נ/296הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי