האם שוטר שסרח מעכב את השחזור בכוונה?

לצפייה בפורטקול 15/06/2008