ת/074 פרוטוקול הארכת מעצרו של רומן עד ה – 29/12/2006

בתי המשפט
בית משפט השלום עכו                 מ 004322/06
בפני: כב' השופט אלטר משה        תאריך : 21/12/2006

בעניין:  מדינה ישראל                       המבקשת
נגד
זדורוב רומן ולדימיר                         החשוד
ע"י עוה"ד דוד שפיגל

נוכחים: ב"כ המבקשת רס"ב איריס אורון ופקד שי פלג
          החשוד: הובא
          הסינגור: נוכח

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
חוזרת על הבקשה, מציגה לעיון בית המשפט את חומר החקירה, מגישה לעיון בית המשפט דו"ח סודי, סומן באות "א" ובחתימת ידי, מגישה את חוות הדעת של המכון הפתלוגי לעיון בית המשפט, מבקשת להאריך את מעצר החשוד במלוא התקופה.

הסניגור:
אני לא כופר בכך שיש עילת מעצר ושלכאורה יש ראיות שקושרות את החשוד, נכון לעכשיו כב' בית המשפט, ראשית, אבקש להצהיר בשם מרשי כי הוא חוזר בו מכל הודאה, שחזור או אמירה שיש בהם כדי ללמד על הודייה במעשה, כל האמירות הללו אינן אמת, אינן משקפות את האמת והינן תולדה של לחץ נפשי, שהופעל על החשוד במהלך החקירה, למרות שאני לא מתנגד להארכת המעצר, אף כי אני סבור שהתקופה צריכה להיות קצר יותר מהמבוקש, אני מבקש שבית המשפט יאפשר לי לשאול את ב"כ המבקשת.

ב"כ המבקשת משיבה לשאלות הסנגור:
ש. שלחתם לבדיקת מז"פ במטה הארצי ממצאים ביולוגיים שקשורים לפרשה, שיש בהם לקשור או להזמין את החשד המיוחס לחשוד נכון?
ת. נכון
ש.ת. חלק מהתשובות הגיעו, חלק לא
ש.ת. אותו חלק שהגיע ממז"פ קושר אותו מבחינה ביולוגית לזירת האירוע?
ת. מה שקושר את החשוד מופיע בדו"ח הסודי.

הסניגור מסכם:
אני מסכים להארכת המעצר, אולם אני מבקש שהתקופה תהיה קצרה מהמבוקש , כולנו היינו עדיים שמענו את הצהרות משטרת ישראל באותה מסיבת עיתונאים לפני מס' ימים.
משמה נמצאנו למדים כי התיק למעשה פוענח, החקירה למעשה אליבא דה שיטתם בכל הקשור לפענוח התיק, הסתיים. קרי, הודאה, שחזור, מדובב, למעט אותם ממצאים שהם טרחו לשלוח לבדיקת מעבדה, חבל שזה נעשה עובר לאותה מסיבת עיתונאים ואותן הצהרות שהן יצאו בהן, כתוצאה מכך, אליבא דה כולי עלמא, צורכי החקירה הרלבנטיים הם למעשה אותם ממצאים שאמורים להגיע מהמטה הארצי, שיש בהם כאמור או לתמוך או להפריך את אותן הצהרות של משטרת ישראל, הא ותו לא.
עם כל הכבוד לצורכי חקירה נוספים, כפי שמופיעים בדו"ח ואני בוודאי סומך ידיי על בדיקתו של בית המשפט ולא בכדי אני עותר היום בפני כב' בית המשפט להיות כפונקציה מבקרת על המשך החקירה, אני סבור שהתקופה המבוקשת, לאור מה שנותר להם עדיין, הוא מוגזם, מופרך ואין בו ממש, אני סבור, שבנסיבות אלה, מן הראוי שבית המשפט ייכנס לעובי הקורה, הואיל ומדובר בחקירה רגישה ובנושא רגיש כפי שבית המשפט יכול ללמוד, אני עותר בפני כבודו לקצוב את זמן כפי שימצא לנכון, ראוי וצודק בנסיבות העניין המתבקשות ל"צורכי חקירה"
הבקשה שבפני בית המשפט היא לצורכי חקירה בלבד ולא מעבר לכך.

ב"כ המבקשת:
הייתה מסיבת עיתונאים, אולם לא נאמר בשום שלב במסיבה שהחקירה הסתיימה.

החלטה:
החשוד שבפניי נעצר ביום 12/12/0006 בחשד כי היה מעורב ברציחתה של הילדה תאיר ראדה ז"ל, שנרצחה ביום 06/12/206 בשירותים של בית ספר בקצרין.

כפי שעולה מחומר החקירה, החשוד הודה במיוחס לו, שחזר, מעבר להודאה בפני חוקרי המשטרה, הוא גם הודה בפני מדובב, לאחר מכן חזר בו מההודאה, כפי שנטען היום על ידי הסניגור, משכך הדבר, ברור שהחקריה טרם הסתיימה הוצג לעיוני דו"ח סודי ובו, בין היתר פירוט פעולות חקירה שנותרו לביצוע, אין ספק שיש לאפשר את ביצוע אותן פעולות חקירה, כאשר החשוד נתון במעצר.

מסכים אני עם הסניגור, שאין צורך ב – 15 יום כדי לבצע את אותם פעולות חקירה, די בתקופה קצרה מזו.

אשר על כן, אני מאריך את מעצרו של החשוד עד יום ו', 29/12/2006 שעה 12:00.

אני מורה למשטרה לעשות כל מאמץ לסיים את החקירה עד אז.

ניתנה היום ל' בכסל"ו תשס"ז (21 בדצמבר 2006) במעמד הצדדים

אלטר משה – שופט


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

דרוש מסמך עם חתימת השופט.

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

ת/146 תשאול התלמיד נת.אל : 'מסר כי ראה אותה בין 12:00-13:00, לא זוכר בדיוק באחת ההפסקות הקצרות תאיר עמדה ליד כיתה ט2 ביחד עם נמרוx פלטx'

11/12/2006אל: רמ"חמאת: יובל מוזס 1077XXX            הנדון: דוח תשאול בתאריך הנ"ל מסר לי נתנאx אלוx כי לא הכיר את תאיר באופן אישי, יודע מי זאת

%d בלוגרים אהבו את זה: