נ/294 תצהיר עד | או.מאהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי