נ/089


ניסיון איתור חשוד

התבקשנו על ידי רמ"ח תשאול לאתר חשוד בשם תXX לX תושב חד נס
בהגיענו לכתובתו בישוב חד נס הבית היה נעול ולא היה מענה
כמו כן נראה כי אין אף אחד בבית