נ/297הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי