נ/129 מוצג חסר

מוצג חסר דיסק – עד הגנה ד" סד (בקרטון)