תמלול חקירה - קובץ 2: חלק 2 מתוך 2 | תאריכים אינם ברורים


סשה זה כל האמת של המצב שלנו.

יורם אתה, בעיניי הבית משפט, אני אומר לך, בית משפט רואה מול העיניים, עכשיו, במצב של עכשיו, איזה מניפולאטור, ואו, ואו. יש הבדל כשבית משפט רואה מניפולאטור או בית משפט רואה בן אדם שעשה טעות ומצטער.

סשה כבר סיפרנו את זה עשר פעמים.

יורם ואתה עכשיו עוד פעם, אתה מתנדנד בין הטוב לרע. לך עם הטוב כי אחרת אתה תהיה מניפולאטור, אתה תאכל אותה.

סשה ותפסיד.

יורם אתה תפסיד. לך עם האמת, מספיק עם מניפולאטור. מספיק. רומן רע, רומן טוב מלחמה. מספיק. אמת. אמת, בלי מניפולציות, בלי מניפולאטור. זו מילה רוסית גם?

סשה כן.

יורם בלי מניפולאטור. מספיק. אתה תיראה מניפולאטור כי אתה אומר את האמת, אומר דברים ...

סשה רומן, בית המשפט ישפוט אותך ויחליט גם כן בית המשפט אבל התוצאות של התיק שלך ... (לא ברור, מדברים יחד) מההתחלה.

יורם העורך דין שלך, תזכור מה אני אומר לך ...

רומן למה קשור עורך דין?

יורם אתה ... כי הוא אמר לך מה שהוא אמר לך, מה שאמרת פעם, אתמול ללב.

רומן מה חשוב עורך דין?

יורם אתה פתאום נתפסת. אתה אתמול היית בסדר. עמדת שלשום, היית הכול מאה אחוז, היית בסדר.

רומן אני יודע ...

יורם היית בן אדם.

רומן אני יודע ...

יורם אתה ביקשת סליחה. אתה, אתה ... אם אתה יודע אז בוא תגיד את האמת. אתה ביקשת סליחה, ואני ראיתי את הסליחה בעיניים שלך.

סשה והאמנו לך.

יורם והאמנתי לכל מילה שלך. אז לך עם זה. זה קשור העורך דין שאומר לך תכחיש.

סשה הוא לא יודע מה זה תכחיש.

יורם תכחיש זה ...

סשה זה כאילו סירוב.

יורם כן, אז לך איתו. ונראה מה יהיה.

סשה לך תלך איתו ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם הוא יקבל בעיתון, הוא יקבל כסף.

רומן אני יודע את זה ככה ...

סשה יציאה.

רומן יציאה. אצלי יש שתיים יציאות.

סשה נו.

רומן יש. אחת זה כמו אומר עורך דין.

סשה נו. כן.

רומן זה העונד הכי גבוה.

סשה אם אני אתנהג כמו שעורך דין אומר לי, אני אקבל הכי גבוה.

יורם יכול להיות. כן.

רומן שני. אני עכשיו לא מבין כלום. קצת הנה קח. קצת אין, קצת קח, קצת אין.

סשה כן, נו. זה מה שאתה עושה.

יורם זה הכי גרוע. לך עד הסוף.

סשה זה מה שאתה עושה. נכון.

יורם זה הכי גרוע.

סשה וזה נכון. אתה צודק.

רומן ודבר שלישי.

סשה נו.

רומן מתי שאני לא יודע שום דבר.

סשה שאני לא יודע כלום.

רומן אבל אני שותק.

סשה שלישית. ושותק. נו?

יורם זה גם גרוע.

רומן אתם תעזרו לי, תעזרו לי בשביל שבחקירה ... בבית המשפט זה ייראה כאילו שאני הודיתי, כאילו שאני עזרתי לכם בכל, סיפרתי.

סשה ואתם תעזרו לי שהדברים ייראו במשפט כאילו נתתי לכם הודאה. רומן, תקשיב לי, אני הבנתי אותך.

רומן זה יהיה חמש עשרה שנה. מונה דיסק – 2:39:05

סשה וזה יהיה חמש עשרה שנה. רומן. תשמע. אין לנו את הסמכות לדון איתך על העונש, זה דבר ראשון. זה דבר ראשון. אין לנו סמכות לדסקס איתך את ה ... תקופה של מאסר זה בית משפט מחליט. כל האמת היא בכך ורק בכך שאתה צריך לספר את כל האמת וזה נגמר בזה. וזה נגמר בזה. זאת צורת התנהגות רביעית בשבילך שאותה אתה יכול לאמץ אם אתה רוצה או לא לאמץ אם אתה רוצה, ואתה יודע טוב מאוד מה תהיה התוצאה שלה. אולי אתה לא יודע, אבל אתה מנחש.

רומן אני לא יודע.

סשה ואנחנו שעה שלמה פה מנסים להסביר לך את זה. אתה מסכים?

יורם אתה כמו שאתה עושה עכשיו, הרי אנחנו יודעים שאתה הרגת אותה במיליון אחוז. אנחנו יודעים. אתה עכשיו תיראה בבית משפט, גם בית משפט מבין את זה. הוא יראה מה יש הוא יגיד ... ואז אתה מניפולציה. לא אז לא, לא עזוב, אל תגיד. תגיד, תגיד ...

סשה רגע, רגע, שנייה.

יורם מניפולציות, אתה רוצה להמשיך מניפולציות?

רומן אפשר לעשות כמו ... אני שחור, אני ...

סשה רומן, בוא ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מניפולציה.

סשה שנייה.

יורם לא זה ...

סשה שנייה רגע. אנחנו לא עושים שום מניפולציות.

יורם סשה, תן לי. אתה עוד פעם הולך למניפולציה.

סשה אל תלך למניפולציה.

יורם אתה הולך איתי קצת, הולך איתי קצת, חוזר למניפולציה. הולך קצת, חוזר מניפולציה.

סשה אני שואל אותך שתי שאלות.

יורם מספיק ...

סשה שתי שאלות. שתי שאלות.

יורם אם אנחנו נלך מפה עכשיו אנחנו ... אל תגיד כלום יותר בחקירה, ונותן לבית משפט מה יש, הוא אומר עליך אתה מניפולאטור. אתה רצחת ואתה אדם רע. כי אתה אפילו סליחה לא מבקש. אתה יודע למה אתה לא מבקש סליחה? באמת?

רומן מה? לא מבין סליחה?

סשה שאתה אפילו לא מבקש סליחה על המעשים שלך.

יורם אתה אפילו לא מבקש ... אתה יודע למה אתה לא מבקש.

סשה כי אתה עושה מניפולציות.

יורם כי אתה לא אומר את האמת. בן אדם שרוצה לבקש סליחה, כשהוא הולך לכומר, תסביר לו, הולך ל ...

סשה לא מאמין בזה.

יורם לא משנה. אתה בן אדם הולך ...

סשה לכומר.

יורם הולך לכומר. אומר אמת. לא משנה מה. מבקש סליחה באמת, אומר אמת. ככה מבקשים סליחה ... מונה דיסק – 2:41:15

סשה רומן.

יורם כשאומרים ... שנייה רגע סשה. שנייה.

סשה ממשיך.

יורם כשבן אדם מבקש סליחה, הוא צריך להגיד את האמת. עכשיו, אם אתה אמרת לי שאתה מבקש סליחה על שהרגת, אבל אתה צריך לבקש סליחה מאימא של ילדה, אימא שלה. נכון? אימא זה יותר חזק מאבא, נכון? אימא זה הכי חזק. אז אני אומר, מאימא של ילדה אתה צריך לבקש סליחה. איך תבקש סליחה, כשאתה משקר. כשאתה מניפולציה?

סשה שתי אמיתות. שתי חשדות. הוא מבין את העניין. אתה אנסת אותה?

רומן לא.

סשה רצחת אותה?

רומן כן.

סשה שאלתי. אנסת, לא. רצחת, כן. מה מפריע לך לספר את כל האמת על זה.

יורם רגע, סשה. קום רגע. קום עכשיו, כשאתה מבין את העניין, תקום. תקום רגע רומן. כשאתה הרגת אותה ויצאת, כמו גבר תסתכל לי בעיניים. פה זה השירותים. איפה היא הייתה?

רומן עכשיו אני יודע איפה היא.

סשה מה? מה אתה אמרת? אני לא שמעתי.

רומן עכשיו אני יודע איפה היא.

סשה נו, איפה, תגיד.

יורם קום, קום תראה לי.

סשה תראה וזהו, תראה.

יורם בוא הנה, דבר אלי, נו דבר.

סשה כבר פעם רביעית.

יורם תזכור שהאמת שלך זה הסליחה מאימא שלה. כשאתה אומר לי אמת, אני יודע שאתה מבקש סליחה מאימא של תהיר. ככה אני רוצה שתדע. שהיא תדע אמת.

סשה תשכנע אותנו ...

יורם אתה ביקשת סליחה. מונה דיסק – 2:42:50

סשה במה שאתה אומר.

יורם סליחה מאימא של ילדה. רק עם האמת אומרים סליחה. כשעושים מניפולציה לא באמת אומרים סליחה.

(הפוגה בדיבור)

רומן אתם רימיתם אותי.

סשה במה אנחנו רימינו אותך? אתם שיקרתם לי.

יורם במה?

סשה לא יודע.

רומן היא נאנסה. מונה דיסק – 2:43:05

סשה הילדה הייתה ... היה ... ביצעו בה אונס. ממה אתה מסיק מסקנות כאלה?

רומן אתם הרגע אמרתם.

סשה אני שאלתי אותך שאלה, מה אתה עשית באופן קונקרטי, אתה.

(הפוגה בדיבור)

רומן רצחתי.

סשה שאלתי אותך ,אתם אמרתם לי, אמרתי לא, אני שאלתי אותך מה אתה עשית.

רומן הרגתי.

יורם אתה אנסת?

רומן לא.

יורם הרגת?

רומן לא. אני יכול לתת לכם זרע רק להוכיח לכם ...

סשה לא. אני יכול לתת לכם זרע שלי.

יורם לא אנסת?

רומן לא.

יורם אנחנו יודעים. אני אמרתי לך שאני מאמין לך.

רומן אני יכול לתת זרע ...

יורם אמרתי שאני מאמין.

רומן כן.

סשה הוא מאמין, אנחנו מאמינים לך שאתה לא ... אנחנו יודעים מה היה שם.

יורם אני ...

סשה אנחנו מאמינים שאתה לא אנסת.

יורם אני מאמין לך, רומן, אני מאמין לך, אתה יודע מה זה? אני אגיד בבית משפט, אני מאמין לרומן שהוא לא אנס. זה אני אגיד גם לאימא של הילדה. שרומן לא אנס את הילדה. אבל רומן הרג אותה. ורומן צריך לבקש סליחה מאימא של הילדה. אימא. זה חזק. אימא זה חזק. יותר מאבא. אני אבא. יש אימא. אימא זה הכי חזק. נכון רומן? (הפוגה בדיבור) איך תבקש ממנה סליחה אם אתה מניפולאטור? אם אתה עושה מניפולציות, איך? איך תבקש סליחה באמת מאימא? עם מניפולציות? קדימה אחורה, קדימה אחורה. איך אני יוצא? חמש עשרה שנה. אל תדבר איתי על שנים. אבל תן לי, ואחר כך לבית משפט להגיד ... להבין דבר אחד. שרומן באמת מצטער. תסביר את מה שאמרתי, שיהיה לו ברור במאה אחוז.

רומן אני מבין.

יורם מבין?

רומן לא מאה אחוז, אבל מבין.

יורם מבין. אז תן לי לדעת שאתה מצטער. תן לבית משפט אחר כך לדעת שרומן מצטער. והכי חשוב, הכי חשוב, תן לאימא של הילדה להבין שאתה מצטער. ואת זה היא תבין רק אם היא תדע שסיפרת את כל האמת.

סשה רק מתי שאתה תפסיק ללכת מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם ...

יורם אימא של הילדה ...

סשה זה ייראה ... זה גם ישכנע אותנו, כמו הודאה. ותבין עוד פעם דבר אחד. אני יודע מה הבעיה אצלך בראש. מה מפריע לך. אני מבין את הראש שלו. הוא חושב שבמעמד הזה אפשר לסגור דברים כלשהם. זה מה ... אתה חושב, שלא בצדק, אני אומר לך ישר, אתה חושב שבפורום הזה שלנו אפשר לסגור דברים מסוימים בינינו. זה לא ככה, רומן. זה לא ככה.

רומן לא, אני לא חושב.

סשה אתה צריך להוציא את כל האמת שלך, לספר אותה וזהו זה. ורק זה יכול לעזור לך.

יורם רומן ...

סשה זה מה שאנחנו מדברים עליו.

יורם אני רוצה ...

רומן הילדה באמת נאנסה? מונה דיסק – 102:46:

סשה לא, רומן.

רומן לא. סשה, בבקשה, אל תשחק משחקים.

סשה אני לא משחק איתך.

רומן תגיד לי את האמת.

סשה הילדה באמת הייתה אנוסה.

(הפוגה בדיבור)

רומן תגיד לי את האמת.

יורם אתה אנסת אותה?

סשה אתה אנסת אותה?

יורם אתה אנסת אותה?

סשה אז היא לא נאנסה.

יורם אז זהו. אתה לא אנסת אותה. אני יודע שרומן לא אנס אותה.

רומן זה אתה יודע, הכול זה ...

סשה גם אני יודע.

יורם אני מבטיח לך רומן, כשאתה ... כשאתה תספר את כל האמת, כל בית ישראל, כל ישראל ידעו שרומן לא אנס אותה.

סשה בכל אותו זמן שאתה משחק איתנו בחתול ועכבר, שעליו אותה מדבר שאתה משחק איתנו. אתה משאיר מקום לדמיון לכל ישראל. אתה מבין את זה?

יורם כל ישראל עם הפנטזיות ...

סשה תספר סוף- סוף את כל האמת שאותה אתה עקפת בעיגול, מה שנעשה ככה ומה שלא נעשה.

יורם כולם מדברים אבל אין, אנחנו יודעים אמת. אנחנו יודעים אמת וכולם ידעו גם. אבל רומן, לך עם זה, אתה מבקש סליחה מאימא שלה, תגיד אמת.

רומן שנייה בבקשה. סשה.

סשה כן.

רומן אני עכשיו קצת ...

יורם תביא את המאפרה.

רומן אני לא חושב טוב עכשיו.

סשה אז תחשוב.

רומן לא, אני לא חושב טוב. אני פשוט ... אתה, אני שאלתי אותך אם היא נאנסה, אתה אמרת, אתה אנסת אותה, אני אמרתי שלא, זה אומר שלא. זה ... אני באמת צריך לדעת.

סשה אני מסביר לך. היא לא נאנסה, תירגע בקטע הזה כבר.

רומן באמת?

סשה באמת.

רומן היא לא נאנסה.

סשה לא היה אונס. תירגע. ואתה יודע על זה שהוא לא היה.

יורם מה?

סשה אתה יודע שהוא לא היה. הוא אומר תספר לי את האמת, הוא אומר לי. הילדה עברה אונס או לא. אמרתי לו אתה יודע שלא. אתה יודע בדיוק מה היה שם ושלא היה שם שום אונס.

יורם רומן, אתה אנסת אותה?

רומן לא. אני לא עושה את זה כבר יותר מחודשיים.

סשה כבר יותר מחודשיים אני לא עשיתי את זה. מה? אונס?

רומן סקס.

סשה אה, סקס.

רומן עם אשתי.

סשה או קי.

רומן עם אישה שלי.

סשה כי היא ילדה.

יורם לא עשית?

רומן היא היה חודש תשע ו ...

יורם אה, בסדר ...

רומן ואחד וחצי.

יורם בסדר.

רומן ואני פה. בחודש התשיעי עוד אפשר, הרופאים הרשו, אבל אחר כך ...

סשה בחודש תשיעי עדיין רופאים אפשרו סקס עם אישה אבל כבר חודשיים הוא לא ביצע סקס עם אישה.

רומן חודש וחצי לבן שלי, ושבועיים ...

סשה בסדר, אנחנו יודעים את זה. (הפוגה בדיבור) בסדר.

יורם רומן.

סשה רק תפסיק לשחק איתנו בחתול ועכבר.

יורם אני מאמין לך. אבל לך עם ... עד הסוף, כדאי לך. זה לא לטובתך המניפולציות. אבל עזוב בית משפט, ותעזוב אותי. יש אימא של ילדה, תבקש ... עכשיו תבקש סליחה, תגיד אמת. אי אפשר להיות מניפולאטור, לבקש סליחה.

רומן את האמת? מונה דיסק – 2:49:14

יורם כן.

סשה כן, אמת.

רומן אני רצחתי.

סשה אה?

רומן אני רצחתי.

יורם רצחתי.

סשה אמת?

רומן אמת, זאת אמת.

סשה אה?

רומן זאת האמת. אומר ...

סשה הוא חשב שבגלל שאמת אומר אמת, אז הוא חשב שאמת זה הרג.

רומן להגיד ... הוא אמר, תגיד לאישה ... לאימא של הילדה ש ... את האמת, או זה שרצחתי?

סשה הוא ... תגיד את האמת לנו.

רומן אה.

סשה תספר לנו את האמת. את האמת תספר לנו. זה שאתה צריך לבקש סליחה מאימא של הילדה ...

יורם תגיד את זה ברוסית.

סשה זה שאתה צריך ... אני כבר ... אני כבר מתבלבל עם מי אני מדבר איזה שפה.

יורם אי אפשר להגיד אמת כשאתה משקר.

סשה אתה לא יכול להגיד ...

יורם אי אפשר לבקש סליחה כשאתה משקר.

סשה אתה לא יכול להגיד אמת כשאתה משקר. ואתה לא יכול לבקש סליחה מתי שאתה לא אומר את האמת.

יורם מניפולאטור זה לא באמת סליחה. זה לא סליחה מניפולאטור. אם אני עושה לך משהו ואני עושה אה ... זה סליחה?

סשה זה לא סליחה אמיתית.

יורם זה לא אמיתי.

סשה זה לא באמת סליחה.

יורם זה בן אדם רע. סליחה זה כשבן אדם אומר אמת.

רומן תודה לאל שהילדה לא נאנסה.

יורם מה?

סשה תודה לאל שהילדה לא אנוסה. אבל אתה יודע את זה טוב מאוד. בעצמך.

רומן מי יודע סשה.

סשה תפסיק לשחק איתנו משחקים. תפסיק לשחק איתנו.

רומן אז אנסתי אותה.

סשה אז אנסתי אותה. תפסיק לשחק איתנו . אני לא מדבר איתך על זה. אתה שחקן טוב. אבל אתה מבלבל את עצמך. אתה שחקן טוב אבל אתה מבלבל את עצמך.

יורם נכון.

רומן פשוט העיתונים כתבו ש ...

סשה בעיתון כתבו.

רומן רצח ואנס.

סשה שאני הרגתי ו ... ו ... ואנסתי. אז מה מזה נכון?

רומן זה שהיא נאנסה זאת אמת.

סשה אז ... אז הוא אומר ... על סמך מה אתה אומר ... אז הוא אומר שאנסו אותה וזה נכון.

רומן נו, בעיתון ...

סשה רומן!

רומן אני, זה ...

יורם אה, הבנתי את הטקטיקה שלו. רומן ...

סשה עכשיו רק הבנת? אני מבין את זה כבר לפני ... לפני יומיים.

יורם אתה חושב שאחרי שהרגת אותה, אנסו אותה?

סשה אתה חושב שאחרי שאתה הרגת אותה מישהו אחר אנס אותה?

רומן לא.

סשה אז מה אתה חושב?

רומן עכשיו אני מבין ... אני רצחתי אותה ואנסתי, ככה זה יוצא.

סשה יוצא ככה שאני הרגתי אותה וגם אנסתי.

רומן ואנסתי.

יורם לא, אני אמרתי לך שלא.

סשה והוא אמר לך, אני אמרתי לך, לא. אתה שמעת ממישהו.

יורם אתה לא נחשד אם היית, אם היית אונס אז היינו אומרים לך.

סשה אם היינו חושדים בך באונס במשך כל ה ... זאת כבר החקירה השמינית, נכון? במשך כל האזהרות האלה אתה לא ראית פה אף פעם חשד באונס. אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי?

יורם רומן. אנחנו לא ... תסתכל, איפה כתוב אונס?

סשה תראה, אני רב סרן ... (לא ברור) הולך לחקור אותך בחשד לרצח של תהיר ראדה. איפה אתה רואה פה את המילה אונס?

רומן אה.

סשה אם היינו חושדים בך באונס, אני לא הייתי משמיט את המשפט הזה מפה.

יורם אין, זה ... לא אומרים עליך.

סשה כי אונס זה פשע חמור לא פחות מרצח.

יורם רומן. אין ...

רומן זה יותר גרוע מרצח.

סשה אמרתי לו שהאונס לא פחות עבירה קשה מרצח. הוא אומר זה יותר קשה.

יורם יותר קשה. נכון.

סשה נכון.ל

יורם לבן אדם יותר קשה, לבן אדם. אני מסכים איתך.

סשה רק אל תשחק איתנו חתול ועכבר, כי אתה יודע טוב מאוד מה היה שם ואתה ...

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד) שלו.

לסשה כן.

יורם בסדר. עכשיו אתה מבין שלא. עכשיו אתה מבין.

רומן עכשיו אני יודע שלא היה אונס.

סשה עכשיו אני יודע שלא היה אונס. לא, לא עכשיו אתה יודע. אתה יודע את זה מההתחלה.

רומן כן, מההתחלה.

סשה לא עכשיו.

רומן מההתחלה אני יודע מה לא עשה.

סשה ואתה יודע למה אתה יודע מההתחלה?

רומן למה?

סשה כי אתה יודע מה היה שם ומה לא היה שם.

יורם בגלל זה ... בגלל זה עשית מניפולציה?

רומן כן. אני פחדתי ש ... אני לא יודע, אולי איזה טיפש לקח ועשה שם משהו, מאיפה אני יודע.

סשה אחרי שאתה הלכת משם?

רומן לעשות עם היד או אני לא יודע מה עוד וישר עוד אונס קושרים לי.

סשה מאיפה אני יודע, אולי איזה אידיוט נכנס שמה ו ... אולי אונן לה ביד ואחר כך גם ישימו לי אונס בתור זה. עונש נוסף.

יורם כאילו, יש מילה כזאת, יש מילה בעברית. איך קוראים לאחד שמתעסק ... נקרופיל.

סשה נקרופיל, אתה יודע?

רומן נקרופיל.

יורם כן.

סשה כזה שבא ועושה עם הגופה ...

יורם לא, אבל אנחנו ...

רומן פשוט, אני מדבר על זה ש ... רצח ... רצח זה פשע חמור, זה פשע חמור מאוד. ואונס זה עוד יותר גרוע. מה גם שמדובר בילדה קטנה.

סשה רצח זה דבר מאוד קשה אבל אונס, במיוחד של ילדה קטנה ...

רומן קטנה בהרבה.

סשה בייחוד של ילדה קטנה מתה.

יורם הבנתי. עכשיו אני ... עכשיו בסדר.

סשה אז אני אומר ובמיוחד ילדה קטנה מתה. אז הוא מסכים.

רומן כאילו אני רצחתי אותה, אנסתי ...

סשה כאילו אני הרגתי אותה וגם אנסתי אותה.

יורם בסדר.

סשה רומן.

יורם רומן.

סשה תפסיק לשחק איתנו.

יורם עכשיו הבנתי וגם בית המשפט יבין.

רומן לא, סשה, באמת. תבין אותי נכון. אני באמת חשבתי שמדובר גם באונס.

סשה אני באמת חשבתי שיש שם אונס.

רומן לא, באמת, אני ... אני ניסיתי ...

סשה של מי? שלך?

רומן כן.

סשה ואיך יכול להיות אונס שלך אם הוא לא היה שם.

רומן ואולי יגידו פתאום ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אני באמת חשבתי שיש שם אונס, אמרתי מה, שלך הוא אומר כן. איך יכול להיות שלא אנסת אותה. ואולי יגידו ש ... עשה את זה עם ...

רומן מה שאני עשיתי, דרך קונדום לקחתי ואנסתי, מי יודע.

סשה מי יודע.

יורם בסדר, עכשיו אתה ...

רומן אני באמת מפחד זה. אני שים כמה זה ... אני אקח כמה רציחות על עצמי אבל רק לא ...

סשה אני אקח כמה רציחות על עצמי אבל רק לא אונס. לא רציך כמה. ולא צריך לקחת על עצמך. לא צריך לקחת על עצמך.

יורם בסדר, עכשיו הבנתי למה עשית מניפולציה. כי פחדת מהקטע של בן אדם, אתה הרגת אותה וחשבת שאחרי שהרגת אותה, תסביר את זה, מישהו בא, נכנס. בגלל זה עשית מניפולציה.

סשה כלומר, אתה חשבת ש ... אחרי שהרגת אותה מישהו אחר נכנס ו ... הוסיף עוד משהו מיני?

רומן כן.

סשה כן.

יורם בסדר. עכשיו אני ...

רומן זה מה שאני מפחד ממנו, שמישהו הוסיף וכל זה יהיה עלי.

סשה וזה בדיוק מה שאני מפחד, שמישהו הוסיף משהו מין שמה וזה ייפול עלי.

יורם רומן. הוכחתי לך את זה. עכשיו אני מבין.

סשה אתה ראית פה חשד לאונס?

רומן לא, אני ...

סשה ובמשך כל שאר החקירות גם לא.

יורם בישראל, אונס ורצח אני חייב לחקור אותך אונס ורצח.

סשה אם היית רוצח ואונס, זה היה כתוב פה שאתה חשוד ברצח ובאונס.

יורם וזה ההוכחה שלך. מונה דיסק – 2:56:12

סשה וזאת ההוכחה שאין לשד לאונס.

יורם רומן.

רומן אני לא מבין הכול בניירות. אני לא הכול מבין ב ...

סשה אבל זה כתוב ברוסית.

רומן כן, בטח אבל ...

יורם אתה מאמין לי אבל?

רומן מה אני עושה כמו ... אני, איך אומרים את זה, חשוד.

סשה אני מבין שאני חשוד. ברצח.

רומן ברצח.

סשה נכון.

רומן כן. וזהו.

יורם כן. רומן, כשיצאת מהתא שירותים ...

רומן אני יכול לצאת לשירותים ו ... מונה דיסק – 2:56:41

סשה הוא מבקש לצאת לשירותים.

רומן ולדבר מחר על העניין הזה.

יורם או קי, בסדר.

רומן אם ...

סשה מחר אנחנו גם נדבר על העניין הזה אבל אנחנו נמשיך היום, אנחנו עוד לא אמרנו את הכול אחד לשני.

יורם רומן.

סשה רומן. תסלח לנו.

יורם מה הוא רוצה רק תגיד לי.

סשה אה? הוא רוצה, אני רוצה לצאת לשירותים ולהמשיך לדבר מחר כי ... אמרתי לא, אתה תצא לשירותים אבל אנחנו נמשיך היום.

יורם בסדר.

סשה אין ברירה רומן.

יורם קודם כל, קודם כל, בוא תצא, תאכל משהו.

רומן אני לא רוצה.

יורם לא, תאכל.

סשה אתה חייב לאכול, אתה חייב להחזיק את עצמך. מונה דיסק – 2:57:10

רומן אני לא רוצה, אכלת. אני לא רוצה לאכול. אני שותה לעיתים רחוקות, אני אוכל ... תפוח ביום, אני ...

סשה אני אוכל תפוח ביום אני לא יכול לאכול ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן. עכשיו אני מאמין לך שאתה בסדר ואין מניפולציות יותר. נכון?

סשה המניפולציות נגמרו?

רומן אצלי בעניין הזה יש פשוט משהו שאני לא הייתי רוצה בכלל לספר. אני ...

סשה יש לי בתיק הזה משהו שאני לא הייתי יכול ... לא הייתי רוצה בכלל לספר.

רומן כי, אני מבין שזה נראה כמו מניפולציה.

סשה ואני מבין שזה נראה כמניפולציה. נו?

רומן אני לא הייתי רוצה. אני הייתי רוצה פשוט לקחת את הדברים האלה, לקחת ... אני ככה, אני ... (לא ברור) אבל אני רוצה להעלים אותם. הם לא בדיוק קשורים לעניין, אני ...

סשה יש לי דברים האלה אבל אני רציתי להרחיק את זה פשוט. לא רוצה להודות בדברים האלה. או קי, תספר לנו מה זה.

יורם או קי, לא. יכול להיות שהוא יודע שזה יפגע. בסדר, יש דברים שאתה לא רוצה להגיד, כי זה אתה מבין שזה עלול לפגוע בך.

סשה כי אתה מבין שזה יכול להרע את המצב שלך, אם אתה תספר.

יורם זה, זה בסדר. רק לא מניפולציה. אם אתה אומר לי לא זה ...

סשה אה, כן. זה בגלל זה.

יורם בסדר. זה בסדר. זה בסדר. זה אני מקבל. מונה דיסק 2:58:34

רומן זה למה אני לא רוצה ...

יורם אבל יש דברים ...

רומן אני לא רוצה להגיד על איך היה, מה ואיך. זה יעשה את זה יותר גרוע, בגלל זה ...

סשה בגלל זה אני לא רוצה לספר איך, מה, כי אני יודע שזה ...

רומן כן, אני רצחתי.

סשה כן, אני הרגתי.

רומן אני כן, אני לזרוק, איך להגיד את זה, לא הוכחות ... איך קוראים לזה?

סשה אתה השמדת ראיות?

רומן כן.

סשה כן, אני השמדתי ראיות.

רומן אני מבין את זה.

סשה אני מבין את זה.

יורם בסדר, בוא. אתה רוצה שירותים רומן?

רומן אני ...

סשה שנייה, תן לו לסיים.

רומן אבל יש את זה ... איך להגיד את זה ... יש את הגבול. אני יכול להגיע עד אליו ...

סשה קו, אני יכול להתקרב אליו.

רומן אבל אני לא יכול ללכת הלאה.

סשה אבל אני לא יכול לעבור הלאה.

רומן לא יכול.

סשה אתה מוכן לספר לי את זה בארבע עיניים? אתה יכול לספר לי את זה? שאני אבין מה ... על מה בדיוק אתה מדבר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני לא רוצה, תודה.

ציון : אני אשים לך אוכל. רומן, תאכל. אם תרצה ...

רומן תודה.

ציון : בסדר. רוצה כוס תה?

סשה תכין לו תה. אתה רוצה תה?

ציון : הנה בבקשה, יש לך גם סופגנייה פה אם אתה רוצה, זה טעים. או קי, זה פה.

יורם רומן, אתה יודע מה זה חנוכה?

רומן לא.

יורם חנוכה זה חג, חג, יהודי, שפעם הייתה מלחמה, פעם הייתה מלחמה.

רומן מלחמה, מה זה?

סשה חנוכה זה חג יהודי שמבוסס על אירוע היסטורי.

רומן מה ...

סשה פעם אחת הייתה מלחמה.

יורם מלחמה.

קובץ רביעי:

סשה עם היוונים.

רומן מלחמה זה מלחמה.

סשה עם היוונים.

יורם ובמלחמה הרבה –הרבה אויבים, הרבה אויבים.

סשה הרבה אויבים.

יורם נגד קצת יהודים.

סשה נגד מספר קטן של יהודים.

יורם ואנחנו ניצחנו.

סשה ואנחנו ניצחנו.

רומן אנחנו ניצחנו.

יורם ולכן בחנוכה זה חג ...

רומן וזה חג ...

סשה והניצחון הזה הפך לחג היסטורי.

יורם בחנוכה ... (לא ברור).

סשה המלחמה הייתה נגד יוון העתיקה.

יורם סופגניות, זה סופגנייה זו לחג.

רומן תודה.

סשה תאכל, תאכל.

יורם תאכל. לא אתה אוכל עכשיו. רומן, תאכל. אתה רצית שירותים?

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) בשירותים.

יורם כן, בוא. איפה ... ציון?

ציון : מה?

יורם בוא רגע. איפה? מי עוד פה? קחו אותו לשירותים. מי עוד איתך?

(דיבורים לא ברורים ברקע)

(רעשי רקע)

יורם איפה הוא? קרא לאיזה חוקר שיהיה פה. איפה כל החוקרים?

(דיבורים לא ברורים ברקע)

(רעשי רקע)

יורם בוא.

רומן אפשר פה?

ציון : כן, איך שאתה רק רוצה, בטח שאפשר. איזה שאלה. הנה, אני הרתחתי מים. טוב? אה ... (לא ברור).

חוקר ד': כן.

ציון : בוא רגע.

רומן אני לא עושה בעיות.

ציון : מה? מי אמר אתה עושה בעיות.

רומן אני אומר, ככה צריך.

ציון : ככה צריך וככה זה יהיה. אתה רוצה לעשן? אה ... אני הדלקתי את הקומקום בשביל לעשות לו כוס תה.

חוקר ד': אתה רוצה תה?

ציון : תעשה לו כוס תה עם כפית סוכר. כן?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סוף הקלטה

מסתיים - מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

חקירת רומן זדורוב

מתאריך: 21/12/06

120/06

תשאול 2

רוסית

מתרגמת: אנה בסדובסקי

נחקר – רומן

חוקר א' - סשה

חוקר ב' - יורם

חוקר ג' – ציון

חוקר ד' -

קובץ ראשון:

חלק ב' הסתיים עם הנתונים הבאים: מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

חלק ג' מתחיל עם הנתונים הבאים: מונה דיסק 0:00:06 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:15:03

רומן אצלי קשה. זה בטוח קשה אצלי.

ציון קשה לך ל... להסכים עם כל מה שעשית?

רומן כן.

ציון אתה לא מסכים עם מה שעשית?

רומן אבל אני לא רוצה מדבר על ה... זה. לא יודע.

ציון דבר, דבר חופשי, תוציא את מה שיש לך. אתה יודע זה טוב לפעמים להוציא את מה שיש בלב.

רומן אני לא טוב מדבר...

ציון לאט – לאט. אנחנו גם מבינים...

רומן אבל... אבל... אצל אנשים, אתה לא משהו עושה. והוא עושה לא בסדר. זה באמת. מה אני עושה, ולא מסתדר זה לא בסדר, זה קשה, קשה, מה אני עושה. אבל... זה אני עושה. אני. זה בפנים שלי. וזה כמו... כמו... איך זה, מתי פה עושים עם סכין, ככה קשה, בטח, סכין איך זה. זה. קשור בזה, קשה, על הגב. איך זה?

ציון כמו שק.

רומן לא שק אבל...

ציון קר לי.

רומן אה, בסדר. (הפוגה בדיבור) זה משהו קשה. והוא זה... הולך אצלו עם קשה הזה. אני יודע מה אני עושה, יודע זה... סכין. אני לא עושה זה. כי זה צריך בפנים. זה כול ה... הכול ככה אני חיים... אני לא יודע. עשר, שלוש עשרה, מאה חמש... אלפיים שנים אני חי... אני לא יודע, אבל זה כל שאר, זה אצלי בפנים.

ציון כן.

רומן אבל תשמע, אני רוצה ככה. למה? אני רוצה ככה. למה עכשיו... מתי אני עושה מה שהוא עושה...

ציון לא זה מה שהוא עושה, מה שעשית עם...

רומן לא, מה שעושה... אני עושה איך זה?

ציון מכות.

רומן מכות. אני עושה מכות של האח שלי. זה יהיה, זה בפנים, מזה יהיה עד הסוף, ואני יודע מה אפשר לעשות. אי אפשר, אי אפשר. אפשר. אי אפשר. אי אפשר, בישראל אי אפשר? או אפשר?

ציון אי אפשר לעשות.

רומן אי אפשר. ואני יודע זה אי אפשר לעשות, ואני פה בישראל לא עם מישהו לעשות מכות. זה אצלי בפנים כמו סימן. אי אפשר. אני רצחתי אותה, כן. זה באמת קשה, חס וחלילה אם מישהו לעשות כזה... אבל זה שלי. אי אפשר לעשות ככה.

ציון אתה, אני אגיד לך למה, תסתכל עליי רומן. תראה. זה אוכל, נכון?

רומן כן. מונה דיסק 0:03:11

ציון עכשיו אתה אומר לי, ציון, אני לא רוצה לאכול. ציון, אני ציון, בסדר?

רומן ציון, ציון.

ציון ציון. ציון.

רומן כן.

ציון אני לא רוצה לאכול. למה... מילאתי הכול. נכון? עכשיו. מחר בבוקר, בא מישהו אומר, ציון לא היה בסדר עם רומן. וציון, תשמע. ציון לא נתן כוס תה ואוכל לרומן.

רומן מי אומר?

ציון ככה אומרים. מה, הבית משפט, עורך דין.

רומן מה פתאום, אתה נותן לי הכול.

ציון יפה, עכשיו. עכשיו למה אני אומר...

רומן אמרתי לך שזה מרגיז, אני לא רוצה אכלתי, אצלי אין תאבון, תה... הוא...

ציון אני נתתי דוגמא.

רומן אה.

ציון הבנת? עכשיו. נכון רומן אומר אני עשיתי. אני הרגתי ילדה, נכון? יפה. אבל כדי שאני אדע רומן באמת מדבר אמת, וזה לא... אה, אלכס וזה לא יורי וזה לא ציון, אתה צריך... אתה צריך להגיד לי באמת מה היה. למה, כי אחר כך, שזה לא יהיה, יגידו, משטרה עשתה ... רומן סתם אמר. אני... נכון שפה קשה ואתה אומר אני... יש לי פה עם הגב אני לוקח. אבל כדי שבאמת, באמת אני אדע שרומן לא משקר לי, לא בשביל ללכת להגיד לאנשים הנה רומן אמר. הנה זה אמר, לא. כדי שאני פה, לב שלי יהיה נקי. שאני הולך... אני לא שמתי רומן בבית סוהר, שרומן לא בבית סוהר בגלל שאני טעיתי.

רומן לא.

ציון אני לא רוצה לטעות. אתה מבין אותי?

רומן כן.

ציון הבנת אותי? למה אנחנו רוצים את כל האמת? למה... אתה אומר לי קשה, אני לא רוצה להשאיר קצת. אני רוצה שתגיד לי באמת כל מה שהיה.

רומן טוב.

ציון למה, שלא יהיה לי בעיה אחר כך, אני אלך לישון בלילה ואחשוב, אה, אוי ואבוי, רומן יושב בכלא ואני לא בסדר.

רומן תגיד לי בבקשה, תגיד לי בבקשה.

ציון כן.

רומן אני עכשיו לא מבין כלום, סתם דוגמא.

ציון כן.

רומן לא מבין ש... (לא ברור, רעשים ברקע) לא מבין כלום. היא... לא נכון, אני לא נכון אמרתי. אני עכשיו אומר, מדבר, לא אני, זה לא אני. זה לא... אני יודע מה יש הרבה חלקים, זה אני עושה. אני יודע. יש הרבה. יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, להגיד זה, כן, זה הכול אצלו זה הוא, אני זה יודע.

חוקר ד': ציון! ציון! מונה דיסק 0:06:06

ציון מה? כן.

חוקר ד': בוקר טוב. (צ"ל –"בוקר קורא לך")

ציון גם לך. (הערת ההגנה – ציון לא אומר דבר הוא פשוט יוצא לבוקר)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

חוקר ד': עוד הרבה קטנות עכשיו?

רומן אני לא רוצה, תודה. אתה רוצה, בבקשה.

חוקר ד': לא, אני לא רוצה זה... בשבילך. אבל אתה לא רוצה לאכול? אתה לא רעב?

חוקר: סשה בסדר.

חוקר ד': רוצה לשתות משהו?

רומן יש לי תודה. צריך קצת פתחתי.

חוקר ד': סליחה?

רומן צריך קצת פתחתי דלת.

חוקר ד': לא, לא, זה בסדר ככה.

רומן לא, לא, אני לעשן.

חוקר ד': תעשן, תעשן. זה בסדר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן סליחה?

חוקר ד': כן.

רומן אפשר אני קצת, אני לא הולך בפנים.

חוקר ד': מה אתה רוצה?

רומן אני ככה. אני ככה, אפשר?

חוקר ד': מה לעמוד?

רומן ככה. כן.

חוקר ד': אתה רוצה להסתובב כאילו?

רומן לא, לא. ככה, ככה. כאילו ככה, רק ככה, וזהו.

חוקר ד': סתם? אתה רוצה לעמוד.

רומן כן. זה לא הרבה זמן. קצת זמן, בסדר?

חוקר ד': תעמוד. אבל פה.

רומן לא, אני לא הולך שם. רק, רק פה.

חוקר ד': בסדר.

רומן רק פה.

חוקר ד': אז תעמוד, תעמוד... (לא ברור). (הפוגה בדיבור) מה? מה אתה עושה? מה אתה מודד?

רומן שלוש... מונה דיסק 0:10:21

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע) יורם נכנס לחדר החקירות

יורם רומן, תאכל. מונה דיסק 0:10:50

חוקר ד': הוא לא רוצה לאכול.

רומן אני לא רוצה, תודה.

יורם למה? תאכל. תאכל משהו, זה בסדר, תאכל, תרגיש יותר טוב. לפחות אחד תאכל את זה, זה מתוק וטוב, זה, רק זה.

רומן תודה.

יורם יש לך תה,זה הולך טוב עם תה, רומן.

רומן תודה. הנה סיגריות שלך.

יורם בסדר, אתה גם יכול לעשן אם אתה רוצה. תאכל.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תן לי משהו שאני לא יודע, רומן.X מונה דיסק 0:11:30

רומן מה?

יורם תספר לי משהו...

רומן לספר?

יורם תגיד לי משהו.

רומן כן, תגיד.

יורם שעוד לא אמרת לי.

רומן מה אני לא מדבר?

יורם כן, תגיד לי משהו.

רומן תשמע, אני אידיוט. אני יודע את זה בדיוק מה אתה יודע הכול מה אני עושה אתה יודע הכול. רומן אם זה... זה שמה סוף, זה מה זה?

יורם קצה.

רומן קצה. אתה יודע אם קצה... מקצה עד הסוף.

יורם הקצה, נכון.

רומן עד הסוף.

יורם עד הסוף.

רומן לא יש קצה וסוף, אתה יודע מקצה עד הסוף.

יורם או קי.

רומן אני מדבר כמו... אמר לי אלכס, אני מדבר, מדבר, מדבר. שמונים אחוז. זה היה ... איך זה, זה לא נכון, זה... זה באמת, לא באמת, זה נכון, נכון, לא נכון. איך זה לעברית? מה אני אומר, אתה יודע, כן זה ככה היה. איך זה?

יורם אמת.

רומן אמת.

יורם אמת?

רומן כן.

יורם אמת.

רומן אתה יודע מה זה אמת. אני אומר את זה, אבל עשרים אחוז אני לא מדבר.

יורם אתה לא רוצה להגיד. או קי. עכשיו, בסדר, אני מבין. למה? למה?

רומן סתם לעשות על הראש. משהו אחר, סתם, מדבר אני לא... אני... איך זה אמרתי... אני לא רוצה לדבר... בעברית...

יורם אתה לא רוצה לדבר? מונה דיסק 0:13:44

רומן אני לא רוצה לדבר. אני יודע מה אתה יודע זה. כי אתה יודע זה בדיוק. אני זה יודע. לא אתה, כולם, אנשים יודע. אבל אני לא רוצה לדבר.

יורם למה? למה?

רומן אני לא רוצה... למה.

יורם כן, למה? לא, תסביר לי רק שאני אבין למה.

רומן אני עכשיו אגיד למה. אני לא מדבר הכול...

יורם כן, אתה לא אומר הכול אמת.

רומן לא. כן...

יורם למה?

רומן אני עושה איך זה... צעד... איך להגיד, קצת שטחי. איך אני אגיד.

סשה תגיד לי את הכול ואני אתרגם לו.

יורם לא...

סשה תגיד לי הכול ואני אתרגם לו.

רומן לא... אני פשוט אומר שאני לא רוצה להגיד לו למה. אני לא רוצה...

סשה אני לא רוצה להגיד למה.

רומן כלומר, אני רוצה לתאר לו באופן שטחי.

סשה אני רוצה רק בדרך נגיעות לתאר לו.

רומן לא בשביל לעשות איזה קטעים מסריחים או...

סשה לא בשביל לברוח לבית משפט.

רומן בבית משפט. לא בשביל זה.

סשה נו, תסביר.

יורם אז מה, אז בשביל מה?

סשה כמו שאמרתי, אז תסביר.

רומן בגלל זה אני לא רוצה, אני יכול לתאר לו למה... כאילו...

סשה נו, תתאר.

רומן לתאר לו, אבל אני לא רוצה להגיד לו למה.

סשה אני רוצה... הוא אומר, אני יכול לעשות כאילו סימנים, אבל לא רוצה להסביר לעומק. נו , תתחיל. תתחיל מסימנים. מהתיאור הכללי.

יורם רומן, דיברנו...

רומן אני יודע ש...

יורם סליחה, לא הכול אמת. כן, אבל אני רוצה הכול אמת. למה הכול אמת, רומן?

רומן לא יודע.

יורם אני אגיד לך למה. כי בן אדם, גם בשביל רומן זה טוב. וזה אתה מבין, רומן, טוב לרומן להגיד הכול אמת. כי בית משפט מבין, רומן אומר הכול אמת, אומר הכול אמת. ורומן מבקש סליחה. רומן מבקש סליחה. הוא אומר הכול אמת, זה בסדר. רומן מבקש סליחה. לא אומר הכול אמת...

רומן זה הוא... מונה דיסק 0:15:52

סשה מבקש... רומן שאומר את כל האמת, ויחד עם זה גם מצטער, זה יעזור לך מאוד.

רומן אה.

סשה רומן ש... מבקש... זה מבקש. רומן שלא אומר את כל האמת, ומבקש סליחה, הסליחה שלו לא תתקבל.

יורם לא מקבל...

רומן היא לא תתקבל אם...

סשה כמובן.

יורם בדיוק.

סשה אתה מבין בעצמך, בצורה אנושית...

יורם אז בשביל רומן, רומן... זה טוב. ולכן קצה, אמרת שמונים אחוז אמת? לך מאה אחוז אמת.

סשה אתה אמרת שמונים אחוז אמת תספר עכשיו את כל המאה.

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) עוד עשרים.

סשה פשוט תעשה את זה וזהו.

יורם לך עם זה רומן.

רומן שלא יחשבו שאני איזה סוטה.

סשה אני לא רוצה שיחשבו שאני איזשהו סוטה. במה זה קשור?

יורם אם אתה לא אומר הכול...

סשה מה זה אומר סוטה?

יורם מה קורה רומן? הכול אמת, תקשיב. יש מצב, אתה אמרת שלא עשית סקס עם אשתך חודשיים, זה אמת. אמת, רומן. וזה משהו סודי של רומן, זה כאילו משהו אישי , רומן יודע. אני אמרתי לך... אני אמרתי לך...

רומן זה הסוד של אשתי.

יורם אני אמרתי לך...

סשה זה הסוד שלכם.

יורם אני אמרתי לך שאני לא חושד בך שעשית אונס. לא חושד בך.

סשה אין חשדות נגדך שאתה עשית משהו לילדה, אנסת אותה או משהו.

יורם לא חושד בך. אבל...

סשה ואתה עם העשרים אחוז האלה של סטייה, שאתה חושב שלא יחשבו אתה חייב לספר בכל מקרה.

יורם אבל כדי שבית משפט, בית משפט ידע שרומן אומר סליחה אימא. מונה דיסק 0:17:24

סשה בשביל שבית המשפט יבין שאתה מצטער בפני אימא, מצטער.

יורם אתה... (לא ברור) רומן, צריך להגיד הכול.

סשה אתה צריך לספר הכול.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני מבין.

סשה נו?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן עכשיו אני... כמה דקות.

יורם בסדר.

רומן לא יודע מה יהיה... אחרי כמה דקות, אני לא יודע מה אני אמרתי לך ואצל אלכס, לא יודע מה אני מדבר. אני פשוט צריך לחשוב כמה דקות.

סשה הוא מבקש לחשוב כמה דקות. מונה דיסק 0:18:18

רומן לחשוב.

יורם אתה רוצה שנצא?

רומן איך אתה...

יורם אתה מעדיף שנצא, לחשוב? אני מוכן. אם אתה רוצה לחשוב שאנחנו פה, קח כמה דקות תחשוב.

סשה רק אל תכניס את עצמך בחזרה...

רומן אני הבנתי.

סשה למצב ש... אתה רוצה שאנחנו נצא ואתה תישאר כאן לחשוב לבד? אין לך בעיה עם זה?

יורם רומן. אני ואלכס יוצאים עכשיו. בסדר? תחשוב כמה דקות. כדי שזה יהיה הוגן, פאר. אתה יודע מה זה פאר? פאר?

סשה הוגן.

יורם הוגן.

סשה בשביל שזה יהיה הוגן.

יורם אני רוצה להיות איתך הוגן.

סשה אנחנו רוצים להיות הוגנים איתך.

רומן אני הבנתי.

סשה הוא הבין.

יורם הבין?

סשה כן.

רומן אני הבנתי.

יורם אנחנו יוצאים החוצה. יכנס לפה בן אדם...

רומן זה... אנחנו נצא...

סשה אנחנו נצא מפה, בן אדם אחר יכנס לפה. תחשוב בעצמך.

רומן לא, לא, אני פשוט... אני לא מדבר על זה, אני...

סשה אז למה אתה מתכוון?

רומן אני מתכוון...

סשה לא לזה אני מתכוון. לא מתכוון לזה.

רומן זה לא משנה לי אם תצאו או לא תצאו.

סשה זה לא חשוב תצאו או לא תצאו.

רומן אני פשוט צריך לחשוב. אני באמת צריך לחשוב. יש לי על מה לחשוב.

סשה רומן...

רומן סשה...

סשה אני באמת צריך לחשוב. יש לי על מה לחשוב.

יורם אז לא?

סשה לא, חכה רגע. הוא אומר זה לא חשוב נצא או לא נצא.

יורם אז תחשוב. אז רגע.

סשה תחשוב.

יורם תחשוב. (הפוגה בדיבור) רק תראה לך בבקשה, בבקשה. כשאתה חושב רק, אם סליחה אז זה תחשוב. לבית משפט סליחה, על זה תחשוב. זהו. סשה, תן לו זמן.

רומן לא חייבים לצאת.

יורם לא, אני הולך לשירותים, טוב, תן לו זמן.

סשה אני לא מדבר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן סליחה שאני, פשוט... (לא ברור, רעשים ברקע).

סשה מה?

רומן תסלח לי שאני התכופפתי ככה, פשוט, אני צריך... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אין בעיה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה מה לוחץ עליך?

רומן ... (לא ברור) אחד. אני לא יודע אם אתה תרשה או... ירשה.

סשה איזו בקשה?

רומן אפשר מהטלפון שלך, דרך הדיבורית, לשאול משהו את אשתי? אני רוצה לשאול אותה אם היא תחכה לי או לא. לא קשור איך היא בכלל... (לא ברור) על העניין הזה. אני מבין שאסור לי להתקשר.

סשה רומן... מונה דיסק 0:23:01

רומן דרך הדיבורית, שלא יחשבו שאני... מסתיר משהו או איזה מידע.

סשה אני עונה לך ישר על הבקשה שלך. בשלב מסוים אתה תקבל את זה. אתה תקבל את זה, אחרי המשפט. לא, לפני, לפני המשפט. אני מבטיח לך שאתה תקבל את זה. בלי שום קשר, אתה מקשיב לי טוב? בלי שום קשר אם אתה תספר מאה אחוז או שמונים. אם זה מעניין אותך. אני לא מתמקח איתך, אני אתן לך את האפשרות הזאת. או קי? מילה שלי. בלי שום קשר אם אתה תספר לנו הכול, מאה אחוז, או שתספר את השמונים אחוז שלך או כמה שם... שמונים ושלוש. זה, מה שאתה ביקשת עכשיו, אין לזה שום קשר לסיפור שלך. זה קשור ליחסים בין בני אדם.

רומן אני פשוט רוצה לדעת.

סשה מה? מונה דיסק 0:24:05

רומן לשאול את אשתי, אם היא תחכה לי או לא. זה חשוב לי.

סשה נו, אני הבנתי את הבקשה הזאת שלך. אני הבנתי. אתה אוהב אותה. אתה אוהב את אשתך? רומן? זה המקום שבו אפשר להוציא את הכול. אני רואה שאתה אוהב אותה. אני רואה. אני רואה שאתה אוהב אותה.

רומן (בוכה) אל תלחץ.

סשה אני לא לוחץ.

רומן (בוכה) זאת נקודה כואבת.

סשה אני מבין.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה)

סשה תספר, אם יש לך מה לספר. אני מוכן לשמוע אותך. מה לוחץ עליך? אה? (הפוגה בדיבור) מה לוחץ עליך?

רומן (בוכה)... (לא ברור) יש לה או לא.

סשה יש רק דרך אחת לגלות את זה. לספר את מה שאתה רוצה לספר.

רומן (בוכה) זה השקר לוחץ.

סשה השקר לוחץ על כל אחד. זה המאפיין שלו.

רומן לא, סשה.

סשה זה המאפיין של השקר.

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) מטרה, זה לוחץ עלי. אני מוכרח לשקר. לא משנה אם זה שקר גדול או קטן.

סשה למה אתה מוכרח לשקר?

רומן אני לא יודע.

סשה יש לך איזה התחייבות לשקר?

רומן לא, זה... אתה יודע, יש אנשים ש... הם קלפטומנים.

סשה נו. מונה דיסק 0:25:58

רומן ואצלי זאת קלפטומניה...

סשה שקרנים פתולוגיים?

רומן כן, שקרנים פתולוגיים.

סשה נו?

רומן והשקר הזה מוביל אותי לפעמים למקומות שאליהם שום דבר אחר לא מביא אנשים נורמאליים.

סשה למה אתה מתכוון? מונה דיסק 0:26:16

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אומר, אני אוהב את המשפחה שלי מאוד, אני מאמין בהם, אני אוהב אותם מאוד...

סשה אני מבין שזאת האמת. פה אתה לא משקר, כפי שאני מבין. (הפוגה בדיבור) נו? מה רע בזה?

(הפוגה בדיבור)

רומן אפשר לקבוע את המשפט כמה ימים לפני?

סשה לפני מה?

רומן לפני מה שנקבע בדין. אני... אם אני הבנתי נכון, אז השופט אמר שיש משפט בעשרים ותשע, זה ביום שישי...

סשה זה עוד לא יהיה המשפט שייתן את גזר הדין.

רומן אה. מונה דיסק 0:27:18

סשה זה רק משפט להארכת מעצר. את גזר בדין ייתן בית המשפט שיראה את כל התיק הזה. בינתיים רק משפט בעניין הארכת מעצר, זה מה שקורה.

רומן הבנתי.

סשה ומה אתה היית רוצה? (הפוגה בדיבור) אה? תסביר את עצמך, אולי אני... אני לא מבין.

רומן כל מה שאתה חושב נכון. כל מה שאתה חושב נכון. זה משחק שח. או שאתה מקבל... (לא ברור) או שאתה מקבל מט. כלומר, או שאתה שם או ששמים לך. (הפוגה בדיבור) אני לא רוצה לשים לכם... אני לא רוצה.

סשה שזה לא יטריד אותך.

רומן זה בזבוז זמן, סשה.

סשה אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלכם. אני רוצה...

רומן איך להסביר לך, זה קשה לי להסביר את זה.

סשה נו, תנסה.

רומן זה או מאה אחוז אמת, או שום אמת בכלל.

סשה כן, שמונים אחוז אמת זה לא אמת.

רומן שמונים אחוז אמת, אני מסכים איתך.

סשה אני מבין ששמונים אחוז של אמת זה לא אמת.

רומן שמונים אחוז זה לא...

יורם זה לא אומר, נכון.

רומן זה נכון, זה לא אומר. ואת העשרים אחוז האלה אני באמת לא רוצה להגיד. אני לא רוצה. סשה, אני אומר את האמת...

סשה תסביר לי רק למה.

רומן לא רוצה.

סשה לא רוצה לספר על העשרים אחוז האלה. אמרתי לו, תסביר לי למה.

רומן אני לא רוצה. מונה דיסק 0:29:11

סשה תסביר לנו למה.

יורם בוא, בוא נעשה ככה...

רומן אבל...

יורם תשמע, יש לנו... (לא ברור, לוחש) רומן, כי אני... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני יודע. אני יודע.

יורם יש אצלנו.

רומן ופשוט... אני רוצה... (לא ברור, רעשים ברקע) אמרתי ככה. שום דבר, איך יהיה.

יורם בוא אני אגיד לך משהו, אתה לא חייב לספר, אם אתה...

רומן אני יודע. יש הכול זה... מונה דיסק 0:29:32

יורם כן, לא, אבל, אבל רומן, אבל בוא תשמע. אתה, בגדול לא טוב לרומן. כי בית משפט מסתכל על רומן. עכשיו אני אומר ככה. יש דברים שלא טוב לרומן לספר, אל תספר. אבל יש דברים, אבל יש דברים...

רומן לפני הרבה זמן...

יורם כן, אבל...

רומן אחד סיפור הזה...

יורם אז בוא נזיז, מה מפריע, מה מפריע. מה מפריע לא נדבר. זה... נדבר רק דברים אחרים.

רומן זה... נדבר... כמו אני לא רוצה, מבין שאי אפשר, שכאילו ילדות הזה, סליחה, אני לא בכוונה.

יורם אז בוא נעשה ככה רומן. איפה רומן יכול להגיד אמת שלא רע לרומן, תגיד. איפה רומן... (הפוגה בדיבור) איפה רומן... לא יכול להגיד. לא...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם בדיוק. עכשיו בוא תשמע. יש שמונים אחוז של אמת. מה אני אומר? תשאיר עשר רומן לא יכול להגיד. עשר רומן לא יכול להגיד, בסדר. אבל תשעים אחוז אמת כן, הוא יכול. וזה בסדר. תשעים אחוז אמת. תשעים. אם אתה נתת שמונים, תלך עוד עשר, תשעים אחוז אמת.

רומן זה משהו...

יורם מה?

רומן זה משהו אחר.

יורם מה?

רומן אני לא... כלום לא מדבר. במשפט תביא לי עורך דין, אני לא אדבר.

יורם אתה... אתה, חשוב לך שאימא של ילדה תראה אותך אומר סליחה? חשוב לך? כן? מה רומן? חשוב לך? אז תגיד, תן לנו עוד עשר אחוז.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן טוב, אני יודע מה... סשה... מונה דיסק 0:32:04

סשה מה?

רומן ... (לא ברור) אני יודע שאני אצטער על זה.

סשה אני יודע שאני אצטער על זה.

רומן אני יודע את זה. אבל הוא אמר לי...

סשה על העשרים אחוז האלה שאתה רוצה לספר?

רומן אני אומר שאני יודע שאני אצטער על זה.

סשה אני אצטער על זה.

רומן אני מבין טוב מאוד מה...

סשה אני מבין את זה מצוין.

רומן אבל לא.

סשה אבל לא.

(הפוגה בדיבור)

רומן סליחה.

סשה רומן, אני יכול לשאול אותך שאלה?

רומן כן, סשה.

סשה אני יכול לשאול אותך שאלה אני שואל אותו. העשרים אחוז האלה, שאתה לא רוצה לספר, קשורים לחיים הפרטיים שלך? (הפוגה בדיבור) העשרים אחוז האלה שאתה לא רוצה לספר, קשורים לחיים האישיים שלך? (מתרגם) אני יודע את זה. אני מבין את זה. אני מבין את זה. רומן, תקשיב. רומן, תסתכל עלי. פשוט תספר.

רומן לא. (מונה דיסק 0:33:11)

סשה פשוט תספר.

רומן אני לא יכול, אני הרי הסברתי. הנה קו הגבול, הנה, אני הגעתי. אני מבין שלא לספר...

סשה רומן, תקשיב לי...

רומן אני מבין ש... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אני מבין ש... אם אני לא עובר את הקו עכשיו, זה לא יראה אמת, לא, זה לא יראה... שאני מביע חרטה.

יורם כן. (מונה דיסק 0:33:29)

סשה אנחנו לא עוסקים בספורט עכשיו רומן, תסתכל עליי, תקשיב לי. אני רוצה להסביר לך בשביל שאתה תבין.

רומן אני מבין.

סשה תבין. עכשיו אני מדבר איתך בלי שום קשר לאם עשית או לא עשית. אני לא מדבר על זה עכשיו. אחרי שעשית, עכשיו יושבים פה שלושה אנשים, שלושה ראשים, שלושה לבבות. או קי? יש דברים... יושבים פה שלושה אנשים, שלוש ראשים, שלושה לבבות. או קי? (מתרגם) אם יש לך משהו שחוסם אותך. או קי. תוציא את זה, תשים את זה על השולחן וזה ילך.

רומן לא.

סשה תוציא, תשים על השולחן וזה יעזוב אותך.

רומן וזה הלך, אבל אני...

סשה למה? זה משהו מפחיד? זה משהו מפחיד? או שזה משהו מביש? אה? תסביר לנו רומן, יהיה לך הרבה יותר טוב אחר כך. אני אפילו לא מדבר על בית המשפט עכשיו. תוציא את זה, תרגיש יותר טוב, אני אפילו לא מדבר עכשיו על המשפט. (מתרגם) מה זה?

רומן (בוכה) לא. לא. איך יהיה... שיהיה, רק ש... אני לא יכול סשה. (מונה דיסק 0:34:37)

סשה למה, תסביר, אולי... תסביר. תנסה להסביר למה אתה לא יכול. רומן, תנסה להסביר למה אתה לא יכול. הוא אומר אני לא יכול.

יורם אתה מוכן לתת לי לעזור לך, לשחרר את זה?

סשה אתה רוצה שאנחנו נעזור לך להשתחרר מזה? להוציא את זה?

רומן (בוכה)

יורם זה קשור ב... אה, במשפחה שלך, באישה שלך?

סשה זה קשור לאשתך?

רומן (בוכה) לא. זה קשור לחיים הפרטיים שלי.

סשה זה קשור לחיים האישיים שלי.

רומן לפני...

סשה לפני החתונה?

רומן לפני החתונה.

סשה לפני חתונה.

רומן עד חתונה.

סשה עד לפני חתונה. (הפוגה בדיבור) אם אתה חושב, רומן, שדברים מסוימים, שנכללים בעשרים אחוז האלה שאתה לא יכול לספר. שמשהו יכול להפתיע אותנו או להגעיל אותנו או משהו כזה, או משהו, אתה טועה. אנחנו ראינו הרבה דברים בחיים שלנו.

רומן אני יודע. מונה דיסק 0:35:53

סשה מה אנחנו גבר לא ראינו.

רומן זה עוד יותר גרוע מ...

סשה (רוסית) יכול להיות, אני לא יודע מה בדיוק אתה רוצה לספר אבל, יכול להיות. כי אנחנו ראינו כל מיני דברים. (מתרגם לעברית) הוא אומר אני יודע שאתם ראיתם דברים יותר גרועים מאשר אני מתכוון אליהם בעשרים אחוז האלה. אמרתי לו, אם אתה חושב שמה שיש לך בתוך העשרים אחוז, יכול להבהיל אותנו או להגעיל אותנו, שזה לא יעצור אותך.

רומן ... (לא ברור) זה... קשור לחיים שלי, עם הפחדים שלי ועם הבושה שלי. אתה מבין, ועם הבושה שלי.

סשה זה קשור לבושה שלי ולפחדים שלי. רומן...

רומן זה דברים...

סשה קרה לך משהו מתישהו?

רומן אצלי, אצלי זה סיפור הרבה... איך זה... הוא אצלי כאן כבר הרבה זמן.

סשה זה יושב אצלי כבר הרבה זמן. מהילדות שלך?

רומן כן.

סשה מהילדות שלו. רומן.

רומן ההורים לא היו קשורים לזה... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה ההורים שלי בכלל לא קשורים, הם גם לא ידעו. קרה לך משהו? מישהו עשה לך משהו? אל תתבייש. גם את זה אנחנו לא פוגשים בפעם הראשונה.

רומן אתה מבין, בושה וכלימה.

סשה בושה וחרפה.

רומן ... (לא ברור)

סשה במה... במה שיש לך לספר? או קי, אני מבין את זה.

יורם ההרגשה הזאת כאילו משהו מפחד איתו, זה מה שגרם לו...

סשה זה מילדות.

יורם זה מה שגרם לו להרוג את הילדה? מונה דיסק 0:37:20

סשה השאלה היא כזאת. הדבר הזה... מה שנכלל בעשרים אחוז האלה, זה מה שהיה הסיבה לכך שאתה הרגת את הילדה הזאת?

רומן לא.

סשה לא. (הפוגה בדיבור) אז איך זה קשור לזה?

רומן פשוט... איך להסביר לך...

סשה שאלתי אז איך זה קשור לזה.

רומן אפילו... קשה לי להסביר, לא בעברית, אפילו ברוסית קשה לי להסביר את זה.

סשה תנסה, תנסה. אני אבין הכול. הוא אומר, לא שבעברית, אפילו ברוסית קשה לי להסביר את זה. אמרתי תשתדל, אני אבין.

יורם לא, אבל אם, זה דבר שקשור... זאת אומרת זה מה שאתה אומר עכשיו שמה שאתה סוחב איתך, תרגם אותי...

סשה זה יוצא ככה שמה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה סוחב איתך במשך החיים.

יורם השפיע עליך.

סשה השפיע עליך.

רומן מאוד חזק.

סשה חזק מאוד.

רומן וקצת ממה שהיה שם בשירותים...

סשה וקצת ממה שקרה בשירותים.

רומן יצא ממני.

סשה זה יצא ממני... מונה דיסק 0:38:24

רומן מאצלי... איך?

סשה יצא ממך?

רומן יצא ממני.

(הפוגה בדיבור)

סשה בגלל זה? בגלל זה. אז תגיד מה זה. רומן.

רומן סשה, כבר מאה אחוז יש...

סשה לא תשעים.

רומן לא, לא, לא. סשה.

יורם מה? לא הבנתי.

סשה הוא אומר יש לכם כבר תשעים אחוז. לא. כאילו לא, הוא לא רוצה לספר. רומן...

רומן שיהיה כמו שזה עכשיו.

סשה אתה רוצה להגיד לי באוזן?

רומן לא.

סשה אני לא אספר את זה לאף אחד.

רומן אתה רוצה... עכשיו... כמו עכשיו יהיה.

יורם נכון.

רומן לא יכול הכול. יהיה עכשיו, יהיה ככה.

(הפוגה בדיבור)

יורם בסדר, אני יודע שאתה אומר אמת רומן. אני יודע.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה) אם אתם... (לא ברור)

סשה מה? מה? אם מה?

רומן (בוכה) אם אשתי עם הבן שלי תעזוב אותי, אין לי סיבה לחיות.

סשה אם אשתי והילד יעזבו אותי, אין לי בשביל למה לחיות. מונה דיסק 0:39:45

רומן זה למה אני לא רוצה לספר על העשר אחוז האלה. כי זה בכל מקרה יעלה אחר כך. אפילו אם עכשיו זה... (לא ברור) את זה, זה יעלה אחר כך.

סשה בגלל זה אני לא רוצה לספר על העשר אחוז האלה כי זה יצוץ אחר כך. גם אם זה עכשיו בינינו, שלושתנו לבד.

רומן ואז אשתי תעזוב אותי, ביחד עם הבן.

סשה ואז אשתי תעזוב, ותיקח את הילד.

רומן אני לא רוצה לאבד אותה.

סשה ואני לא רוצה לאבד אותם.

רומן סליחה אבל...

יורם בסדר.

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא, בסדר, רומן. בסדר, אני לא רוצה עכשיו לדבר על העשרים אחוז, לא על התשעים אחוז... לא על העשרה אחוז. על התשעים. אני רוצה לדבר על התשעים שנתת לנו, בסדר? אפשר?

רומן הוא רוצה לדבר על התשעים אחוז האלה?

סשה על התשעים אחוז האלה, כן.

יורם בסדר? זה בסדר רומן?

רומן כן, אבל יותר טוב עם שמונים.

יורם בסדר. (הפוגה בדיבור) רומן זה שמשיהו, תקשיב, אתה תראה את זה, זה מצב שאתה... בן אדם רואה, אומר רומן מבקש סליחה. כשיצאת משירותים, זה השירותים. תגיד לי איך היה?

רומן אני לא אגיד לו. מונה דיסק 0:41:11

יורם מה?

סשה אני לא אגיד לו.

יורם אה, הוא אומר לי שהוא לא יגיד לי? אה, או קי, זה לא? זה בעשרים אחוז?

רומן יש עוד משהו בעשרים אחוז. אה ב... יש עוד משהו עם עשרים אחוז.

יורם איזה?

רומן אני לא רוצה לדבר בכלל, אתה מבין, אני לא רוצה לדבר...

יורם אתה לא...

סשה אני לא...

יורם לדבר.

רומן לא רוצה. אני לא רוצה. אני לא רוצה.

יורם בסדר. בסדר, אתה לא רוצה לדבר...

רומן אני יודע מה אני עושה. בעיה. נותן לך בעיה, אי אפשר לעשות ככה, אני יודע זה. אני יודע. אבל...

סשה אתה מדבר על הרצח שלך, על הרצח הזה או על מה שקרה אחר כך?

רומן לא. אני אומר שאני ביצעתי באמת פשע חמור ו...

סשה אני יודע שביצעתי עבירה קשה מאוד.

רומן אני לא יכול, איך להגיד את זה, אני לא יכול לתת מאה אחוז.

סשה ואני לא יכול לתת מאה אחוז. מונה דיסק 0:42:08

רומן זה מאה אחוז, ואם אני לא אומר משהו קטן, זה כבר לא מאה.

סשה נכון, נכון. אתה מבין את זה.

רומן זה כבר לא נחשב. זה למה... עדיף שיהיה מה שיהיה. כמו שזה עכשיו.

סשה אתה בעצמך אמרת לי שזה מאה אחוז וזה... שמונים אחוז לא יודע זה, זה לא מתקבל...

רומן זה, יש מאה אחוז, אז זה... תשמע, זה קצת, מה אני לא מדבר, זה מאה אחוז. מזה, זה לא יהיה... איך להגיד, כלומר, הקצת שאני לא מספר, זה לא נחשב כמו הודאה גלויה...

סשה אני מבין שבגלל הקצת הזה שאני לא מספר, זה לא ייחשב כהודאה...

רומן בגלל זה...

יורם לא, לא.

רומן בגלל זה אני...

יורם רומן, לא. רומן, לא.

סשה אנחנו לא מתעסקים בזה עכשיו. לא, רומן.

יורם יש דברים, אני מקבל, אתה לא רוצה לדבר עליהם, זה בסדר. אבל אם אתה אומר על כל השמונים אחוז שזה אמת, תשעים אחוז אמת, זה בסדר. בוא נלך על זה. ובוא נדבר על זה. תגיד, אמת אחת, אחת. אחד אמיתית.

רומן אבל אני עושה זה.

יורם למה?

רומן מה למה אני עושה זה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן זה... אצלי בפנים היה. זאת הבושה שלי. בפנים כאילו... לא, לא... זה לא מה אני עכשיו אומר, זה לא לפרוטוקול.

סשה נו, בסדר.

רומן זה... לא בשביל הפרוטוקול, לא בשביל השופטים, לא בשביל אף אחד. זה מה שבינינו שלושתנו, שזה גם יישאר.

סשה הוא רוצה שזה יישאר בינינו.

רומן זה כמו... אני אפילו הלכתי להוכיח את הכוח שלי, למרות שאני יודע טוב מאוד שאני... יותר חזק מהילדים בבית ספר הזה, אבל... אני לא יודע, אם זה המילה והכוח, כאילו הנה, תקבלו.

סשה זה משהו כמו, אני יודע שאני יותר חזק מהילדים האלה בבית ספר, אבל אני מתרגם את זה כ... קנאה, והכעס כדי להוכיח ל-קחו... תקבלו.

רומן זה קשה.

סשה זה קשה. מונה דיסק 0:44:57

רומן זה מאוד קשה.

סשה זה קשה מאוד.

רומן קשה מאוד. זה... תתרגם אותי,... (לא ברור) לדעת למה, כי זה באמת...

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן זאת אותה הבושה שמוסיפה הכול וכאילו... מתי שאני שוחה במים, זה כמו מטען על הצוואר ואני... כאילו, זה כמו שאני במים, זה מטען שלוחץ עלי ככה.

סשה זה... (לא ברור, מדברים יחד) כאילו שאני נמצא במים, קשור אלי איזשהו משקל שמושך אותי למטה. נו? תספר לנו על זה.

רומן עם מי אני התחלתי להשוות את עצמי? עם ילדות?

סשה עם מי התחלתי להשוות את עצמי? עם הילדה?

רומן הילדה, היא... היא... (לא ברור, ממלמל).

יורם רגע, רגע.

סשה פה משהו... נו, דבר.

רומן אני לא רוצה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

(דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

סשה אז מה אתה אומר?

רומן כלומר, זה בסדר, אתה יודע, להשוות את עצמי עם מישהו ששווה לי. וזה...

סשה ניחא הייתי משווה את עצמי עם מישהו שהוא...

רומן מישהו שהוא מבוגר יותר מי ש...

סשה מישהו גדול יותר ממני בגיל, או שהוא שווה לי בכוח.

רומן זה קרה כבר הרבה פעמים מתי שאני... עם שווים לי, או עם אנשים שיותר חזקים ממני.

סשה היה הרבה פעם שאני השוויתי את עצמי מול אנשים גדולים... גדולים ממני או חזקים ממני. או ששווים לי בכוח גם.

רומן וכאן...

סשה ופה הילדה. מונה דיסק 0:47:09

רומן ופה הילדה, ופה הילדה שבכלל לא יכלה... להתנגד לי בשום דרך.

סשה ופה ילדה שבכלל לא הייתה יכולה... ממש לא הייתה יכולה להתנגד לי.

יורם רומן, בעיתון היה כתוב שבהתחלה דיברנו על סיגריה...

רומן בעיתון אומרים שאני מעשן?

סשה בעיתון היה כתוב שהיא ביקשה ממך סיגריה.

יורם הילדה הקטנה.

רומן לא.

סשה מה?

רומן לא. זה לא יכול להיות. אני לא אמרתי לעיתון בכלל לא דיברתי עם העיתון.

סשה לא יכול להיות דבר כזה, בכלל לא דיברתי עם עיתונאים.

יורם משיהו אמר לעיתונאים, ביקשה ממך סיגריה הילדה.

רומן ילדה אצלי כלום מדבר.

יורם לא אמרה לו כלום?

רומן היא... להעליב, להעליב העליבו אותי. עוד משהו, כן, היה. אבל הילדה לא ביקשה ממני סיגריות.

סשה הילדה לא ביקשה ממני סיגריה, לקלל אותי, קיללו אותי.

רומן למה, אני אומר...

סשה אבל הילדה לא ביקשה סיגריה.

יורם רגע, רומן, להבין משהו, חשוב, שנייה...

רומן אני אומר, למה, בגלל ש... על הסיגריה, מתי שהיה הוידיאו, מתי... סליחה אני...

יורם בסדר,בסדר.

רומן אני, מתי שהתחיל השחזור הזה, אני... שאלו אותי, מה היא אמרה לך, אני אומר, או שהיא ביקשה ממני סיגריה, או שהיא...

סשה כשהיה שחזור, פנו אליי, שאלו איך... היא פנתה אלי, אני אומר, אולי ביקשה ממני סיגריה.

רומן היו שם... אני אחרי זה אמרתי שהיא קיללה אותי.

סשה אמרתי אחר כך שהיא קיללה אותי.

רומן זה שכל זה הטריף אותי. אני...

סשה רומן, אפשר לשאול שאלה? מה היא עוד... (לא ברור) היא באמת קיללה אותך?

רומן כן. מונה דיסק 0:48:43

סשה היא באמת קיללה אותך.

יורם מה הוא אומר?

סשה כן.

רומן לא.

סשה לא.

יורם נו?

סשה את מי?

רומן את אשתי.

סשה את אשתי. ולמה? למה אני שואל.

רומן למה, מה זה למה?

סשה אני שואל אותך, אתה היית שם, לא אני.

רומן הייתה לי טבעת, טבעת נישואין. והיא הייתה על היד הלא נכונה.

סשה הייתה לי טבעת. ואני נושא אותה על האצבע, על יד לא נכונה.

רומן את הטבעת, איך שהגעתי הביתה, ישר החבאתי, שטפתי.

סשה את הטבעת, כשהגעתי הביתה, ישר החבאתי אותו ולפני זה שטפתי אותו. אז זאת הטבעת, טבעת זה טבעת.

יורם מה שטפת? היה עליה דם?

רומן היה קצת דם.

סשה כן, היה קצת דם.

רומן אני שטפתי אותה במים כשאני הלכתי להתקלח.

סשה כשהלכתי לשטוף את עצמי.

רומן אני ראיתי על הטבעת קצת דם.

סשה ראיתי קצת דם עם הטבעת.

רומן אני צחצחתי אותה עם מברשת שיניים.

סשה אני צחצחתי אותו עם מברשת שיניים.

יורם איפה שמת את הטבעת?

רומן בבית.

יורם איפה בבית? אני מחפש.

רומן היא אצלי בבית בתוך קופסת התכשיטים. אני...

סשה בקופסת תכשיטים.

רומן אני גלגלתי אותה בכיס ו...

סשה אני שפשפתי אותה בכיס וזרקתי לשם.

רומן כאילו היא הייתה שם מזמן.

סשה כאילו שהיא מזמן, הטבעת שמה.

יורם עם מה ניקית את הטבעת?

רומן מה?

סשה מה?

יורם איך הוא ניקה את הטבעת?

סשה מברשת שיניים הוא אמר.

יורם איך ניקית את הטבעת?

סשה איך ניקית אותה? את הטבעת, איך ניקית?

רומן עם מברשת שיניים.

סשה עם מברשת שיניים.

רומן וזה... סבון. אה... סבון, סבון.

יורם סבון?

רומן כן.

יורם כן. תגיד לי, איפה זה, בבית הטבעת?

רומן כן.

יורם יכול להיות שנמצא עליה עוד דם?

רומן אני... את הדברים שלי לא צחצחתי ככה, כמו שצחצחתי את הטבעת.

סשה אני לא צחצחתי את הדברים שלי כמו שצחצחתי את הטבעת. בטוח שלא תמצאו שם שום דבר.

רומן בשבילי, כל מה שקשור עם החתונה שלנו, זה קדוש.

סשה כל מה שקשור לחתונה שלי, זה קדוש בשבילי.

(הפוגה בדיבור)

יורם איפה הוא התחתן?

סשה איפה התחתנת?

רומן אנחנו התחתנו ב... מונה דיסק 0:51:11 - מונה דיסק 0:51:14

יורם איפה? איך יש, רבנות? מה?

רומן שנייה, שנייה, שנייה. אבל אנחנו, אני לא נוסע, אישה שלי היא הייתה, נוסע... בסרביה ושמה עושה לא חוזה, אה, כמו חוזה.

סשה חוזה נישואים.

רומן נישואים. מה היא ואני ביחד, כל זה...

סשה חתמתם על חוזה נישואים?

רומן כן, כתבנו חוזה נישואים, אחר כך חתמו על זה עם חותמת ו...

סשה זה חתונה אזרחית.

יורם חתונה אזרחית, בסדר.

רומן היא הולך בחזרה ו...

יורם זה כמו חתונה, בישראל זה חתונה. החוק אומר חתונה.

רומן כן. זה היה ב... איך קוראים לזה? זה היה...

יורם איפה? בבלגרד?

רומן לא, בסרביה, איפה בסרביה.

יורם זאגרב?

רומן סרביה...

סשה קרואטיה זאגרב.

יורם קרואטיה.

רומן איך... סובוטיצה.

יורם סובוטיצה.

רומן זה היה שם. שלוש שנים עם אשתי היה לי. זה היה בשבע עשרה בדצמבר.

סשה שלוש שנים עם אשתי. זה היה בשבע עשרה... מונה דיסק 0:52:21

רומן בשבע עשרה בדצמבר היה שלוש שנים.

סשה בשבע עשרה בדצמבר היו שלוש שנים מאז שאנחנו ביחד.

רומן ובחמש עשרה באפריל אנחנו חגגנו את החתונה.

סשה ובחמש עשרה באפריל, הייתה לנו חתונה.

רומן ב... (לא ברור).

סשה ... (לא ברור)

רומן בעולם. (הפוגה בדיבור) בגלל זה אשתי...

סשה בגלל זה אשתי.

רומן זה דבר מאוד קדוש.

סשה זה קדוש בשבילי.

רומן אני... אני מוכן לתת בשבילה את החיים שלי. זה אני...

סשה ואני... (לא ברור, מדברים יחד) בשבילה וגם בשביל הילד.

יורם רואים, אוהב אותה.

סשה כן. אנחנו רואים שאתה אוהב אותה. רואים.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה) אני לא רציתי להרוג אותה, את הילדה הזאת.

סשה לא רציתי להרוג את הילדה. מונה דיסק 0:53:13

רומן מה אני עשיתי... מה שאני עשיתי, אני צריך לחיות עם זה.

סשה אבל מה שאני עשיתי, עלי לחיות עם זה.

רומן כלומר, מה שאני אומר עכשיו, זה אני פשוט מוציא. אבל בכל זאת, זה שאני הרגתי... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה מה שאני עכשיו מדבר אני פשוט מוציא את זה. אבל העובדה שהרגתי, זה בכל מקרה יישאר בתוכי.

יורם עכשיו... כל החיים הלכת... הלך עם טבעת, סשה?

סשה אתה כל החיים הלכת עם הטבעת?

רומן רק אחרי החתונה.

סשה רק אחרי החתונה.

יורם לא, אחרי החתונה, היית כל הזמן עם טבעת?

סשה אתה כל הזמן היית עם הטבעת, אחרי החתונה, ועבדת עם הטבעת?

רומן כן.

סשה כן, גם עבד עם הטבעת.

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן... הוא הוריד אותה אחרי הזה? זהו? לא שם אותה יותר?

סשה מאז שאתה הורדת את הטבעת, אתה לא שמת אותה יותר? מאז שניקית, הורדת, החבאת בקופסת תכשיטים? אתה לא שמת אותה יותר?

רומן כמה פעמים שמתי.

סשה אה, פעמיים שמתי.

רומן כי... כי זה לקחו. עצרו אותי.

סשה כי אחר כך עצרו אותי.

רומן אני ואשתי יצאנו לטייל, עם הילד.

סשה יצאנו לפני זה עם אשתי לטייל. אז בגלל זה שמת את הטבעת? אז שמתי את הטבעת.

יורם אה, אז הוא שם את הטבעת בצד?

סשה לא, הוא שם את הטבעת על היד.

יורם אה. כשהוא יצא לטייל. אבל ככה הוא הוריד אותה, הוריד אותה?

סשה הוא אומר אחרי שהורדתי את זה, פעמיים שמתי על עצמי את הטבעת, פעם פעמיים.

יורם ומתי הוא השאיר אותה שם? כאילו למה...

סשה ובפעם האחרונה שאתה הורדת ושמת בקופסת התכשיטים, מתי זה היה?

רומן זה היה... יום ראשון.

סשה ביום ראשון. מונה דיסק 0:55:09

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן, אנחנו מדברים עכשיו על שמונים אחוז. ולא על התשעים, או קי. אנחנו צריכים לדבר על זה עכשיו. אני רוצה שרומן עכשיו יבוא יגיד לי, יורם, בוא אנחנו עושים, אנחנו מביאים...

רומן הוא רוצה...

יורם שנייה.

רומן הוא רוצה שאני...

סשה שאתה תגיד לנו עכשיו, בואו, אני אראה לכם את הכול.

יורם ורומן מביא אותנו... לא, לא ייסע, בלי לנסוע.

סשה בלי נסיעה.

יורם אנחנו נשלח... אנחנו נישאר פה ונשלח אנשים.

סשה אנחנו נשב פה ואנחנו נשלח לשם אנשים, רק למקום הנכון.

רומן בשביל מה?

סשה הוא שואל למה אתה מתכוון.

יורם לתת לנו עוד משהו.

סשה בשביל לתת לנו עוד משהו.

יורם שנדע שרומן...

סשה שאנחנו נדע שאתה מדבר אמת.

רומן מה אתם רוצים?

סשה מה אתם רוצים לדעת. מונה דיסק 0:56:09

יורם אני רוצה לדעת באמת, אם אתה יכול להגיד לי, איפה המכנסיים. זה שמונים אחוז. לא על התא שירותים.

(הפוגה בדיבור)

רומן אין. אני אומר, אני... (לא ברור). אתם יודע מה אני הרבה פעמים הלך... לא רק לך, אני, גם לך אבל...

סשה אתה לא הבנת.

רומן אני צריך בקשה. מצאתי שלי מכנסיים.

סשה איך? איך? לא הבנתי.

רומן אני ביקשתי הרבה פעמים למצוא את המכנסיים שלי.

סשה אני כבר הרבה פעמים ביקשתי למצוא את המכנסיים שלי.

רומן ואני ידעתי טוב מאוד שאף אחד לא הולך לחפש אותם. מונה דיסק 0:57:01

סשה אבל אני ידעתי שאף אחד לא יחפש אותם.

רומן את הנעליים אני גם זרקתי לשקית האלה...

סשה גם את הנעליים זרקתי, לאן? לשקית?

רומן לשקית.

סשה לשקית, אבל בשקית נפרדת.

רומן אצלי היה שקית איפה המכנסיים, זה לבד, איפה נעליים זה לבד. קשור... עשיתי קשר.

סשה קשרתי את זה.

רומן ידיים לעשות ככה. וזרקתי את זה לפח אחר.

סשה וזרקתי לפח אחר.

יורם איזה נעל זאת הייתה?

סשה איזה נעליים זה היה?

(הפוגה בדיבור)

רומן זה היה חצי נעל ספורט.

סשה זה היה נעל ספורט, חצי.

רומן זה כמו ספורט, אבל זה לא ספורט.

סשה כמו ספורט אבל לא ספורט. לא נעל ספורט.

רומן לנעל ספורט יש ציור אחר על הסוליה.

סשה בסוליה של נעל ספורט ציור אחר.

יורם זה לא ספורט?

רומן זה כמו ספורט, אבל זה לא ספורט. זה נעלי ספורט, אבל זה לא נעלי ספורט.

סשה זה כמו נעל ספורט, אבל זה לא נעל ספורט.

רומן אני חשבתי שאף אחד לא יחפש.

סשה ידעתי שאף אחד לא יחפש.

רומן זה למה אני זרקתי לקונטיינר.

סשה בגלל זה זרקתי לתוך פח זבל, הכחולה. מונה דיסק 0:58:18

רומן אם... כי ממקום אחד לוקחים דבר אחד, וממקום אחר לוקחים משהו אחר.

סשה בגלל שממקום אחד רכב אחד לוקח, ממקום אחר רכב אחר לוקח.

רומן מתי הולך ל... איפה זבל, אחד באוטו נוסעים, בשני אוטו פה. כלומר, הרכבים...

סשה שרכב אחד בשפיכה.

רומן אין דבר כזה שהם שופכים הכול ביחד. אם אתם תלכו...

סשה איפה שזורקים את כל זה.

רומן כן, אז אתם ישר תמצאו את זה מאה אחוז.

סשה אם תלכו למזבלה, תמצאו את זה שם במאה אחוז.

רומן פשוט עכשיו...

יורם באיזה צבע שקית?

רומן לבן.

יורם לבן? שתיהן?

רומן אה... כן, שתיים. לבן שחור.

יורם מה לבן?

רומן לבן זה מכנסיים שם, שחור נעליים.

יורם שחור נעליים. צבע של הנעליים, איזה צבע?

רומן חום... התה הזה.

יורם כמו תה, כמו התה?

סשה כן. כל אלה זמש.

יורם מה זה, איזה צבע היית מגדיר את זה?

סשה זה חום כהה.

רומן איך אומרים עור?

סשה שחור... חום כהה.

רומן חום כהה, זה... לא עור אמיתי.

סשה עור הפוך?

רומן לא, לא זמש, זה מלאכותי.

סשה זה עור מלאכותי, זה כמו סקי, לא, לא עור אמיתי.

רומן לא... הנה, יש לי נעליים, אלה שעלי, זה עור אמיתי. וזה לא. כלומר...

סשה הנעליים שלי פה זה עור אמיתי, וזה היה עור לא אמיתי.

(הפוגה בדיבור)

רומן וזה ייחשב לי כ...

יורם על הנעליים היה דם?

רומן מה?

יורם על הנעליים היה דם?

סשה על ה... על הנעליים היה דם? מונה דיסק 1:00:01

רומן כן.

סשה על איזה...

קובץ שני:

סשה על איזה מהנעליים האלה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן היה קצת דם כאן.

סשה נעליים קצת... (לא ברור).

רומן יש שם ככה, קצת יותר, עד האמצע זה הגיע, לא הרבה.

סשה לא היה הרבה אבל הכיסוי שלי בדם היה קצת יותר מנעל.

רומן ועל זה היה פחות.

סשה וכאן היה קצת פחות. טיפות בודדות או התזה?

רומן גם ככה וגם ככה.

סשה התזה או טיפות נפרדות, הוא אומר גם וגם.

יורם זה נעל שאתה הולך איתה הביתה?

סשה עם הנעליים האלה הלכת הביתה?

רומן לא.

סשה לא.

יורם רק בעבודה?

רומן רק.

יורם בעבודה?

סשה במה הבאת את הנעליים האלה הביתה?

רומן בשקית.

סשה במה הבאת את זה הביתה.

רומן בשקית אבל אני לא הבאתי הביתה.

סשה אה, או קי. בשקית... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני זרקתי אותם באותו היום.

סשה באותו יום זרקתי.

יורם בדרך?

רומן כן.

סשה מתי שהלכת או...

רומן כן, בדרך הביתה. כי אני ידעתי שאני אזרוק את המכנסיים בבית, אני בכלל לא חשבתי, האמת, שאתם תוכלו לקחת... פשוט, מתי שאני ראיתי שאתם נגעתם בדברים שלי, אני הייתי מופתע. אני בהתחלה, כשעשיתי את זה, אני אפילו לא חשבתי שאני השארתי את המכנסיים, את זה... אני אפילו לא חשבתי על זה.

סשה כשראיתי... כשאתם לא נגעתם בדברים שלי אני ממש הופתעתי.

רומן ומתי שאני הבאתי וראיתי שהכול במקום, אני הייתי...

סשה אתה הגעת, מתי למחרת?

רומן כן. לא... ביום שישי אני הגעתי.

סשה כשהגעתי ביום שישי, ראיתי שהכול במקום.

רומן כי ביום חמישי הייתה משטרה ולא נתנו לי להיכנס, אני הייתי צריך...

סשה כי ביום חמישי ראיתי שם משטרה ולא נתנה לי להיכנס. נו?

רומן אני הייתי בשוק ו ..

סשה אני הייתי בשוק.

רומן אני חשבתי שלקחו לי כבר הכול שם.

סשה הוא חשב שכבר מזמן החרימו את הדברים.

רומן ואני כבר יכול ללכת ישר עם הידיים...

סשה ואפשר כבר לתת את הידיים שלי.

יורם אבל הדברים שלו היה... הוא אמר הוא לקח אותם.

רומן הוא אמר.

יורם לא אבל... מתי, מתי זרקת את הדברים.

רומן את הנעליים אני... את הנעליים אני זרקתי...

סשה אתה עכשיו אמרת שאתה זרקת אותם...

רומן את הנעליים אני זרקתי ביום רביעי. מתי שאני...

סשה את הנעליים זרקתי... ביום רביעי או ביום חמישי?

רומן ביום רביעי. מתי שזה קרה.

סשה הנעליים זרקתי ביום רביעי. כשזה קרה.

רומן ואת המכנסיים אני זרקתי ביום שישי.

סשה ומכנסיים ביום שישי. גם יום שישי זה היה שם. מונה דיסק 1:02:30

רומן ואת זה... את זה גם שברתי.

סשה באיזה יום?

רומן רביעי.

סשה וגם להב הוא שבר ביום רביעי.

רומן את הלהב אני יודע שאתם לא תמצאו. למה? בגלל שלא צריך לעשות חזק. אני יודע מה אתם... אתם לא. אתם...

סשה אתם.

רומן אתם לא מצאתי סכין כזה. למה?

סשה אתם לא תמצאו.

רומן למה? אני עושה ככה זה מהר. שם לא צריך הרבה. ולחתוך. כלומר, זה קל מאוד לשבור אותו, הוא מאוד קל, זה בכוונה, הוא נשבר בקלות.

סשה הלהב הזאת נשבר בקלות ו... אתה... אתה שברת אותו או ש...

רומן כמובן ששברתי, סשה, מי... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה כמובן שאני זרקתי... שברתי אותו לפני שזרקתי.

יורם עכשיו בוא אמת אבל, רומן. חולצה. מה עם חולצה?

רומן עם מי... מכנסיים.

יורם חולצה הייתה עם מכנסיים? זרקת אותה?

רומן כן.

יורם זה לא אצלנו?

סשה מה שיש לנו זה לא החולצה הזאת?

רומן לא. שם אתם תמצאו אותה.

סשה יחד עם החולצה תמצאו את ה...

רומן הצבע...

סשה יחד עם המכנסיים.

רומן הצבע קצת יותר בהיר שם.

סשה הצבע קצת יותר בהיר מהמכנס.

יורם ... (לא ברור, רעשים ברקע) עבדת עד איזו שעה?

רומן עד חמש וחצי.

יורם ואז, אשתך, מה היה עם אשתך? מה קרה... מה אמרת לה? דיברת איתה, לא? דיברת עם אישה?

רומן מה?

סשה דיברת עם אשתך?

רומן לגבי זה...

סשה אה? לא?

רומן אני לא מביא כלום בכלל עם מישהו, לא... אני לא אמרתי לאף אחד שום דבר.

סשה לא אמרתי לאף אחד שום דבר.

יורם לא, לא. הוא לא הבין אותי. באותו יום, אישה באה לקחת אותך. אישה באה לקחת אותך כל הזמן מהעבודה?

סשה בדרך כלל אשתך באה לקחת אותך?

רומן או אשתי או חמי.

סשה בדרך כלל או אשתי או חמי לוקחים אותי.

יורם אז למה, מה הבדל?

רומן חמי לא יכול, הוא היה בחנות. ולקנות בשר והוא הולך בחזרה בארבע בערב. אצלו צריך ישן. כלומר, הוא היה צריך לישון. ו...

סשה הוא צריך לישון.

רומן ו... ואני החלטתי לא להעיר אותו. ואשתי לא יכולה לבוא בגלל הילד.

סשה אשתו לא יכלה לבוא בגלל הילד.

יורם ואם היא הייתה באה, איפה היית... (לא ברור, רעשים ברקע) את הדברים.

סשה ואם... מה, מה שאלת? אם היא הייתה באה, אז איך הוא היה זורק את הדברים? אם היא הייתה באה, איך היית זורק את הדברים?

רומן אני הייתי חוזר ביום למחרת.

סשה הייתי חוזר למחרת.

רומן ויכול להיות שהייתי לוקח אותם איתי.

סשה ואולי הייתי לוקח עם עצמי גם.

רומן כלומר, אני לא יודע מה הייתי עושה.

סשה אשתך לא מחטטת לך בדברים?

רומן לא, בדרך כלל...

סשה אשתי לא מחטטת בדברים.

רומן מתי שאני מגיע מהעבודה עם התיק, הוא יכול לעמוד סגור שלושה או ארבעה ימים, חמישה ימים, ואף אחד לא יפתח אותו עד שאני בעצמי לא אוציא...

סשה כאני חוזר מהעבודה עם התיק... זה התיק האדום כחול?

רומן כן.

סשה היא יכולה להיות סגורה ... התיק יכול להיות סגור חמישה, שלושה, ארבעה ימים, אף אחד לא פותח.

יורם כשאמרת לאשתך, כשסיפרת לאולגה שהילדה... שילדה מתה בשירותים...

רומן אני אמרתי לאשתי ש...

סשה מתי שאתה אמרת לאשתך שילדה מתה בשירותים.

רומן נו, נכון.

יורם וזה, כאילו אולגה לא שאלה אותך מאיפה אתה יודע?

סשה היא לא שאלה אותך מאיפה אתה יודע?

יורם לא שאלה אותך? כאילו, זה לא היה לה מוזר?

רומן אני לא יודע מוזר זה או לא, אבל... אני לא ככה אומר לו. אני אומר, ראובן התקשר ו... מדבר איזה בעיה היה בשירותים של ה... הילדה הזאת, אני לא יודע. היא... (לא ברור) ובעיות, או נפל, אני לא יודע.

יורם יושב על האסלה.

רומן כן. יושב לאסלה. ולמה... אשתי שאלה למה זה מדאיג אותי, אני אומר, אם במקרה זה על הקרמיקה.

סשה היא שאלה למה זה כל כך מטריד אותך.

רומן כלומר, אם... פתאום, איפה אני... איפה אני עובד. אצל...

סשה יהיה פתאום במקום שעבדתי שם.

רומן יהיו לי בעיות. אחר כך אני...

סשה יהיו לי בעיות...

רומן אשלם פיצויים.

סשה שאני אצטרך לשלם פיצויים. זה במקום ששמתי קרמיקה.

רומן ואשתי לא שמה לב.

סשה ואשתי לא שמה לב על הדברים האלה.

(הפוגה בדיבור)

יורם תגיד לי רומן, אם אני אחפש, איפה שעשית קרמיקה.

רומן אין שם כלום. (מונה דיסק 1:07:20)

סשה אין שם כלום.

רומן הם יכולים לפרק את כל המקלטים, אין שם כלום.

סשה אתם יכולים לפרק את כל המקלטים, אין שמה שום דבר.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אפילו לא חשבתי להחביא מתחת לקרמיקה.

סשה אני אפילו לא חשבתי להחביא את זה מתחת לקרמיקה. (הפוגה בדיבור) אחרי ש... אחרי שאתה עשית את כל זה, כמה עוד מטרים נשאר לך לשים?

רומן מטר... מטר.

סשה מטר? מטר וחצי?

רומן תראה, אצלי...

סשה שאלתי, אחרי שביצעת את זה, כמה שמת עוד.

רומן אני...

סשה הוא אומר, מטר, מטר וחצי.

רומן נשארו לי השירותים האחרונים, הרבעיים, לשים שם... ככה הולכות תשע קרמיקות, אבל שתיים מהן נחתכות. אחת אני שמתי. את זאת, נשאר לי רק לעשות מסביב.

סשה נשאר רק שירותים...

רומן וגם לשייף את זה עם הדיסק.

סשה יש תשע אריחים של קרמיקה לשים, ולחתוך קצת עם דיסק. (הפוגה בדיבור) רומן, מכל מה שסיפרת עכשיו. מה שעוד לא כיסינו, אמת? מה לא אמת? (הפוגה בדיבור) מכל מה שסיפרת עד עכשיו, מה לא נכון?

רומן ו... יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, אתם יכולים למדוד את זה לפי זמן, לא, לא יודע. אולי נשאר לי שם קצת קרמיקה, כלומר... לא, אולי עשיתי חצי מהשירותים, סיימתי, אני לא יודע.

סשה אולי נשאר קצת קרמיקה לחצי שירותים, אני לא זוכר, לא יודע.

רומן אני לא יודע, אפשר להוכיח את זה או לא.

סשה אני לא שואל אותך על זה.

רומן כל השאר אמת.

סשה אני לא שואל אותך על הקרמיקה.

רומן כל השאר אמת.

סשה כל השאר אמת.

רומן את המכנסיים ואת הנעליים אתם לא תמצאו. אני זרקתי אותם לפח. אם אתם...

סשה נעליים, מכנסיים אתם לא תמצאו, זרקתי אותם לזבל.

רומן רק אם אתם תהפכו את כל המזבלה... (לא ברור, רעשים ברקע) מונה דיסק 1:09:33

סשה רק אם לא תפתחו... כלומר, לא תפתחו את כל המזבלה.

רומן כלומר, ככה שורה...כלומר, אנשים מסודרים בשורה, ככה פותחים שקית אחר שקית ככה, לפתוח ולהסתכל.

סשה רק אם אתם תפרשו שורה של אנשים שיפתחו את כל המזבלה, של שק, שק, שק, שק, תפתחו ותבדקו, רק ככה אפשר... אפשר יהיה למצוא.

רומן גם את הלהב, בגלל ש... הוא היה שבור להרבה חתיכות ו...

סשה גם להב, כי הוא היה שבור להרבה חתיכות.

יורם תגיד רק איפה הלהב, אולי נמצא אותו. איפה זרקת אותו? איפה זרקת אותו? (הפוגה בדיבור) כן, בבקשה.

רומן זה אנחנו דיברנו. זה בית לחם, כן?

סשה כן. (מונה דיסק 1:10:29)

רומן זה בית לחם. זה הכביש, הולך למטה. פה יש חנייה. פה תחנת אוטובוס.

יורם כן.

רומן פה יש ככה.

יורם איפה משטרה?

רומן משטרה פה.

יורם או קי.

(הפוגה בדיבור)

סשה בוא נעשה את זה אחרת, בשביל... פשוט תכתוב, תכתוב ליד זה שמות, כמו שעשינו את זה בחקירות. אתה זוכר, כן? אתה כותב, כאן משטרה, כאן זה, כאן זה, כאן זה. כאן זרקתי. אני אתן לך דף נורמאלי, חכה.

יורם אתה עכשיו...

סשה ביקשתי ממנו שהוא יעשה סקיצה, בשביל זה אני אומר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם זה גם... איפה שזרק, הפחים, הפח, איפה זרק נעליים, איפה זרקת זה גם.

סשה ותכתוב ליד זה מה קשור למה. תכתוב את המקומות ומה שעשית שם, תכתוב, עם חץ.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן ... (לא ברור)

סשה תכתוב ברוסית. אנחנו... אני אתרגם את כל זה. אתה יודע אנגלית? (מונה דיסק 1:13:20)

רומן לא טוב. אם היה לי אנגלית טובה, אני הייתי גולש קצת באינטרנט, וככה... אני לא זוכר איך קוראים לרחוב הזה. כאן יש תחנת אוטובוס.

סשה תכתוב, תחנת אוטובוס.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה או קי. (מונה דיסק 1:13:52)

רומן זאת כניסה ל... (לא ברור).

(הפוגה בדיבור)

רומן כאן המשטרה, ו... (לא ברור, ממלמל).

(הפוגה בדיבור)

סשה תכתוב כאן שאתה באת משם לרחוב הזה.

רומן ברחוב הזה אני הולך, יש כאן כזה מעבר. יש שם פח בדיוק.

סשה תכתוב שזה בזה... בשם.

רומן בשביל מה כל זה?

סשה צריך, בשביל התרשים.

רומן בשביל מה כל זה, אני לא יכול להבין.

יורם אה?

סשה בשביל מה אתם צריכים את זה, אני לא מבין.

(הפוגה בדיבור)

סשה מה זה?

רומן נעליים.

סשה אה, נעליים.

(הפוגה בדיבור)

סשה מה זה? מכנסים?

רומן זאת לא חולצת כפתורים זה...

סשה גופייה?

רומן חולצה, חולצה, זה כמו החולצה שלי של "שטראוס" רק חולצה.

סשה באותו סגנון? עם שרוול ארוך?

רומן חולצה ארוכה.

יורם מה זה פה?

סשה מכנס ו...

יורם חולצה.

רומן חולצה. את הלהב נדמה לי שזרקתי איפשהו פה, בתחנה.

סשה תכתוב. תעשה חץ ותכתוב. (הפוגה בדיבור) הכיוון, כן.

רומן הכיוון כאן, איפשהו בסוף התחנה אני זרקתי את... (לא ברור) רק זה.

סשה פה הוא זרק את הידית.

יורם איפה זה? זה בית ספר זה? (מונה דיסק 1:16:13)

רומן כן, זה בית ספר, פה יש חנייה על המוטות.

יורם כן.

רומן אני אלך אבל לא עד הסוף, איפה...

סשה מכאן אתה זרקת?

רומן כלומר, הגעתי כמעט עד הסוף, אני... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה הגיע כמעט עד הסוף, ובכיוון הזה זרק.

רומן זרקתי אותו בזווית.

סשה ואיפה שברת את הלהב.

רומן את הלהב אני שברתי וחזרתי...

סשה אז איפה, איפה שברת את הלהב?

רומן בדרך.

סשה בדרך מאיפה לאיפה?

רומן אני הלכתי, אני הקהתי אותו,... (לא ברור) בידיים.

סשה את זה אני הבנתי.

רומן הלכתי מפה.

סשה מכאן הלך לפה אחרי זה.

רומן כן, ובידיים אני שברתי וזרקתי.

סשה כל שבירות הלהב היו בדרך או ליד הפח?

רומן לא, אני הלכתי ושברתי בדרך.

סשה כלומר כל השבירות האלה התרחשו בדרך לפה.

רומן כן, אבל אני לא זרקתי אותם.

סשה אבל לא... הוא לא זרק.

רומן אני הלכתי ושברתי.

סשה תוך כדי שהוא הלך הוא זרק חתיכה- חתיכה, אבל לא זרק.

רומן אני הולך... לא על הרצפה אני...

סשה והכול זרקת לפה?

רומן לזרוק... ויש שם פח, הוא אפילו היה פתוח, או שמישהו זרק שם משהו, או אני לא יודע מה. היו שם עלים בשקיות. אני זרקתי ככה חופן וזהו.

יורם איפה לפח?

רומן לפח.

סשה או קי. בסדר.

רומן הנה, כתבתי הכול.

סשה רק תכתוב שפה זה הלהב.... (לא ברור).

יורם כמה?... (לא ברור)

סשה ... (לא ברור)

יורם כן. או קי.

רומן אני לא יכול להבין בשביל מה זה?

סשה כי, מתי שחוקרים פשעים בדרגת חומרה כזאת, כל פרט צריך להסביר ולתאר ולצרף לתיק.

רומן אתם הייתם יכולים לכתוב שאני זרקתי את הסכין, זהו. זרקתי וזהו.

סשה נו, בסדר.

רומן אני נפטרתי מהראיות.

סשה בסדר, זה יירשם בפרוטוקול.

רומן ... (לא ברור) אפשר? אפשר?

יורם כן, בטח. (מונה דיסק 1:18:16)

סשה תכתוב תאריך של היום ותשים חתימה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מה אתה עושה?

סשה תאריך וחתימה.

(הפוגה בדיבור)

יורם מה?

סשה שזה היה היום.

יורם סתם. עושה לך סקיצה.

סשה סקיצה זה סקיצה.

יורם ... (לא ברור) מי צריך את זה. לא צריך לא תאריך ולא חתימה לא צריך, מה זה השטויות האלה? תגיד לי, אתה לא נורמאלי? אנחנו נלך, נחפש את זה שם. בגלל זה ציירתי את זה. מה אנחנו צריכים...

רומן אני לא הבנתי.

סשה תחתום פה.

רומן מה לא צריך חתימה ולא כלום.

סשה זאת שיחה מקצועית שלנו.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן ככה כן?

סשה לא בסדר. שנייה אני בא.

רומן אתם לא תמצאו את זה.

(הפוגה בדיבור)

רומן תגיד לי בדיוק, הכול מה אני אומר. כן, אני לא עושה... זה יהיה כמו במשפט?

יורם לא, לא הבנתי. במשפט...

רומן במשפט.

יורם במשפט, אנחנו... כל מה אתה אומר, ויש דברים ש...

רומן אבל... אתה לא מצאתי זה, ההוא. איפה ה... כן, כן, הוא שם, שם, אבל אני לא מצאתי. אם משפט זה... אה, זה שטויות, הנה, קח עד הסוף.

יורם לא רומן, תקשיב. פעם מישהו הרג מישהו, הרג. אין גופה. בן אדם אין. אתה הרגת את הילדה, הילדה הייתה בשירותים, נכון? פעם היה, אין גופה. הרגו מישהי ב... בדרום, בשדרות, אתה יודע איפה זה שדרות? נתיבות.

רומן נו.

יורם ליד אשקלון, ליד אשדוד.

רומן אה, כן.

יורם שם בדרום. אין גופה. לא צריך גופה. אפילו גופה... מת, בן אדם מת, זרקו אותו בפח, זה אדם לא מצאו גופה, לא מצאו עד היום. אבל אנשים יושבים בכלא. הבנת? אתה מבין מה אני אומר? לא. תשמע, לבית המשפט, בית המשפט, הוא מסתכל על הרבה דברים, הוא מסתכל איך רומן מתנהג, הוא מסתכל...

רומן אבל, הנה ככה, פה אני לזרוק זה, זה... אבל לך, אין שמה. בטח אין. כל ה... אני לא יודע בדיוק שלושה ימים, זה לזרוק, זה בטוח לא יהיה שמה. אם משפט אומר, לא, הוא אומר בכוונה ככה ומשטרה...

יורם לא, לא.

רומן לראות אין כלום, אין שום דבר.

יורם אתה אומר אמת רומן, נכון רומן, רק אמת אתה אומר, רק אמת עכשיו.

רומן לא יודע.

יורם אני מאמין לך.

רומן אתה רוצה זה?

יורם לא. לא רוצה. לא רוצה, הנה פה, לא רוצה חתימה ולא רוצה כלום, אני מאמין לך. אני מאמין לך. אני מאמין לך.

(הפוגה בדיבור) (מונה דיסק 1:21:31)

(רעשי רקע)

יורם לא רוצה חתימה. אומר אמת, זה אני מאמין אתה אומר אמת, זה אני לא צריך חתימה. שתחתום לי על הנייר הזה? לא צריך. רומן אומר אמת, זה מספיק.

רומן אני רצחתי את הילדה, אני לא יכול להחזיר את זה בחזרה בשום חתימה.

יורם מה?

סשה הרגתי את הילדה ושום חתימה שלי לא תחזיר אותה חזרה.

יורם נכון.

רומן מתי היה זה... איך זה? בחזרה.

יורם זה נכון.

סשה מה לעשות, אני פשוט אוהב פרוטוקולים. זה הרגל מקצועי, מה לעשות. אבל אם אתה לא רוצה, לא צריך.

רומן אוהב פרוטוקולים. אני אף פעם לא שמעתי כזה...

סשה יש פרוטוקול ויש אוהב פרוטוקולים.

רומן אני שמעתי, אופרה, אני שמעתי...

סשה לא, זה לא, זה לא מה שאוהב פרוטוקולים, זה אני בעצמי קיללתי את עצמי ככה פשוט.

רומן אתה מתוסבך עם סמכות.

יורם רומן, הנעליים שהיו לך, מאיפה קנית אותם?

רומן אני לא קניתי.

יורם מאיפה הן?

רומן היה בפח. אני לשים, הכול בסדר, על הרגליים שלי. זה מישהו היה... הוא קצר אמר, הוא לשים על הפח, יש על הפח שם... לא בפח, על הפח.

סשה לא בפח עצמו, ליד. מישהו שם ואתה פשוט...

יורם מתי זה היה, לפני כמה זמן?

רומן כמה זמן? אולי שבוע, יכול להיות, שבועיים. (מונה דיסק 1:23:15)

סשה אולי שבוע שבועיים.

רומן אני לקחתי אותן לעבודה, התחלתי ללכת בהן, הן מאוד נוחות. והנעליים שלי כמעט התפרקו.

סשה זה נעליים נוחות והתחלתי לקחת אותם לעבודה כי שלי כבר התפרקו.

רומן אלה כבר כמעט התפרקו, הנעליים שלי. המדרס נפל, התחילו להופיע חורים. אני רציתי לזרוק את אלה. ו... יצא ככה שלכלכתי את שתי הנעליים בדם והייתי צריך לזרוק אותם.

יורם המכנסיים שזרקת, מאיפה הם?

רומן אה,... (לא ברור, ממלמל)

סשה לא. מאיפה בכלל המכנסיים האלה, אלה שזרקת?

רומן אלה המכנסיים שלי, אני כבר אמרתי.

סשה מה שתיארת?

רומן כן.

סשה מכנסי עבודה מרוסייה? כן? מכנס עבודה...

רומן אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, הם בכלל לא דומים לג'ינס.

סשה אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, זה לא מתקרב אפילו לג'ינס...

רומן הם דומים רק בצבע לג'ינס.

סשה אולי רק בצבע הם מתאימים לג'ינס. (הפוגה בדיבור) ופה התפר הוא עבה, זה שם... התפר כאילו.

רומן כאן התפר עבה, הוא הולך ככה, וגם הכיס מחובר ככה.

סשה גם הכיס תפור. (מונה דיסק 1:24:31)

רומן אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, זה לא היה ג'ינס.

סשה זה לא היה ג'ינס.

רומן אני לא יודע איך לא מצאו את החולצה שהייתה אצלי בבית. אני ראיתי אותה בעצמי. אני לא יודע איך לא מצאו אותה.

יורם מי היה מכבס אצלך בבית? מי היה עושה לו כביסות בבית?

רומן אצלי בבית היה חולצה על המכנסיים הזאת, זה כמו חליפה. מכנסיים לבד, חולצה לבד, אבל על החולצה פה... כמו חגורה. יש שם רקמה כמו חגורה.

יורם כמו אוברול, כמו אוברול?

סשה כמו אוברול?

רומן לא, זה לא אוברול. זה לא... אוברול, זה... חולצה, אבל לא כזאת.

סשה בסדר, שני חלקים.

רומן ככה. ככה היה. פה... פה... פה זה. אבל לא ככה.

יורם רגע, ומכנסיים זה... מי היה מכבס? אולגה עושה כביסות בבית או אתה כביסות?

סשה מי עשה כביסה בבית?

רומן אני. אני. (מונה דיסק 1:25:29)

סשה כל הזמן, או רק בפעם הזאת.

רומן לא. בפעם הזאת.

סשה פעם אחרונה אני עשיתי ותמיד...

רומן אבא שלה נסע.

סשה חומו היה נוסע...

רומן ביחד עם אימא...

סשה חומו...

רומן ביחד עם אימא לנתניה.

סשה חומו עזב יחד עם אימא לנתניה, אז הוא עשה את הכביסה.

רומן אישה שלי היה עם ילד, אני עושה מכונת כביסה.

יורם אתה וחמך ביחד, בסדר? אתה ואבא של אולגה בסדר?

רומן אני עם אולגה...

סשה יש לך יחסים טובים עם אביך החורג?

רומן כן. לא, לא, חכה הוא אומר, אתה...

סשה אתה ואביך החורג.

רומן אבי החורג?

סשה לא. לא אב חורג, אבא של אשתך.

רומן אה. בטח. בסדר.

יורם בסדר?

רומן טוב, טוב, עם... אבא ואימא של אשתי אני מסתדר איתם טוב מאוד.

סשה גם חם וגם חמה. גם חמותו.

יורם יש לך תמונות בבית? אתה מצטלם בעבודה וכאלה?

סשה יש לך תמונות עם הבגדים האלה?

רומן איזה?

סשה בבגדי העבודה האלה.

יורם עם המכנסיים.

רומן אין תמונות. אין. יש לי תמונות... אצלי תמונות עבודה שלי, מה אני עושה שם, קרמיקה או משהו אחר. זה יש.

יורם טוב, אבל כולם מכירים אותך עם המכנסיים הזה בבית? מכירים את המכנסיים הזה. זה מכנס מיוחד שהבאת מרוסיה. הוא עבה? הוא עבה?

סשה כולם יודעים על ה...

יורם הוא עבה?

סשה הוא עשוי מבד גס?

רומן לא, זה מבד רך.

סשה לא.

רומן זה לקיץ... זה אוברול קיץ... זה, לא אוברול, זאת חליפת קיץ.

סשה זה חליפת עבודה לפועל בניין ברוסיה, חליפת קיץ.

יורם מה? ואיפה החולצה של זה?

רומן הייתה... היה בבית.

סשה הוא אומר היה בבית אבל לא מצאו את זה. היה בבית?

רומן כן, אני ראיתי בארון בבית שמה חולצה זאת. אבל אני לא יודע איפה היא, איך אומרים את זה... איך הם הסתכלו שהם לא מצאו אותה.

סשה הוא לא יודע איך חיפשנו את זה שלא מצאנו את זה.

רומן כי אני ראיתי ממש יום לפני יום רביעי, יום לפני יום רביעי אני ראיתי אותה במו עיניי, היא הייתה מונחת...

סשה יום לפני יום רביעי אני ראיתי את זה בעצמי. זה היה בארון.

רומן חולצה.

יורם אז אולי זה עוד בארון. (הפוגה בדיבור) יכול להיות שזה בארון.

רומן היא צריכה להיות. (מונה דיסק 1:27:50)

סשה אני לא יודע, הייתה צריכה להיות שם. אולי אולגה החביאה אותה, במחשבה לעזור לך, אולי, אני לא יודע.

רומן היא רק עשתה לי רע. נו, אם היא...

סשה אולגה הרימה את זה כי רצתה לעזור לך איכשהו, משהו במקום מחשבה שלה. הוא אומר לא, היא רק הזיקה לי.

רומן פשוט...

סשה היא הזיקה אם היא עשתה את זה, אתה מתכוון.

רומן גם אם היא לא עשתה את זה, היא לא בן אדם כזה. היא לא יכולה לשקר. היא...

סשה גם אם היא לא עשתה את זה, היא לא הבן אדם, היא לא יודעת לשקר.

רומן היא לא יכולה סתם ככה...

יורם אשתו אומרת, אישה, שאמרה אמת.

סשה אשתך באמת נראית כמו בן אדם שאומר אמת...

יורם אישה, אישה אצילית, איך אומרים את זה אצילית?

סשה היא נראית אישה אריסטוקרטית.

יורם כן.

סשה כלומר, אישה עם מובנים של כבוד ועל...

יורם איפה אתה?

רומן ואני מנוול כזה.

סשה ואני מנוול כזה. (מונה דיסק 1:28:45)

(הפוגה בדיבור)

רומן כזה מנוול. היא, מתי שכל החקירה תסתיים, הכול, המשפט. כמובן שזה לא ילך שם ככה ששם יש מסך שחור, כל זה שטויות. איך זה יכול להשתקף בחקירות?

סשה מה?

רומן כלומר, ההודאה הזאת שלי.

סשה הוא אומר שאלה כזאת, שהמשפט הזה יסתיים ברור לי שכל הטענות האלה של מסך שחור שירד, כל זה לא ילך, כל זה שטויות. איך זה יכול להשפיע על תוצאות המשפט. מה בדיוק? ההודאה? הכוונה שלו איך ההודאה והבעת חרטה יכולים להשפיע על תוצאות המשפט.

יורם תחשוב שאתה שופט, אתה, רומן. (מונה דיסק 1:30:09)

סשה תאר לעצמך שאתה שופט.

יורם רומן, רומן שופט.

רומן בסדר, אני לא יכול ... אני לא יכול לעשות זה.

יורם לא, תחשוב.

סשה תאר לעצמך.

יורם תחשוב.

סשה תאר לעצמך.

יורם תחשוב על עצמך...

סשה אתה שופט את עצמך עכשיו, תאר את עצמך בתור שופט.

רומן לא. עדיף שהוא יתאר לעצמו.

סשה לא. אז יותר טוב שאתה תתאר לעצמך.

יורם או קי. אני שופט.

רומן פשוט זה קשה לי.

סשה פשוט לי קשה לעשות את זה.

יורם אני אגיד לך, אני שופט, בסדר. אני אפילו עכשיו, במקום שלי, כשאני רואה שאומר אמת, אתה אומר אמת. אני אומר, כואב לי עליך, אתה מבין, עכשיו אני... אני מסתכל...

סשה עכשיו...

יורם כואב לי עליך.

סשה הוא שם את עצמו במקומו של השופט ומסתכל עליך, כואב לו עליך.

יורם אתה, אני רואה אותך במניפולציות, זה מעצבן.

סשה מתי שהוא רואה שאתה עושה מניפולציות, זה מכעיס.

יורם זה מעצבן, זה רואים, רואים בעין. רומן, רואים. מניפולציות רואים בעין. מסתכלים רואים. אבל כשאתה באמת, כאוב לי, אני איתך, אני אומר... מסכן, קרה לו. אבל כשרומן מניפולציות, לא... זה מעצבן. תהיה אתה במקומי, תהיה אתה במקום השופט. עכשיו אני השופט. אני רואה מניפולציות, ואי, איזה מניפולאטור, בואנה. אבל אני רואה בן אדם אומר... אומר שהוא בהתחלה היה ככה, אבל עכשיו אני רוצה הכול רק אמת, רק אמת. מסתכל, אומר, אני מבקש סליחה. הנה אמת. השופט אחרת נותן עונש. אחרת.

סשה אתה הבנת את מה שהוא אמר? (מונה דיסק 1:31:47)

רומן אני הבנתי. (הפוגה בדיבור) שזה יהיה משפט פתוח זה יהיה בטוח, כן?

סשה זה ש... זה שזה יהיה בית משפט פתוח זה לא... זה, זה סגור?

יורם בדרך כלל, בדרך כלל, בית המשפט בישראל, בית משפט בישראל, פתוח. בדרך כלל. אני לא יודע. תאמין לי...

סשה בדרך כלל בישראל המשפטים הם פתוחים.

יורם יכול להיות שיהיו דברים שאם אתה אומר שאתה תבקש, תגיד, כבודו, אני רוצה בית משפט, אני רוצה לדבר עם בית משפט ככה, כמו עכשיו. (הפוגה בדיבור) יכול להיות בית משפט יסכים. יגיד לכולם, טוב תישארו, רומן, עורך דין, משטרה, פרקליטות, תישארו פה. כולם החוצה. רומן, תדבר, אם אתה מבקש מבית משפט, אולי. אני לא יודע מה... יכול להיות.

סשה אז... אז רואים. אתה הבנת מה הוא אמר לך?

רומן יכול להיות...

סשה אם אתה מבקש, אבל אין לנו זכות לתת לך הבטחות לגבי בית המשפט. הוא אמר לך שאם אתה תפנה לבית המשפט ותבקש לערוך את המשפט בדלתיים סגורות, עם הסברים לזה כמובן, אתה תהיה חייב להסביר למה. אז יכול להיות שבית המשפט יתחשב בבקשה שלך. יכול להיות שזה מה שהוא יחליט. אבל אנחנו לא יכולים להגיד לך את זה, כי אנחנו לא בית המשפט.

רומן אני צריך לפנות עכשיו בנוגע לזה?

סשה לא זה אתה תצטרך לפנות מתי שהמשפט יתחיל. עכשיו עוד לא מתנהל התיק שלך בבית המשפט. עכשיו רק מאריכים את המעצר, אנחנו עוד בשלב החקירה, היא עוד לא הסתיימה.

רומן מה עוד חסר לכם?

סשה אמרתי לו שאנחנו עדיין בקטע של חקירה, עוד לא הסתיים. הוא אומר מה עוד חסר לכם.

יורם הרבה. בישראל, יש מושג שקוראים לו כלל הראייה הטובה ביותר. זאת אומרת, תמיד צריך לחקור עוד. עכשיו התיק...

רומן שנייה, בישראל... (מונה דיסק 1:34:00)

סשה במערכת המשפט בישראל ישנו עיקרון שהשופט צריך... צריך להביא לבית המשפט כמה שיותר ראיות, ואת הראיות הכי טובות. זה למה אנחנו עושים את החקירה איתך.

יורם לחקור. עכשיו. תיק נמצא כבר היום בפרקליטות.

סשה כבר היום התיק שלך נמצא בפרקליטות.

יורם היום, תיק פרקליטות, קיבלו, רואים. עשרה ימים...

סשה שוקלים כבר את העניין.

יורם כתב אישום.

סשה כבר מכינים את כתב האישום.

יורם בערך. חמש עשרה יום. לא יודע בערך. תלוי...

סשה זה ייקח בערך עשרה או חמישה עשר ימים. בשביל ההכנה.

יורם עושים עוד כל מיני דברים. הזה והזה... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה התיק שלך זה כבר כמה קלסרים עבים.

יורם דברים טכניים בעיקר.

סשה אתה יודע מה זה קלסר?

רומן תיקייה.

סשה עבה כזאת. שמכילה בתוכה הרבה...

יורם תגיד לו שזה בעיקר דברים טכניים. זה לא...

סשה אין פה קלסר, אני הייתי מראה לך.

יורם לא משנה. תגיד לו שהשלמות כל מיני כאלה ואחרות, בעיקר טכניות.

סשה כלומר, מה שנשאר לנו בחקירה הזאת, זה בעיקר דברים טכניים.

רומן מה שאני נפטרתי ממנו.

סשה הדברים שאני התפטרתי מהם. (מונה דיסק 1:35:09)

יורם נו?

סשה הדברים הטכניים, אמרתי. אז, הוא מבין את זה כי זה דברים שהוא התפטר מהם.

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה זה חלק. זה חלק מזה.

יורם אם אתה באמת תיתן לנו משהו ממך. מרומן. זה ישכנע את בית המשפט. משהו שיכול לשכנע באמת של רומן, באמת שלך. זה חשוב.

רומן אני אמרתי שזה בזבל. אני אומר מה בזבל.

סשה מה שהיה בזבל...

רומן הכול שם.

סשה אתה לא הבנת את מה שהוא אמר. הוא אמר ש...

יורם אם תחשוב...

סשה אם תשכנע את בית המשפט בעובדה שאתה אומר אמת, מה שיכול לשכנע את בית המשפט בעובדה שאתה אומר אמת, מעבר לכל זה שאנחנו...

רומן מה שאני אתן.

סשה שזה שלך... זה אמת... משהו שקשור לעניין הזה. זה צריך לבוא ממך.

יורם זה חשוב.

סשה לא מאיתנו.

יורם ובית... גם בית משפט מסתכל. גם אני, כחוקר שלך, אני מתרשם, אני רואה אתה אומר אמת. אני רואה רומן מבקש סליחה. הנה, הוא רוצה סליחה.

סשה אנחנו מתעסקים בתיאום של מה שאתה אומר עם מה שיש לנו ואנחנו יודעים מה אמת ומה לא. ובית המשפט מתעסק בתיק כולו. ועל בית המשפט מונח כל כובד ההחלטה לגביך. אנחנו לא מקבלים החלטות לגביך.

רומן זה ברור.

סשה כלומר... אמרתי לו שעל בית משפט... עלינו לאסוף ראיות, על בית משפט לאמוד את הראיות ויש עליו כובד של החלטה לגביו.

יורם בדיוק.

רומן אז אני מבין שאני צריך לנסוע ולחפש את זה.

סשה אז אני מבין שאני צריך לנסוע ולחפור את הדברים האלה, למצוא אותם.

רומן כי סתם ככה, לשעת צרה, אני לא שמרתי כלום.

סשה כי אני לא שמתי שום דבר ככה לסוף המשפט.

רומן לא.

סשה שום דבר מה...

רומן יום שחור.

סשה שמעת את זה. יום שחור, אתה לא יודע.

יורם אין משהו שאתה יכול כאילו... עכשיו אנחנו עושים ואתה אומר לנו. יורם בואו, אתה מראה, שתבין, אנחנו כמו בשחזור, מצלמים, הנה שחזור מקצרין... (לא ברור) וזה חשוב גם לך. והנה פה, הנה הנעליים. ואז בית משפט אומר לא, אני... (לא ברור) לא יהיה...

רומן דוגמא, דוגמא, אני יכול הולך על הזבל, פה יש הכול. כן. אבל... (קטיעה בהקלטה) נגדי, מה שאני זרקתי, כן. אה... צריך למצוא את זה.

סשה אני יכול להוביל אתכם לזבל ולהגיד הכול פה, רק שצריך למצוא את זה.

יורם אנחנו נעשה את זה רומן. בסדר. (מונה דיסק 1:37:43)

סשה רומן ..

יורם נמצא את זה.

סשה אנחנו לא חושבים שאתה קוסם ושאתה עושה הכול מכלום. לא מדברים על זה.

יורם רומן, רומן...

רומן מה זאת אומרת הכול מכלום?

סשה לא, אנחנו אין לנו טענות, הוא לא קוסם, נכון. אנחנו לא מצפים באמת שהוא יוציא דברים מכלום.

יורם בסדר, רומן, אנחנו נחפש את זה וזה בסדר, אתה לא צריך. בוא נחזור שנייה רומן, שנייה אחת, לתא שירותים. בסדר? קצת?

רומן כן.

יורם לא הרבה, קצת.

סשה רק אמת.

יורם כשיצאת מה... תתאר לי באיזה מצב הייתה הילדה?

סשה מתי שאתה יצאת משם, לפני שאתה יצאת משם. איזה... תסביר אבל בדיוק איך זה היה, באיזה מצב אתה השארת את הילדה הזאת.

יורם זה גם... זה גם התרשמות מהאמת.

רומן באיזה מצב?

סשה באיזה מצב נשארה הילדה. באיזה תנוחה, באיזה מקום.

יורם אני רוצה לדעת שאתה אומר... זה בית משפט גם יראה.

סשה שבית משפט גם יתרשם ממך כבן אדם שאומר אמת.

(הפוגה בדיבור)

רומן לכם... אני יודע בוודאות שיש לכם דוח של הנתיחה שלאחר המוות.

סשה אני יודע שיש לכם... אני יודע בדיוק, בוודאות שיש לכם תוצאות של נתיחה.

יורם נכון. (מונה דיסק 1:39:01)

סשה נכון. ברור שיש.

יורם לא רק תוצאות, גם איך מצאנו אותה.

סשה לא רק הזמן והתאריך, אלא גם תמונות של איך מצאנו אותה. באיזה תנוחה ואיזה...

יורם רק שנייה, אני רוצה שאתה תגיד לי עכשיו.

סשה אבל אנחנו צריכים שאתה תגיד.

יורם אין מניפולציות, אין מניפולציות.

רומן וגם זה שהיא מתה מייד, כמובן.

סשה וגם על זה שהיא מתה מייד כמובן.

יורם כן, אבל בכל זאת חשוב לי. היא מתה מייד. ומה קרה? מה קרה, תסביר לנוף, תסביר. עכשיו אל תדבר עם יורם, רומן, תדבר עם בית המשפט, תחשוב עכשיו, רומן מדבר אנחנו סשה, יורם, בית משפט.

רומן ואת כל זה אני חייב להגיד בבית משפט?

סשה מה?

רומן את כל זה אני אצטרך להגיד בבית משפט?

סשה מתי שיתנהל המשפט, כמובן.

יורם מה? מה הוא אמר?

סשה את כל זה אני אצטרך לספר בבית משפט.

יורם רומן, תחשוב. סשה ויורם עכשיו בית משפט. והם רוצים לראות רומן אומר אמת.

רומן אני יכול להגיד רק שאני לא רציתי להרוג אותה.

סשה אני יכול להגיד רק שאני לא רציתי להרוג אותה.

יורם אני מאמין לך. זה לא קשור. אני מאמין לך שלא רצית.

סשה אבל על השאלה ששאלו אותך אתה לא ענית. באיזה מצב אתה השארת אותה, כשיצאת מהשירותים. באיזה תנוחה.

יורם עדיין בית המשפט רוצה לשמוע אותך. (מונה דיסק 1:40:24)

סשה רגע, שאלתי שהוא עדיין לא ענה לנו לשאלה. באיזה מצב, באיזה תנוחה הוא השאיר אותה בתוך תא השירותים. עוד לא שמענו תשובה.

יורם לא, אבל זה אמרתי לו שיגיד לנו כי בית משפט...

רומן באיזה תנוחה אני אמרתי לכם שאני לא אגיד לכם.

סשה לגבי תנוחה אני אמרתי לכם שאני לא אדבר איתכם.

יורם עוד פעם?

רומן אנחנו דיברנו על העשרים אחוז האלה. אני...

יורם לא, זה ה... זה ה...

רומן אני לא רוצה לגעת בהם.

יורם רומן, זה אני התקדמתי איתך, עזוב, עוד חמש אחוז, עוד חמש אחוז, רוצה אמת.

רומן אתה פה יש... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם בינתיים אנחנו, בינתיים אנחנו, אתה אומר, שמונים...

רומן גם ככה... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם זה בתוך השמונה...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה מה אתה חושב?

יורם אבל רגע, אנחנו באמת. יש דברים שאמרת שלא שמרת ליום שחור, אז תן לנו. את זה. תן לנו את זה. תן לנו את זה. לא רוצה שתדגים לי בדיוק איך היא הייתה. תן את זה עכשיו בית משפט מסתכל עליך.

רומן אני בבית משפט בכלל...

יורם אתה אומר אמת או שאתה...

רומן אני בכלל לא התכוונתי לדבר.

סשה אני בכלל לא התכוונתי לדבר בבית משפט.

יורם לא, תחשוב שאנחנו בית משפט. אנחנו בית משפט...

סשה יש לך... (לא ברור, מדברים יחד) אתה יכול לעשות... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אתה רוצה שבית משפט יתרשם שאתה אומר אמת, שאתה כל הזמן באמת ואתה מבקש סליחה, מהאימא, אתה מבקש סליחה. תדבר עכשיו, תראה לבית משפט שאתה מצטער על זה שהרגת אותה, תראה את זה לבית משפט שאתה מבקש סליחה ואתה... תזרוק, תזרוק... שאתה מצטער. הנה במה, יש לך במה, אתה רואה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם אל תחשוב על מניפולציה, רומן.

רומן אני פשוט חשבתי... אני לא עשיתי מניפולציות, אני פשוט חשבתי שאם אני אודה, זה פשוט יירשם, אני אחתום על זה שאני הרגתי את הילדה ואני לא אגיד כלום בבית משפט. ואני קיוויתי שיהיה משפט בדלתיים סגורות.

סשה אני חשבתי...

רומן סשה.

סשה שנייה רגע. שנייה רגע. אני פשוט חשבתי שאני לא אצטרך להעיד בבית משפט.

רומן ואמרתי שמה במשפט לא... לא מדבר.

יורם לא, עדיין לא. אם אתה תרצה לדבר. רומן, בבית משפט, בבית משפט, אם אתה רוצה, אתה מדבר. אני נותן לך עכשיו במה כאילו אתה מדבר.

רומן תשמע, אצלי יש עורך דין, עורך דין, אני יכול מדבר שזה עורך דין.

יורם כן.

רומן אני אעשה זה. וצריך אישה. (מונה דיסק 1:43:04)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מה?

רומן אני הסתבכתי, אני לא ראיתי... ככה, לא ישר, ישר פה שמאלה, ככה. ככה. מה ככה הכול.

יורם בסדר. אתה רוצה לנוח רומן?

רומן לנוח, לישון.

יורם או שאתה רוצה שנישאר לדבר קצת?

רומן לכו לישון.

יורם אז מה... (לא ברור, רעשים ברקע)

רומן שמה.

יורם איפה יותר טוב, פה או בראש פינה?

רומן יותר טוב בראש פינה, שמה... (לא ברור) יש.

יורם מה?

רומן בראש פינה, שמה יש... (לא ברור) שמה לא צריך כמו פה.

יורם רומן, אני מבקש.

רומן זה קשה, זה קשה שם. (מונה דיסק :44:241)

יורם אני יודע, אני יודע. אבל לא, אני לא מבקש. יש כמה דברים שאנחנו לא מגיעים אליהם. אני לא מגיע איתך למה היה, מה כשהיית ילד. לא מדברים על זה. לא.

רומן למה? מה...

יורם אני לא מדבר על מה שהיה פעם כילד.

סשה הוא לא מדבר על מה שהיה מתישהו, מתי שאתה היית ילד.

יורם זה אני משאיר בצד.

סשה את זה הוא משאיר בצד.

רומן אני אצטרך לספר את כל זה לבית משפט שאני... מה שעשיתי... ובית המשפט יודע מאה אחוז שאני עשיתי. אני אצטרך לספר לבית המשפט, שהילדה... אצלי בילדות היה ככה וככה.

סשה בכל מקרה, בחקירה של תיקים כאלה מתבצע בירור של כל הנסיבות. אם אתה משאיר צד כלשהו חשוך, זה לא עובד לטובתך. שוב פעם, זה מצביע על כך שאתה לא נותן לא לבית המשפט ולא למשטרה. אתה משאיר את זה לעצמך, תעשו מה שאתם רוצים. אתה מבין על מה אני מדבר?

רומן זה כאילו אני לא מספר כלום.

סשה תראה, לגבי מה שקרה וכל זה, כן, אתה שיתפת פעולה, כן, אתה סיפרת. אבל אתה צריך להסביר את הכול. רק זה יכול באמת לנקות אותך. עד כמה שזה אפשרי, לנקות לגמרי, כלומר... להביא אותך לבית המשפט...

רומן אני מבין אותך סשה. אני צריך כאילו לבוא לבית המשפט ולהגיד, הנה, היו לי בעיות בילדות. הפשיטו אותי שם פעם אחת לפני בנות.

סשה אתה חושב שאני לא מבין את זה בעצמי שקרה לך משהו כזה?

רומן בכלל, בכלל, קרה משהו יותר גרוע.

סשה אני... אני מנחש. קרה משהו יותר גרוע.

רומן אני פשוט לא מספר את הכול.

סשה תספר, טיפשון.

רומן אני לא רוצה לספר את זה בבית המשפט.

סשה אתה מפחד שזה יגיע לאשתך, בזה מדובר?

רומן זה יגיע גם לאשתי וגם לכולם... אז אני הייתי בכלל כמו חתול חסר ישע, אני לא יכולתי לעשות שום דבר.

סשה בן כמה היית?

רומן הייתי בן שמונה.

סשה איפה זה, באוקראינה?

רומן כן. זה היה בבית ספר.

סשה אנסו אותך?

רומן לא.

סשה אז מה עשו?

רומן הפשיטו לפני הבנות, אחר כך התחילו לגעת לי עם הידיים בתחת.

סשה מי?

רומן הבנות. אצלי אחרי זה בכלל... אני...

סשה בן כמה היית? בן שמונה?

רומן בן שמונה. אני הייתי התלמיד הכי גרוע בכיתה שלהם. עד כיתה ג' היו לי רק נכשלים, אחרי זה שלחו אותי לבית ספר מיוחד כי אני בכלל לא יכולתי לבטא חצי מהאותיות של הא' ב'. ואחרי המקרה הזה אני התחלתי לדבר עוד פחות. אני לא סיפרתי להורים שלי כלום, איך שהבנות עמדו והכו אותי עם מקל כזה על התחת.

סשה כלומר אתה... את המקרה הזה שאתה עכשיו מספר לי, אתה לא סיפרת את זה לאף אחד?

רומן אף אחד לא יודע את זה. זה נמצא אצלי בפנים כבר עשרים שנה.

סשה אתה מבין שמתישהו זה צריך לקרות, שאתה מוציא את זה וזורק את זה לפח. את כל הסיפור הזה שלך. אתה מבין. תעשה את זה עכשיו.

רומן ההשפלה הייתה אחר כך. אני ככה... (לא ברור) טוב. אחר כך חזרתי לבית הספר הזה ללמוד, מהבית ספר המיוחד הזה. התחלתי לבטא פחות או יותר לבטא את האותיות. אפילו את האות "ג" אני התחלתי לבטא, אני לא ידעתי לבטא אותה בכלל. וכל הבנות

מהכיתות הגבוהות הסתובבו ואמרו, הרביצו לו עם מקל על התחת, האשכים שלו היו תלויים, הוא יהודי, אבא שלו יהודי. היו כאלה שמועות. כולם קיבלו מכות.

סשה ממך?

רומן ממני. כי, עם זאת שאני...

סשה מתי שאתה חזרת לבית הספר?

רומן כי אני אומנם לא הייתי גבוה אבל היה לי מספיק כוח. אני לא יכול לספר לא על זה...

סשה נו, תספר לי, שאנחנו נבין מה קרה, מה הביא אותך לדבר הזה, אתה מבין. כי אתה מבין שהרצח הזה, זה מצב יוצא דופן. אתה מסכים איתי?

רומן כן, אני הרגתי ילדה.

סשה המצב הפסיכולוגי שלך, שהביא אותך לזה, צריך להסביר אותו. זה לא שקר. שזה ייראה מציאותי.

רומן אני לא רציתי להסביר את זה, אתה מבין, אני חשבתי שיותר טוב אם אני אודה, הכול יהיה בסדר, כן, חתמתי, הכול.

סשה תבין, ההבדל הוא... ההבדל הוא שאנחנו לא עושים חצי חקירה. ולא... (לא ברור). אנחנו צריכים להבין הכול עליך, ומתי שאני אומר הכול עליך, זה כולל גם את הרקע הפסיכולוגי שלך. ויכול להיות, יכול להיות שזה יקל עליך במידה מסוימת, אתה מבין. כי מה שיושב אצלך בפנים, אתה לא אשם בזה. אתה מסכים איתי? זה לא אתה שהרבצת לעצמך עם מקל על התחת. הרביצו לך עם מקל על התחת. (מונה דיסק 1:48:44)

רומן אני מסכים. אבל תאר לעצמך... כל זה יצא החוצה. זה יהיה משפט בדלתיים פתוחות ויגידו השפילו אותו אז ועכשיו הוא הרג ילדה בת שלוש עשרה.

סשה או קי.

רומן האם יכול להיות הצדקה לדבר כזה? סשה, יכול להיות...

סשה אנחנו לא מדברים עכשיו על הצדקה, אנחנו לא מדברים על הצדקה, על זה בכלל לא מדובר. נכון? אנחנו לא מדברים על הצדקה, אנחנו מדברים איתך, תסתכל עלי, על הבנה. אתה מבין? יש הבדל? להבין, אפילו במידה מסוימת, להבין ולהתייחס לעובדות. לבין לא לדעת את העובדות האלה, ולא לקבל אותם לתשומת ליבך ולא לקבל כלום. להחליט לפי המקרה בלבד. אתה מבין את ההבדל? זה למה, זה למה... זאת הסיבה שבגללה אנחנו מדברים על זה. גם אנחנו צריכים להבין.

רומן זה למה אני לא רציתי להוציא את כל זה.

סשה בסדר, תסביר לי עכשיו, אתה אמרת, המצב הזה... תסביר לי עכשיו, איך הסיפור הזה שלך עלה והשפיע על זה שהרגת את הילדה הזאת? איך היא הוציאה ממך את... מאיזו סיבה היית יכול להרוג אותה?

רומן הייתה... (לא ברור) אחת מאלה שהרביצו לי עם המקל, הגיעה לזה... לתחת, נגיד ככה.

סשה תקעה לך את זה בפנים?

רומן כן. (מונה דיסק 1:50:44)

סשה זה קרע לך שם משהו בפנים?

רומן אני לא יודע אם קרע או לא קרע, היה לי מאוד לא נעים. כולם הסתובבו שם וצחקקו, לכל הבנים היה... (לא ברור) ואותי הענישו בתור תלמיד גרוע, כאליו שאני אלמד טוב. חינכו אותי ככה. זה אפילו יותר גרוע מאונס.

סשה אני מסכים איתך.

רומן אתה יודע, אם היו אונסים, זה מילא, אפשר היה לשבור את הראש לאותו ילד ואחר כך ללכת. אבל בנות? אחר כך יש שמועות וסיפורים. וזה עובר מאוד לאט. והילדה הזאת הייתה דומה.

סשה איך אתה החלטת שהיא דומה, מתי שאתה פגשת אותה או שעוד קודם שמת לב שהיא דומה לה?

רומן ... (לא ברור)

סשה מה?

רומן לפני זה שמתי לב.

סשה מתי?

רומן אני הסתובבתי בבית ספר, אני לא זוכר, אני עבדתי הרבה, אני עבדתי במקלט השלישי והרביעי, אני ראיתי את הילדה הזאת. היא ישבה על הספסל.

סשה באותו יום? (מונה דיסק 1:51:48)

רומן לא. זה היה... זה היה שבוע לפני זה... אני הגעתי הביתה ולא יכולתי להיזכר מאיפה אני מכיר אותה.

סשה אה.

רומן אחר כך נזכרתי.

סשה ו? חשבת על הנושא הזה? (הפוגה בדיבור) נו, תגיד.

רומן סשה, אני... (לא ברור) את הרצח הזה. אני...

סשה אתה חשבת שאם תעשה את זה, זה יקל את המצב שלך במידה מסוימת?

רומן לא. אני אומר לך את האמת, אני לא חשבתי על זה. אני חשבתי עם מוח של ילד בן שש, אני לא חשבתי כמו בן עשרים ושמונה, אני חשבתי כמו ילד בן שש. לקחת את הילדה הזאת ולעשות את מה שעשו לי. רק שלא היה לי מקל.

סשה כלומר... נו, תגיד, שאני אבין.

רומן לא היה לי מקל. אני רציתי לעשות לה...

סשה נו, מה תכננת? (מונה דיסק 1:53:02)

רומן להרביץ לה עד שיהיו לה סימנים כחולים.

סשה זה למה הלכת אחריה לשירותים?

רומן כן.

סשה בדרך דיברת איתה? כלומר, היא ראתה אותך פעם ראשונה מתי שאתה נכנסת לשירותים?

רומן לא. היא לא ראתה אותי בפעם הראשונה. היא ראתה אותי בשירותים.

סשה בתא עצמו.

רומן לא. היא נכנסה לתא, אני אחריה. כלומר, להגיד שכאן איבדתי את השפיות כן, אבל לא היה מסך שחור. אין דבר כזה מסך שחור. מצב של איש שפיות זמנית...

סשה אני לא מסכים איתך.

רומן מצב של איש שפיות זמנית זה מתי שאתה עושה, אבל אחר כך, יותר מאוחר, כעבור כמה זמן, אתה זוכר הכול מצוין וחושב, איך אני עשיתי את זה.

סשה אתה לא היית במצב הזה?

(הפוגה בדיבור)

רומן איך להגיד, לא היה... כלומר, אני לא קלטתי עד הסוף מה אני עושה. אני לא הבנתי עד הסוף הכול. אבל אני הבנתי... (לא ברור). התברר שזאת הבת של החבר של ראובן.

סשה אני יודע, אתה סיפרת. (הפוגה בדיבור) כמה זמן ישבת עם זה בבית, עם המחשבה הזאת? כלומר, לפני ש...

רומן עם המחשבה איך לתכנן את הרצח?

סשה כן. (מונה דיסק 1:54:33)

רומן לא הייתי צריך הרבה זמן. אולי בגלל זה יצאו כל הבעיות ש... אני לא חשבתי עד הסוף. נכנס, אני עובד בבית ספר כל הזמן. אני כל הזמן עובד בבית ספר, כולם ראו אותי. עליתי לקומה השנייה זה... (הפוגה בדיבור) סוגר את התא, ישר עושה לה ככה וככה.

סשה אתה ידעת שזה הולך לקרות דווקא ביום הזה?

רומן לא, אני לא ידעתי שביום הזה. אני חשבתי שזה יהיה ביום חמישי. חשבתי ביום חמישי.

סשה כלומר, יום למחרת?

רומן כן. אבל זה יצא ביום רביעי. כי כל הילדים כמעט עזבו את הבית ספר. ונשארו רק מספר כיתות.

סשה אני מקשיב לך.

רומן נשארו רק כמה כיתות. אני החלפתי בגדים והלכתי...

(הפוגה בדיבור)

סשה אני מקשיב. קודם כל תתנקה.

רומן את האמת... את האמת...

סשה תתנקה.

רומן האמת, סשה... אני לא אתנקה.

סשה דבר ראשון, ההתנקות שלך צריכה להיות בשלבים, קודם כל לספר את הכול. דבר שני... דבר שני, לקבל...

רומן אני אמרתי, יש לי גבול. להגיע עד אליו אני יכול. ולעבור אותו אני לא יכול.

סשה אנחנו נעזור לך. אני יושב פה איתך ומדבר בגלל זה.

רומן סשה, אני לא רוצה להוציא את זה החוצה.

סשה תאר לעצמך, כל החיים אתה...

רומן שזה יענה אותי כל החיים. אבל אני אהיה כל השלושים שנה בכלא. חמישים שנה בכלא, אבל רק לא. אתה מבין, לא. אתה מבין, אם אשתי תגלה, זה בושה. סשה, זאת בושה.

סשה אני מבין אותך. אני מבין אותך. (מונה דיסק 1:56:41)

רומן היא תעזוב אותי עם הבן (בוכה). (הפוגה בדיבור) אני אעשה דבר יותר פשוט, אני אשאיר את זה בתוכי ואני לא אחתום על שום דבר. לא אחתום. שייתנו לי שלושים, ארבעים שנה. אבל אני אשאיר את זה לעצמי. כי אם אשתי תעזוב, אם הבן שלי יעזוב, אני לא רציתי את זה, אתה מבין. אני לא רוצה לאבד אותם.

סשה אני מבין.

רומן אני לא רוצה לשבת הרבה, אבל בשביל לא לשבת הרבה, צריך לשלם ככה. אני לא רוצה לשלם לעצמי.

סשה אתה יודע מה יכול לעזור לך ושהמשפחה שלך תישאר? אתה יודע? אתה חושב שבן אדם נורמאלי...

רומן אתה... (לא ברור).

סשה תקשיב לי, תקשיב לי, רומן. רומן. תקשיב לי. לכל בן אדם יש איזה סיפור משלו ואיזה תסבוך משלו. לכל אחד. יש אנשים שאונסים אותם בילדות, וזה משפיע עליהם, יש אנשים שקורה להם מה שאתה מספר לי עכשיו. ויש אנשים שרואים דברים נוראיים אחרים וזה משאיר עליהם חותם ואז זה מתבטא בצורה מסוימת. כן. אני לא מספר לך עכשיו משהו חדש. לכל האנשים קורה משהו, לכל אחד משהו אחר. אתה חושב, שאשתך צריכה בן אדם, בעל, שמחזיק בתוכו משהו נורא, או שהיא צריכה בעל שמצא בעצמו מספיק כוח להוציא את העכביש הזה מהנפש ולשים אותו על השולחן. ולהתנקות.

רומן העכביש הזה מאוד חזק. זה לא שטויות.

סשה אני יודע. אני יודע. (מונה דיסק 1:58:32)

רומן אני לא...

סשה רק אתה יכול לעזור לעצמך.

רומן אני אף פעם לא אמרתי לאף אחד...

סשה מה אני הבן אדם הראשון ששומע את זה?

רומן אפילו ההורים שלי לא יודעים על זה. ההורים שלי. ההורים שלי לא יודעים על זה.

סשה אני מבין. אני מבין. אבל יכול להיות שהגיע הזמן בחיים שלך לספר את זה. הגיע הזמן. אתה הגעת לרגע הזה כבר.

רומן סשה, עדיף לי לשבת בכלא מאסר עולם אבל לא להגיד מילה לאף אחד. אני לא אגיד שום דבר לאף אחד. לא לאשתי... (מונה דיסק 1:59:05)

סשה רק תסביר לי, רק תסביר לי, מה קרה בתא. מה קרה שם? אני הבנתי את המצב הנורא הזה שלך, הבנתי אותה.

רומן אני הייתי רוצה לעשות את מה שקרה, מה שהיה איתי.

סשה להרביץ לה בתחת? (הפוגה בדיבור) לאנוס אותה?

רומן חשבתי לאנוס אבל... אני חשבתי על זה.

סשה או קי. (מונה דיסק 2:59:44)

רומן אפילו הייתה לי מחשבה... חשבתי לאנוס אבל... צריך לעשות את מה שהיה איתי, להרביץ לה. ולהכניס לה ככה כמו ש...

סשה אז למה להרוג?

רומן סשה... (לא ברור) אם הייתי אומר את זה שם, לא רק כל הבית ספר היה צוחק עלי...

קובץ שלישי:

רומן ברית המועצות. כאילו ילד ו... או...

סשה מה אתה אומר?

רומן בנות הרביצו לבן עם מקל. איזה... (לא ברור, רעשים ברקע). לתחת שלו הכניסו מקל.

סשה נו. (מונה דיסק 0:212:0)

רומן היו צוחקים שם. פה... (לא ברור, רעשים ברקע) את הילדה... (לא ברור, רעשים ברקע) ישמו אותי בכלא להרבה זמן. כי בית המשפט... (לא ברור) ילדה, איך להגיד חלש, תמיד, אפילו...

סשה ילד או ילדה זה אותם חיים.

רומן תמיד.

סשה אותם חיים של בני אדם.

רומן תמיד בצד של הנשים, זה תמיד ככה. אני יודע את זה בוודאות. אם אני הייתי שוכב עם ילדה, ככה... (לא ברור) תשכבי איתי והייתי נותן לה ללכת, אני הייתי מקבל גם כן מאסר עולם. כי אני התעללתי בילדה והרסתי לה את כל החיים.

סשה אבל אתה הרי לא עשית את מה שאתה רצית לעשות.

רומן אני עשיתי משהו יותר גרוע.

סשה מה עשית?

רומן אני הרגתי אותה.

סשה לא. אתה לא הבנת אותי. אתה לא הבנת את השאלה.

רומן לא, אני... אני לא הכנסתי לה לא מקל ולא סכין ולא שום דבר.

סשה נו. אני יודע, יש לנו את הראיות.

רומן אני לא הכנסתי שום דבר. אבל... (מונה דיסק 2:01:35)

סשה אתה ניסית?

רומן אני רציתי להכניס.

סשה אני יודע.

רומן אבל אני לא...

סשה ומה אתה רצית להכניס?

רומן את הסכין אני רציתי...

סשה סכין, אני יודע. (מונה דיסק 2:01:40)

רומן אני אפילו לא ניסיתי לחטט לה איתו, אני שמתי ואז חשבתי למה. (הפוגה בדיבור) כי אני... הייתי הורס לה את כל ה...

סשה למה היא לא צעקה?

רומן אני לא יודע. אני לא יודע למה היא לא צעקה.

סשה כלומר, מה שאתה ניסית, זה היה לפני שאתה הרגת אותה? או שזה היה אחרי?

רומן לפני. (מונה דיסק 2:02:16)

סשה אז למה היא לא צעקה? כל ילדה נורמאלית הייתה צורחת שכל בית הספר ישמע.

רומן אני לא יודע למה.

סשה איך החזקת אותה, בשיער?

רומן ב... מפרק ככה. (רומן מצביע על מפרקתו) (מונה דיסק 2:02:34)

סשה והיא לא צעקה?

רומן אני פחדתי לחתוך לה שם, אני פחדתי.

סשה כלומר... (לא ברור).

רומן ... (לא ברור) פשוט הוא הבין שגם אם אני אשאיר אותה עכשיו, שום התנצלות, שום... שום דבר לא יעזור, לא התנצלות, לא במקרה, כל זה לא ילך. הילדה ישר תלך למשטרה ותתלונן עלי.

סשה נו, זה הגיוני.

רומן אני... (לא ברור, לוחש).

סשה היא הספיקה לראות איך אתה נראה?

רומן אני לא חושב. (הפוגה בדיבור) זה למה אני לא אגיד שום דבר ולא אחתום על שום דבר. אני חייב... (לא ברור, לוחש). עכשיו אני... (לא ברור, לוחש). יש לכם ראיות נגדי. עכשיו אתה יודע את מה שאני ידעתי.

סשה שגם... (לא ברור). בסדר, אז למה כל הסיפור הזה מפריע לך לספר. לענות על השאלה הזאת שיורם שאל אותך. באיזה תנוחה אתה השארת אותה מתי שאתה הלכת. במה זה קשור לזה. זה דבר ראשון, ודבר שני לגבי היד. מה הקשר של זה לסיפור. ואם יש, אז תסביר.

רומן זה (מונה דיסק 2:04:17)... היד אני בכלל לא יודע למה, איך ומה. אני לא יודע, למה בכלל חתכתי אותה ביד. אני לא יודע. אני השארתי אותה איך שהיא הייתה. ב... (לא ברור,

לוחש) שהיא נפלה... (לא ברור, לוחש) אני, מתי שאני עשיתי את זה, הרגתי אז אני הבנתי שבכל מקרה אני אקבל מאסר עולם בלי קשר ל... (לא ברור) או שאני אהרוג אותה. אז אם אני אשאיר, אז אני אחשב כבן אדם שרצה לאנוס ילדה, התעלל בה, כלומר...

סשה כלומר, שהיא תספר את הדברים האלה וזה... או קי.

רומן כלומר זה איך אומרים את זה בכלא, זה הורס לי את השם הטוב.

סשה אז מה אתה רצית לעשות...

רומן אני פשוט פחדתי.

סשה לעשות בזה שאתה חותך לה את היד.

רומן שום דבר. זה אני עשיתי מתוך טירוף. פשוט אני פחדתי, אני פחדתי שאם כל זה יצא החוצה, וזה יצא כי שום ילדה לא...

סשה אם היא תישאר בחיים. (מונה דיסק 2:05:25)

רומן כמובן. היא ישר... הכול יעבור למשטרה. ואז כל הסיפור שלי יצא שאני סיפרתי לך. (הפוגה בדיבור) אני לקחתי והרגתי אותה. אני לא רציתי. אני לא רציתי להרוג אותה אבל לא הייתה לי ברירה. כלומר, הייתה לי ברירה. או לבקש סליחה מהקטינה וכמובן, תחת ההאשמה של ניסיון לאונס, או בתור רוצח. אני רצחתי אותה.

סשה אבל במחשבות, מתי שאתה תכננת את כל זה, עוד לפני שאתה ביצעת את זה. אתה רצית דווקא לאנוס אותה, או פשוט להעניש אותה באותה דרך שעשו לך אז...

רומן להעניש. סשה, אני רציתי להעניש. מתי שאני עליתי לעשות קפה היא עלתה והסתכלה עלי ככה מלמעלה, במבט כזה של דחייה. כאילו היא... כאילו היא אחת הבנות האלה שהייתה... שעשתה לי כואב. זה... בוז כזה, הנה... (הפוגה בדיבור) אני התעצבנתי.

סשה כלומר, אתם נפגשתם בחדר מדרגות במקרה ואתה פשוט הלכת אחריה. (מונה דיסק 2:06:42)

רומן נפגשנו במקרה. אנחנו נפגשנו במקרה. אני ראיתי אותה כמה פעמים בבית הספר, כמה פעמים ראיתי. המפגש היה מקרי. היא אפילו הייתה גורלית. אם אני לא הייתי הולך...

סשה פשוט אתה אמרת שאתה תכננת לעשות את זה... (לא ברור, מדברים יחד).

רומן תכננתי. אני תכננתי. זה לא שאני התכוננתי, שם תוכנית...

סשה הבנתי.

רומן ככה, עבר לי בראש וזהו. אם אני הייתי מתכנן תכניות, אני כנראה בכלל לא הייתי עושה את הרצח הזה מתי שאני עובד שם. אני הייתי יכול להגיע לבית הספר בכל דרך אחרת בכל יום אחר ולעשות לעצמי אליבי. איפה אני הייתי, אני הייתי בעבודה אחרת, אצל בן אדם אחר. את האופניים שלי סתם הבאתם לפה. אין עליו שום דבר זה אני אומר לך ישר.

סשה אני כבר יודע את זה. (הפוגה בדיבור) או קי. (מונה דיסק 2:07:36)

רומן ואלה... כאילו אנס. אני אפילו לא חשבתי לאנוס אותה. ככה יצא. אתה יודע, איך להגיד את זה, ישבת על אונס, מה אני טיפש או מה. אני אעשה את מה שהיה איתי.

סשה תספר לי את המחשבות שלך מתי שהיו לך. נו, המחשבות שלך לפני זה בקשר לעניין הזה.

רומן מתי שכל זה קרה היא עמדה על הברכיים ועם מכנסיים מופשלים. אני עמדתי... אני רציתי להכות אותה, אני שמתי את הסכין למטה... (לא ברור) פשוט כמו... שמתי, לא חתכתי, שום דבר, אני פשוט החזקתי את הסכין.

סשה היא עמדה אליך עם הגב? (מונה דיסק 2:08:30)

רומן היא עמדה עם הגב אלי והיא לא צעקה.

סשה אה.

רומן זה כנראה מתוך בהלה.

סשה יכול להיות.

רומן יכול להיות. אני לא יודע. כי אני לא חושב ש... מישהי בת שמונה עשרה היא הייתה חושבת שעכשיו יתחיל משהו. הילדה ככל הנראה הייתה מבוהלת. אני נזכרתי בכאב שלי, איך אני הרגשתי. אבל אני החלטתי לעשות את זה. אבל ישר עברה בי המחשבה, אני לא אעשה את זה עכשיו, יהיה לי יותר קל, אני... זהו, זה יוצא כאילו שנקמתי את נקמתי. יהיה לי יותר קל. אם עכשיו אני... אלך. הילדה ראתה אותי. יכול להיות שעוד מישהו ראה, יכול להיות שלא. (הפוגה בדיבור) סביר להניח שאף אחד לא ראה אותי. ככה אני חשבתי אז. אני לא יודע ראו או לא ראו, אני... לא סביר שמישהו ראה אותי. לא. אם אני אשאיר אותה, זה יהיה ניסיון אונס בצורה סוטה. זה... מאסר עולם. זה מאסר עולם, ואפילו יוסיפו שני מאסרי עולם. ורצח זה מאסר עולם. כמו שאומרים, אם יתפסו, אפשר. אבל אני לא רוצה לספר כי אם תתגלה העובדה של מה שקרה לי. כן, אני מבין, זה יקל לי את העונש. זה יוריד לי את המאסר לחמש עשרה שנה, לעשרים שנה. אני מבין את זה. בית המשפט ייקח את זה בחשבון. אבל צריך לדבר על זה קודם. אני לא רוצה שאשתי תדע. אני רוצה להשאיר את הכול כמו שהוא, במקום שלו. אני גם אקבל מאסר עולם, אותו מאסר עולם, אם אני אנסה להוכיח שאני לא עשיתי את זה. עדיף שאני אקבל מאסר עולם, אבל באשמת רצח מאשר באשמת ניסיון לאונס בצורה סוטה. אתה מבין.

סשה תגיד לי, איך אתה... איך אתה העברת אותה ממצב של להיות עם מכנסיים מופשלים בזה, מאחורה ש... שאתה סובבת אותה.

רומן מה הכוונה? (מונה דיסק 2:10:49)

סשה נו, מתי שאתה התחלת לחתוך אותה.

רומן אני אמרתי לה, תסתובבי.

סשה בעברית?

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אמרתי, תעשה סיבוב. (מונה דיסק 2:11:03)

סשה והיא הסתובבה?

רומן והיא הסתובבה ובעיניים שלה היה פחד וזה... לא משהו אלא ציפייה למשהו. זה היה פחד. אני ראיתי את אותו הפחד שהיה לי. אצלי בעיניים היה אותו הפחד אחרי כל מה שקרה. אני עשיתי משהו שאי אפשר לתקן. אני לא יודע למה ומה היה לי בראש. משהו שבר אותי, המבט הזה. אני נזכרתי בבית הספר. אני לא חשבתי. נו, אני רציתי לעשות את זה. רציתי. אבל אני עצרתי. אבל אחר כך אני הבנתי...

סשה מה אתה רצית? (מונה דיסק 2:11:41)

רומן לעשות את זה עם הסכין, לסובב. אבל אחר כך אני הבנתי שזה יותר גרוע מכל השאר. זה לא יעזור. ויש לי מה להפסיד. אבל אני כבר עשיתי את הצעד הראשון. אני כבר... אני כבר בכלא, אני כבר כאן עם הילדה הזאת.

סשה כלומר, אין כבר דרך חזרה.

רומן או רצח או ניסיון לאונס בצורה סוטה. אני לא אגיד... אני לא יודע. נראה לי שככה קוראים לזה. ברוסית זה נקרא ככה.

סשה בערך כן.

רומן או לחלופין, אף אחד לא יודע שום דבר. שלוש דרכים. איזה מהם... אני ידעתי שייתפסו אותי, אני ידעתי. איזה, מה...

סשה אני מקווה שלא שומעים אותנו. (סשה קם לסגור את הדלת) (מונה דיסק 2:12:37)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני מבין טוב מאוד שלעשות את זה... (לא ברור) אני לא רציתי לעשות את זה. אבל הילדה בכל מקרה... היא ישבה... (לא ברור) כי היא ראתה הכול, היא תספר הכול. כלומר...

סשה מתי שאתה אמרת לה תסתובבי?

רומן זה עבר במוח, שאני לא אשקר לך, חמש שניות, מקסימום, כלומר זה עבר מהר. זה כמו... אני לא יודע איך זה, מהר, ככה, ככה, ככה. אני הבנתי את הכול. כלומר. אני נזכרתי בילדות שלי של השפלה, אני נזכרתי ש... אני הבנתי מה יכול להיות ומה שאני כמעט עשיתי. מה שאני כמעט עשיתי. אני הבנתי שאני... אין לי כבר דרך חזרה. אבל אני לא רוצה שאשתי תדע מזה. אני לא רוצה. כי אם היא תדע היא תלך. ואני לא רוצה לאבד את אשתי ואת הבן שלי. זה למה אני אשאיר את הכול כמו שהוא, אני אגיד עד הסוף שאני חף מפשע, אני יודע שיש לכם את הכול. הראיות, יש לכם הכול, אתם תוכיחו את חפותי אפילו אם מחר יהיה המשפט.

סשה את חפותך? (מונה דיסק 2:14:01)

רומן כן. אה... סליחה, את אשמתי. שאני עשיתי את זה, אני רצחתי את הילדה. אבל אתם לא תגידו שום דבר ממה שאני אמרתי לך כי אתם לא תוכלו להגיד את זה. אני לא אחתום על זה. אחרי זה אני אשאיר, אני ביצעתי את הרצח, ועל זה מקבלים מאסר עולם. כן, אני צריך לבחור בין לרכך את הנסיבות לבין לאבד את אשתי. אני מעדיף להשאיר על עצמי, לא קשה לי להשאיר. אני צריך להיענש ואני איענש. (הפוגה בדיבור) זה למה תסלח לי בבקשה, אבל אני אשאיר את הכול כמו שהוא.

סשה רק תסביר לי את המצב עם החתך ביד. כי זה לא מסתדר לי קצת. תסביר, תסביר כבר אמרת הכול.

רומן אני לא חשבתי, סשה, לא חשבתי על היד הזאת. (מונה דיסק 2:15:03)

סשה נו בסדר, חשבת, לא חשבת, אתה עשית.

(הפוגה בדיבור)

רומן זה סתם.

סשה מה אתה סיפרת לי פה על כתות.

רומן לא, זה הכול שטויות. (מונה דיסק 2:15:17)

סשה אז למה בכלל דיברת על זה?

רומן היה מעניין אותי לשמוע את דעתך, מה אתה חושב על הכתות וכל זה.

סשה יכול להיות לנו... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן כן, בגלל זה...

סשה כי יש לי איזשהו מידע על איך מתנהגות כתות כאלה ואיך מתנהגות כתות כאלה.

רומן אני, אין לי מושג איך מתנהגות כתות. להגיד לך את האמת, אין לי מושג. כן, היה שם רצח של ילד... (לא ברור, רעשים ברקע) זה למה... (לא ברור, רעשים ברקע) אתה יודע את הסיבה. עכשיו איך אומרים, אני אלך מתחת למסכה. למרות שאני יודע טוב מאוד שאתם תוכיחו אתה אשמתי.

סשה אני רוצה שאתה תסביר לי, באור כל מה שסיפרת לי עכשיו, את סדר הפעולות שלך. כלומר, מה היה אחרי מה. מבחינה טכנית.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני הלכתי לשירותים אחריה. (מונה דיסק 2:16:34)

סשה או קי. היא פשוט נכנסה להשתין?

רומן לא.

סשה אתה מצאת אותה במכנסיים מופשלים, כפי שאני הבנתי.

רומן היא הורידה אותם. היא... היא שכחה לסגור.

סשה היא שכחה לנעול.

רומן כן. לנעול.

סשה אבל הדלת הייתה סגורה.

רומן סגורה אבל לא נעולה.

סשה אה.

רומן כי אני ראיתי איך היא סוגרת את הדלת. אבל אני לא שמעתי את הקליק.

סשה או קי. (מונה דיסק 2:17:02)

רומן אני נכנסתי והיא התיישבה על האסלה והייתה בשוק.

סשה היא כבר ישבה על האסלה.

רומן כן. ואני סובבתי אותה.

סשה מה אתה?

רומן אני סובבתי אותה.

סשה כלומר היא ישבה ככה ואתה כאילו הרמת אותה?

רומן סובבתי.

סשה על האסלה עצמה?

רומן לא על האסלה עצמה. היא ישבה ואני כאילו משכתי אותה אלי וסובבתי עם הפנים לשם.

סשה כלומר הורדת אותה מהאסלה וסובבת אותה עם הפנים, או קי.

רומן ותפסתי את הסכין ושמתי לה.

סשה הכנסת את הסכין עם להב גלויה?

רומן כן. (מונה דיסק 2:17:39)

סשה או קי, אבל לא נגעת?

רומן איך... לא עם הלהב.

סשה אה.

רומן ... (לא ברור) הפחד.

סשה או קי.

רומן נראה לי שככה היה.

סשה אבל המעבר הזה, מהתנוחה הזאת להתחלה של זה שאתה הרגת אותה, איך אתה עשית את זה?

רומן זה לא משנה איך אני עשיתי את זה, מה שמשנה זה שהרגתי אותה.

סשה זה חשוב לנו כי אנחנו עושים את העבודה שלנו. תבין את זה.

רומן אני מבין את זה.

סשה נו, מדובר רק בזה.

יורם יש לי שאלה. רומן. אתה אמרת שאתה נעלת את הדלת כדי שלא ימצאו אותה. נכון?

רומן האם אני אמרתי ש... (מונה דיסק 2:18:34)

סשה שאתה סגרת את הדלת בשביל שלא ימצאו אותה.

רומן כן.

יורם מה עשית? מה עשית? מה עשית עוד כדי שלא ימצאו אותה?

רומן למה בפנים?

סשה בשביל שלא ימצאו אותה, מה אתה עשית עוד בשביל זה?

רומן אני סגרתי את הדלת וזהו.

סשה רק נעלתי את הדלת.

יורם בסדר, לא. באיזה... באיזה תנוחה היא הייתה? למה חשבת שלא ימצאו אותה?

רומן כלומר...

סשה למה אתה חשבת שלא ימצאו אותה, באיזה תנוחה אתה השארת אותה?

רומן שם... איזה תנוחה. כי כשמושכים את הדלת, רואים שהיא סגורה, אם היא סגורה אז יש שם מישהו.

סשה זה לא חשוב באיזה תנוחה, אם מושכים דלת, דלת נעולה, אם דלת נעולה אז מישהו יש בפנים.

יורם בסדר, אבל נכון... מישהו, מישהו יש בפנים אבל אם... רגליים יוצאות החוצה, אז יכולים לראות.

סשה אם הרגליים יוצאות החוצה אז יכולים לראות.

רומן הרגליים לא יצאו. (מונה דיסק 2:19:30)

סשה זה למה אנחנו שואלים באיזה תנוחה אתה השארת אותה.

רומן אני קיפלתי את הרגליים וכאילו השענתי אותם על הקיר. כאילו הצמדתי אותם לקיר קצת.

סשה אני קיפלתי לה את הרגליים ואיכשהו תקעתי אותם בקיר.

רומן אני לא יודע, אני לא בדקתי. לא הסתכלתי ככה מלמטה, אני לא יודע.

סשה מדובר באיזה תנוחה היא נשארה שם כשאתה הלכת, זאת שאלה מאוד פשוטה וברורה. למה אתה לא רוצה לענות עליה? מה גם שהיא לא קשורה בכלל למה שאתה סיפרת לי עכשיו. זאת שאלה טכנית לחלוטין.

יורם רומן. אנחנו אמרנו, אמרתי לך. בית משפט מתרשם כשאתה אומר אמת. כשאתה אומר כל הזמן את האמת.

רומן בכוונה. עושה זה, רצחתי אותה.

יורם בית משפט...

סשה מדובר בזה שבית המשפט צריך להיווכח בכך שאתה מספר לנו את האמת בכל שאלה שאנחנו שואלים אותך.

יורם כשאתה אומר את האמת. בבקשה, אמת. אני לא מדבר עכשיו, עזוב בכוונה, עזוב. אני שואל אותך דברים טכניים, תשמע, טכניים. רגע, רומן, (מונה דיסק 2:20:42) שנייה, שנייה. טכניים.

רומן אני עכשיו אומר אתה מבין הכול. של אלכס, של אלכס אני אמרתי למה. מה זה מספיק. מה אני רוצה לעשות ולא עשית. מה אני רוצה אבל לא רצית. מה אני אומר לו מה היה אצלי, זה אני... (לא ברור) יודעת רק הוא. אצלי זה היה בעיה כזאת, מתי אצלי יש ... (לא ברור). היא בילדה הזאת אני לראות בחורה מי עושה זה. אצלי... אני רוצה לעשות אותו דבר כמו היה אצלי.

יורם מה כאילו רצית לשכב איתה? רצית סקס איתה?

רומן לא.

יורם לא סקס? (מונה דיסק 2:21:43)

רומן לא סקס. אלכס יודע.

יורם הוא...

רומן אני ראשונה, בחור, הוא שני מי... (לא ברור) זה, זה לא יודע, זה... מה אצלי היה זה לא יודעת אבא שלי. לא יודעת. אני גר כל יום ביחד. ואני... מפחד לתת אישה שלי יודעת סיפור הזה. היא הלך. אצלי זה, יותר חשוב משהו אחר, יותר חשוב.

יורם זה בסדר רומן.

רומן תשמע. אני רוצה... (לא ברור) עד הסוף ואני אומרת של אלכס מה צריך על המשפט. הכול זה מדבר, הכול מה היה אצלי עשרים שנים לפני, עשרים ואחד שנים לפני. מה אצלי היה. למה אני לעשות ככה, ככה וככה. למה אני עושה. ומשפט רואה, כן. הוא באמת, נכון, טוב, הוא.

יורם בית משפט רואה זה, מה אתה אומר עכשיו, אם אתה הולך מאה אחוז איך שהלכת. תשמע, עכשיו אחרי שאמרת מה שאמרת, לך מאה אחוז. אתה יודע למה רומן? מאה אחוז. תשמע, לשנייה... עכשיו אין מה להסתיר...

רומן סליחה, בבקשה, שנייה...

יורם כן.

רומן אבל זה יודעת אישה שלי. היא... אה... לא מבין.

יורם למה? מה פתאום? לא...

רומן אני לא מבין זה אם מישהו...

יורם אשתך יודעת את זה היא לא הולכת... (מונה דיסק 2:23:31)

רומן אתה אצלי, אלכס רוצה שים זה בחוץ.

יורם אבל אישה עכשיו יודעת, היא יודעת, לא... אם נניח אישה תדע. למה תעזוב? לא, היא לא תעזוב אותך. לא.

רומן אבל...

יורם היא לא... היא לא תעזוב את רומן.

רומן אני רוצה לעשות זה. אני רוצה לעשות... (לא ברור) זה בדיוק ילדה היה כמו... לפני הרבה- הרבה זמן, לפני הרבה זמן. אני אומר של אלכס, אלכס, סליחה. סליחה אלכס, אני יודע, אבל אני יודע משטרה יודעת הכל אבל אני לא רוצה מדבר הסיפור הזה עד המשפט, אני מפחד. אני לא מבין כלום, אני לא אומר.

יורם (בטלפון) דחוף, מרה? באי.

רומן אני אומר רק, אני לא רצחתי ילדה, אני אומר זה סתם ו... מה אני רוצה לעשות שמה בשירותים, זה היה מינימום של חמישים שישים שנים מינימום. אבל אני רצחתי ילדה זאת.

(קטיעה בהקלטה)

רומן אני רוצה לעשות משהו. זה לא קשה, זה קשה. אבל לא... איך אני רצח... רוצה לעשות אבל אני לא עושה זה. לא.

יורם ... (לא ברור) אתה רצית לעשות משהו הרבה יותר?

רומן כן. אבל אני לא עושה.

יורם לא עשית?

רומן לא עושה. ורצחתי ילדה זאת, וילדה...

יורם תראה רומן. אחרי... תקשיב, בית משפט ידע כל מה שאמרת פה.

רומן: לא. לא. אני אומר של אלכס מה... אני... (פונה לסשה ברוסית) איך אומרים את זה? אני אמרתי שאני לא מתכוון לכתוב שום דבר.

סשה הוא אמר שהוא לא מתכוון לחתום על שום דבר (מתרגם לעברית).

רומן כלומר...

יורם זה ייכתב.

רומן מה שבית משפט ייתן לי.

סשה מה שבית משפט ייתן לו.

רומן זה היה צריך להיות אותו העונש על מה שאני עשיתי.

סשה זה היה צריך להיות העונש על מה שהוא באמת עשה.

רומן אבל יש לי שתי ברירות. שניים...

יורם בית משפט ייתן לו עונש... בית משפט לא נותן עונש על מה רצית. רק על מה עשית. הבנת? תסביר לו.

סשה לא נותנים פה עונש על הכוונה, נותנים פה עונש רק על מה שנעשה.

יורם הבנת את זה? (מונה דיסק 2:26:31)

סשה על מה שרק תכננת לא נותנים עונש.

יורם עכשיו... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה העונש... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, רומן...

רומן מה שהיה איתי. אני לא רוצה להגיד את זה, אני לא רוצה.

סשה אתה אומר.

יורם רומן...

רומן אני אמרתי לך. לו אמרתי שאני רציתי לעשות משהו אבל אני לא אמרתי מה.

יורם רומן, רומן. לא, לא... רומן, אני רוצה להבין משהו. לא לפרוטוקול, רומן, בסדר, אל תכתוב. לא כותבים את זה.

רומן אני, תתרגם לו...

יורם למה...

רומן תגיד שאני יודע שבכל מקרה יש ראיות נגדי. אני יודע את זה. אני יודע שיכניסו אותי לכלא. אני אקבל את העונש הזה. עונש צודק על מה שאני עוללתי. עשיתי. אבל אשתי תאמין עד הסוף שאני לא...

סשה הוא יודע שיש לנו ראיות נגדו, הוא יודע שהוא יקבל עונש צודק על מה שהוא עשה. אבל הוא גם יודע שאשתו לא... לא תדע על הדברים הנוראיים שהוא מספר לנו.

יורם אבל למה לא... (מונה דיסק 2:27:30)

סשה והיא... הוא לא רוצה שהיא תדע.

יורם אתה לא רוצה רומן?

סשה שאשתו תדע.

יורם רומן... אתה לא רוצה שאשתך תדע? אבל למה? אולי לפחות זה יעזור לה.

רומן זה קשה, אבל עדיף ש... בכלל לא לצאת מהכלא מאשר לצאת מתי שהיא לא תהיה.

יורם רומן, תגיד לי...

רומן עדיף לא לצאת בכלל...

יורם לא לכתוב.

רומן מאשר לצאת אחרי כמה זמן ושהיא תלך.

סשה יותר טוב בכלל לא לצאת מבית סוהר מלצאת אחרי זמן מה ואשתו תעזוב אותו.

רומן ואני אעשה את הכול...

יורם שנייה רגע, לא לפרוטוקול רומן.

רומן אני עשיתי את זה, סיבכתי את עצמי ככה שאין לי דרך לצאת.

סשה הוא כל כך בלבל את עצמו, כל כך סיבך את עצמו שאין לו יציאה מהמצב הזה.

יורם רומן, שאלה. לא לפרוטוקול. אמרת קודם ש... חתכת אותה ביד. למה?

סשה בדיוק הנושא שדיברתי איתו לפני שנכנסת.

יורם כן, למה הוא עשה את החתך הזה ביד?

סשה הוא לא הספיק לספר לי.

יורם לא? ככה בינינו. (מונה דיסק 2:28:44)

סשה אתה הבנת, כן, מה שהוא שואל אותך.

רומן למה אני חתכתי...

יורם רומן, רומן, תסתכל עלי. בינינו עכשיו, אנחנו יושבים, שלושה גברים.

סשה למה אתה עשית את זה.

יורם יושבים פה שלושה גברים. אבל גברים שלושתנו.

רומן אני לא יודע למה אני עשיתי את זה. אני לא יודע למה אני עושה. כאילו... אני לא יודע. מה...

יורם מקודם דיברת עם...

רומן מה שאני רציתי לעשות אני ידעתי שאני רציתי לעשות. אבל אני לא עשיתי את זה. למה אני חתכתי את היד. אני לא...

סשה מה שהוא רצה לעשות הוא יודע, אבל הוא לא עשה את זה. חתך לה את היד...

יורם לא, היד זה לא קשור למה שהוא רצה לעשות. זה משהו אחר. למה הוא, למה הוא עשה את זה? כאילו... בכל זאת, למה.

רומן לא יודע.

סשה בסדר, תתחיל מזה שתספר איך אתה עשית את זה.

יורם רומן...

סשה אמרתי לו, חכה, אמרתי לו, טוב, בסדר תתחיל מזה שתספר איך עשית את זה.

יורם איפה היא הייתה כשהוא עשה את זה?

סשה איך זה היה שחתכת לה את היד, איך היא...

יורם רומן...

רומן מה זה משנה סשה?

סשה אנחנו עושים חקירה, תבין. אין לך...

יורם דיברת הכול כבר רומן.

רומן יש לכם פרוטוקולים, יש לכם תוצאות של הנתיחה שלאחר המוות, יש, סשה. אבל בשביל מה, בשביל מה...

סשה כי אתה צריך להסביר את כל מה שעשית.

רומן אני בכל מקרה לא אגיד את זה בבית משפט.

סשה עכשיו אתה מדבר איתנו. אתה מדבר איתנו עכשיו. תסביר איך עשית את זה. באיזו תנוחה היא הייתה. ואם אפשר, תסביר למה אתה עשית את זה. (הפוגה בדיבור) אתה הרי מבין טוב מאוד שזה נחוץ לנו.

רומן למה?

סשה בתור אנשים שעושים חקירה בתיק הזה. באותו אופן אתה יכול להגיד למה אתם הייתם צריכים את כל השאר. אתה מבין? זה מאוד פשוט. תסביר איך התבצעה שרשרת האירועים הזאת. זה אחד החוליות של שרשרת הדברים שבוצעו שם. תסביר את השרשרת הזאת. את החוליה הזאת, יותר נכון. (הפוגה בדיבור) אני מקשיב.

רומן אני לא אספר שום דבר.

סשה למה, תסביר לי.

רומן אני לא רוצה לספר שום דבר. להגיד את האמת. עם יד על הלב. אני לא רוצה לספר שום דבר.

סשה אני מבין שאתה לא רוצה. זה אני מבין טוב מאוד דווקא.

רומן לא רוצה.

סשה זה אני מאמין לך. לא רוצה לספר. (הפוגה בדיבור) עם הפעולה הספציפית הזאת קשור משהו ספציפי.

יורם אל תספר את זה אם אתה לא רוצה.

רומן אני...

יורם בשבילי, בשבילי פשוט רומן, אל תספר, לא, אל תספר לי. אבל אני שואל משהו אחר. תקום עכשיו. תקום עכשיו.

רומן אני לא רוצה לדבר על זה בכלל.

יורם למה הוא לא עושה את זה?

סשה תקום, תקום, הוא מבקש...

יורם רומן...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) נו, נו.

יורם תראה לי באיזה פוזיציה עזבת אותה.

רומן אני אמרתי שאני לא רוצה לספר.

סשה הוא אומר הרי אמרתי... (לא ברור, רעשים ברקע).

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן, עייף? רומן. עייף? אתה נראה לי עייף. אה?

רומן מה זה עייף?

סשה אתה עייף?

רומן אני עייף ו... אני מפחד.

סשה אני גם עייף וגם מפחד. ממה?

יורם רומן...

רומן אני לא רוצה להגיד שום דבר, שום דבר...

סשה ממה אתה מפחד?

יורם רומן...

רומן אם משהו מזה יצא החוצה. החוצה. כלומר, לא בבית משפט אלא פשוט יצא.

סשה הוא אומר, אם משהו מזה יצא החוצה, לא לבית משפט, בכלל החוצה משהו יצא מזה. נו?

רומן אז תעלה כל השרשרת של כל האירועים.

סשה אז כל השרשרת של אירועים שגרמה לי ככה...

רומן הכול יצא. וככה, וככה אף אחד לא יידע את זה.

סשה וככה אף אחד לא יידע את זה.

רומן כלומר זה יישאר איתי.

סשה אבל איך התנוחה שבה היא נשארה...

יורם מה זה קשור? מה זה קשור? רומן, מה זה קשור?

סשה אם היא ישבה או עמדה או שכבה.

יורם אתה... אתה... (לא ברור, מדברים יחד) אתה אומר אמת. כאילו מה זה קשור רומן?... (לא ברור) מה זה קשור רומן?

סשה לא החתך, אנחנו לא מדברים על החתך.

יורם למה אתה לא אומר? מה זה קשור? מה זה קשור, רומן? זה לא קשור.

סשה למה דווקא פה אתה נסגר?

יורם זה לא קשור. מה אתה משאיר לעצמך משהו? זה לא קשור.

רומן אני לא זוכר איך היא נשארה.

סשה אני לא זוכר איך היא נשארה.

(הפוגה בדיבור)

יורם נדמה לי שאתה זוכר רומן.

רומן סשה, אתה לא מבין...

סשה לא, אני מבין.

רומן אתה לא מבין. אני סיפרתי...

סשה אני לא מבין את הכול. אני לא מבין איזה קשר יש לפוזה שהיא נשארה בה...

יורם רומן. הוא יודע טוב מאוד באיזה פוזה. אתה זוכר טוב מאוד באיזה פוזה רומן.

רומן אני יודע.

יורם אתה יודע, אני יודע.

רומן אבל אני שכחתי.

יורם לא. אתה לא שכחת. אתה זוכר. עזוב, למה? אתה מספר פה הכול. אתה מדבר איתנו הכול אמת, הכול פתוח. כמו חברים אנחנו מדברים. אז... אני שואל אותך כמה שאלות, תענה לי. אז אתה לא רוצה, בסדר. למה? בסדר, אני מבין למה לא. למה חתכת אותה, בסדר. אני מבין. אל תספר לי. לא רוצים... אתה לא רוצה. אבל זה, מה זה קשור? זה פרט זה... שתי... (לא ברור) בית המשפט ישאל אותך. אתה רוצה שבית המשפט ישאל אותך?

רומן מה אני רוצה בבית משפט?

סשה בית המשפט ישאל אותך את השאלות האלה.

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אם זה לא ייסגר כאן, יעשו לך את זה בבית משפט.

יורם מה? כאילו מה אתה... זה כאילו נראה, רומן, זה נראה כמו מניפולציה. נראה כמו מניפולציה שאתה לא רוצה להגיד מה...

סשה אם זה לא יתברר בחקירה ויוגש... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה בית המשפט יחקור את זה שם.

יורם הוא אומר הכול. אתה... איפה זה, איפה פה, איפה... זה כאילו, מה זה חשוב? מה זה משנה?

רומן אני אגיד שאני לא רצחתי, זה למה לכל השאלות...

סשה ובבית משפט אני אגיד שאני לא הרגתי בגלל זה אני לא...

רומן אני...

סשה אני לא אצטרך לענות על שאלות.

רומן אני אומר...

סשה למה תגיד בבית משפט שלא הרגת?

רומן לא. אני... הוא... משפט רוצה לדעת למה ככה, למה ככה. והוא רוצה לדעת מתי אני... מתי שאני אומר הודאה, אם אני... אני מסביר. כלומר, כאילו... כאילו אני מודה באשמה שלי ו... גילוי, זה...

סשה הודאה.

רומן הודאה מלאה.

סשה נו?

רומן אבל אם אני אגיד אותו אז הכול יצא.

סשה זה למה אתה לא מתכוון להודות?

רומן זה למה בבית משפט אני אגיד שאני לא רצחתי. אני יודע שייתנו לי מאסר עולם, אני אהיה בן אדם מניפולטיבי.

סשה אם אני... אם אני מודה בבית משפט, אני אצטרך להגיד את כל היתר. ואם אני לא אודה בבית משפט, אז אני יודע שאני אקבל את המקסימום אבל אני לא אצטרך לספר את הכול. אתה מבין? ואני מוכן לזה שאני אראה מניפולאטור בבית משפט.

יורם אתה בבית משפט...

רומן אז אני אהיה בטוח שזה לא יצא.

יורם רומן, אבל...

סשה ואני אהיה בטוח שהסיפור לא יצא לאור.

יורם רומן, אני אשאל אותך שאלה אחרונה להיום. מספיק, זהו. מספיק להיום? מספיק להיום? רק הדבר הזה. אתה... מה... אתה חושב שבבית משפט. אתה רוצה סליחה. אתה לא תגיד. בבית משפט מה תגיד? מה בבית משפט תגיד?

רומן אני מדבר מה אני לא עשיתי.

יורם אה?

רומן מה אני לא עושה זה. לא עשית. שאני לא עשיתי את זה.

סשה הוא אומר אני... אני אגיד שאני לא עשיתי את זה.

יורם למה תגיד ככה?

רומן בגלל שאז אני לא אצטרך להסביר את כל ה...

סשה כי אז אני לא אצטרך להסביר את כל ה...

רומן למה מה...

סשה כל הלמה ואיך ומה.

רומן אני יודע. אני יודע מה משפט תן לך. עד הסוף, פול. אני יודע. אבל אז שום דבר לא יצא.

יורם אבל יש לך אישה וילד.

רומן יש.

יורם יש אישה וילד.

רומן ומה, יותר טוב לך בחוץ אין... מתי לך חמש עשרה שנים והאישה וילד הלך? זה יותר טוב? אני לא יכול גר בלי אישה. וילד שלי...

יורם רומן... טוב. עזוב, אנחנו נמשיך מחר. רומן, מחר אנחנו נמשיך. אתה עייף, עזוב. בסדר, אתה עייף, גם אנחנו עייפים. זהו, מספיק להיום. תאכל אבל. תאכל משהו קטן. רומן, תאכל.

רומן לא רוצה, תודה.

יורם אתה רוצה לשתות?

רומן לא רוצה. (הפוגה בדיבור) אפשר מים... מים. זה. קרים.

יורם מים קרים?

רומן אפשר את האזיקים סשה?

יורם סשה. קפל את הזה.

סשה לא קיבלתי תשובות לשאלות.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אז זה לא יצא. אז זה יצא וזה יהיה... אבל אני אקבל עונש צודק על מה שאני עשיתי.

סשה אני לא מבין רק דבר אחד. אני מבין הרבה דברים, אבל אני לא מבין דבר אחד. אין הסיפור הזה עם התנוחה משפיע על כל מה שאתה סיפרת לי עכשיו? אנחנו הרי יודעים איך אנחנו מצאנו אותה. אנחנו יודעים הרי איך...

רומן יש מים רגיל? קרים.

יורם אתה לא אוהב קולה?

רומן אני אוהב אבל מים רגיל יש?

יורם לא קרים.

רומן אה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם טוב.

רומן אני יודע באיזה תנוחה אתם מצאתם אותה.

סשה נו, וגם אנחנו יודעים באיזה תנוחה מצאנו אותה.

רומן אני יודע באיזו תנוחה היא נשארה.

סשה נו. ברור שאתה יודע, אם אתה עשית את זה.

יורם אנחנו...

סשה רגע, אני יודע שאתם יודעים באיזה פוזה היא נשארה וגם אני יודע באיזה פוזה היא נשארה. אז למה אתה... מה מפריע לך לספר לנו את כל זה?

יורם רומן, ככה אני מבקש ממך, כבן אדם. בסדר? תעשה את זה בשבילי כי אני מבקש ממך.

רומן אני לא זוכר. אני שכחתי.

יורם אבל אני מבקש ממך רומן. (הפוגה בדיבור) מה זה משנה הפוזה לבית משפט? מה זה משנה? לא לפרוטוקול. תעשה את זה כי אני מבקש ממך, בסדר? לא לפרוטוקול.

רומן שכח... (לא ברור) לא ראיתי.

יורם מה?

רומן לא ראיתי שום דבר.

סשה אה?

רומן רציתי להסתכל איך אצל הילדות שם... מה איך, לא היה לי זמן להסתכל אצל אשתי, אני הסתכלתי אצל הילדה, כאילו סוטה.

יורם טוב, נו ,הוא לא רוצה.

סשה הנה זה עכשיו, לא רגע... אתה לא יודע מה הוא אמר לי.

יורם לא. מה הוא אמר לך?

סשה רציתי לראות איך הכול בנוי אצל בנות, אצל אשתי לא הספקתי להסתכל. אבל חשבתי שזה ישפיע עלי ויוציא אותי... יציג אותי כאיזה סוטה.

רומן משהו כזה.

סשה זה למה זה מפריע לך? אבל אתה יודע מה אתה עשית אחרי זה, שאנחנו לא נבין את זה. נכון?

רומן זה לא... אני לא הסתכלתי על שום דבר.

סשה אני יודע.

רומן אני פשוט אמרתי... בלי לחשוב. אני חשבתי שתגידו כן... ואני כמו מטומטם, שיהיה.

סשה להגיד את האמת... (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן מטומטם, כן?

סשה לא, אני לא אומר, אתה לא טיפש. אתה רחוק מזה. אתה רחוק מלהיות טיפש. אבל אתה מסבך לעצמך את החיים יותר מידיי.

רומן אני יודע סשה.

סשה בשביל מה? בשביל מה?

רומן סשה...

סשה בשביל מה? תסביר את עצמך.

רומן אני יודע.

יורם ... (לא ברור).

סשה אני יודע. אמרתי לו, אתה לא טיפש ואתה מסבך לעצמך את החיים, יאללה... (לא ברור).

יורם תאכל משהו רומן. תאכל.

סשה תן לי... (לא ברור) בבקשה.

רומן תגיד לי בבקשה, איפה אני לישון?

יורם מה אתה?

סשה לעשן?

יורם לישון?

רומן לישון.

יורם פה.

סשה פה.

רומן פה? ואם אני על מה...

יורם איפה, איפה ישנת אתמול.

רומן אה? פה... בכלא.

סשה כן.

רומן לא, כי אני חשבתי פה... לא איפה שכולם.

סשה לא, לא, לא. הכול צריך להיות לך שם.

יורם לא, לא. איפה ישנת אתמול.

סשה יש לך שם הכול?

יורם למה בסדר שמה רומן, לא?

רומן בסדר. אז למה לקחתם את הדברים שלי אני לא מבין.

סשה אנחנו רוצים לבדוק משהו. בסדר?

רומן ... (לא ברור, רעשים ברקע) מישהו נוסע שם למטה.

סשה איך? לא הבנתי מה אתה רוצה.

רומן אסור לי עכשיו לא... (לא ברור) לא לדבר.

סשה עכשיו חקירה. אתה יכול להיות קשור עם אנשים...

רומן כן, כן, כן, אני שכחתי. אני שכחתי. אני...

סשה מה שאני הבטחתי לך עם אשתך, אני לא שכחתי את זה. אני אתן לך את זה.

רומן לא, פשוט הייתי רוצה תמונה.

סשה של מי?

רומן של הבן שלי ושל אשתי.

סשה תקבל. אני מבטיח לך, תקבל. ושיחת טלפון אני גם אתן לך. מתי שנסיים את החקירה. אני לא שכחתי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן (בוכה)

סשה מה אתה רוצה להגיד?

רומן (בוכה) שום דבר.

סשה עשית את העניין. זה למה אני אומר לך, תתנקה. עד כמה שזה אפשרי. כמובן, אף אחד לא יכול למחוק את מה שקרה. אבל אפשר להקטין את החטא. לשפר. מתי שאתה תודה. אתה יודע את זה בעצמך.

רומן (בוכה) אני...

סשה מה?

רומן אתמול מתי שישבתי בתא.

סשה נו?

רומן היה בחור.

סשה נו?

רומן איך הוא עיצבן אותי.

סשה נו.

רומן צועק רומן, אם... (לא ברור) בטוח שאתה לא עשית את זה,... (לא ברור) לאסוף כסף בשביל עורך דין. אני לא רציתי עורך דין בתשלום.

סשה רוסי? (הפוגה בדיבור) אה.

רומן אני לא יודע. ככל הנראה עורך הדין יוכל להוכיח את זה שאני לא קשור לעניין, שאני חף מפשע. זה בערך תשעים ותשעה אחוז שהוא יוכיח את זה. אחוז אחד אני משאיר לא לעורך דין, אני משאיר לבן אדם אחר.

סשה לאשתך?

רומן לא.

סשה למי?

רומן בעניין הזה... (לא ברור) בן אדם אני עוד עורך דין. אני לא יודע איך הוא יתנהג. אני לא יכול לענות עם זה...

סשה איזה בן אדם?

רומן עם הזמן, כל מה שאני אמרתי לפני זה, עם הזמן, הכול יעלה על פני השטח סשה. אני אומר לך את האמת, הכול יעלה על פני השטח.

סשה למה אתה מתכוון...

רומן או שלא יעלה על פני השטח...

סשה מה זאת אומרת מה שאתה אמרת לפני זה. מה שאתה אמרת לי עכשיו?

רומן לא, לא, לא, לא. זה שאני חף מפשע וזה... מה שאמרתי בתחילת החקירה.

סשה נו.

רומן הכול יצא.

סשה למה אתה מתכוון?

(הפוגה בדיבור)

רומן מתי שהאחוז הזה יתחיל לעבוד. אחוז אחד. או מאית של האחוז הזה. אתה תקבל את התשובות לכל השאלות סשה, לכולם. תאמין לי. מה שאני אמרתי לרצוח את עצמי, לא. אני לא הולך לרצוח את עצמי. זה... אני פשוט אומר ש... בשביל שאני אהרוג את עצמי אני לא צריך חבל אני לא צריך שום דבר. אני בונה מקצועי. אני יודע איך עובדים מים וחשמל. כאן בתא מים וחשמל יש בשפע. אתה מבין...

סשה אין לך כוונה כזאת.

רומן כמובן שלא. אני לא טיפש להרוג את עצמי. בשביל מה?

סשה נו, אני יודע שאתה לא טיפש...

רומן כי על האלפית או המאית של האחוז אני תמיד בונה. אני תמיד בונה. ומתי שזה... יצא. אני לא יודע. זה שעורך הדין לא יוכיח את... איך להגיד, חוסר הקשר שלי לעניין, את חפותי. בזה אני בטוח בתשעים ותשע אחוז שהוא לא יוכל לעשות את זה, כי כל הראיות נגדי. הראיות שיש לכם הן ראיות חזקות. הראיות שיש לכם, אין לכם אותן.

סשה מה זאת אומרת?

רומן אלה שאני נפטרתי מהם. אין לכם אותם. אני אמרתי, זרקתי אותם.

סשה למי אתה מתכוון בתור בן אדם שלישי אני לא הבנתי.

רומן עם הזמן.

סשה מה עם הזמן?

רומן סשה, עם הזמן.

(הפוגה בדיבור)

רומן סליחה, אני יכול לעשן קצת?

סשה תעשן.

רומן פשוט העצבים שלי לא מחזיקים. שיחת הטלפון לאשתי, לאשתי, זה לא חובה...

סשה אני מבין.

רומן אני פשוט, אני פשוט ביקשתי...

סשה אם אנחנו... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני מבין טוב מאוד שאין לך את הזכות, לאף אחד אחר אין את הזכות... זה באינטרס של החקירה.

סשה רומן, אני אמרתי לך, מתי שהחקירה תגמר, אתה תקבל את שיחת הטלפון.

רומן אני יודע, זה...

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן כמו שאומרים את זה... מתי שהחקירה נגמרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.

סשה נו, לא מה שאתה רוצה...

רומן לא, אבל אפשר להתקשר הביתה, יש לך את הזכות למפגש.

סשה אחרי... אחרי הגשת כתב האישום.

רומן יש לי את הזכות להיפגש...

סשה יש לך מעמד אחר.

רומן אה.

סשה יהיה לך מעמד אחר. עכשיו אתה נחקר.

רומן אה, בסדר.

סשה אחרי כתב האישום אתה נאשם.

רומן הבנתי.

סשה זה כבר מצב אחר.

רומן הבנתי. אתה יכול להגיד לי... יש לי שאלה, אני לא יודע...

סשה נו.

רומן את תשובה עליה. מתי שיש אישום ובית המשפט פסק עונש של מאסר, לאיזה בתי כלא לוקחים?

סשה זה תלוי באיזה...

רומן נו, אבל מחלקים את כולם פה.

סשה מקומות פניים. באיזה בית כלא יש מקומות פנויים. באיזה מחלקות יש מקומות פנויים.

רומן תקשיב.

סשה אין בתי כלא מסוימים לפושעים מסוימים. כלומר, אתה יכול לשבת בכל בית כלא. אין פה מחנות. לא יושבים במחנות, יושבים בבתי כלא. (הפוגה בדיבור) רומן. כל זה כבר שאלות טכניות. אתה תקבל עליהן את כל התשובות.

רומן ואחרי כמה זמן מרשים מפגשים. אני שמעתי שכאילו האישה יכולה לבוא כאן לפגישה עם בעלה, ישר אחרי ש... (לא ברור)

סשה מתי שאתה... שנייה. (בטלפון) אה, כן, כן. טוב. זה מתי שאתה כבר נמצא במצב מסוים שנותן לך את הזכות, אז אתה מקבל את המפגש. כשאתה יושב כבר בגלל אישום מסוים, יש לך כבר את הזכות. בסדר? טוב, רומן...

רומן בסדר.

סשה אני רואה שאתה באמת עייף. אתה צריך לנוח.

רומן השאירו פה... (לא ברור).

סשה עכשיו בוא נבדוק את הדברים שלך.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה ננקה את השולחן הזה. (הפוגה בדיבור) יאללה. תוציא את הדברים שלך.... (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן בשביל מה?

סשה נו, תניח, אני רוצה לבדוק משהו. אחרי זה תיקח את זה חזרה.

רומן הנה... (לא ברור, רעשים ברקע)

סשה אתה מסכים שאנחנו ניקח את זה לבדיקה.

רומן בבקשה.

סשה או קי, תודה. תודה רבה. (הפוגה בדיבור) או קי. עם החולצה הזאת אתה היית בעבודה?

רומן כן. בחולצה הזאת אני הלכתי לעבודה.

סשה אתה הלכת.

רומן כן.

סשה זה הג'ינס. אני רוצה לראות.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה אה, זה רק שחור?

רומן כן, זה גם בבקשה.

סשה או קי. בג'ינס הזה אתה, כמו שאני הבנתי, הלכת הביתה אחר כך, כן? (הפוגה בדיבור) הגרביים שיש לך פה? משהו מבין אלה היה באותו יום עליך?

רומן לא. אלה גרביים נקיות.

סשה אני מבין.

רומן מסרו לי.

סשה אה, מהבית.

רומן זה מהבית.

סשה והגרביים שבהם אתה היית אז בעבודה? זה אחד מאלה? אחרי הכביסה?

רומן לא. אחרי הכביסה יש לי גרביים... אתה רואה, גומי הדוק.

סשה נו.

רומן אלה בכלל גרביים חדשות.

סשה אה.

רומן הנה, זה ספורט. כל הספורט זה אני הולך לעבודה.

סשה אה.

רומן ו...

סשה אולי היית בגרביים האלה? זה יכול להיות?

רומן ככל הנראה אני הייתי בגרביים האלה.

סשה אני יכול לקחת אותם?

רומן כן, בטח.

סשה תודה.

רומן למה אני יכול לתת אפילו את אלה. כי ספורט... לא, אני הייתי בכחולות אדומות ואצלי בבית יש נראה לי עוד זוג או שניים של גרביים כלאה. יש לי גרביים עם גומיות חלשות. אבל אלה גרביים שבהן אני הולך לעבודה. לא הגרביים שאני עובד בהן. איפה שיש גומיות חלשות, מתפרקות, בגרביים האלה אני עובד. אם אתה רוצה לקחת ממני...

סשה אני רוצה לקבל את הגרביים שבהן אתה עבדת. שבהן אתה עשית את כל זה.

רומן טוב. אלה שבהן אני עבדתי הן בבית. יש להם גומייה חלשה.

סשה הגרביים שבהן היית ברגע שאתה עשית...

רומן גומייה חלשה, גומייה חלשה יש להם.

סשה ואיפה הן? אצלך בבית?

רומן בבית.

סשה או קי. כלומר, אתה לא היית בגרביים האלה?

רומן לא. המכנסיים האלה והחולצה הזאת זה מה שאני הלכתי איתו לעבודה.

סשה אחרי שאתה הגעת, אתה כיבסת את המכנסיים האלה?

רומן לא.

סשה וגם לא את החולצה. ואיפה הגולף השחור שלך?

רומן במשטרה. אתם הרי...

סשה גולף שחור.

רומן אתם החרמתם אותו.

סשה אה. הוא בבדיקה. או קי.

רומן זה... (לא ברור, רעשים ברקע) צריך עוד משהו?

סשה זהו. תשים את כל זה כאן. מה יש לך פה?

רומן זה בגדים מלוכלכים, זה צריך לכבס.

סשה אה, זה מהתא?

רומן כן. זה מה שאני החלפתי. יש לי שאלה כזאת. יש לי שאלה כזאת. נותנים פה בכלל סבון או לא?

סשה אני חושב שכן, אבל תבקש מהם שהם ייתנו לך. אני חושב שהם ייתנו לך.

רומן פשוט אתמול אני כיבסתי את... (לא ברור, רעשים ברקע) אני לא יודע איך... (הפוגה בדיבור) אתה צריך לכבס הכול... (לא ברור) אפשר להרשות את זה. (הפוגה בדיבור) אני... זאת לא העבודה שלך, פשוט כאן... מתי שעבד הוא לא, לא ככה...

סשה מה? מה?

רומן אני אחזיר עכשיו.

סשה נו. למה אתה מתכוון ככה עשו תמיד? נו זה אני יודע שזה היה ככה.

רומן הם... אני שכחתי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה קח את התיק. מחר נדבר עוד פעם. (הפוגה בדיבור) בבקשה אל... (לא ברור) את הנשק שאין לו שום קשר לעניין.

רומן אני לא אדבר. אני לא רוצה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה בסדר.

סוף הקלטה