נ/131


צילום מס' 22 ו
טיפות דם על מריחות הדם שעל הריצפה מתוך צילום 64 בצילומי הזירה.

קובץ צילומים מס' 7
צילום מס' 7 א'
צילום סוליית הנעל של המנוחה עם שתי פיסות נייר טואלט ספוגות בדם אשר מעידות על כך שהמנוחה עמדה או הועמדה בשלולית דם שבתוכה נייר טואלט ספוג בדם, מתוך צילום מס' 153 בצילומי הזירה.

צילום 7 ב'
צילום ניירות הטואלט בתוך התא שנחשב כזירת הרצח, אשר נמצאו ללא כל סימני דריכה, מה שעשוי להעיד שהמנוחה עמדה או הועמדה על רגליה מחוץ לתא מתוך צילום 165 בצילומי זירה.

צילום מס' 8
לאור ההנחה הסבירה שהרצח נעשה מחוץ לתא מהסיבות שנמנו קודם, מובן שזירת הרצח מחוץ לתאי השירותים, נוקתה היטב על ידי הרוצח או הרוצחים קודם שניקתה אותו המנקה, כך שלא ייראו סימני דם בעין בלתי מזויינת מתוך צילום מס' 18 בצילומי זירה.

קובץ צילומים מס' 4 
צילום מס' 4 א'
כתם הדם על הישבן והירך בצד שמאל, מעיד על העובדה שהמנוחה שכבה על הרצפה ולא בתא שבו היא נמצאה מפני שלא נמצאו סימנים לכך, העובדה שאין דם בשולי המכנסיים ובחלק מהרצועה המיועדת לחגורה, בעוד שקיימים סימני דם גם על החלק התחתון של רצועת הבד התופסת את החגורה, שוללת את האפשרות שמקורו של הדם בנזילה מלמעלה, מתוך צילום מס' 155 בצילומי זירה.

שתי התמונות מתוך צילום מס' 114 בצילומי זירה, תומכים בהשערה שהמנוחה שכבה על הרצפה עם צד שמאל שלה.

צילום 4 ב'
שערות המנוחה מצד שמאל ספוגות בדם, מה שתומך בהשערה ששכבה על הרצפה על צד שמאל שלה עד שהונחה על האסלה.

צילום 4 ג'
שערות המנוחה מצד ימין שלה, נקיות באופן יחסי מדם


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי