תמלול חקירה - קובץ 4 | תאריכים אינם ברורים

קובץ כללי 14-19.12.06 קבצים 19-23

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 19) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1070 י"ג

שם המתרגם: יורי גזליק

מתחיל שעה 8:00 לערך בבוקר 17.12.06

קול א ' : עצור ז'ניה (לא קיים בקובץ זה)

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג ' : סוהר

קול ד ' : עצור ארטור

(שתיקה)

סוהר: (עברית) ארטור ?

ארתור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) בוא שניה .

ארתור: (עברית) מה זה עורך דין ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תגיד לי בבקשה, מה השעה עכשיו ?

סוהר: (עברית) שמונה ועשרים .

זדורוב: (עברית) תודה .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא . בוא .

(רעשים, שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) הכל בסדר, אכלת ארוחת בוקר ?

ארתור: (עברית) לא, אכל עכשיו .

סוהר: (עברית) תה שתית, נכון ?

ארתור: (עברית) לא, אין לי מים חמים .

סוהר: (עברית) הנה, עכשיו אני אביא לך . גם אתה רוצה מים חמים ?

זדורוב: לא .

סוהר: (עברית) בוא .

ארתור: מה, אתה לא רוצה מים חמים ? (לא ברור)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בשביל מה (לא ברור) הביאו שם מים חמים .

זדורוב: (לא ברור) קר .

(שתיקה)

(רעשים, לא ברור)

ארתור: כל הכבוד (קללה), על הבוקר הוא עובד .

זדורוב: בשורות טובות הוא הביא לך ?

ארתור: ככה ככה .

זדורוב: גם טוב, לפחות ככה, קצת .

ארתור: מה הוא יכול לבשר לי ? איזה בשורות טובות הוא יכול להביא לי ? כל מיני חדשות ?

זדורוב: אתה יודע, אולי יש משהו שאפשר להיאחז בו .

ארתור: כן, יש, הכל בסדר, יש דברים מסוימים, אבל (לא ברור) זה לא חדש בשבילי . (לא ברור) שטויות . בשבילו זה טוב, בשבילי זה סתם . בשבילי יהיה טוב כשהוא יגיד לי תצא, (לא ברור) הלאה . אז זה יהיה טוב .

זדורוב: זה יהיה מצוין . (לא ברור) כזה דבר . אוי (קללה) , אפשר להשתגע .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) נתן נייר .

ארתור: אוי (קללה) . עכשיו הוא נסע לכרמיאל .

זדורוב: נסע לכרמיאל ?

ארתור: הוא נסע לכרמיאל .

זדורוב: שם . . .

(שתיקה)

זדורוב: השעה עכשיו בערך שמונה ועשרים, שמונה וחצי .

ארתור: תשעה .

זדורוב: תשע ? שמונה וחצי אמר לי זה שבא .

ארתור: אה, כן ? כשאני יצאתי ?

זדורוב: כן, אני שאלתי אותו מה השעה . אתה לא היית בערך עשר דקות . אני לא הספקתי לגמור סיגריה . בערך שמונה וחצי, אז יש לי עוד משהו כמו חצי שעה עד שמניאקים האלה יבואו לקחת אותי .

(רעשים)

ארתור: תמיד היו לוקחים ואתך בשעה שבע . אולי אין כלום .

זדורוב: בשעה, שבע וחצי היו לוקחים אותי .

ארתור: אולי אין לך בכלל חקירה ?

זדורוב: לא, בכל מקרה הם יוציאו אותי או שילחיצו או שישגעו עם השאלות, מה, איך, איפה . אתה (לא ברור) לי (לא ברור)

ארתור: (מפהק)

זדורוב: יוסי אמר שביום ראשון צריכים לקחת אותי לאיזו מעבדה . אוי (קללה)

ארתור: אה ?

זדורוב: צריכים לקחת אותי לאיזו מעבדה .

ארתור: אותך ?

זדורוב: כן . לא יודע לאיזו מעבדה .

(שתיקה)

זדורוב: אצטרך לנסוע לא יודע לאן . אין דבר, שיזדיינו בתחת .

ארתור: הנה האוכל האהוב עליך .

זדורוב: קיבינימט אותו,

ארתור: קוטג' .

זדורוב: אני שונא קוטג' .

(שתיקה)

זדורוב: למה הוא עומד פה (קללה) ?

ארתור: מה אתה עושה ?

זדורוב: אתה רוצה ?

ארתור: לא . תן לי קוטג' .

זדורוב: קח קוטג' .

ארתור: אתה לא אוכל ?

זדורוב: אני לא אוכל אותו .

ארתור: אני אכל .

(שתיקה)

זדורוב: אתה רוצה תה ? אותו תה ש . . .

ארתור: לא .

זדורוב: תן לי אותו, הוא חמים וטוב . כי אצלי כבר קריר .

(שתיקה)

זדורוב: כל הכבוד לעורך דין . (לא ברור) הוא הגיע, דיבר אתך . כל הכבוד לו . לא שעורך דין המזדיין שלי . פעם אחת אני ראיתי אותו בבית משפט וזהו .

ארתור: הוא בא והרגיע אותי, אומר לי תירגע, (עברית) אני מטפל בך . הוא אומר אני מטפל בך . הוא אומר למה אתה נראה ככה ? ישנתי, מאיפה לי לדעת שאתה תבוא בבוקר ? הוא אומר (לא ברור) אמר שאגיע בעשר . לא יודע .

(שתיקה)

ארתור: פה נתנו לנו לדבר, במעבר פה .

זדורוב: אה . הוציאו לשם איפה שהם יושבים ומדברים ?

ארתור: ממש פה . מאחורי הדלת הזאת

זדורוב: שם יש להם תנור ?

ארתור: כן . (מפהק)

(שתיקה)

זדורוב: הכל יבש לי בפה, זה משהו .

(שתיקה)

ארתור: קשה לי (קללה), קשה לי להוציא אותך מזה, אבל נעשה משהו .

זדורוב: אומר קשה להוציא ?

ארתור: כן .

זדורוב: זה לא רע .

ארתור: באוטו שלי מצאו נשק . זה לא טוב . ואילו אני הייתי במקום ההוא אז זה היה יותר טוב .

זדורוב: אילו המכונית (לא ברור) כן, היה טוב מאוד .

ארתור: אילו אני הייתי במקום ההוא, והוא היה במקומי . . . . אתה מבין מה הוא אומר ? היה יותר טוב . למה ? כל האשמה אוטומטית עוברת לבעל הרכב .

זדורוב: לבעל הרכב . (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: והרכב הוא שלך .

(שתיקה)

ארתור: רציתי לדבר אתו עליך, פשוט הייתי רדום (קללה) .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: הייתי רדום . רציתי (לא ברור)

זדורוב: בכל מקרה אין לי מה להגיד לו .

ארתור: אפילו על עצמי לא אמרתי הרבה .

זדורוב: מה מצפה לנו מהיום .

ארתור: אתה בכל מקרה צריך עורך דין, עורך דין טוב .

זדורוב: לעורך דין טוב צריך לשלם טוב .

ארתור: תקשיב, אבל (קללה) אתה תסלח לי (קללה), לשלם טוב או לא לשלם טוב, פה כל החיים שלך על המאזניים . בחייך, לשלם טוב . אתה אל תחשוב על הכסף המזורגג הזה . כסף אתה יכול לעשות בחוץ . אתה תשתחרר אם יזכו אותך .

זדורוב: ואם לא ?

ארתור: ועם עורך דין טוב יכולים לזכות . ואתה חושב על כסף . איזה כסף עכשיו ? כסף זה שטויות .

(שתיקה)

ארתור: מה, הכסף עושה אותנו ? אנחנו עושים את הכסף . אם אתה לא תהיה הכסף הזה בכל זאת ייגמר לה .

זדורוב: כן .

(שתיקה)

ארתור: עכשיו פה גורל שלך על כף המאזניים . בחייך . שנים הכי טובות שלך הולכות לך . אתה רק בן עשרים ושמונה .

זדורוב: השנים שלי כבר מתקרבים לסוף . מה שרק מפריע לי שאני לא אראה את הבן שלי .

ארתור: מה השנים שלך הולכים ונגמרים . מה אתה בן ארבעים, בן חמישים (קללה) ? אתה בן עשרים ושמונה .

זדורוב: אני בן עשרים ושמונה,

ארתור: אתה עוד צעיר .

זדורוב: אני בן עשרים ושמונה, כן .

ארתור: שנים לא תראה את הבן שלך .

זדורוב: והגוף שלי הוא כבר כמו של בן ארבעים .

ארתור: אתה לא תראה את הבן שלך . ובכלל, בן עשרים ושמונה זה עוד (לא ברור) נורמאלי, גיל נורמאלי .

זדורוב: תראה, ארטור, העניין הוא שכשאתה מתחיל לעבוד מגיל קטן, אתה עובד כמו אנשים מבוגרים, הגוף שלך נשחק מהר יותר . כשאני עבדתי אצל קבלן בחיפה, היה לנו גבר, הוא עבד אצל קבלן בחיפה, אצל קבלן אחר . . .

ארתור: תאמין לי, הגוף שלי, הגוף שלי בין הקירות האלה, בבית סוהר הזה, במשך אחד עשרה, שתיים עשרה שנים נהיה יותר גרוע מאשר שלך . יותר גרוע . אתה לפחות נשמת אוויר צח ואני כל יום נושם את החרא הזאת .

זדורוב: אני מסכים אתך

ארתור: בבית סוהר עוד יותר גרוע .

זדורוב: אני מסכים אתך .

ארתור: אתה יודע, לא משנה במה אתה נושם, לא משנה באיזו חרא, אתה לפחות נשמת אוויר ואני נשמתי כל מיני זבל בבית סוהר . זה (לא ברור) זה כל מה שאתה רוצה .

זדורוב: אצלנו (לא ברור)

ארתור: בכל זאת, העניין הוא לא זה . אני מתכוון לכך ששנים הכי טובות שלך הולכות ואוזלות . אתה בן עשרים ושמונה, אתה עוד צעיר . ומה זה עשרים ושמונה ? שנים תראה איך שהילד שלך יגדל . הוא רק נולד לפני חודש וחצי .

זדורוב: העניין הוא שהיה לנו גבר בן שישים

ארתור: אתה תראה איך הוא יגדל .

זדורוב: גבר בן שישים היה מרים שקים עם בטון והיה יורד מקומה חמש לקומה ראשונה כמו ילד . אני אומר, לי לא היה כל כך הרבה בריאות וכוח כמו שהיה לו . הוא כל החיים היה איש קבע בצבא . הוא היה קצין פשוט ולא עשה כלום .

ארתור: שניה, אני (לא ברור) לשירותים .

זדורוב: אין בעיה .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) . קר .

(שתיקה)

ארתור: נו (לא ברור) גבר .

זדורוב: אני אומר שגבר היה בן שישים אז הוא היה סוחב שקים עם בטון כמו בחור צעיר, הייתי משתגע .

ארתור: יש גם דבר כזה .

(שתיקה)

ארתור: הם חילקו תה בבוקר ?

זדורוב: כן, היו מביאים כוס לכל אחד .

ארתור: הנה יש לו קנקן שלם שם .

(שתיקה)

ארתור: יש לו שם קנקן שלם , זרוק סתם ככה .

זדורוב: למישהו מביאים קנקן , אבל לנו הביאו שתי כוסות .

ארתור: לא , לא לזה .

זדורוב: אז למי ?

ארתור: לפה הוא שם על השולחן , הוא שוכב סתם ככה .

זדורוב: אה .

ארתור: הוא שוכב הוא לא אכפת לו . הוא מזג כוס והתעצל להביא כדי ש . . . (לא ברור) ישתו .

זדורוב: מניאקים (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: חלם (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: היה לי קר לקראת בוקר .

(שתיקה)

זדורוב: בלילה היה חם ולקראת בוקר נהיה קר . או שהם כיבו מזגן או שלא יודע מה .

ארתור: אני בלילה הזעתי מתחת לשמיכה ממש חזק .

זדורוב: אז זה מה שאני אומר , היה חם ולקראת בוקר קר .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) עורך דין (קללה) . כתוב פה לעורך דין . מודעות על עורכי דין .

(שתיקה)

ארתור: דולצ'ה גבנה .

(שתיקה)

ארתור: הבשמים האלה יקרים מאוד .

זדורוב: איזה .

ארתור: (לא ברור) דלצ'ה גבנה , כריסטיאן דיאור , אטה לאודר .

זדורוב: דולצ'ה גבנה ?

ארתור: דיאור .

(שתיקה)

ארתור: דולצ'ה גבנה . היה לי פעם דולצ'ה גבנה . עכשיו אצלי (לא ברור) . בחורה הביאה לי במתנה .

זדורוב: איך ?

ארתור: אה ?

זדורוב: איך זה נקרא ?

ארתור: גוונצ' פאי .

זדורוב: גוונצ' פאי .

ארתור: אתה יודע מה זה ?

זדורוב: פעם ראשונה שומע .

ארתור: גוונצ' זה כריסטיאן דיאור .

זדורוב: אה .

ארתור: שם גוונצ' . יש פה , יש גוונצ' .

זדורוב: מכריסטיאן דיאור ? (לא ברור) בוסס .

ארתור: תראה , גם פה יש כריסטיאן דיאור אבל זה נשי . בוסס היה לי , דולצ'

זדורוב: גבנה היה לי , אינטרניטי היה לי . גיופ .

זדורוב: גיופ היה לי אבל הוא מתוק , הוא לא מצא חן בעיניי .

ארתור: גיופ היה , היה לי גם שתיים אחד שתיים גברי . או שזה שתיים אחד שתיים זה ילנה קררה , משהו כזה . גם כן טוב מאוד . היו מביאים לי לבית סוהר בשמים ממש טובים . פסל , עולה ארבע מאות חמישים שקלים . הריח שם חבל על הזמן (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: הם לא מבינים כלום בבשמים . כל מיני זבלים (לא ברור) .

(שתיקה)

ארתור: ואיפה (לא ברור) ? אה ?

זדורוב: מי היה ?

ארתור: נו זה , אתה אמרת איזה סקס ? מודעות פה ?

זדורוב: אולי פה

ארתור: אין שם .

(שתיקה)

ארתור: אה , שם .

זדורוב: איפה שהו (לא ברור) לפני (לא ברור)

ארתור: זה ?

זדורוב: כן , זהו .

ארתור: אה , זה מי ש . . . (לא ברור)

זדורוב: מה זה ?

ארתור: סתם .

זדורוב: להזמין זונות ?

ארתור: היכרויות .

זדורוב: אה .

(שתיקה)

ארתור: אה , יש פה אלה , הומואים (קללה) .

זדורוב: בחייך . תן לי מצית , ארטור .

(שתיקה)

ארתור: יש פה כזה דבר . . .

(שתיקה)

ארתור: יש כלבים . גורים פאג . מה זה פאג ?

זדורוב: לא יודע .

ארתור: פארג , פאג .

זדורוב: לא יודע , שומע פעם ראשונה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: אולי פיק ?

ארתור: פיק , פיק .

זדורוב: פיקינס .

ארתור: אה , פה כתוב רק פיק .

זדורוב: זה קיצור .

ארתור: פיק .

זדורוב: גורים של פיקינס , הם כותבים בקיצור פיק .

(שתיקה)

זדורוב: בכמה מוכרים ?

ארתור: לא כתוב בכמה .

(שתיקה)

ארתור: פסנתרים , מחשבים מוכרים ,

זדורוב: איזה , פנטיום ארבע ?

ארתור: אה .

זדורוב: אין דבר , תקנה פנטיום ארבע ו (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: הבנתי שאפילו בחנויות מניאקים משקרים . אי אפשר אפילו לקנות בחנויות .

ארתור: מה משקרים ?

זדורוב: במחשבים .

ארתור: מורידים חלקים ?

זדורוב: אה . הם מתקינים , אחר כך מורידים כרטיס וזהו . כשהולך (קללה) . . . , למשל , הם מתקינים לך כרטיס קול . כשהולך לך ווינאמפ אתה צריך דרייברים של של כרטיס קול .

ארתור: אה .

זדורוב: דרייברים אתה מתקין , אבל אין לך כרטיס קול , אז הוא לא מקבל אותם . אין לו לאן להכניס אותם .

ארתור: כן .

זדורוב: היה לי דבר כזה . אשתי קנתה לפני כארבע שנים מחשב , אז היא קנתה פנטיום שלוש , היא קנתה בחנות , הכל טוב ויפה , כמו שצריך , היו לה

ניירות שזה פנטיום שלוש . אבל הוא לא סוחב וזהו . פניתי לבחור אז הוא הוריד לי כל הדברים המזויפים האלה מה שהם כתבו , שם בכלל לא היה פנטיום שלוש . לא ברור מה זה היה .

(שתיקה)

ארתור: כל מיני מכוניות . מסחריות , גי , אמ , סי , שוורולט . שוורולט סבנה , אוטו טוב . שנת 2002

זדורוב: מיניבוס .

ארתור: כן . 140 אלף ק"מ , במצב טוב , נדירה . אבל עולה 97 אלף שקל .

זדורוב: 97 אלך שקל ?

ארתור: 97. 2002 . חדשה . במצב טוב . עברה רק 140 אלף .

זדורוב: ג' . אמ . סי בעיקרון אוטו טוב , אוטו אמריקאי . אבל צריכת הדלק שלה היא גבוהה .

ארתור: זה שוורולט .

זדורוב: אה , שוורולט ?

ארתור: אה . ויש פה ג' . אמ . סי , שנת 95 , דאבל קבינה , 2 כפיל 4 , אוטומטית , 26 אלף .

זדורוב: 26 אלף זה רכב גמור כבר .

ארתור: שנת 95 .

זדורוב: בעשר , שתיים עשרה שנים גמרו אותו כבר . יש שם טנדרים ? טויוטה .

ארתור: יש .

(שתיקה)

ארתור: קונגו . קונגו מה זה ?

זדורוב: קונגו זה רנו קונגו .

ארתור: הנה יש פה .

זדורוב: זה משהו שדומה לטנדר שלנו .

ארתור: יש פה . . .

זדורוב: או שזה . . . , לא , רנו קונגו . או שרנו או שסיטרואן .

ארתור: ארבע דלתות , שנת 2001 , 33 אלף שקל .

זדורוב: נו זה רנו קונגו . זה רכב קטן כזה עם בודקה .

ארתור: שנת 2001 . 33 אלף בלבד .

זדורוב: חמש שנים ? זה בסדר . חצי מחיר היא ירדה בחמש שנים . חדשה היא עולה 60 , 65 אלף .

ארתור: מה שאלת ?

זדורוב: טנדר טויוטה .

ארתור: (עברית) מסחרי ?

זדורוב: אה ?

ארתור: (עברית) מסחרי ? טנדר זה מסחרי .

זדורוב: אז כן .

ארתור: אה , טנדר ?

זדורוב: כן , טנדר .

ארתור: גיפים . יש פה גרנד צרוקי .

זדורוב: זה רכב יקר .

ארתור: אתה יודע . . . . אה , הנה , יש פה טנדרים . יש פה טנדרים . מקס , דימקס .

זדורוב: אה , זה איסוזו דימקס .

ארתור: כן . (לא ברור) פלוס אס אוטומטית , דאבל קבינה , 4 על 4

זדורוב: 4 על 4 זה (לא ברור)

ארתור: אבל לא כתוב כמה עולה . שנת 2005 . 2004 . יש גם 2003 איפו .

זדורוב: אני לא יודע מה זה .

ארתור: איפו , מיפאו . לא יודע ?

זדורוב: לא .

ארתור: 2 על 4 , דאבל קבינה , עברה 110 אלף . טורבו דיזל 63 אלף שקל .

זדורוב: מה זה דאבל קבינה ?

ארתור: דאבל קבינה ?

זדורוב: אה .

ארתור: דאבל קבינה ז קבינה כפולה . דאבל .

זדורוב: אה , קבינה ופלוס בגאז' .

(שתיקה)

ארתור: הנה יש פה שוב , איפו , מיאפו . 59 אלף שקל . לא יודע מה זה (לא ברור) . הנה יש פה בלי כל מיני (לא ברור) . רנו זה חרא . רנו , רנו , רנו , כרייזלר (לא ברור) 50 אלף שקל , שנת 98 .

זדורוב: אני אם אני מסתכל אז אני מסתכל על מאזדה , מיצובישי , טויוטה . אלה שלושה מכוניות שאני מסתכל עליהן .

ארתור: איפה הונדה שלי ? מסחרית קאיה .

(שתיקה)

ארתור: סיטרואן , פורד , פיאט , מאזדה . מאזדה , 4 על 4 דאבל קבינה . בחייך . מסחרית מאזדה . מסחרית זה זה גיפ .

זדורוב: אה . תזרוק לי מצית בבקשה .

ארתור: 38 אלף שקל . שנת 97 . 4 על 4 , דאבל קבינה , דיזל , חדשה , צמיגים , אמבטיה . מה זה ? טסט . מה הולך פה ? אמבטיה יש שם . מיצובישי . זה מסחרי , אתה רואה ? אלה גיפים או מיניבוסים .

זדורוב: גיפ כמו מיניבוס .

ארתור: יש גיפים 4 על 4 . הנה יש מיצובישי .

זדורוב: לבחור אחד יש ניסן 4 על 4 .

ארתור: מגה מגנום 2003 4 על 4 . (עברית) 4 על 4 . גיר רגיל .

זדורוב: גיר רגיל . 4 על 4 הולכות עם גיר רגיל .

ארתור: יש גרירה , טורבו דיזל , דאבל קבינה , חדשה . איתורן . בחייך . מיצובישי מגנום 2003 .

זדורוב: חדשה , חרא של אוטו .

ארתור: אוטומטי , נדירה , 92 אלף . חרא , כן ? מיצובישי מגנום ?

זדורוב: קבלן לקח . היה לו מיצובישי אל 200 . הוא קנה מגנום הזה . הוא לקח חדשה וזאת הוא מכר . אז הקודמת הייתה עם גיר רגיל וזאת הייתה אוטומטית . זאת שהייתה עם גיר רגיל אל 200 הייתה מרביצה חבל על הזמן ומגנום לא מסוגלת לסחוב . זרקנו עליה משטח של קרמיקה אז היא ירדה על התחת ונוסעת 40-60 , 40-60 . 60 זה מקסימום . וזאת שעם גיר רגיל היינו זורקים משטל של קרמיקה , פלוס (לא ברור) פלוס זה

ארתור: הנה יש בופלו , בופלו . אתה מכיר בופלו ?

זדורוב: שמעתי משהו , לא יודע בדיוק .

ארתור: מסחרית . יש ניסן .

זדורוב: ניסן גם אוטו טוב .

ארתור: הנה יש ניסן . וינר 4 על 4 , 73 אלף שקל . שנת 2002 .

זדורוב: מי צריך את 4 על 4 אלה . הם (לא ברור)

ארתור: לרגו יש משנת 2002 . קומבי 1900 . עולה 35 אלף . 42 אלך שווה לרגו . לך תדע מה זה לרגו הזה .

זדורוב: טוב , מה עוד יש ? איסוזו . אה . איסוזו .

זדורוב: יפאנית מכונית טובה .

ארתור: גיפ פולקסווגן שנת 2006 . טידיאי שחורה , וי 10 , החלפה . המחירים שך חבל על הזמן . סופר וי . (לא ברור) 2004 , ראשונה , שחורה , עשתה 80 אלף . כל מיני תוספות מימון , החלפה . גיפ פורשה .

זדורוב: יש פורשה ?

ארתור: כן , אני ראיתי . מה אתה לא ראית גיפ פורשה ?

זדורוב: לא . אף פעם לא ראיתי פורשה בישראל .

ארתור: אני ראיתי .

זדורוב: לא פורשה , לא יגואר , אפ פעם לא ראיתי בישראל . ראיתי שם אצלנו יגואר .

ארתור: גיפ ?

זדורוב: לא .

ארתור: יגואר בכלל ?

זדורוב: מכונית יגואר .

ארתור: אני ראיתי פה יגוארים כמה שאתה רוצה . ישנים (לא ברור) .

זדורוב: חדשים . . .

ארתור: הגיעו לפה יגוארים חדשים , הם לא טובים בכלל . זה לא אותו יגואר שחורה ויפה . . .

זדורוב: שחורה עם יגואר .

ארתור: זה לא , זה חרא . הגיעו חדשים . אני לא מזמן ראיתי . דרך אגב מתי ? לפני שבוע ראיתי . את פורשה אני ראיתי דווקא גיפ . כמו שכותבים פה גיפ , ראיתי גיפ פורשה . ראיתי מכוניות פורשה . ראיתי הרבה פורשה . קררה , מה שאתה רוצה .

זדורוב: כנראה ששם , במרכז .

ארתור: לא רק במרכז . פה , גם בחיפה ראיתי . פה ראיתי , במקומות האלה גם ראיתי . במקומות האלה ראיתי יגואר החדש הזה וראיתי פה פורשה , שנת 95 . למה , יש . יש איקס 5 ב .מ .וו .

זדורוב: אה , איקס 5 ? כן . מכונית ספורטיבית דו מושבי .

ארתור: גיפ (לא ברור) גרנד צרוקי . כן .

(שתיקה)

ארתור: טוב . גיפים . כרייזלר . 128 אלף עולה , משנת 2000 . (לא ברור) מפוארת . חדשה ניתנת להחלפה . גיפ רובר , גיפ שוורולט . סתם .

(שתיקה)

ארתור: טוב , מה זה פה ? מיצובישי . ראית גיפים מיצובישי ? מיצובישי פגרו .

זדורוב: אה , פגרו ראיתי .

ארתור: 2006 , אין מחיר . חבל .

זדורוב: אם זה 2006 אז המחיר לא קטן .

ארתור: כן , לא כותבים מחירים כאלה . (לא ברור) החלפת (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: גיפ פולקסווגן , 2006 . אחלה דבר . ראית את גיפ פולקסווגן ? שחור , יפה כזה . גם כן חדש .

זדורוב: גיפ פולקסווגן ? שחור ? ועל התחת יש להם סימן גדול כזה של פולקסווגן ? ראיתי .

ארתור: אחלה אוטו .

זדורוב: לבחורה אחת היה , היא נסעה אתו . אחלה גיפ .

ארתור: גיפ רובר , גיפ מרצדס .

זדורוב: אלה לא ראיתי . את יגואר ראיתי פעם ראשונה בקרים , כשעבדתי שם . הייתי אז כבן ארבע עשרה . עבדתי בקואופראיב . היינו עושים נייר טואלט . בעלים של זה היו ארמנים . הכי בכיר הגיע על יגואר שחור . בואינה , אחלה רכב . פשוט פיצוץ . ולאחיו אשוט היה קבריולט אדום .

ארתור: שנת 2006 , מ .ל . 320 . גיפ מרצדס . כן (קללה) . ניסן אין הבכלל . אה , הנה . 2001 129 אלף . טורבו דיזל . רכב בן חמש שנים . גיפ ניסן . גיפ סאן יאנג .

זדורוב: עדיף לחכות עד חודש ינואר

ארתור: גיפ סוזוקי .

זדורוב: נשאר איזה חצי חודש והם ירדו במחיר . ירדו מייד וירדו טוב כי יבואו מכוניות של 2007 , אז אלה יורדים במחיר .

(שתיקה)

ארתור: גיפ סוזוקי , ניסן , מרצדס . מיצובישי , יונדאי . יונדאי טורבו דיזל . 59 אלף . זה סתם . גיפ (לא ברור) גיפ וולוו . (לא ברור) 2004 , אני יכול לתאר לעצמי , על הכיפק . גיפ טויוטה . טרקטורון . טרקטורון . (לא ברור) במקום 76 אלף 72 אלף . בבקשה . יש כל מיני . חדשים , כולם חדשים . מודל 2007 . אתה משלם כל חודש 7500 , שניים עשר תשלומים .

זדורוב: ו . . . ?

ארתור: וזהו , זה שלך .

זדורוב: מכונית ? שבעת אלפים . . .

ארתור: טרקטורון .

זדורוב: אה , טרקטורון ?

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: שבע וחצי . . .

ארתור: פולריס .

זדורוב: שבע וחצי כפול עשר זה שבעים וחמש . ועוד חמש עשרה . . .

ארתור: הולנדר .

זדורוב: תשעים אלף טרקטוקון .

ארתור: למה תשעים ?

זדורוב: שבעים וחמש . . . , שבע וחצי לשניים עשר תשלומים , עשרה תשלומים זה שבעים וחמש אלף , חודשיים שבע וחצי זה חמש עשרה . תשעים אלף .

ארתור: ופה כתוב החל מ-76 . 77 , 72 .

זדורוב: לא , אתה כרגע אמרת שאתה משלם שבע וחצי לשניים עשר תשלומים .

(שתיקה)

ארתור: אה , יש פה כל מיני תשלומים . 685 שקל

זדורוב: אה .

ארתור: 24 תשלומים .

זדורוב: זה יוצא עוד יותר יקר .

ארתור: 24 .

זדורוב: בח-ן גס , שש כפול עשר . ששים , עשרים זה 120 אלף כבר , טרקטורון .

(שתיקה)

ארתור: הנה יש פה ב .מ .וו . גרנד צרוקי 2000 . דיפ הונדה , דיפ וולוו . אין מחירים . והגיפים האלה איקס 5 , שנת 2004 . שחורה , כסופה (לא ברור) 35 אלף קמ . עברה (לא ברור) . יש שם אלקטרוניקה , טלוויזיה וכל מיני דברים .

(שתיקה)

ארתור: הנה , איסוזוטרופר .

זדורוב: טרופר ?

ארתור: כן . יש (לא ברור) יש רודאו . מה יש פה ? אה , דיזל (לא ברור) דיוידי בפנים . יש הכל . בקיצור לא לקחו אותך היום לחקירה .

זדורוב: ייקחו .

ארתור: עוד יותר טוב , לא ?

זדורוב: יותר טוב לי , בטח , אבל אני מרגיש שייקחו .

ארתור: טורבו .

זדורוב: עכשיו מניאקים האלה יבואו .

ארתור: אל תגיד סתם אז לא יבואו . הלאה . מה יש פה ? סקודה פיניה , סקודה פורמה . סתם . ענטיקות . אה , אלה מכוניות ישנות . תראה . אתה זוכר את החיפושיות האלה ?

זדורוב: אה .

ארתור: עשרים אלף שקל .

זדורוב: פולקסווגן חיפושית ?

ארתור: שנת שבעים . זה נחשב כבר כמו זה . . .

זדורוב: רכב אספנות .

ארתור: פולסקווגן בורה .

זדורוב: אחלה אוטו . פולקסווגן גולף . גם כן טובה .

ארתור: הנה , בורה , 2001

זדורוב: אה .

ארתור: 1900 סמ"ק , אוטומטית , טורבו דיזל , לבנה , במצב טוב , כול התוספות . 58 אלף .

זדורוב: לא רע .

ארתור: הלאה . גולף . מה ? קמפורט ליין .

זדורוב: קומפוט .

ארתור: קומפורט ליין , ככה זה נקרא . אוטומטית . זה משהו . פולקזווגן פססט . (לא ברור)

זדורוב: אה .

ארתור: הנה , קטמפורט ליין , שנת 2001 , אוטומטית , כסף מטלית . 2000 הנפח שלה .

זדורוב: 2 (לא ברור) ברור , הם עושים אותה 1 .9-2 .

ארתור: במצב טוב , עולה

זדורוב: משהו כמו 40 אלף ?

ארתור: עולה 70 אלף .

זדורוב: אפשר להשתגע מזה .

ארתור: אה , עולה 70 אבל במבצע מוכרים אותה ב-60 .

זדורוב: מי עושה מצבע כזה ? מה זה חנות שם ?

ארתור: לא , מוכרים מיד שניה .

זדורוב: אז אם הם עושים מבצע כזה ומורידים עשרת אלפים אז זה חרא של האוטו .

ארתור: זה שטויות . פולקסווגן . מה יש לנו ? יש לנו פולקסווגן פולו .

זדורוב: פולקסווגן פולו זה מודל ישן .

ארתור: כן . פורד טאורס . 28 אלף . פורד מונדאו . פורד מנדאו . יש משנת 2003 69 אלף .

זדורוב: פוקוס ?

ארתור: טרייד (לא ברור) יש פורד פוקוס . 72 אלף ? אה , היא חדשה . פיאט מריאה . פיאט פונטו .

(שתיקה)

זדורוב: שוב פעם (לא ברור)

ארתור: פיגו עולה 99 אלף , אבל 2005 , פגו 307 .

זדורוב: כל כך הרבה (לא ברור) אני משתגע מזה .

ארתור: 59 אלף שקל 2003 , זה משהו . 406 פגו .

(שתיקה)

ארתור: קדילק . גי .טי . אס שנת 2003 , (לא ברור) חבילת ספורט , כסף , חדשה . 185 אלף . קדילק חדשה . ראית את קדילק ? (לא ברור) מכונית . קיאה פרייד . סתם .

זדורוב: אני ראיתי קדילק , אבל גדול , כמו לימוזינה .

ארתור: זה לא . . .

זדורוב: וכאלה לא גדולות לארבעה איש לא ראיתי .

ארתור: קאיה קלרוס . יש חדשות יפות חבל על הזמן . קיאה קלרוס , קיאה משאיה , קיאה , קיאה (שר) . רנו . איפה הונדה שלי ? איפה הונדה ? אין הונדה . אה , כנראה שהונדה עוד פה . הנה ההונדה שלי פה . טוב , נלך מהר . רנו סניק , רנו קליאו , 17 אלף שנת 96 . 17 אלף . 20 אלף שנת 95 . אוטומטית , טסט , (עברית) תוספות . 1400

זדורוב: (עברית) תוספות זה תוספות ?

ארתור: כן . 13 אלף שנת 93 . שוורולט אוויו , 59 אלף . שנת 2005 , כמו חדשה . 2005 , 66 אלף , יד ראשונה . 2005 . מבצע . תן לו צעקה בבקשה .

זדורוב: למי ?

ארתור: לשוטר , כן . (עברית) שוטר ? בוא , שוטר . רוצה מים חמים . זהו . שיבוא לפה ואני כבר אגיד לו . רק תן צעקה .

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר ?

סוהר: (עברית) חכה .

זדורוב: (עברית) בוא רגע .

ארתור: זהו , זהו . (עברית) בוא שניה בבקשה שוטר .

זדורוב: בעיקרון את הקנקן אני שטפתי .

סוהר: (עברית) מה אתה צריך ?

ארתור: (עברית) בוא תביא לנו בבקשה מים חמים בבקשה .

סוהר: (עברית) שניה .

ארתור: נכין קפה .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: אתה לא רוצה קפה ? קח , קח , חכה , חכה . אתה לא רוצה קפה ?

זדורוב: (לא ברור) לעשות .

ארתור: (לא ברור) כן , שתי כוסות האלה אפשר לקחת . אתה שטפת את שתיהן ?

זדורוב: כן . שטפתי קלות . הן נקיות , שטפתי אותן עם מים , ארטור .

(שתיקה)

ארתור: זה שאתה שטפת זה בסדר , אבל (לא ברור) מחר לא יהיה , זהו ?

זדורוב: אה ?

ארתור: זה אפשר לשתות אחר כך . מאלה נשתה עכשיו . אתה רוצה פה ?

זדורוב: כן . (לא ברור)

ארתור: אני אכין עוד תה פה .

זדורוב: (עברית) (עברית) מה עניינים ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה המצב ?

קול ה ' : (עברית) איך ?

זדורוב: מה המצב ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) מה המצב .

קול ה ' : (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הוא עושה בעיות ?

קול ה ' : (עברית) מה ?

זדורוב: במשפט יהיה בעיות ?

קול ה ' : (עברית) לא .

זדורוב: (עברית) לא ? הכל בסדר ? זה טוב .

קול ה ' : (עברית) לקחו אותי מנצרת (לא ברור)

זדורוב: (עברית) למה ?

קול ה ' : (עברית) לקחו אותי מנצרת .

זדורוב: (עברית) אה , מנצרת ?

קול ה ' : (עברית) הארכת מעצר .

זדורוב: אה , (לא ברור) .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר מזדיין .

(שתיקה)

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) קפה (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) יש קצת ,

קול ה ' : (עברית) כן ?

זדורוב: (עברית) יש .

ארתור: מה הוא רוצה ?

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: מה הוא רוצה ? מה הוא רוצה ?

זדורוב: הוא רוצה קצת קפה .

ארתור: שיביא מהבית . (לא ברור) מבית סוהר .

זדורוב: תן לו (לא ברור) כפית , שישתה . יש הרבה (לא ברור)

ארתור: אתה דואג לאחרים , אני רואה ?

זדורוב: כן .

ארתור: מה כן , אחר כך לא יהיה לנו (קללה) , אחר כך אנחנו נהיה (לא ברור)

זדורוב: לא נהיה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) (עברית) בוא בבקשה .

סוהר: (עברית) מה זה ?

ארתור: (עברית) רגע , גרע , רגע , רגע . שניה . כוסות , נכון ?

סוהר: (עברית) (לא ברור) שתי כוסות ?

ארתור: (עברית) מה שתי כוסות ? רק שתיים יש ?

סוהר: (עברית) למה אתה צריך יותר משתי כוסות ?

ארתור: (עברית) לא , יש תה בזה , לא שתיתי (לא ברור)

סוהר: (עברית) של מי זה ?

ארתור: (עברית) זה של ההוא .

סוהר: (עברית) זה של זה ? בסדר , (לא ברור)

ארתור: (עברית) זה תה , זה קפה וזה תה פה . רק זה .

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) בוא שניה .

סוהר: (עברית) אתה רוצה (לא ברור) קפה ?

ארתור: (עברית) אל תתבלבל (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כוס פלסטיק .

ארתור: (עברית) פחות קפה שם

סוהר: (עברית) תן לי את ה (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , תודה , בסדר .

זדורוב: ממלא עד הסוף .

ארתור: אתה רואה ? כמעט התבלבל עם הכוס שלי .

זדורוב: הוא עכשיו ימלא (לא ברור)

ארתור: על הראש , כל זה (קללה) . . .

(שתיקה)

זדורוב: לא טוב , אני גם כן בעל לב טוב .

ארתור: אני לא כזה רע , אבל אני חושב על מה שאנחנו נשתה מחר . ואם אני בבוקר קם בלי קפה אני עצבני חבל על הזמן (קללה) .

זדורוב: (לא ברור) קמת (לא ברור) קפה .

ארתור: אני לא שותה יותר מדי קפה , אבל אני שותה כוס ושתיים ביום . אני לא שותה חמש , שש . אני שותה כוס אחת .

זדורוב: אתה עושה נכון .

ארתור: כוס אחת בבוקר ולפעמים אני שותה בלילה .

זדורוב: אתה עושה נכון . אני אסביר לך למה . קפה משפיע רע מאוד על (לא ברור)

ארתור: אני יודע .

זדורוב: ואני עושה שטויות , אני שותה אותו בלי הפסקה .

ארתור: אתה רואה , אתה שותה בלי לעצור . ואני לא , אני שותה כוס אחת ביום . . .

זדורוב: זה לא טוב , ארטור ,

ארתור: אני יודע שזה לא טוב .

זדורוב: באמת לא טוב , הלב מתחיל להשתולל .

ארתור: אני שותה כוס אחת ביום אבל . . .

זדורוב: פעם אחת (לא ברור) ?

ארתור: כן . זה בשבילו . יופי .

קול ה ' : (עברית) תודה אחי . (לא ברור) תן לי את ה . . .

ארתור: (עברית) תהיה לי בריא . תהיה בריא . (לא ברור)

זדורוב: מה ?

ארתור: תן לו סוכר . תהיה כבר טוב עד הסוף . (לא ברור)

זדורוב: ערבים לא שותים עם סוכר . הם שותים בלי סוכר .

ארתור: (עברית) אתה לא שותה סוכר ?

(שתיקה)

ארתור: אה ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) סוכר אתה לא שותה ?

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) סוכר ?

ארתור: (עברית) יש שם .

קול ה ' : (עברית) בסדר .

ארתור: (עברית) אתה שותה עם סוכר ?

קול ה ' : (עברית) לא צריך , בשביל מה . תודה .

ארתור: (עברית) לא צריך ? איך שאתה רוצה . לא צריך ?

זדורוב: ערבים לא שותים עם סוכר .

ארתור: לא , הוא אומר . . .

סוהר: (עברית) אני מבקש מכם עכשיו להתנהג יפה , לעזוב אותנו בשקט , יש לנו הרבה עבודה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) כוסות .

סוהר: (עברית) בסדר . יש לנו הרבה עבודה .

ארתור: (עברית) למה (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) תביא בבקשה לנו סיגריה .

סוהר: (עברית) מה להביא ?

קול ה ' : (עברית) סוכר .

סוהר: (עברית) סוכר יש לך (לא ברור) פה סוכר ?

זדורוב: (עברית) תביא לנו סיגריות בבקשה .

(לא ברור , מדברים ביחד)

ארתור: אפשר להשתגע , על הראש שלי .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) בבקשה .

סוהר: (עברית) בסדר ?

זדורוב: (עברית) תביא כמה סיגריות .

סוהר: (עברית) (לא ברור) אם לא (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) בפנים ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בסדר זקן ? הוא אפילו לא אומר תודה . חסר הערכה שכזה . בגלל זה אני שונא את הערבים האלה .

זדורוב: עכשיו גם אני אדע .

ארתור: מה יש לדעת ?

זדורוב: אתה שמת לי סוכר ?

ארתור: לא . תחזיק . מה יש לדעת פה ? אני מראש כבר יודע מי הם . (לא ברור) (עברית) הי , איפה אתה ? הכל בסדר ? אה ?

קול ה ' : (עברית) כן .

ארתור: (עברית) (לא ברור) בסדר ?

קול ה ' : (עברית) כן .

ארתור: (עברית) תודה רבה .

קול ה ' : (עברית) תודה .

זדורוב: הם הרי (לא ברור) . אה , אתה לא שמת לעצמך סוכר ?

ארתור: לא שמתי שום דבר .

זדורוב: פה ערבבת ?

ארתור: כן . תיקח ממנו סיגריות אם אתה רוצה .

זדורוב: יש לו סיגריות ?

ארתור: תשאל אותו

זדורוב: את הערבי ?

ארתור: כן .

זדורוב: ואיך הוא יעביר לי ? הוא הרי לא (לא ברור)

ארתור: הוא יזרוק .

זדורוב: (עברית) אחי , תגיד לי , יש סיגריה ?

ארתור: (עברית) אחי (קללה) . זאב של טמבוב אח שלך .

זדורוב: (עברית) תגיד לי יש סיגריה ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) סיגריה יש ?

קול ה ' : (עברית) סיגריה ?

זדורוב: (עברית) כן .

קול ה ' : (עברית) לא , (לא ברור)

זדורוב: אה , או קיי .

ארתור: מה הוא אומר , נגמרו לו ? הנה בבקשה . אתה חושב שהוא לא מעשן ?

זדורוב: מעשן .

ארתור: משקר .

זדורוב: בטח שהוא מעשן . ארטור , יש לי סיגריות , יש לי שם עוד קופסה . . .

ארתור: אני יודע שיש לך , (לא ברור)

זדורוב: אה , יש לי עוד שתי קופסאות . אני פשוט רציתי לשגע קצת את אלה , את השוטרים , שייתנו סיגריות , באמת .

ארתור: ואני פשוט רציתי שאתה תשאל אותו ונראה אם הוא ייתן לך או לא .

זדורוב: עכשיו אני מבין .

ארתור: אה . כי עשית ממני רשע .

זדורוב: לא , אני לא עשיתי ממך , אני בעצמי יצאתי פרייר . זה לא שעשיתי רשע , אני יצאתי פרייר .

ארתור: כמה פעמים הייתי נותן (קללה)

זדורוב: אף פעם לא מחזירים ?

ארתור: מסכן , כוס אימא שלו .

זדורוב: מניאקים , (לא ברור) כל כך . . .

ארתור: לא , (לא ברור) זה שלהם . שימותו . העניין הוא לא זה , פשוט (קללה)

זדורוב: ארטור , באמת , איך לימדו אותנו ? (קללה) חבר'ה , מה שיש בבקשה

ארתור: אתה לא יודע מה , אתה לא יודע מה הולך פה . אם אתה נותן להם פה משהו מאחורי הגב מקללים אותך . אתה עוד לא יודע הרבה דברים .

זדורוב: חבר'ה , מה שיש בבקשה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (לא ברור) אין בעיה .

ארתור: כשתשב בבתי סוהר , אם תעזור לאחד כזה אז הוא עוד יגיד לך מאחורי הגב נבילה רוסית (קללה) הוא יגיד לך . אני רק אחלוב אותך , ממש כך הוא יגיד לך . הכל מאחורי הגב . וכל פעם אה , מה נשמע אחי , או שכפרה בעברית . (נשיקות) אתה חבר שלי , אני מכבד אותך . איזה סיפורים , אם יקרה משהו אני תמיד אתך (קללה) . ברגע שאתה מסתובב הוא יורק .

זדורוב: אני יודע איך שלימדו אותנו . בבית ספר היינו מעשנים סיגריה , שלושה , ארבעה איש , כולם עישנו , היינו מעבירים את הסיגריה אחד לשני . ופה דבר כזה .

ארתור: בבית סוהר עשרה איש מעשנים סיגריה , אחת . אני יודע כזה דבר פשוט (לא ברור) הכל סתם .

זדורוב: הם מניאקים . בסדר , אז גם אנחנו נעשה להם רע .

ארתור: סיטרואן , סקודה , אה , סקודה אוקטביה . (קללה) משנת 2000 . סקודה משנת 2006 . 2000 סמ"ק . טי .די .אי . (עברית) דגם המפואר . דגם הכי מפואר .

זדורוב: (עברית) דגם המפואר ?

ארתור: חדשה . . . . לא , (עברית) מפואר זה דגם מפואר .

זדורוב: לא , אני אומר מודל מפואר ?

ארתור: כן . כמה עולה ?

זדורוב: הרבה כסף .

ארתור: 155 אלף . אבל היא חדשה . אוקטביה סקודה , אתה מכיר ?

זדורוב: אוקטביה ? יש כזה דבר .

ארתור: אז חדשה , הסדרה הזאת שהיא הכי טובה . יצאה עכשיו סדרה חדשה , חבל על הזמן .

זדורוב: של השנה ?

ארתור: טי די אי . . . . שנת 2006 .

זדורוב: אז של השנה הזאת .

ארתור: כן .

זדורוב: הן מסיעים אותי באוטו כזה . לפעמים מזדה 6 , לפעמים סקודה אוקטביה .

ארתור: אז יש לה נפח 2000 סמ"ק .

זדורוב: כן . זה אוטו מהיר , חבל על הזמן .

ארתור: אלה טובות מאוד . דווקא זאת היא טובה חבל על הזמן . טוב , מה עוד יש לנו ? הופס , טורבו דיזל , אוטומט 2002 . יד ראשונה , כל התוספות .

זדורוב: יד ראשונה ?

ארתור: (עברית) מצב חדש , 65000 .

זדורוב: אלפא רומיאו . (לא ברור) פיאט

ארתור: סיטרואן , סיטרואן , סיטרואן . 2004 – 70000 . סיאט , סיאט , סוזוקי . סוזוקי , סוזוקי . הנה בבקשה , 87 אלף אבל שנת 2006 , אוטומט , סוזוקי ליאנה . ליאנה זה סתם . סיאט איביזה . סיאט איביזה , שנת 2001 , 2002 , 43 אלף . מי צריך אותה . מי צריך אותה . סוזוקי , (לא ברור) סוזוקי , סוזוקי סוויפת , סתם . (לא ברור) סוזוקי בלנו . אה , נו . לחבר שלי יש סוזוקי בלנו 2004 . איפה יש פה סוזוקי 2001 . (לא ברור) הנה אס שמונה מאות לאלף . זה 69 אלף . מה זה ? זה 48 אלף , שנת 2001 . זה משנת 96 . כמה היא עולה ? 25 אלף . אוטומטית . בואינה , מה הולך פה ? יש פה הנחות חבל על הזמן (קללה) . מכוניות חדשות לגמרי . סוכנויות , מכוניות חדשות . 2004 אודיו אי 3 . אי 4 . יד ראשונה . זה הכל חדש . חדש , פשוט לא מכרו אותן . אודיו

אי 4 . יד ראשונה .

זדורוב: זה סתם .

ארתור: מולטי , מולטיטרוניק .

זדורוב: מולטיטרוניקה .

ארתור: מולטיטרוניק . זה (עברית) כסופה .

זדורוב: לגמרי ממוחשבת .

ארתור: (עברית) כסופה . טי די אי 2 . זה משהו (קללה) . פרמיום . המחיר שלו הוא 254 ומוכרים אותה ב224 . הורידו שלושים אלף . טוב , אודיו 4 ,אודיו 6 , אודיו 8 . זה משהו . כמה עולה אודיו 8 ? 284 . מחיר שלה 320 , מוכרים ב284 . זה משהו . 750 , 740 , 730 ב .מ .וו . כמה היא עולה ? 340 . אחרי שהורידו עולה 290 ,

זדורוב: 290 ? מכונית עולה 290 אלף . אפשר להשתגע .

ארתור: בואינה מה יש פה ? (קללה) ב .מ .וו . יונדאי גטס . אה . ב .מ .וו . 745 . (לא ברור)

זדורוב: דגם שבע .

ארתור: 745 . המר , המר עולה 460 אלף .

זדורוב: המר עולה 460 ? זה משהו , מכונית עולה חצי מיליון .

ארתור: הנה וולו 40 , עולה 79 אלף .

זדורוב: ראיתי אצלנו בקצרין (לא ברור)

ארתור: המחיר שלה 95 , אבל הורידו ל79 .

זדורוב: אצלנו יש אחד שנוסע עם המר שחורה .

ארתור: וולוו אס 60 . אבל ההמר הזה עולה 500 אלף .

זדורוב: אז אני אומר לך , לבחור הכסף צומח , קנה המר (קללה) . עליו אתה משלם עשרת אלפים בשנה .

ארתור: טויוטה , מזדה אם איקס 5 , 89 אלף . זה כבר אחרי ההנחה . מרצדס 240 . עולה 305 , מוכים ב289 . מרצדס אס 350 , 369 . מרצדס אל 500 . אם אל 500 239 . מרצדס אל 500 (לא ברור)

(רעש מים)

(שתיקה)

ארתור: אתה יודע כמה עולה פולקסווגן טורצ' ?

זדורוב: אני בכלל פעם ראשונה שומע על פולקסווגן כזה .

ארתור: אני גם . תאמין לי אני גם . אתה יודע כמה ?

זדורוב: לא . משהו כמו 200 אלף ?

ארתור: 570 אלף .

זדורוב: כמה ?

ארתור: 570 אלף . אחרי הנחה 529 אלף . ב .מ .וו . אס 500 אני יודע שעולה 500 אלף .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור) שמה עורך דין .

זדורוב: (עברית) עורך דין ?

ארתור: אה , הגיע אליך עורך דין ?

(שתיקה)

ארתור: נו , אתה רואה ?

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)ה

סוהר: (עברית) דיברת עם עורך דין ?

זדורוב: (עברית) כן , (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אני אקח (לא ברור) תודה .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) אין שום דבר (לא ברור)

ארתור: אה ?

זדורוב: אין להם טביעות אצבעות .

ארתור: אין טביעות אצבעות ?

זדורוב: אני ביקשתי ממנו שהוא . . . , נו הוא אומר תספר מה ואיך . אני אומר לא יודע , אומרים שאני הייתי בג'ינס , אני לא הייתי בג'ינס .

ארתור: מה ?

זדורוב: נו , הוא אומר מה יש שם , מה יש להם ? אני אומר לו ,

אומרים =שאני הייתי בג'ינס , ואני לא הייתי בג'ינס . אני לא יודע איך הם ראו . אני הלכתי לקיוסק כמה פעמים , ראו אותי בבגדי עבודה . כל הזמן הייתי מסתובב בבגדי עבודה , אנשי ניקיון ראו אותי בבגדי עבודה . שאלתי אותו מה , אין שם טבעיות אצבעות , אין שום דבר ? הוא אומר אין להם טבעיות אצבעות . (קללה) לא יודע . אמרתי לו תבקש מאשתי שתביא לי סוכר , סוכריות וסיגריות . הוא אמר שהוא ייסע לשם וימסור לה .

ארתור: היא יודעת שאתה פה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: היא יודעת שאתה פה , בבית מעצר הזה , בקצרין . . . , בראש פינה ?

זדורוב: לא , היא לא יודעת .

ארתור: עכשיו הוא יגיד לה ?

זדורוב: לא , היא תביא לקצרין ומשם הם יביאו .

ארתור: אה . לא חושב שהם יביאו .

זדורוב: לא , הם יביאו .

ארתור: זה רק אם אתה שם .

זדורוב: אז שם ייתנו לי .

ארתור: (קללה) חמישים . . .

זדורוב: הוא אומר שבכל אמצעי תקשורת , ברדיו , בטלוויזיה אומרים שמשטרה לקחה אותי בניגוד לחוק , התחילו להפעיל עלי לחץ (קללה) , סתם ככה מעלילים עלי .

ארתור: מתי , עכשיו ?

זדורוב: הנה עכשיו הוא אומר לי , בכל אמצעי התקשורת , בטלוויזיה , ברדיו שמשטרה סתם ככה מפעילה לחץ , מצאה (קללה) שעיר לעזאזל (לא ברור)

ארתור: אה , כן ? אמרו ?

זדורוב: הוא אומר שכך אומרים עלי בטלוויזיה כל הזמן . בן אדם לא עובד , ברור שהוא לא עובד שם בצורה רשמית , הוא עובד כעבודה זמנית . . .

ארתור: אה , הוא אומר שדווקא מפעילים לחץ , מדברים על זה שמפעילים לחץ ? אף אחד לא מאמין ?

זדורוב: כן , שהמשטרה לא מאמינה , מלחיצה עלי , אומרת שאני עשיתי את זה .

ארתור: אנשים ברחוב מאמינים ?

זדורוב: זה מה שעיתונות אומרת .

ארתור: לא מאמינים , כן ?

זדורוב: בטלוויזיה אומרים שפשוט לקחו אותי . . . . לבחור אין לא תעודת זהות , לא כלום . הוא עבד שם בעבודה זמנית , קל וחומר לא מהקבלן אלא כעבודה שחורה .

ארתור: אה .

זדורוב: עכשיו מפעילים עליו לחץ (קללה) , מעלילים עליו ואנשים אומרים . . . , נו אני שמעתי דבר כזה , הוא אמר לי , ברדיו אומרים שהמשטרה במבזבזת זמן סתם במקום לחפש את הרוצח . זה מה שהוא אמר לי עכשיו .

ארתור: הוא ישראלי ?

זדורוב: כן , הוא ישראלי .

ארתור: הוא בסדר ?

זדורוב: הוא בסדר . הוא אומר לי אולי אתה רוצה להגיד משהו ? אני אומר בוא אני אכתוב לך פתק . הוא אומר אסור לכתוב , תגיד לי במילים , אני אמסור לה . בסדר . הוא אומר אשתך לא מאמינה בזה , היא ישר אמרה שכל זה שקר (קללה) , הורים גם כן אומרים שהכל שקר . הם פשוט . . . , כן , יצאה כך , נו זרק מכנסיים , היו קטנים (קללה) . פשוט ראיות בעקיפין מצביעותם עליו אז הם לקחו אותו ומפעילים עליו לחץ , קל וחומר שאין לו תעודת זהות זה עוד פלוס אחד בשבילם . אז הם מתחילים ללחוץ .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר שהמעצר יכול להימשך עוד זמן מה משום שבגלל הראיות העקיפות האלה הם התחילו . . . , התנפלו כמו זאבים , כמו תנים התנפלו על זה ורוצים להוציא ממני . אני אומר , אבל אני לא עשיתי את זה .

ארתור: אבל אני הרי אמרתי לך , זה יכול להימשך הרבה זמן .

זדורוב: אני אומר לו , אני הרי לא עשיתי את זה . הוא אומר אני יודע שאתה לא עשית את זה לכם לך עד הסוף . אני אומר לו אני אלך עד הסוף , כמה שצריך .

ארתור: מה אני אמרתי לך ? מה אני אמרתי לך ?

זדורוב: אותו דבר . למה אתה שמת פה נייר , יש הרי פח זבל .

ארתור: תכף אני אזרוק את כל זה .

זדורוב: למה לזרוק את הכוס ?

ארתור: לא .

זדורוב: אה ?

(שתיקה)

זדורוב: זה היה שם בדיוק , איפה ש . . . (לא ברור) . לא הוציאו לשום מקום . פה הם (לא ברור) הושיבו . . .

ארתור: גם אותי פה .

זדורוב: רק סגרו את הדלת וזהו .

(שתיקה)

ארתור: (קללה) העירו אותי בבוקר , עוד לא הספקתי להתעורר , אז אני אפילו לא דיברתי אתו . (לא ברור)

זדורוב: הוא עוד יגיע , אז תגיד . ואני אומר היו צריכים להגיע ואף אחד לא הגיע . הוא אומר כנראה שהם לא הגיעו בגלל שידעו שאני בדרך .

ארתור: אני אין לי בעיה , כשאקרא לו הוא יגיע .

(שתיקה)

זדורוב: קפה חמים זה כיף . כנראה שעכשיו יגיעו לקחת אותי . הוא ילך עכשיו לשם , למשטרה לשוחח אתם .

(שתיקה)

זדורוב: איך נקרא העיתון ?

ארתור: (עברית) עיתון .

זדורוב: (עברית) עיתון ? (קללה) שכחתי להגיד שתביא לי עיתון סיקרט .

(שתיקה)

זדורוב: טוב , אין דבר .

(שתיקה)

זדורוב: לא הבנתי ,מה אתה עשית ? אה , לכסות ?

(שתיקה)

ארתור: יש פה משהו .

זדורוב: אוי (קללה) .

ארתור: (מזמזם שיר)

(שתיקה)

זדורוב: אני ישר אמרתי לו על פוליגרף . אני אומר לו אני לא אמרתי על הדם , לכן פוליגרף יכול היה להראות שאני שיקרתי . הוא אומר מצוין , עכשיו אני יודע את זה , בסדר . כדי שיבנה קו הגנה . שיבנה קו הגנה .

(שתיקה)

ארתור: כבה את זה , נשכב קצת .

זדורוב: את האור (לא ברור) ?

ארתור: כן . או שאתה צריך אותו ?

זדורוב: בשביל מה ?

(שתיקה)

ארתור: קח .

(שתיקה)

ארתור: הנה , המצית פה .

זדורוב: בסדר .

(שתיקה)

ארתור: אז ברחוב חושבים כך , כן ? זה טוב . כאילו שכולם חושבים שלקחו אותך כשעיר לעזאזל . זה מצוין , בחייך . מה הוא אומר , מדברים על זה בטלוויזיה ?

זדורוב: בטלוויזיה , ברדיו , בכל מקום אומרים .

ארתור: אה .

זדורוב: כאילו בחור עבד בצורה בלתי חוקית . נו כאילו אין לו תעודת . . .

ארתור: אה , מדברים עליך ?

זדורוב: כאילו אין לו (עברית) תעודת זהות , לכן תפסו אותו .

ארתור: בגלל (עברית) תעודת זהות ?

זדורוב: כן .

ארתור: בחייך .

זדורוב: אין לי (עברית) תעודת זהות .

ארתור: לא , כאילו לקחו אותך בגלל (עברית) תעודת זהות ואחר כך הגיעו לזה , כך אומרים ?

זדורוב: לא .

ארתור: אלא מה ?

זדורוב: לקחו אותי משום שאני עובד ואין לי תעודת זהות ורוצים להפיל עלי את כל זה .

ארתור: תראה , עורך דין הזה הוא מסוכן בגלל שהוא זה , לא . . . , לא פרטי , בגלל שהוא סנגור ציבורי . הם (קללה) יכולים למכור אותך בשתי שניות . תיזהר

ממנו . זה טוב שהוא מעדכן אותך מה ומו , מעלה לך מצב רוח . זה טוב מאוד . אבל בכל זאת , תשים לב ותיזהר . הבנת ?

זדורוב: הבנתי . לא , הוא פשוט אומר בחור עבד בבית ספר , יש לו (קללה)

ארתור: נו זה טוב שהוא מעדכן אותך .

זדורוב: יש לו כלים שבאמצעותם אפשר להרוג בגלל ש . . . , אבל הכלים האלה הם כללי עבודה .

ארתור: כן .

זדורוב: והמשטרה תפסה אותו

ארתור: אה .

זדורוב: מפעילים עליו לחץ , מכריחים אותו , אומרים זה וזה . . . . והוא לא קשור , יש לו בן קטן , אישה צעירה , משפחה קטנה בעיר קטנה . משהו כזה . והם מלחיצים אותו (קללה) . הוא לא ביצע שום דבר . הוא כן , הוא עבד באותו יום , מפעילים עליו לחץ . ובטלוויזיה אומרים שאני לא אשם , שמשטרה לקחה בן אדם חף מפשע , מנסים כאילו לסגור את התיק . כי המניאק הזה מסתובב חופשי כבר שבוע ומשהו . לך תדע את מי עוד הוא ירצח .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר אני לא מצליח להבין בחדשות אמרו שילדה היא בת שלוש עשרה , (עברית) שלוש עשרה , והוא אומר שהיא בת (עברית) שתיים עשרה , שתיים עשרה . זה בכלל ילד, תינוק (קללה) . כוס אמק, ילד, למי הוא היה יכול להפריע .

(שתיקה)

זדורוב: עוד מעט יהיה לנו הרבה סוכר . אני ביקשתי מאשתי שתמסור לי סוכר, סוכריות, וסיגריות . אז אנחנו יכולים להיות רגועים .

(שתיקה)

זדורוב: נראה לי שבאו בשבילי .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה, לוקחים אותך ?

זדורוב: כן .

סוהר: (עברית) איך ידעת שזה אתה ?

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) שמעתי .

סוהר: (עברית) שמעת ?

ארתור: אולי תכבה את האור ?

(שתיקה)

ארתור: רומן, תכבה את האור . (עברית) תודה .

(רעש סגירת הדלת)

ארתור: (עברית) תודה .

סוהר: (עברית) מה קורה ? (לא ברור) כן, עוד מעט, עוד מעט (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

ארתור: (לא ברור)

סוהר: (עברית) מה קורה ?

ארתור: ואללה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור) לחקירה ?

(לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) קח, תרשום (לא ברור) את המפתח ככה . (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) עיתון ? עיתון ? יש .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) רגע, אני צריך למצוא את המפתח . מפתח הצהוב ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) איפה המפתח של נתן ? (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אתה יודע איזה ?

זדורוב: הנה כזה, כזה .

סוהר: (עברית) או, יופי .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) יש מפתח (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) מפתחות .

(שתיקה)

(צלצול פלאפון)

ארתור: אה, לא לקחו אותך ?

סוהר: (עברית) (שיחת טלפון) שיקה, כן, דיברתי אתה . זה בדיוק אותו דבר . אין, אין שום שינוי, אפילו (לא ברור) לעשות לך את זה (לא ברור) חצי שנה (שיחה פרטית) . טוב, שייקה, אני נמצא עכשיו בתא המעצר, אני סוגר פה את הדלת, קשה לי לסוגר אותה, . . .

ארתור: אלה השוטרים שלך ? (עברית) חוקרים ?

זדורוב: אלה לא שוטרים רוסיים, אלה ישראלים . עכשיו אחד מהם נוסע ל . . . (עברית) בית משפט .

ארתור: לאן הוא נוסע ?

זדורוב: (עברית) לבית משפט .

ארתור: בשביל מה ?

זדורוב: הוא אומר אני צריך לנסוע עם התיק שלך לבית משפט, ואחר כך אני אחזור ועוד פעם (לא ברור) אתך .

ארתור: מה התאריך היום כבר, ה17 ?

זדורוב: ה17 .

ארתור: וזה של 15 . (לא ברור) נתן לי לקרוא . אני גם נתתי לו את העיתון שלנו . מה אתה רוצה ?

זדורוב: תן לי מצית .

ארתור: את המצית ? את המצית ?

זדורוב: עוד מעט (לא ברור) בעל פה .

ארתור: מה ?

זדורוב: עוד מעט נקרא בעל פה .

ארתור: למה ?

זדורוב: הוא אומר למסור משהו לאשתך ?

ארתור: אתה אמרת עיתון סיקרט ?

זדורוב: אני אמרתי עיתון סיקרט וקפה, קפה טורקי .

ארתור: אה . הוא בעצמו שאל אם אתה רוצה לקבל משהו ?

זדורוב: כן, הוא אומר מה למסור ? אני אומר תבקש שתמסור עיתון סיקרט . אני אומר תן אני ארשום . אחר כך אומר לא, אתה תכתוב כי . . ., כדי שלא תגיד שאני כתבתי לה משהו כזה שאסור .

ארתור: הוא כתב ?

זדורוב: הוא כותב סיקרט . אני אומר וקפה . הוא אומר אולי עוד משהו ? נו תגיד שאני אוהב, לנשק . אני מראה לו (משמיע צליל של נשיקה) (עברית) זה לא

צריך, אני לבד עושה לה . אני רוצה לעשות אבל עכשיו לא יכול . אני לא יודע איך אומרים לנשק .

(שתיקה)

ארתור: אה, הוא יכול להביא כשהוא יגיע ?

זדורוב: לא, הוא יגיד לאשתי והיא תביא יחד עם סיגריות וסוכריות למשטרה ואז יעבירו לי .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא יגיד לה .

ארתור: כן, יכולים כבר היום להעביר .

זדורוב: שאלו אותי על צבא .

ארתור: על מה ?

זדורוב: על הצבא .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: מה עשיתי בצבא . איזה לוחמה מזרחית אני מכיר .

ארתור: למה פתאום שואלים את זה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: למה פתאום שואלים את זה ?

זדורוב: אל יודע, כמה פעמים יריתי בצבא .

ארתור: מה ?

זדורוב: כמה יריתי בצבא, מאיזה סוגים של נשק .

ארתור: אפילו כך ?

זדורוב: אפילו כך .

ארתור: היית אומר יריתי מרוגטקה .

זדורוב: אמרתי יריתי מתת-מקלע וזהו .

ארתור: אה, אתה ירית מתת-מקלע ?

זדורוב: אה .

ארתור: אה . אה .

זדורוב: אתה מפעיל תת-מקלע ?

זדורוב: אה . לפי מבנה הגוף הם רואים שאני לא דומה לבעל מום כל שהו . לכן הם מתחילים במה עסקת, מה, איך, למה ומדוע .

(שתיקה)

זדורוב: אילו היו הולכים מגיל קטן לעבוד בניין אז הם בעצמם היו בריאים כאלה מניאקים .

(שתיקה)

ארתור: (שר)

(שתיקה)

זדורוב: ביקשו תיק שלי מהצבא דרך אינטרפול .

ארתור: אה, ביקשו ?

זדורוב: אה . ביקשו ביקשו . רוצים רוצים . עבר הרבה זמן . כל המידע הסודי שברשותי אני בכל מקרה לא אחשוף להם כי אסור לי .

ארתור: מה ?

זדורוב: עד שבע שנים אתה לא יכול . . ., במשך חמש שנים אסור לך לצאת לחו"(לא ברור) אחרי צבא .

ארתור: שם ?

זדורוב: כן .

ארתור: אז כמה זמן עבר ?

זדורוב: אני יצאתי כשלא עבר חמש שנים האלו ואני אסור לי . . ., אסור לי לספר מידע סודי במשך . . .

ארתור: זה כן, אני יודע, זה לכולם ככה .

זדורוב: במשך עשר שנים .

ארתור: לכולם אותו דבר, כל מי שהיה בצבא .

זדורוב: לא לכולם . זה תלוי איזה סוג של סיווג היה לך בצבא . היה לי קבוצה 2 .

ארתור: טוב .

זדורוב: ולחברים שלי הייתה קבוצה 1, לפיה עד חמש עשרה שנה חייבים לשתוק, ובמשך עשר שנים לא רשאים לצאת לחו"ל .

ארתור: איפה אתה שירת ?

זדורוב: בחיל כימאים . קשר חשאי .

ארתור: חיל כימאי . אני מכיר חבר'ה ששירתו בחיל הצנחנים, גם בחיל הנדסה .

זדורוב: בחיל הנדסה אני התחלתי לשרת .

ארתור: גם כן אמרו להם . לכולם אמרו לשתוק . אף אחד לא יכול . . ., איפה שלא היית, בכל חיל, רק אחרי חמש שנים היית יכול לדבר, וגם סודיות מוחלטת .

זדורוב: לא, אצלנו בסוגים מסוימים של חיל אתה יכול לדבר, רק שכל מה שקשור למכשור, איך עושים החלפת מפתחות, מה הקודים, איך עושים את כל זה אסור לחשוף . לכן אנחנו חתמנו על מסמך על שמירת סודיות צבאית .

ארתור: (לא ברור) קוד .

זדורוב: מחליפים קוד כל תשעים יום . משמידים את הדף במהלך שלוש יממות אחרי שינוי הקוד . חייבים להיות שני עדים מינימום . בעיקרון תמיד היה שלושה . כאלה דברים .

(שתיקה)

ארתור: חרא של עיתון, (לא ברור) שטויות .

זדורוב: מגזין טוב .

ארתור: סתם חרטא, שום דבר מעניין .

(שתיקה)

זדורוב: אתה אומר 15 ?

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: זה שואל אותי איך ידעת שבאו בשבילך ? אני אומר לפי הקול,שמעתי . כשאתה שוכב אתה שומע את כל מה שהם מדברים שם .

ארתור: מה ?

זדורוב: הוא אומר לי איך אתה ידעת שאנחנו באנו לקחת אותך ? אני אומר (עברית) שומע .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) .

זדורוב: עוד מעט אני אלמד את . . ., אלמד את כולכם, מי מהם מעשן, מי לא מעשן . למי יש גפרורים, למי אין . מי בכלל לא רוצה לדבר אתי

ארתור: יש כאלה שם שלא מעשנים ? הרבה אנשים לא מעשנים ?

זדורוב: מכל האגף ארבעה וחמישה מעשנים . וגם לא מקומיים אלא אלה הגיעו . כל השאר לא מעשנים (קללה) . אין גפרורים לאף אחד .

ארתור: אה .

זדורוב: בחורות שעובדות אצלם מעשנות .

ארתור: איזה בחורות יש שם ? יש רוסיות ?

זדורוב: יש שתי מנקות רוסיות . יש בחורה אחת שעובדת אצלם, היא רוסיה, אבל לא רוצה בשום פנים לדבר ברוסית, עושה פוזות .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: כן . וכשיוצאת מהמשטרה מתחילה לדבר כך שהאוזניים נובלות .

ארתור: בעברית ?

זדורוב: ברוסית .

ארתור: אה .

זדורוב: מתחילה לדבר אה, אני עבדתי פה, הם היום שיגעו אותי לגמרי (קללה) , אני התרוצצתי (קללה) (לא ברור)

ארתור: עם מי, עם שוטרים ?

זדורוב: אה . התרוצצתי כמו אנרג'ייזיר, תביא להם את זה, תביא להם את זה (קללה) . מטומטמת .

ארתור: אהבלה (קללה)

זדורוב: הן כולן כאלה .

(שתיקה)

ארתור: כן . הלוואי שיביאו לך היום את העיתון סיקרט .

זדורוב: כן, הלוואי שיביאו לקרוא משהו .

ארתור: אני לא היה לי בראש הדבר הזה להגיד לעורך דין . גם איפה הוא היה מוצא פה את סיקרט (קללה) . פעם קודמת אני אפילו אומר לו אתה אפילו לא יודע מה זה סיקרט, תקנה לי עיתון אני אומר לו . הוא מביא לי . . .

זדורוב: היום יום שני ?

ארתור: הוא מביא לי בעברית . היום יום ראשון, איזה יום שני .

זדורוב: אה, יום ראשון ? לא, יכול להיות שאין היום . הוא יוצא ביום רביעי, נראה לי .

ארתור: לא חשוב, אפשר לקנות עיתון של שבוע שעבר .

זדורוב: אם נשאר . אתה יודע איך חוטפים את העיתון ? מביאים לנו לקצרין אותו באחד עשרה אתה כבר לא תמצא אותו בשום מקום .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: כן . מביאים אותו אלפים וחוטפים את הכל . גם ככה אנחנו מתקשרים לחנות, מבקשים שישאירו לנו, אנחנו נבוא יותר מאוחר וניקח . באחד עשרה אתה בא כבר אין עיתון . שולפים לך מתחת לדלפק, זה שהחביאו . סקרט (עברית) מה זה חוטפים, חבל על הזמן . כולם קוראים אותו . אכו יכול להישאר על המדפים (קללה) וסיקרט אף פעם . עיתן טוב, אני גם אוהב אותו . כל מיני שמועות אחרונות, דברים כאלה ואחרים .

ארתור: אולי השאירו לנו . אולי החביאו בשבילך .

זדורוב: אה ?

ארתור: אולי החביאו בשבילך עיתון אחד .

זדורוב: לא, אבא כל הזמן קונה, אז אם כבר אז הוא יעביר מה שיש .

ארתור: אה, טוב . אבא שלה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אבא שלה ?

זדורוב: אה . חם שלי .

ארתור: ברור .

(שתיקה)

ארתור: כמה זמן ישלך עוד לחיות בבית הזה ?

זדורוב: בינתיים עד יום חמישי, אחרי זה נראה .

ארתור: אה, צריך לשכור מחדש ?

זדורוב: אה ? אה, איפה שאשתי גרה ?

ארתור: כן .

זדורוב: שם אני יכול לגור עוד הרבה זמן .

ארתור: שילמתם מראש ?

זדורוב: לא, לפני תשע שנים נתנו להורים עמידר, הורים שלה .

ארתור: אה, אתם גרים אצל ההורים שלה ?

זדורוב: כן, כן, כן .

ארתור: ואיפה הם גרים ?

זדורוב: הורים שלה גרים בקצרין . אנחנו פשוט עברנו אליהם .

ארתור: אתם גרים ביחד ?

זדורוב: כן , אנחנו גרים ביחד .

ארתור: אה , אני חשבתי שאתה שוכר דירה .

זדורוב: לא , לא , לא .

ארתור: אתה הרי אמרת שאתה שוכר דירה .

זדורוב: אני הייתי שוכר דירה בחיפה , הייתי משלם הרבה מאוד כסף , הייתי משלם אלפיים (קללה) . . .

ארתור: לא , פה , בקצרין אתה אמרת שאתה שוכר , לא ? בקתות .

זדורוב: לא , אני רוצה לקנות בקתה .

ארתור: אה .

זדורוב: אפשר לשכור בקתה .

ארתור: ועכשיו כל הזמן אתם גרים אתם ? כמה חדרים יש להם .

זדורוב: ארבעה .

ארתור: בחייך . לא רע .

זדורוב: אבל אלה דירות של עמידר . הן כולן שלושה , ארבעה חדרים . אבל בעיקרון ארבעה חדרים .

ארתור: לא רע . שני חדרי שינה שלכם , יש עוד סלון ונשאר עוד חדר בשביל הילד ?

זדורוב: חדש שינה אחד שלנו , שם אני , אשתי וילד . חדש שינה שני של הורים , חדש שינה שלישי היה לאחותה , אבל אחותה עזבה ואני עשיתי שם חדר עבודה . שמתי שם מחשב . . .

ארתור: אחותה נסעה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אחותה נסעה ?

זדורוב: אה .

ארתור: לאן ?

זדורוב: לנתניה .

ארתור: אה .

זדורוב: ואני עשיתי שם חדר עבודה . יש לי שם מחשב , הכל .

ארתור: אחות צעירה ?

זדורוב: כן .

ארתור: בת כמה ?

זדורוב: בת עשרים ושש .

ארתור: אה , יותר גדולה ממנה ?

זדורוב: בחמש עשרה דקות .

ארתור: אה .

זדורוב: הן תאומות .

ארתור: לא נשואה ?

זדורוב: אא .

ארתור: ולמה לנתניה ? היא עובדת שם או מה ?

זדורוב: (מתנשף)

ארתור: בנתניה טוב . אתה יודע ?

זדורוב: לא יודע ארטור , אני אפילו לא יודע להגיד לך למה היא נסעה .

ארתור: אני גרתי פעם בנתניה .

זדורוב: הייתה לה שם עבודה טובה , היא הייתה (עברית) אחראי בחנות .

ארתור: אני צריך להכיר אותה . (צוחק)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בסדר , אחרי שאעשה שיניים אכיר אותה .

זדורוב: (צוחק) אסדר שיניים , אעשה שיפוץ ואכיר .

ארתור: כן , הרי צריך לתקן ויטרינה . איך אני אלך בלי ויטרינה ?

זדורוב: אתה יודע יש שיר כזה . . . . אני לא זוכר בדיוק את המילים , אבל בסוף יש מילים כאלה : כדי שלא תצא לכם פאשלה עם תחתונים כבו אור חבר'ה .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא שר שכאילו יצא, הכיר בחורה, התחזה לאיש עסקים, לקח אותה לדירה .

ארתור: אה .

זדורוב: הלך להתרחץ, האהבלה הזאת נשארה במיטה לחכות . הוא יוצא מאמבטיה והיא מטומטמת הדליקה אור . היא ראתה עליו תחתונים (קללה) נבהלה

וברחה דרך חלון (צוחק) . שיר מדליק . אז הוא אומר חבר'ה, כדי שהתחתונים לא יעשו לכם פאשלה כבו את האור שאף אחד לא ייראה . כל השאר בחושך לא אכפת .

ארתור: אתה יודע היום הרבה שחורות אוהבות תחתונים כאלה .

זדורוב: כן, אני יודע .

ארתור: הרבה, הרבה מאוד .

זדורוב: אצלנו בצבא היה בחור צייר . הוא ידע לצייר מה זה יפה . זה משהו . אתה יודע מה אני רציתי לקעקע ? רציתי לעשות קעקוע פה על היד שושנה, סכין קרב וחוט קוצים . זה . . ., נו זה . . ., צבא . ולכתוב שנת שירות . הוא היה מצייר מה זה יפה, פיצוץ . אבל יצא כך ש . . ., כל ציור עולה כסף . היה חסר לי קצת . אז חשבתי שאני אחסוך, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת . אבל את הבחור העבירו לאגדה אחרת . בואינה איזה בעסה זה . אבל הוא היה מצייר לחבר'ה דברים מה זה יפים (קללה), נגנבתי . הוא צייר לאחד דרקון, חבר'ה עשו לו קעקוע ששל דרקון על הכתף . אז יצא דרקון מה זה יפה . זה לא היה צבעוני כי שם . . ., שם היה צבע רגיל, גנבת ובסדר . והוא צייר לו דרקון אבל כך ש . . ., יצא כחול לבן, זאת אומרת עור ואיפה שהו צבע זה . . . . בואינה, צייר מה זה יפה, באמת נגנבתי . בחור למד באוניברסיטה לאומנות . הוא היה מצייר מה זה מהר ומה זה יפה . אז שרות שלו היה הכי טוב . אנחנו עשינו אותו דוור .

- תום הקלטה -

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417

ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (20)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 י"ב

שם המתרגם: יורי גזליק

תאריך קבלת העבודה : 28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט .165/06 (20) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק):1070 י"ב

שם המתרגם: יורי גזליק

קול א ' : עצור

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג ' : סוהר

קול ד ' : עצור ארתור

שעות הבוקר המאוחרות, מתחיל 11:00 לערך 17.12.06

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) אה ?

זדורוב: בסדר, חבר'ה רצו למכור שש בש, שש בש מ (לא ברור) . כזה יופי אני לא ראיתי בחיים .

ארתור: גם לי יש בבית .

זדורוב: הכל עבודת יד מעץ, מצופה לק, מצויר, נראה יפהפה . אבל אני פחדתי לקנות כי . . .

ארתור: לא, אני יש לי מבית סוהר, דוד שלי עשה .

זדורוב: פשוט בבית סוהר הם מציירים שם חיים של מישהו בשש בש הזה . תאר לעצמך אני יוצא עם חבר'ה לים, לשחק בשש בש, ייגש מישהו שמבין עניין ויגיד בחייך, זה שלך ? הוא יידע לקורא, אני אל אבין . כן, שם יש ראש של זאב, שם בחורה, שם קוץ, הכל יפה, אבל אני לא מבין מה כתוב שם . מי שהיה הוא יידע לקרוא את הכל . שם טמונים חיים אישיים של מישהו . פחדתי לקנות, חשבתי לעצמי למה אני צריך את הבעיות האלה . אם מישהו ייראה ויתחיל לדבר ואני לא אבין בכלל מה הוא יגיד לי . אז ישר יתברר ששש בש הזה לא שלי .

ארתור: דוד שלי . . ., הקדישו לדוד שלי . הוא הביא לי שש בש . זה נראה יפה חבל על הזמן . אתה יודע כמה חלקים מעץ יש שם ? כאלה צבעים, אני בחיים לא ראיתי צבעים האלה . יש שם אבק מיוחד, אבק צבע מיוחד .

זדורוב: יש שם מקצוענים .

ארתור: אבקה מעצים . דווקא אבק . . . .

זדורוב: אה .

ארתור: כזה צבע אני לא ראיתי .

זדורוב: וזה . . .

ארתור: יש שם כל מיני צבעים, אתה יודע . . .

זדורוב: אתה יודע . . .

ארתור: ירוק מיוחד כזה, זה משהו יוצא מן הכלל .

זדורוב: קרוב לוודאי זה לא אבק אלא נסורת, כשנסרים שם את ארד יש נסורת שהיא בצע צהוב, אלומיניום בצבע לבן, כאלה דברים . אם לעשות עוד משהו אפשר לקבל כל מיני צבעים .

ארתור: שם זה חבל על הזמן, שם יש צבעים כאלה שחבל לך על הזמן . אני כמעט לא ראיתי צבעים כאלה . צבעים מיוחדים . שם זה חבל על הזמן .

זדורוב: אנשים יודעים לעשות .

ארתור: עושים מבצרים חבל על הזמן . אני אומר לך . . .

זדורוב: פשוט לקחת שש בש כזה זה אומר שאתה לוקח על עצמך (לא ברור)

ארתור: מצופה לק, לק שש בש .

זדורוב: פשוט אם אתה לוקח שש בש כזה זה אומר שאתה לוקח על עצמך התחייבות גדולה .

ארתור: למה ?

זדורוב: כי . . .

ארתור: יש לי בבית כזה .

זדורוב: אבל תראה, אתה מבין בזה, ואני למשל לא מבין את זה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: בשבילי זה (לא ברור)

ארתור: היו יכולים לתת לך למזכרת .

זדורוב: אה ?

ארתור: מה אתה מדבר שטויות . היו יכולים לתת לך כמזכרת . מה זה קשור לחיים של מישהו ? בחור היה יכול לתת לך את השש בש שלו כמזכרת בשבילך .

זדורוב: לא, זה (לא ברור) הוא רצה למכור לי את זה .

ארתור: בסדר, מוכרים . מוכרים סכינים עם קפיצים . מוכרים הרבה דברים .

זדורוב: לא, סכינים לא . אתה יודע מה אני קניתי ? קניתי פייה ארוכה כזאת . פייה עם סוד . אתה דופק עליה, דופק איפה שאתה מעשן פותח ויש שם סכין חדה .

ארתור: אה .

זדורוב: עם שיניים קטנות, להב בצורת פירמידה . אתה סוגר אותה, הופך איפה שאתה שם סיגריה דופק, פותח אין כלום בפנים .

ארתור: אה .

זדורוב: עבודה חבל על הזמן .

ארתור: דוד שלי הוציא לנו שולחן קטן עם ארבע כסאות . כל השולחן, כל הכיסאות עם כל מיני . . .

זדורוב: מחוטבים ?

ארתור: מחוטבים, עם ציורים, יופי של דבר . אחר כך הוא הוציא לי משם סכינים, שש בש הזה . מה עוד ? כל מיני ציורים . הרבה דברים, אני כבר לא זוכר את הכל . סכינים היו עם סוד . הנה הסכין כזאת ורק ידית כזאת .

זדורוב: אה .

ארתור: ידית כזאת למעלה ברזל, הכל מלמעלה פארקט עץ, אז שם גם כן היו כל מיני סימנים עם משמעות . ואתה מחזיק את זה ולא יודע איך פותחים . אתה פשוט לא יודע . אילו הוא לא היה מראה לי אני בחיים לא הייתי פותח . מסתבר ששם יש רפפה של הסכין, רפפה עצמה . . .

זדורוב: אה .

ארתור: מרובעת מלמעלה אפשר להזיז אותה

זדורוב: ויש שם כפתור, כן ?

ארתור: מהגוף . אין שם כפתור . דווקא מזיזים את הגוף . . .

זדורוב: הבנתי, מזיזים ויוצא הלהב ?

ארתור: הנה, אתה רואה ?

זדורוב: אה .

ארתור: מלמעלה יש שכבה של פרקט הזה .

זדורוב: אה .

ארתור: למעלה בורג . נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: זה שמחזיק . דווקא הגוף הזה אתה לוקח ומזיז הצידה, זה זז מלהב עף החוצה .

זדורוב: זה משהו, חבל על הזמן .

ארתור: ככה .

זדורוב: אבל בעיקרון מלמעלה יש בורג ואי אשפר להבין מה הקטע .

ארתור: שום דבר, אתה לא יכול . איך, מה, זה משהו, אין כלום . ככה הוא גם נסגר .

זדורוב: מזיז (לא ברור) את הלהב בחזרה .

ארתור: זה עם הידית היא כזאת .

זדורוב: אה .

ארתור: אתה רואה ?

זדורוב: כן, כן .

ארתור: ידית כזאת, אבל כשהסכין הייתה נפתחת היא הייתה כזאת .

זדורוב: כפול .

(שתיקה)

ארתור: היה שם להב כשבע אצבעות .

זדורוב: אה . כדי להגיע ללב יספיק ארבע .

ארתור: לא יודע אם יספיק ארב . שם היה ארבע .

זדורוב: זהו, כדי שהסכין תגיע עד ללב מספיק ארבע אצבעות .

(שתיקה)

זדורוב: קר .

ארתור: ארבע אצבעות להב זה כבר נחשב לנשק קר .

זדורוב: יותר מארבע .

ארתור: ארבע, חמש אצבעות זה כבר מספיק .

זדורוב: כן, חמש אצבעות זה כבר נשק קר . אם אני זוכר נכון לפי חוק פלילי של רוסיה, נו באופן כללי של ברה"מ לשעבר היה מותר עד שמונה סנטימטר . מעל שמונה זה נחשב כבר לנשק קר, אסור לנשיאה . ועד שמונה בבקשה .

ארתור: שמונה סנטימטר זה ארבע אצבעות .

זדורוב: כן .

ארתור: אני הרי אומר לך, ארבע אצבעות .

זדורוב: כן, בערך ארבע אצבעות .

(שתיקה)

ארתור: למה הם קראו לך ? שוב פעם חקרו או שסתם הזמינו ?

זדורוב: לא, הוא סתם דיבר אתי, איפה שירתי, מה עשיתי .

ארתור: אה, זהו ? שאל איפה אתה שירת ? זה כל כך עניין אותו ?

זדורוב: איפה שירת, אה . מה עשית .

ארתור: זה משהו .

זדורוב: איפה גרתי .

ארתור: מה אכפת לך היית צריך להגיד . איפה אני שירתי . היית צריך להגיד לו מה אכפת לך . מה פתאום הם שואלים אותך איפה אתה שירת ובכלל חוקרים זה מ .וו .ד . או שמה זה, אפ .אס . בה ?

זדורוב: שאל איפה שירתי, מה עשיתי, בתור מי עבדתי . מתי עליתי ארצה, למה לא נשארתי שם .

ארתור: מה אתה אמרת, מה הם חקרו, פ .אס .ב ?

זדורוב: אה ? מה הכוונה פ .ס .ב ?

ארתור: פ .ס .ב . חקרו איפה אתה שירת ומה אתה עשית ?

זדורוב: לא, פשוט תראה, הם . . .

ארתור: אתה אמרת עשו איזו שאילתא (לא ברור)

זדורוב: הם עשו שאילתא דרך אינטרפול .

ארתור: בחייך .

זדורוב: למה ? כדי שאני אגיד דבר אחד ואחר כך להשוות את העדות שלי עם מה שיבוא משם .

ארתור: אה . אבל למה הם היו צריכים (לא ברור) עם אינטרפול ?

זדורוב: כי אם מדינת ישראל תפנה בבקשה לאוקראינה אלה ישלחו אותם קיבינימט . לכן יש להם באינטרפול אנשים משלהם אשר מתקשרים לאינטרפול אוקראיני ומקבלי את מה שהם צריכים . האם נשפט או לא, ביקשו אישור, הכל, הכל, הכל ביקשו .

ארתור: אה . אבל מה, באוקראינה שולחים קיבינימט, כן ?

זדורוב: אם אם הם יפנו ישירות לאוקראינה ישלחו אותם קיבינימט .

ארתור: מה, לא מתיידדים עם ישראל ?

זדורוב: לא .

ארתור: למה ?

זדורוב: לא יודע . אילו הייתי יודע, הייתי עונה

ארתור: אבל אם לא מתיידדים אז אתה יודע שלא מתיידדים, אבל למה אתה לא יודע, כן ? לא אוהבים יהודים, כן ?

זדורוב: אבל איפה אוהבים אותנו, ארטור ? (צוחק)

ארתור: אבל באוקראינה הרב יהודים שם .

זדורוב: (רוסית)תלוי איפה . באוקראינה מזרחית כן, בדרומית גם כן הרבה יהודים . אבל אוקראינה מערבית זה משהו . באודיסה הרבה, אבל זאת אוקראינה דרומית . באודיסה יש כל כך הרבה יהודים .

ארתור: קייב . בלבוב, באודיסה יש הרבה יהודים .

זדורוב: בלבוב אין . לבוב זה מערב . שם רק אנשי בנדרה .

ארתור: אני ראיתי בלבוב הודים .

זדורוב: אולי אתה ראית תיירים, אבל . . .

ארתור: איזה תיירים ? הם חיו שם . הייתי בלבוב .

זדורוב: לא יודע . אבל באודסה תשעים אחוז כולם יהודים .

ארתור: בקייב גם כן .

זדורוב: בקייב יכול להיות, אני לא הייתי .

ארתור: בקייב הרבה יהודים . קייב . בדניפרופטרובסק יש הרבה יהודים .

זדורוב: אבל זה אוקרינה מזרחית . באוקראינה מזרחית ודרומית יש שם הרבה יהודים . ובאוקראינה מערבית בודדים .

ארתור: במערב כן, אני יודע .

זדורוב: שם אנשים אחרים לגמרי, הם כמו אנשי בנדרה .

ארתור: אנשי בנדרה .

זדורוב: אפילו שפה שלהם אוקראינית לא דומה לאוקראינית . השפה שלהם מעורבת, זה ערבוב של אוקראינית ופולנית . נניח אם אומרים באוקראינית (לא ברור)

ארתור: אה .

זדורוב: ובאוקראינה מערבית אומרים (מדבר עם מבטא) אלך להשתין .

ארתור: אלך להשתין ולעשות קאקי .

זדורוב: אלך להשתין . היה לנו בחור אחד מלבוב ככה הוא היה מדבר, אמר אני אלך להשתין עם מבטא כזה . שאלתי אותו לאן אתה תלך ? הוא אומר להשתין עם מבטא . אני שואל מה זה ? הוא אומר מה אתה לא יודע להשתין עם מבטא . אני אומר אני לא יודע מה זה . אחר כך הוא הסביר לי .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: אה ?

ארתור: אלך (לא ברור) . לא הבנת ?

זדורוב: אה .

ארתור: זה בשפה בנדרית, אלך לזיין משיהו באוזן . בנדרה .

זדורוב: אנשי בנדרה לא אוהבים לא אוקראינית ממזרח ולא . . .

ארתור: את מי (לא ברור)

זדורוב: הם לא סובלים אוקראינים דרומיים כי אצלנו שפה היא רוסית, אנחנו מדברים רוסית, הם פשוט לא סובלים .

ארתור: את מי הם אוהבים ?

זדורוב: אוהבים את עצמם חזק מאוד .

ארתור: (לא ברור) הם כל כך אוהבים את עצמם שהלכו לסייע לנאצים .

זדורוב: באמת . היו להם גדודי סיוע לנאצים .

ארתור: אני יודע . הם היו הורגים, שודדים,

זדורוב: היו אונסים .

ארתור: היו אונסים, מה שלא עשו . נגדם הקימו קבוצות התנגדות מיוחדות שנקראו סמרש שזיינו אותם . הם הרגו את כולם .

זדורוב: נאצים פחדו מאוד מסמרש . הם היו לגמרי משוגעים . לא אכפת להם היה, הם היו מחסלים את כולם, נאצים, בנדרים, לא אכפת להם היה .

ארתור: מי ?

זדורוב: סמרש .

ארתור: זה קבוצות שלנו, רוסיות .

זדורוב: כן, כן, כן . ולכן לא בלאטביה ולא בליטה לא אוהבים רוסים כי היו מכניסים לשם גדודי סמרש . הם היו מחסלים את כולם . ליטאים היו מסייעים לנאצים . הם היו כמו בנדרים

ארתור: כן, אני יודע .

זדורוב: לכן הם מאוד לא אוהבים רוסים .

ארתור: ואוקראינים גם כן לכלכו את עצמם .

זדורוב: הם פישלו חבל על הזמן, במיוחד עם אנשי בנדרה האלה . אוקראינה מערבית שם כל אחד היה מוכן לשתף פעולה עם נאצים .

ארתור: כן .

זדורוב: העיקר להציל את עצמו .

ארתור: זה אפילו הגיע למזרחית . לאוקראינה מזרחית .

זדורוב: אבל הם הרי הלכו יחד עם נאצים דרומה ומזרחה בתוך אוקראינה . ואחר כך הם הלכו לרוסיה ושם שברו את המניאקים .

ארתור: אה . באוקראינה מזרחית גם כן היה הרבה מאוד משת"פים . הם היו במשטרה של נאצים .

זדורוב: עלינו בכלל אסרו לצאת מבסיס לבד .

ארתור: אה .

זדורוב: קצין אמר אם אתם רוצים לצאת מבסיס ללא אישור, מה שלא יהיה לא להיות לבד, רק ביחד עם מישהו . כי גדוד שלנו היה ממוקם ביער ושם הייתה ביצה .

ארתור: אה .

זדורוב: אם תלך לבד שי אפשרות שלא תחזור, מסוכן .

ארתור: איפה אתה שירת ?

זדורוב: אוקראינה מזרחית, סברודונצק, ביערות, הייתי מאכיל יתושים .

ארתור: אה . בצהריים עוד היה בסדר, אחרי שבע חבל על הזמן, כל כך הרבה יתושים, שם הרי הרבה ביצות .

(שתיקה)

ארתור: לימדו אתכם שם רק כימיה או שלוחמה מזרחית גם כן למדתם בצבא ?

זדורוב: ספורט רגיל . היינו עושים ריצות של שלושה, ארבעה קילומטרים בבקעה, היינו מתים שם .

ארתור: אה .

זדורוב: ותיקים היו מאמנים אותנו חזק .

ארתור: צרנוביל זה אוקראינה מזרחית ?

זדורוב: לא, צרנוביל זה יותר קרוב למרכז .

ארתור: דרומית ?

זדורוב: אה . זה לא דרום, זה צפון מזרח .

ארתור: אה .

(שתיקה)

ארתור: צרנוביל .

זדורוב: אפילו לא צפון מזרח אלא צפון מערב . כי אחר כך כל החרא הזה הלך לכיוון לבוב , לשם .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: ברדיוס מאה קילומטר לא צומח שום דבר .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: והתפוצץ לפני הרבה שנים .

ארתור: עד היום יש שם . . .

זדורוב: כן ?

ארתור: עד היום המצב שם על הפנים . ובכל זאת יש כאלה שחיים שם . יש זקנים שחיים שם .

זדורוב: אנשים חיים . הם קיבלו . . . (הפסקת הקלטה) מנת קרינה (לא ברור)

ארתור: היו שם כל כך הרבה גנבים , היו גונבים ציוד מכנסיות , היו הורגים אנשים חולים . אתה יודע כמה היו דופקים שם ? שם חיילים היו שומרים . היו דופקים את הגנבים בלי משפט .

זדורוב: את הגנבים היו הורגים על המקום . היו הורגים כל החיות .

ארתור: כן , מה אני אומר לך .

זדורוב: היו הורגים חיות מפני ש . . . , תאר לעצמך חיה בלי פרווה , בלי כלום , עירומה , היו הורגים את כולן .

ארתור: כן .

זדורוב: פרות , עופות , כלבים , חתולים , את כולם היו הורגים .

ארתור: את כולם . אבל בעיקר איזה גנבים היו דופקים ? את אלה שגונבים ציוד מכנסיות , גונבים מבתים נטושים , (לא ברור)

זדורוב: כן , היה שם הרבה ציורים קדושים . הם היו יותר קרובים לאוקרינה מערבית ושם היה יותר דתיים .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא שואל אותי מי אתה , יהודי , נוצרי , מוסלמי ? אני אומר שום דבר , אתאיסט .

ארתור: אתה לא אמרת להם שאתה נוצרי ?

זדורוב: לא .

ארתור: אה .

זדורוב: אני לא נוצרי , עשו לי ברית נוצרים , אבל אני לא נוצרי . אני לא מאמין בנוצרות , אני לא הולך לכנסייה , אני לא הולך לבית כנסת , אני לא הולך . . .

ארתור: אתה עברת ברית נוצרית ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? אם אתה עברת ברית נוצרית אז אתה נוצרי .

זדורוב: אני אמרתי אני אתאיסט .

ארתור: אם אני הייתי עובר ברית נוצרית הייתי אומר שאני נוצרי . מה יש לי (לא ברור) מה (קללה) ? את האמונה שלי אני צריך להסתיר ? נוצרי , כן .

זדורוב: נוצרי זה מי שהולך לכנסייה , מי שמאמין . ואני . . .

ארתור: אבל עשו לך ברית נוצרית בילדות ?

זדורוב: עשו , אבל אני לא שייך .

ארתור: נו ? עשו לי ברית מילה , אני יהודי , אף על פי שאני לא הייתי רוצה , אבל עשו לי ברית מילה . נכון ?

זדורוב: אה , עשו לך כשהיית קטן ?

ארתור: נו קטן . הרי לך גם כן עשו ברית כשהיית קטן ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? אז אתה נוצרי . אילו היו עושים לי ברית , נניח אני רוסי , עשו לי ברית אז אני גם כן הייתי נוצרי . עשו לך ברית , יש לך צלב ?

זדורוב: לא יודע . אולי יש , אולי אין .

ארתור: אתה אתמול אמרת שיש לך צלב , אתה הולך אתו .

זדורוב: מזהב זה שאני קניתי .

ארתור: הלכת אתו .

זדורוב: זה שסבתא הביאה לי במתנה ליום הולדת ה16 .

ארתור: סבתא . נכון .

(שתיקה)

ארתור: ברוסיה אתה הלכת אתו ופה אתה לא הולך כדי שלא יהיה דיבורים ?

זדורוב: הלכתי אתו .

ארתור: אתה רואה ? אתה כבר הלכת .

זדורוב: אבל הוא יקר לי כזיכרון ולא כמשהו אחר .

ארתור: בסדר , אבל אתה הרי לא סתם ככה היית הולך אתו ? הוא שימש אותך כזיכרון , ודבר שני זה מוכיח שאתה עברת ברית נוצרית . ואם אתה עברת ברית אז אתה יכול ללכת עם צלב .

זדורוב: אה . אתה רואה ? אני לא מבין בזה כלום . לכן . . .

ארתור: קל וחומר שאתה עברת ברית , אז אתה צריך ללכת אתו בגאווה .

זדורוב: למה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: למה ?

ארתור: משום שאתה עשית ברית . בדרך כלל מי שעשה ברית הולכים עם צלב .

זדורוב: אולי .

ארתור: לא אולי , זה בטוח . אני קצת מבין בדברים האלה .

זדורוב: תראה ארטור , אני רחוק מאוד מהכנסייה ,

ארתור: בסדר , אתה רחוק מהאמונה . . .

זדורוב: מהאמונה

ארתור: אבל יש דברים שלא תלויים בכך , עשו לך ברית הייתה קטן . למה ? כי בבית שלך היו מאמינים , אימא שלך האמינה , אבא , סבתא , סבא , כולם היו מאמינים אז עשו לך ברית . ואלה שעשו ברית הם הולכים עם צלב .

זדורוב: אתה יודע אימא שלי אולי הייתה מאמינה . מי שהיה הכי מאמין זה סנדק שלי .

ארתור: למשל אני , עשו לי ברית מילה , אני יהודי , נכון ?

זדורוב: אה .

ארתור: אבל אני לא שומר מצוות , אני לא הולך ומתפלל , לא הולך לבית כנסת , לא עושה את הדברים האלה . גם אתה לא מתפלל , לא ולא עושה פולחנים של נוצרים ?

זדורוב: בטח שלא .

ארתור: וזהו , אבל , בפנים אתה יודע שאתה רוסי , נוצרי . נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו זהו . ייתנו לך לענוד עכשיו מגן דוד , אתה תשים ?

זדורוב: לא .

ארתור: לא . אתה רואה ?

זדורוב: אני לא עונד את הצלב , ודם מגן דוד אני לא אענוד . אני שמתי את הצלב בעדינות בקופסה . הוא בשבילי כמו מזכרת . זה הדבר היחיד שנשאר לי מסבתא , מזכרת .

ארתור: ולמה סבתא נתנה לך אותו במתנה ?

זדורוב: היא נתנה לי אותו במתנה ליום הולדת ה16 .

ארתור: למה היא עשתה לך מתנה , אתה יודע ?

זדורוב: לא .

ארתור: מפני שאתה עברת ברית נוצרית .

זדורוב: אה . אתה רואה ? מכל מלמדי השכלתי . יש לי עוד כמה תמונות שלה והצלב הזה . חבל , אני אפילו לא הספקתי להראות לה את שאשתי ואת הבן שלי . היא לא החזיקה .

ארתור: אה , סבתא שלך נפטרה ?

זדורוב: כמעט לפני שנה , ב24 לדצמבר , שאלוהים ישמור שם עליה .

(שתיקה)

ארתור: עשינו דקת דומייה לסבתא שלך .

זדורוב: אני כל כך רציתי לראות אותה . לא ראיתי אותה שש שנים . אני כל כך רציתי , אבל יצא ש . . . . באים עם שרשראות . או שהביאו מישהו או שייקחו מישהו . אז יצא שהיא נפטרה וזהו . ואני לא יכול לצאת לחו"(לא ברור) , לא יכול לנסוע ללוואיה , לא שום דבר . אבל אני לפחות עזרתי קצת עם הכסף . אימא נסעה ועשתה שם את הכל כמו שצריך .

(שתיקה)

זדורוב: כואב , מאוד כואב .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (צועק) עוד פעם (לא ברור) , עוד פעם (לא ברור) לא שמת לב ?

(הפסקה וחידוש הקלטה)

(לא ברור)

זדורוב: (עברית) יש תה ?

סוהר: (עברית) תה ?

זדורוב: תה .

סוהר: (עברית) אתה רוצה עכשיו תה ? (לא ברור) עכשיו .

ארתור: (עברית) נו , שותים תה ואוכלים .

זדורוב: (עברית) עם אוכל ביחד .

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה עם לחם ?

סוהר: (עברית) לחם נתתי לכם .

ארתור: (עברית) אה , בסדר .

זדורוב: (עברית) למה אתה לא אוכל תפוחי עץ ?

ארתור: (עברית) מה עם סלטים ?

(לא ברור)

ארתור: (עברית) מה עם סלטים , חומוס ? סלט , סלט , חומוס , חומס . תגיד סלט , חומוס . (עברית) מה עם סלט חומוס ? (לא ברור)

זדורוב: (עברית) תביא תה בבקשה .

סוהר: (עברית) מה אתה רוצה ?

ארתור: (עברית) סלט , חומוס .

זדורוב: (עברית) תה , תה , תה .

סוהר: (עברית) אין תה בצהריים . איזה תה ?

ארתור: (עברית) חומוס , חומוס .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) חומוס .

ארתור: (עברית) סלט חומוס . (צוחק)

זדורוב: מניאק (קללה) .

ארתור: אוי וואוי . חומוס , חומוס .

זדורוב: אבל אי אפשר בלי לשתות . אין תה בצהריים .

ארתור: כן . אוכל יבש .

זדורוב: תאכל כל עוד זה חמים , ארטור , אחר כך זה יהיה חרא .

ארתור: אוכל יבש (קללה)

זדורוב: (לא ברור) כזה חמים כמו שזה עכשיו .

ארתור: היה צריך להשאיר עגבניות של הבוקר .

זדורוב: מי ידע .

(שתיקה)

ארתור: אתה רוצה לשתות ?

זדורוב: תביא לי קצת להרטיב את הגרון . אתה רוצה ?

ארתור: תשתה , אני אביא עוד .

זדורוב: אני (לא ברור)

ארתור: תשתה .

זדורוב: יש לי לשניים .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: זה לימון .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) כל יום (קללה) בלי מים .

(שתיקה)

ארתור: תירס .

זדורוב: תירס .

ארתור: אוי (קללה) איזה גועל נפש .

זדורוב: (לא ברור) מסטיק (קללה) .

(שתיקה)

זדורוב: את הבשר צריך לאכול , כל השאר זה לא חשוב . אם לא תאכל בשר לא יהיה לך כוח בכלל .

(שתיקה)

ארתור: איך שמתעללים בנו השוטרים , אה ? ואתה רצית להיות איש משטרה .

זדורוב: באמת .

(שתיקה)

זדורוב: כעבור הרבה שנים אנחנו מבינים שיכולנו לעשות טעות גורלית .

ארתור: קל וחומר ברוסיה יותר גרוע להיות איש משטרה מאשר פה .

זדורוב: אתה יודע מה , נראה לי שבכל מקום זה אותו הדבר . הם כולם בהמות דומות . רק ששם הם משוגעים בצורה אחת ופה בצורה אחרת . שם השתגעו מדמוקרטיה ופה מביורוקרטיה .

(שתיקה)

זדורוב: אם הם הביאו אוכל אז מה השעה עכשיו , אחת בערך , כן ?

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אתה תסלח לי (לא ברור) להשתין (לא ברור)

ארתור: את זה אל תעשה . (לא ברור) לך תשתין אבל תעצור אותי .

זדורוב: מה הכוונה לעצור ?

ארתור: בבית סוהר אל תעשה כזה דבר .

זדורוב: אה , (לא ברור)

ארתור: לא , לך , לך , לך .

זדורוב: לא , תאכל , תאכל .

ארתור: לך , לך תשתין , אני אמתין . לך תשתין אני אמתין בינתיים .

זדורוב: אסור לעשות דבר כזה בבית סוהר ? אז תאכל אני אמתין . תאכל , תאכל בשקט .

ארתור: אומרים תתאפק אם אתה רוצה להשתין ואם אתה רוצה לעשות קאקי אז עדיף בכלל לא ללכת כשאוכלים . יכולים לדפוק בראש . פעם ראשונה . . . , נסלח , אני הסברתי לך . אבל כשאתה יודע כבר ועושה את זה אז לא טוב .

זדורוב: אז לא . . .

ארתור: זה רק בין הרוסים (קללה)

זדורוב: ובין מרוקאים אין כזה דבר ? לא אכפת להם ?

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: צריך לחיות לפי הנוהג של בית הסוהר אז אני אתנהג כמו שצריך .

ארתור: רק הנוהג .

זדורוב: אני מעדיף שיתפוצץ . . .

ארתור: זה כבוד .

זדורוב: עדיף שתתפוצץ שלפוחית שלי מאשר אני אביע חוסר כבוד .

ארתור: (לא ברור) נימוס .

(שתיקה)

ארתור: אני מכיר אנשים שלא קשורים לכלא , אבל יודעים את זה .

זדורוב: תראה , אני לא ידעתי את זה , לכן עכשיו אני כבר יודע .

ארתור: טוב .

זדורוב: סיימת ?

(שתיקה)

ארתור: איפה המצית , אצלך ?

זדורוב: אני שמתי ב . . .

ארתור: אוי (קללה) , הלוואי שיביאו את עיתון סיקרט .

זדורוב: אשתי (לא ברור)

ארתור: הייתי שמח מאוד לקרוא אותו .

זדורוב: לא רק אתה . בא לי לקרוא משהו טוב . אני לא אוהב את המכנסיים האלה בגלל שאם האפר נופל נשאר כתם לבן .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) זה משהו , רק לי . הדבר הכי גרוע שקרה לי בצבא אני קיבלתי כוויות ידיים , כוויות קור . ברגע שקר לי הידיים נהיות כחולות .

ארתור: כחולות , כן ?

(שתיקה)

ארתור: אני משום מה היום גם כן לא לקחו אותי לחקירה , אולי מחר . אולי יותר מאוחר .

(שתיקה)

זדורוב: לא מסתדרת שעה אחת . אני לא יודע למה לא מסתדר . אני סיפרתי את הכל לפי הזמנים ומה שאני יודע . ועכשיו שהם ייקחו את פלט של שיחות הפלאפון שלי ,

ארתור: אה ?

זדורוב: שיחכו לפלט שיחות טלפון שלי (לא ברור) , שינסו לפצח את השומרים האלה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: את אלה . . .

(הפסקת הקלטה)

זדורוב: לא מסתדרת שעה אחת . שהייתה לי בעיה עם שעה אחת . אני זוכר שהיה שלוש עשרה פלוס (קללה) הוא עוד לא הביא , אני ישבתי ליד השער . אם השומרים (לא ברור) אם הם היו צריכים להתחלף בשעה אחת ואמרו שזה היה בשתיים עשרה (לא ברור) אין בעיה . אני אומר שאפשר להיכנס לבית ספר בקלות , מרחוב , מאיפה שאתה רוצה .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני אומר להיכנס לבית ספר אין בכלל בעיה . השומר הזה כל הזמן מסתובב . פעם בשעתיים הוא עושה סיבוב סביב בית הספר כדי להתרענן קצת וזהו .

ארתור: לא הבנתי . אפשר להיכנס לבית ספר ?

זדורוב: בקלות אפשר .

ארתור: כל אחד יכול ?

זדורוב: כל אחד יכול . אם אתה בא מהעורף יש שם בניה , שער , שם כל כך הרבה חורים ברשתות האלה . יש שם רשת רגילה . (לא ברור) ולקצוץ מעליה .

ארתור: אה , רשת קרועה ?

זדורוב: כן . בנות הולכות , הם באות מכיוון הרשת ואחר כך אני רואה אותן בשטח של בית הספר .

ארתור: אה , חודרות דרך הרשת ?

זדורוב: אני לא חושב שהן בחצאיות או במכנסיים יטפסו על הגדר מברזל . יש שם פרצות . בכל בית ספר יש פרצות . בכל בית ספר .

ארתור: כן . אז בנים מטפסים , אבל בנות (קללה) . . .

זדורוב: אני ראיתי בחורה הולכת , היא נגשה לדלת , הדלת הייתה נעולה , היא הלכה , הלכה מאחורי הבניין . (לא ברור)

ארתור: הופיע ?

זדורוב: ואחר כך הופיע בשטח של בית הספר . מה היא חדרה דרך הרשת ? לא חושב . אז יש פרצה איפה שהו שדרכה היא נכנסה .

(שתיקה)

ארתור: שם יש בנות מבוגרות ?

זדורוב: אלה כיתות אחרונות .

ארתור: אה , כן ? טובות ?

זדורוב: החל מגיל 13 ועד 16 . זאת אומרת זה כיתות אחרונות של הבית ספר .

ארתור: יש גם בנות חמודות ? היו מבוגרות כאלה , מכיתות 12 , 13 ?

זדורוב: בטח . יש שם . שם כיתות 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 .

ארתור: אה , אז על הכייפק .

זדורוב: שם מכיתה 7 עד הסוף . זהו . בבית ספר הזה הם עושים בגרות . להסתכל עליהם ? על הזין אני לא צריך אותן להסתכל עליהן . לדבר אתן קל וחומר אני לא צריך אותן . עם עברית שלי עדיף לשתוק .

ארתור: לא היה בנות רוסיות ?

זדורוב: יש בנות רוסיות . שם היו כולם , גם ישראלים , גם רוסים , גם מרוקאים .

ארתור: דיברת אתן ?

זדורוב: אה ?

ארתור: עם רוסים לא דיברת בכלל ?

זדורוב: בכלל לא עם אף אחד .

ארתור: אני לא הייתי עוזב אותם .

זדורוב: תראה , אני באתי , יש לי עבודה , לא אכפת לי מכלום , אני צריך לסיים עבודה כמה שיותר מהר , לקחת כסף ולעוף . קל וחומר שחיכו לי אחרי זה במקום אחר .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) , אתה עכשיו מדבר לא כמו גבר , כאילו שאין לך זין . אני גם הייתי נשוי , אני גם כן יודע מה זה .

זדורוב: תראה , שם אני יכול להסתבך , אני לא רוצה .

ארתור: מה להסתבך ? אתה אף פעם לא מסתכל על הבנות ? לא חייב לדבר , אתה לא מסתכל , יש טוסיק , יש זה , יש זה . כזה . . .

זדורוב: ברחוב .

ארתור: עסיסי אם הוא גדל כבר . איך , מה , אתה לא מסתכל ? בנות בגיל 15 ,16 , 17 . ציצים כאלה (קללה) , הולכת כולה מנופחת . אתה לא שם לב על כאלה ? כאלה הולכות ונוצצות .

זדורוב: בטח שראיתי .

ארתור: נו ? לזה אני מתכוון . אני לא מדבר אתך על להתחיל או משהו כזה .אני גם . . .

זדורוב: יש כאלה . . .

ארתור: הייתי נשוי שם .

זדורוב: תראה , שם עכשיו . . .

ארתור: אני לא נכנס לשום מקום , אבל בכל זאת , כגבר תמיד מסתכל על הדברים האלה .

זדורוב: יש דבר כזה , אני מסתכל על זה . הן כולן שם עם איפור .

ארתור: נו .

זדורוב: יש עליהן יותר איפור מאשר יש לי (עברית) חומרים לבנייה .

ארתור: כן .

זדורוב: אבל קטינות .

ארתור: ברור . אבל בכל זאת אתה הרי רואה איך הן מתנהגות (קללה) , איך הן מתאפרות כמו איזה פרוצות .

זדורוב: כן . מה שמעצבן אותי בעיקרון , בבחורים , בבנות , דווקא בצעירים . הם שופכים על עצמם בשמים , הם לא מרססים , הם שופכים על עצמם בליטרים . נודף מהם סירחון מתוק מאוד מעורב בריח הזיעה . שלפחות יתרחצו לפעמים . מסריח , זה מה שמשגע אותי . אני אוהב בשמים לא מתוקים , מרעננים . כאלה אני כן אוהב , אבל לא בליטרים . לחצת כמה פעמים ודי .

ארתור: שם מעורב לא ברור , כן ? הריח עצמו ?

זדורוב: זה משהו , אי אשפר לסבול את זה . וריחות מתוקים אני בכלל לא סובל . לא טוב לי .

ארתור: אני לא אוהב ריחות חריפים .

זדורוב: ריח חריף זה מרענן , חריף זה מרענן . ומתוק . . .

ארתור: מה הם לא מתרחצים ? מריחים כל כך רע ? אפילו אפשר להרגיש כשעוברים , כן ?

זדורוב: תראה , למשל , אני הולך בבית ספר , היא עוברת ממול , אני יכול להרגיש ריח של בושם ש . . .

ארתור: של בחורה נקיה ונעימה , כן .

זדורוב: כן . קליל כזה , ריסה קלילי ומרגישים ריח נעיר וקל . וכאשר יותר מדי אתה עוד לא עברת מולה ולא הרגשת את הארומה הזאת ואתה עוד לא הגעת אבל כבר מריח מתיקות שמפילה אותך של הבושם הזה

ארתור: אה .

זדורוב: ברור . כנראה שהיא לא רצתה ללכת להתרחץ . היא שמה על עצמה את הדאודורנט הזה או משהו אחר בכמויות . היא מסריחה בבושם זה . . .

ארתור: אה .

זדורוב: במיוחד בחורים . בחורים אוהבים בשמי גברים מתוקים . אסור לשים הרבה בושם , שלוש , ארבע פעמים זה מספיק .

ארתור: כן .

זדורוב: אני ודע מניסיוני , יש לי בושם , אם אני שם שלוש , או ארבע פעמים יש ריח . מייד אחרי שמתי יש ריח חריף כי זה טרי , כעבור חצי שעה נשאר ריח קל , ניחוח . שמתי פעם אחת אחרי גילוח ומספיק

ארתור: אצלנו בבתי ספר היו עושים דברים כאלה (קללה) . . .

זדורוב: והם (קללה) שופכים על עצמם חבל על הזמן . הוא בא שחור כזה , יש לו לכלוך פה , לכלוך פה (לא ברור)

ארתור: אני כשהייתי בבית ספר הייתי שם בושם אולי פעם , פעמיים זהו .

זדורוב: אני בכלל לא השתמשתי בבושם . אני התחלתי להשתמש בבושם בצבא כי אחרי הגילוח שם כשאין מים חמים , יש רק מים קרים וכדי להרגיע את גירוי העור אתה שם בושם אחרי הגילוח שנקרא "טרוינוי" או "רוסקי לס" . אתה שם קצת על הפנים רק כדי שלא יהיה גירוי על הפנים וזהו .

ארתור: אני יודע שנשים אוהבות ריח טבעי של הגבר (קללה) . ככה זה צריך להיות בעיקרון , ולא כל מיני . . .

זדורוב: לא , נשים אוהבות ריח טבעי של גבר , זה משהו אחרי לגמרי , זה לא ריח של בושם . יש לי "חוגו בוס" אז אני משתמש בו בכלל פעמיים , שלוש פעמים , הוא מרענן . . .

ארתור: חברה שלי אוהבת את הריח הטבעי שלי .

זדורוב: אה . בלי כל מיני בשמים ?

ארתור: כן .

זדורוב: ואלה שופכים על עצמם בושם כך שחבל על הזמן .

ארתור: הם כולם עושים דאווין , זה החינוך שלהם .

זדורוב: אין להם חינוך . הם משוחררים יותר מדי .

ארתור: או משוחררים יותר מדי , לך תבין אותם . משוחררים יותר מדי ? לא רק זה , הם גם חסרי חינוך . רוסים האלה גם כן מחכים אותם .

זדורוב: כן , כל הרוסים מחכים אותם , חוזרים אחריהם , גם כן מתחילים לשפוך על עצמם בושם , לשבת על הרצפה ,

ארתור: ואללה ?

זדורוב: ברצינות , זה דבר רגיל למדי . אתה יצא מהבית ספר והם שוכבים על הדשא .

ארתור: רוסים ?

זדורוב: (קללה) רוסים יחד אתם . יש להם שם ספסל במרחק של שלושה מטר , לך תשב שם . לא , לא הוא שוכב על הדשא או שבבית ספר יושב על יד המדרגות . לא על המדרגות כמו שאנחנו ישבנו בבית ספר . . .

ארתור: כן .

זדורוב: אלא יושב כמו שוכב , מושיט רגליים קדימה , נשען על הקיר . . .

ארתור: ומסתכל כאילו יאכל אותך אוטוטו , כן ?

זדורוב: אה . מפשק רגליים , שוכב ומסתכל על כולם (קללה) .

ארתור: ועוד מתחכמים (קללה)

זדורוב: מתחכמים ? הם כבר לא מתחכמים , הם ישר שולחים קיבינימט .

ארתור: באמת ?

זדורוב: ברצינות .

ארתור: מה זאת אומרת ? לא אומרים למה אתה מסתכל , כן ? אם למשל אני הסתכלתי הוא לא אומר למה אתה מסתכל , יש אומר לך תזדיין ?

זדורוב: כן , הוא יכול להגיד מה אתה מסתכל , מה לא ראית ? אתה מנסה להשיב לו משהו הוא אומר לך לך תזדיין בן זונה , ישר .

ארתור: באמת ?

זדורוב: אני ברצינות אומר לך . הילדים האלה הם משוחררים מדי .

ארתור: הייתי קורע לו את התחת , הייתי מזיין את אימא שלו .

זדורוב: לא , אבל אני בכלל לא נוגע בהם , אני לא מתכוון להתחיל אתם , אני לא צריך את זה . אבל יש שם חברים , לומדים ביחד באותה כיתה , הוא עובר מולו ובועט לו ברגל , אומר אה בן זונה , לך תזדיין (לא ברור)

ארתור: בחייך , מה זה ?

זדורוב: ישר .

ארתור: באמת , נשבע לך , אם מישהו היה אומר לי שם מילה רעה לא הייתי מתאפק אני חושב .

זדורוב: לכן אני אומר אני עשיתי שטות שבכלל לקחתי עבודה בבית ספר , עשיתי שטות שלקחת את העבודה .

ארתור: אה .

זדורוב: ודבר שני . . .

ארתור: מי צריך את זה .

זדורוב: בעזרת השם הכל יסתדר , אני אשתחרר אני יותר בחיים לא אקח לא בית ספר , לא גן ילדים , שום דבר שכזה . אני לא צריך , הספיק לי בית ספר אחד . כל הזמן צריך לשים נגן מוזיקה כדי לא לשמוע איך שהם מקללים אחד את השני , כדי לא לראות , כדי לא לדבר עם אף אחד (קללה) .

ארתור: אתה מפחד שאם יקללו אותך שלא תוכל להתאפק (קללה) ?

זדורוב: כי אם אני לא אחזיק מעמד אני יכול לעשות צרות , אני מפחד מזה .

ארתור: כן .

זדורוב: זה אחד . ודבר שני . . .

ארתור: קיבינימט .

זדורוב: שם כולם מסתכלים עליך כאילו אתה חייב להם . כל פעם באים לבקש סיגריה , אתה לא נותן להם אז הם מתחילים לדבר כל מיני דברים .

ארתור: מה ?

זדורוב: מדברים כל מיני דברים . הם לא אומרים לך ישר , הם יכולים להתרחק ולהתחיל , אה , מניאק לא נתן סיגריה , יא קמצן

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן .

ארתור: לא רוצה לתת , בחייך . לא רוצה . מה ? מתרחק ומתחיל להקניט , לדבר ?

זדורוב: לא , הם לא מקניטים , הם מדברים אחד עם שני , אה , מניאק . . .

ארתור: כדי שאתה תשמע ?

זדורוב: אבל לא אכפת לי , אני הרי שם נגן מוזיקה . אני לא שומע כלום .

ארתור: אה , בכוונה כדי שתשמע הם עושים ?

זדורוב: יכול להיות כדי שישמעו , הם מתחילים לדבר אחד עם השני , אחר כל בא אחר לבקש סיגריה , זה שאתו הוא היה מדבר . גם לשני אני לא נותן . אני יש לי מוזיקה , אני פשוט מתעלם , עושה את העבודה שלי , אני יודע שאני צריך לסיים ולעוף מבית הספר הזה .

ארתור: כאילו שאתה חייב למישהו משהו , בחייך . אתה מרוויח כסף בזה . . .

זדורוב: הכי פוגע זה שכשהתחלתי לעבוד , אני השתדלתי . . . , ביקשו ממני לא לחתוך קרמיקה בבית ספר . כשאני חותך קרמיקה יש רעש נוראי בכל הבית ספר .

ארתור: אה .

זדורוב: אני מבין טוב מאוד שרעש מפריע לילדים ללמוד , אני מבין את כל זה טוב מאוד . הייתי לוקח כבל מותח לוקח אותו החוצה . כל פעם הייתי הולך חמישים מטרים בשביל הכבל , הייתי עולה מהמקלט והולך החוצה , זה חמישים מטר ובחזרה כדי שלחתוך פעם אחת ולמדוד , אם זה לא מתאים

אז לסמן שוב פעם ולחתוך שוב . ביקשו ממני להתרחק עוד . אני חיברתי עוד כבל . חיברתי עוד כבל . הלכתי לשם כל פעם . מה הם התחילו לעשות המניאקים האלה אתה יודע ? אומרים לא צריך לחתוך אצלנו פה .

ארתור: מי , ילדים ?

זדורוב: כן , אני אומר אני לא יכול לחתוך . . . . הם אומרים יש לנו הפסקה אתה עושה לנו פה רעש , אנחנו לא יכולים לנוח .

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן . אני אומר סליחה , אבל אני עובד .

ארתור: זה אחרי שאתה כבר התרחקת הרבה ?

זדורוב: כן . זה עבודה שלי , אני לא יכול .

ארתור: אתה התרחקת כבר מאה מטר ?

זדורוב: לא , לא מאה מטר . פחות . אני התרחקתי מהכבל שלי לעוד כעשרה מטרים .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת עוד יותר רחוק .

ארתור: התרחקת חמישים ועוד עשרה מטרים ?

זדורוב: כן . אני לא זוכר . בסך הכל חמישים .

ארתור: (לא ברור) התרחקת .

זדורוב: סך הכל חמישים משום ששלושים מטר זה סליל שלי ועוד עשרים מטר כבל שני . אני אומר אני לא יכול לא לחתוך כי אני צריך לחתוך קרמיקה . אני עושה את העבודה שלי , זאת עבודה שלי .

ארתור: מורים ביקשו ?

זדורוב: לא , ילדים .

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן .

ארתור: ילדים קטנים האלה ?

זדורוב: כן . אני ממשיך לחתוך הלאה , שם נגן מוזיקה באוזניים , שם משקפיים כדי שלא . . .

ארתור: ואתה שמת לב שהם בכוונה באים ומבקשים ?

זדורוב: זה שהם מבקשים סיגריות זה . . .

ארתור: לא , בגלל הרעש הזה .

זדורוב: אה .

ארתור: בהפסקה ? מה זאת אומרת בהפסקה ? בהפסקה הם הרי לא לומדים ?

זדורוב: כן , נכון . שידברו . אתה יודע . . .

ארתור: לא , אם הם לומדים בסדר , מבין את זה .

זדורוב: אבל אני בחוץ והם לומדים בבית הספר . וזה היה בהפסקה . הם יוצאים החוצה ויושבים (לא ברור)

ארתור: חכה , וכשאתה היית יוצא אפילו שהם היו לומדים , כשהיית מתרחק לחמישים מטרים זה לא היה מפריע ?

זדורוב: לא , זה היה בסדר . הם הרי לא שומעים את השיעור , מתחילים להשתולל . המורה באה וביקשה להתרחק עוד יותר . אמרתי לה אני אעשה את זה .

ארתור: ואתה התרחקת ?

זדורוב: כן , אני חיברתי עוד כבל והתרחקתי עוד . והילדים האלה בכל זאת התחילו לנדנד , אנחנו יצאנו לנוח ואתה מפריע לנו .

ארתור: ובעיקרון היה כבר שקט , היה כבר פחות או יותר (לא ברור)

זדורוב: לא , המורה כבר זהו , לא היה לה יותר טענות אלי .

ארתור: היה כבר בסדר ?

זדורוב: כן , היה בסדר .

ארתור: אז הם פשוט סתם היו מציקים לך כבר ?

זדורוב: כן , הם ממש רצו להציק לי . אני כבר ניסיתי ככה וככה

ארתור: ובהפסקה ?

זדורוב: מה לעשות בהפסקה ? אני בא וחותך קרמיקה , מצייר את הכל ובא לחתוך . את הדיסקים אני תמיד הייתי לוקח אתי , למה , כי יגנבו ,

ארתור: אה .

זדורוב: הם לא יגנבו כדי למכור , הם יגנבו ויזרקו לאן שהו כדי שאני לא אמצא .

ארתור: כן .

זדורוב: ובלי דיסק אני לא יכול לעבוד . אני עולה עם דיסק , פלוס קרמיקה , פלוס דיסק , לפעמים לוקח שתיים , שלוש קרמיקות כדי לחתוך הכל ביחד ואחר כך כבר לשחק אתן . אני בא מחבר כבל , מחבר דיסק לא עובד .

ארתור: למה לא עובד ? כבל ?

זדורוב: כבל .

ארתור: מה אתה אומר ?

זדורוב: אני מכבה את הדיסק , מנתק משקע , סוחב אותו עד לכבל ראשון ורואה שהוא מנותק .

ארתור: בכוונה ?

זדורוב: בכוונה . הם בכוונה מנתקים , אחר כך הופכים את הסליל כאילו . . . . אתה רואה שיש כבל על הסליל , אבל אם הוא מחובר או מנותק אתה לא יכול

לדעת . אז אני אחרי זה כשהייתי הולך ישר הייתי הופך את הסליל עם הרגל ומחבר כי אני כבר ידעתי שזה יהיה מנותק .

ארתור: ושוב עשו , כן ?

זדורוב: כן . כשעבדתי הם פחדו לגשת . הם פוחדים , אבל ברגע שאני הולך הם מייד מנתקים , הופכים . . . , או שפשוט מנתקים וזורקים את התקע . היו זורקים אותו לשניים , שלושה מטרים .

ארתור: זה לא יאומן (קללה) . באמת (קללה)

זדורוב: (לא ברור) נו מניאקים , פשוט מניאקים . אחר כך נמאס לי כבר מכל זה . אני הרי גם לא ילד לחבר כל פעם את הכבל . אני ניתקתי כבל אחד , קיפלתי אותו , שמתי ב . . . (לא ברור) והייתי עובד עם כבל שני שלי .

ארתור: אה ?

זדורוב: קיפלתי סליל אחד ועבדתי רק עם אחד . הייתי כבר יותר קרוב לבית ספר . אבל אחר כך לא מורה ולא אף אחד אחר (הפסקת הקלטה) הם היו רוצים לנתק , סליל מחובר ישר ובשביל זה צריך לרדת למקלט ולנתק אותה . הוא (לא ברור)

ארתור: אה . זה משהו , תראה מה הולך .

זדורוב: אז עושים כל מיני נזקים רק בשביל הקטעים , שיהיה להם שמח . אני החזקתי מעמד , אשתי בהרבה . . .

ארתור: בואינה , מה אתה לא יכולת לבוא ולהגיד להם ? אלה היו מכיתה 11 , 12 , מבוגרים עשו את זה ?

זדורוב: לא . אלה היו בני 13 , 14 , 15 .

ארתור: הם היו מציקים ?

זדורוב: כן , הם מתחילים עם זה , מנתקים זה וזה . אני כבר . . . , תראה , להתחיל לדבר אתם אני פשוט לא רוצה .

ארתור: ואם הם רואים שזה תופס אותך אז הם מתחילים . .

זדורוב: כן , הם מתחילים בכוונה לעשות כל מיני דברים , נזקים .

ארתור: ואחר כך הם יגידו למורים הנה , . . .

זדורוב: כן , אחר כך יגידו למורה . בשביל מה אני צריך את זה ?

ארתור: אה .

זדורוב: ואחר כך אם אדחוף מישהו אז יגידו שהכה אותו בצורה קשה .

ארתור: הם מחכים לזה .

זדורוב: אני בא ואשתי שואלת נו מה בעבודה ? אני אומר לו שיגעו כבר , כל הזמן מנתקים לי את הכבל . היא אומרת רק אל תרביץ , אל תרביץ . היא יודעת שאני יכול לא להתאפק ולתת מכה .

ארתור: אה .

זדורוב: ומה זה לתת מכה לילד ? בקלות אפשר להפעיל יותר מדי כוח בלי כוונה , קל וחומר יש לי הרבה כוח . ובמצב כזה , כשחוטפים קריז אז הראש לא מתפקד בכלל .

ארתור: כן .

זדורוב: אז אני הייתי שם מוזיקה , אחר כך אמרתי חבר'ה , תעשו מה שאתם רוצים , אבל אני הולך לעבוד במקלט , הולך לחתוך את הקרמיקה במקלט .

ארתור: אה , אתה כבר היית חותך במקלט ?

זדורוב: כן . אחר כך לקחתי סליל וחתכתי במקלט .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: אני נמאס לי לרוץ , לדפוק , יש רעש לא מזיז לי . מה הם (לא ברור)

ארתור: אז אתה שמת זין גם על המורה ?

זדורוב: שמתי זין על כולם .

ארתור: נכון .

זדורוב: הם עושים שם רעש עם שרשראות .

ארתור: לא יודע . מי הציק לך , בחורים צעירים האלה ?

זדורוב: כולם , בחורים , בנות . בנות היו באות ואומרות למשל (עברית) סליחה , כמה זמן עוד יהיה רעש ? אני אומר (עברית) חמש דקות מקסימום . אה , אי אפשר לא לעשות ?

ארתור: (צוחק)

זדורוב: (עברית) אי אשפר .

ארתור: (עברית) לא לעשות ?

זדורוב: כן .

ארתור: אז איך לעבוד אז (קללה) ?

זדורוב: אז אני אומר (עברית) אי אפשר . אצלי יש תוכניות עשרים מטר . . . , עשר מטר ביום , זהו . וזהו .

ארתור: זה משהו (קללה)

זדורוב: (קללה) זה קשה , קשה . אז אני אמרתי זהו , אני לא רוצה יותר לעבוד בבתי בחיים . אם לעבוד אז רק בקיץ , כשאין שם ילדים בכלל , כדי שאפשר יהיה בשקט לעשות רעש ולעשות מה שאתה רוצה . קשה .

ארתור: כן .

זדורוב: הם הרי מחכים , מחפשים אותך , חושבים איך להציק לך . ופה רואים שבכלל לא מתייחסים אליהם אז הם עושים עוד יותר גרוע . השתדלתי לא לראות אף אחד , לא להתייחס לאף אחד .

ארתור: אילו אתה היית מתייחס אז הם היו עושים עוד יותר גרוע ?

זדורוב: יכול להיות . אולי היו עושים , אבל אני . . .

ארתור: רצו לגרום לך שאתה תתחיל לעשות להם משהו ואחר כך להתלונן .

זדורוב: כן , אחר כך אני בעצמי הייתי אשם ללא סיבה . הביאו מישהו או שבאו לקחת מישהו .

ארתור: לך תדע .

(שתיקה)

זדורוב: נראה שיש שם מישהו .

(שתיקה)

זדורוב: בדיחה . שלושה מגיעים לגיהינום . שד אומר להם אני אגשים לכם משאלה אחת לכל אחד , כל מה שאתם רוצים . אמריקאי אומר אני רוצה מיליון דולר , וילה באיים קנאריים , ואישה צעירה . השד עשה מה שהוא ביקש ואמריקאי נעלם . באמת יש לו וילה , מיליון , אישה צעירה .

ארתור: אה .

זדורוב: צרפתי אומר אני רוצה אישה צעירה , רוצה שתי מאהבות צעירות , שני מיליון דולר ולהיות איש עסקים גדול . שד עשה גם את זה . צרפתי נעלם . רוסי אומר אני רוצה ארגז וודקה ושני מטומטמים האלה בחזרה .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) בוא גבר .

זדורוב: שמעת ארטור ?

ארתור: אה ?

זדורוב: אני רוצה ארגז וודקה ושני מטומטמים האלה בחזרה .

ארתור: אה . אני מסתכל את מי הביאו . אה , עצור .

זדורוב: הביאו ?

ארתור: אה .

זדורוב: עושים חיפוש .

ארתור: בחור צעיר .

סוהר: (עברית) הלו ? (לא ברור) ראש פינה , תביא לו שמיכה ו (לא ברור) קצת . (לא ברור) בסדר ? תביא לו (לא ברור)

(שיחה ברקע לא ברורה)

(שתיקה)

ארתור: איזה ערבי . או שישראלי או שערבי .

זדורוב: צעיר ?

ארתור: הוא רוצה לפה , והם אומרים לו שאי אפשר , תישאר שם .

(שיחה לא ברורה ברקע)

ארתור: מה יש פה זהב ? אנחנו לא צריכים אף אחד . אה ?

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: אנחנו לא צריכים אף אחד . ביי , ביי . (לא ברור) קסם שיניים .

זדורוב: שומע ארטור ? תשבור ידית של כפית , קסם שיניים . כשהיא נשברה אני השארתי אותה בכוונה , טוב לנקות אתה שיניים .

ארתור: אה .

זדורוב: במיוחד אחרי שניצלים שלהם שהם כמו גומי .

(שתיקה)

זדורוב: מדברים ערבית .

ארתור: אה , זה התחיל .

(שתיקה)

ארתור: חסר לנו רק זה בבבב .

זדורוב: באמת . בוא נשיר שירים שהם ישמעו .

ארתור: שילכו קיבינימט . כן (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: בו , בו , בו , בו , שיגעו כבר .

זדורוב: באמת .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) גבר , תוריד את השרוכים , שכחתי להגיד לך .

ארתור: שורכים .

סוהר: (עברית) נשמה , תוריד את ה . . . .

(הפסקת הקלטה)

זדורוב: מה הוא אומר לו ?

סוהר: (עברית) זה החניות , אסור לך להישאר עם שרוכים .

ארתור: שרוכים .

זדורוב: אה , שרוכים ?

סוהר: (עברית) זה הנחיות , (לא ברור) זה לא מה שאני יכול להחליט כן או לא , זה הנחיה . עצור לא נכנס עם שרוכים . אתה תישן בלילה , הוא ייקח ממך את השרוכים ויתאבד , (לא ברור) חס וחלילה . מה אתה . . . . לא סתם אומרים . זה בעקבות מקרים שקרו . נכון אבא או לא ? אתה תצא תאמין לי תקבל את השורים (לא ברור) . כמו שירות וי .אי .פי , אין לך מה לדאוג .

הנה הוא יגיד לך . (לא ברור) מה הטלפון שלו ? אה , אי אפשר לפתוח את הפיקדון . אסור לפתוח תא הפיקדון . רק כשהוא יוצא (לא ברור) כשנעלמו דברים (לא ברור) . יש לך טלפון של מישהו שאני יכול להתקשר (לא ברור) . תן לי את הטלפון . תן לי אני ארשום , אני אתקשר . (לא ברור) 69634221 ? 63 ? 6342222 ? איך קוראים לה ? בוזיה ? (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) עבודה יפה , עבודה יפה .

זדורוב: איזה שמות יש להם , אפשר להשתגע . קשה להגיד .

(שתיקה)

ארתור: כוס אימא של האור הזה .

זדורוב: לכבות את האור ?

ארתור: אם לא קשה לך .

זדורוב: אה ?

ארתור: אתה צריך אותו ?

זדורוב: אני לא .

ארתור: אם אתה רוצה תשאיר אותו , אם אתה צריך .

זדורוב: ואתה צריך אותו ?

ארתור: לא . אני רגיל בלי אור . (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

(שיחה לא ברורה ברקע)

סוהר: (עברית) איפה אתה ?

זדורוב: (עברית) פה .

סוהר: (עברית) קח סיגריות ותתחלקו ביניכם .

זדורוב: (עברית) תודה .

סוהר: (עברית) בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן , טוב .

ארתור: מה זה ?

זדורוב: סיגריות .

ארתור: יש ?

זדורוב: אה . מחווה .

ארתור: מי זה קצין ?

זדורוב: אה . הוא נתן לכל אחד קופסת סיגריות שרק יעזבו אותו בשקט .

ארתור: גם להם נתן , כן ?

זדורוב: כן , גם להם נתן . יש לי (לא ברור) , יש לי עוד שתי קופסאות , אבל שיתחזקו אותנו . את הסיגריות האלה אנחנו עוד נצטרך .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה) , אין לי כבר כוח לשבת ולחכות .

(שתיקה)

זדורוב: מביאים עוד מישהו .

(שתיקה)

זדורוב: נפל לך ?

ארתור: כן . (לא ברור)

זדורוב: מביאים עוד מישהו . שומע ? רעש של שרשראות .

ארתור: אה .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(הפסקת הקלטה)

(לא ברור)

ארתור: הביאו מישהו .

זדורוב: אה , אני רואה .

(שיחה לא ברורה ברקע)

סוהר: (עברית) שתיים וחמישה . אה ? שניה , שניה אני בא .

(לא ברור)

עצור: (עברית) אבל (לא ברור) בחזרה אותם שרוכים ,

סוהר: (עברית) אחי , זה יהיה פה . יש לך חגורה עליך ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) גם חגורה צריך לקחת . תן לי את שניהם , הכל יהיה אצלך בפיקדון פה . ברגע שאתה יוצא תבקש ייתנו לך אותו .

(שתיקה)

עצור: (עברית) אהלן .

ארתור: אהלן .

זדורוב: (עברית) מה נשמע ?

עצור: (עברית) בסדר . (לא ברור) לא הכי טוב .

זדורוב: (עברית) בטח .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מכות ? אישה מכות ?

עצור: (עברית) לא , לא . פשוט בחורה התלבשה על הבן שלי ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) היא מטרידה אותו בטלפון ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) בן שלי חייל , הותקף לפני שבועיים , היא תקפה אותו גם אתמול , שלשום . אני בכלל לא בעניינים , אני נהג אוטובוס . אה ?

(שיחה בערבית ברקע)

ארתור: (לא ברור) הבחורה הזאת ?

זדורוב: מה היא התלוננה ?

ארתור: כן .

זדורוב: הוא לימד ?

ארתור: כן . הוא (לא ברור) על הבחורה .

זדורוב: אה ?

ארתור: מקרה אלימות רגיל . וזקן הזה מכיר אותו .

זדורוב: (לא ברור) אומר (לא ברור) כך יותר טוב .

ארתור: הוא מסביר להם על מה . למה לקחו אותו , מה ומו .

(שתיקה)

זדורוב: יש לך מצית , ארטור ?

ארתור: (עברית) אתה נהג אוטובוס באגד או רגיל פה , אוטובוס רגיל ?

עצור: (עברית) אוטובוס פרטי .

ארתור: אה .

זדורוב: (לא ברור)

עצור: (עברית) מאיפה אתה ?

זדורוב: קצרין .

עצור: (עברית) ואתה ?

ארתור: (עברית) אני מפה ממגדל העמק .

עצור: (עברית) מגדל העמק ?

ארתור: (עברית) כן .

(שתיקה)

עצור: (עברית) שרמוטה , כולה בת שש עשרה .

זדורוב: (עברית) כמה ? שש עשרה ?

עצור: (עברית) בת שש עשרה . כולה בת שש עשרה . התלבשה על הבן שלי בהתחלה

ארתור: אה .

עצור: (עברית) התחזתה למישהי אחר . והיא מגעילה , מה זה מגעילה .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) התחזתה למישהי אחרת . הבן שלי בגולני . בסדר , מתקשרת אליו בחורה . . .

זדורוב: (עברית) איפה בגולני ?

עצור: (עברית) בגולני גדוד 51 .

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) מתקשרת אליו בחורה , אני אוהבת אותך וזה , בסדר . (לא ברור) ארבעה חודשים עובדת עליו בטלפון , מתקשרת אליו

ארתור: כן .

עצור: (עברית) בינתיים הוא נתן לה את כל הטלפונים של המשפחה , של האישה , של האחות שלו , של האח שלו . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כל המשפחה .

עצור: (עברית) כן , התחילה לדבר אתו בשם בדוי , בשם של מישהי אחרת . ואחר שגילינו שזאת היא , גילה הוא שזאת היא , זאת המגעילה הזאת , בכלל לא זאת שהיא דיברה שהיא התחזתה (לא ברור) . אמר לה רדי ממני , את לא בשבילי , את מגעילה ואצלה , לא ויתרה .

זדורוב: (עברית) לא , למהר . לאט לאט אני מבין . אני לא מהר . . .

עצור: (עברית) לא ויתרה ,

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) כל הזמן התקשרה . גם בלילה , התחילה לקלל ,

ארתור: הוא לא רצה והיא בכל זאת התחילה לצלצל .

זדורוב: אה , הבנתי .

ארתור: הוא אל רוצה אותה אבל היא בכל זאת . . .

זדורוב: אני מבין , (עברית) אני מבין .

(שתיקה)

ארתור: כן .

זדורוב: (עברית) כמה (לא ברור) שש עשרה ? בת (לא ברור)

עצור: (עברית) הבת שש עשרה והבן בן עשרים הבן שלי .

זדורוב: (עברית) כזה (לא ברור) בת יפה .

עצור: (עברית) בת זונה .

ארתור: (עברית) מה זה ? גדוד 51 זה צנחנים ?

עצור: (עברית) לא , זה חי"(רוסית)

ארתור: (עברית) חי"(רוסית)

עצור: (עברית) כן . גם הוא עצור עכשיו מסכן , לא יודע לאיפה לקחו אותו .

ארתור: אה , גם הוא עצור ?

עצור: (עברית) גם הוא עצרו אותו . כן . למה ? אני הייתי בתל אביב היום , לקחתי קבוצה לנתב"ג , לשדה תעופה . ושברו את השמשה של האוטו שלי לפני יומיים ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) שלחנו אותו פה לחצור להחליף את השמשה .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז תוך כדי שהוא מחליף את השמשה אח שלה עוד פעם בא ורוצה להרביץ לו .

ארתור: (עברית) אה , זה כבר כל המשפחה התערבה שלה ?

עצור: (עברית) כן . ואז הבן שלי הוא . . .

ארתור: (עברית) הוא לא היה אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) איך ?

ארתור: הוא לא היה אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) לא , לא , אף פעם . הוא לא רוצה אותה , הוא לא מכיר אותה , הוא לא . . .

ארתור: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) היא התחזתה למישהי אחרת , (לא ברור) לא היא הייתה בכלל . ואנחנו הלכנו אליה כמה פעמים , אמרנו שהבת שלכם מתקשרת לבן שלי (לא ברור)

ארתור: (עברית) שהוא לא , כאילו לא שכב אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) לא , לא . היא לא בשביל זה , בכלל היא מגעילה . כלב לא יכול להתקשר אליה .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) נשבע לך הכלב נגעל ממנה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) הוא לא . . .

עצור: (עברית) לא .

ארתור: (עברית) לא התייחס אליה ?

עצור: (עברית) והלכנו אליהם , אמרנו להם הבת שלכם מתקשרת , הוא אמר להם תגידו לבת שלכם שלא תתקשר אלי . אני לא רוצה אותה , אל תתקשר אלי , היא לא החברה שלי .

ארתור: אה . גועל נפש מה לא תראה פה .

עצור: (עברית) תראה מה , אני באתי למשטרה פעמיים , הגשתי תלונה על הילדה שמטרידה אותי בלילה . כל יום בלילה , שתיים עשרה , באחד , בשתיים , בשלוש . טלפונים של הילדים החלפתי מספרים כדי שלא תתקשר .

ארתור: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) החלפתי שישה טלפונים , שבעה טלפונים .

ארתור: פששש

עצור: (עברית) רק אני הטלפון שלי בגלל שמכירים אותי

ארתור: אה .

עצור: (עברית) וטלפון שלי כתוב על האוטובוס , אני לא יכול להחליף . הרבה אנשים מתקשרים רוצים הסעה . אז היא התלבשה עלי . באתי לפה , הגשתי תלונה פעמיים במשטרה . אמרו לי היא מפגרת . אם היא מפגרת תיקחו אותה לבית מפגרים . למה מפגרת צריכה להתנפל עלי ?

ארתור: (עברית) בטח . אבל על מה עצרו אותך ? מה על הטרדות ? אומרים שאתה מטריד אותה ?

עצור: (עברית) לא , הבן שלי היום כשהוא בא רוצה להרביץ ל . . . , הוא רצה להרביץ לבן שלי , הבן שלי גבר עליו . . .

ארתור: נו ?

עצור: (עברית) הרביץ לו , שרט לו את הפנים .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , הוא בשביל לבוא אפשר להגיד כאילו (לא ברור) הוא מלא . אז אמר הוא ואבא שלו . אז שם אותי בתמונה , אני בכלל לא . . .

ארתור: (עברית) אין אנשים שראו ?

עצור: (עברית) עכשיו לא , יש לי גם דיסקט של (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) לאוטובוס . הוא אמר שבשעה עשר תקפנו אותו . אני הבאתי את זה לשוטר , אמרתי בבקשה , אני באחד עשרה רק הגעתי לחצור .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הוא ראה את זה .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אבל זהו , סתם , אומר עד שיבדוק את זה ?

ארתור: (עברית) כן , יכול להיות אתה לא . . .

זדורוב: (עברית) זה צריך זמן , זה צריך זמן .

עצור: (עברית) אני באחד עשרה רק חזרתי מתל אביב .

ארתור: (עברית) ויכול להיות שלא תעלה לבית משפט , ישחררו אותך .

עצור: (עברית) לא אכפת לי , העיקר שהוא קיבל את המנה שלו מהבן שלי .

ארתור: (עברית) לא , בסדר גמור , כן .

עצור: (עברית) העיקר שקיבל את המנה .

ארתור: (עברית) הוא בא אליכם ? הוא בא לבן שלך ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) ההוא ?

עצור: (עברית) ההוא בא לבן שלי בחצור שם

ארתור: (עברית) בסדר גמור .

עצור: (עברית) ואז הבן שלי גבר עליו , שרט לו את הפנים , כל הפנים שלו שרט לו

ארתור: (עברית) הגן על עצמו , מה ?

עצור: (עברית) כן , וגם אלה מהמוסך אומרו , אמרו במשטרה שהוא בא אליו .

ארתור: (עברית) כן , הוא הגן על עצמו , הגנה עצמית .

עצור: (עברית) ועוד פעם שעברה רצה לגנוב לו את הנשק .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) פעם שעברה לפני חודשיים . . .

ארתור: (עברית) לא עצרו אותו ?

עצור: (עברית) לא, עצרו אותו יומיים ו (לא ברור) . מעניין , אה ? תחנה הזאת מגעילה .

ארתור: פשששש .

עצור: (עברית) הוא רצה לגנוב לו את הנשק .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) הוא גם שבר את אוטו של המג"ד . הבן שלי הוא קשר מג"ד .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז הוא שבר את השמשות של כל ה . . ., של האוטו של המג"ד

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ? תראה מה זה . אשכרה, עשו עליכם זה, אה ? איקס שמו עליכם .

עצור: (עברית) לא, אבל אנחנו לא עושים (לא ברור) חשבון למשפחה הזאת .

ארתור: (עברית) ומאיפה הם, מפה ?

עצור: (עברית) מטובא .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור) ליד ראש פינה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה, הנה, זה הזקן הזה מטובא .

עצור: (עברית) שניהם, יש עוד אחד מטובא .

ארתור: (עברית) מטובא ?

עצור: (עברית) כן . נכון ?

זדורוב: (עברית) טובא איפה רמזור שני . כן ? ימינה . . .

עצור: (עברית) נכון .

ארתור: (עברית) שמעתי הוא אמר מטובא . זקן דיברתי אתו, הוא אמר מטובא .

עצור: (עברית)כן, הוא מטובא, נכון . הוא אישתו עצרה אותו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הוא אמר שאשתו (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן, כאילו עם סכין רצה עליה .

עצור: (עברית) כן ?

ארתור: (עברית) הוא אמר עם סכין

עצור: (עברית) חבל שאני לא הייתי, הייתי גם מכניס לו עוד מכות, אבל אני לא הגעתי, הגעתי רק אחרי שכבר הבן שלי הכניס לו מכות . אם היה כבר שם אותי לפחות עכשיו אני הלב שלי כואב למה ? כי אני לא נתתי מכות ואני נמצא פה . חבל שלא הייתי בחוץ, הייתי נותן לו עוד יותר מכות, לא אכפת לי לשבת .

ארתור: (עברית) יכול להיות הבן שלך ייקחו אותו לתחנה אחרת, משהו .

עצור: (עברית) לא יודע, לא יודע .

ארתור: (עברית) אין פה, יש פה . . .

עצור: (עברית) לא, לא ייקחו אותו .

ארתור: (עברית) יש פה רק שתיים .

עצור: (עברית) שני חדרים ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אה, רק שני חדרים ?

ארתור: (עברית) רק שתי חדרים

עצור: (עברית) אז הם (לא ברור) אותו .

ארתור: (עברית) ויש פה אני חושב יש פה חדר נוער, יש פה חדר נוער, אבל אין אף אחד . אם היה מישהו היינו שומעים, רואים . אם לא הביאו אותו לפה, ועצרו אותו בטוח אז לקחו אותו . . .

עצור: (עברית) אז לקחו אותו למקום אחר אולי .

ארתור: (עברית) אז לקחו אותו למקום אחר . (לא ברור)

עצור: (עברית) אולי לצפת או עכו או משהו כזה .

ארתור: (עברית) אולי לא רצו שאתם כאילו תיפגשו . שלא תתחלפו בעדויות . כאילו ככה הם חושבים .

עצור: (עברית) יכול להיות .

ארתור: גועל נפש .

(שתיקה)

עצור: (עברית) לאיפה הגענו ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) תראה למה זה הגענו ? הגענו למצב שהגבר הולך ומתלונן הבחורה מטרידה אותו . זה פשוט . . .

ארתור: (עברית) למה, בארץ הזאת הנה אתה רואה . . .

זדורוב: (עברית) תשמע, באמת (לא ברור)

ארתור: (עברית) כל הלגיטימציה נתנו לבחורות . בבקשה .

עצור: (עברית) כן, וכל ההגנה לבחורות .

ארתור: זה מה שקרה . אתה יודע כמה בבית סוהר . . .

זדורוב: (עברית) אבל משפט פה מדבר בחורות זה . . .

עצור: (עברית) בוא נניח אתה מתקשר למשטרה תגיד אשתי תקפה אותי אף אחד לא יבוא .

ארתור: (עברית) אף אחד לא יבוא .

עצור: (עברית) והיא רק תרים טלפון תראה כמה ניידות יגיעו .

ארתור: (עברית) גם אם היא תשקר והכל קודם כל עשרים וארבע שעות הוא עצור .

עצור: (עברית) כן . נכון .

ארתור: (עברית) עד ש . . . (לא ברור)

עצור: (עברית) נכון .

ארתור: (עברית) זה ככה המדינה שלנו . . .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בחורות עושות מה שהן רוצות היום .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) הגיעה המצב שהתחילו גם הגברים בסוף יעשו תלונות הרבה על הדרים האלה . זה לא חיים . מה שבחורה תגיד הכל מאמינים .

עצור: (עברית) הכל מאמינים לה, כן, בטח .

ארתור: (עברית) אין דבר כזה, מה זה . אתה יודע כמה בבית סוהר אנשים יושבים על אלימות במשפחה ?

עצור: (עברית) בטח, (לא ברור)

ארתור: (עברית) שבעים שמונים אחוז רק אלימות במשפחה .

עצור: (עברית) אני מתאר לעצמי .

ארתור: (עברית) ועל סתם . תראה את התיקים האלה סתם .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אני יושב בבית סוהר אני רק (הפסקת הקלטה) רואה את האנשים האלה של אלימות במשפחה . היה פה גם בחור, גם אלימות במשפחה, השתחרר . גם עם אשתו .

זדורוב: (עברית) אבל יהיה בסדר, על הדיסקט יש זמן מתי אתה היה ב . . .

ארתור: (עברית) כן, זה מה ש . . . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אחר בתחנה אחר, לא פה,

עצור: (עברית) אה, כן .

זדורוב: (עברית) הוא לראות זהו . לך בבית .

ארתור: (עברית) ולגבי בן אתה קודם תשתחרר, אם יאשימו אותו (לא ברור) אותו לבית משפט (לא ברור) כי יש לך הוכחות לגביו אתה תאסוף את כל ההוכחות שאתם ראיתם (לא ברור) בבית . אלה אנשים שראו

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) שיבואו לבית משפט .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) יעידו, יספרו ויהיה בסדר גמור, אותו ישחררו . שיבואו אנשים ויספרו מה שראו, שיסבירו . כל העדים שיבואו ויגידו שהיא מטרידה, שהיא שולחת . . .

עצור: (עברית) לא, גם המשטרה יודעת . אני באתי למשטרה פעמיים . והבן שלי גם בא שלוש פעמים .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) שלוש פעמים בא והתלונן . מטרידה אותי בטלפון, מטרידה . . .

ארתור: (עברית) שיגידו את זה .

עצור: (עברית) יודעים את זה, אבל התחנה הזאת היא תחנה מגעילה שלא עושה כלום .

ארתור: (עברית) טוב, שיגידו .

עצור: (עברית) לא עושה כלום .

ארתור: (עברית) רק שיגידו בבית משפט, שלא ישתקו . אכפת להם אלה . . .

זדורוב: (עברית) מתי אתה לך בבית, שים, לך במשטרה ותעשה למה אני היה במשטרה תביא כסף, למה ? שכאילו יגיש עליו תלונה על עדות שקרית .

ארתור: על מי ?

זדורוב: על הבחורה הזאת .

ארתור: (עברית) מי יעשה משהו ? מתי שמתלונן על הבורה לא עושים כלום . מתי שהבחורה תתלונן עליהם יש עוצרים .

עצור: (עברית) כן, זהו . זה מה שאני אומר . נכון .

ארתור: פה הכל הפוך . אתה מבין ?

זדורוב: אה . (עברית) איזה חרא .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) עכשיו בטח שעה ארבע, חמש, לא ?

עצור: (עברית) שעה בסביבות שלו .

ארתור: (עברית) שלוש ?

עצור: (עברית) כן .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) (לא ברור) מים חמים . תשמע, אין מים חמים, צריך לבקש עוד שעה שעתיים לשתות משהו .

(שתיקה)

עצור: (עברית) זה פעם ראשונה אני פה בבית סוהר .

זדורוב: (עברית) אני גם פעם ראשונה . פעם ראשונה במשטרה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) פעם ראשונה ?

עצור: (עברית) פעם ראשונה, בן ארבעים ושמונה .

זדורוב: (עברית) יהיה טוב . אבל מתי .

עצור: (עברית) על מה אתה יושב ? על מה ?

זדורוב: (עברית) אני עובד בבית ספר מתי היה זה . . .

עצור: (עברית) אה, אונס בקצרין ? אה, עצרו אותך ?

זדורוב: (עברית) אני עובד שמה, עכשיו אני פה .

עצור: (עברית) עצרו עוד כמה אנשים עצרו, כל פעם מנחשים, זה, זה, זה

זדורוב: (עברית) אני יודע .

עצור: (עברית) לא זה, זה, זה .

זדורוב: (עברית) משטרה לא יודע מה לעשות והכל, אנשים (לא ברור) אליך,

עצור: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אתה לך, לך (לא ברור) כוס אמק .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) עוד מישהו יש .

ארתור: (עברית) עוד מישהו . כנראה זה בן שלך .

עצור: (עברית) אולי הבן .

זדורוב: (עברית) אולי .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) אבו מוסא הביא לך משהו לאכול . בוא . בוא . תביא לי (לא ברור) קופסה (לא ברור) תביא לי איזה כוס . יש לך שם איזו כוס חד פעמית ?

ארתור: (עברית) קח .

זדורוב: (עברית) הנה כוס .

סוהר: (עברית) אה ? איך ? בסדר גמור .

ארתור: תן לו את הכוס שלך .

זדורוב: (עברית) שניה . אה, הנה קנקן למטה יש .

ארתור: (עברית) נקי ?

עצור: (עברית) (לא ברור) לנקות שמה ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) ארטור, אתה רוצה ?

ארתור: (עברית) שתה, לא, לא, לא, אני לא שותה (לא ברור) לא .

עצור: (עברית) לא ?

ארתור: (עברית) יש לי (לא ברור)

זדורוב: (עברית) טוב, תודה, אנחנו אכלת, תודה .

עצור: (עברית) תאכלו, קח חצי .

זדורוב: (עברית) אנחנו אכלנו, תודה, תודה רבה .

ארתור: (עברית) לבריאות .

זדורוב: (עברית) לא צריך . הנה קח פה הרבה

עצור: (עברית) לא, לא, בשבילך . לא, לא, מספיק, בשבילך .

ארתור: (עברית) אני פשוט לא שותה עם גז .

זדורוב: (עברית) אני פה לא רוצה אכלת, אני לא רוצה לשתות, אני רוצה הביתה, למשפחה שלי . לא רוצה כלום .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) והבחורה הזאת מאותה עיר ? אותה עיר, אה ?

עצור: (עברית) זה כפר .

ארתור: (עברית) כמה, כמה בכפר שמה אנשים חיים ? חמש אלף ?

עצור: (עברית) חמש אלף בערך .

זדורוב: (עברית) אה, זה כמו קצרין, קצת פחות .

ארתור: אה .

זדורוב: (עברית) בקצרין ששת אלפים חמש מאות . (לא ברור)

עצור: (עברית) פה זה חמשת אלפים .

ארתור: (עברית) בטח מכירים אותך (לא ברור) כולם ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) מכירים אותך (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן, לא כולם .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) כפר דרוזי זה , נכון ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: כפר דרוזי ?

עצור: (עברית) לא . בדואי .

ארתור: (עברית) אה, בדואי ? נוצרים יש גם ?

עצור: (עברית) לא, אין נוצרים, רק בדואים .

ארתור: (עברית) רק בדואים ? אה . מה אתה אומר .

עצור: (עברית) רק בדואים, כן .

ארתור: (עברית) (לא ברור) כפר ערבי .

(שתיקה)

(לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: בחורה הלשינה עליו ועל הבן שלו .

ארתור: הוא נהג אוטובוס . רואים עליו .

זדורוב: תראה, יש לו דיסקט, הוא היה במקום אחר, לכן לא יהיה כלום . ולבן שלו יכולים להכניס .

(שתיקה)

עצור: (עברית) (לא ברור) עכשיו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) (לא ברור) איזה יום יומיים .

זדורוב: (עברית) יום מקסימום .

עצור: (עברית) מה מחר לבית סוהר, לבית משפט ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) בית משפט .

עצור: (עברית) אז מחר (לא ברור)

זדורוב: (עברית) מחר בית משפט או היום בערב .

ארתור: (עברית) יכול להיות (לא ברור) אותך היום .

עצור: (עברית) כן ? אפשר גם בערב היום ?

ארתור: (עברית) מה ?בית משפט ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) מה פתאום .

עצור: (עברית) לא, אה ?

זדורוב: (עברית) נכון . אתמול היה יום (לא ברור)

ארתור: (עברית) אתמול שבת היה .

זדורוב: (עברית) אה, אתמול שבת .

עצור: (עברית) בגלל שבת . בגלל שבת .

זדורוב: (עברית) מחר בבוקר (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) אותך זה רק שחרור יכול להיות היום . יכול להיות מחר לא יעלו אותך כי יש לך הוכחה של דיסקט וכל זה, יכול להיות . . .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) בוא רגע, (לא ברור) בוא .

(שתיקה)

זדורוב: לאן לקחו אותו ? (לא ברור) ?

ארתור: אה ?

זדורוב: הוציאו אותו ?

(שריקה)

זדורוב: תשרוק בזין, שם גם כן יש חור . שורק (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) אולי לקחו לחקירה .

זדורוב: יכול להיות .

ארתור: תשתה קולה, זה יוריד קריז .

זדורוב: אני כבר שתיתי קצת, רוצה למשוך , שיספיק ליותר זמן .

ארתור: אה .

(שריקה וצעקה)

זדורוב: לא יודע לשרוק, מנסה . (צוחק) אוי (קללה)

(שתיקה)

(הפסקת הקלטה)

(שתיקה)

ארתור: כן .

(שתיקה)

זדורוב: קטינות מניאקיות (קללה) . עושות דפקות איך שבא להן .

ארתור: אה ?

זדורוב: קטינות מניאקיות עושות דפקות איך שבא להן . לא תוכל להוכיח שום דבר . היא קטינה .

(שתיקה)

זדורוב: היא קטינה .

(שתיקה)

זדורוב: בשביל מה את ה (לא ברור) הזה .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(שתיקה)

(לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) כל (לא ברור) מכירים אותי . גם יש לי מבנה, וגם אני משכיר להם את המבנה של משמר אזרחי אצלי במבנה שלי, מרכז מסחרי קטן . (לא ברור) הולך הביתה עוד מעט, מאמינים לך שאתה . . .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: (עברית) יופי .

עצור: (עברית) אל הוא מביאים אותו עכשיו למעצר, זה שהותקף גם עם הזה מביאים אותו עכשיו למעצר . הוא יורד מבית חולים למעצר .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) זה שהבן שלי תקף אותו, כאילו זה שתקף את הבן והבן . . .

זדורוב: (עברית) שלך ?

עצור: (עברית) הבן שלי לא יודע איפה הוא,

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) אבל זה שהותקף, הצד השני כאילו . . .

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) הוא בבית חולים עכשיו, כולו פצוע, אז מביאים אותו, מכניסים אותו למעצר גם .

זדורוב: אה .

ארתור: (עברית) כן .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) כן, כנראה אותך ישחררו, אותו יכניסו לפה .

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) לפה, לשם (לא ברור)

עצור: (עברית) לשם .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) שיביאו אותו לפה, הלוואי יביאו אותו לפה . באמת אז אני אשב, באמת אז אני אשב . אם אני כבר אשב באמת אני אשב . מה אכפת לי .

ארתור: (עברית) לא, הכוונה היא שישחררו אותך ויביאו אותו . ככה לא יכניסו אותו, לא לשם, ובטח לא לפה, אם אתה פה . אבל רק מתי שישחררו אותך יביאו אותו לשם .

עצור: (עברית) (לא ברור) מביאים אותו עכשיו . (לא ברור) בבית חולים . עוד שעה, חצי שעה מביאים אותו לשם .

ארתור: אה .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) יש לי הרגשה שאתה תצא, היום אתה תלך הביתה .

(שתיקה)

עצור: (עברית) בן שלי השני היה לו תאונת דרכים ומחר הייתה אמור להיות בבלינסון .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) יש לו הכנה לניתוח .

ארתור: (עברית) זה בן השני ?

עצור: (עברית) זה בן השני .

ארתור: (עברית) קטן ?

עצור: (עברית) לא, הוא בן תשעה עשרה .

ארתור: (עברית) שיהיה בריא .

עצור: (עברית) תודה . יש לו ניתוח בדרכי שתן בבלינסון . ויש לו בעשרים וארבע לחודש יום ראשון הבא . מחר צריך להיות שם בשביל בדיקות והכנה .

ארתור: (עברית) יש לו שקית עכשיו פה ?

עצור: (עברית) כן . (לא ברור) ביום הראשון שלו ב . . . (לא ברור) זה היה יום הראשון שלו . גמר י"ב, נרשם במכללה בצפת, יעני אח סיעודי .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הלך לעבוד בערב (לא ברור) מישהו קטפת של תפוחי אדמה, בלילה . בשתיים ירדו מהקטפת לעשות הפסקה, נפל, קטפת עלתה עליו, תשע טון .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) ארבעה שברים בגב, שבר ברגל (לא ברור) קרע (לא ברור) של השתן .

ארתור: (עברית) יש לי חבר גם, ירו בו, ירו בו כמה פעמים, עד עכשיו הוא גם משתין, גם מחרבן הכל בשקית .

עצור: (עברית) לא, אצלי הכל בסדר, תודה לאל .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) רק הצינורית מפה, עכשיו עושים לו ניתוח (לא ברור)

ארתור: (עברית) (לא ברור) שיעשה ניתוח .

עצור: (עברית) כן . הוא כבר בחודש שביעי הוא קיבל את המכה .

ארתור: (עברית) זה בסדר .

עצור: (עברית) אז לקחתי אותו . . .

ארתור: חבר שלי ארבע שנים עם שקית .

עצור: (עברית) לא, לקחתי אותו לפרופסור ירון קידב . זה פרופסור מוכר לדרכי שתן בבילינסון, פתח תקווה . אז קבענו תור אצלו, ניתוח בעשרים וארבע לחודש .

זדורוב: (עברית) הוא אומר ככה, כן ? פרופסור אמר ככה (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן, עשרים וארבע .

זדורוב: (עברית) אה, עשרים וארבע ?

עצור: (עברית) כן, הוא אמר שניתוח בעשרים וארבע .

זדורוב: שנתיים .

עצור: (עברית) לא, לא שנתיים . עשרים וארבע לחודש הזה .

זדורוב: (עברית) אה, חודש הזה ?

עצור: (עברית) כן, יום ראשון הבא, כמו היום ניתוח .

ארתור: (עברית) שיצליח .

עצור: (עברית) תודה רבה, תודה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) חבר שלי סובל, ארבע שנים כבר עם השקית .

עצור: (עברית) אבא שלך ?

ארתור: חבר שלי טוב .

עצור: (עברית) אה, חבר ? ויש לו קרע, וצינור ויש לו שתן ?

ארתור: (עברית) ירו בו, ירו בו, הוא קיבל שבע יריות .

עצור: (עברית) וואי, וואי, וואי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אצלו (לא ברור) לעשות ניתוח צריך לנסוע לחוץ לארץ, משהו להחליף, לעשות משהו .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) אני חושב כליה צריך להחליף לו .

עצור: (עברית) כליה ?

(שתיקה)

ארתור: לחבר שלי כזה דבר, אבל יותר גרוע מאשר לבן שלו . לחבר שלי יותר גרוע (הפסקת הקלטה) ארבע שנים הולך עם זה .

זדורוב: עם השקית הזאת ?

ארתור: עם שקית . צריכים להחליף לו כליה, משהו כזה .

זדורוב: כן, זה בעיה .

ארתור: (עברית) הוא סובל משהו .

זדורוב: ולזה אני לא הבנתי מה, היה תשע קלעים ? לא הבנתי .

ארתור: כן, פגע בו וקרע את ה . . .

זדורוב: פגע תשעה (לא ברור)

ארתור: שבר ארבע עצמות, רגל, קרע את הצינור השתן . אבל הוא פחות או יותר, יכולים לעשות לו משהו . בינתיים עד שיעשו לו את הניתוח הוא גם כן עושה את הצרכים לתוך שקית . (לא ברור) ארבע שנים לתוך שקית הזאת . הוא לא יכול (לא ברור) . בחו"ל עושים את זה, מחליפים כליה משהו . לא יודע מה יש לו שם .

זדורוב: כן, מצב לא טוב . (עברית) תהיה בריא .

(שתיקה)

(רעש פתיחתהדלת)

סוהר: (עברית) קח .

עצור: (עברית) תודה רבה .

סוהר: (עברית) בסדר אחי ?

עצור: (עברית) תודה .

זדורוב: (עברית) צריך עוד כמה שמיכות, (לא ברור)

עצור: (עברית) אני מקווה שאני לא אשאר, אם אני אשאר אז . . . . בלילה קר מאוד, בחוץ גם קר .

ארתור: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) פה בלילה בסדר, אבל מתי בוקר . . .

עצור: (עברית) קר

זדורוב: חבל על הזמן .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) מה עניינים ?

ארתור: (עברית) אהלן .

סוהר: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

ארתור: (עברית) בסדר . הכל טוב .

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן . יהיה בסדר .

סוהר: (עברית) בסדר .

עצור: (עברית) מי זה ?

זדורוב: (עברית) או חדש שוטר, או (לא ברור) . יכול להיות זה חדש שוטר מי עובד בלילה .היום .

עצור: (עברית) לא מפקד (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) מה ?

עצור: (עברית) לא מפקד ?

זדורוב: (עברית) לא .

ארתור: (עברית) לא,לא, זה . . .

זדורוב: (עברית) לא, מפקד פה פעם בשנה הולך . זה חדש שוטר יכול להיות .

ארתור: (עברית) זה היה במשמרת שעבר כאילו . בא עוד פעם לעבד . פעם שעברה היה . מחליפים כל פעם (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(לא ברור)

זדורוב: (עברית) (לא ברור) אש בבקשה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר, שוטר ?

סוהר: (עברית) מה ?

זדורוב: (עברית) להוריד את האור בבקשה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תודה .

(שתיקה)

(שיחה לא ברורה ברקע)

(שתיקה)

(סוף הדיסק)

- תום הקלטה -

פ . א . 1010/06

שם היחידה : ימ"ר גליל

מ . ט . 165/06 (21) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 י"א

שם המתרגם:יורי גזליק

תאריך קבלת העבודה:28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06(21)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) :1070 י"א

שם המתרגם: יורי גזליק

קול א':עצור

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג':סוהר

קול ד':עצור שאדי

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(לא ברור)

זדורוב: הביאו עוד אחד .

ארתור: מי זה חדש ?

סוהר: (עברית) בוא . אני מקווה שזה יפתח .

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) מה זה (לא ברור) האזיקים ? תביא שניה אני אבדוק .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בסדר ?

(לא ברור)

סוהר: (עברית) בניה רגע, בוא נכנס (לא ברור) תיכנס פה . חגורה יש לך ? שרוכים תוריד לי . בוא באו שב פה, תוריד את השרוכים . בוא (לא ברור) את הזה . (לא ברור) מכנסיים .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא שב, (לא ברור) בסדר ? (לא ברור) בסדר ? שלא (לא ברור) לנו עוד פעם וזה, לא יצעקו וגידו דברים, אתה (לא ברור)

קול ? ' : (עברית) סיימת ?

סוהר: (עברית) זהו ? להתראות .

זדורוב: (עברית) להתראות .

סוהר: (עברית) לכבות לכם את האור או ככה ?

ארתור: (עברית) תשאיר, תשאיר .

זדורוב: (עברית) לא, תשאיר . שים על השולחן .

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) ?

סוהר: (עברית) אה ?

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) אצלך,לא ?

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) עוד כמה שמיכות צריך כי (לא ברור)

ארתור: (עברית) תביא לנו עוד כמה שמיכות, תביא .

זדורוב: (עברית) פה קר בלילה .

סוהר: (עברית) (לא ברור) בסדר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן, יותר טוב (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: שים את זה (לא ברור) כדי שלא יפריע . זה אותו אחד שהרביצו לו ?

זדורוב: אה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה מצב ?

שאדי: : (עברית) מה אמרת ?

זדורוב: (עברית) מה מצב ?

שאדי: : (עברית) יש (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אתה רוצה, אתה רוצה סיגריה ?

שאדי: : (עברית) לא, לא .

(שתיקה)

ארתור: שקט מסביב . (לא ברור)

זדורוב: באמת . (עברית) הכל שקט .

(שתיקה)

ארתור: אני רוצה לאכול .

זדורוב: גם אני .

ארתור: גם אתה ? תכף נראה מה יביאו . שוב פעם אותו הדבר, ביצים ?

זדורוב: (עברית) אתה יודע מה השעה עכשיו ?

(שתיקה)

זדורוב: אה ?

ארתור: אין לו שעון .

זדורוב: (עברית) ובערך חמש או שש יש ? לא בדיוק, בערך .

שאדי: : (עברית) בערך ?

זדורוב: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) בערך . . .

זדורוב: (עברית) איפה חמש, לא צריך בדיוק .

שאדי: (עברית) חמש, משהו כזה .

זדורוב: (עברית) אה, בסדר . איך קוראים לך ?

שאדי: (עברית) שאדי .

זדורוב: (עברית) שאדי ?

שאדי: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אני רומן .

שאדי: (עברית) נעים מאוד .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) עוד שתיים שעות יהיה אוכל .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא קח .

(שתיקה)

(לא ברור)

סוהר: (עברית) אתה צריך משהו ?

שאדי: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) מה ?

שאדי: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) הוא בא (לא ברור)

שאדי: (עברית) לא, חברת הובלה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

שאדי: (עברית) לא, אז שייקח אותו בבית, איש את הארנק במשאית . יש בו כסף, הרבה כסף . שייקח אותו .

סוהר: (עברית) אני אגיד לו .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה (לא ברור) ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אתה נהג משאית ?

שאדי: (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) נהג משאית אתה ?

שאדי: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אבא שלך נהג אוטובוס ?

שאדי: (עברית) לא . גם נהג משאית .

זדורוב: (עברית) אה, גם משאית .

(שתיקה)

ארתור: כאילו בסדר .

זדורוב: אה ?

ארתור: כאילו בסדר .

זדורוב: הוא כמוני, פעם ראשונה .

ארתור: אתם כולכם פעם ראשונה (קללה) . פעם ראשונה (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אתה פעם ראשונה פה ?

(שתיקה)

ארתור: כן . ישחררו אותו .

זדורוב: ישחררו ?

ארתור: הוא קיבל מכות ועל זה ישחררו אותו .

זדורוב: אז לא הבנתי מה הסיפור שם . בחורה התחילה להציק לו, (לא ברור)

ארתור: לא להציק לו,

זדורוב: לאח שלו ?

ארתור: שבן של ההוא .

זדורוב: אה, לבן של ההוא ?

ארתור: מה זה קשור ? זה בא עם בחורה . זה בגלל הבחורה . הוא ישב במקומו . הוא קיבל מכות .

זדורוב: הכל היה בשבילו .

ארתור: וזהו . יש גם שני עדים שאלה . זה גם כן משפחה מכובדת, זה וזה .

זדורוב: אה .

ארתור: בן של זה בצבא . הבחור הזאת נטפלה לבן הזה .

זדורוב: היא בת שש עשרה, כן ?

ארתור: כן . עכשיו מה זה התערב ? אולי היא קרובת משפחה ? יכול להיות

זדורוב: יכול להיות .

ארתור: כנראה שקרובת משפחה .

זדורוב: הפנים שלו פשוט בשריטות .

ארתור: אה ?

זדורוב: הפנים שלו בשריטות, לא רואים סימנים כחולים .

ארתור: לא, שריטות, דם .

זדורוב: לכן הם לא הכניסו אותו לאלה .

ארתור: אה . אמרו כדי שהם לא ידברו .

(רעש)

(שיחה ברקע)

סוהר: (עברית) כמה אתם פה ?

ארתור: (עברית) שלושה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אתם זה אתכם ?

ארתור: אה ?

זדורוב: (עברית) אתם זה אתכם ?

ארתור: מה ?

זדורוב: הוא שאל (עברית) כמה אתם פה ?

ארתור: נו ?

זדורוב: (עברית) אתם .

ארתור: אני אמרתי שלוש . (עברית) שלושה .

זדורוב: לא, הוא אמר (עברית) כמה אתם פה . אתם זה כמה אתם כאילו ?

ארתור: אתכם, לא כמה אתכם . (עברית) אתם זה אתכם .

זדורוב: אתכם . הבנתי . (עברית) כמה זה כמה, (עברית) אתם זה אתכם (עברית) ופה פה .

ארתור: אה .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) תומר ? תומר ? בוא . תן לו

(רעש)

ארתור: איך קוראים לו ? כאמל ?

זדורוב: את מי ?

ארתור: כאמל (לא ברור)

זדורוב: כאמל,

ארתור: מרלבורו .

זדורוב: זבל, משטרה, כוס אמק .

ארתור: מרלבורו, כאמל .

זדורוב: (עברית) יהיה כאמל, לא משנה .

ארתור: מרלבורו כאמל, כאמל מרלבורו .

זדורוב: (צוחק)

ארתור: מרלבורו כאלמ מרלבורו . (לא ברור)

זדורוב: אה ?

ארתור: סיגריות טובות על חשבון המדינה .

זדורוב: חרא . (עברית) חרא, ל .מ . יותר טוב .

ארתור: על חשבון המדינה .

זדורוב: ניסיתי שתיים, שלוש ואמרתי קיבינימט . (לא ברור)

ארתור: על חשבון המדינה . (לא ברור) במבה .

זדורוב: (לא ברור) אני לא אוהב במבה . תאכל לבריאות .

ארתור: באמת לא אוהב ?

זדורוב: אני לא אוכל במבה .

ארתור: אה, כן ? נכון . יהיה לי יותר .

זדורוב: לבריאות . (לא ברור) זה משהו .

(שתיקה)

ארתור: איפה הכוס שלי ? בבית

זדורוב: (צוחק)

(שתיקה)

ארתור: זה ?

(שתיקה)

ארתור: מרלבורו ? איך קוראים לו, מרלבורו ?

זדורוב: אני לא זוכר, שכחתי את השם שלו . די, די, די, (עברית) מספיק, (לא ברור) תודה ארטור .

(שתיקה)

ארתור: זה על הכייפק . כן ?

זדורוב: בטעם אפרסק . אוי

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) מהווסט הזה יש לי שיעול .

ארתור: אה ?

זדורוב: יש לי שיעול מהווסט הזה . איך אחרים מעשנים אותו ?

(שתיקה)

זדורוב: נעליים עשויים כמו נעלי בוקר . של נשים .

ארתור: אה .

זדורוב: והנה של גברים . קזאקי .

ארתור: זה של נשים ?

זדורוב: זה של גברים . זה של גברים, הנה שני זוגות .

ארתור: רק ככה תיתן לי .

זדורוב: (לא ברור) שני זוגות למעלה ושל נשים למעלה עשויים כמו מגפיים .

ארתור: כן . יש פה שלושה זוגות של נעלי גברים .

זדורוב: זוג שלישי זה כבר לא קזאקי .

ארתור: הנה, אחת שתיים, שלוש, קזאקי .

זדורוב: (קללה) אני אוהב קזאקי .

ארתור: אוהב ?

זדורוב: אני אוהב קזאקי . (קללה) הם מחזיקים שבע שנים . קניתי קזאקי (עברית) לפני שנתיים, לא, שלושה שנים לפני, (קללה) אני עד עכשיו מסתובב אתן . שום דבר לא קרה להם .

ארתור: אה .

זדורוב: (קללה) נעליים טובות, נוחות חבל על הזמן .

ארתור: ואני אתה רואה (לא ברור) הוא חד כזה .

זדורוב: הוא חד כזה .

ארתור: אתה רואה את הקצה החד שלה ?

זדורוב: נו ?

ארתור: אני אוהב נעליים עם עקב כזה . . .

זדורוב: אה, כדי ש . . .

ארתור: לא צורה כזאת

זדורוב: לקזאקי עקב גבוה .

ארתור: לא צורה כזאת, דווקא עור, אבל חד . אתה מכיר נעליים רגילות חדות ?

זדורוב: נו חדות .

ארתור: הן יקרות . הן יותר יקרות מהדבר הזה .

זדורוב: קזאקים כאלה

ארתור: הן חדות אבל אלגנטיות . יש עם ריצרץ .

זדורוב: אה .

ארתור: יש עם גומי כזה .

זדורוב: הבנתי .

ארתור: אתה יודע ? יש כאלה חצי מגפיים ויש חצי נעליים .

זדורוב: פשוט קזאקים עולות (עברית) ארבע מאות שקל, אני קניתי .

ארתור: ארבע מאות שקל . והנעליים שאני מדבר עליהן עולות מאתיים דולר .

זדורוב: זה יותר יקר .

ארתור: שמונה מאות . זה עור .

זדורוב: אבל גם אני קניתי עור . מה אני (לא ברור)

ארתור: זה שטויות .

זדורוב: לא, שם עור .

ארתור: מה שאני מדבר הנעליים האלה מעור .

זדורוב: אה, אתה לקחת נעליים אלגנטיות, אבל אני לקחתי משהו אחר .

ארתור: כן, זה נעליים אלגנט, אבל חדות .

זדורוב: אני הייתי קונה נעליים לעבודה

ארתור: אתה יודע מי נועל נעליים כאלה ?

זדורוב: נו ?

ארתור: אלה שאני מדבר עליהן . יש חצי, אלה שחצי

זדורוב: אה .

ארתור: אלה שחצי נעליים זה עם גומיות כאלה .

זדורוב: אה .

ארתור: אתה יודע יש גומי כזה ?

זדורוב: אה .

ארתור: בצדדים יש כאלה (לא ברור)

זדורוב: אני יודע, זה נפתח, הרגל נכנסה והן נסגרו .

ארתור: זהו, ויש חצי מגפיים עם ריצרץ . זה הולך ככה .

זדורוב: אה .

ארתור: יש כאלה ויש כאלה .

זדורוב: בדרך כלל בפנים .

ארתור: בקיצור . . ., כן . למי יש כאלה ? אתה יודע יש אנשים מתלבשים בצורה אלגנטית ? למשל פוטין נועל כאלה .

זדורוב: אה .

ארתור: הבנת ? עם חליפה .

זדורוב: יקר, יקר ?

ארתור: כן .

זדורוב: נעליים יקרות .

ארתור: כן .

זדורוב: זאת אומרת אלה שלובשים חליפה ?

ארתור: לא רק פוטין . (לא ברור)

זדורוב: מי שבחליפה ?

ארתור: כן . פוליטיקאים .

זדורוב: אני קניתי קזאקי לפני שלוש שנים (קללה) עד עכשיו לא קרה להן כלום ועוד הרבה זמן לא יקרה . נעליים על הכייפק .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: חתמת, קיבלת מכות .

(שתיקה)

ארתור: הוא אמר לשוטר לך תגיד לאבא . . .

זדורוב: שיביא מסמכים ?

ארתור: שיש לי כסף באוטו .

זדורוב: למה הוא צריך כסף ? הם בכל מקרה לא ייתנו לו .

ארתור: אה ?

זדורוב: הם בכל זאת לא ייתנו לו .

ארתור: לא, שאבא ייקח .

זדורוב: אה, שאבא ייקח משם .

ארתור: כי יכולים לקחת את האוטו, הוא אומר . אוטו של עבודה .

זדורוב: אה .

ארתור: יכולים לקחת . ואז הלך הכסף .

זדורוב: זה כן .

ארתור: טמבל . בא לבירורים ובעצמו קיבל מכות .

זדורוב: לא יודע ללכת מכות (לא ברור)

ארתור: והשני הוא גדול .

זדורוב: גדול ?

ארתור: בן של זה .

זדורוב: אני לא ראיתי . וזה שהיה פה, גבר שהיה פה, זה אבא ?

ארתור: זה שישב פה זה אבא שלו .

זדורוב: אה .

ארתור: של זה, שנתן לו מכות זה בן של שזה .

זדורוב: אה .

ארתור: הבנת ?

זדורוב: זה משהו . בקיצור זה טרילר כזה שאפשר לשבור ראש .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני אומר זה טרילר כזה שאפשר לשבור ראש .

ארתור: לכן לקחו אותו לשם .

זדורוב: אה, העבירו אותו לשם ?

ארתור: הוא שם, עם בן .

זדורוב: אה .

ארתור: לכן אמרו להם לא לדבר ולא לריב (לקלל) . הלך לשם . למה הוא (לא ברור) ?

זדורוב: אה, כדי שלא ייראו אחד את השני .

ארתור: שוטרים אמרו תראו . . .

זדורוב: אם תריבו יהיה לכם יותר גרוע .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה), עוד טרילר אחד .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) אולי אני קרא לשוטר . אני רוצה להתגלח (קללה)

ארתור: אה ?

זדורוב: אני רוצה להתגלח . או שיכולים לא לאפשר ?

(שתיקה)

ארתור: הייתי רעב . לפחות במבה אכלתי .

זדורוב: יש לי תפוחי עץ . אם אני רעב אני אוכל תפוח עץ וזהו .

ארתור: אני לא יכול לאכול, כואבות לי השיניים .

זדורוב: נו סליחה, אני פשוט בכלל לא רוצה לאכול .

ארתור: (לא ברור) בכוונה שיהיו רכים .

זדורוב: אה, אתה מחכה שישכבו קצת ? הנה קח, זה בכלל רך .

ארתור: יש שם .

זדורוב: איך אומרים להתגלח, (עברית) לגלגל או איך ? אה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: איך אומרים להתגלח ?

ארתור: מי ייתן לך עכשיו להתגלח ?

זדורוב: לא ייתנו ?

ארתור: אילו היית מבקש בבוקר .

זדורוב: אה ?

ארתור: בבוקר .

זדורוב: בבוקר ייקחו אותי לחקירה .

ארתור: (עברית) להתגלח .

זדורוב: (עברית) להתגלח ?

(שתיקה)

ארתור: כן, כמה אנשים . שם ארבעה, אנחנו שלושה, שבעה איש .

זדורוב: ארבע ? אני חשבתי שהם שלושה .

ארתור: מי ? אבא, בן, גבר שהיה שם, זקן שהיה אתמול .

זדורוב: אה .

ארתור: ועוד בחור אחד .

זדורוב: אה, ועוד בחור אחד ?

ארתור: הם כולם מאיפה ? מעיר אחת .חמישה איש מעיר אחת .

זדורוב: הרבה . יש להם מזל .

ארתור: כולם על אלימות .

זדורוב: והכל בגלל מה ?

ארתור: בגלל הכוס .

זדורוב: והכי חשוב הוא ש . . .

ארתור: אבל יש להם כוס שם אוי, אוי, אוי .

זדורוב: מה הכוונה ?

ארתור: גבר הזה מה הוא אומר ? מכוערת הוא אומר . פריכה חבל על הזמן . ותאר לעצמך על המכוערת הזאת כזאת מלחמה .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בחור הזה, בן של זה לא רוצה אותה . אז מה היא עושה מניאקית .

זדורוב: מבלבלת את הראש (לא ברור)

ארתור: היא עשתה את הכל . בקיצור, היא התחילה להתקשר ולהתחזות לבן אדם אחר .

זדורוב: נו ?

ארתור: זה כבר לא טוב בשבילה .

זדורוב: נו ?

ארתור: שהיא מתחזה לאדם אחר זה לא טוב בשבילה . היא כאילו עוסקת בתרמית כאילו .

זדורוב: אה .

ארתור: היא מתקשרת לכל הילדים שלו, לכל הבנות שלו, לאישה, כל הטלפונים, הוא אומר החלפתי שישה, שבעה טלפונים . ועוד הביאה את הבחור הזה אליהם . אחר כך אני אברר את זה ממנו, אם היא קרובת משפחה שלהם אני מבין, כנראה ש . . . (לא ברור) בצד שלהם . אם הבחור היה שומע אותם הוא היה כנראה בצד שלהם . פשוט יכול להיות שהיא קרובת משפחה . ואם לא קרובת משפחה (קללה) אני אגיד לו למה אתה (לא ברור) ?

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: הלכת להתגלח ?

זדורוב: כן .

ארתור: תהיה פה (לא ברור)

זדורוב: בחורים יבואו ואני אלך להתגלח .

(שתיקה)

זדורוב: שמיכה לא רעה, ממש לא קר מתחת לשמיכה הזאת .

ארתור: כן, הוא ייתן לי אותה במתנה כשילך . (צוחק) אנחנו נצטרך עוד לשבת .

זדורוב: (קללה) ז'ניה מניאק אפילו עיתון לא הביא . ז'ניה קיבל סחרחורת מחופש .

ארתור: צריך לקנות אחד כזה . כמה זה עולה, מאה שקלים .

זדורוב: מה ? כן, בערך כך .

ארתור: שטויות (קללה)

זדורוב: ז'ניה קיבל סחרחורת מהחופש . הוא (קללה) הלך לאימא . היא (קללה) (לא ברור) עיתונים בעברית .

(שתיקה)

זדורוב: שוטרים (לא ברור) הם ישמרו פה (לא ברור)

ארתור: לא , לא , לא , תשאיר .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: כן .

זדורוב: החיים בזבל , בחורות זונות ואני בעצמי גמור (לא ברור) .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (קללה) איך אני עייף פה , כואב לי הגב , אני לא עובד , זה משגע אותי זה שאני לא עובד .

ארתור: מה לעשות .

זדורוב: אתה יודע , (קללה) ברצינות , לוקח חופש , יושב בבית יום . . .

ארתור: אתה מתחיל להשתגע , מתגעגע על העבודה .

זדורוב: יום , יומיים , זהו , הראש מתחיל להשתגע . מייד נוסע לקל וחומר קונה צבע , קונה שפכטל , מגיע הביתה מתחיל לעשות ארוניות מגבס , לעשות שפכטל , לצבוע . אשתי מגיע ואני כבר צבעתי את הכל , אני כבר מרגיש טוב , אני משרגיש יותר טוב . היא שואלת בשביל מה עשית את זה ? אני אומר לה אני לא יודע , לא היה לי מה לעשות אז עשיתי .

(שתיקה)

זדורוב: אינטרנט משגע (קללה) . אי אשפר לשבת כל הזמן באינטרנט . שמת סרטים להורדה ולא צריך יותר שום דבר . אי-מול מוריד לאט לאט ובסדר . אינטרנט זה משהו

ארתור: בכמה כסף אתה לקחת מחשב ? חדש ?

זדורוב: AMD מעבד 2200 , 80 גיגה זיכרון . בקיצור , כל התוספות , 3-D גרפיקה , 3-D קול , מחזיק 16 רמקולים , 2000 .

ארתור: 2000 ? בחייך .

ארתור: יש לי חבר שהוא מבין במחשבים , הוא הרכיב לי , לקח חלקים והרכיב לי את כל המחשב .

ארתור: אה , הוא בעצמו הרכיב ?

זדורוב: כן . הוא איש מחשבים . יש לו חברה .

ארתור: זה יותר טוב מפנטיום ?

זדורוב: גרפיקה קול הרבה יותר טובים מפנטיום 4 . הרבה יותר טוב . במחשב שלי אפשר להוריד מעבד או להוסיף עוד דיסק קשיח לעוד 80 גיגה ולשים . . . , אה , ולהגדיל זיכרון של לוח האם לגיגה ולשים ווינדווס ויסטה .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: זאת אומרת אפשר ישר להתקין את הווינדווס החדש שיצא .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: זאת אומרת אני לא צריך לקנות שום דבר . את פנטיום 4 צריך לשנות קצת לווינדווס ויסטה , צריך להחליף את לוח האם ,יש שם כל מיני דברים .

ארתור: ווינדוווס זה חלון .

זדורוב: ווינדווס זה חלון , כן .

ארתור: נקרא ווינדווס .

זדורוב: וויסטה זה תוכנה . חלון תוכנות , בוא נגיד כך .

ארתור: אה .

זדורוב: זה טכנולוגיה הכי חדשה שיצא לשוק לא מזמן והדבר הזה . . .

ארתור: מה טוב שם ?

זדורוב: משחקים כאילו שאתה משחק בסרט .

ארתור: משחק עצמו ?

זדורוב: כן , 3-D גרפיקה . זאת אומרת אתה הולך , ההרגשה היא שכאילו בן אדם הולך בסרט . . . . אתה מכיר את הסרט הזה שנקרא דום ?

ארתור: נו ?

זדורוב: הולך שם אחד כזה ויורה לכל הכיוונים . אז גרפיקה בדיוק כזאת .

ארתור: ואצלך עכשיו איך ? גם (לא ברור) ?

זדורוב: עכשיו גרפיקה הרבה יותר גרועה . שם זה גרפיקה 3-D . 3-D גרפיקה זה רואים מכל הצדדים . זאת אומרת אתה כאילו שם בפנים . ואצלי גרפיקה רגילה , נו כמו במחשב רגיל . כמו שאתה קנית פליסטישן 2 , כזאת .

ארתור: אה , כזאת ?

זדורוב: כן , וכשתשים את הווינדווס ויסטה הזה צריך להוסיף אליו עוד מעבד . כרטיס 3-D יש לי , כרטיס גרפי .

ארתור: עכשיו יצא שלוש הזה

זדורוב: אז יהיה כמו שלוש .

ארתור: כמו ווינדווס .

זדורוב: כמו שמשחקים בסרט .

ארתור: כמו ווינדווס . זה שאתה מדבר עליו זה פליסטישן שלוש ?

זדורוב: כן , רק שהם עושים פליסטישן שלוש עושים ממש בשביל המשחקים , ממש בשביל המשחקים

ארתור: כן .

זדורוב: וווינסדווס ויסטה הזה הוא ממש לעבודות מחשב .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת אתה לא חייב שם עכבר .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: כן , אתה לא חייב . אתה יכול לקנות תוכנה ולעשות מקלדת וירטואלית . זאת אומרת אתה לוקח כפפה , קונה משקפיים ,

ארתור: אה , כן , כן .

זדורוב: ויש לך זה וירטואלי .

ארתור: כן .

זדורוב: כן . אבל זה עולה הרבה כסף . עכבר רגיל זה לגמרי בסדר . על הכיפק .

ארתור: אבל פליסטישן שלוש שיצא , נראה לי שזה מתוכנה הזאת ווינדווס , גרפיקה .

זדורוב: הם לקחו (לא ברור) מגרפיקה . פשוט . . .

ארתור: מווינדווס .

זדורוב: תראה , פשוט ווינדווס ויסטה הוא . . . , זה לא בשביל המשחקים . נו זאת אומרת הם לקחו משם גרפיקה ועשו פליסטישן 3 .

ארתור: גרפיקה 3-D הזאת ?

זדורוב: כן , אבל רק למשחקים הם לקחו . וונדווס הזה אפשר לעבוד , פותח חלונות , לוקח משם , זאת אומרת זה בשביל העבודה . אבל גרפיקה חבל על הזמן . ראיתי אצל בחור אחד .

ארתור: אה , הוא לקח את ווינדווס הזה ?

זדורוב: הוא איש מחשבים .

ארתור: כמה הוא עולה ?

זדורוב: עולה הרבה כסף (לא ברור)

ארתור: ארבע , חמש ?

זדורוב: יותר . הוא אמר בסביבות עשר .

ארתור: אה , כן , זה רק יצא לכן .

זדורוב: לא , יש לו גרסה אורגינלית , לא פיראטית .

ארתור: אה .

זדורוב: כל הווינדווסים האלה שמוכרים זה הכל גרסה פיראטית . ווינדווס XP שמוכרים בחנויות כל זה גרסה פיראטית .

ארתור: כל זה כן . . .

זדורוב: בטח .

ארתור: והוא הביא משם , כן ?

זדורוב: לא .

ארתור: הזמין ?

זדורוב: יש לו מפעל . יש לו מפעל ועכשיו הוא העביר את כל המפעל לווינדווס ויסטה ולמפעל אתה צריך רק תוכנה עם תעודה . מה קרה לך , אם מחשב אחד לא יעבוד כמו שצריך זה יזיק לכל המפעל .

ארתור: אה , הוא . . . , מה הוא עושה ? הוא מוכר מחשבים ?

זדורוב: לא , הוא . . . , יש לו עסק לתפעול מחשבים . הוא מתקן אותם , מרכיב , עושה .

ארתור: אה .

זדורוב: אבל , הוא איש מחשבים של מפעל . יש בגולן מפעל פירות .

ארתור: הוא לא מתקן פליסטיישן ? לא מרכיב ?

זדורוב: לא , הוא רק (לא ברור)

ארתור: ויש פה כאלה שמתקנים או מרכיבים פליסטיישן ?

זדורוב: בטח , בטח .

ארתור: כן ?

זדורוב: יש כאלה . אתה נותן להם את המכשיר , הם עושים לך וזהו , תמשיך לשחק . יש מפעל שנקרא פירות גולן . פירות גולן .

ארתור: איפה יש פה כאלה שעושים את כל הדברים של פליסטיישן ?

זדורוב: אני לא יודע , פה . . .

ארתור: אי מחשבים הזה הוא רוסי ?

זדורוב: הוא רוסי , כן .

ארתור: זה טוב כשהוא מבין בדברים האלה .

זדורוב: הוא חמש שנים לומד אנגלית . הוא למד אותה בכוחות עצמו . הוא לקח קורסים לא עזר לו כלום . אז הוא קנה ספרים באנגלית . באתי אליו וראיתי שכל המדפים אצלו מפוצצים באנגלית . הוא מתכתב עם אנגלים , אמריקאים , סתם מדבר אתם . הוא אומר אם אני אפספס יום , יומיים , שלושה זהו , אני אשכח אנגלית . והבעיה היחידה בווינדווס הזה הוא כולו באנגלית ,

ארתור: כן .

זדורוב: אין עדיין גרסה רוסית . והיא לא תגיע עוד בערך שנה . ברור שישברו את הווינדווס הזה , אחר כך יגיעו גרסאות פיראטיות של הווינדווס הזה .

ארתור: יגיעו לפה . ברוסיה אני חושב שיש כבר .

זדורוב: לא , ווינדווס וויסטה זה משהו חדש , הוא יצא ממש לפני שבוע . ברגע שהוא יצא בעל הבית שלו ישר קנה תוכנה עם תעודה . ולמה עם תעודה ? יש להם במפעל 480 מחשבים . אם אחד מהם יתקלקל זה יגרום לנזק עצום

. זה אומר שיפסיקו לעבוד מקררים מסוימים וכל הפירות ירקבו . בשביל המפעל לוקחים גרסה אמיתית , עם תעודה כי . . .

ארתור: לזה יש גרסה עם תעודה ?

זדורוב: בטח .

ארתור: הוא קנה מזה ?

זדורוב: לא , מי שקנה זה בעל הבית שלו , לא הוא קנה .

ארתור: אההה .

זדורוב: אבל את הגרסה האמיתית הזאת הוא מתקין על כל המחשבים של החברה הזאת .

ארתור: גם לעצמו הוא לקח ?

זדורוב: אבל הוא הרי עובד , הוא מנהל עניינים מהמחשב שעומד בבית שלו .

ארתור: אה .

זדורוב: לכן הוא חייב את זה . אני בדקתי את הגרפיקה והשתגעתי לגמרי , אני אומר אני גם כן רוצה דבר כזה .

ארתור: אבל זה לא מחשב שלו ? זה של בעל הבית שלו ?

זדורוב: נואט בוק של בעל הבית שלו , אבל הוא עובד . . . , בוא הביא לו את נואט בוק הזה במתנה כדי שהוא יעבוד ויפקח על המפעל . במקרה ויש איזו תקלה . . .

ארתור: והגרסה הזאת של הווינדווס בנואט בוק הזה ?

זדורוב: בנואט בוק הזה ודרכו מפוזרת בכל המחשבים של המפעל הזה .

ארתור: אה , המחשבים האלה הם גדולים , כן ? או שאת גרסה אפשר להתקין בכל מקום ?

זדורוב: גרסה הזאת זה סידי רום רגיל .

ארתור: דיסק ?

זדורוב: דיסק , כן . הוא מכניס למחשב , מפזר בכל המחשבים את הפרמטרים , אחרי זה הוא פשוט מגיע מכניס למחשב ראשי ויש עוד מחשב הכי ראש , זה שמחזיק את כל הדברים האלה במפעל ואחר כך כל האינפורמציה הוא מוריד לו לנואט בוק . הוא בא , מכניס למחשב ראשי , מפזר אינפורמציה , מכניס דיסק אוריגינאלי , עושה התקנה וכל המחשבים מתנתקים . בעבור שעה הם עולים וכבר פועלים עם תוכנה חדשה עם חלון חדש . הוא אומר זה משהו . אני מגיע בלילה . בלילה לעבודה , שעה ארבע בבוקר , קור כלבים . ופירות גולן נמצא יותר קרוב לגולן . קור כלבים , אני קפוא , כיסיתי את עצמי עם השמיכות ויושב על יד המחשב הראשי עושה את התוכנה . בצהריים אי אפשר כי חם . אם המחשבים מתנתקים אז מתנתקים כל המקררים , מתנתק הכל .

ארתור: למה ?

זדורוב: כי רק המחשבים מפעילים את המקררים . אם באיזה מקרר איזו תקלה , הטמפרטורה יורדת , המקרר מעביר מידע יש למחשב , דרכו למחשב ראשי והראשי כבר מעביר אליו . אם הוא יכול לסדר את זה מהבית אז הכל בסדר . אם הוא לא יכול אז הוא עוזב את הכל ו . . .

ארתור: טס לשם ?

זדורוב: כן , טס לשם . נתנו לו אוטו מהמפעל . היה לו אוטו משלו , אבל נתנו לו אוטו מהמפעל . הוא אומר בשביל מה אני צריך את האוטו ? נותנים לי (לא ברור)

ארתור: כמה כסף הוא מקבל ?

זדורוב: עשרת אלפים או שתיים עשרה , הוא אמר . אני לא כל כך התעניינתי . הוא אומר אני מרוויח טוב . הוא אומר יש לי שלושים אלף בחודש . שאלתי כמה ? הוא אומר שלושים . אני אומר לא הבנתי , איך זה ? הוא אומר נו תראה , אתה חבר , לך אני עושה בחינם . נו איך , הוא לקח רק כסף על חלקים

למחשב . יותר הוא לא לקח כלום . ומישהו אחר מגיע יש לו בעיה עם מחשב , מאתיים , שקל , שלוש מאות , שם עוד משהו , שם עוד . מביאים לי הזמנה למחשב , זה כבר לא אלפיים שקל כמו שלך עשיתי . זה שלוש וחצי אלף . אנשים מקבים את הכל , יש להם אחריות לשלוש שנים . יש לי אחריות לשלוש שנים על מחשב . שום חברה , שום חנות לא ייתנו . . .

ארתור: הוא הרכיב לך ?

זדורוב: כן . שום חנות לא תיתן אחריות לשלוש שנים .

ארתור: הוא מרכיב טוב ?

זדורוב: מצוין . הדבר היחיד שהוא . . .

ארתור: כמו חדש (לא ברור) ?

זדורוב: היה לי דבר אחד , יש שם מאוורר קטן , הוא אמר לי ישר , המאווררים האלה הם חרא .

ארתור: לא צריכים אותם ?

זדורוב: אה ?

ארתור: לא צריכים אותם ?

זדורוב: לא צריכים אותם , אבל בגלל האבק הם מתחילים אחר כך לעשות בעיות . בוא אנחנו לא נשים לך . אני אומר לו תראה , אנדריי , הוא צריך להיות שם אז שיהיה . אם יעשה בעיות אוציא אותו . חצי שנה זה עבד , אחרי זה התחיל המחשב לעשות רעשים . הוא בא , מוריד את המאוורר , שם בחזרה , מדליק . . .

ארתור: זה כדי שהוא לא יתחמם .

זדורוב: לא , המאוורר הזה הוא לא שייך למעבד . הוא נמצא על הפלטה , הוא פשוט מסתובב שם . הוא אוסף אבק .

ארתור: למה צריכים אותו ?

זדורוב: הוא הוציא אותו וזרק . אתה לא צריך אותו , אני עוד אז אמרתי לך . אני אומר לא יודע . וישלו איזה חמש עשרה מעסק ושתיים עשרה משכורת . עשרים ושבע , שלושים אלף זה בסדר . הוא לא צריך יותר . הוא גם לא רוצה יותר .

ארתור: כל החלקים שם חדשים , כן ? זה שאתה לקחת ?

זדורוב: יש לו חברה שמספקת את כל החלקים למחשבים .

ארתור: אה , אתה נתת לו כסף והוא הביא את הכל ?

זדורוב: כן . הוא הביא , הרכיב את המחשב בעבודה התקין . . .

ארתור: ומחשב כזה כמו שהוא הרכיב לך באלפיים , למשל כמה היה עולה ב . . .

זדורוב: ארבע , ארבע וחצי .

ארתור: כן ? אה .

זדורוב: פנטיום ארבע עולה עכשיו בערך שלוש וחצי , ארבע אלף , פנטיום 4 חדש .

ארתור: אה .

זדורוב: זה רק המחשב , בלי מסך בלי כלום . ואני . . . , הוא הביא לי מחשב ועכבר לייזר

ארתור: ומסך .

זדורוב: מסך לא .

ארתור: את המסך אתה בעצמך קנית ?

זדורוב: לא הייתי צריך מסך . יש לי מסך טוב . הוא אומר אתה רוצה פלזמה בזול ?

ארתור: אה , היה לך מסך ?

זדורוב: כן . היה לי מחשב ישן . הוא אומר אתה רוצה מסך פלזמה בזול ? אני לא אכפת לי , אני קונה דרך חברה . אני אומר כן , אני רוצה . הוא אומר אבל אתה תגיד לי בשביל מה אתה צריך מחשב ? אני אומר לצרוב סרטים , לצפות סרטים , לשחק במשחקים , דברים כאלה . אז אני מציע לך אל תיקח שום פלזמות . אתה תקלקל את הראיה קודם כל ואיכות התמונה עליהם

שונה לגמרי , חרא . הכי טוב זה גדולים האלה . יש בהם יותר צבעים , צבעים יותר טובים והגנה יותר טובה . מה שתגיד , אני לא מבין בעניינים האלה . וזהו , (לא ברור) הכל בסדר . מחשב בלי להגזים , אני לא מכבה אותו שבועות . שבועות , אף עלפי שזה לא טוב למחשב .

ארתור: יש מסכים האלה , איך קוראים להם ? גיפיאיקס ?

זדורוב: יכול להיות , אולי יש איזה משהו . תראה , אני יש לי מסך טוב , הוא מראה בסדר . צבעים טובים .

ארתור: איך נקרא המסך ?

זדורוב: לא יודע .

ארתור: (לא ברור) ?

זדורוב: לא , אולי אל די , אולי שם אחר .

ארתור: אה , אל גי ?

זדורוב: אל גי . אולי עוד משהו . אני לא זוכר , ארטור .

ארתור: אבל הוא בסדר , כן ?

זדורוב: הוא בסדר .

ארתור: איזה מחשב היה לך לפני זה ישן ?

זדורוב: פנטיום 3 . וכשהוא ניקה את כל רשומות שעושים שם והעלה את אוריגינאל אז הסתבר שהיה שם בכלל לא פנטיום שלוש .

ארתור: איפה אתה לקחת אותו , פה ?

זדורוב: אשתי קנתה כשהיא למדה בתל חי . היא קנתה . . . . הוא אומר תראה , אם אתה בא אתי אז אתה יכול לא לפחד כי אני לא אתן לך אות לשלם כסף עד שאני לא אעלה תמונת רקע . למה ? כי הם מתקינים פנטיום 2 ועל הדבר הזה כותבים פנטיום 3 . אם הם שמים פנטיום 3 ובדבר הזה כותבים פנטיום 4 . חלקים אחרים לגמרי . כרטיס קול אחר לגמרי , לוח האם קטן .

הוא סיפר לי כל כך הרבה . אני לא יודע מילים כאלה מה שהוא סיפר לי . הוא אומר . . .

ארתור: מפנטיום 2 הזה . . . ,

זדורוב: נו ?

ארתור: פנטיום 2 הוא היה ?

זדורוב: היה לי עוד יותר נמוך , היה לי פנטיום 1 .

ארתור: אז מה עשית עם זה ?

זדורוב: נתתי לו , אמרתי אם אתה רוצה תיתן למישהו . הוא אומר אתה רוצה נמכור ? בוא נמכור . הוא הסתכל , שאל ואז אמר רומן , תזרוק את זה , אפילו לחלקים זה לא ילך . ול (לא ברור) יש חברה , היא אומרת הוא קטן , (לא ברור) אני אומר קחי אותו . אפשר להפעיל שם משחקים פשוטים .

ארתור: כן .

זדורוב: אפשר להפעיל משחקים פשוטים . שילד ישחק . יש לה מחשב שעליו היא מורידה סרטים וזה , ילד לא יוכל לשחק שם ואת המחשב הזה אפילו אם הוא ישבור אותו לא חבל .

ארתור: אי שפשר לכתוב על המחשב הזה ?

זדורוב: לא , אפשר לכתוב , אפשר לשחק במשחקים פשוטים , אבל פשוט תראה , נניח במחשב שלי אני עושה הזמנות , עבודות , כותב , עושה תחשיבים . אם אני אקלקל משהו זהו , אני אאבד את הכל . אבל לי יותר פשוט , אני בנוסף כותב את כל זה על הנייר ושומר . אם ילד ישחק הוא יכול למחוק איזה תיקייה , מה אכפת לו . מסכים ? והתיקייה הזאת חשובה לי . ובאופן כללי אני נתתי לו , בבקשה , תיקחי , מה יש . שלוש מאוד , ארבע מאות שקלים על החרא הזה מי צריך . אז נתתי לה . אז הוא הראה לי ווינדוווס . (קללה) התרשמתי , זה משהו טוב . הוא אומר תראה , רומן , אני לא יכול להתקין לך אותו עכשיו . אני אומר למה ? הוא אומר יש לי גרסה רשמית .

בגרסה רשמית יש כמות העותקים המורשים . אם אתה שם יותר זהו , אתה יכל להפיל את התוכנה ואז יפלו כל המחשבים שבמפעל . אני לא רוצה לקחת את זה על עצמי . אנחנו נמתין עוד קצת . יגיע לאינטרנט גרסה הזאת , אנחנו נוריד אותה , היא לא תהיה רשמית , היא תהיה פיראטית אבל אנחנו נתקין לך אותה . אמרתי בסדר . הכי מעניין שהוא בא ועוזר לי ולא לוקח אגורה אחת , אגורה אחת הוא לא לוקח .

ארתור: מאיפה הוא ?

זדורוב: הוא גם מאוקראינה .

ארתור: מקצרין ?

זדורוב: כן , הוא מקצרין .

ארתור: גם נשוי ?

זדורוב: נשוי , שלושה ילדים . אבל בחור כל הכבוד לו . הראש שלו מתפקד . הוא בכוחות עצמו למד אנגלית .

ארתור: הוא בעצמו רק מתקן מחשבים או שהוא האקר גם ?

זדורוב: תראה , מה זאת אומרת האקר ? אם יש תקלה במחשב הוא יכול לתקן אותה . אם יש תקלה שהוא לא מכיר , תקלה רצינית ז הפשוט ייקח זמן . הוא יסדר אותה , אבל הוא צריך יותר זמן . להרכיב מחשב אין לו בעיה .

ארתור: לא , זה בפנים (לא ברור) הוא יודע את הכל ?

זדורוב: בטח , אחרת איך הוא היה מתקן מחשבים ? אני אומר לך , אני . . . , במחשב הישן שלי התקלקלה המוזיקה ,

ארתור: הכרתי בחור שעקף את כל המחסומים האלה בחברה של לוס אנגלס , בתוך החברה

זדורוב: אה .

ארתור: הוא עקף אותם , יש שם שמירה

זדורוב: זה מתכנת . כל האקר הוא מתכנת .

ארתור: בקיצור הוא . . . , הוא האקר , עליו אני מדבר . אז הוא משך חצי מיליון דולר והעביר לישראל .

זדורוב: (רוסית)

זדורוב: לא רע . אבל תראה , הוא מכיר מחשבים , אבל הוא לא כזה שהוא האקר לגנוב כסף .

ארתור: הוא יכול (לא ברור) לתיקונים .

זדורוב: לא , הוא איש מחשבים . . . . מה זה האקר ? האקר זה בן אדם שמנצל את המחשב לצרכים אישיים שלו . והוא לא צריך הרבה . הוא עובד , מרוויח לאט לאט . הוא יכול לעשות דברים כאלה כמו דיסקים פיראטיים , תוכנות חוליגניות קוראים להן . הוא הראה לי אחת . צריך לדעת רק את הפרטים של הבן אדם שאתו אתה רוצה לשחק .

ארתור: מה זה דברים פיראטיים ?

זדורוב: יש תוכנה בריונית . היא נקראת מוות של מסך שחור . מה זאת אומרת ? נניח אני יודע את מספר אי סי קיו שלך , או שיודע עוד משהו , אולי אי מייל שלך . אני מכיר קוד שמאפשר לי להיכנס לאי מייל שלך . אני מתקין את התוכנה במחשב שלי , מכניס לשם פרטים שלך אחד משניים , או אי מייל , או אי סי קיו , או קוד למחשב שלך . אתה יודע בדרך כלל כותבים נפתח המחשב ואתה כותב (לא ברור) 120 . אני יודע את הסיסמה שלך , נכנס למחשב שלך . אתה כרגע עובד עם מחשב שלך . אנחנו מדברים , אתה רוצה לכתוב לי משהו , אני לוחץ איזה כפתור והעכבר שלך מתחילה לצייר עיקולים על המסך .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת אתה כותב והעכבר שלך מתחיל למחוק את כל מה שאתה כותב . אתה משתגע .

ארתור: אה .

זדורוב: אבל זה שטויות , סתם תוכנות חוליגניות כאלה .

ארתור: וירוס ?

זדורוב: זה לא וירוס . זה תוכנה חוליגנית . היא לא מזיקה למחשב שלך . היא מזיקה לשולחן העבודה שלך . זאת אומרת אתה לא יכול לעשות כלום , אתה נשאר ללא כלים . מקלדת לא פועלת , עכבר לא פועל . ובסוף אני מתחיל לעשות קטעים , לוחץ כפתור והמסך שלך פתאום מחשיך , מופיעה תולעת שחורה חה , חה , חה , פיצוץ כזה והמחשב מתנתק .

ארתור: יש לך מצלמה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: יש לך מצלמה ?

זדורוב: יש לי מצלמה ?

ארתור: יש לי מצלמה , אבל אני לא השתמשתי בה אף פעם . תראה ריקוד סטריפטיז לאיזו בחורה . (צוחק)

זדורוב: אתה יודע הוא לומד בשבילו , הוא צריך מחשב לעבודה , ובאופן כללי הוא לא עושה בעיות . אני ממש מוריד כובע . בחור בכוחות עצמו למד אנגלית , פתח חברה , הרוויח , כל הכבוד , ממש ככל הכבוד . אף על פי שיכול היה לא ללמוד . אף אחד לא הכריח אותו . אם אני רוצה אני לומד , אם לא רוצה לא לומד .

(שתיקה)

ארתור: אבא הזה . . .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: מסתכל .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה)

ארתור: בחורה יכולה לבלבל את המוח למי שאתה רוצה .

זדורוב: כן , נכון .

ארתור: וזאת היא איזו דפוקה , דפוקה ולא יפה . אולי משקרת .

זדורוב: הכל יכול להיות . הקטע הוא שהיא בת שש עשרה . אתה לא תוכל לעשות לה שום דבר . היא קטינה והיא צודקת כי היא אישה .

ארתור: זה יכול להגיד שכן , אני שלחתי אותו , הוא דיבר עם הבן שלו .

זדורוב: זה נתן (לא ברור)

ארתור: יגיד שזה התנפל עליו . זה יכול להגיד שהוא התנפל .

זדורוב: גם השני יכול להגיד שהוא התנפל עליו . הוא בא ו (לא ברור)

ארתור: ומי התנפל על מי , לפי איך שזה נראה ?

זדורוב: לזה פרצוף שרוט .

ארתור: עליו התנפלו .

זדורוב: הוא שרוט , מוכה , אין דבר , שרוט .

ארתור: אם הוא ילך (לא ברור) עם החולצה הזאת

זדורוב: הוא ילך אתה .

ארתור: אה ?

זדורוב: הוא ילך אתה . אבל אפילו אם הוא ילך בלעדיה רואים את הכל על הפרצוף .

ארתור: יש שם דם ?

(שתיקה)

זדורוב: אם היום בכל זאת לא הזמינו אותי אז ייקחו מחר . או שאין להם שום דבר והם מחכים עד שיגיע משהו .

(שתיקה)

זדורוב: הלוואי אני אצה מפה , אני אקנה לעצמי כאלה בדיוק .

ארתור: אין דבר אתה תצא , תלך לעבוד .

זדורוב: אהפוך את ישראל אבל אקנה .

ארתור: תלך לעבוד בבתי ספר . . .

זדורוב: בשביל מה אני צריך את זה ? זהו , אני נשבע עכשיו , אני יותר לא רוצה לקחת לא בתי ספר , לא גני ילדים , שום דבר אני לא רוצה לקחת , אפילו לשמוע אני לא רוצה , די . על איזה חמשת אלפים (לא ברור) אחר כך (לא ברור) (קללה) קיבינימט , אני מפסיד יותר מאשר מרוויח .

ארתור: עזוב אותך . מה זה עשה לך ? (צוחק)

זדורוב: שמונה ימים פה , שלושה ימים (קללה) בחקירה , טלטלו אותי הלוך ושוב . אני כבר שבועיים לא עובד . שבועיים זה (לא ברור) פלוס מה שאני עבדתי לא שילמו לי על זה . על הכייפק .

ארתור: כן .

(שתיקה)

ארתור: אבל ילדים בגני ילדים הם לא כאלה , הם לא ינתקו לך את הכבל .

זדורוב: הם ישר (לא ברור) , כן ?

ארתור: היית צריך להגיד לשוטרים שהם הקניטו אותך , ניתקו כבל .

זדורוב: בשביל מה אני צריך את זה ? אני כבר אמרתי שהם ביקשו ממני סיגריות ואני לא נתתי לאף אחד .

ארתור: סיגריות ? ועל הדבר הזה אתה לא סיפרת ? על הכבלים ?

זדורוב: לא .

ארתור: היית צריך להגיד למורות .

זדורוב: מה הטעם ?

ארתור: כן .

זדורוב: המורה אומרת משהו , הם מתחילים לצעוק ולא אכפת להם מה היא אומרת להם , הם בכלל לא מקשיבים . והיא לא יכולה לא לצעוק עלים ולא . . . . זה לא כמו שהיה אצלנו בבית ספר , באה מורה ונתנה מכה בכל הכוח עם

שרביט בראש או על האצבעות וזה . פה ילדים משוחררים לגמרי , עושים מה שהם רוצים .

(שתיקה)

ארתור: מבוגרים מכיתות אחד עשרה , שתיים עשרה לא התגרו כל כך , כן ?

זדורוב: אותם אני למעשה לא ראיתי בכלל . הם מסתובבים עם חבורה שלהם , מדברים , יושבים , שוכבים עם בחורות על הספסלים .

ארתור: כן .

זדורוב: סיגריות . . .

ארתור: ואלה , כיתה שמונה , כיתות שבע . . .

זדורוב: הולכים לעשן בהפסקה , לא אכפת להם אם אני עובד או לא עובד .

ארתור: (לא ברור) שקט .

זדורוב: היה שם דבר כזה שאני בא לעבוד והם עומדים ומעשנים . זאת אומרת אני עובד במקלט והם עומדים שם במקלט ומעשנים , לא אכפת להם אם אני שם או לא .

ארתור: כן ?

זדורוב: והקטינים האלה מתחילים , אל תחתוך , אל תרעיש , אל תלך לשם בכלל .

ארתור: אה .

זדורוב: כן , כאלה דברים , מנתקים כבל . אני התקשרתי לקבלן אומר לו שומע , תביא כבל , מורה ביקשה לא להרעיש . הוא הביא . אני חיברתי , הוא אומר נו איך , הכל בסדר ? אני אומר לו אלי , סלח לי אבל קיבינימט הכל , אני עובד והמטומטמים האלה כל הזמן מנתקים אותו , אני העפתי כבל , אני אחתוך למטה . התחלתי לחתוך למטה , תלכו כולכם לעזאזל . ובאות מורות , אתה יודע הן באו פעם או פעמיים . יורדות , פותחות את הדלת ואני שם חותך (משמיע קולות) , סוגרות את הדלת והולכות , זהו , אין אף אחד .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: אני רגיל לרעש הזה , פלוס יש לי מוזיקה באוזניים , לא אכפת לי . אני עם מוזיקה שלי , והם , מה שלא יגידו , אני יש לי נגן מוזיקה , בכל מקרה אני לא שומע . אני ראיתי שהם כולם משתגעים מזה .

ארתור: מי ?

זדורוב: כולם , ילדים , מורים .

ארתור: אה . נו לשים זין עליהם .

זדורוב: מורים בכלל היו יוצאים מדעתם . אני הייתי נכנס לחדר מורים בבגדים מלוכלכים , הייתי לוקח קפה . מי שהיה אומר לי שלום הייתי עונה לו , מי שלא היה אומר לי אני לא הייתי אומר לו מילה . למה אני צריך . תגיד מילה מיותרת , אפילו שלום יגידו שהטרדתי .

ארתור: זה משהו , איך אתה עבדת שם חודש ? לא מבין .

זדורוב: אבל אני לא עבדתי חודש שלם . אני עבדתי כמה ימים . אחר כך היה לי חופש . עשיתי ברית לבן שלי . אחר כך אני שוב עבדתי כמה ימים , שבת . עבדתי שלושה , ארבעה ימים נגמר החומר . עד שהביאו לי יום , יומיים בחופש . אחר כך באתי יום אחד ביום שישי . ביום שישי אין שם בכלל אף אחד חוץ מילדים רוסיים . ילדים רוסיים באים , לומדים שיעור אחד , שניים וזהו , הולכים , לא רואים אותם יותר . ביום שישי בית ספר ריק .

ארתור: וזה . . . . מה רציתי להגיד ? (קללה) אתה בא לשם יום , יומיים וזהו , אתה יכול לא לבוא ? ומי קנה את החומר ? הם ?

זדורוב: קבלן היה מביא , זה לא מעניין אותי .

ארתור: אה .

זדורוב: אם אין חומר אני מסתובב והולך . אני לא יכולתי לעבוד .

ארתור: נכון . אחר כך בסוף השבוע אני בכלל לא הייתי , עבדתי בעבודה אחרת . למה אני צריך . . . . אין קרמיקה , אין כלום , אז הלכתי לעבוד בצד . הלכתי ועשיתי תוך שלושה ימים אלף (קללה) בסדר .

ארתור: נכון .

זדורוב: מתקשר אליו , הוא אומר זהו , הביאו כבר . אז יצאתי , עבדתי שבוע (קללה) , נגמרה לי הקרמיקה . הוא אומר בסדר , אני אביא . ביום חמישי אין , יום שישי אין , ביום שבת אין , ביום ראשון אין . ביום שלישי אין , ביום רביעי אני מביא לך , תבוא . באתי וקרה הדבר הזה . (קללה) אילו הייתי יודע עדיף שהייתי נשאר עם אשתי .

ארתור: אה , אתה חיכית לקרמיקה ?

זדורוב: אני חיכיתי לקרמיקה , אני לא עבדתי . אילו הייתי יודע לא הייתי בא בכלל . במקום זה הייתי . . .

ארתור: כל היום חיכית לקרמיקה שלו ?

זדורוב: לא . אני לא באתי . יום ראשון , שני , שלישי , אני לא באתי . באתי דווקא ב . . . (עברית) רביעי

ארתור: נו ?

זדורוב: כי הוא התקשר אליו אמר אני אביא לך קרמיקה מחר כבר .

ארתור: נו . ואתה חיכית לו והוא עבד עליך , אין קרמיקה ?

זדורוב: לא , אתה לא הבנת . אני הייתי בא לעבודה , הייתי עובד , נגמרה לי הקרמיקה , אני מתקשר אליו ואומר אין לי קרמיקה

ארתור: אה .

זדורוב: הוא אומר תהיה בבית , אני אביא קרמיקה ואתקשר אליך . הוא התקשר אלי ביום שלישי ואמר מחר ביום רביעי אני אביא לך קרמיקה תבוא . אני באתי , חיכיתי כשלושים דקות , בינתיים הלכתי לשתות קפה וכאלה . הוא הביא לי קרמיקה .

ארתור: אה , הביא ?

זדורוב: כן . הוא הביא קרמיקה . אני התחלתי לסיים . אבל אילו הייתי יודע שדבר כזה בכלל לא הייתי בא לעבודה , הייתי נשאר בבית עם אשתי ואף אחד לא

היה מזיין לי את המוח . ולא הייתי אז פה . אבל מי יודע איפה הוא ייפול ? אף אחד . כאלה דברים . ומשם זה התחיל כמו לפי סצנריו , זרקתי מכנסיים , עוד ועוד , הרבה דברים היו . (עברית) עורך דין נסע היום לשם , למשטרה , אמר אני נוסע לקצרין , שם אני אדבר (לא ברור) . אמרתי לו מה יכול להיות . מה למסור לאשתי . אמרתי לו מה למסור . אני חושב שמחר ייקחו אותי . אם אף אחד לא הביא חבילה אז מחר ייקחו אותי לקצרין .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: כאלה דברים לא כל כך בריאים .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר , עורך דין , מה הם מצאו ? אני אומר לו פוליגרף זה , זה וזה . דם על כבל , על סליל . הוא אומר שטויות , הם משקרים . אני אומר אני לא יודע . (עברית) אולי . אי (קללה) אני אומר אני לא רצחתי אותה , אני אלך עד הסוף . הוא אומר נכון , נכון . ואז לאן שהדרך תוביל שם אני אהיה . אם תוביל לבית סוהר אז אהיה בבית סוהר , אם תוביל לחופש אז אהיה בחופש .

ארתור: יהיה מה שיהיה , רולטה רוסית

זדורוב: כן .

ארתור: יהיה מאסר עולם אז מאסר עולם .

זדורוב: יהיה מאסר עולם אז מאסר עולם . אולי המניאק הזה ירצח עוד מישהו אז ישר ישחררו .

ארתור: אה .

זדורוב: אם הוא עשה את זה עכשיו אז מאה אחוז שהוא יעשה את זה אחר כך . כשהביאו אותי אז אמרו לי בשירותים שלך שברו את כל הקרמיקה . אני אומר איך שברו ? הוא אומר שם , איפה שאתה שמת אנחנו שברנו את כל

הקרמיקה . אני אומר להם בשביל מה ? הם אומרים (עברית) אולי . אז אני אומר מה (עברית) אולי ? מה אולי ? זהו , יותר אף מילה . הסתכלתי עליהם . . . . אולי הם חשבו שאני החבאתי משהו מתחת לקרמיקה .

ארתור: מה אתה עשית שם , שירותים ? קרמיקה בשירותים ?

זדורוב: בארבעה חדרי שירותים עשיתי קרמיקה .

ארתור: ארבעה חדרי שירותים ? בכל הקומות ?

זדורוב: לא , רק למטה , רק במקלטים . יש שם ארבעה מקלטים , כל הארבעה . . . , בכל מקלט ארבעה שירותים ושתי מקלחות . ארע שירותים , שתי מקלחות , ארבעה שירותים , שני מקלחות .

ארתור: בכל מקלט ?

זדורוב: בכל מקלט , כן . אני עשיתי ארבעה מקלטים . (עברית) סך הכל זה מאה מטר . אני עשיתי רק רצפה , קירות אני לא עשיתי . זהו . עשיתי מדרגות איפה שצריך , איפה שלא צריך לא עשיתי . אני אמרתי אז למטומטם הזה תביא ישר מאה מטר (קללה) . לא , יש שם שמונים מטר , אני עשיתי חשבון . ושמונים מטר שלו נגמרו מזמן . הוא בא ומתפלא , איך אני לא ספרתי נכון . אני אומר לו אתה נכנסת למקלחת הזאת ? הוא אומר לא . אני אומר אז מי יעשה שם קרמיקה ? מביא אותו למקלט אחר , פה אתה ספרת שירותים ? הוא אומר לא . אני אומר אז מה אתה רוצה ממני ? אני אומר בוא תביא עוד עשרים מטר . יהיה הרבה כאילו (עברית) עודף , אני אומר לא יהיה עודף (קללה) . אני ישר אומר לך . אני באתי ובדקתי בזריזות (קללה) יש פה מאה מטר . לא , יהיה (עברית) עודף . ואם הוא מניאק אז היה מביא את כל העשרים מטר אז אני ביום ראשון לא הייתי מופיע שם בכלל וזהו . הייתי מסיים עוד לפני היום הזה . כזה דבר יצא . הוא הביא את זה ביום רביעי . ושם איפה שאני עשיתי קרמיקה הכל הלך , היה שם צבעי כזה טוב שלכלך את כל הקרמיקה עם צבע . את כל הקרמיקה . צבע את הקירות על

הקרמיקה , דלתות היה צובע על הקרמיקה , הכל הוא עשה על הקרמיקה . כוס אימא שלך .

ארתור: מתי , לפני זה ?

זדורוב: כן . אני הרי לא עבדתי , לא היה קרמיקה . אז הוא הלך לצבוע את המקלטים . אז הוא לכלך את הכל עם צבע .

ארתור: שם קרשים ולכלך ,כן ?

זדורוב: אה . איך שהוא צובע , הצבע מטפטף על הקרמיקה ולא אכפת . לא מנגב עם סמרטוט , לא שום דבר . מניאק . איך שאני מתגעגע על אשתי עם ילד . אני ממש משתגע (קללה) . היום יום ראשון , מחר יום שני . שני , שלישי ,רביעי , עוד שלושה ימים . ביום רביעי יש לי בית משפט . מה שיגידו שם כבר . . . . אולי הם כבר הכינו בשבילי כתב אישום , לכן לא מטרידים אותי . יש להם מספיק ראיות אז למה לא לעשות ?

ארתור: כן , יכול להיות . לא טוב .

זדורוב: נראה .

ארתור: אם הם (לא ברור) לא טוב .

זדורוב: תראה , היום הגיעו לפה דיברו אתי . הוא דיבר אתי , איפה שירת , כל מיני דברים אחרים . אמרתי לו שם , שם ושם . הוא אומר אני עכשיו נוסע לבית משפט . הוא אמר עוד משהו , אני לא הבנתי כלום . חשבתי לעצמי אתה נוסע אז תיסע , לך לך . (עברית) שומרים מבלבלים משהו . (קללה) אני זוכר שהיה שתיים עשרה שלושים ושש , הסתכלתי על השעון , התקשרתי למטומטם הזה . חשבתי שבדיוק עד שלוש אני אסיים את כל הקרמיקה אשטוף את רובה ובחמש אהיה מוכן .

(שתיקה)

זדורוב: אולי כל מה שאמרתי להם הם עכשיו בודקים את הכל ? אני אמרתי להם שאף אחד לא שאל על (לא ברור) . אולי בודקים את הכל , שואלים את המטומטמים האלה מחדש . לא יודע . יעשו ממני שעיר לעזאזל וזה .

ארתור: אה ?

זדורוב: יעשו אותי שעיר לעזאזל וזהו .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) רצפים אפשר להשתגע . הייתי דופק לרצפים האלה בידיים על העבודה הזאת . עבודה (לא ברור) (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: האור המזדיין הזה .

זדורוב: לכבות את האור ?

ארתור: עזוב , אם אתה רוצה . . .

זדורוב: (לא ברור) לא צריך . אני בכל מקרה אשכב סתם . . .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) לא רוצה לעשן , שום דבר . (לא ברור) לשכב פה .

ארתור: כן , כאלה דברים .

זדורוב: באמת ארתור , כאלה עניינים שלנו .

(שתיקה)

זדורוב: מי עושה שם בלגן ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) (לא ברור) מה קורה אתך ?

זדורוב: (עברית) הוא שמה בדוש .

סוהר: (עברית) בדוש ? מי זה פה ?

זדורוב: (עברית) אני לא יודע איך קוראים שלו .

סוהר: (עברית) אוכל עדיין לא קיבלתם ?

ארתור: (עברית) לא .

סוהר: (עברית) עוד לא ?

זדורוב: (לא ברור) זמני . (עברית) ארטור , איך מתרגמים (עברית) מה קורה ? כאילו מה עניינים או מה ?

ארתור: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: כן .

ארתור: מה , מה עניינים . מה קרה .

זדורוב: אה , מה קרה ?

ארתור: לא , מה קורה .

זדורוב: אה .

(שתיקה)

(רעש)

סוהר: (עברית) בוא .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) (לא ברור) יש ?

שאדי: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אה ?

שאדי: (עברית) אין .

סוהר: (עברית) יש או אין ?

שאדי: (עברית) לא , אין .

סוהר: (עברית) לא .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) קח .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא קח . שלוש ?

שאדי: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) לחם יש לכם ?

שאדי: (עברית) יש לנו (לא ברור)

זדורוב: (עברית) תגיד לי יש תה ?

זדורוב: (עברית) תה יש ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) אני אביא לך תה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) אפשר מים חמים ?

שאדי: (עברית) עוד מעט , בסדר ?

זדורוב: (עברית) בסדר . בוא , אוכל . ארטור ?

ארתור: אה .

זדורוב: בוא נאכל .

ארתור: מה יש שם ?

זדורוב: הביצים האהובים שלנו . (עברית) בוא למטה .

(שתיקה)

זדורוב: הריח של הביצים האלה כבר עושה לי רע .

(שתיקה)

זדורוב: ארטור , קום , הגיע הזמן לקום .

ארתור: בסדר , בסדר .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא , קח מים . איפה הוא ? תביא את הקנקן .

זדורוב: (עברית) שניה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תודה . תה (לא ברור)

ארתור: אין סוכר , (קללה)

זדורוב: יספיק לנו . מחר אשתי תביא .

ארתור: צריך להשאיר לבוקר . (לא ברור) על הכייפק .

זדורוב: אני שם אחת .

ארתור: שים אחת . לכמות כזאת של מים זה תספיק אחת .

(שתיקה)

זדורוב: היום שוב המניאק הזה (לא ברור)

ארתור: תשטוף את הכוס שלך .

ארתור: את הזה אפשר (לא ברור) .אתה תיתן לזה .

זדורוב: מה ?

ארתור: תה .

זדורוב: תכף .

(שתיקה)

זדורוב: איך אתה מתייחס לזה ? או שלא מייחס ?

ארתור: שים פה .

שאדי: (עברית) מאיפה אתם ?

ארתור: אה ?

שאדי: (עברית) מאיפה אתם ?

ארתור: (עברית) מגדל העמק אני , הוא מקצרין .

שאדי: (עברית) מאיפה אתה ?

ארתור: (עברית) מגדל העמק . אתה יודע איפה זה מגדל העמק ?

שאדי: (עברית) אה , מגדל העמק .

(שתיקה)

זדורוב: לפחות לך הוא נתן (לא ברור) , המניאק ההוא לא רצה לתת . מילא את הקנקן לחצי . למה לא לפתוח אותה . קח את הקנקן וזהו . לא , צריך למזוג . מטומטמים (קללה)

ארתור: (עברית) מה היא בשבילך ? אה ? איך קוראים לך ?

שאדי: (עברית) שאדי .

ארתור: (עברית) מה היא בשבילך בחורה הזאת ?

שאדי: (עברית) איזו בחורה ?

ארתור: (עברית) זאת ש . . . (לא ברור) הוא היה פה אתי .אבא .

שאדי: (עברית) אחותי .

ארתור: (עברית) אההה , עכשיו הבנתי , הבנתי עכשיו . מה אמרתי לך , זאת אחותה .

זדורוב: אההה , (לא ברור) דם

ארתור: בטח . (עברית) הוא היה פה בהתחלה , אחר כך לקחו אותו לשם .

שאדי: (עברית) מה הוא סיפר ?

זדורוב: (עברית) זה היה (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא סיפר שכאילו (לא ברור) שלו , כאילו הבחורה לא (לא ברור) את הבן שלו , שמטרידה (לא ברור) .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) שוב פעם ביצים . (עברית) כל הזמן ביצים .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אתה רוצה (לא ברור) ? תאכל בינתיים ז החם , אחר כך זה לא יהיה טעים .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) (לא ברור) תאכל ?

שאדי: (עברית) זה (לא ברור) לשמור את זה ?

זדורוב: (עברית) את רוצה ?

שאדי: (עברית) לא , (לא ברור)

זדורוב: (עברית) השקית שם . אנחנו לא עושים פה אוכל .

ארתור: כמה סוכר , אחת וחצי ?

זדורוב: אחת וחצי . מספיק , מספיק .

ארתור: שמתי לך .

(שתיקה)

זדורוב: מספיק , מספיק . מספיק חצי , אני לא אוהב מלא .

ארתור: עזוב אותך , מה קרה לך ?

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מפריע , למה אתה לקחת אותו ?

זדורוב: כי (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: קח תסגור .

זדורוב: אני אסגור , (לא ברור)

ארתור: כן , אני ידעתי שזאת אחותו . בדיוק כך חשבתי .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) (עברית) מסכן , (לא ברור)

שאדי: (עברית) (לא ברור) מה הוא עשה , מתחת למשאית ?

ארתור: אה ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) מישהו התקשר אלי ואמר יש לך רימון יד מתחת לאוטו .

ארתור: (עברית) באמת ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) באמת היה , הזעקתי חבר'ה ממשטרה .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ? והוא בצבא .

שאדי: (עברית) הוא בצבא .

ארתור: (עברית) כן , אני יודע . ובאמת היה ?

עצור: (עברית) באמת היה . תשמע , (לא ברור) הוא התקשר אלי מ . . . בצהריים , לא עניתי , כל הזמן (לא ברור) . בסוף (לא ברור) הוא התקשר מחסום והחליף את הקול .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) (לא ברור) אבא שלי אומר (לא ברור) עזב (לא ברור) . עכשיו אני יוצא מסתכל אבל לא רואים כלום , חושך .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) הזמנתי משטרה , (לא ברור) ובאמת היה .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) באה משטרה

ארתור: (עברית) באו , רשמו הכל ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בינתיים הכל לטובתך . אתה קיבלת מכות , אתה . . . , שמו עליך , ויש חבלן משטרה (לא ברור)

שאדי: (עברית) מי שיושב (לא ברור) בבית .

ארתור: (לא ברור)

(רעש)

סוהר: (עברית) מי זה רומן ? אתה ? (לא ברור) למי הכוסות ? אליך ? לא רוצים תה ?

זדורוב: (עברית) לא .

ארתור: אה ?

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: יש , עשינו . תודה . הוא הכין תה .

סוהר: (עברית) (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) תגיד לי , תגיד בבקשה .

ארתור: (עברית) הוא לא סיפר , הוא סיפר שהיום אתה באת לבן שלו .

זדורוב: (עברית) שוטר ?

שאדי: (עברית) היום לא אני באתי . היום הם רצו להחזיר לי .

ארתור: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) יעני על מה שהיה ביום שישי .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) עכשיו , אני הלכתי ל . . . להחליף את ה . . . (לא ברור) הקדמי , שברו אותו . אז נפגשנו שם .

ארתור: (עברית) הוא גם , גם להם שברו , הוא אמר

שאדי: (עברית) (לא ברור) שלושה שבועות .

ארתור: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) אז נפגשנו , (לא ברור)

ארתור: אההה , מה אתה אומר ? כלב .

שאדי: (עברית) (לא ברור) חמישה (לא ברור)

(לא ברור , מדברים ביחד)

ארתור: (עברית) קודם כל אתה היית שם ?

עצור: (עברית) לא , הייתי (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור) אף אחד , הוא רוצה (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(רעש)

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: יש סיגריות .

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: מה הכוונה ?

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: לא , נתנו רק סיגריות , רק סיגריות (לא ברור)

ארתור: אה , אולי היא מסרה ?

זדורוב: לא , כנראה שהיא מסרה , אבל זה יגיע יותר מאוחר .

(שתיקה)

ארתור: אתה רואה ? יש סיגריות ואתה מעשן ווסט (קללה)

זדורוב: בכל זאת אני אעשן , (לא ברור) שיביאו .

ארתור: (לא ברור) יהיה הכל , אל תפחד .

זדורוב: אני לא מפחד .

ארתור: אני לא מפחד .

(רעש , שתיקה)

ארתור: מה שאבא הזה סיפר מסתבר מה הוא אמר , הוא אמר שהוא . . . , הוא אמר שהוא בא לבן הזה , נכון ?

זדורוב: אה .

ארתור: ומסתבר שהוא בא להחליף פנסים , שמשות , איפה שמחליפים שמשות למכוניות .

זדורוב: אה .

ארתור: הם היו שם . הוא פגש אותם שם .

זדורוב: אה .

ארתור: הוא פגש אותם שם , הוא לא היה לבד , כמו שהוא אמר . הם היו שניים .

זדורוב: והתחילו בירורים ?

ארתור: הם היו שניים , היה אבא ובן . (עברית) הרגשתי שהוא משקר .

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) אני הרגשתי שהוא משקר . אמרתי לזה . . .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: ישר הרגשתי משהו . אמרתי לו מה יכול להיות סתם בחורה עשתה לו , כאילו אמרה לו לך (לא ברור) מה קורה ? אין דבר כזה . יכול להיות אחותו (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) מתקשרת ומדברת בשם של אחותי . אתה מבין ?

ארתור: אההה .

עצור: (עברית) כי היה לה סכסוכים עם אחותי . (לא ברור) היא הייתה בקשר עם (לא ברור) עם החייל . ופעם אחת התנתקו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז היא השכנה שלו . אז היא נתנה לאחותי לדבר אתו , כאילו (לא ברור) עמו לך עם מישהי אחרת . אתה מבין ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז הוא כזה בן אדם , סתם בן אדם שהוא הולך כאילו כל אחד שהיא מדברת אתו וזה הוא מתחיל (לא ברור) אתו .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) אתה מבין ? אחותי דיברה אתו כמו (לא ברור) רק בטובה לבחורה היא . . .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , הרגשתי אני . . . , אתה יודע אצל ערבים אין דבר כזה שהיא . .

ארתור: (עברית) נכון , בטח .

עצור: (עברית) עכשיו , הלכתי עם השכנים , (לא ברור) עכשיו ההיא רוצה להתנקם באחותי בגלל שהיא כאילו סיפרה לו על כל מה שהיה . לחצתי על אחותי ואמרתי (לא ברור) אז יאללה , את צריכה (לא ברור) מאחותי . אז (לא ברור) להתקשר אליו בשם אחותי . הוא מתלבש עלי כל הזמן , כל הזמן , כל הזמן .

ארתור: (עברית) והם באים אליך ?

עצור: (עברית) כן . פעם אחת אני תפסתי (לא ברור) עם האוטו של ה . . . , אוטו של הצבא , רציתי להביא (לא ברור) ברח . אחרי עוד שברתי שמשות שלה . האוטו של הצבא גם (לא ברור) אני שברתי , רציתי (לא ברור) . עכשיו (לא ברור) חודשיים (לא ברור) . ביום שישי הם באו אלי (לא ברור)

ארתור: (עברית) הם באו ?

עצור: (עברית) באו (לא ברור) קיבלו מכות אצלנו בבית .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , שברו את השמשה של האוטו וכל מיני . אתמול אני אומר לך , מישהו התקשר אלי שאומר שיש לך רימון יד מתחת לאוטו . אני לא בטוח שהם . יכול להיות ש . . . (לא ברור) שלישי , יכול להיות שמישהו רוצה לעשות (לא ברור) . עכשיו היום נפגשנו , הם רצו להחזיר לי , אני יודע .

ארתור: (עברית) הרימון , הרימון לקחו אותו ?

עצור: (עברית) כן , לקחו .

ארתור: לקחו את הרימון ? חבלנים ?

עצור: (עברית) החבלנים .

ארתור: (עברית) שיבדקו .

עצור: (עברית) (לא ברור) דבר כזה ישר , אתה מבין ? הוא לא שם אותו כדי להרוג או משהו , רק להפחיד .

ארתור: (עברית) להפחיד , כן , ברור .

זדורוב: (קללה) מים זורמים על הקיר .

ארתור: (עברית) תדע לך אבל , תדע לך , בינתיים הכל לטובתך . אני קצת מבין , לא פעם ראשונה פה . ארבע פעמים בבית סוהר . ישבתי הרבה שנים . אני קצת מבין בזה , בינתיים לטובתך הכל . אתמול הוא אמר אתמול שבאו למשטרה והם התלוננו במשטרה

עצור: (עברית) הם ?

ארתור: (עברית) כן . אתמול הם התלוננו על הבחורה . על הבחורה זה על אחותך ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) כבר לא , לא על זאת היא , על אחותך . למה לא על זאת ?

עצור: (עברית) יכול להיות שהוא טעה , יכול להיות שהוא באמת לא יודע , יכול להיות שהיא יודעת .

ארתור: (עברית) ולא ניסיתם להסביר אחד לשני ?

עצור: (עברית) הסברנו אלף פעמים , אבל הוא לא רוצה להבין . הוא מאוד רוצה , הוא קיבל מכות פעם ראשונה , הוא קורא (לא ברור) לזה כבוד , אני יודע , ורוצה להחזיר לו בכוח . בכל מקרה (לא ברור) להחזיר .

זדורוב: (עברית) בכוח ?

(שתיקה)

ארתור: ומה (לא ברור) לשכנה שלה לזאת שעשתה הכל . סתם שרמוטה ? באמת דפוקה בראש ?

עצור: (עברית) היא יש לה כל מיני . .

ארתור: (עברית) יש לה הפרעות , נכון ? אז זהו , זה מה שהוא אמר שעל הראשונה שיש לה הפרעות . אבל הוא היה צריך לשמוע , לשמוע (לא ברור) לשמוע טוב טוב .

עצור: (עברית) הוא בוא נגיד שיש (לא ברור)

ארתור: (עברית) בטח . שכל המשפחה שלכם מתקשרים לכל (לא ברור) החיים (לא ברור)

עצור: (עברית) הוצאתי (לא ברור) אבא שלי אין לו שום (לא ברור) רק על השם שלי , כולם על השם שלי . אמרתי לו בסדר , אי אשפר על השם שלו ? תביא , נראה , (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה הוא אומר ? כמו . . . , הוא אמר שהוא לכלך את כל ה (לא ברור) של כל המשפחה .

עצור: (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: (עברית) אבא שלו לא .

עצור: (עברית) (לא ברור) בת של האח שלו . (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה (צוחק)

עצור: (עברית) זה לא קל (לא ברור)

ארתור: (עברית) ואני (לא ברור) לכם .

עצור: (עברית) אבל קודם צריך לבדוק את הבית שלו , (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן . אחת שזה קטנה נותנת (לא ברור) טלפונים . נכון .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) בת של ה (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: סיפור אחר לגמרי .

ארתור: (עברית) יש לכם פה כל הכפר .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) אתה יודע כמה יש שם ? (לא ברור) ? ארבע .

זדורוב: (עברית) חמש (לא ברור) אה , ארבע אנשים ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) חמישי . יש שמה זקן (לא ברור)

עצור: (עברית) כן .

ארתור: כן , כן , יש לה (לא ברור) הוא איים על אשתו בסכין . יש עוד איזה בחור (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) תאמין לי .

ארתור: (עברית) תשמע , דבר כזה טוב לא נגמר ברע .

עצור: (עברית) מה ?

ארתור: (עברית) טוב שלא נגמר ברע הדבר הזה כי דבר הזה מסוכן . אני ראיתי הרבה אנשים הסתבכו ,בכבד הסתבכו , לא ככה מכות ושטויות . יש משהו (לא ברור) בדברים כאלה . הסתבכו , הסתבכו (לא ברור)

עצור: (עברית) כן . . .

ארתור: (עברית) מעצרי עולם .

עצור: (עברית) פשוט מאוד אם (לא ברור) אתה יכול לרצוח מישהו בלי להרגיש .

ארתור: (עברית) בטח . אני מכיר מישהו נשפט מעצר עולם , שתי מעצרי עולם על כבוד משפחה על אחותו , על זה . . .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) ים , ים , ים דברים ראיתי . אתה יודע כמה יושבים על אחות . . . , רצחו אחות , רצחו אלה

זדורוב: (עברית) מלא , מלא

ארתור: מאסר עולם , שני מאסרי עולם אחד קיבל . (עברית) איש אחד מצפון שתי מעצרי עולם יש לו . הרבה בלגן יש .

(שתיקה)

עצור: (עברית) אתם פה הרבה זמן ?

ארתור: (עברית) כן , הוא שבוע , אני פחות משבוע . (לא ברור) מפה .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אין מה לעשות . אחות זה אחות , כבוד משפחה .

(שתיקה)

ארתור: גבר זה גבר יכול להסתדר , אישה מילה אחת יכולה לקלקל את כל החיים .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) גבר יש לו זין , הוא לא צריך להתרגש יותר מדי כמו כוסית .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מלכלך אז אתה מקלקל את כל החיים שלך בכפרים שלהם .

זדורוב: זהו , אין לבחורה חיים , היא צריכה לעזוב .

ארתור: לגבר לא אכפת , מה יש לו .

זדורוב: הכניס , הוציא והמשיך הלאה (קללה) . ובחורה זה משהו אחר לגמרי .

ארתור: ואלה מסתובבים ומספרים סיפורים בכל הכפר . זה לא טוב .

זדורוב: (עברית) בטח . והבחורה בתולה , כן ?

ארתור: שת שש עשרה , שבע עשרה .

זדורוב: ילדה . אוי (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: סתם איזה חרטא (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) מה אמרו לכם עכשיו ? מה אמרו לכם עכשיו ? מחר בית משפט ?

עצור: (עברית) לא יודע . אין כלום . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כן , מחר יהיה (לא ברור) בית משפט ושם לראות מה קורה , מה קרה .

ארתור: (עברית) חקר אותך חוקר ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה הוא אמר ? שאל על כל מה שהיה ?

עצור: (עברית) הוא שאל על כל מה שהיה , אני . . .

ארתור: (עברית) עכשיו דיברת ?

עצור: (עברית) מה .

ארתור: (עברית) דיברת מה שהיה ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) כאילו אתה לא מכחיש , אתה מדבר מה שהיה ?

עצור: (עברית) כן , כן .

(שתיקה)

(לא ברור)

זדורוב: לא יודע ארטור , פשוט אני לא רוצה .

ארתור: אתה אומר מה אתה חושב , לתת לו כוס תה ? באותו תא חי הבן אדם . כשהבן אדם אתנו בתא זה משהו אחר לגמרי . זה לא שבתא אחר .

זדורוב: הבנתי .

ארתור: אתה מבין ? כשבן אדם אוכל אתך , חי אתך , כמו במשפחה בחדר אחד , לא תלך לשום מקום לא (לא ברור) זה כבר משהו אחר לגמרי .

זדורוב: ברור . לא , זה טוב , זה מוצא חן בעיניי . אני רוצה שאדע לפחות משהו על חיים פה .

(שתיקה)

זדורוב: יכולים לקלקל את החיים לבחורה , לא לעשות שום דבר , לקלקל וזהו . רק עם דיבורים . (לא ברור)

ארתור: כן , אני בהתחלה חשבתי שהם דרוזים , (לא ברור)

זדורוב: הם לא דרוזים ?

ארתור: בדואים .

זדורוב: אה , בדואים ?

ארתור: (עברית) זה כפר של בדואים , נכון ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) בהתחלה חשבתי שנוצרים , או נוצרים או דרוזים . לא ידעתי (לא ברור) חיים (לא ברור) שם .

עצור: (עברית) או קיי .

ארתור: (עברית) (לא ברור) של הדרום של האוהלים וזה , זה עם הבתים וזה , נכון ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אלה מזויפים (צוחק) יש שם בדואים שחיים באוהלים , אלה שבדרום . יש להם אוהלים בבד חזק ירוק או שחור . ופה לא , פה יש להם בתים שתי קומות , וילות וכאלה .

זדורוב: אה , זאת אומרת לא נודדים , יושבים במקום אחד ?

ארתור: כן . (עברית) שמה כמו בדואים כמו צוענים שם . (לא ברור) ברזנטים ראיתי בדרום שם . (לא ברור) ויש שם הרבה . שמה אתה יודע כמה

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) כן , בכל הדרום . בכיוון של אילת מפוזרים כולם . כמה יש שם , תל שבע , טרבין , שמהרבין

עצור: (עברית) כספי .

ארתור: כן , ים , ים . ים .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

ארתור: מי זה ?

(שתיקה)

(שירים ברקע)

זדורוב: שרים שרים (לא ברור)

ארתור: אה ?

זדורוב: כבר שרים שירים .

(לא ברור)

ארתור: למי שרים שירים ? להם או מה ?

זדורוב: שרים שירים (לא ברור)

ארתור: לא . אין להם סולחה , אין . (עברית) אין סולחה , נכון ?

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) באזיקים ?

ארתור: כן .

(שיחה לא ברורה ברקע)

ארתור: (עברית) בלי , בלי אזיקים .

זדורוב: איך ?

ארתור: בלי (עברית) אזיקים .

זדורוב: (מתעטש)

ארתור: בלי אזיקים .

זדורוב: (עברית) אזיקים ? יופי . למדתי עוד משהו .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) לא יודע (לא ברור) לא יודע (לא ברור) . הלך הביתה

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) את העניין (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אני אמרתי שהוא ילך . הוא היה פה מה אמרתי ? רמה אני אמרתי ?

זדורוב: (עברית) בטח . אנחנו מדברים הוא הולך הביתה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הוא לא יודע (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא אומר שהוא בן , מקסימום הוא יכול לקחת (לא ברור) הוא הלך מכות (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: הם בדקו את הכל ושחררו .

ארתור: הוא אומר שיש לו דיסקט . הוא אומר שהוא היה אתו . הוא היה אתו , איזה דיסקט ?

זדורוב: איך שחררו אותו ?

ארתור: (עברית) איפה הוא היה , הוא היה אתו ביחד ?

עצור: (עברית) גם הוא (לא ברור)

ארתור: אה , הוא (לא ברור)

עצור: (עברית) כן .

ארתור: זה משהו , הוא גם כן הכניס לו מכות . הוא גם כן הכניס לו מכות ביחד עם בן .

זדורוב: אה , (לא ברור) ?

ארתור: כן .

עצור: (עברית) שומע ? יכול להיות שלקחו אותו (לא ברור) , יכול להיות שיסגרו אותי .

ארתור: (עברית) יכול להיות כן .

עצור: (עברית) כן , כן . הוא (לא ברור) אחרי שהוא יחזיר את המכה שלו (לא ברור) שקיבל מכות (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) ?

עצור: (עברית) אני אציע סולחה . אבל כל עוד שלא עשיתי ולא החזרתי לו אני עשיתי (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא אומר , הילד ?

עצור: (עברית) הבן וגם אבא , כל ה (לא ברור)

ארתור: אה , כן ? (צוחק) עכשיו אתה סוגר את זה ?

עצור: (עברית) לא .

ארתור: אבל . . .

עצור: (עברית) (לא ברור) אני אציע לו .

ארתור: (עברית) בשכל , אבל תעשה בשכל .

זדורוב: (עברית) סיפור כזה אי אפשר סגרתי . זה צריך לעשות בעיות . לא יודע (לא ברור) אילו היו נותנים מכות (לא ברור) הייתי מחזיר (קללה) .

ארתור: (עברית) אתה יכול להגיד כאילו בסדר , נסגור מה נסגור , מצד אחד , מצד שני (לא ברור) תעשה בשכל .

עצור: (עברית) אני לא אגע בו (לא ברור) , אני לא אגע בו .

ארתור: (עברית) לא , לא , זה הבעיה . מה ש . . . (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: (עברית) כן , זהו , (לא ברור) בשכל , לא ככה .

(שתיקה)

עצור: (עברית) הנה דוד שלי פה .

ארתור: אה ?

עצור: (עברית) דוד שלי פה .

ארתור: אה , כן ? נראים מדברים כולם .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: הם כולם מדברים פה , (עברית) פה בחוץ נראה , בחצר של משטרה הם מדברים .

זדורוב: (עברית) כן , שמה יש (לא ברור)

ארתור: (עברית) חצר ,

זדורוב: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) משטרה .

זדורוב: שם סגור .

ארתור: (עברית) אתה יכול לעמוד לשמוע .

עצור: (עברית) אפשר לראות משהו ?

ארתור: (עברית) יש קצת , אבל לא יודע אם רואים .

זדורוב: (עברית) מה , (לא ברור) ? על מה הם מדברים שם ?

(שתיקה)

עצור: (עברית) שומע ?

ארתור: אה ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מי , אבא ?

עצור: (עברית) השוטר אומר לו הוא מבין שאבא טעה איזה וטעות . למה , הוא בא עם הילד (לא ברור) לא היה , אם הוא היה מפריד ביני לבין הילד היה יותר טוב (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , נכון .

עצור: (עברית) בחור שייתן לי מכה אני אתן לו מכה (לא ברור)

ארתור: (עברית) אבל שתיהם הלך .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , אה , שוטר מדבר .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , כן ? יפה

עצור: (עברית) (לא ברור) ראש נפצע (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , כן ? מסתבר הוא נתן לו מכות יחד עם בן .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , ישחררו אותך .

עצור: (עברית) כן , הם יסתדרו שם .

ארתור: (עברית) אני מאמין ישחררו אותך .

עצור: (עברית) (לא ברור) אני הייתי (לא ברור) את השם שלו

ארתור: (עברית) מי זה ?

עצור: (עברית) השוטר , כי ידעתי (לא ברור) הוא אמר (לא ברור) להסתדר ביניהם שלא יגיע לפיתרון (לא ברור) זה יגיע בסוף לאסון . (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , בטח .

עצור: (עברית) כי (לא ברור) . אני לא מחפש (לא ברור) , אני (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) יש לי כמה חברים (לא ברור) לא (לא ברור) לא יוצאים עם הרבה אנשים .

ארתור: (עברית) היה יפה איזה בן אדם אתמול , הוא גם עצור .

עצור: (עברית) מי זה ?

ארתור: (עברית) היה איך קראו לו , רגע ? שכחתי איך קראו לו . הוא היה לו איזה אשתו היא פקידה בבית ספר . אשתו פקידה בבית ספר וגנבו לה ארנק . הוא בא להתלונן ואיזה שוטר בא ואמר כאילו שהוא לכלך עליו והשוטר הזה לפני שבע שנים נתן מכות לאבא שלו .

עצור: (עברית) אז . . .

ארתור: (עברית) כן , אז הוא הולך (לא ברור) כאילו הוא חזר בו , השוטר חזר בו עוד פעם אחרי שבע שנים .

עצור: (עברית) אה .

ארתור: (עברית) והוא גם (לא ברור) הבן אדם ההוא . הוא אבא שלו יש לו תביעה על משטרה על זה שנתנו לו מכות , שברו לו ראש , גולגולת .

עצור: (עברית) אה .

ארתור: אתה מכיר על מי ?

עצור: (עברית) אני מכיר .

ארתור: (עברית) זה , הוא אתמול היה פה . עשו סולחה .

עצור: (עברית) שחור כזה ?

ארתור: (עברית) כן , שחור כזה , נכון . עשו סולחה . גם עשה סולחה עם שוטר וזה בערב שחררו אותו . (לא ברור) כי הוא הכל בסדר .

עצור: (עברית) תשמע , (לא ברור) בכפר המשטרה (לא ברור)

ארתור: (עברית) הכבוד משפחה דברים כאלה ?

עצור: (עברית) רימוני יד זורקים אחד על השני ,

ארתור: (עברית) הכל כבוד משפחה ?

עצור: (עברית) לא , לא .

ארתור: לא ?

עצור: (עברית) יש כאלה שיענו . . . , יכול להיות שאנשים סתם כמה אנשים (לא ברור)

ארתור: (עברית) דיבורים כן .

עצור: (עברית) (לא ברור) אבל יש כאלה על חשיש , ועל סמים ועל (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , (לא ברור) האלה ? (צוחק)

(רעש)

ארתור: (עברית) יש עבריינים הרבה שם ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) יש הרבה עבריינים ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) יש אה ?

עצור: (עברית) הנה המשפחה של (לא ברור) השחור הזה ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) כל המשפחה .

ארתור: (צוחק)

סוהר: (עברית) מי פה ? אתה צריך משהו (לא ברור) נמצא פה .

זדורוב: תכף יתחילו לעשות בירורים . (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(לא ברור)

זדורוב: אולי נזרוק את הלחם הזה ? הוא לא טרי .

ארתור: טרי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) עכשיו הוא סיפר לי (לא ברור) להסביר לי מה מו . (לא ברור) סיפורים (לא ברור) לבוא להגיד ככה (לא ברור) אמרתי (לא ברור) וזה , כאילו הבן שלו לבד , מה הוא צריך להיות . . . , בת דודה חולנית (לא ברור) לך מכות . לא יכול להיות (לא ברור)

סוהר: (עברית) מי זה (לא ברור) ?

עצור: (עברית)

סוהר: (עברית) אתה (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) אתה שאדי ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) איפה הוא ? (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) כן ? איפה הוא ?

זדורוב: סוחבים את כולם .

סוהר: (עברית) איזו משפחה ?

(לא ברור)

סוהר: (עברית) מאיפה אני ? (לא ברור)

(שיחה ברקע , לא ברור)

ארתור: (עברית) מי זה תאמר ? זה זה ? (לא ברור) שתיים עשרה ? שתיים עשרה ? איזו קטנה . . . . דוד חמישים ואחד (לא ברור) איזה דוד . אני שמעתי רק הוא אמר חמישים ואחד . (לא ברור) שתיים עשרה .

(שתיקה)

זדורוב: שתיים עשרה ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) הכל טוב ?

זדורוב: (עברית) ברוך השם , תודה .

סוהר: (עברית) כן ?

(שתיקה)

(לא ברור)

ארתור: (עברית) הפלאיות , שמעת ? אם אתה צריך משהו (לא ברור) לו תגיד לנו . (צוחק)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) תשמע , קודם כל כולם יבואו (לא ברור) אותך . דבר ראשון זה החוצפה . דבר שני זה כבוד משפחה ואישה . זה ילדה בת שש עשרה , שבע עשרה זה . . .

עצור: (עברית) בת ארבע עשרה .

ארתור: (עברית) בת ארבע עשרה ? מה אתה אומר ? אה , שניה בת שש עשרה , נכון ?

עצור: (עברית) בת עשרים ואחת . עשרים , עשרים .

ארתור: (עברית) (לא ברור) שניה הדפוקה הזאת, וזאת, אחותך היא בת ארבע עשרה ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) בטח, מה קרה לך ? בת ארבע עשרה .

זדורוב: לבחורה ? (לא ברור)

ארתור: כן . (לא ברור) כן .

זדורוב: הוא אמר בת שש עשרה .

(שיחה לא ברורה ברקע)

זדורוב: מה יש שם, שוטרים ?

ארתור: (לא ברור) כן .

זדורוב: מחממים . מחממים .

ארתור: בת ארבע שעשרה, (עברית) בת ארבע עשרה, בחייך . וזה אמר בת שש עשרה . (עברית) כוס אמק .

ארתור: (עברית) כן, הוא אמר שבת שש עשרה . הוא אמר לי בת שש עשרה . שקרן, אה .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) איפה הוא עובד אבא, הוא נהג אוטובוס ?

עצור: (עברית) אבא שלו (לא ברור)

ארתור: (עברית) נכון ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) נהג אוטובוס לוקח אנשים . לא אגד או משהו ?

עצור: (עברית) לא, לא, (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אבא שכיר (לא ברור)

ארתור: (עברית) או קיי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אמרתי לך הרבה לטובתך . ילדה בת ארבע עשרה, אתה קיבלת מכות, ילדה בת ארבע עשרה . הגנת על הכבוד משפחה . (לא ברור) אותך, מי שקיבל מכות זה אתה ולא הוא . שתיהם באו עליך . והוא אמר שהוא היה בעבודה ? יש לו דיסקט ? אבא, יש לו דיסקט שהוא היה בעבודה והוא כאילו

עשה את הדיסקט . (לא ברור) אתה מבין ? בשעה אחד עשרה . והבן כאילו אתה התקשרת אליו אמרת בוא, אני רוצה לדבר אתך .

עצור: (עברית) זה עדיין לא יפתור את כל הבעיה . הילד שעמד שם (לא ברור) את השמשות . (לא ברור)

ארתור: (עברית) איפה זה, בטובא ?

עצור: (עברית) לא . הוא מנצרת .

ארתור: (עברית) מנצרת ?

עצור: (עברית) (לא ברור) ראיתי אותו הוא (לא ברור) לחקירה . אתה מבין ? יגיד האמת . אם הוא ייצא בן אדם טוב (לא ברור) אמת (לא ברור) בא אתו . אבל אם הוא יתחיל לשקר . . .

ארתור: (עברית) בסדר, אתה באת ישר וראית אותו, את הילד הזה ?

עצור: (עברית) איזה, (לא ברור) שם ?

ארתור: של השמשות .

עצור: (עברית) נכנסתי אליו למשרד, אני אומר לו בוא תראה את השמשה אצלי במשאית, יש לך רכב (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה ? כאילו חיכו לך שמה ?

עצור: (עברית) שמתי את היד ככה, ותפסתי אותו (לא ברור) ולא הרבצתי לו, (לא ברור) התחיל (לא ברור) זה, פתאום אני רואה את אבא שלו בא אלי בריצה . אבא שלו (לא ברור) ככה עם הציפורניים

ארתור: (עברית) ציפורניים שלו, של אבא .

עצור: (עברית) כן, (לא ברור) להגן על עצמי שלא ייתן (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן . אבל ילד ראה שהם באו אליך ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) ילד ההוא ראה שהם באו אליך ?

עצור: (עברית) כן, אבל אם הוא יגיד את האמת .

ארתור: (עברית) לך תדע אם הוא חבר שלהם .

עצור: (עברית) זה הפחד . והם נשארו שם .

ארתור: (עברית) אבל תשמע, מספיק שהוא יגיד ש . . . (לא ברור) פה לא ישקר . כי על הבלגן הזה היו שם עוד אנשים .

עצור: (עברית) זהו, רק אוהל אחרי זה בא בעל הבית שלו והפריד בינינו .

ארתור: (עברית) יופי, בעל הבית ראה שהם שתיהם ?

עצור: (עברית) בעל הבית כן ראה ששתיים עלי, אני . . .

ארתור: (עברית) יופי . מספיק . מספיק . ההוא הילד לא ישקר . אם בעל הבית היה הוא לא ישקר .

עצור: (עברית) (לא ברור) שהם בסדר כי הלכתי (לא ברור)

ארתור: (עברית) ראית אותם ?

עצור: (עברית) הם גיחכו ואמרו אל תדאג, הכל יהיה בסדר, (לא ברור)

ארתור: (עברית) (לא ברור) אתה רוצה .

(שתיקה)

ארתור: מה רומן,

זדורוב: מה ?

ארתור: מה אתה ישן או מה ?

זדורוב: לא, אני שוכב וחושב . למה לא לקחו אותי היום . בגלל העורך דין שלי ?

ארתור: מה זה קשור אליו ?

זדורוב: היה עורך דין, אבל הוא נוסע לקצרין, הוא היה יכול לבוא לאי בבית משפט, זה היה יכול לקחת אותי (לא ברור) לגשת אלי שם, במשטרה . אבל לא לקחו אותי .

ארתור: פשוט עברו .

זדורוב: או ש . . . זה, כתב אישום .

ארתור: אה .

זדורוב: אין דבר .

ארתור: מה אתה חושב, שמכינים כתב אישום ?

זדורוב: (עברית) יכול להיות .

ארתור: יש הרגשה כזאת ?

זדורוב: יכול להיות בודקים את מה שאני אמרתי אתמול . יכול להיות שבודקים את הנתונים האלה . יכול להיות . יכול להיות בגלל שעורך דין אמר שהוא יבוא אז החליטו לא לגעת בי היום, ובאותה הזדמנות לבדוק את היום הזה, את כל מה שסיפרתי . לא יודע, (לא ברור) (עברית) יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות .

ארתור: לך תדע, הכל יכול להיות .

זדורוב: (עברית) נכון .

ארתור: חבל שאתה לא אמרת להם על הדבר הזה . אולי זה היה עוזר לך . על החרסינות האלה שהם אמרו, שעשו את הדבר הזה . לך תדע, אולי מישהו אמר שם מהמורים או מהילדים שאתה רבת עם הילדה הזאת .

זדורוב: אני בכלל לא דיברתי אתם . אני הייתי אומר שיש לי עבודה, נגן מוזיקה לאוזניים וממשיך . הייתי מדליק דיסק וקדימה .

ארתור: בסדר, הם היו מבקשים, נכון ? ואתה היית שם נגן מוזיקה לאוזניים ולא שם לב, נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? יכול להיות זאת הייתה ילדה הזאת ? אתה לא זוכר מי מהם בדיוק היה ? היה שם הרבה בנות או בנים, נכון ?

זדורוב: ילדה ניגשה, אבל היא תמיד הייתה בהירה .

ארתור: נו ? אתה לא הסברת את זה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אתה לא אמרת את זה ?

זדורוב: לא . וזאת שחרחורת .

(שתיקה)

ארתור: אולי מורות אמרו משהו ? אתה הרי היית משגע אותן, אתה אומר ?

זדורוב: אני הייתי עושה את העבודה שלי .

ארתור: בטוח, אבל בשבילם זה כאילו אתה עשית בכוונה, איך שהם רואים את זה .

זדורוב: אבל הם הרי גם לא אידיוטים . אם צריך לחתוך אני חותך .

ארתור: נכון .

זדורוב: השוטרים לא המורים . לכן אני לא יכולתי כל היום לחתוך סתם .

ארתור: גם נכון .

זדורוב: וזה שאני הייתי מתעלם מכולם . . .

ארתור: לא טוב עכשיו לספר לך את זה כי יגידו, אה, אתה משחרר לאט לאט . למה אתה לא אמרת את זה מקודם ?

זדורוב: אני לא אגיד את זה .

ארתור: הם יגידו למה אתה לא אמרת מקודם . אתה מבין ?

זדורוב: אה .

ארתור: וזה גם כן לא טוב, לא לטובתך .

זדורוב: לכן אני אשתוק, לא אגיד .

ארתור: אתה לא רוצה להגיד את זה ?

זדורוב: לא .

ארתור: כן, הם יתחילו אחר כך לחפש מילים, לחפש אותך . (לא ברור)

זדורוב: נו, יתחילו למה לא אמרת מקודם בעדות את זה, את זה, את זה . בשביל מה אני צריך את זה ? אני לא אגיד . אילו מישהו היה אומר אז בסדר, אמרו .

כולם ראו שאני הייתי מסביר להם, לוקח נגן מוזיקה שם אותו ולא אכפת לי, אני פשוט הייתי מתעלם מהם .

ארתור: אה .

זדורוב: הם היו מסתובבים ואני מתעלם . אבל זה היה בתחילת העבודה, ממש שבוע ואחר כך זה נגמר . אחר כך . . ., גם זה לא . מקסימום (עברית) יומיים, (עברית) שלושה ימיים מקסימום . ואחר כך אני שמתי זין ורק במקלט . . . .

(שתיקה)

זדורוב: אני אפילו לא רוצה לדבר על הנושא הזה .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה, (עברית) זה לא שווה .

ארתור: יחפשו אותך .

זדורוב: אה ?

ארתור: יחפשו מילים, כל מיני דברים, ינסו לתפוס אותך

זדורוב: כן .

ארתור: (לא ברור) יגידו זה ראיה, אתה לא אמרת לנו מייד .

זדורוב: בשביל מה אני צריך לתת להם עוד קלפים בכירים .

ארתור: כן, נכון . אל תגיד את זה . בשביל מה ? שלא יהיה עוד יותר גרוע (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: כן, אבל אבא (לא ברור) עבד עליו .

זדורוב: אוי (קללה) . צריך להתאזר בסבלנות וללכת ישר, כמו טנק, ושהכל ילך לעזאזל .

ארתור: כן, אבל תראה, מצד שני אתה יודע למה זה רע ?

זדורוב: מצד שני הכל רע .

ארתור: לא, אם אתה לא תגיד שום דבר על זה, אם אתה תשתוק, ואם . . ., אולי מזמן כבר אמרו משהו על זה . . .

זדורוב: אני אגיד . . .

ארתור: מה ? תעמיד פנים כאילו נזכרת ?

זדורוב: כן, כן, היה . . ., כן, כן . . .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: זה לא טוב .

זדורוב: אה ?

ארתור: נו כאילו תעשה (עברית) ראש קטן, כן .

זדורוב: כן, היה, אני נזכר . . .

ארתור: תעשה ראש קטן .

זדורוב: כן, זה היה, זה היה בתחילת העבודה, אני כבר שכחתי .

ארתור: אה .

זדורוב: וזהו . אין מה לשמוח .

ארתור: אה ?

זדורוב: אין מה לשמוח . מה שנותר לי זה להוכיח שאני לא אשם בכל האמצעים שברשותי ואחר כך . . ., (עברית) קח ממני .

(שתיקה)

זדורוב: כאלה דברים .

(שתיקה)

זדורוב: אשתי כותבת תעזור לחקירה, תספר כל מה שאתה יכול, כל מה שאתה יודע . כל מה שידעתי סיפרתי . ושהם יחליטו כבר, או שהשופט .

(שתיקה)

ארתור: מה אשתך ? אשתך ביקשה שאתה תספר את הכל ?

זדורוב: כן . היא אומרת פשוט תעזור לחקירה, תספר את כל מה שאתה יודע . אבל אני סיפרתי את כל מה שאני ודע עוד לפני הפתק .

ארתור: אז היא צודקת .

זדורוב: אבל העניין הוא שאני סיפרתי את הכל, יותר אני לא יכול להיזכר במשהו שאפשר לספר .

ארתור: היא הרי לא מבינה שאפילו את זה שאתה סיפרת עליו, על הדברים האלה שאנחנו דיברנו, שזה לא טובתך אם אתה תיזכר עכשיו .

זדורוב: תראה, פשוט . . .

ארתור: היא הרי לא מבינה את זה . זה לא טוב שכעבור שבוע אתה נזכרת דווקא בזה שהיו מציקים לך . זה נראה קצת מוזר . אתה מבין ? אתה אמרת שהם ביקשו סיגריות ?

זדורוב: כן, ואני לא נתתי .

ארתור: אתה זוכר את זה ואת זה לא זוכר שהיו מציקים לך משגעים אותך .

זדורוב: פשוט תראה, אפשר להבין כי את הסיגריות הם היו מבקשים כל יום כמעט, אני לא נתתי להם .

ארתור: היו מפריעים לך עבוד, יש מורות שהיו באות ואומרות

זדורוב: אחת . ועם כבל זה היה בתחילת העבודה וכמה ימים מקסימום . לא, אני לא אזכר בזה, אני לא אגיד את זה, פשוט כל מה שיש . . .

ארתור: זה לא טוב, לא טוב אם אתה תגיד .

זדורוב: ברור . כל מה שהיה אני סיפרתי .

ארתור: וזה לא טוב לך, לא לטובתך . עכשיו . . ., אילו היית נזכרת מקודם, היית אומר . ועכשיו זה מסוכן בשבילך להגיד את זה .

זדורוב: אני לא אגיד . תראה, ראשית כל אני לא רואה קשר בין כבל . . . . (קללה) נו בסדר, מנתקים, ילדים דבילים, אני יודע . הייתי מחבר בחזרה ועובד . כשנמאס לי אני עברתי לחתוך בפנים . הייתי חותך בפנים . היו אומרים לא היה מזיז לי כי הייתי עם נגן מוזיקה . היו מבקשים סיגריות ? הם כמעט כל יום היו מבקשים ממני סיגריות . אני לא הייתי נותן להם . אם עברתי עבירה

בכך שלא נתתי לילדים סיגריות, לילדים שמתחת לגיל שמונה עשרה בבקשה .

ארתור: כן . למעשה

זדורוב: אסור לתת להם .

ארתור: למעשה, בינינו, (לא ברור) מה שסיפרת לי בבוקר נראה לי שהם הציקו לך ממש חזק בחיי . זה ממש משגע . אילו הייתי במצב כזה הייתי חוטף קריז ושובר עליהם את כל החרסינות .

זדורוב: תראה, פשוט . . .

ארתור: זה לא ייאמן .

זדורוב: אני רוצה להפחית מהמאסר, במקרה ואקבל עונש, אני רוצה, אבל אני לא יכול להפחית אותו כי אני לא מתכוון לקחת על עצמי רצח .

ארתור: אה .

זדורוב: אילו הייתי עושה את זה, בסדר, עשיתי, (קללה) הייתי מזמן כבר אומר כן, חבר'ה, (קללה) חטפתי קריז וזהו . אבל מה שיש זה ראיות עקיפות . בסדר, תכניסו על סמך ראיות עקיפות . לכו להזדיין . בכל זאת המניאק הזה שרצח פעם אחת ירצח גם פעם שניה .

ארתור: אתה אל תגיד את הדבר הזה כי (לא ברור)

זדורוב: על הכבל ? אני בכל לא מתכוון להגיד . בשביל מה הם צריכים את זה .

ארתור: כי זה עוד ראיה אחת שאתה שתקת .

זדורוב: אני לא מתכוון להגיד להם על הכבלים . בשביל מה (לא ברור) . אני כבר מזמן שכחתי מזה .

ארתור: אוי (קללה), קריר, לא ?

זדורוב: קריר . אני אומר לך אני היום (לא ברור) קפאתי .

ארתור: (עברית) כנראה, כנראה ההוא שחררו אותו אבא, אבל זה לא בצדק . אם הוא ביחד עם הבן שלו נתן לך מכות זה לא היה בצדק .

עצור: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) איך שוטר (לא ברור) ? איך (לא ברור) של שוטר ?

ארתור: (עברית) יכול להיות רוצים לסגור את העניין ? למה נתנו לו כל כך הרבה ציוד ?

עצור: (עברית) (לא ברור) מה אני אעשה ?

ארתור: (עברית) ראש המועצה דוד שלך ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: ראש המועצה של מי, של טובא ?

עצור: (עברית) של (לא ברור)

ארתור: (עברית) לא דוד שלך ?

עצור: (עברית) לא .

ארתור: אמרת הוא מכיר אותו, לא ?

עצור: (עברית) דוד שלי אומר (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה, הוא מכיר אותו טוב ראש המועצה ?

עצור: (עברית) הוא מכיר אותו (לא ברור)

זדורוב: ואיך אמר השוטר הזה, קוראים לו שלמה ?

עצור: (עברית) איזה ?

זדורוב: היה שוטר . כשהוא הגיע אני אמרתי לו (עברית) ברוך השם הכל בסדר .

ארתור: לא יודע .

זדורוב: שלמה ?

ארתור: שלומה או לא שלמה, אני לא יודע .

זדורוב: אולי שווה ללכת להתגלח ? או שלא שווה כבר ?

ארתור: (עברית) יכול להיות, יכול להיות הלך לדבר . אבל אני לא ראיתי היו לו חוץ מהשמיכה בגדים הרבה, עוד שלוש, ארבע שקיות של כל החרטות בארטות .

הבנת ? למה הביאו לו כל כך הרבה אם הוא משתחרר ? למה הביאו לו כל כך הרבה דברים ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אה, יכול להיות אתה תלך והוא יישאר .

עצור: (עברית) לא, אני חושב (לא ברור)

ארתור: (עברית) מי זה ?

עצור: (עברית) (לא ברור) זה עניין אחר בכל .

ארתור: (עברית) כן, כן .

עצור: (עברית) יכול להיות שהביאו, ההורים שלו הביאו בגדים (לא ברור)

ארתור: (עברית) לא, זה בא (לא ברור) . תאמר זה הבן של ההוא ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) איך קוראים לבן של ההוא ?

עצור: (עברית) תאמר .

ארתור: (עברית) תאמר . זה זה תאמר .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה) . איזה (לא ברור), כן ?

ארתור: אה ?

זדורוב: להתגלח (לא ברור)

ארתור: יש להם הרבה .

זדורוב: אה ?

ארתור: יש להם הרבה .

זדורוב: מה ?

ארתור: של זה, של (לא ברור)

זדורוב: אני יודע, אבל בכל זאת (לא ברור)

ארתור: זה מפריע ?

זדורוב: אני בדרך כלל מתגלח פעם בשלושה, ארבעה ימים . בדרך פעם בארבעה ימים אני מתגלח .

ארתור: אה, כל ארבעה ימים ? או כל שבוע ?

זדורוב: נו (לא ברור) היום יום החמישי .

ארתור: ארבעה ימים זה בסדר . אני מכיר אנשים שגדל להם בעוד יום, יומיים .

זדורוב: אם אני מתגלח בערב בבוקר כבר יש לי . פעם אחרונה התגלחתי ביום שישי . רביעי, חמישים, שיש, שבת . היום יום החמישי, יום החמישי ויש לי כבר (לא ברור) הדבר הזה .

(שתיקה)

זדורוב: אבל מצד שני זה בכל זאת רצה לדעת איזה זקן אני הייתי מגדל . שיראה, שידע . (לא ברור) איך אתה מגלח זקן ? אני אומר מה השתגעת ? אני אם אני מתגלח אז מגלח את הכל, ואם אני לא מתגלח אז לא מתגלח בכלל .

ארתור: מה הוא אומר שאתה עושה זקן ?

זדורוב: הוא אומר אולי אתה עושה זקן או שפם או שאתה יודע משאירים דבר כזה, צרפתי, שפם כמו להיטלר, רק שיש פה על הסנטר יש את הדבר הזה . אני אומר אני אף פעם לא עשיתי שטויות . מקסימום אני לא הייתי מגלח שפם, כל השאר הייתי מגלח . אחר כך כשהיה נמאס לי הייתי מגלח את הכל . אני מתגלח פעם בארבעה ימים

ארתור: אה .

זדורוב: פעם בארבעה, חמישה ימים . זה לא כל כך חשוב . אוי (קללה) (לא ברור) לא מגולח צריך להתקלח .

(שתיקה)

זדורוב: כנראה שהיא מסרה רק סיגריות, או שהעבירה סיגריות לעורך דין והוא הביא לי (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: עוגיות משובצות מצופות שוקולד . מה שאני לא אוהב זה עוגיות משובצות . זה נתקע בשיניים . אי אפשר להוציא . זה נדבק . (לא ברור) זה מעוקל .

ארתור: למה (לא ברור) ? נו ?

זדורוב: כחול לבן .

ארתור: לא חשוב .

זדורוב: כן חשוב . זה ראשית כל . דבר שני עכשיו על הקופסאות חייבת להיות רשומה . . .

ארתור: אבל זה ישן .

זדורוב: זה ישן אבל זה חדש . על החדש חיים להיות כתוב . זה (לא ברור) חבילה

ארתור: אבל זה ישן .

(שתיקה)

זדורוב: לא יודע . אני עישנתי ברוסיה ווסט הוא הרבה יותר קל, לא כזה חזק .

ארתור: למה הן יבשות ? הן ישנות .

זדורוב: זה משהו!

ארתור: מה ?

(שתיקה)

זדורוב: יש פה 12 מיליגרם של סמולה . ניקוטין 0 .9 מיליגרם .

ארתור: אה . הנה כתוב לך פה .

זדורוב: נראה לי על אלה לא כותבים .

ארתור: הנה כותבים, איך אל כותבים ?

זדורוב: 20 (עברית) סיגריות (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אין פה . בעיקרון על הקופסאות החדשות לא צריכם לכתוב . ופה 12 ו9 . זה ישן להלאה . הן עוד מעט יהפכו לאבקה אצלם פה .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: לכולם יש שמיכה .

תום ההקלטה

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 23) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ט'

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת העבודה : 28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 23)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1070 ט'

שם המתרגם: רינת שור

(קובץ 1 ריק)

קובץ 2

(רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים בתחילת הקובץ)

ח : בוא, בוא . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים, לא נשמע) מים חמים .

שוטר : אה ?

ח : מים חמים, לשתות תה, משהו (לא נשמע) .

שוטר : תגיד לי, (לא נשמע)//

ח : //אין איזה גבינה, משהו (לא נשמע) .

שוטר : (לא נשמע) .

ח : תבדוק אם יש משהו .

נ : (לא נשמע) .

ח : רעב (לא נשמע) רעב . (לא נשמע) תראה אם יש משהו לנשנש (לא נשמע) .

שוטר : כן, יש גבינה, אבל היא לא כזאת (לא נשמע) .

ח : או הו . . .

שוטר : קח .

ח : מה זה ?

שוטר : אתה לא רוצה (לא נשמע) .

ח : אתה (לא נשמע) לאכול ? מה השעה (לא נשמע) .

שוטר : ארבע, מה אתה רוצה ?

ח : בסדר ארבע, נו . רוצה לאכול, מה אני רוצה לאכול .

שוטר : (לא נשמע) .

ח : אה ?

שוטר : (לא נשמע) אני אביא לך .

ח : לך תביא ? תביא משהו לאכול, מה ? אה . . . אי נעל אבוק, מניאק . תחזיק (לא נשמע) נעל אבוק, אום . . . (לא נשמע), שיט . (לא נשמע), שיט . (לא נשמע) שרמוטה .

- תום הקלטה -