ת/541 הודעתו של אב.אר שומר בנופי גולן

ראיתי את הנ"ל בפניי וגביתי את הודעתו כדלקמן:

כפי שמסרתי בעדות הקודמת שלי אני עובד כשומר בבית הספר נופי גולן מזה 3 שנים יחד איתי עובד שומר נוסף חנוx סימxx ואנחנו מתחלקים בשמירה אחד שומר ואחד מסייר לאורך הגדרות אנחנו שומרים בשער הראשי והכל כבר סיפרתי בעדות הקודמת שלי,

ש. ספר לי מי אנשים אזרחים צבעים אשר עובדים בבית הספר נופי גולן ומגיעים ברכב לעבודה
ת. אני זוכר שבאותו יום ה 06/12/2006 יום רביעי עבדו בבית הספר מספר קבלנים, קבלן 1 קבלן צבע ששמו לא ידוע לי הוא מקצרין ויש לו בת הלומדת פה וגם היום הוא* הגיע לעבוד, קבלן נוסף זה קבלן ריצוף רוסי אני לא יודע את שמו היום לא ראיתי אותו.
עוד קבלן שהוא העסיק את הצבעי וגם הרוסי זה אלx דעx מקצרין והגנן שהוא עובד פעם בשבוע שמו רפאx לא זכור לי שראיתי אותו ביום הרצח 06/12/2006 יום רביעי

ש. האם ידוע לך באיזה רכב מגיע רפאx הגנן?
ת. לא, מאחר והוא נכנס רגלית מהשביל

ש. האם ידוע לך איך נראה רכבו ואיזה סוג רכב יש לרפאx הגנן
ת. אני לא יודע איזה רכב יש ברשותו

ש. בדרך כלל כיצד לבוש הגנן רפאx 
ת. כמו כל בן אדם, הוא נראה כזה בן אדם מסכן שבא עם משפך ביד, לא זכור לי כיצד הוא מתלבש בטוח לא אלגנט

ש. האם רפאx הגנן לובש סרבל וכובע קסקט שהוא מגיע לעבודה
ת. לא שזכור לי שהוא מגיע לבוש כך

ש. בדרך כלל שרכב צריך להכנס לתוך כותלי ביה"ס מהיכן הם נכנסים
ת. מהשער האחורי שנמצא ליד חדר חשמל ואב הבית מקבל אותם

הודעתו הוקראה בפניו ומאשר אותה כנכונה בחתימת ידו


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

חקירתו של ראובן ארבל (היה מפקד תחנת גולן ב – 2006)

ו"ד ש. הר ציון : טוב, שכשאתה מגיע אתה נכנס לתא
העד, מר ר. ארבל : נכון.
עו"ד ש. הר ציון : לתוך תא השירותים.
העד, מר ר. ארבל : גם.
עו"ד י. הלוי : לתוך תא השירותים?
עו"ד ש. הר ציון : כן, כך כתוב.
עו"ד י. הלוי : איפה זה כתוב?
עו"ד ש. הר ציון : במזכר זה כתוב, זה כתוב בעדות שלו במשפט הקודם,
כב' הש' א. קולה : במזכר זה לא כתוב בצורה ברורה.
עו"ד ש. הר ציון : 397 שורה 29 בעדות הקודמת.
כב' הש' א. קולה : בסדר.
עו"ד י. הלוי : מה זה העדות הקודמת במשפט הרושם?
כב' הש' ד. צרפתי : במהלך שסיכמנו עליו היא רעננה את זיכרונו שאלה אותו שאלה והוא ענה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה במסגרת הרענון עלה, במסגרת הרענון היא רעננה את זיכרונו, היא מעבירה לך את המידע הזה.
עו"ד מרציאנו : העדות בבית משפט תחת אזהרה.
כב' הש' א. קולה : עו"ד מרציאנו הערה הזאת לא מוסיפה שום דבר זה עדיין אמרת חוץ.
עו"ד ש. הר ציון : האם כשנכנסת לתא האם ראית אתה יכול לתאר את המנח של המנוחה איך היא ממוקמת?

%d בלוגרים אהבו את זה: