום הטיהור" אני לא יודע אם אתה ראית אותו או לא, יצא ...

סשה אני שמעתי עליו אבל ...

רומן זה סרט מאוד מפחיד, זה ... מלחמה בצ'צ'ניה, בצ'צ'ניה, איך שרצחו את החיילים שלנו. למה אני ראיתי איך חתכו את הגרון והאנשים מתו תוך רגע. הם תפסו ...

סשה זה עם הבית חולים ... עם הבית חולים שלנו בגרוזני שם, כן?

רומן כן, כן.

סשה נדמה לי שאני ראיתי. איפה שטנקים מתפוצצים?

חלק א וחלק ב' קשורים יחד מבחינת תזמון הסרט.

רומן כן, כן, כן.

סשה ראיתי. הראש על ...

רומן חתכו כמו ... (לא ברור)

סשה וירו בזה ... (לא ברור)

רומן כן, כן.

סשה נו, אני מכיר את זה.

רומן סרט טוב מאוד.

סשה אני יודע, יש לי את הקלטת הזאת בבית. הייתה בכל מקרה.

רומן סרט מאוד מפחיד.

סשה נו?

רומן זה למה אני יודע שכאן יש ווריד אחד, כאן יש ווריד שני. אפשר לחתוך כל אחד מהוורידים האלה, המוות בא ... (לא ברור). בכלל נכון שצריך לחתוך את הווריד הזה. זה שמימין ... משמאל.

סשה למה?

רומן כי בווריד הזה ... הדם מגיע למוח יחד עם החמצן. עם החמצן.

סשה הבנתי.

רומן אבל, אם זה ביחד עם החמצן, אז בן אדם סובל הרבה, הוא מת ... (לא ברור, רעשים ברקע).

יורם מה סשה? מה קורה?

סשה שנייה, שנייה, תן לי ... אני אמשיך איתו ואני אתרגם לך.

יורם בסדר. מונה דיסק 1:31:54

רומן בן אדם סובל הרבה זמן. אני לא מאחל לאף אחד לסבול הרבה זמן. לאף אחד אני לא מאחל, אני חושב ש אצלי היה ... (לא ברור) בגלל שאני ... (לא ברור) זה לא קשור לזה בכלל. פשוט, כאן אני הבנתי שכמה שלא רצחת בערמומיות, שאתה לא תישאר ... (לא ברור).

סשה במוקדם או במאוחר כן. במוקדם או במאוחר.

רומן במוקדם או במאוחר.

סשה אבל השאלה היא כזאת. איך היית יכול לחשוב שזה יכול להשפיע איכשהו על העובדה שמצאנו אותך, שאתה חותך לה את היד? אני פשוט רוצה להבין את ההיגיון.

רומן מה זאת אומרת?

סשה נו, נגיד שאתה סימנת את הגופה איכשהו. או קי. זה קורה פעם ראשונה בחיים שלך?

רומן כן.

סשה או קי. איך אתה יכול לחשוב שבפעם הראשונה אפשר לקשר את זה דווקא אליך? זאת הפעם הראשונה. לא היו גופות עם חתך כזה בשום מקום. איך אנחנו יכולים לדעת על זה שאתה, דווקא אתה עשית את הסימן הזה מתי ש ... קודם לא נתקלנו בזה.

רומן עכשיו אתה מבין?

סשה עכשיו אני מבין, אבל אני רוצה להבין מה אתה חשבת אז.

רומן אתה מבין מי יושב מולך?

סשה לפני?

רומן כן.

סשה אני מנחש.

רומן ... (לא ברור) להגיד את זה.

סשה אני מנחש שמולי יושב אדם שבראש שלו יש בלאגן של מחשבות. מולי יושב בן אדם שהתרשם ממספר מסוים של דברים חזותיים שעברו לידו.

רומן אני מאוד התרשמתי. אני מאוד התרשמתי. ועוד יותר אני התרשמתי שהכת הזאת ...

סשה תסביר לי על הכת הזאת. תסביר לי, תצא מכול זה.

רומן אתה בעצמך יכול לנחש.

סשה יכול להיות, תסביר.

רומן הכול מצביע עלי. הכול.

סשה נו?

רומן אבל, אני לא הייתי אף פעם בשום כת. ולא היה לי מושג על הסימן הזה, זה. אתה מבין?

סשה כן. אני מבין. אתה מרגיש כאילו קריאה מסוימת.

רומן לא ...

סשה שקרא לך לבצע ...

רומן סשה. החתך הזה, כן, החתך הזה כן.

סשה ואני מדבר על החתך. לא על עניין הרצח.

רומן לא. אני מדבר על החתך.

סשה לא על רצח, על חיתוך. מונה דיסק 1:34:33

רומן אבל, אם יש שם איזה סימן. לא היה לי מושג מזה. אתה מבין. זה חדשות בשבילי.

יורם סשה ... (לא ברור).

רומן אתה מבין.

סשה זה ארוך.

רומן עכשיו אני מסביר ברור.

סשה אני רוצה קודם לקבל ממנו הכול ואז ... (לא ברור).

רומן זה מוכיח את זה שאני לא רצחתי, כי אני לא ידעתי איפה הסימן הזה נמצא ומה ראיתם שם על היד. החתך כן. אבל אם יש שם איזה סימן, אין לי מושג מזה. לא היה לי מושג פשוט. ואיך זה יכול להוכיח את אשמתי, אם אני יודע, ואני הולך לשתף פעולה, אני כאילו זהו ... ואני לא יודע שיש שם איזה סימן.

סשה אני אמרתי לך שיש שם איזה סימן?

רומן חתך.

סשה אני סיפרתי לך על איזה סימן? זה אתה שמדבר על איזה סמל.

רומן לא, אתה אמרת ...

סשה אני אומר לך על החתך.

רומן אני אמרתי חתך.

סשה נו.

רומן אתה אמרת יכול להיות שזה איזה כת, מה היא אומרת.

סשה זה אתה שאמרת על הכת.

רומן בסדר, אני אמרתי על הכת. אבל אתה אומר חתך. כן?

סשה נו?

(קטיעה בהקלטה) מונה 1:35:35- 1:35:44

רומן אני אומר לך ...

סשה נו, אתה סיפרת לי על הסרט, אתה סיפרת לי על זה ...

רומן החתך הזה יכול להיות עשוי בסכין רגילה.

סשה נו. או קי.

רומן אם אני אומר, כן, חתכתי עם הסכין, אני ... לא מתכוון שאני חתכתי באיזשהו אופן.

סשה ואני אמרתי לך משהו?

רומן חתך?

סשה כן.

רומן פשוט חתך?

סשה ... (לא ברור, רעשים ברקע) יש חתך אחר?

רומן הנה.

סשה אני אומר לך ...

רומן אני עונה לך. פשוט חתך.

סשה אז אתה אומר, אני לא רוצה לדבר איתך, ולפני זה, אני לא רוצה. אני רוצה להשאיר משהו בשביל עצמי.

רומן כן.

סשה בגלל זה אנחנו התחלנו לדבר. אני רוצה שאתה תסביר לי. חתך, חתך, כן. יש חתך.

רומן החתך הוא בשביל לבלבל את החוקרים.

סשה בשביל זה אתה עשית אותו? או קי. אז על זה אנחנו מדברים. איך זה מבלבל את העקבות?

יורם סשה. מונה 1:36:32

סשה אני ... תן לי, תו לי שנייה, אני רוצה להבין ממנו משהו, אז אני אסביר לך. איך זה מבלבל את העקבות? כן, זה מבלבל אבל לא עד כדי כך בשביל לבלבל, אתה מבין? זה לא ... יותר נכון זה לא מבלבל אלא זה גורם לשאול עוד שאלות. אבל לא מבלבל. גופה, יש גופה. כל מה שנעשה לילדה, כל העקבות עליה. חתך, חתך. המקרה הנפרד של החתך מאלץ לשאול שאלות נוספות. זה למה אני שואל אותם. אני אומר לך עכשיו. כן. אני יודע לגבי החתך הזה מתוך הנתיחה שלאחר המוות. באיזה שלב של האירוע הוא נגרם. זה מה שאני אמרתי לך, כן? שום דבר אחר אני לא אמרתי לך. נכון? או קי. אז לפני שאני אתרגם ליורם אני רוצה להבין ממך לגמרי את הכול. תסביר לי פשוט בברור, תעזוב את הדברים העמוקים. גם על זה אני מוכן לדבר איתך. אם אתה רוצה שאני אקשיב לך.

רומן אני רוצה לדעת.

סשה מה?

רומן באיזה שלב נגרם החתך.

סשה דבר ראשון, קודם אתה תגיד את זה ואחר כך אני אגיד לך האם זה מתאים. נעשה הסכם ג'נטלמנים, אתה תגיד מתי אתה עשית את זה ואני אגיד לך אם זה כך או לא. מתאים? רק בתנאי ששנינו אומרים את האמת. מתאים? שנינו אומרים את האמת. אתה מסכים לזה? את כל האמת. אני לא משקר ואתה לא משקר. אתה מסכים? אתה אומר מתי ...

רומן אתה לא תאמין.

סשה אתה אומר לי מתי ואני אומר לך אם זה ככה או לא. רק על המצב הספציפי הזה עם החתך. מתאים? יאללה.

רומן זה היה החתך הראשון.

סשה ולמה אתה חושב שאני לא אאמין לך?

רומן זה היה החתך הראשון.

סשה ולמה חשבת שאני לא אאמין לך?

רומן אני לא יודע. ... (לא ברור) לא מאמין בדברים האלה.

סשה תסביר לי למה אתה חושב ככה.

רומן כי מתי שחותכים לבן אדם את היד, הוא בדרך כלל מתחיל לצעוק.

סשה או קי.

רומן בדרך כלל הוא מתחיל לצעוק. נכון?

סשה נו?

רומן זאת אומרת היה אמור להיות שם רעש מאוד חזק.

סשה או קי.

רומן ובגלל מעט מאוד אנשים שמעו את הרעש. זאת אומרת קודם כל, לפי ההיגיון, כמו שאומרים, יוצא שאני דבר ראשון חתכתי לה את הגרון.

סשה או קי.

רומן נכון, כן? החתך הזה נעשה דבר ראשון מתי שהיא ניסתה לקחת לי ... (לא ברור, לוחש).

סשה או קי. זאת האמת או שאתה מנסה אותי? מונה דיסק 1:39:20

רומן זאת האמת.

סשה או קי, עכשיו אתה רוצה את התשובה שלי?

רומן כן.

סשה אני לא מאמין לזה.

רומן אתה לא מאמין לי.

סשה אבל אני אגיד לך למה אני לא מאמין לך. אני אגיד לך למה אני לא מאמין לך.

יורם סשה, ביחד חושבים יותר טוב.

סשה לא, בסדר, אני אגיד לך למה, תכף תקבל ...

רומן לפי הנתיחה זה היה ... אני אגיד לך את האמת, אני לא זוכר בוודאות, אבל זה היה או החתך השני או החתך השלישי.

סשה ואיך אתה יכול לדעת מה היו תוצאות הנתיחה?

רומן אני אומר. אני לא ראיתי את הנתיחה. כלומר, אני לא ראיתי את הדף של הנתיחה.

סשה או קי.

רומן אני לא שומע בוודאות איזה זה היה.

סשה מה אתה חושב שיכולה להגיד הנתיחה לגבי החתך הזה? לא על כל השאר.

רומן אני חושב שהנתיחה יכולה להגיד ...

סשה או קי.

רומן הנתיחה ...

סשה הנתיחה שלאחר המוות.

רומן כן, כן. היא יכולה להגיד באיזה ... (לא ברור) היה החתך.

סשה כן.

רומן באיזה יד, באיזה מצב הייתה היד.

סשה בנוסף לכל השאר, כן, גם זה.

רומן כן.

סשה או קי. אז עכשיו אנחנו מדברים רק על איזה רגע נגרם החתך. אנחנו מדברים על זה, הוא אומר, אני אגיד לך. לגבי חתיכה.

יורם ... (לא ברור, רעשים ברקע) אני כבר בא. (הגנה – צ"ל: סליחה אני כבר בא) מונה 1:40:30

סשה רומן, מעניין אותך לדעת מה אני יודע, ואותי מעניינת האמת שלך. בנקודה הזאת ספציפית בשיחה שלנו. אני הבטחתי לך להגיד את האמת. או קי. אולי הנתיחה טועה, אני לא יודע, אני לא מבין בזה.

רומן בעיקרון, הנתיחה שלאחר המוות אף פעם לא טועה. זאת הבדיקה המדויקת היחידה.

סשה בסדר.

רומן כי אפשר לטעות עם טביעות האצבעות, יכול ... (לא ברור, רעשים ברקע) משהו לא היה מספיק. אבל, אבל, הנתיחה שלאחר המוות לא טועה.

סשה אז אני אומר לך. לפי הדוח של הנתיחה שלאחר המוות. אני אענה לך ככה שאתה תבין. לפי הנתיחה, תוצאות הנתיחה ... נו ...

רומן חכה, חכה. בוא ... (לא ברור)

סשה בסדר. אתה רוצה להוריד את זה ... (לא ברור). ולמה אתה לא רוצה שאני אגיד לך? בשביל לא להוציא עוד שקר אחד?

רומן לא.

סשה אז מה?

רומן אתה גם ככה תגלה אותו.

סשה אני יודע. אני יודע מה יש לי. אני פשוט רוצה שאתה תספר את האמת. ולא ... (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן אני יודע את זה.

סשה שתי דקות אתה מקבל הכול. שנייה.

יורם מה, חמש דקות.

סשה (מצחקק) תיכף, יש פה משהו ש ...

רומן אני ...

יורם בסדר.

סשה או קי.

רומן אתה יודע את זה, אתה על זה לפי הנתיחה שלאחר המוות.

סשה כן.

רומן אם אני עשיתי את זה.

סשה נו.

רומן אתה צריך לדעת.

סשה אני יודע את זה.

רומן כי הכול מצביע עלי.

סשה אתה יודע את זה. באמת שאתה יודע את זה.

רומן להגיד לך את האמת?

סשה נו.

רומן אין לי מושג איך יצא ... (לא ברור, ממלמל)

סשה או קי.

רומן באיזה, בשלב השלישי, הרביעי ...

סשה את זה אני יכול לקבל.

רומן חמישי או עשירי.

סשה את זה אני יכול לקבל.

רומן אין לי מושג. אני אגיד לך את האמת.

סשה את זה אני יכול לקבל. את זה אני יכול לקבל, אם כי בקושי. בקושי. אבל אני יכול לקבל. הכול יכול לקרות בחיים. הכול יכול לקרות בחיים.

רומן כמה דקירות היו סך הכול אני לא זוכר.

סשה רומן. אני רוצה, ואתה מבין. אנחנו רוצים, בתור חוקרים ...

רומן ... (לא ברור, רעשים ברקע)

סשה שאתה תגיד הכול. כל מה שידוע לך. כל מה שאתה ראית בעיניים שלך, ממה שאתה עשית. ושתסדר את זה לפי סדר. תסדר את זה לפי הסדר. בלי להטעות אותנו, בלי לספר ...

רומן סשה, גם אם הכול ...

סשה נו יש לי, יש לי. חקירה זאת אינטראקציה. אנחנו ואתה. מה שיש לנו זה יש לנו. מה שיש אצלך, זה יש רק אצלך. זה למה אתה אומר לי אני רוצה להשאיר את זה אצלי. בגלל זה. יש לך איזו מטרה. אני יכול לנחש איזו. אני אף פעם לא יכול לדעת בוודאות כלום. אני אף פעם ... לא לך ולא לי, לאף אחד.

רומן הניחוש שלך, לספר את הניחוש שלך, מה הניחוש שלך, למה.

סשה אני יכול להגיד לך.

רומן תגיד.

סשה אתה מחפש בכל האמצעים להשאיר לעצמך דברים שלא סיפרת לנו באופן מלא בשביל שאחרי זה, מתישהו, באיזשהו שלב של המשפט ...

רומן לעשות מניפולציה.

סשה לסובב אותם לאיזו מדרגה בשביל לצאת לאיזה חור שאולי ייווצר. טקטיקה ברורה ... טקטיקה שמתקבלת ...

רומן אתה ... אותי ...נכון, כלומר, אם הבנתי נכון, אתה רוצה להגיד שאני רוצה דווקא את זה.

סשה לא. יכול להיות דווקא את זה.

רומן או לחלופין ...

סשה או זה מכל הדברים האחרים ...

רומן לקחת משהו. להשאיר, בכוונה.

סשה כן.

רומן בשביל שאחרי זה, כשיהיה המשפט לקחת ולהוציא את זה.

סשה לחשוב, להחזיר ...

רומן כאילו ...

סשה ואחר כך לעשות מזה ... אתה יודע, אופה.

רומן בבקשה תאריכו לי עוד את התקופה, ואני לא קשור פה ו ...

סשה כאילו להשאיר בשבילך משהו שהוא רק שלך ואחר כך לעשות מזה מה שאתה תוכל לעשות. אתה לא מתאר לעצמך בדיוק מה. אבל אתה רוצה להשאיר לעצמך.

רומן אה, בשביל לעשות מניפולציות בבית משפט.

סשה בבית משפט ... כן, בבית משפט בסופו של דבר. זה מהלך טקטי. יש לך זכות לעשות אותו.

רומן אה.

סשה יש לך זכות לעשות את זה וזה הוסבר לך. כאן אומרים לך, בשלב של החקירה אומרים לך, תמסור את הכול, תמסור את הכול. תספר את הכול. אני לא יכול להגיד לך. אני ... בראש שלי אין רנטגן, אני חי בתור חוקר ממה שאני מוצא בתוצאות של בדיקות ו ... ומהשיחה שלנו. אתה מבין? כל השאר ... את כל זה, את כל זה אני לוקח לבית המשפט. מה שאתה משאיר לעצמך, שוב, אין לי רנטגן בראש. אבל יש היגיון. יש גם היגיון של החקירה.

רומן תאמין לי, מתי ש ...

סשה אנחנו מדברים על זה כבר יותר מידיי.

רומן כן, פשוט אני לא מתכוון ...

יורם סשה ...

רומן להטעות שום דבר.

סשה דיברנו פה על הקטע של חתך ביד.

יורם כן.

סשה הפרדנו את הסוגיה כסוגיה נפרדת שעניינה את שנינו.

יורם או קי.

סשה הוא אמר לי, תשאיר לי את זה בשבילי את הסוגיה של חתך. זה הדבר היחיד שאני רוצה לא לספר עליו, שזה יהיה שלי.

יורם מה זאת אומרת?

סשה אני לא ... על איך עשיתי את זה, לא על מתי עשיתי את זה. תשאיר לי את זה. למה עשיתי את זה. למה עשיתי את זה. אני מתרגם לו ואתה תקשיב.

יורם כל זה אתה מדבר איתו על זה?

סשה עכשיו, רק על הסוגיה הזאת של חתך אני מדבר איתו. הוא אומר, יכול להיות שזה קשור לאיזושהי כת.

יורם מה זה?

סשה זה כת.

יורם או קי.

סשה חכה רגע, יכול להיות שלא. אני רוצה להשאיר את זה לעצמי, אני לא רוצה לספר לך. יכול להיות שעשיתי את זה בשביל לשבש חקירה. אני אתן לך דוגמא, בארצות הברית היה מישהו שהיה מבצע רצח תוך כדי שהוא מסמן על מצח של ה ... של הגופה איזה מספרים. ראיתי סרט מסוים, מפחיד, דווקא ראיתי את הסרט, על לוחמה בצ'צ'ניה, ששמה עורפים ראשים ומכניסים אותם על RPG ויורים את הראשים של חיילים סובייטים לתוך ה ... מיקום של החיילים. סרט מפחיד מאוד, ראיתי אותו. סרט באמת מפחיד מאוד. שמה ... משמה הוא התרשם לגבי עורקים שעולים, הדם עולה, הדם יורד וזה. חזרנו לקטע של חתך. אני אומר, בוא נעשה הסכם ג'נטלמני, אני מתחייב לך להגיד אמת על מה שאני יודע על זה, תוך תמורת התחייבות שלך להגיד אמת מלאה על איך עשית את זה, הראשון תהיה אתה ואז אני אגיד לך האם זה נכון או לא נכון, מבחינת מה שאני יודע. או קי. לכן זה כל כך ארוך ואנחנו נסחפנו ל ... אתה יודע. עכשיו הוא אומר, איך אני יכול לדעת איזה דברים מיוחדים יש על היד של הילדה ... אם, אם זה קשור לאיזושהי כת או לא כת, אני לא יודע. אני יודע רק לדבר על חתך רגיל. אמרתי לו כן, חתך. אבל אני על החתך הזה יודע דברים, מתוצאות של נתיחה. אני יודע עליו איך ומתי זה נעשה.

יורם כן. מונה: 1:48:00

סשה או קי. עד עכשיו לא קיבלתי תשובה לגבי איך ומתי זה נעשה. עד עכשיו תיארתי לך מה היה, מה היה ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם זה היה ארוך.

סשה כן, זה היה ארוך אבל זה עניין אותי.

יורם עניין אותך?

סשה אותי זה עניין.

יורם בסדר. תראה. מה שסשה אמר, בגדול מקובל עליי. אנחנו פה ... כן, אתה אמרת לנו את כל האמת ואני מאמין שהשיחה הזאת אתה אומר לנו את כל האמת. נכון רומן? את כל האמת?

סשה הוא מאמין שבשיחה הזאת שלנו אתה אומר לנו את כל האמת.

יורם אנחנו נגיע אחר כך לסיפר של החתך.

סשה אחר כך אנחנו נחזור לסיפר הזה של החתך.

יורם הסיפר של החתך, נחזור אליו, בסדר.

רומן בגלל זה אני, תגיד לו, בגלל זה אני לא רוצה לדעת את מה שאתה יודע לפי תוצאות הנתיחה.

סשה בגלל זה אני, הוא אומר, לא רוצה עכשיו לדעת איזה תוצאות של נתיחה ...

יורם יפה. יפה. בדיוק. בדיוק ככה, נכון, רומן, אנחנו לא רוצים שתדע. אנחנו רוצים שאתה תגיד לנו, לכן זה חשוב. כשאנחנו מדברים על להיות שלם, זה אתה אומר את האמת שלך ואני יודע ...

סשה בלי לשקר.

יורם שלפעמים האמת ...

רומן איך אומרים בלי לשקר?

סשה זה אני אמרתי מעצמי. הוא לא אמר את זה.

רומן אה.

יורם אתה אומר לנו אמת. גם אם היא לא נעימה. גם לא נעים אבל אתה שלם, אתה. וזה חשוב, וזה טוב. זה חשוב. לי אמרת בחקירה רומן שאתה נעלת ... בהתחלה אמרת לנו נעלת דלת מבחוץ. אחר כך אמרת בשחזור, מבפנים. מה אמת? מה האמת? איפה נעלת?

סשה מה האמת, האם נעלת מבחוץ או מבפנים.

רומן לא יכולתי לנעול מבחוץ.

סשה לא יכולתי לסגור מבחוץ.

(הפוגה בדיבור)

יורם ואת מה שעשית כאילו שם, שיצאת דרך הדלת, זאת האמת?

סשה אתה יצאת ככה, כמו שהראית? מונה – 1:49:58

(הפוגה בדיבור)

רומן כן.

סשה או שבערך ככה?

רומן ככה יכול להיות, אני אז לא תפסתי את הדלת כי ... אז אני כמעט נפלתי.

סשה שם אתה הוצאת את הרגליים ושמת אותם ככה על הדלת. מתי שאתה ...

רומן אני שמתי על הדלת כי אני כמעט נפלתי, הידיים שלי רעדו. הנה, היה...

סשה אה. כשעשינו שחזור שמתי את הרגליים שלי על הדלת כי כמעט נפלתי והידיים שלי ... ידיים שלי רעדו.

רומן אני כמעט נפלתי ...

יורם אבל מה שהוא עשה, מה שעשית שם ...

סשה באותו יום ...

יורם זו האמת? ככה יצאת?

רומן אני קפצתי.

סשה מעל הדלת?

רומן כן.

סשה או שאתה קפצת לתוך התא?

רומן אני קפצתי ...

(הפוגה בדיבור)

סשה תגיד מה היה.

רומן לתוך התא.

סשה איזה?

רומן אני קפצתי לתוך התא השכן, נדמה לי שזה היה התא הראשון.

סשה הוא אומר, אני חושב שאני ... שאלתי אותו, אתה יצאת מעל הדלת. או שאתה נכנסת לתא כלשהו.

רומן משמאל, משמאל.

סשה הוא אומר אני עברתי לתא סמוך משמאל. אתה איתי?

יורם כן, כן, אני איתך.

סשה נו? ומה אתה עשית שם?

רומן יצאתי.

סשה דרך הדלת?

רומן כן.

סשה או קי.

יורם רגע, עבר ...

רומן שטפתי את הידיים ויצאתי.

סשה איפה? במה שטפת אותם?

רומן בניאגרה.

סשה שטפתי ידיים בתוך ניאגרה.

יורם של תא ראשון שהוא מוסר.

רומן הורדתי את המים, הלכתי זה ...

סשה אה, לחצתי עם המרפק על ה ... ניאגרה, יד במים.

רומן בשביל שלא יהיה ... בשביל שלא יהיו סימני ידיים.

סשה שלא יהיה ...

רומן שטפתי את הידיים מתחת למים ו ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה שטפתי ידיים בתוך ניאגרה של ...

יורם איך. לא. איך ... הוא אומר שהוא עבר לתא סמוך.

סשה משמאל.

יורם כאילו יש ... תשרטט לי את התאים. לא, ככה. תשרטט לי את התאים.

סשה תצייר לו. (הפוגה בדיבור) כן.

רומן כניסת ביטחון. כאן כל זה קרה. זה היה פה ...

סשה זה קרה פה.

יורם או קי.

רומן אני למעלה הולך, הופ. אני ... קיבלתי כמעט מכה מהאסלה אבל ...

סשה כמעט קיבלתי מכה ...מונה דיסק - 1:52:25

רומן אבל נשרטתי קצת מהקרמיקה.

סשה אבל ... או קי. אבל נתפסתי על אריח. כמעט ולא הכיתי את עצמי על הניאגרה.

יורם כן, אבל תסתכל ככה, אני רוצה שתסתכל ככה. זאת הכניסה. דלת משמאל? זאת דלת מימין, זה לא דלת משמאל.

רומן דלת ראשונה.

סשה לא, משמאל כשהוא ... עם הגב לניאגרה.

רומן אצלי שמאל.

יורם אה. אה.

רומן עם ניאגרה.

יורם הבנתי. אתה היית עם הגב לניאגרה?

סשה כאן, כאן האסלה כאילו?

רומן הנה. זה אסלה.

סשה אה.

רומן אני נפלתי פה לפני האסלה וכמעט קיבלתי מכה בראש מ ...

סשה אה, הוא צנח פה וכמעט נתן את המכה עם ראש על האסלה.

רומן על האסלה.

יורם או קי. תגיד לי ...

רומן אבל מעבר לקיר ... סליחה, על הקיר אני לא ניגבתי את הידיים בשום מקום.

סשה אבל לא ניגבתי את הידיים שלי על הקירות.

יורם מה? לא? כאילו איך עשית ... אז איך ...

סשה דיברנו בחקירה על זה.

יורם כן. שהוא לא ניגב עם ... לא נגעת, לא נגעת ב ... לא נגעת ...

רומן אם אני לא רוצה להשאיר טביעות אצבעות על הקירות.

סשה אם אני לא רוצה להשאיר ... (לא ברור, מדברים יחד) בשביל מה אני אנגב את הידיים שלי.

יורם הבנתי.

סשה או קי. אז מה אתה עושה פה?

יורם תגיד לי אבל, רומן. עדיין ...

רומן אז אני הלכתי מפה.

סשה לא, בסדר.

יורם רומן. ידעת ...

סשה זה עזר לך ...

רומן שטפתי בלחץ של המים את הידיים, הסתכלתי שלא יהיה עליהן דם.

סשה ... (לא ברור, רעשים ברקע) הסתכלתי שלא יהיה דם שם.

רומן ניגשתי לדלת של התא, דחפתי עם הרגל. היא נפתחה ואני הלכתי.

סשה הדלת נפתחה והלכתי.

יורם למה ...

רומן אני פשוט ...

יורם תשאל אותו אם הוא ידע שאפשר ... ידעת שאפשר לסגור את הדלת מבחוץ?

סשה אתה ידעת בכלל שאפשר לסגור את הדלת ...

יורם כי לנו אמרת את זה.

רומן לא.

סשה לא יודע.

יורם לא ידעת.

רומן מבחוץ ... מבחוץ אפשר סגרתי דלתות, אבל רק בשירותים למטה.

יורם רק למטה, כן.

רומן שמה לא ... איפה בחורים, יש שירותים. יש שירותים, שמה הכול ככה.

יורם כן.

רומן וחור באמצע.

יורם כן.

סשה חריץ.

רומן חריץ יש. איפה יש כזה, זה אפשר עם בחוץ.

יורם אפשר מבחוץ, כן.

סשה מתי שאתה ...

יורם ושם אי אפשר ... ושם ... יש בשירותים פה, אפשר מבחוץ?

רומן אי אפשר.

יורם אי אפשר מבחוץ, רק מבפנים.

רומן למה אני סגרתי ... מבחוץ של התא, אני עשיתי את זה פעם אחת, מתי שאני הגעתי לשירותים. אני עבדתי במקלט הרביעי. אני לא יכולתי להיכנס לשירותים.

סשה איך הוא יודע שאפשר לסגור, כי הוא מספר כי פעם אחת שהגיע בשירותים ...

רומן אני לא יכול ללכת בשירותים, שם הכול סגור.

סשה התאים היו נעולים. פתחתי אותם.

רומן אני שים סכין ופתחתי. אסלה ראשונה לראות שמה אין מי ... אין כלום. שני אין מישהו. ילדים עושה ככה, הולך בשירותים, סגרתי דלתות עושה שמה פיפי, משהו אחר והלך על הקיר, על הדלת בחוץ. וכל השירותים סגרתי מתי תנסה מהר, מהר.

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן הכול סגרתי.

סשה הכול סגור?

רומן הכול סגור. ו ... אני פשוט לקחתי סגרתי את כל התאים ובערב של יום אחד, בשירותי גברים ... בשירותים של ... אני סגרתי דלתות בשירותים מספר שלוש איפה מקלט שלוש, שמה יש שירותים ושם בכוונה סגרתי. מתי אני הולך היה סגרתי. אני הולך הכול היה ... אין מישהו. אני עושה מה אני רוצה. סגרתי קודם בכוונה. סגרתי בכוונה ולך לעבודה. כלומר אני סגרתי בכוונה בגלל שהילדים עושים קטעים מגעילים, אני לא השארתי להם.

יורם רומן. בוא נחזור רגע ... לסיפור של החתך. בבקשה תגיד לי ... מונה דיסק – 1:56:15

סשה אתה הבנת מה הוא אמר? הוא חוזר לסיפור עם ה ...

רומן מתי ש ... אם זה חתך, אני חתכתי אחר כך.

סשה אה?

רומן אני חשבתי שחתכתי, חתך.

סשה על החתך.

יורם באמת אבל. כאילו. תחשוב עם עצמך כמו אמת של רומן. למה? גם אם זה לא נעים.

סשה יש לו את האמת.

יורם אני יודע שיש לו. והוא צריך להגיד אותה. כי ...

סשה אתה מבין מה הוא אומר?

יורם הוא צריך להגיד אותה.

רומן הוא אומר ש ...

סשה את האמת שלך.

רומן אתה אומר. אני מאמין לך. אבל אתה לא אומר למה אתה עשית את זה. בשביל מה אתה עשית את זה.

סשה תחשוב עכשיו על האמת שלך. על האמת של רומן. על כך שזה נעשה ...

רומן למה אני עשיתי את זה.

סשה גם אם זאת אמת ממש לא נעימה. אבל תספר לנו.

רומן אני לא יודע.

סשה אני לא יודע.

רומן לא יודע.

יורם בסדר. זה לא ... (לא ברור, רעשים ברקע)

רומן אני ...

יורם בסדר, רומן, בסדר.

סשה לחשוב. אז אל תסביר למה ... תגיד מתי.

יורם תגיד לי ...

סשה רגע, אז אמרתי לו. אל תגיד למה, תגיד מתי.

יורם לא, הוא אמר לנו מתי.

סשה לא, הוא אמר שני דברים שונים.

יורם לא. מתי, אמרת? תחזור מה שאמרת, תגיד מה אמרת והאמת ...

סשה אבל כשיצאת הוא אמר לי משהו אחר.

יורם באמת?

רומן הוא אמר ... רק שאני לא הבנתי אחר כך, אני ...

סשה באיזה שלב אתה עשית את זה, תסביר פשוט. אל תגיד למה, לגיד מתי.

רומן פעם אחרון.

יורם מה זה פעם, כאילו ... תסביר.

רומן בסוף.

יורם בסוף. אחרון. מה הכוונה, איפה היית?

רומן זה הדבר האחרון שעשיתי.

סשה החתך היה ... זה הדבר האחרון שעשית לה? אחרי זה לא עשית עוד שום דבר?

רומן לא. אני הלכתי.

סשה אחרי החתך הזה הוא עזב.

יורם כן. אבל, איפה ... איך היא הייתה. באיזה מצב היא הייתה כשהוא חתך אותה? מה ...

סשה הוא שואל, אבל תגיד באיזה מצב היא הייתה, היא עצמה, מתי שאתה עשית את זה.

רומן אני לא יודע, סשה. לא יודע.

סשה מה זאת אומרת אתה לא יודע?

יורם לא, הוא אמר קודם ...

סשה אבל אני לא יודע הוא אומר.

יורם לא, אבל הוא אמר לנו קודם רומן. אמרת קודם שהיא ... שהיא פרפרה.

סשה אתה אמרת שהיא עוד רעדה.

יורם נכון?

רומן כן.

יורם בשלב הזה. איפה היא הייתה כש ... חתכת אותה ביד. איפה היא הייתה. יושבת, עומדת ... על הרצפה, על האסלה, איפה היא היתה? מונה דיסק – 1:58:33

(הפוגה בדיבור)

רומן אני באמת לא יודע.

סשה אני לא יודע את זה.

יורם תנסה לזכור רגע, רומן. תנסה לזכור.

סשה אני לא יודע שעכשיו ... (לא ברור, מדברים יחד) לספר את הכול.

יורם רומן, תסתכל עלי בבקשה, אתה ... אתה בסדר ואתה אומר את האמת.

רומן אתם הרי יודעים, החתך, יש לכם את תוצאות הנתיחה.

סשה יש, כן, יש. אבל אנחנו צריכים לשמוע ממך איך זה קרה.

רומן אני לא יודע את זה. אני לא יודע את זה. אני באמת לא יודע את זה.

סשה אני לא יודע, אני באמת לא יודע את זה.

יורם כן, אבל הוא אמר קודם. אמרת קודם שהיא פרפרה ואז ... ואז אתה חתכת, נכון? פרפרה, תסביר לו.

סשה שהיא רעדה ואז אתה חתכת אותה.

רומן כן.

סשה כן.

יורם כן. איפה היא הייתה? אם זה השירותים.

סשה היא הייתה בפנים ... (לא ברור, רעשים ברקע).

יורם זאת האסלה. מונה דיסק – 1:59:44

רומן אם אצל בן אדם יש ... איך אומרים את זה, פרפורים, כן? אז הוא ...

סשה אם יש פרפורים לבן אדם.

רומן מתי אצל בן אדם יש פרפורים, זה באמת ... בטוח הוא על הרצפה.

יורם אז ... אז ... זו השאלה שלי. אתה זוכר שהיא הייתה ... איפה היא הייתה? יושבת? עומדת?

סשה איך היא הייתה, ישבה, עמדה, באיזה מצב.

רומן היא שכבה. ככה.

קובץ שלישי:

יורם שב על הכיסא ... היא הייתה הילדה, איך היא הייתה? (

רומן תביא לפה. (הפוגה בדיבור) הנה, הנה, ככה.

סשה ככה?

רומן ככה. אני לא זוכר, נראה לי שהיד הזאת הייתה ככה. ככה.

יורם או קי. זה כף יד, עכשיו אני, עכשיו אני הילדה, אני, אני הילדה. אני שוכב ככה. אני שוכב. ואיך? איך לקחת? איך עשית?

רומן היד הזאת, אני לא זוכר בוודאות, אני חושב שהיא הייתה פה. אבל ילדה היה ככה.

יורם כן.

רומן והיד ... ככה. כמו למעלה, כאילו לעצור ו ... (הפוגה בדיבור) כמו, כמו ... (לא ברור) כמו ככה. ככה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם רומן. (הפוגה בדיבור) תגיד לי.

רומן שנייה. אני לא יודע.

סשה ... (לא ברור) הבעיות האלה.

רומן סשה. אני באמת ... באמת, באמת.

סשה אני בעצמי ... אתה באמת משאיר את זה ... אתה באמת משאיר את זה, מאיזו סיבה לעצמך.

רומן אני לא יודע איך נעשה החתך הזה.

סשה אני באמת לא יודע איך החתך הזה נגרם.

יורם אבל עכשיו הראית לי איך הוא נגרם.

סשה אבל הרגע הראית.

רומן זה אני הראיתי ...

סשה לא אמת.

רומן לא אמת.

יורם מה?

סשה הראיתי דבר שהוא לא נכון. אז אמרתי לו, אני אמרתי לו לפני זה. הוא משאיר את זה לעצמך. עמוק, תסביר לי למה.

רומן כי אני לא יכול להראות, אני לא יודע איך נעשה החתך הזה. למה אני אמרתי לך את זה ...

סשה אני לא יכול להראות.

יורם אה?

רומן זה למה אני אמרתי לך ...

סשה אני לא יודע איך החתך הזה נגרם, אז אני לא יכול להראות לך.

רומן כי אני אמרתי לך, אל תגיד לי את זה ...

(דיבורים לא ברורים, מדברים יחד)

סשה כי אני אמרתי לך אל תגיד לי תוצאות של נתיחה. אני גם לא אמרתי לך אותן.

רומן לא, אני אמרתי לך, אל תגיד, אני לא רוצה לדעת כי אם אני אגלה, אני אגיד איך זה היה ...

סשה אך תגיד, אני לא אומר לך, גם לא אמרתי לו.

יורם לא אמרנו לך.

סשה לא אמרנו לך.

יורם רומן, לא אמרנו לך.

סשה הוא אומר אל תגידו לי תוצאות של נתיחה, כי אם אני אדע אני אגיד לך איך זה היה.

יורם לא אומרים לך.

סשה אנחנו לא אומרים לך.

יורם לא אומרים.

סשה אנחנו לא אומרים לך. אני רק אמרתי לך שאנחנו יודעים.

רומן אתם יודעים.

סשה אבל אני לא אמרתי לך איך.

רומן כמובן.

סשה או קי.

רומן אבל אני לא יודע את זה.

יורם רומן, רומן. מונה דיסק – 2:02:43

רומן אם ...

יורם אתה רואה ...

סשה הוא אומר אתם יודעים אבל אני לא יודע.

רומן אנחנו עוד פעם חוזרים ... אני אוכיח את העובדה שאני חף מפשע, אני לא מתכוון לעשות את זה.

יורם רומן, רומן. תקשיב לי רומן. מונה דיסק – 2:02:55

רומן להגיד לך את האמת סשה ...

יורם רומן.

רומן שנייה.

סשה ... (לא ברור)

רומן אני רוצה לקחת את העניין הזה על עצמי, אבל תספר לי איך זה היה, אני אספר את הכול. ואני אחתום.

יורם או.

ציון : שלום – שלום.

יורם מה?

סשה אני רוצה לקחת את התיק על עצמי, ספר לי איך זה היה, אני אחתום על הכול.

יורם רומן. (מצחקק) עכשיו אמרת לנו אמת, וזו האמת, אני רק רוצה ממך דבר אחד. אני לא רוצה שאף אחד בעולם, בעולם ייקח תיק על עצמו. ואתה לא לוקח תיק על עצמך. זה ברור לך ולי ואתה בסדר. אז אני לא מבין מה קורה לך. אתה מספר את האמת.

רומן אפשר להוריד, אני לא עושה בעיות.

יורם זה בטוח אפשר. אפשר. איפה המפתח של האזיקים? מפתח לאזיקים.

רומן אני עוד פעם חוזר ...

סשה כי אתה, כי אתה ... כנראה אתה מחליט ככה בשביל עצמך.

רומן אתה מבין ...

(דיבורים לא ברורים ברקע)

רומן לא, אני לא עושה בעיות. רק ... לידיים.

יורם ... (לא ברור) רומן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תודה.

רומן אני עוד פעם חוזר לאותו הדבר. לזה ש ... (לא ברור, רעשים ברקע) לחזור לזה. אני מבין שיש לכם שם תוצאות של בדיקות.

סשה רומן, אני אגיד לך דבר אחד ...

רומן אולי אתם מצאתם משהו משלי.

סשה אותי ... אותי מעניין ... אנחנו בכלל לא נדון בזה איתך. לא, אני לא דן בזה איתך.

רומן לא, בכלל לא ...

סשה אני לא אמרתי לך שום דבר. אני גם לא אומר לך את התוצאות של הנתיחה. אני אומר לך רק את מה שאתה יודע בעצמך. שיש לנו את התוצאות האלה של הנתיחה. ולגבי כל מה שיש על הילדה אנחנו יודעים הכול. זה לא צריך להיות אידיוט בשביל להבין.

רומן אתם יודעים טוב מאוד.

סשה אם יהיה צורך ... (לא ברור)

רומן כמובן שאתם ...

סשה אז למה זה סוגר אותך. תסביר לי, אני לא הבנתי למה זה סוגר אותך. האם יש לך באמת איזה סוד שקשור בחתך הזה? יש לך, אני מרגיש את זה, החתך הזה מאוד מפריע לך. משהו בולם אותך בו. תסביר לי את זה. העיקר תסביר לי למה. אל תסביר לי כלום. איך ומה. תסביר לי למה. אל תחפור לעצמך בור.

רומן סשה ... מונה דיסק – 2:05:25

סשה זה מה שאתה עושה.

רומן אני מבין טוב מאוד. אני ... מראיות האלה שאספתם אקבל שלושים שנה בכלא. שנייה ...

סשה אני לא דן איתך בתקופת מאסר. אני לא יודע כמה ...

רומן אני, אני יודע. אני פשוט רוצה להסביר לך.

סשה נו.

רומן את העמדה שלי. ייתנו לי שלושים שנה בכלא.

סשה אני לא יודע.

רומן שלושים שנה בכלא, זה כבר ... השופט ... הסבירו לי את הכול טוב מאוד שם. שעבור רצח מקבלים מאסר עולם. במקרה הטוב. במקרה הרע, פלוס עשר, פלוס חמש עשרה, פלוס עשרים.

סשה אבל אנחנו גם לא מנהלים פה ...

רומן לא, לא.

סשה נו.

רומן יש ראיות שמצביעות עלי.

סשה נו.

רומן יש.

סשה נו.

רומן אני כבר לא יכול להוכיח שאני חף מפשע. זה נכון, כן?

סשה אבל אתה רוצה להשאיר משהו בשביל עצמך?

רומן לא.

(הפוגה בדיבור)

סשה תסביר את עצמך במדויק פעם אחת, שאני אבין אותך.

רומן אני עייפתי כבר.

יורם בסדר? מונה דיסק – 2:06:24

רומן ... (לא ברור, רעשים ברקע)

יורם רומן. שנייה אחת, אני מפריע בכוונה, אני מפריע בכוונה.

סשה נו.

יורם אני מפריע בכוונה היום. אה ... יש לי כמה דברים שלא ברורים לי.

סשה נו, תגיד.

יורם לא, באמת לא ברורים.

סשה תגיד.

רומן אבל לא מהר לדבר.

יורם אני מדבר לאט. בסדר רומן, יופי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מדברים רק אמת של רומן. אמת. אמת, אנחנו אומרים אמת. אני אומר אמת. זו מילה שאתה יודע אותה. אמת. רומן. כשאתה יצאת מה ... מהתא אחרי שהרגת אותה. איפה הילדה הייתה, אבל אמת. איפה שמת אותה? מה עשית?

רומן מתי ...

יורם איפה היא הייתה? איפה הייתה?

סשה מתי שאתה יצאת מתא השירותים, בסוף כבר, אחרי הכול. איפה הייתה הילדה?

רומן ליד האסלה.

סשה קרוב לאסלה.

יורם תדגים לי.

סשה תראה לו.

רומן נו, איך שהוא שכב. אני הרי הראיתי.

סשה אבל הראיתי עכשיו. כמו שאתה עשית.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם כן.

רומן ככה. ככה. זה היד ... מונה דיסק – 2:07:44

יורם איפה. איפה. לא, תקום רגע.

רומן זה אסלה.

יורם כן.

רומן היא ככה. שם אין הרבה מקום.

יורם נכון.

רומן בצד ככה.

יורם כן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם בבקשה. בבקשה. בבקשה רומן, בבקשה. היית בסדר. אנחנו בסדר. אני שואל אותך עוד פעם. את האמת. רומן, את האמת. כן. אמת, כן, כאילו ... אנחנו הולכים פה, אומרים אמת. רק אמת של גברים אנחנו אומרים, של גברים. תעזוב את כל השטויות מסביב.

רומן שנייה, דקה, אני עכשיו מדבר של אלכס רוסית, הוא עכשיו מדבר בעברית. אני לא מדבר מהר, בסדר? אני מבין שעל רצח נותנים מאסר עולם.

סשה אני מבין שעל הרצח נותנים מאסר עולם.

רומן אני יודע ש ... אני יודע ש ... איך להגיד את זה, לא ראיות אלא, הודאה באשמה נחשבת כנסיבות מקלות בבית משפט.

סשה אני יודע שהודאה בא' זה נסיבה מקלה במהלך משפט.

רומן אני יודע שיש לכם הרבה ראיות לכך שאני עשיתי את זה.

סשה אני יודע שיש לכם הרבה ראיות שאני עשיתי את זה.

רומן הרבה ראיות. אבל.

סשה אבל.

רומן אני לא יכול ... איך להגיד את זה. אם אני הולך איתכם לעסקת טיעון בשביל לקצר לי את תקופת המאסר.

סשה אם אני הולך לעשות איתכם עסקה בשביל להוריד לעצמי עונש, מהעונש.

רומן מה שיחשב בבית משפט כ ... נו, יחשב כעזרה לחקירה. מונה דיסק – 09:252:

סשה דברים שייראו כמהלך משפט כעזרה בחקירה, שיתוף פעולה עם החקירה.

רומן אני לא יכול לספר במדויק כי אני לא יודע את זה.

סשה אני לא יכול לספר לכם בדיוק כי אני לא יודע את זה.

רומן אני לא ראיתי איך הילדה שכבה, אתה מבין?

סשה אני לא ראיתי איך הילדה שכבה. אני לא יודע את זה.

יורם למה אתה לא יודע?

רומן אני לא ראיתי. כלומר, אנחנו חוזרים שוב שאני לא עשיתי את זה. אני רוצה להוריד לעצמי את העונש. אני לא רוצה ...

סשה אנחנו עוד פעם חוזרים לנקודה שאני לא עשיתי את זה. אני רוצה להוריד לעצמי מהעונש.

רומן אני לא רוצה לשבת בכלא שלושים שנה.

סשה אני לא רוצה לשבת שלושים שנה.

רומן אבל ...

יורם אף אחד לא רוצה לשבת שלושים שנה, רומן.

סשה ואנחנו גם לא אמרנו לך כמה תשב.

רומן תראה, אני לא יכול להוריד לעצמי את תקופת המאסר כי אני לא יודע בדיוק. בשביל לעזור לחוקרים, שזה יהיה כמו הודאה.

סשה אני לא יודע איך לעזור לכם כדי שזה ייראה כהודאה מכל הלב.

יורם רומן.

רומן אני מבין ש ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם כן, כן, עכשיו אתה רומן ... תקשיב ...

סשה אני מבין שבעיניים שלו אני אידיוט. מונה דיסק - 2:10:40

יורם ממש לא. עכשיו, תראה. ברגע זה, ברגע זה אתה מדבר עוד פעם שטויות. אבל, בסדר. לא, רומן אתה ... תן ... תן לי רגע לדבר. תן לי רגע לדבר.

רומן למה התא הראשון ...

יורם תגיד לי, אתה. שנייה. אתה מסביר לנו, תקשיב. אתה אומר לנו דברים, דברים, אמרתי לך, תבין את זה, כל מה שאמרת לנו עכשיו, כל מה שאמרת לנו עכשיו, זה דברים, רומן. אתה הולך קצת קדימה, אחורה. קדימה, אחורה. אתה בסדר, פתאום אתה נשמה, רומן, טוב. אומר אמת, אחר כך רומן עוד פעם רע. למה? אל תהיה רע. תהיה הטוב. אתה טוב. תהיה עד הסוף בטוב. די, די, רומן.

רומן אני הייתי בטוח שהרוצח קפץ מעל הדלת.

סשה אני הייתי בטוח שהרוצח קפץ מעל הדלת.

רומן אבל אני ראיתי בשירותים, בתא הראשון ויש ניירות דבוקים.

סשה אבל ראיתי בשירותים שיש ניירות דבוקות לקיר. באיזה ... באיזה שלב אתה ראית את זה? מתי?

רומן מתי שהיה מצלמת וידיאו.

סשה אה. כשעשיתי שחזור עם מצלמה.

יורם כן רומן. ואני אפיפיור.

רומן מה זה אפיפיור?

סשה והוא ... והוא כומר.

יורם אני הכול. רומן, אתה הלכת איתנו עכשיו יפה. יפה, באמת הלכת איתנו. לא, רומן, תן לי, תן לי שנייה. רומן, מספיק.

רומן אני אקח על עצמי את הרצח הזה.

סשה לא צריך. לא צריך.

רומן תספרו לי. אני ...

סשה אני אקח את זה על עצמי, תספרו לי איך זה קרה.

רומן תספרו לי, אני לא רוצה לשבת שלושים שנה.

יורם לא, לא, לא, לא, לא. אל תעשה לנו, אל תהיה ... (לא ברור) אתה מדבר כמו ... כמו ... תסלח לי, מספיק. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה יודע מה אתה עושה? אתה עושה רע לרומן. אתה עושה רע לרומן. אתה אמרת לנו, תקשיב טוב רומן, מספיק עם השטויות. אתה עכשיו היית באמת של הדברים. הלכת עם הדברים. אמרת הכול. אמרת את האמת. אבל פתאום, פתאום, אתה חוזר אחורה. פתאום רומן רע. היית בטוב. תהיה בטוב, אבל עד הסוף. מספיק. אתה כל פעם הולך איתנו קדימה, חוזר אחורה. הולך קדימה ... אתה לא יכול לצאת מזה, אתה לא מבין. אתה עשית לא ... אתה לא אוכל תיק של מישהו, אתה עשית ואתה יודע ואני יודע ואלוהים יודע והילדה יודעת. מספיק. תסתכל לה בעיניים. על הילדה שעשית, תסתכל בעיניים אבל תלך עם האמת שלך. הילדה הזאת, אתה הרגת אותה. ואתה יודע את זה רומן. אתה ואני וסשה והחקירה פה יודעים את זה וגם בית משפט ידע את זה. אבל מספיק עם זה. אתה כל פעם מספר לי סיפור כזה וסיפור כזה. די. לך עם האמת שלך. הכול. הכול, הכול, אמת. רק אמת. מספיק רומן. אתה חושב שעורך דין איכפת לו מרומן? לא מעניין אותו רומן, עורך דין ... כסף. זה מה רוצה עורך דין מרומן. שום דבר אחר לא. אני רוצה את האמת. ואתה תרגיש טוב עם האמת שלך. אתה תרצה לחפש סליחה. מאימא של הילדה. ואתה צריך לבקש סליחה ואתה יודע את זה. אבל איך לבקש סליחה אם אתה כל פעם הולך קדימה, אחורה, אתה חושב איך לצאת, אתה לא תצא. כי אתה עשית. אבל לך עם האמת כבר רומן, מספיק. מספיק. לך עם האמת שלך. אמת של רומן. ש ... תסתכל בעיניים שלי רומן. תסתכל. אני ראיתי את האמת בעיניים שלך, אני ראיתי אותה. והאמת של העיניים שלך, אתה סיפרת את האמת. יש עוד כל מיני דברים ככה ... (לא ברור) אתה הולך רע. רומן, כן, יו, ואו, מה עשיתי? מספיק. עשית.

רומן אני אשב שלושים שנה.

סשה הוא אומר שאני אשב שלושים שנה.

רומן כי אתם בעצמכם ...

יורם אני לא אומר ... רומן, תבין דבר ...

רומן כי אתם בעצמכם ...

יורם אני לא נכנס איתך, אני ...

סשה אתם לא תספרו לי.

יורם לא. אני לא נכנס איתך ... אתה יודע את זה, תקשיב, אני לא נכנס איתך לכמה ... כמה תשב. עזוב, עכשיו גם ... עכשיו אתה עושה ... עכשיו אנחנו עושים ביזנס, כמה רומן ישב, אני בית משפט? לא. אבל, אבל רומן דבר אחד אני יודע. אתה לא תשמע ממני כלום ולא שמעת ממני כלום. אתה, אתה, תספר לי את כל האמת, אבל את האמת. אני הרי יודע את האמת. ואני יודע שאתה עשית. ואתה יודע שאתה עשית. אז תספר לי את האמת. כי אתה מתחיל לספר אמת ואז עוד פעם אתה לא בסדר. מספר אמת, רומן לא בסדר. די. אל ... יש מלחמה, רומן טוב, רומן טוב, רומן לא טוב, מלחמה, כל הזמן, כל הזמן. ככה אני מרגיש. כל הזמן, רומן, רומן, בום, בום. טוב, רע, טוב ... מספיק, תן לטוב לנצח. לך עם טוב. תן לטוב של רומן לנצח במלחמה הזאת. תהיה נקי, תתנקה רומן. עשית משהו לא טוב. הרגת ילדה. ואני ראיתי את זה בעיניים שלך. ואתה יודע שראיתי את זה בעיניים שלך. אל תלך, אנחנו יודעים הכול. אתה מתרחק כל הזמן, אומר כן, כן. לא, כן, כן, כן, אתה פתאום טוב, מנצח רע. מה, מספיק. טוב מנצח. תהיה טוב, תלך עם הטוב, אתה תנצח גם. תהיה טוב. רומן, טוב. עיניים טוב. יש גם רומן רע, אבל יש גם רומן טוב. זה רומן טוב.

רומן אני מבין. מונה דיסק – 2:16:33

יורם תנצח טוב. תן לטוב לנצח רומן.

רומן היה לה פלאפון ביד.

סשה היה לה פלאפון ביד.

יורם רומן. תראה לי שרומן טוב מנצח. כשיצאת, כשיצאת, איפה היא הייתה?

רומן עכשיו מה ...

סשה מתי שאתה יצאת ...

יורם יצאת אחרי שהרגת אותה. איפה היא הייתה?

סשה איפה היא הייתה מתי שאתה יצאת?

יורם באמת רומן טוב, עכשיו רומן טוב מדבר. רומן טוב. איפה היא הייתה?

(הפוגה בדיבור)

רומן אני משחק חתול ועכבר, סשה.

סשה נו, אז לא צריך.

רומן אני לא יכול ...

סשה אני משחק חתול עכבר, אני ...

רומן כן, אני ...

יורם נכון. מספיק, מספיק ...

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) לא צריך לנחש.

יורם הוא יודע בדיוק מה ש ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אנחנו יודעים, אבל אתה צריך לספר.

יורם רומן טוב, איפה רומן טוב? בוא, בוא, איפה רומן טוב?

רומן אין רומן.

יורם יש רומן. יש רומן.

סשה אתה רומן.

יורם רומן, אתה רומן ויש רומן טוב ויש רומן רע. כל פעם מלחמה. לך עם רומן טוב. רומן טוב.

רומן בסדר, אני ביצעתי את הרצח הזה. אני מוכן לחתום על זה. אבל אני לא רוצה לשבת שלושים שנה. מונה דיסק 2:17:36

סשה אנחנו לא מדברים כמה תשב. אנחנו לא בית משפט.

רומן אני יודע ...

סשה אנחנו לא בית משפט.

יורם רומן, לפני ... עזוב, בוא ...

רומן אני יודע שהודאה, אם אתם עכשיו ...

יורם תקשיב, רומן. בית משפט רואה אתה עושה מניפולציות. כל המדינה רואה, אתה עושה מניפולציות. לא טוב לך, לא טוב לך, רומן.

רומן נו, אני אומר מה אני.

יורם אז יפה. אני יודע אתה אומר. אז תגיד, נשמה, תגיד, רומן בבקשה.... מונה דיסק 2:18:08

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) נכון.

יורם אבל תגיד הכול ... למה?

רומן כן.

סשה כי אם אומרים אמת, אומרים אמת מההתחלה ועד הסוף.

יורם אתה רוצה בית משפט מתרשם שאתה באמת מצטער? אתה מצטער שהרגת אותה?

רומן מצטער.

סשה אתה מצטער שהרגת אותה?

יורם אתה מצטער? באמת? או שאתה שמח שהרגת אותה?

סשה או שאתה שמח שהרגת אותה?

רומן לא.

סשה אתה מצטער?

רומן אני מצטער, כן.

סשה כן, מצטער.

יורם אז תצטער, תראה שאתה ... בית משפט רוצה לראות שאתה מצטער. אם אתה עושה מניפולציות, אז יש רומן רע. לך עם אמת. אין מניפולציות יותר. יש רק אמת. אמת זה אם רומן באמת מצטער. אז תצטער, תראה לנו שאתה מצטער.

סשה אם אתה באמת מצטער ...

יורם תראה לי שאתה ...

סשה אתה צריך לספר את כול האמת.

יורם תראה שאתה באמת כואב לך שהילדה מתה. ואני ראיתי את זה, כשאני דיברתי איתך, ריאתי כואב לך שהילדה מתה.

סשה מתי שהוא דיבר איתך, הוא ראה שכואב לך בגלל מה שקרה. שהיא מתה.

יורם רומן. תן לרומן טוב לנצח. מונה דיסק 2:19:03

סשה תן לחלק הטוב שבך לנצח את החלק הרע שבך.

יורם זה רומן טוב, תן לו לנצח. ואל תעשה לי משא ומתן, אל תעשה איתי ...

סשה אל תעשה איתנו משא ומתן, אין לנו את הסמכות לנהל אותו.

יורם אני יודע דבר אחד, אבל באמת אבל אני יודע. שאתה תהיה שלם עם עצמך. תסביר את זה.

סשה שיש לך רק אמת אחת, שאתה צריך להיות שלם עם עצמך. להסכים עם עצמך.

רומן כן. כן.

סשה זה יקרה רק מתי ש ...

רומן מתי שאני אספר את הכול.

סשה מתי שאתה תספר את כול האמת, בצורה שלמה, בלי להתחמק, בלי לשנות, בלי לעוות לא בשביל שום מטרות טקטיות.

יורם עכשיו, בוא אני אגיד לך. אתה רוצה שרומן טוב מנצח רומן רע? אתה רוצה?

סשה אתה רוצה ...

רומן שאחד מבין השניים ינצח?

סשה כן.

יורם אתה רוצה ...

סשה שהטוב ינצח את הרע.

יורם אתה רוצה?

רומן בטח. מונה דיסק 2:19:56

יורם בטח. אני אגיד לך איך תעשה את זה. אתה עכשיו, אתה בטוב, עכשיו ברגע הזה אתה רומן טוב. אתה עכשיו אומר הכול. את כול האמת, מה קרה. לוקח אותנו, אומר לנו בואו, אתם רוצים? עכשיו. ואחר כך אתה ככה תנצח את רומן רע. כי אם אתה כל פעם תלך לי בקדימה, תחזור אחורה, רע, אתה נותן לרע, לא טוב.

סשה אחרי זה כבר לא יישאר שום דבר.

יורם עכשיו תן דחיפה, הכול, אמת. כל מה שהיה באמת, תגיד לנו איפה סכין, תגיד לנו איפה מכנסיים, איזה נעליים, כל מה שקרה. וזהו, ואתה מנצח את הרע. ככה. רומן טוב מנצח. לך איתנו. לך עם רומן.

רומן נעליים אני עושה ניקיון. זה ... זה אני להוריד. איך זה? מכנסיים אני להוריד בזבל.

יורם לא, נעליים היה הרבה דם? לא היה הרבה דם בנעליים?

רומן לא היה הרבה דם. אני עושה ניקיון בסמרטוט.

יורם איפה יש, איפה ... איפה, כשאתה יצאת, איפה הילדה הייתה? באמת אבל רומן.

רומן אני לא יודע. אני לא יודע איך ... איך טיפות הדם הגיעו לשירותים אני לא יודע את זה.

סשה לאיזה שירותים?

רומן לשירותי גברים.

סשה אני לא יודע איך טיפות של הדם הגיעו לשירותי בנים.

רומן אני לא יודע ...

סשה הוא שואל אותך שאלה.

יורם לא, לא, לא, לא. מונה דיסק – 2:21:20

סשה באיזה מצב הילדה הייתה?

יורם סליחה. מה עשה עם הילדה?

רומן עשה, עשה ... אני לא רואה.

סשה אה?

רומן אני לא הסתכלתי.

סשה לא הסתכלתי.

יורם אתה לא זוכר? לא? אבל אמרת לנו רומן שאחרי שהיא פרפרה חתכת אותה, נכון? אחרי ש...

סשה אתה אמרת שמתי שהיא פרפרה אתה חתכת אותה. מונה דיסק 2:21:37

יורם אמרת את זה.

רומן כן.

יורם איפה היא הייתה? באיזה מקום?

סשה באיזה מקום בשירותים ובאיזה תנוחה היא הייתה. אבל את האמת. (הפוגה בדיבור) באיזה מקום של שירותים ובאיזה פוזה היא הייתה, רק האמת.

יורם בבקשה, אמת. רומן טוב שינצח. די רומן. לך עד הסוף. לך תשחרר את עצמך. תשתחרר.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני רע.

יורם אתה לא. בכל בן אדם יש טוב ורע רומן. בכל אחד מאיתנו יש גם טוב וגם רע. יש טוב גם בי, יש טוב ויש רע. אבל צריך לדעת לתת לטוב לנצח. ככה מנצחים את הרע. הולכים עם הטוב. בכל אחד יש גם את זה. סשה יש טוב רע. כולנו ככה.

סשה לכולם יש את זה.

רומן מה, חתיכת להב קפצה?

סשה רומן, אני לא אספר לך את זה. אתה הרי מבין. הוא אומר מה, חתיכת להב קפצה מאצלי לאיזשהו כיוון. אמרתי רומן, אני לא אספר לך את זה.

רומן זאת אומרת הוא בשירותים.

יורם רומן.

סשה אז כנראה שהוא נשאר בשירותים.

יורם רומן.

סשה רומן, השאלה היא קונקרטית. תבין, אנחנו לא נספר לך שום דבר ממה שיש לנו.

רומן אני מבין.

סשה צריך להיות אידיוט גמור בשביל ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, עכשיו שני דברים, החולצה שהיית איתה, איפה היא?

רומן במשטרה.

(קטיעה בהקלטה) מונה דיסק 2:23:19 – 2:23:25

רומן יכול להיות יש קצת.

יורם יכול להיות יש קצת?

רומן יכול להיות.

סשה על השרוול?

רומן כן. ימין.

סשה בשרוול ההוא ... בשרוול ימין.

רומן יכול להיות.

סשה אנחנו יודעים את כל זה.

יורם רומן. איפה היא היתה? איפה היא הייתה?

סשה איפה הילדה הייתה מתי שאתה ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מה עשית איתה? תספר לי מה עשית איתה?

סשה אל תיסגר, תספר את זה.

רומן אני סיפרתי.

סשה מתי שאתה יצאת כבר לגמרי מהשירותים ... איפה היא נשארה, המקום האחרון שלה, התנוחה האחרונה שלה. על זה אנחנו מדברים.

יורם רומן.

רומן אני לא חושב שהיא זחלה.

סשה אני לא חושב שהיא זחלה לאיזה מקום.

יורם לא. יש שירותים. יש שירותים. (מונה דיסק 2:27:07)

רומן מה שירותים? פה אני.

יורם כן.

רומן פה אני. פה דלת. אני לא יכול על הדלת.

יורם לא, אתה לא הבנת את השאלה.

סשה אתה לא הבנת. אתה לא הבנת את מה שהוא אמר.

יורם אתה לא הבנת את השאלה. הילדה. עכשיו אתה. אמרת שנעלת את הדלת. ואיפה נעלת את הדלת?

רומן סגרתי?

סשה כן. מאיפה סגרת אותה?

רומן מבפנים.

סשה מבפנים.

יורם מבפנים. יופי. עכשיו אתה מסתובב, אתה רוצה לצאת. נכון?

רומן לא, הנה.

יורם אתה מבפנים. בסדר, זה דלת.

רומן אני סגור. ילדה היה פה.

יורם כן.

רומן היא לא יכול ישר שמה אסלה. היא היה פה אסלה ככה.

יורם מה? תראה לי איך, תראה לי איך.

סשה הנה, זאת האסלה. הכיסא הזה, נגיד, זאת האסלה.

יורם כן, אתה פה. נגיד פה קצת.

רומן קצת, קצת רגליים. קצת. כן, ככה היא הייתה, אבל היא. זאת היא ...

יורם זה אסלה? זה אסלה?

סשה זאת האסלה?

רומן כן, זאת האסלה.

יורם או קי.

רומן כשהיא קפצה לתוך התא, היא הסתובבה לסגור את הדלת, היא ... הנה ...

סשה כשהיא קפצה לתוך התא ככה היא הייתה ורצתה לסגור את הדלת.

רומן היא הייתה תוך כדי סיבוב.

סשה ו ... בחצי סיבוב של הגוף.

יורם ו, לא, או קי, הבנתי. אבל, כשהיא מתה, ש ... הרגת ...

סשה מתי שהיא כבר נפלה אחרי הרצח, מתי שאת הרגת אותה ...

יורם איך היא הייתה?

סשה באיזו תנוחה היא הייתה?

יורם תראה לי. מונה דיסק – 2:25:35

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם רומן טוב.

סשה הוא לא רוצה.

יורם אתה לא רוצה.

סשה למה? למה רומן?

יורם רומן.

רומן יש לכם את זה סשה. אצלכם יש ...

סשה יש לכם הכול. זה נכון, זה נכון ...

יורם כן, כן, אבל אתה ...

סשה אבל זה צריך לצאת ממך.

יורם רגע, רגע, רומן, רומן.

סשה יש לי הכול, אתה צודק.

רומן בטח יש.

יורם אבל רגע, לא ... אבל עדיין, עדיין, תשמע ...

רומן אצלכם יש.

יורם אבל אתה רוצה, תגיד לי מה אתה רוצה ש ... שכולם יסתכלו, שיגידו שאתה מניפולאטור? או שאתה אומר אמת. אתה ...

סשה אבל זה מה שקורה.

יורם זה מה שקורה עכשיו, אתה עושה ... רומן עושה מניפולציות. כל המדינה תדע את זה, בית משפט רואה את זה. לך עד הסוף עם האמת שלך. לך.

סשה אתה נותן לו חתיכה, לא את זה אני אשאיר לעצמי. נותן לו ...

יורם זה לא ... זה מניפולציה ... (לא ברור, מדברים יחד) לא, זה מניפולאטור גדול.

סשה נו, אז תפסיק.

יורם ענה לי על השאלה. קום רגע רומן. קום.

סשה תקום.

יורם רומן, קום.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תן לי רומן, בבקשה רומן, תסתכל עלי. תשמע. תגיד לי, אני שואל שאלה. למה אתה לא עונה לי עליה? לך עם ה ... לך עד הסוף אמת, לך אמת. די, אמת, אמת. רומן, בבקשה. (הערת הגנה - יורם מתחנן לפח"מ)

רומן אצלך יש הכול, אצלכם יש הכול.

סשה זה נכון.

רומן אני יודע מה אתה, אתה סשה עוד מישהו, הוא. לא מדבר ... (לא ברור) אני מבין זה, אני מבין אתה רוצה ואלכס רוצה ומה אני אומר הכול. איך היה, זה היה, אני יכול לדבר.

סשה נכון, זה נכון.

יורם מה עוצר אותך מלספר, מלהגיע ...

סשה מה עוצר אותך?

יורם מה הפחד שלך ... (לא ברור, מדברים יחד) פחד של רומן, פחד ... אני אגיד לך ...

רומן אני יכול להגיד לכם ככה, אם אתם תרשמו. אני יכול מדבר ככה. אתם ... תרשום הכול, הכול כמו אני הכול מדבר, הכול. איך היה אני תעזור ...

יורם רומן, אנחנו לא קג"ב. אנחנו משטרה ישראל. משטרה ישראל לא עושים זה. בית משפט יודע מה זה משטרה ישראל. משטרה ישראל ככה, תסתכל רומן. ככה. זה משטרה ישראל.

רומן זה טוב ,כן? מונה דיסק – 2:27:53

יורם כן. ישראל משטרה ישר. ישר.

רומן עבודה ...

יורם לא עקום. לא ככה. אין ישראל משטרה ככה. אנחנו לא קג"ב.

סשה תן לו, תן לו להגיד.

יורם אנחנו משטרה דוגרי, ישר. אתה יודע את זה רומן.

רומן תגיד לי בבקשה, מתי בחור הוא איך אומרים משקר? משקר.

סשה משקר.

רומן משקר הרבה. כן.

יורם כן.

רומן הוא עוד כמה זמן מבין מה הוא ... (לא ברור).

סשה מה? תגיד ברוסית, אני אתרגם.

רומן מתי שבן אדם משקר ואחרי זה הוא מבין שהוא בצרות, והוא מנסה למצוא לעצמו את הדרך. הוא מבין שהוא הביא את עצמו למקום שבכלל לא צריך היה להגיע, כשהוא מנסה למצוא את הדרך לצאת.

סשה כן.

רומן אבל הוא לא יודע איך.

סשה נו?

רומן תתרגם לו את זה.

סשה הוא אומר כשהבחור משקר הרבה והכניס את עצמו עמוק לתחת ומבין באיזה מצב הוא נמצא ומנסה לצאת מהמצב הזה אבל לא יודע איך. אבל אנחנו אומרים לך איך?

יורם אני אומר לך איך.

רומן הוא רוצה לך. הוא ... הוא רוצה בחור הזה רוצה לך. אבל יש שניים אופציה. הוא עושה חתימות הכול איפה אתה רוצה, הכול, כן.

סשה תגיד, תגיד ברוסית כי אני לא מבין לגמרי.

רומן הוא ... מתי שבן אדם רוצה לחתום על הכול, אבל רק שיחשיבו אותו בתור ...

סשה אדם מוכן לחתום על הכול, אבל שהדבר הזה ייחשב לו.

רומן כמו ריכוך העונש שיהיה.

סשה שיהיה ... שהעונש יהיה רך יותר.

רומן אבל הוא לא יודע את האמת.

סשה אבל הוא לא יודע את האמת.

יורם מה זה? לא יודע את האמת?

רומן בסדר, אני אספר ...

סשה רומן.

רומן סשה.

סשה אתה יודע את האמת, וכאן קבור הכלב.

יורם עוד פעם צעד קדימה, שניים אחורה.

סשה זה עוד פעם ... (לא ברור, מדברים יחד) אתה עושה, זה נכון, תפסיק לעשות ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מספיק עם זה. מספיק עם זה. אתה לא מבין.

סשה פשוט תפסיק. תקבל החלטה, קח את היד שלי, קח את היד שלי, קח.

יורם אתה לא מבין רומן ...

סשה תלחץ.

יורם די עם המניפולציות.

סשה תסתכל לי בעיניים ותגיד, עכשיו אני, רומן הפסקתי לשקר לכם. תעשה את זה כבר, תהיה גבר.

רומן אני לא יכול.

סשה למה? מה מפריע לך?

רומן אני לא יכול לעשות את זה סשה.

סשה אני לא יכול לעשות את זה. למה? אתה יכול ללחוץ לי יד?

רומן אני לא יכול.

סשה אתה יכול ללחוץ לי את היד? אתה יכול לעשות את זה.

יורם רומן, תנצח את הרע. רומן, אתה יכול. תעשה את זה.

סשה למה? מה מפריע לך?

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה מספיק, מה?

יורם בוא תקשיב. אני אגיד לך מה רומן מפריע לו.

רומן אבל אתם לא תאמינו לי.

יורם מה?

סשה לא. אם אתה תספר את האמת אנחנו נאמין לך. ואתה יודע למה? כי אנחנו יודעים מה אמת ומה לא.

יורם תגיד את האמת. אתה הולך ...

סשה אתם לא תאמינו לי. אמרתי לו, כשאנחנו נדע שאתה אומר אמת, בגלל שאנחנו יודעים מה אמת ומה לא אמת, נאמין לך רק ... בגלל זה אנחנו לא מאמינים לך חלקית, כי אנחנו יודעים מה אמת ומה לא.

יורם אתה מספר אמת, אמת, אמת. לך עם זה עד הסוף. רומן, מספיק פעם אחת תגיד יורם, סשה, אני הולך איתכם. אמת.

סשה רומן, תקשיב לי טוב.

יורם ואתה עוצר את עצמך, מניפולציה.

סשה רגע, שנייה, אני אגיד לו. היה שלב בחקירה שבו אנחנו לא ידענו הכול. עכשיו זה כבר שלב אחר לגמרי של החקירה. ואתה מבין את זה. אנחנו יודעים את כל מה שאפשר לדעת עכשיו, או קי. זה עוד לא אומר שאתה לא צריך לספר את זה. החקירה מתנהלת לגביך, איתך... בינך ובינינו. או קי. אם אתה רוצה להגיד לנו ...

יורם הוא יקום עכשיו ...

סשה לכו תקפצו לי. לכו תקפצו לי. אני שותק. יש לזה סוף משלו. אבל אם אתה משתף פעולה איתנו, לזה יש סוף אחר.

יורם לקחת אמת, צד של אמת, ביקשת, אמרת, אנחנו איתך ואתה איתנו. לך עם האמת של רומן. אמת של רומן.

(דיבורים לא קשורים ברקע)

סשה אה? מה אמרת? רומן, מה אמרת?

יורם רומן, תקשיב, תקשיב ... מונה דיסק – 2:31:52

סשה תשחרר את זה כבר. תשחרר. תוציא את זה מהבטן.

רומן אני אמרתי, שלושים שנה.

סשה רומן ... אמרתי שלושים שנה. אנחנו לא שופטים, אנחנו לא נותנים עונש.

רומן אבל אני יודע מה יהיה. אני יודע.

סשה יכול להיות.

רומן לא יכול להיות, אני יודע.

סשה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. הוא אומר זה לא יתכן, אני יודע שזה יהיה שלושים שנה. אני לא יודע. לא נשקר לך.

יורם אני לא יודע כמה. אף אחד לא יודע. מי שאומר לך, שקרן. אף אחד לא יודע.

סשה מי שיגיד לך ...

יורם אבל דבר אחד אני יודע. דבר אחד אני יודע רומן, אחד אני יודע. שכאשר בן אדם באמת מצטער, באמת מצטער.

סשה זה משפיע.

יורם הוא אומר את האמת. קודם כל. מבקש סליחה. אתה לא יכול לבקש סליחה ולשקר. אי אפשר. בן אדם מבקש סליחה, אומר אמת. ככה היה קודם. התחלת להגיד אמת. ביקשת סליחה. ביקשת סליחה. תבקש סליחה. אמרת לי קודם, מצטער שהרגתי אותה. אז תקום ותספר לנו את האמת רומן. את כל האמת. והאמת היא שאתה יודע בדיוק שיש עוד דברים שאתה יכול לתת וככה, ככה מבטיח לך רומן, אחרי ...

רומן תעזור לי, תעזור לי ...

סשה אני עוזר לך, תגיד ...

יורם לא ...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) לא אומר איך זה היה. רק תגיד לי, תעזור לי.

סשה אתה יודע איך זה היה.

יורם אתה יודע.

סשה אתה יודע איך זה היה.

יורם רומן, די, אתה יודע טוב מאוד. אתה בוכה. אתה בוכה. אתה עשית טעות. יש בכל אחד רע וטוב, רומן, זה קורה. לך עם האמת הזאת. תצטער באמת מהלב. תגיד ... אני אומר לכם אמת.

רומן קל מאוד לשבור את הפסיכולוגיה שלי. מונה דיסק – 2:33:44

סשה אפשר בקלות לשבור את הפסיכולוגיה שלי.

רומן היא שבורה.

סשה והיא שבורה.

רומן מתי שאני הלכתי לשם, להראות איך כל זה קרה.

סשה כשהלכתי לשחזר.

רומן אם לומר לכם את האמת, לא היה לי מושג.

סשה אני, את האמת, לא ידעתי בכלל.

רומן אני עשיתי ככה, אני שמתי את עצמי במקומו של הרוצח.

סשה אני כל הזמן שחזרתי ... שמתי את עצמי במקום הרוצח.

רומן אבל שם היה טוב –טוב. אתם הקשבתם טוב.

סשה נו?

רומן אני פעלתי כמו שאני הייתי פועל, אני שמתי את עצמי במקום של הרוצח.

סשה אני חשבתי איך הייתי פועל במקום הרוצח. שמתי אותו במקומו.

יורם אתה יודע רומן, אתה, אתה, הרגת את הילדה. אתה ... אתה לא מבקש סליחה אפילו. אתה לא רוצה לבקש סליחה שאתה הרגת ילדה, ילדה בת שלוש עשרה, הרגת אותה ואתה עכשיו עוד פעם נותן לרומן רע, רע יוצא ממך. עוד פעם רומן רע.

רומן אתם לא שמעתם אותי עד הסוף ... מונה דיסק – 2:34:48

סשה לא שומע מה אני רוצה להגיד. נו?

יורם לא, כי אתה עוד פעם חוזר לרומן רע.

סשה נכון.

רומן לא. אני פשוט רציתי להגיד. אני אקח את התיק הזה על עצמי.

סשה לא צריך.

יורם מה לא צריך?

סשה אני אקח על עצמי. לא צריך לקחת. אתה צריך לספר מה עשית.

יורם תספר מה עשית רומן. די. אתה מספר ...

סשה אין פה מלפפונים ועגבניות, פה זה לא שוק.

יורם אתה יודע מה ... אתה יודע מה בית משפט יבין עכשיו, שאתה מניפולאטור. ואתה רוצח כי אתה משקר. הולך אומר קצת אמת, חוזר אחורה. אומר אמת, חוזר אחורה. אתה מניפולאטור. זה בית משפט מבין. בית משפט ככה יבין. אם אתה רוצה להשאיר את זה ככה. אתה תקבל ...

סשה אתה רוצה שזה יישאר ככה?

יורם אתה רוצה להשאיר את זה ככה? שאתה מניפולאטור? בבקשה. תשאיר אבל לא ...

רומן לא רוצה.

סשה תספר את האמת מההתחלה ועד הסוף.

יורם אם אתה לא מניפולאטור, תספר את האמת מההתחלה עד הסוף.

רומן אתם לא תאמינו לי, לא תאמינו.

סשה למה?

רומן למה?

סשה אתם לא תאמינו לי. למה אני שואל. למה?

רומן כי אתם לא תאמינו.

סשה למה? למה אנחנו לא נאמין לך?

יורם אנחנו נאמין.

רומן הכול הולך נגדי. סשה ...

סשה עוד פעם, עוד פעם ...

רומן שנייה.

סשה תיכף אני אתן לך להגיד. עוד פעם. עוד פעם. יש לנו את מה שיש לנו. יש לנו את מה שיש לנו. לא נספר לך מה שיש לנו. אנחנו לא נספר לך מה שיש לנו. או קי? זה אצלנו. זה בית משפט ייראה מה שיש לנו.

יורם יש ...

סשה אבל אתה צריך לספר מה שיש לך לספר.

יורם תקשיב רומן ...