ת/712 שם: פרחאן יחיא – איתו יצר קשר עד ההגנה – מוצג חסר

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

סיכומי תביעה משלימים

תוכן פתיח חלק ראשון: עקבות הנעליים על מכנסי המנוחה 1. תקציר הפרקים הקודמים א. הממצאים הרלוונטיים ב. חוות דעת ועדויות המומחים בהליך העיקרי ג. ממצאי

פרוטקול דיון בדבר עדותה העתידית של א.ק במשפט החוזר

עו"ד שוורץ: או סמוך לאחר מכן רק אז קבילה. עכשיו בוא נדבר רגע על הסמוך לאחר מכן, קודם ברור לכולנו שבשנת 2014 בשנת 2016 הביתה לא רלוונטי יוצא מהמשחק. נשארנו עם הסיפור של א.ח. א.ח לפי הטענה האמרה ההודעה שלה ניתנה 12 שעות לאחר הרצח הנטען. לפי כל הפסיקה בדקתי אותה קדימה אחורה אחורה קדימה הכי הרבה שנתנו זה 2003 לדעתי בתיק שירום הלוי היה סניגור יחזקאל בשה אני צודק? ששמה דרך אגב הוא התנגד נחרצות בכלל וטען שמה פתאום זאת לא אמירה קבילה אבל אין בפסיקה אין דבר כזה לא יכול להיות ש-12 שעות לאחר מעשה העבירה האמרה תהיה קבילה לתוכן שלה בפני כבודכם, ולכן אנחנו בסיטואציה משפטית שגם אם עכשיו א.ח מוזמן להעיד הפרקליטות להבנתי התנגדו לעדות שלו התנגדו, לגבי תוכן הדברים שהוא אומר לגבי אולה הם לא קבילים. כשהוא אומר 'היא אמרה לי 12 שעות לאחר מכן', נגמר זה לא יכול להיכנס לתיק המוצגים של בית המשפט עלם כל הכבוד. אין חריג אחר. אני רוצה רק להגיש לכבודכם למשל את ע.ב 755/11 כדוגמא יש התאמות פסיקה. רק לגבי העיתוי של האמרה, כלומר מה שנקרא סליחה שאנחנו מפריעים,

כב' הש' קולה: אני רוצה להבין את הקונסטרוקציה. באמת עורך דין שוורץ אדוני מה הפירוש, אנחנו יכולים לקבל את העדות כך, אם נאמין חס וחלילה מבחינתכם כמובן שהיא אכן אמרה לא.ח, זה הכול. זה לא אומר שהיא אמרה אמת, זה שני דברים שונים.

%d בלוגרים אהבו את זה: