דר.גו תלמידת בית הספר נופי גולן

אני תלמידה בבית ספר נופי גולן בכיתה ט1, וברצוני למסור לך שזכור לי ביום המקרה, ביום רביעי לפני כניסה לשיעור שעה שמינית בערך 13:50.
נכנסתי לשרותים בקומת הקבצה 2, נכנסתי עם יס.ד. מכיתה ט1. ואז יס. אמרה לי: יש דם על הריצפה בשרותים. ואני הסתכלתי וראיתי מספר טיפות על הריצפה באחד התאים. לא זכור לי איזה תא מדובר ישנם ארבעה תאים, תא אחרון סגור תמיד והשאר היו פתוחים. באותו יום שמעתי על המקרה של הרצח, יותר נכון הייתי במד״צים, ואמרו לי שצריך ללכת לחפש את תאיר רדה ואז אני לא יכולתי לחפש כי הייתי בחוג וכאשר סיימתי הלכתי וראיתי בנות מבית הספר והן סיפרו לי כי תאיר נמצאה ללא רוח חיים בבית הספר בשרותים ורק למחרת סיפרתי למספר בנות על כתמי הדם. אני בטוחה שהיה דם וזה נראה טרי ומספר טיפות בודדות בתוך השרותים. בזמן השיעורים במתמטיקה לא נראה לי כי בנות יצאו לשרותים במהלך השיעור. הודאתה הוקראה ואושרה כנכונה בחתימת ידה.


*עדות זו לא הוצגה במסגרת המשפט במחוזי ובעליון
הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי