ת/700 חוות דעת מומחה ד"ר מיה פרוניד בעניין 2 שערות

ת/700 חוות דעת מומחה ד"ר מיה פרוינד, מיום 11/5/7 בעניין מוצג 156 שורש (29) של שיערה ומוצג 157 שערה (10) 2 בי.

בתאריך 19/11/07 התקבלו ממעבדת סיבים ופולימרים:

שקית משטרתית סגורה, מספרה: 1836308אי מסומנת בין היתר: "זב/29-3321/06 ח.ג" מכילה מוצג 156 – מעטפה סגורה, מסומנת בין היתר: "שורש (29) 3סי 1 ח.ג 18.11.7" מכילה סרט דביק עליו שערה.

מוצג 157 – מעטפה סגורה, מסומנת בין היתר: "שערות (10) 2בי ח.ג 18.11.07" מכילה סרט דביק עליו שערה.

תוצאות:

  1. שני מקטעי השערות, מוצגים 156, 157, נלקחו לקביעת פרופיל גנטי באמצעות ערכת סיג'יאם פלוס, עבור 10 אתרי אסטיאר ואתר לקביעת המין, הפרופילים שהתקבלו מופיעים בטבלה המצורפת.

מסקנות:

1 מקור ה – ד.נ.א. משני מקטעי השערות, מוצגים 156-157 יכול להיות במנוחה, מוצג 5 או בכל אישה אחרת בעלת פרופיל גנטי זהה.

מתוך טבלאות סטטיסטיות, שכיחות הפרטים באוכלוסיה בעלי פרופיל גנטי כפי שנקבע למוצגים הנ"ל ותואם את זה של המנוחה נאמדת באחד לליותר ממיליארד השכיחות המחושבת מתייחסת לפרטים שאינם בעלי קרבת דם למנוחה.  ההערכה הסטטיסטית בוצעה בהנחייתו של פרופ' מוטד.

פרטי הבדיקות בתיק המעבדה הביולוגית 3-1589-06, בתיקי פעילות המעבדה השוטפת וברשומות מידע ממוחשבות, המוצגים סומנו 3-1589-06 מ.פ. אריזות המוצגים נשלחו לתחנת גולן ב – 10/1/08  

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

המדובב 'ארתור' מעיד

פרוטוקול המשך הדיון בדלתיים פתוחות: (עמ' 622 עד 626 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום כמוסכם). עו"ד ענבר:  כל הדיסקים של המדובב הוגשו וסומנו, אנו מבקשים להגיש

%d בלוגרים אהבו את זה: