חקירתו של המדובב ארתור – חלק א'

 

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון  708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החל מהשעה 09:25 עד השעה 15:07

הפרוטוקול תומלל ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול

(מתומלל)

העד:

ע.ת. – ארתור – המדובב 

כב' הש' א. קולה : את הפרוטוקול הקודם שעשינו בדלתיים סגורות הוא חסוי, יהיה בכספת של בית המשפט, יש שלכם מחשב קטן שבו תוכלו להציג לו דברים שיהיה סימולטנית עם הטלוויזיה שלנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא מציגה לו בראשית אבל נוכל לסייע לחברי.

כב' הש' א. קולה : אם נצטרך משהו נמצא פתרון. החלטה, באת כוח המאשימה תגיש בקשה בכתב ובעל פה לפיה עדותו של המדובב תשמע בדלתיים סגורות עם ערבול קול מאחורי פרגוד כשהוא עטוי מסכה בעיקר מחשש לחשיפת זהותו של המדובב ומנימוקים נוספים שנשמעו בדלתיים סגורות (לא ברור 03:55) להחלטה זו, בא כוח הנאשם וכן כלי התקשורת (לא ברור) לחשיפת זהותו של המדובב מה גם שאמצעי התקשורת לפחות (לא ברור) וכן התחייב הסניגור שאין בכוונתו לשאול שאלות שיש בהן כדי לחשוף פרט כלשהו אשר אמור לגלות את זהותו של המדובב, באת כוח המאשימה בעיקר את חששו של המדובב להעיד באופן חופשי בדלתיים פתוחות, הגענו למסקנה ולפיה הן עדותו הראשית והן חקירות הנגדית של המדובב יתפצלו לשניים באופן הבא, החלק הראשון של החקירה הראשית יעסוק בשאלות אשר אינן קשורות לפעולת הדיבוב הספציפי מושא ההליך שבפנינו, בא כוח הנאשם ישאל בחקירה נגדית בכל הקשור לפעולות אלו חלק זה יהיה בדלתיים סגורות, החלק השני של העדות אשר יעסוק בדיבוב עצמו יהיה בדלתיים פתוחות הן בחקירה הראשית והן בחקירה הנגדית, מאליו מובן כי ככל שנסבור במהלך החלק של הדלתיים הפתוחות שהדיון עלול לגלוש למחוזות שיש בהם כדי סיכון לגילוי כזה או אחר קשור בזהותו של המדובב אזי נפסיק את הדיון ונעבור שוב לדיון בדלתיים סגורות, במהלך הדיון בדלתיים פתוחות יעורבל כאמור קולו של המדובב וככל שהדבר לא יפריע לשמיעה התקינה של המדובב ולהקלטה תקינה או במהלך הדיון בדלתיים פתוחות יפעלו הצדדים במהלך ההפסקה שתהיה לאחר מכן למצוא אמצעי טכנולוגי לפיו המדובב יוכל לצפות במסך אישי משלו בקטעי הווידאו שירצה מי מהצדדים להציג לו כאשר במקביל יוצגו אותם קטעים בטלוויזיה הניצבת כדרך קבע באולם, עוד יובהר כבר עתה כי אם לצורך פעולת הדגמה כזו או אחרת יבקש לצפות מקרוב על ידי המדובב יכול שאז נבקש שוב מהקהל לצאת מהאולם ונקיים את הדיון בדלתיים סגורות, בחלקו הראשון של הדיון יעמוד המדובב מאחורי פרגוד ואולם פניו יהיו חשופים להרכב לפחות בתחילתו של הדיון על מנת שההרכב יוכל להתרשם לפחות במקצת במהלך עדותו שפניו חשופות, שאלה, אני מבין שהיום אנחנו לא נצפה בקטעי הווידאו אלא רק בפיקסלים נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו לא נקרין שום דבר.

עו"ד י. הלוי : לא משנה, גם כשהוא מקרין הוא מקרין בפיקסלים אבל הבטחתם שאנחנו נקבל ביום בהיר אחד את כל ההקלטות.

עו"ד ו. קבלאוי : עכשיו אני נותן, בלי פיקסלים אני אגיש דיסק.

כב' הש' א. קולה : בסדר, לא עכשיו, תכף נמצא את הפתרון הטכני לעניין הזה, אפשר להביא אותו לחלק הראשון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבהרה אחת, בחלק הגלוי בדלתיים פתוחות ברור שאף אחד לא מקליט.

כב' הש' א. קולה : כן, כשייפתח הדיון גברתי תזכיר לי, ישהו פה אנשי המשמר באולם ואם חס וחלילה מישהו מקליט הוא מיד יוצא החוצה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת שכן יוזהרו הקהל גם בעניין של חיסיון, גם על עניין של סגירת דלתיים.

כב' הש' א. קולה : כשנתחיל את הדיון הפתוח נעשה את זה, גברתי תזכיר לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב.

כב' הש' א. קולה : אפשר עכשיו לעבור להקלטה, יש לכם מניעה המאשימה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין מניעה.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי?

עו"ד י. הלוי : אין מניעה.

כב' הש' א. קולה : לבאי כוח המאשימה ולבא כוח הנאשם  אין מניעה, החלטה, פרוטוקול הדיון המוקלט עד כה יודפס ויועבר לבאי כוח הצדדים ולאחר מנציגי התקשורת, אנחנו לא עושים הדפסות לכולם לא שילמתם אגרה, מכאן ולהבא הדיון יהיה בהקלטה. כן עורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : רציתי להגיד שאני נתקל בקושי טכני שהוא מהותי, אני מדבר על העובדה שטרם צפיתי במספר קטעים מסרטי ארתור והנאשם שבהם ארתור מבצע הדגמות, יש מספר קטעים כאלה הם מרוכזים ב-14/12 וב- 15/12/2006.

כב' הש' א. קולה : זה לפני ההודאה כביכול.

עו"ד י. הלוי : כן, אמת.

כב' הש' א. קולה : זה ת/65 נדמה לי.

עו"ד ו. קבלאוי : זה ב- 14 לחודש לא ב- 15.

כב' הש' א. קולה : זה ת/65.

עו"ד ו. קבלאוי : זה מחולק.

כב' הש' א. קולה : או קיי, מה שאתה לא מוכן לא תחקור היום, מה שלא צפית לא צפית.

עו"ד י. הלוי : כבודכם יש בעיה.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : הפרקליטות טוענת שאין לה את הקטעים האלה כשפניו של המדובב חשופות, הפנים חשופות, אני מופתע מהטענה כי אני אומר זה לא הגיוני וזה לא יכול להיות, דבר ראשון הרי יש סרטים מקוריים, העד אבי אלוש אמר יש לנו כספת, כל המקור בכספת אנחנו מוציאים רק העתקים איך יכול להיות שאין קטעים שהוא בלי טשטוש על הפנים, אני חייב לראות את ההדגמות האלה, יש לו  מספר הדגמות ביומיים האלו, אני חייב לראות אותו ללא טשטוש בכלל כי הפיקסלים תופסים 3/4 מההדגמה, אני מבקש שבית משפט יעזור לי לפתור את הבעיה הזאת כי זה מחבל באופן מאד משמעותי בחקירה הנגדית ואני לא מקבל את התשובה הזאת של המדינה.

כב' הש' א. קולה : או קיי, מישהו רוצה להגיב?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני אגיב, קודם כל הדיסק השלם של ההתוודות מתחילתו ועד סופו,

כב' הש' א. קולה : של ה –  18 לחודש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 18-19.

כב' הש' א. קולה : ת/68.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה קיים ברשותנו בלי הפיקסלים כשהוא לא מטושטש, את הדיסק הזה העמדנו לעיון של חברי למרות תעודת החיסיון לפנים משורת הדין בצורה מלאה ואף הזמנו אותו לבוא ולעיין שוב וזאת לבקשתו מלפני מספר ימים.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתמול או שלשום כמדומני ממש בדקה ה –  90 זמן פציעות חברי ביקש גם את הדיסקים הקודמים כשהם לא מצונזרים, בדקנו אצלנו מאחר וזה באמת בדקה ה –  90, או אתמול או שלשלום, הפכנו את הכספנו בדקנו גם במשטרה אין, מה שיש לנו לפרקליטות וגם כרגע להבנתנו למשטרה זה הדיסקים שהם המצונזרים, כשאת הדיסקים הלא מצונזרים אין לנו, לנו אין בפרקליטות בשום מקום, פנינו גם לאותו איש מ.ט. שכרגע לא נמצא במשרד הוא בחופשה של שבוע, הוא הבטיח לנו להגיע ולהפוך כדי למצוא, באופן אמיתי אין בכך כדי למנוע את החקירה הנגדית כולל סיום שלה היום להביא את האיש הזה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אי אפשר להביא אותו פעם נוספת.

כב' הש' א. קולה : טוב, הבנו, אתם צריכים להעביר את זה, גם אנחנו צריכים לראות את זה, יש בזה חשיבות עילאית, אם לא תמצאו את זה אני לא יודע מה המשמעות אבל אין ספק שצריך לעדות כל מאמץ למצוא את הדיסקים האלו גם בשבילכם, גם בשבילנו וגם בשביל הסניגור, זה יימצא בבוא העת יעבירו לך.

עו"ד י. הלוי : דבר ראשון להעמיד דברים על דיוקם כבר לפני מספר ישיבות דיברתי,

כב' הש' א. קולה : זה לא משנה עורך הדין הלוי פתרנו את זה.

עו"ד י. הלוי : סליחה אני מבקש החלטה של בית המשפט, אדוני אומר בבוא העת.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, תוך כמה ימים, יחזור איש המ. ט. מהחופש שלו והוא ימציא לך את זה.

עו"ד י. הלוי : כן, הבנתי אבל הישיבה הבאה שלנו היא ביום ראשון הקרוב, היא ב- 14 לחודש.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : ואני צריך להמשיך את החקירה הנגדית ב-14, אנחנו ביום רביעי היום שיתנו לי לצפות לפני החקירה הנגדית, איך אני אחקור.

כב' הש' א. קולה : אמרתי בבוא העת, לא אמרתי מתי העת, בוא נתקדם, בסוף היום נמצא פתרון גם לזה, הלאה מה עוד?

עו"ד י. הלוי : טוב, אני מזכיר את שנאמר ונקבע מבחינה טכנית, מבחינת אורך החקירה ואני רוצה ביום ראשון את הזמן ההולם לחקור את ארתור.

כב' הש' א. קולה : יש לך היום.

עו"ד י. הלוי : סליחה, היום נראה כמה זמן יישאר.

כב' הש' א. קולה : בוא נתחיל עורך הדין הלוי, הכל בעתו ובזמנו, נתחיל, נראה איפה אנחנו עומדים, לא חוסמים אף אחד למעט אותך כשצריך. אנחנו נעשה 5 דקות הפסקה, כל הקהל יצא החוצה לקטע הראשון הקצר, תעמדו בטווח שמיעה לא של מה שקורה באולם חס וחלילה, טווח שמיעה שנוכל לקרוא לכם, אחרי ההפסקה הבאה נקרא לכולכם.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו בהקלטה, שלום ארתור, אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, אנחנו בשלב זה נסתפק בשם ארתור ולא מעבר לזה, אתה עונה בחקירה ראשית לעורכת הדין רוזנפלד.

העד -מדובב ארתור לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית עו"ד מ. חן רוזנפלד : 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שלום ארתור.

העד, מדובב ארתור : שלום שלום.

כב' הש' א. קולה : דבר עוד קצת

העד, מדובב ארתור : שלום.

כב' הש' א. קולה : אתה מוזהר לומר את האמת.

העד, מדובב ארתור : רק אמת.

כב' הש' א. קולה : רק אמת.

העד, מדובב ארתור : רק אמת.

כב' הש' א. קולה : יופי, זה מפריע לך?

מקליט : לא, לא, אני שומע טוב.

כב' הש' א. קולה : טוב, בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ארתור היי זאת מיטל.

העד, מדובב ארתור : כן.

ש : מה שלומך?

ת : בסדר.

ש : יופי, אז היום אתה בבית משפט, היום אתה מעיד, אני אקרא לך בכינוי שלך ארתור.

ת : כן.

ש : אני רוצה להסביר לך שהחלק הזה שיהיה עכשיו בעדות שלך הוא יהיה בדלתיים סגורות.

ת : או קיי.

ש : חסוי, מי שנמצא כאן באולם אתה לא רואה אז אני אגיד לך, זה השופטים, מי שמקליט, העוזרים של השופטים, הסניגוריה שזה עורכי דין, הנאשם, אני ובני שאתה מכיר אותנו ופרקליטים נוספים שעובדים אתנו וגם מתמחים שלנו, כמובן שוטרים שנמצאים כאן ואנשי אבטחה.

ת : בסדר גמור.

ש : בחלק הזה אני אשאל אותך שאלות שקשורות קצת לנושא של חיסיון, עדיין צריך להיזהר, הן שאלות שעלולות לחשוף אותך כמו שאמרתי לך אתה יכול לבקש לא לענות בין אם אני טועה ושואלת, בין אם הסניגור טועה ושואל, בסדר?

ת : בסדר.

ש : אתה יכול לחכות כמה רגעים אפילו לפני שאתה עונה כדי להבין את השאלה, להבין אם יש פה חשש חשיפה ואז לענות, כמו שהסברתי לך.

ת : בסדר.

ש : הכינוי שלך הוא ארתור, כמובן לא נגיד את השם האמיתי שלך ולא שום פרט מזהה, אתה הופעלת כמדובב משטרתי, ישבת בתא עם הנאשם מיום 13/12/2006 שזה יום רביעי בשבוע ועד יום 19/12/2006 שזה יום שלישי שאחריו, זה נכון?

ת : נכון.

ש : אני תכף אגיש במרוכז את המסמכים שלו, אני אגיש כמקשה אחת אני לא אעשה ריצות, קודם כל מבחינת ההסכם אתה בזמנו חתמת על הסכם עם המשטרה שאני תכף אגיש אותו, האם אתה קיבלת את כל התמורה שמופיעה בהסכם עבור העבודה שלך בתיק הזה?

ת : כן.

ש : בחודש האחרון ערכו אתך נספח להסכם שזה התמורה עבור ימי הריאיון, ההכנה לעדות שעשינו אתך בשבוע שעבר.

ת : בדיוק.

ש : וגם עבור יום העדות או ימי העדות אני מקווה יום אחד לא יודעת וגם את התמורה הזאת קיבלת?

ת : כן

ש : או קיי, לעניין עבר פלילי אני לא אשאל אותך אבל אני כן אגיש את הפלט המצונזר כולל פרפרזה מה שהתחדש מאז על עוד שתי עבירות שהורשעת בעבירות סמים לשימוש עצמי בעשור האחרון אני תכף אגיש את זה.

כב' הש' א. קולה : העברת לעורך הדין הלוי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי. אני רוצה לשאול אותך כשישבת בתא בזמן העבודה שלך עם הנאשם, בזמן הדיבוב מה היה מצבך מבחינת שימוש בסמים אז?

העד, מדובב ארתור : אז הייתי שותה מתדון

ש : או קיי. והיום?

ת : היום אני מטופל.

ש : כשאמרנו שאיך מטופל ובאיזה אופן זה משהו שיכול לחשוף?

ת : לחשוף כן.

ש : ולכן אנחנו נסתפק בזה שהיום אתה מטופל בנושא הזה, אני רוצה לשאול אותך, אחרי שסיימת להעיד בתיק הקודם באפריל 2008 

ת : כן.

ש : איך הרגשת שהמשטרה מתייחסת אלייך?

ת : אני חשבתי שהפקירו אותי, השאירו אותי ככה חשוף (לא ברור)

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו לא בדיוק מבינים מה שהוא אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חשבתי שהפקירו אותי.

כב' הש' ד. צרפתי : לי קצת קשה להבין, כשהוא מדבר משפטים ארוכים אולי משהו עם הערבול.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש משהו שאפשר קצת בערבול?

כב' הש' ד. צרפתי : מה ענית, אתה יכול לחזור על התשובה?

העד, מדובב ארתור : חשבתי שהפקירו אותי ולא הגנו עלי מספיק וכעסתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שלא הגנו עלייך מספיק.

העד, מדובב ארתור : כן.

ש : או קיי, לפני שהעדת בבית משפט בהליך הקודם עלית לוועדת שחרורים, אנחנו נגיש את זה.

ת : כן.

ש : מה המדינה, מה הייתה עמדת המדינה לגבי הסכימו או לא הסכימו לתת לך שליש?

ת : לא, לא קיבלתי שליש, לא הסכימו לתת ואני קיבלתי את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני אגיש את זה. אני עוברת לנושא השני קצר ובזה אני אסיים את החלק החסוי.

כב' הש' א. קולה : סליחה שאני מתערב בחלק הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : אולי בחלק הזה כשהעיד פה ניצב משנה אזולאי אז עלתה שאלה לגבי דוברים אחרים שדיברו אתו וכו' וכו'.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עכשיו, זה החלק הזה, זה קצר אבל זה עכשיו. אני רוצה לשאול אותך יש חבר'ה שישבו אתך בזמנו באגף, סביב התקופה הזאת שאתה דובבת את הנאשם, כמו שהסברתי לך במשרד צריך גם להגן על הזהות שלהם ולכן אנחנו לא נאמר את השמות שלהם אלא בראשי תיבות, ח.מ. ד.י. מ.ר. או קיי החבר'ה האלה.

העד, מדובב ארתור : הבנתי.

ש : אני רוצה לשאול קודם כל על ח.מ. מה היה טיב הקשר שלך אתו, איך היו היחסים ביניכם אז?

ת : אני הייתי אתו בתא וקרו כמה דברים שלא הסתדרנו בתא ואני יודע שהוא היה לשעבר לא יודע אם אפשר להגיד שוטר, היינו אתו בתא ולא הסתדרנו, הוא לא היה מנקה ואז הייתי אומר לו למה אתה לא מנקה והסתכסכנו, התחלנו לריב מכות בתוך התא והפרידו בינינו בגלל זה הוא כעס עלי כל הזמן.

ש : או קיי, מה ההיכרות שלך ומה היה הקשר שלך באותה תקופה עם ד.י. אסביר אחר שישב אתך.

ת : זה בחור שהיה עובד עם המשטרה והיה כועס עליהם כי הוא כבר לא עובד, היה מסוכסך גם עם המשטרה שגם כל הזמן חיפשו כל הזמן דברים נגדי ולא אהבו שאני בתיק הזה וכאילו מה שאני עשיתי ושאני בסדר עם המשטרה והם לא.

ש : מה זאת אומרת לא אהבו מה שעשיתי?

ת : מה שעשיתי בתיק שדיבבתי את זדורוב והם לא עובדים. הם לא היו עובדים באותה תקופה כי אחד מהם כי הקפיאו אותו או שסגרו לו את העבודה אז הם כעסו.

ש : או קיי. מה אתה אומר על הטענות של שניהם שכבר העדת לגביהם גם במשפט הקודם, אני אתן לך כמה טענות ברצף תתייחס בבת אחת כדי שלא נאריך יותר מדי.

ת : כן.

ש : טענות שלהם שהם אומרים שבזמן ההפעלה שלך אתה הסתרת כדורים ממסטלים ורימית בבדיקות שתן ובכלל שאתה גם מוכן לשקר בשביל קשר, תתייחס קודם לזה.

ת : קודם כל הייתי מקבל כדורים לשינה שם בתוך הכלא עם אישור עם הכל, דבר שני אי אפשר בבית הסוהר לזייף, לא שתנים לא שום דבר כי בודקים טוב טוב וכל מה שאמרו זה שקר, לא היה דבר כזה, אני לא החבאתי שום דבר, כל מה שהיה וקיבלתי היו רואים כאילו, לא מוסתר לא כלום.

ש : או קיי, מה אתה אומר על הטענות שלהם שבעבודות אחרות שלך של מדובב אתה עשית כל מיני דברים לא תקינים, לא טובים וחוץ מזה שגם המשטרה כל הזמן הייתה נותנת לך דברים, מתנות, בגדים, דיסקים בגלל שאיימת על המפעילים שלך שאם לא יתנו לך ולא יעשו לך אתה תפוצץ את התיק של זדורוב.

ת : זה לא היה דבר כזה, זה לא נכון בכלל.

ש : אתה יכול קצת לפרט קודם כל לגבי זה שהם אומרים שעשית דברים לא טובים לא תקינים בעבודות הדיבוב שלך?

ת : אין דבר כזה, אין דבר כזה, קודם כל אף אחד במשטרה לא היו נותנים לי לעשות מה שאומרים זה דבר ראשון, הכל בודקים, אתה כל הזמן רואים אותך, אתה לא יכול לעשות טעות או משהו, ברגע שאתה עושה טעות.

ש : או קיי, מה אתה אומר על הטענה השנייה ששאלתי שהמשטרה כל הזמן נתנה לך דברים, בגדים, דיסקים, כל מיני דברים כי אמרת להם, איימת עליהם אם לא תתנו לי אני מפוצץ את תיק זדורוב?

ת : לא נכון, זה לא נכון, לא היה דבר כזה.

ש : מאיפה היו לך בגדים, דיסקים, דברים כשהיית אסיר אז?

ת : מדי פעם הייתי מבקש שיעזרו לי נגיד בגדים כי לא היה לי ביקורים לא כלום, עזרה בכסף שלי לא קשור לכלום זהו.

ש : אז אם זה הכסף שלך למה שיעזרו לך?

ת : כי אין ביקורים אין לי כלום.

ש : למה לא היו לך ביקורים?

ת : כי לא היה, אימא הייתה חולה ולא יכלה לעזור.

ש : בשב"ס הסכימו או לא שיהיו לך ביקורים חוץ ממצב רפואי של אימא שלך?

ת : לא, הייתה תקופה שלא הסכימו כלום.

ש : למה?

ת : בגלל התיק.

ש : למה?

ת : רצו להקפיא אותו כאילו בכלל אמרו זהו בגלל התיק חשיפה וכל הדברים האלו אמרו אין ביקורים אין כלום.

ש : מה זאת אומרת בגלל התיק חשיפה?

ת : תיק של זדורוב.

ש : מה הכוונה, אז מה, אז היית בתיק של זדורוב מה הקשר לביקורים, סיימת את ההפעלה שלך.

ת : עיתונאים, בגלל עיתונאים, ניסו להיכנס אלי עיתונאים דרך ביקורים וניסו ליצור אתי קשר והיו (לא ברור 13:30) דרך אנשים בבית הסוהר, ניסו לתת להם כסף בשביל שידברו אתי בשביל שאני אוציא כל מיני דברים שכאילו מפריע בתיק. היו הרבה עיתונאים.

ש : או קיי, אז אתה אומר היה גם איזה שלב שעשו לך הקפאה.

ת : כן.

 ש : או רצו לעשות לך הקפאה למה?

כב' הש' א. קולה : הקפאה של מה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הקפאה של עבודה כמדובב.

העד, מדובב ארתור : בגלל מצבים האלה, בגלל העיתונאים בגלל שזה הגיע יותר מדי רחוק.

ש : ואז מה?

ת : ואז אני ביקשתי מאחד מהבחורים האלה תתקשר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : דקה רגע.

כב' הש' א. קולה : דקה דקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : דקה ארתור.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : שלום עוד פעם, כן את יכולה להמשיך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ארתור, חזרנו להקלטה, עשינו הפסקה כי רצינו לכסות את המצלמה שבאולם בית משפט אז אני חוזרת על השאלה שלי.

העד, מדובב ארתור : כן.

ש : למה בעצם היה כזה רעיון, למה בכלל עלה על הפרק שיפסיקו את העבודה שלך או יקפיאו את העבודה שלך כמדובב אחרי שדובבת בתיק זדורוב?

ת : בגלל כל העיתונאים שניסו לדבר אתי וניסו לראיין אותי ובגלל זה עשו הקפאה, רצו לסגור בכלל הקפאה לעשות ולא להוציא אותי בכלל לעבודות ואני כעסתי.

ש : למה כעסת?

ת : כעסתי כי זה מה שיש לי אין לי שום דבר מזה.

ש : הפרנסה שלך.

ת : כן.

ש : הבנתי, או קיי, מה אתה אומר על טענה או על אפשרות שבגלל שרצו להקפיא לך את העבודה כמדובב אתה אמרת שאתה תגיד לעיתונאים שזדורוב חף מפשע ושההפעלה שלך בתיק הזה לא הייתה תקינה, שהכנסת לו מילים לפה, שהדרכת אותו שאתה אמרת או רצית להגיד את הדברים האלו?

ת : נכון כעסתי הכל אבל לא היה דבר כזה, אני אמרתי שאני אפרסם את עצמי בתור אחד שהייתי מדובב בתיק הזה וזהו, ריאיון, רק ריאיון בטלוויזיה, לא מדובר ספציפית על התיק שהוא לא אשם אין דבר כזה.

ש : מה לגבי אמירה שלך או רצון שלך להגיד זדורוב חף מפשע לא אשם.

ת : לא היה דבר כזה.

ש : אני פעלתי בצורה לא תקינה, המשטרה פעלה בצורה לא תקינה.

ת : לא, לא היה דבר כזה, אני לא אמרתי דבר כזה, אני כעסתי, רציתי כביכול היו כעסים ללכת לפנות לעיתונאים אבל לא בגלל שהוא לא אשם ודברים כאלה לא זה לא קשור לזה.

ש : אז מה רצית להגיד להם?

ת : רציתי לפרסם את עצמי שהם ככה הפקירו אותי, השאירו אותי.

ש : מי הפקיר אותך?

ת : המשטרה.

ש : הבנתי, מה אתה אומר על הטענות של ד. י. ו- ח. י. שאתה אמרת להם שהייתם ביחד באגף שזדורוב חף מפשע ושאתה הכנסת לו מילים לפה? ושהמשטרה נתנה לך הכוונה איפה ללחוץ עליו וזה מה שעשית, זה מה שהם אומרים השניים האלה, מה אתה אומר על זה?

ת : לא היה דבר כזה, המשטרה אף פעם לא הסבירה לי מה, היא רק אומרת 1, 2, 3 אתה אומר ככה וככה עם חשוד, זהו, חוץ מזה לא מדברים אתך, לא נותנים לך שום רעיונות לא כלום, שום דבר, אני לא אמרתי דבר כזה והמשטרה לא הכניסה לי שום דבר בראש, אני עשיתי הכל לבד.

ש : מה אתה אומר על הטענה של השניים האלה שאתה אמרת להם שהוא חף מפשע הנאשם.

ת : אני לא אמרתי דבר כזה. אני תמיד האמנתי למה שעשיתי ואני יודע מה אמרתי, כאילו מה היה בתיק, לא היה שום דבר, אני לא אמרתי להם דבר כזה.

ש : אתה לעצמך חשבת באיזשהו שלב שהוא חף מפשע?

עו"ד י. הלוי : זה מעניין אותנו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לעניין הכוונה לומר את הדברים.

כב' הש' א. קולה : סליחה, מה זה קשור מה שהוא חשב?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מקבלת, היה לי קו לעניין הכוונה קיבלתי, אני עוזבת את זה.

כב' הש' א. קולה : תודה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה אתה יכול להגיד על הטענה של ד.י. על כך שהוא התקשר בשם שלך לקצין משטרה בשם חי יצחק והוא אמר לו שאתה אמרת שרומן חף מפשע?

העד, מדובב ארתור : מה פתאום, לא היה דבר כזה, אני כן ביקשתי ממנו שיתקשר לבן אדם הזה כי הוא הכיר אותו.

כב' הש' ד. צרפתי : חי.

העד, מדובב ארתור : חי, הוא עבד אתו הבחור הזה אותו בחור הוא מכיר אותו, אמרתי לו תשמע זרוק לו מילה שלא יעשה לי את הדברים האלה שלא יקפיא אותי זה פרנסה שלי, דבר אתו שלא יהיה יותר מדי, תגיד לו שאני פה קשה לי ושאני חייב לעבוד זהו זה מה שביקשתי ממנו והוא דיבר אתו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה, אני סיימתי את החלק החסוי.

כב' הש' א. קולה : טוב, עכשיו אתה עונה לעורך הדין של רומן זדורוב, כן עורך דין הלוי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו עדיין ארתור בחלק החסוי.

כב' הש' א. קולה : כן, אף אחד לא כאן חוץ מהאנשים שהיא דיברה אתך עליהם קודם.

עו"ד י. הלוי : חסוי זה מה שלא קשור לדיבוב שלך

עו"ד מ. חן רוזנפלד : דיבוב אחר כך. אני אומרת לפרוטוקול, אני מגישה הסכם הפעלה מאז מ- 2006 מושחר מטעמי חיסיון.

כב' הש' א. קולה : מה זה הדיסק?

עו"ד ו. קבלאוי : הדיסק זה דיסק לא מטושטש ברשות כבודכם לשמור בכספת בבקשה.

כב' הש' א. קולה : למה הוא בתוך השקית,

עו"ד ו. קבלאוי : לא, למען הנוחות אפשר להוציא אותו.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הגשתי הסכם הפעלה מ- 2006 מושחר מטעמי חיסיון.

כב' הש' א. קולה : ת/317.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נספח להסכם הפעלה מעכשיו מהעת האחרונה מה שאמרתי על הריאיון ועל ימי העדות.

כב' הש' א. קולה : ת/319.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ר.פ. מושחר מאז.

כב' הש' א. קולה : ת/319.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : פרפרזה להרשעות המדובב מאז מה שהיה בעשור האחרון.

כב' הש' א. קולה : ת/320.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : פרוטוקול וועדת שחרורים מושחרת מאז.

כב' הש' א. קולה : ת/321.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : דיסק אחד שהוא דיסק מ.ט. 165 (26) זה דיסק התוודות כשהוא לא מצונזר בלי פיקסלים והוא צריך ללכת לכספת.

כב' הש' א. קולה : ת/322.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה.

כב' הש' א. קולה : ת/322 יופקד בכספת בית המשפט מיד בתום הדיון. דיסק אחד נתת לנו נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא העתקנו אותו בכוונה.

כב' הש' א. קולה : בסדר, כן עורך דין הלוי בבקשה.

העד, מדובב ארתור  משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : אני הבנתי שאתה ב-15 שנה האחרונות, 14 או 15 אתה דובבת 100 עצורים, 100 מקרים שונים של עצורים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת, סליחה ארתור, לא לנקוב בשנים, מאז.

כב' הש' א. קולה : מאז ועד היום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מאז התחלת התיק הזה למעלה ממאה דיבובים.

העד, מדובב ארתור : כן, כן.

כב' הש' א. קולה : כן, למעלה ממאה.

עו"ד י. הלוי : והיום אתה עדיין מדובב?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתנגדת לשאלה.

כב' הש' א. קולה : היא צודקת.

עו"ד י. הלוי : טוב, לא חשוב בכלל, לפני שדובבת את רומן בתיק הזה כמה דיבובים היו לך גם עשרות נכון?

העד, מדובב ארתור : הרבה.

ש : זאת אומרת גם לפני וגם אחרי.

ת : כן.

כב' הש' א. קולה : גם לפני וגם אחרי.

עו"ד י. הלוי : או קיי, הסכום של 12 אלף ש"ח אני רוצה להפנות להסכם כתוב בעמוד 2 בסעיף 6.

כב' הש' א. קולה : ת/317.

עו"ד י. הלוי : כתוב בסעיף א' שהשכר היומי שלך נקבע ל- 300 ש"ח עבור כל יום עבודה שבדיבוב ובסעיף קטן ב כתוב עד 12 אלף ש"ח אם יתברר שתרמת להשגת הודאה מוקלטת מרומן או הודאה אפילו בעל פה שהיא לא מוקלטת, אתה מסכים אתי שהסכום הזה,

כב' הש' ד. צרפתי : יש תוספת בכתב יד באותו עניין.

עו"ד י. הלוי : כן, יש תוספת, הגמול הסופי יינתן אך ורק לאחר שיוברר כי תרומתו של המדובב הינה או הייתה העיקרית בתיק, תסכים אתי שמדובר בסכום מאד חריג מבחינת הגובה שלו נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תלוי ביחס למה.

כב' הש' א. קולה : ביחס להסכמים קודמים שהוא חתם במשטרה.

העד, מדובב ארתור : זה פחות או יותר אותו דבר.

עו"ד י. הלוי : תחשוב, מדובר בסכום שהיום אני לא חישבתי אותו, לא צריך לחשב אותו אבל אחרי 15 שנה אני בהערכה גסה שלי אני יכול להגיד שזה בין 100-200 אלף ש"ח.

כב' הש' א. קולה : אתה טועה.

עו"ד י. הלוי : זה סכום עצום, לא אכפת לי, מדובר בסכום עצום וגם אם זה לא מאה אלף ש"ח אז זה עשרות אלפים ש"ח ואני אומר לך שהסכום הזה יצר אצלך מוטיבציה אדירה להביא להפללתו של רומן, אני צודק?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק עשרות אלפי ש"ח היום ,אתה שואל על אז.

עו"ד י. הלוי : הייתי ברור, הייתה לך מוטיבציה אדירה להביא להפללתו כדי לזכות בסכום נכון?

העד, מדובב ארתור : לא, זה לא נכון, אני לא הסתכלתי כמה שקלים, כמה שיש בזבזתי נגמר, לא אספתי ועשיתי מזה מיליונים או לא יודע מה.

ש : זו לא תשובה, תקשיב, היום אני נדהמתי שעבור העדות שלך פה אתה מקבל אלף ש"ח, תחשוב, המדינה נזקקה לך מאד בתיק הזה ועוד פעם אני לא צריך להכביר במילים וקראתי אמרתי טוב נראה את הסכום שהוא קיבל אני רואה כתוב אלף ש"ח, בהנחה שזה משקף את המציאות הסכום שהסכמת לקבל עבור העדות הזאת שהיא חשובה מאד לפרקליטות הוא סכום שקטן פי 12 מהסכום שאתה קיבלת בשביל להפליל את רומן ואתה עדיין רוצה להגיד לנו שהסכום הזה בהסכם שלך לא יצר מוטיבציית שיא, מוטיבציה עצומה להפליל אותו?

ת : אני לא מבין את השאלה למה אתה מתכוון?

ש : אני מתכוון

כב' הש' ד. צרפתי : שהיית מוכן לעשות הכל,

עו"ד י. הלוי : הכל, גם לעשות דברים לא חוקיים כדי שרומן יודה.

העד, מדובב ארתור : מה פתאום זה לא נכון, אני לא עשיתי שום דבר לא חוקי.

ש : רצית לעשות משהו לא חוקי?

ת : לא, לא רציתי.

ש : רצית לעשות משהו לא חוקי עם יורם אזולאי ועם יבגני?

ת : אם רציתי?

ש : כן.

ת : לא, מה פתאום, מי היה נותן לי, זה משטרה, שהכל יש חוקים, מי היה נותן לי לעשות משהו להכניס איזה משהו?

ש : לא ביקשת משהו לא חוקי מיבגני?

ת : לא.

ש : כמה פגישות היו לך בפרקליטות?

ת : אני לא זוכר אבל היו כמה.

ש : אתה קטעת אותי, אני מדבר על לפני העדות כאן היום, כמה פעמים נפגשת עם הפרקליטות?

ת : בתקופה האחרונה?

ש : כן, לקראת התיק הזה, אני אעזור לך, הוחלט על משפט חוזר באמצע חודש יולי לפני נגיד 5 חודשים הוחלט על משפט חוזר, בחמישה חודשים האחרונים כמה פעמים נפגשת עם הפרקליטות?

ת : 6-7 פעמים משהו כזה.

ש : בסדר, אני מניח שכל פגישה הייתה כמה שעות נכון?

ת : כן, שעה שעתיים.

ש : טוב, בפגישות האלו הם דיברו אתך על משהו שאולי ביקשת מיבגני לא חוקי או משהו חריג?

ת : מה פתאום, לא דיברו אתי על הדברים האלה בכלל.

ש : או קיי, לא דיברו אתך גם על איזה בקשה שרצית משהו מיורם אזולאי?

ת : לא.

ש : לא דיברו אתי על יורם בכלל.

כב' הש' א. קולה : אתה יודע מי זה יורם?

העד, מדובב ארתור : כן, כן.

עו"ד י. הלוי : יורם זה מי שתדרך אותך נכון?

העד, מדובב ארתור : כן, הוא תדרך אותי לפני 15 שנה.

ש : בתיק הזה של רומן.

ת : כן.

ש : או קיי, תראה, אני מחזיק את גיליון ההרשעות הקודמות שלך,

כב' הש' א. קולה : בזהירות המתבקשת, כן?

עו"ד י. הלוי : כן, כן, בוודאי, יש לך עבר פלילי עשיר נכון?

העד, מדובב ארתור : כן.

ש : תראה, אני לא אעבור על כל הרשעה זה לא מעניין במיוחד, בית המשפט רואה את זה, אני אתעכב על ההרשעה האחרונה בגיליון שמספרה הסידורי הוא 14, כאן אני רואה שאתה נשפטת למאסר של שנה וחצי בגין עבירה של קבלת דבר במרמה ואני לא  צריך לדעת אם אתה מסכים כי זה כתוב, אני גם לא אשאל מה עשית בגלל שזה יכול לתרום לזיהוי שלך וכו' אז אני אוותר על זה גם, השאלה שלי היא כללית, אני אשאל שאלה ואל תענה כדי שיהיה אפשר להתנגד אם צריך, אני ראיתי אני זוכר בבקשה למשפט חוזר, אני אקצר, אני רואה שזה מ2006 שאתה ביצעת את עבירת קבלת דבר במרמה ב- 2006 כתוב שגזר הדין היה ב- 2006 ולכן אני למד מהנתונים שביצעת עבירת קבלת דבר במרמה בעצם זמן קצר יחסית לפני שנכנסת לדובב את רומן נכון?

ת : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא מוצאת אם זה לפני או אחר.

עו"ד י. הלוי : מה זאת אומרת כתוב.

כב' הש' ד. צרפתי : רואים שזה 2006.

עו"ד י. הלוי : ברור.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אני אגיד מה החישוב שלי, אני אבקש שחברתי תואיל להגיד לבית המשפט ולהראות לי מה היא כותבת לבית המשפט וזה יהיה חסוי, הרי אני יודע מה התשובה, אני אעמוד על זה שזה היה לפני.

כב' הש' א. קולה : זה חסוי.

עו"ד י. הלוי : אין בעיה שלא יהיה בפרוטוקול ויהיה חסוי, תכתבי.

כב' הש' א. קולה : לנו מותר לדעת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי, תרשמי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני יכולה להראות את הפלט.

עו"ד י. הלוי : אז תראי לי.

כב' הש' א. קולה : אם הפלט לא מצונזר, באת כוח המאשימה מציגה,

עו"ד י. הלוי : זו שאלה מהותית, אתם תראו ואחרי זה אני אשאל.

כב' הש' א. קולה : מצוין. היא כותבת לנו בכתב.

כב' הש' ד. צרפתי : זה לפני או אחרי זה מה שאתה רוצה לדעת.

עו"ד י. הלוי : נכון. מה זה חסוי מפניי? אני רוצה לדעת מה זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה בדיוק החיסיון.

עו"ד י. הלוי : אתם לא יכולים לחסות את זה מפניי, אני לא אדע את התשובה, אני יודע את התשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם אתה יודע אז אני לא,

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לדעת מה את עושה, אני לא יודע מה את רושמת.

כב' הש' א. קולה : מתי ניתן גזר הדין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גזר הדין אין בעיה, חשבתי שהוא שאל על ביצוע העבירה.

כב' הש' א. קולה : הוא שאל גם וגם.

עו"ד י. הלוי : אני רואה אותו גלוי בקלטות אז היא עושה לי משחק כזה זה אמיתי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה רואה אותו גלוי לפני 15 שנה.

כב' הש' ד. צרפתי : מי אמר שהחלק הזה חסוי בתעודת החיסיון מתי בדיוק הוא ביצע את העבירה האחרונה, זה פרט שיזהה אותו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם אני עכשיו נכנסת למאגר משפטי אני יודעת את העבירה.

כב' הש' ד. צרפתי : יש נקודת זמן של דצמבר שזה הסיפור שהוא פעל מול זדורוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : יש לנו את העבירה ואת גזר הדין שאנחנו יודעים שזה גלוי שזה ב- 2006, אם תגידי שזה היה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : גם בשיא (לא ברור 20:58)  קשה להניח שהיה כתב אישום שהוגש ב- 20/12/2006 ואז ב-6/12/2006 לא היה גזר דין הרי זה בלתי סביר ולכן כל בר דעת שיש לו שכל ישר מבין מה שהוא מבין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבינה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : שניה, שניה, כל זה יהיה חסוי, לא יוצא החוצה, אז גברתי מוכנה לאשר לנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה שחברי מבין בשכל הישר ומה שכבודכם מבינים בשכל הישר הוא נכון.

כב' הש' א. קולה : הוא נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : פרטים מעבר לזה אני לא יכולה.

עו"ד י. הלוי : לא מעניין אותי, טוב, אני אומר לך שהייתה לך מוטיבציית שיא ברמות, קודם הייתה מוטיבציית שיא להביא להפללת רומן, עכשיו אני עולה עוד מדרגה אני לוקח את הסכום העצום שאתה מקבל תמורת הפללתו אני לוקח את הפוטנציאל רמייה שלך שבה לידי ביטוי יחסית תקופה קצרה לפני שנכנסת לדיבוב ואני אומר לך ואני מבקש את אישורך לכך שנכנסת עם פוטנציאל להשיג את 12 האלף ש"ח בתרמית, בדברים לא חוקיים ולא מוסריים מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא ככה בדיוק.

ש : זה לא ככה בדיוק ואיך זה בערך?

ת : קודם כל אני לא נכנסתי בפוטנציאל בשביל לקבל את הכסף, אני נכנסתי לתא, אני יודע מה העבודה שלי, ניסיתי לעשות אותה, בהתחלה לא הצלחתי, לאט לאט עם הזמן הצלחתי זה ההצלחה הייתה זהו, אני לא בשביל כסף עשיתי את זה במיוחד או משהו.

ש : אז בשביל מה?

כב' הש' ד. צרפתי : רצית פרנסה אבל זה לא.

העד, מדובב ארתור : זה לא מה שאתה מנסה.

כב' הש' א. קולה : האם רצית לרמות?

העד, מדובב ארתור : מה פתאום אני לא יכולתי לרמות, לא היו נותנים לי לרמות גם.

עו"ד י. הלוי : אתה עושה את עצמך תמים ולא אכפת לך כביכול הכסף אבל זאת הפרנסה שלך כמו שאמרת ואנחנו יודעים, זאת הפרנסה שלך היחידה ויש הבדל עצום בין מאה ש"ח.

כב' הש' ד. צרפתי : באמת, זה מאד ברור, אין וויכוח שהפרנסה חשובה, הוא לא עושה את זה לשם שמים וכו' הכל ברור, אבל הוא אומר אם זו הייתה המוטיבציה היחידה שלי הייתי מוכן לשקר ולהוציא הודאה לא נכונה לא, זה הכל, ולא יכולתי גם אם הייתי רוצה, נכון לא נכון תסכם,

כב' הש' א. קולה : כל השאר זה מסקנות.

עו"ד י. הלוי : עד כאן החלק שלא קשור במישרין לתיק של רומן.

כב' הש' א. קולה : עכשיו אתה יכול להתלבש בחזרה, אנחנו עושים עכשיו 20 דקות הפסקה, בעשרים לשתיים עשרה הדיון נפתח לדלתיים פתוחות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כשיהיה דלתיים פתוחות שאף אחד מהנוכחים,

כב' הש' א. קולה : ברור, ברור.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : בבקשה, עורכת הדין רוזנפלד המשך חקירה ראשית בדלתיים פתוחים כפי שאמרנו במגבלות שהתרנו איסור מוחלט של הקלטה של מה שקורה באולם.

העד, מדובב ארתור משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד מ. חן רוזנפלד :  

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ארתור שוב שלום זאת מיטל.

העד, מדובב ארתור : שלום.

ש : מה שלומך?

ת : בסדר.

ש : יופי, חזרנו אחרי ההפסקה, אנחנו עכשיו בחלק שהוא בדלתיים פתוחות, זאת אומרת שתדע שיש בקהל נוכחים כולל תקשורת ואנחנו חוזרים ומזכירים לך לשמור ולהקפיד על החיסיון, לחכות כמה רגעים לפני שאתה משיב כדי לראות באמת שאין כאן איזשהו חשש לחשיפה וגם אנחנו כאן נשים לב, כולנו ערים לדבר הזה בסדר?

ת : בסדר.

ש : עד כמה אם בכלל אתה הכרת את הנאשם את רומן זדורוב לפני שעבדת בתיק הזה?

ת : לא, הכרתי אותו רק בתא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, כבודכם אני נמנעת מזיהוי קולות ויומן עמדה כי הכל מוקלט ומוסרט ואין מחלוקת בשלב הזה אז אני מתקדמת קדימה אלא אם כן חברי יגיד לי אחרת.

כב' הש' א. קולה : מה שגברתי רוצה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב, מה ידעת ארתור אם בכלל על זה שאתה תא המעצר שבו אתה יושב עם רומן הוא מוקלט ומוסרט ידעת או לא ידעת בזמן העבודה?

העד, מדובב ארתור : כן, ידעתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ידעת, עד כמה אם בכלל הייתה לך שליטה על מערכת ההקלטה?

העד, מדובב ארתור : לא הייתה לי שום שליטה, כשאני נכנס יש הדרכה שאני הולך לשבת עם בחור 1, 2, 3 ואז הכל מוקלט, הכל מוסרט וזהו. אין לי שום שליטה אין לי שום דבר לשם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, לפני שהמשטרה פנתה אלייך כדי שתעבוד בתיק הזה עד כמה אם בכלל אתה שמעת על מקרה הרצח מהתקשורת?

העד, מדובב ארתור : רק מהתקשורת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה שמעת מהתקשורת לפני שנכנסת לעבוד עם הנאשם?

העד, מדובב ארתור : שהיה רצח בבית הספר שהילדה נרצחה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איפה בבית הספר?

העד, מדובב ארתור : בקצרין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איפה בתוך בית הספר ממה ששמעת?

העד, מדובב ארתור : בשירותים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, כשנכנסת לעבוד עם הנאשם בתא המעצר לפני שנכנסת איזה פרטים קיבלת מהמשטרה? אתה אומר אמרו לי 1, 2, 3 אז מה אמרו לך?

העד, מדובב ארתור : אמרו לי שאני הולך לשבת עם בחור שחשוד על רצח של ילדה בית ספר זהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה לגבי שמות, שם שלו, שם שלה, נתנו לך או לא?

העד, מדובב ארתור : לא, לא, לא ידעתי מה השם שלה אז, אחרי זה מהעיתונים עיתונאים ודברים כאלה רק..

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ממה שהמשטרה אמרה לך לפני שנכנסת לתא.

העד, מדובב ארתור : כן, משטרה אמרה לי שככה וככה נרצחה ילדה, אתה הולך לשבת עם בחור שחשוד ברצח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואת השם שלו המשטרה אמרה לך?

העד, מדובב ארתור : כן, שם שלו כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, 

כב' הש' א. קולה : לפני שהתחלת את פעולת הדיבוב כבר שמעת בתקשורת את השם של הילדה?

העד, מדובב ארתור : בתקשורת את השם לא אבל התיק עצמו כן.

כב' הש' א. קולה : בלי השם שלה?

העד, מדובב ארתור : בלי השם, לא התייחסתי לשם, אחר כך רק מהמשטרה ושם ידעתי את זה.

כב' הש' א. קולה : מה זאת אומרת המשטרה ושמה?

העד, מדובב ארתור : איך שתדרכו אותי.

כב' הש' א. קולה : אז המשטרה כן תדרכה אותך בשם של הילדה או לא תדרכה בשם של הילדה?

העד, מדובב ארתור : לא, הם אמרו שאני הולך לשבת בית ספר על הילדה ואז בעיתונים בתוך התא ראיתי את השם שלה.

כב' הש' א. קולה : אני שואל אותך האם ראית את זה לפני שהתחלת את פעולת הדיבוב, אחרי שסיימת או תוך כדי?

העד, מדובב ארתור : תוך כדי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, זה לגבי השם שלה, בוא נעשה סדר לגבי השם שלו, כשהתחלת לעבוד בתא המשטרה אמרה לך או לא אמרה לך את השם של החשוד שאתו אתה הולך לשבת?

כב' הש' א. קולה : של החשוד הוא אמר שכן.

העד, מדובב ארתור : בטח כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי שיהיה ברור, שלה לא, שלו כן.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, איזה פרטים אם בכלל המשטרה אמרה לך על התיק אם היא אמרה לך חוץ ממה שאמרת עכשיו שאמרנו הילדה, רצח, בית ספר והשם שלו.

העד, מדובב ארתור : שום פרטים לא  נמסר לי, לא יכלו גם למסור לי כי אני הולך ואני צריך באמצע הדיבוב לדעת את זה כאילו להוציא אבל לא שום דבר לא נמסר לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למשל איך בוצע הרצח.

העד, מדובב ארתור : מה פתאום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : באיזה יום בדיוק, שעה, מה קדם לזה.

העד, מדובב ארתור : כלום , כלום..

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנסיבות של הרצח.

העד, מדובב ארתור : כלום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה בדיוק בדיוק היה ברצח עצמו אמרו או לא אמרו לך?

העד, מדובב ארתור : כלום, כלום לא נמסר לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי משהו בסגנון בכיוון?

העד, מדובב ארתור : בכלל כלום. חוץ מזה שאני הולך לשבת על תיק ככה וככה וזהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, מי זה האדם שאמר לך את הדברים האלה?

העד, מדובב ארתור : זה שתדרך אותי יורם כן יורם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אז דיברנו על התדרוך, על הרצח של הילדה בבית הספר עם השם של הנאשם רומן זדורוב זה מה שאתה מקבל בהתחלה, אני עכשיו מדברת על אחר כך, במהלך ההפעלה שלך לאורך כל הימים עד ליום האחרון עד כמה אם בכלל קיבלת מהמשטרה באיזושהי דרך פרטים נוספים מעבר למה שאמרת עכשיו?

העד, מדובב ארתור : היה איזשהו מצב כבר אחרי כמה ימים שהיה אתי בתא גם מישהו שהוא שוטר כאילו והוא גם היה אתי בתא בתור מדובב, אני אמרתי לו תגיד מה לא יכולים להביא לי כאילו איזה משהו פרט שאני על מה כי אין לי כלום, אז שאלו ואמרו לו, אסור, אתה לא תקבל שום פרט ולא כלום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מי זה השוטר הזה שהיה אתך בתא שביקשת ממנו.

העד, מדובב ארתור : מותר להגיד שם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תגיד את השם הוא לא חסוי, כן.

העד, מדובב ארתור : יבגני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יבגני.

עו"ד י. הלוי : אני שאלתי אותו מקודם הוא אמר לא זה כלום זה כלום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אתה שאלת אם יש משהו אסור. שוב, האם במהלך כל ההפעלה שלך בתא המשטרה מסרה או לא מסרה לך עוד איזשהם פרטים, הבנתי שביקשת ואמרו שאסור, אני שואלת האם קיבלת משהו איזשהו פרט מהמשטרה, אני אשאל אחרת, לפני שהנאשם הודה בפנייך לפני ההודאה, לפני שהוא הודה היו כל מיני שיחות בינך לבין רומן על איך בוצע הרצח, ככה, ככה, ככה, אחרת, מאיפה ידעת פרטים במהלך השיחות האלה שאמרתי לך עכשיו?

העד, מדובב ארתור : היה לנו דיבור השערות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה זאת אומרת?

כב' הש' ד. צרפתי : מי זה לנו?

העד, מדובב ארתור : לי ולרומן, השערות, איך אפשר, כל מיני רצח שקורה בשכחה, השערות כל מיני דיברנו, זהו כאילו חוץ מזה לא היה כלום לא ידענו כלום.

כב' הש' ד. צרפתי : אני חושב את מכוונת לפוזיציות, איפה זה עמד, איפה זה עמד, איך העליתם כל מיני אפשרויות?

העד, מדובב ארתור : כי הוא כל הזמן היה בלחץ, היה אומר אני אקח תיק על עצמי, אני זה, אמרתי לו לא, אם אתה לא אשם אתה לא חייב לקחת תיק ואתה לא צריך לקחת תיק על עצמם אם אתה לא אשם כי היה לנו כל מיני הוא לא ידע מהתחלה אם אנסו אותה גם ורצחו או שככה או שזה, הוא אומר אני לא אקח את האונס את הרצח אני אקח, אמרתי לו איך תיקח רצח ואונס לא אין דבר כזה אם אתה לא עשית את זה אתה לא צריך לקחת על עצמך את התיק.

כב' הש' א. קולה : טוב זה עדיין לא השאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אשאל שוב.

העד, מדובב ארתור : אני לא הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : היו ביניכם כל מיני שיחות על איך קרה הרצח ככה ככה ככה בסדר?

העד, מדובב ארתור : אה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ושם למשל אתה הדגמת דברים, למשל פעם אחת הדגמת שמישהו בא מאחורה ואז חותך את הצוואר מקדימה, מאיפה היה לך?

העד, מדובב ארתור : זה מה שרומן הסביר לי.

כב' הש' א. קולה : זה מתחיל, בהתחלה זה מתחיל שאתה אמרת לו אולי ככה אולי ככה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : שאתה הראית לו איך אפשר שרצחו את הילדה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, לפני שהוא הודה.

העד, מדובב ארתור : השערות, לא ידעתי אני כלום, השערות הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני שואלת רק שנבהיר על השלב לפני שהוא הודה, לפני היום שהוא הודה. אני רוצה לשאול אותך ארתור, עלתה טענה של ההגנה של הנאשם שאתה שיתפת פעולה עם המשטרה, שעשית מזה קונספירציה אתה והמשטרה כדי להפליל את הנאשם ברצח שהוא לא ביצע מה אתה אומר על זה?

כב' הש' א. קולה : אתה יודע מה זה קונספירציה?

העד, מדובב ארתור : כן, לא היה דבר כזה לא היו שום קונספירציות, לא היו, אין דבר כזה, אני לא יודע איך לתאר את זה אבל כל כך היה ברור מה לעשות והמשטרה לא יכלה להכניס לי דברים לפה או משהו זה אסור, לא היו שום קונספירציות, לא דיברו אתי בכלל, אני נכנסתי לתא הייתי שם כמה ימים, היה הודאה זהו ודיבור אתו עם רומן, חוץ מזה לא היה שום דבר רק הייתי יוצא, נותן עדות וחוזר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה אתה אומר על הטענה של הנאשם של ההגנה שאתה עצמך בלי קשר למשטרה עכשיו אתה נתת לו ייעוץ בוא תודה ברצח תמורת הקלה בעונש למרות שאתה ידע שהוא לא ביצע את הרצח מה אתה אומר על זה?

העד, מדובב ארתור : לא, לא, לא היו דברים כאלה, אני בחיים לא אמרתי לו דבר כזה ולא הצעתי לו דברים כאלה, אני רק אמרתי לו מההתחלה השערות היו איך מה מו מה יכול להיות, כאילו היה לי ניסיון בדברים כאלו, רק השערות, אני לא הכנסתי לו שום דבר לראש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אמרת לו כדאי לך להודות ברצח או בהריגה או תקבל עונש מופחת למרות שאתה ידעת שהוא לא עשה את העבירה, זו הטענה, מה אתה אומר?

 העד, מדובב ארתור : לא, לא היה דבר כזה, אנחנו דיברנו, השערות, לא היה דבר כזה, אני תמיד אמרתי אם אתה לא אשם אסור לך לקחת, גם אף אחד לא ייקח תיק בלי הוכחות בלי כלום, לא יאשימו אותך גם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה זה תמיד אמרתי אל תיקח תגיד אם אתה לא עשית, מה זה תמיד?

העד, מדובב ארתור : אם לא אשם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם לא אשם.

העד, מדובב ארתור : כי כל פעם הוא אמר שהוא ייקח וייקח, אמרתי לו אם אתה לא אשם יש את זה גם בהקלטה תמיד אמרתי תלך עד הסוף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה זה תמיד אמרתי? כמה פעמים? פעם אחת אמרת לו?

העד, מדובב ארתור : אולי חמש עשרה עשרים פעם, אולי קצת פחות, אולי, אבל הרבה מאד פעמים אמרתי לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שמה?

העד, מדובב ארתור : שאם הוא לא אשם שלא ייקח תיק על עצמו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

העד, מדובב ארתור : אסור לעשות דבר כזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה אתה אומר על הטענה של ההגנה של הנאשם שהמשטרה נתנה לך פרטים על הרצח ואתה את הפרטים האלה העברת לנאשם במילים, בתנועות, בפנטומימה לא יודעת מה בכל דרך.

העד, מדובב ארתור : לא, אין דבר כזה, כל מה שיש בתוך התא בהקלטה זה מה שהיה לא עשיתי שום דבר, היה דיבוב, עשיתי את העבודה, מעבר לזה לא היה משהו שמסרו לי או נתנו לי מידע או משהו לא היה דבר כזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה אני סיימתי.

כב' הש' א. קולה : טוב, אתה עונה לעורך הדין של רון זדורוב.

העד, מדובב ארתור משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : שמעתי את העדות הקצרה שלך ונזכרתי בסרט מציצים, אתה יודע למה?

כב' הש' א. קולה : אל תעשה לו חידון תשאל אותו שאלה.

עו"ד י. הלוי : הפוך גוטה הפוך, אתה פעם שמעת אומרים הפוך גוטה הפוך ארתור?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא צריך לענות.

כב' הש' א. קולה : הוא לא יודע על מה אתה מדבר.

עו"ד י. הלוי : אתה לא יודע על מה אני מדבר?

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד י. הלוי : הכל הפוך ממה שאמרת ארתור, הפוך, הפוך, נכון שהפוך? מה שעשית בתיק לעומת מה שהעדת כאן?

העד, מדובב ארתור : כל מה שהיה בהקלטות אני הייתי אני לא הוספתי שום דבר.

עו"ד י. הלוי : נתחיל להראות היום ונמשיך ביום ראשון שאתה מניפולטור ואתה משקר את בית משפט, מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : אני לא מניפולטור, יש הכל בהקלטות בפומבי כולם רואים, כל הארץ.

עו"ד י. הלוי : אני ככה אזרוק לך במירכאות איזה נקודה, תגיד לי אתה ידעת אם הילדה נאנסה? כשהתחלת לשבת עם רומן ידעת אם הילדה נאנסה או לא?

העד, מדובב ארתור : לא, לא ידעתי שום דבר.

עו"ד י. הלוי : מבחינתך כשישבת עם רומן וגם כשאתה שמעת בתקשורת שילדה נרצחה בתא אז מבחינתך יכול להיות שהיא נאנסה, שמי שרצח אותה גם אנס אותה נכון?

העד, מדובב ארתור : אני לא ידעתי כלום.

עו"ד י. הלוי : אבל מה חשבת?

כב' הש' א. קולה : סליחה, סליחה, אמרו לך לבדוק בתדריך שקיבלת, יש מישהו שחשד שרצח ילדה.

העד, מדובב ארתור : כן.

כב' הש' א. קולה : לא אמרו שיש חשד שהוא רצח ואנס.

העד, מדובב ארתור : לא, רק רצח.

כב' הש' א. קולה : רק רצח אמרו לך, וגם בתקשורת מה שמעת?

העד, מדובב ארתור : רק רצח בלי אונס.

עו"ד י. הלוי : ומה אתה חשבת לעצמך בעניין האונס, אפשרות של אונס?

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד י. הלוי : מה לא?

העד, מדובב ארתור : רק בתוך התא שדיברנו השערות אז שאלתי אותו אולי אונס אולי זה הוא אמר לא יודע, יכול להיות כן, יכול להיות, לא יודע.

עו"ד י. הלוי : אתה שאלת אותו אולי היה אונס ומה הוא ענה לך?

העד, מדובב ארתור : שהוא לא יודע.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אולי אני אזכיר לך שהוא היה בטוח שהיה אונס, שמי שרצח אותה אנס אותה תנסה להיזכר?

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד י. הלוי : טוב, פה בניגוד לתכנון אני רוצה להראות לך, אפשר לחבר טלוויזיה? טוב, שים לב אני משמיע לך מה- 15/12 ממונה 22:58:49 מונה מסך, תאזין ובוא תגיד איך זה מסתדר עם סעיף ב'. אני מקרין ונראה איך זה מסתדר עם הדברים שלך.

(בשלב זה מושמע קטע קול באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : יש עוד קטע, אני אדבר על הקטע הזה, רומן אומר לך היה אונס אתה אומר לו זה אתה אומר שלא היה אונס, אתה חוזר על זה פעמיים, תראה את הנחרצות שלך שאתה אומר לו עובדים עלייך מאיפה אתה מביא את זה שהיה אונס, מה אתה אומר על זה? אתה בכלל הפוך ממה שסיפרת פה לבית משפט שלא ידעת אם היה אונס או לא, אתה מפגין ממש נחרצות לשכנע אותו שלא היה אונס, מה התגובה שלך?

העד, מדובב ארתור : כל זה עבודה של מדובב בשביל להגיע לאמת.

עו"ד י. הלוי : מה היה פה בשביל להגיע, אמרת משפט חשוב.

העד, מדובב ארתור : השערות, שאלות, כן עשה לבדוק, לא עשה, אם היה, לא היה, זה הייתה העבודה, אני שאלתי, אני לא ידעתי ואני רק שאלתי אותו היה אונס, לא היה אונס וכל הדברים האלה זה היה עבודה.

עו"ד י. הלוי : אתה מנסה לסובב אותנו, לא מבררים ככה ארתור, לא מבררים, רומן אומר לך היא נאנסה ואתה אומר לו תוציא את זה מהראש שלך ככה לא מבררים, מה אתה אומר על זה?

העד, מדובב ארתור : לא הבנתי מה הכוונה שלך.

עו"ד י. הלוי : אתה לא מברר, אתה מתקן אותו, תאשר את זה לבית משפט.

העד, מדובב ארתור : לא, אני לא מברר, לא מתקן, אני רק שאלתי, הוא דיבר אתי וזהו ניסיתי לבדוק כן עשה לא עשה.

עו"ד י. הלוי : אני אשמיע לך את ההתחלה של השיחה עוד פעם ועוד קטע ותראה מה אתה עושה. תקשיב, רומן אומר לך היה אונס, אתה אומר לו פעמיים.

העד, מדובב ארתור : אתה חושב ככה שהיה אונס שאלתי אותו, עוד לפי הפסיכולוג לא יודע מי היה שם שאלו אותי אם אני יד לי בעיה של פדופיליה, אם טוב לי סקס, יש לי סקס, אין לי סקס, כל זה שיחה בשביל לדעת את האמת.

עו"ד י. הלוי : אתה לא שואל אותו, אתה אומר לו כשהוא אומר לך יש אונס אתה אומר לו זה אתה חושב ככה וארתור גם מי שלא דובר רוסית תקשיב עוד פעם ותראה את הטון, זה לא שאלה זה צרחה, תקשיב לו איך אתה אומר לו זה אתה חושב ככה, זה בירור? זה ציווי, זה נחרצות, מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : רומן תמיד חשד בהקלטות בגלל זה הוא דיבר בשקט, אני דיברתי בביטחון ונשמע כאילו צעקתי אבל לא צרחתי לא כלום זה הדיבור שלי ככה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אתה לא מפסיק לשקר לנו אז אני אגיד לך ככה, נכון שהיה מקרה שרומן דיבר בקול רם ואתה אמרת לו רומן תפסיק לצעוק יש פה הקלטות, הפוך ארתור, אתה משקר אותנו, נכון שגם פה הטעית את בית המשפט שרומן דיבר בקול רם ואתה ראשון אמרת לו רומן יש פה הקלטות, צריך להנמיך את הקול, תגובה?

העד, מדובב ארתור : נכון.

עו"ד י. הלוי : אז למה אמרת הפוך לפני שתי דקות ואתה משקר את בית משפט?

העד, מדובב ארתור : אני אמרתי שרומן פחד מהקלטות.

עו"ד י. הלוי : סליחה, תקשיב, אתה לפני 2 דקות אמרת לבית משפט רומן היה מדבר בשקט, רומן מפחד מהקלטות, ואז אמרתי לך ארתור אתה משקר זה הפוך, רומן דיבר בקול רם, אתה אמרת לרומן פה בתא צריך לדבר בשקט יש הקלטות אמרת נכון, 

העד, מדובב ארתור : זה המשחק של הדיבוב.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

העד, מדובב ארתור : משחק של הדיבוב, זה עבודה.

עו"ד י. הלוי : הכל עבודה, גם בית משפט זה משחק של הדיבוב, כי אתה רוצה לעבוד על בית משפט זה גם חלק מהדיבוב?

העד, מדובב ארתור : יש הכל בהקלטות אין לי מה לעבוד על בית משפט.

עו"ד י. הלוי : למה אמרת שקר לבית משפט בעניין ההקלטות בתא כשאתה הראשון שתיקן את רומן לא לדבר בקול רם?

העד, מדובב ארתור : אני לא שיקרתי שום דבר, הכל יש בהקלטה, אני אמרתי לו לפני שניסיתי את העניין של הרצח אמרתי תדבר בשקט אולי יש הקלטות, אולי ככה, אולי ככה, זה הכל משחק של עבודה, זה היה צריך לעבוד ולהיות נחוש.

עו"ד י. הלוי : כן, אתה יודע מתי אתה אמרת לו שיש הקלטות? בכלל לא לפני ההודאה

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אמרת את זה בשלב מוקדם.

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר יש בהקלטה.

עו"ד י. הלוי : אתה לא זוכר אבל אני יודע ואני גם אמצא ואני אגיד לך מתי אמרת לו, אני אגיע לזה אני אחזור לאונס, אני לא אחפש עכשיו את מראה המקום אבל הוא קיים, בוא תשמע את עצמך אני רוצה את האונס למצות, קודם כל תאשר לי רומן אמר לך רומן חשב שהרוצח אנס את תאיר נכון?

העד, מדובב ארתור : כך הוא חשב.

עו"ד י. הלוי : יופי, אני מתקדם, בוא תשמע את עצמך

(בשלב זה מושמעת הקלטה באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : אני מעלה אתך דרגה, אתה לא שואל אם היה או לא היה אונס, אתה מדריך אותו אתה אומר אני לא לוקח אונס, מה אתה אומר על זה?

העד, מדובב ארתור : אני משער אם אני הייתי לא הייתי לוקח בכלל משהו, זה הכל השערות, הכל השערות, איך הייתי, מה הייתי, מה טוב, מה יכולים לתת על רצח ועל אונס כל זה היה השערות בשביל להגיע לאמת.

עו"ד י. הלוי : אני אעצור פה שנשמע אותך. אתה אומר זה לא השערות, תגיד בלאט אתם בלאט לא תכניסו לי אונס, נכון שזה לא השערה ארתור? נכון שאתה מדריך אותו בצורה נחרצת?

העד, מדובב ארתור : אני לא מדריך אף אחד.

עו"ד י. הלוי : שחס וחלילה הוא בסוף לא יודה גם באונס וזה יהיה אבסורד מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : בחרת בקטע שאנחנו מדברים משערים, לא, זה לא נכון.

עו"ד י. הלוי : ארתור מישהו אמר לך ואני לא אומר שזה הפרקליטות חלילה אבל מישהו אמר לך גם שהסניגור יחקור אותך ויראה לך שאתה משקר אתה לא מודה בשקר, אתה תמיד עונה משהו, מישהו אמר לך כזה דבר?

העד, מדובב ארתור : אף אחד לא אמר לי שום דבר.

עו"ד י. הלוי : תראה איזה הבדל אבל בעיניי יש פער עצום בין אך שהצגת את עצמך בחקירה הראשית, אני לא, אני מעניין אותי רק האמת, לא מעניין אותי כסף, לא מעניין אותי 12 אלף ש"ח אם אני אקבל אם רומן יופלל,

עו"ד ו. קבלאוי : זה חסוי, זה חלק חסוי.

עו"ד י. הלוי : 12 אלף ש"ח, זה חלק חסוי, סליחה, אני לא מדבר עבר פלילי כלום, הסכום? השתגענו?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : רגע, רגע, שקט, הלאה.

עו"ד י. הלוי : מה אני לא יודע מה אני מוציא מהפה שלי.

כב' הש' א. קולה : הסכום עלה בחקירה נגדית אצל יורם אזולאי או אצל אבי שי, אני לא זוכר, הוא גם לא מחוק, זה לא חסוי אז למה לקפוץ סתם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין לי בעיה עם הסכום כבודכם, אני רק מזכירה שלא תהיה עוד כניסה לדיון החסוי, אין לי בעיה עם הסכום.

כב' הש' א. קולה : עצם הסכום הועלה בחקירה נגדית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, ניתן להגיד את הסכום זה בסדר.

עו"ד י. הלוי : אז למה קפצת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רק רוצה להזכיר לא להמשיך, זה הכל.

כב' הש' א. קולה : עד עכשיו זה בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

כב' הש' א. קולה : הוא בסדר במובן הזה, הוא לא בסדר במובן הזה שהוא מעמיק יותר מדי בקטע הזה, שמענו, הבנו, ראינו המסך לנגד עינינו, במידה והכתובית נכונה ומשקפת את המציאות, או קיי אז הוא אמר, הוא לא שאל, הוא לא בירר הוא אמר, מה המשמעות של זה בבוא העת, הוא אמר אמרתי זה חלק מטקטיקת הדיבוב שלי, אתה אומר לא , שתלת לו דברים בראש, בסדר.

עו"ד י. הלוי : לא, הוא לא אומר זה חלק מטקטיקה, זה השערות, אני מלא השערות.

כב' הש' ד. צרפתי : ככה הוא פועל בדיבוב, זאת התשובה, אתה כבר רבע שעה באותה נקודה.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

כב' הש' ד. צרפתי : יש הרבה יותר עיקרי, בוא נגיע אליהם.

עו"ד י. הלוי : בסדר. אני אראה לך עוד קטע, אני רוצה למצות.

(בשלב זה מושמע קטע קול באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : שאתה קוטע אותו אין שום אונס זאת השערה? 

העד, מדובב ארתור : כן, טקטיקה, זה השערות, היה לא היה.

עו"ד י. הלוי : אין בעיות תמשיך, תענה מה שאתה רוצה זה השערות, מקודם רומן אומר לך נלך עד הסוף אתה אומר לו אין בעיה, 

כב' הש' ד. צרפתי : עורך דין הלוי מיצית את הנקודה הזאת תמשיך לנקודה הבאה.

עו"ד י. הלוי : אין בעיה, התובעת שאלה אותך מאחורה אתם שוחחתם על הנקודה שאתה הדגמת.

כב' הש' א. קולה : מי זה אתם?

עו"ד י. הלוי : אתה והתובעת או מישהו מהפרקליטות, בפגישות שלך שוחחתם על כך שאתה הדגמת על רומן חיתוך מאחורה של הצוואר שבאת אליו מאחורה נצמדת אליו מאחורה וחתכת אותו מאחורה עם הצוואר, כלומר בצד הקדמי של הצוואר האם היה לך שיחות על כך עם הפרקליטות?

העד, מדובב ארתור : ספציפית על הזה לא, לא היה לנו דיבור על איך לחתוך איך זה אין את הדברים האלה.

כב' הש' ד. צרפתי : כשדיברת עם הפרקליטות לא עם רומן.

כב' הש' א. קולה : לקראת הדיון היום.

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד י. הלוי : זאת אומרת פעם ראשונה שאתה שומע מהפרקליטות על העובדה שהדגמת את הרצח של תאיר מאחור זה היה פה היום, זה היה פעם ראשונה?

העד, מדובב ארתור : לא הבנתי את השאלה, אני לא מבין אותך.

כב' הש' א. קולה : אני אסביר לך, אתה אמרת קודם שישבת עם הפרקליטות לפגישות לקראת העדות היום נכון?

העד, מדובב ארתור : כן, רק ראיתי וזהו, לא דיברנו או משהו.

כב' הש' א. קולה : דיברת אתם, הם דיברו אתך ואתה דיברת אתם.

העד, מדובב ארתור : כן, אבל לא היה.

כב' הש' א. קולה : הוא שואל אותך האם יכול להיות שבמהלך הפעולה הזאת שהיא לגיטימית אמרו לך תשמע אתה זוכר שהדגמת שאתה עומד מאחורנית ואתה מראה לו איך משספים צוואר וכו' וכו' הוא שואל אם בריענון התמקדו בנקודה הזאת?

העד, מדובב ארתור : לא, בנקודה הזאת לא.

כב' הש' א. קולה : לא, טוב, זה מה שהוא שאל אותך.

עו"ד י. הלוי : אז היום זו פעם ראשונה ששמעת מהתובעת או מפרקליט אחר על ההדגמה שאתה הדגמת איך רצחו את תאיר מאחורה, נכון? 

העד, מדובב ארתור : אני הייתי בתא אני ראיתי איך זה קרה.

כב' הש' א. קולה : אתה לא עונה על השאלה.

עו"ד י. הלוי : תסביר לנו מה זאת אומרת ראית איך זה קרה.

העד, מדובב ארתור : אני ראיתי בתא אני זוכר את זה למה אני צריך שיגידו לי?

עו"ד י. הלוי : כן, אבל שאלתי אותך מהפרקליטות זו פעם ראשונה שאתה שומע שמדברים אתך על זה פה היום בבית משפט נכון?

העד, מדובב ארתור : פעם ראשונה על מה שאיך שעשו?

עו"ד י. הלוי : כן, איך שהדגמת מאחורה.

העד, מדובב ארתור : לא, דיברו אתי בכלל כללי אבל לא ספציפי על זה.

עו"ד י. הלוי : ספציפי הזה זה פעם ראשונה היום פה בבית משפט.

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

העד, מדובב ארתור : איך, מה, מו, אני ראיתי הייתי שם למה שיסבירו לי.

עו"ד י. הלוי : אתה אמרת פה הדגמתי מאחורה כי זה מה שרומן הסביר לי, אתה ענית לתובעת, האם זה נכון, אתה רוצה לחזור על זה עוד פעם בבקשה שנשמע?

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד י. הלוי : זאת אומרת בעצם רומן הסביר לך שהוא רצח אותה מאחורה וזה מה שהדגמת כן?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על מה אתה מדבר?

עו"ד י. הלוי : אל תפריעי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על מה אתה מדבר?

עו"ד י. הלוי : תראו מה היא עושה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : כשאתה מסביר באיזה שלב בסרטונים,

עו"ד י. הלוי : מה אכפת לי איזה שלב סרטונים, אתה הדגמת, לפני ההדגמה, לפני ההדגמה.

כב' הש' א. קולה : אתה מדבר על לפני ההדגמה.

עו"ד י. הלוי : בוודאי.

כב' הש' ד. צרפתי : אחרי ההודאה.

עו"ד י. הלוי : לפני ההדגמה, ההדגמה ב- 15/12.

כב' הש' א. קולה : לפני ההדגמה זה ב- 15.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : יש את ההדגמה של ה –  15 לחודש שבה כבר ראינו בישיבות הקודמות ארתור עומד מאחוריו מדגים שיסוף בצוואר.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : אתה טוען שהוא קודם אמר לפרקליטה שעוד פני ההדגמה הזו של ה –  15 לחודש רומן אמר לו,

עו"ד י. הלוי : הוא לא אמר לו, הפרקליטה, אני לא יודע מה הוא אמר לה, הוא אמר פה בבית המשפט, כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז תסביר את השאלה.

כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי קדימה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תמקד מועדים,

כב' הש' א. קולה : הוא אומר דבר נורא פשוט, לפני ההדגמה של ה –  15 לחודש 

עו"ד י. הלוי : לשיטת העד..

כב' הש' א. קולה : הדגמת שיסוף מאחורה,

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חשוב רק המועד.

עו"ד י. הלוי : אז אין המועד, אין, בחוזרת תמציאו את המועד, אדון ארתור מה רומן הסביר לך בדיוק שהוא רצח מאחורה? הוא הדגים לפני שאתה הדגמת?

העד, מדובב ארתור : קודם כל ב 15 זה היה הכל השערות, הכל שיערנו איך קרה, יכול להיות וכל הדברים האלה.

כב' הש' א. קולה : ארתור אתה לא עונה על השאלה, הבנו השערות, הוא מציג בפנייך עובדה, אנחנו לא היינו שם,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך הדין ירום הלוי אל תפריע לי, הוא מציג לך עובדה, אתה  ב 15 לחודש הדגמת שיטת רצח מסוימת, על זה אין וויכוח נכון?

 העד, מדובב ארתור : כן.

כב' הש' א. קולה : אמרת קודם בחקירה הראשית שלך שאת ההדגמה הזאת ביצעת כי לפני כן רומן אמר לך שכך היה הרצח ושהוא שואל אותך האם גם רומן הדגים לך או שרק אמר לך לפני ה –  15 לחודש?

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : צריך להפנות לדיסק, אני לא יכולה להגיד יותר מזה.

עו"ד י. הלוי : תודה לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

עו"ד י. הלוי : אני גם לא מתפלא שאת נבחרת.

כב' הש' א. קולה : סליחה, אני אגיב במקומך, אני מצטער שעורכת דין רוזנפלד לא הייתה פה בדיונים האחרונים.

עו"ד י. הלוי : גם אני הצטערתי. אמרת גם בחקירה ראשית וגם בנגדית האם אתה יכול לפרט לנו איך רומן הסביר לך כשהוא אמר לך שהוא רצח את תאיר מאחורה, איך הוא אמר את זה, איך הוא הסביר שזה גרם לך להדגים מאחורה?

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר בדיוק, יש בהקלטה הכל, יש הכל, אני לא הוצאתי לו מילים לפה, לא הדגמתי לו כאילו שאני יודע משהו, לא היה דבר כזה, כל מה שהוא הדגים לי זה מהראש שלו מה שהוא הדגים בסוף כאילו בהודאה.

כב' הש' א. קולה : לא בהודאה,

העד, מדובב ארתור : זה אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : בין ה –  12 ל- 15 על זה מדברים.

עו"ד י. הלוי : 13, הוא לא היה, הוא לא היה בדיבוב, 13-15.

העד, מדובב ארתור : יש הקלטה אני לא זוכר.

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : מה תגיד שאני אומר לך ארתור נותן לך עובדה, הוא לא אמר לך מעולם על רצח מאחורה, מעולם, בכל הדיבוב שלכם, מעולם, לא לפני ההדגמה שלך כשהוא עוד כפר ואמר אני אלך עד הסוף בתיק ולא אחרי ההדגמה שלך, עכשיו תסביר לבית משפט למה אמרת, נתתי לך עובדה, אין, הוא לא אמר כזה דבר מעולם, למה הדגמת ולמה שיקרת כשאמרת שזה על פי הסבר של רומן הדגמת מאחורה.

העד, מדובב ארתור : אני לא שיקרתי,  כל מה שיש בהקלטה זה מה שהיה, לא שיקרתי, אני לא יודע על מה אתה מדבר.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, אתה לא יודע על מה אני מדבר, זה מאד יפה הניסוח הזה

כב' הש' א. קולה : בסיכומים, הבנו, הוא לא נותן לך תשובה, שאלת פעם שלישית, תעבור נושא, יש לך עוד הרבה דברים.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני אומר לך שמישהו מצוות החוקרים אמר לך שהרצח היה מאחורה וכנראה זה יורם אזולאי מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : זה לא נכון.

עו"ד י. הלוי : תראה מה אתה אומר בתא, אני מקרין מה- 15 לחודש מונה מסך 08:59:33 ותשמע את עצמך ואני שואל אותך שאלה.

(בשלב זה מושמע קטע קול באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : אני משוכנע במאה אחוז שמאחורה אתה אומר, שמעת את עצמך ברוסית, ארתור הרי לא ידעת כלום לשיטתך, הרי המתדרך לך יורם אזולאי אמר לך רק על הרצח, אז בוא תסביר לבית משפט ולי איך ידעת, ואתה צודק, צדקת שהיא נרצחה מאחורה, מאיפה ידעת את הדבר הנכון הזה במאה אחוז?

העד, מדובב ארתור : כבודכם, לא היה שום דבר לא נמסר זה שקר מה שהוא עושה, לא היה דבר כזה.

כב' הש' א. קולה : מה שקר? הוא מקריא לך משפט שאתה אמרת, אני משוכנע שזה היה מאה אחוז מאחורה

העד, מדובב ארתור : לא, זה היה דיבור על דברים אחרים, הוא אומר לי , הוא עושה את זה אחרת, זה היה דיבורים שאנחנו מדברים משערים יכול להיות ככה יכול להיות ככה, הוא אומר יכול להיות היה ככה אולי אני נראה לי אני בטוח שזה במאה אחור מאחורה

כב' הש' א. קולה : אתה אומר את זה לא הוא.

העד, מדובב ארתור : כן, כן, אנחנו מדברים

עו"ד י. הלוי : מי זה אנחנו מדברים?

העד, מדובב ארתור : אני ורומן מדברים, אנחנו משערים יכול להיות ככה יכול להיות ככה, אני אומר כן זה נראה לי מאה אחוז זה טקטיקה של הדיבוב, אבל לא נמסר שום דבר לא מיורם לא מאף אחד אסור.

עו"ד י. הלוי : זאת אומרת כשאתה אומר לו אני במאה אחוז משוכנע שמאחורה אז למה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אל תפריעו לי, אתם המדינה משבשים הליכי משפט.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אתם לא מדברים ביניכם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : תשתדלו לא להפריע לו, אני לא חושב שהוא הטעה פה במשהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת הפניה.

עו"ד י. הלוי : אין הפניה.

כב' הש' א. קולה : רגע, תכף הוא יפנה, לא צריך לקפוץ בדיוק ברגעים הקריטיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני צריכה הפניה.

כב' הש' א. קולה : מיד.

עו"ד י. הלוי : את צריכה לשבת בשקט, את צריכה לא להפריע ולשבש.

כב' הש' א. קולה : שקט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עם כל הכבוד, איך שהוא מדבר כלפי, כלפינו, אנחנו לא בקייטנה אנחנו בבית משפט, אני מבקשת.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד תשבי בבקשה, אנחנו בבית משפט, תתנהגו בהתאם, אתה עורך הדין הלוי תשתדל בנימוס גם לעורכת הדין רוזנפלד וגם לעורכת הדין הר ציון ולכולם, אתה תשאל, אנחנו פה כדי לשמור שלא יפריעו לך.

עו"ד י. הלוי : ארתור, אתה נפלת בעוד שקט ואני אגיד לך מה הוא, זה לא השערות ארתור כי אתה לא מדבר פה עם רומן בכלל, אתה מדבר לבד בתא עם יבגני מה אתה אומר על זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שלא יענה.

כב' הש' א. קולה : אל תענה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו הסיבה כבודכם שאני ביקשתי הפניה.

עו"ד י. הלוי : אולי שלא ישמע את התשובה?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אבל זה בחקירה נגדית, הוא יכול להגיד לו תשמע אתה אמרת את המשפט, הוא לא צריך להגיד לו למי הוא אמר את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : זו לא הטעיה, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אמר אתה אמרת לו ואני משמיע.

כב' הש' א. קולה : זה בסדר.

עו"ד י. הלוי : לא אמרתי לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו הסיבה שביקשתי הפניה.

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו חלוקים אם זו הטעיה או לא הטעיה כי ההקשר כולו עוסק ברומן ולהבנתי די ברור שיש פה סגנון של הטעיה אבל אני חושב שהעד מספיק חכם תמשיך הלאה.

עו"ד י. הלוי : סליחה, קודם כל,

כב' הש' ד. צרפתי : עורך דין הלוי ברור שאתה המשכת רצף של שאלות,

עו"ד י. הלוי : בוודאי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : זה לא הצגת לו משפט מנותק, הוא גם צריך לחשוב למי למה, הוא עונה לך באופן די גורף בכל מה שקשור לרומן בשיחה בינו לרומן זו טקטיקה, עכשיו אתה בא אומר אנחנו עוברים למשהו אחר, לטעמי יכול להגיד לו את זה גם בלי להסביר כי גבול ההטעיה מותר לך אבל להיתמם שזה, הוא צריך להבין שזה עבר נושא ומשוחח עם אחר זה לא, אבל תמשיך.

עו"ד י. הלוי : אני ממשיך.

כב' הש' ד. צרפתי : קדימה.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך זה לא השערות וזה לא רומן, אתה דיברת ככה עם יבגני, שני מדובבים מדברים ביחד.

העד, מדובב ארתור : לפעמים אנחנו דיברנו עם יבגני היה שם, כן, בכל זאת זה היה לפני הרבה זמן.

כב' הש' א. קולה : הוא מציב לך עובדה, אתה אמרת ליבגני שאתה משוכנע במאה אחוז שזה היה מאחורה, פה זה כבר לא טקטיקה כי אתה לא צריך טקטיקה של דיבור,

העד, מדובב ארתור : לא, גם אם אני משוכנע זה אני אומר לעצמי זה לא שאמרו לי או משהו, אנחנו מדברים, אני שאלתי אותו, הוא שאל אותי מה אתה אומר היה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : יבגני מדובב כמוך, אתה ידעת שהוא מדובב, ידעת שהוא שוטר נכון?

העד, מדובב ארתור : כן, לא, שאלנו, הוא שאל או שאני שאלתי אני לא זוכר מה אתה חושב הוא עשה לא עשה, אמרתי לו תשמע אי אפשר לדעת צריך לעבוד על זה יכול להיות כל הדברים האלה זה היה בינינו דיבורים.

כב' הש' א. קולה : אבל בדיבור הזה אתה אומר במאה אחוז אתה משוכנע זה מאחורה.

העד, מדובב ארתור : כן, בסדר.

כב' הש' א. קולה : זה לא רומן, זה יבגני.

העד, מדובב ארתור : כן אבל ליבגני אני לא אומר בוודאות במאה אחוז אני יודע שאסור, אנחנו מדברים, אם עשה לא עשה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

כב' הש' ד. צרפתי : פעם אחרונה, לא יכול להיות שמישהו מהצוות אמר לך את זה ולכן היית משוכנע במאה אחוז?

העד, מדובב ארתור : לא, לא מה פתאום, אף אחד לא אמר לי כלום אני מעצמי.

כב' הש' א. קולה : על סמך מה?

העד, מדובב ארתור : אני לא משוכנע, מדברים על זה, אנחנו לא יודעים בוודאות, כל מה שהוא הראה לי בסוף זה מה שידעתי, לא ידעתי כלום שאני משוכנע שזה היה, לא.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : תקשיב, אתה יודע אני קצת ארד נמוך בשפה, אתה מנסה לערבב אותנו, פה זה לא תא המעצר שאתה מתנהג עם חשודים, פה זה בית משפט, סניגור, תביעה, אתה הדרך שלך זה כל הזמן לערבב, לתחמן כל הזמן, תתיישר אתה בבית משפט, אי אפשר לשחק פה בטח לא איתי, ארתור אמרת מאה אחוז מאחורה ואתה מדבר עם יבגני, אתה ידעת שיבגני מדובב באותו זמן נכון?

העד, מדובב ארתור : כן בטח.

עו"ד י. הלוי : יפה, אז אתה מדבר עם מדובב קולגה שלך ואתה אומר לו מאה אחוז מאחורה, אני שואל אותך עובדתית אתה יכולת לדעת מאה אחוז מאחורה רק בלי קשר אם אמרו לך או לא רק אם החוקרים היו אומרים לך נכון?

העד, מדובב ארתור : לא, זה לא נכון.

עו"ד י. הלוי : אבל כל בן אדם במדינה חוץ מהחוקרים לא ידע אם מאחורה איך נחתכה ונרצחה תאיר נכון?

העד, מדובב ארתור : אתה מנסה לערבב אותי בדיבור ולעשות כל מיני דברים, כל מה שדיברתי שם זה היה בגדר דיבור, אני לא ידעתי שום דבר מה שהיה לפני רק בתא.

כב' הש' א. קולה : אני מבין שאתה צריך לדבב את רומן למה לדבב את יבגני?

העד, מדובב ארתור : לא, אני לא דיבבתי את יבגני, אנחנו מדברים בינינו אם היה מה אתה חושב, מה נראה לך, לא יודע מאיפה המילה הזאת במאה אחוז אמרתי לו שזה מאחורה, אני לא יודע מאיפה המציאו את זה.

כב' הש' א. קולה : אתה אמרת את זה זה ברור.

העד, מדובב ארתור : לא, אני לא אמרתי במאה אחוז חתכו אותה מאחורה, אנחנו מדברים השערות מה נראה לך רצח לא רצח, אני כבר לא זוכר מה היה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו שומעים כולנו שאמרת לו במאה אחוז שזה מאחורה.

העד, מדובב ארתור : זה היה דיבור, עוד פעם אני לא זוכר כבר.

כב' הש' א. קולה : אתה לא זוכר.

העד, מדובב ארתור : שמאה אחוז חתכו, יכול להיות זה היה השערות הכל אתו מדבר אתו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת שאם חברי ממשיך לשאול שיקרין לו את הקטע המלא.

העד, מדובב ארתור : כן, תקרין לי את כל המשפט הזה.

עו"ד י. הלוי : נשמע מההתחלה מה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

(בשלב זה מושמע קטע קולי באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : תראה לו שלוש דקות קודם.

עו"ד י. הלוי : בבקשה.

כב' הש' א. קולה : עורך הדין בני משה, אל תכניס לו תשובות לפה, הוא אומר אני לא ידעתי.

עו"ד ב. משה : למה הוא אמר את האמירה.

עו"ד י. הלוי : למה אמר את האמירה, בואו נראה.

(בשלב זה מושמע קטע קולי באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : 08:59:29.

כב' הש' א. קולה : אבל ברור שאומר כאן יבגני אני יודע שלא אנסו אותה, למה הכניסו לו בראש שאנסו אותה?

עו"ד ב. משה : אני לא רוצה להקרין את התמלול שלי יש כי אני לא רוצה זה, זה מה שנקרא לסיכומים, אבל אי אפשר להתחיל,

כב' הש' א. קולה : זה הבנו.

עו"ד ב. משה : את הפרשנות על השיחה הזו אנחנו נכתוב באריכות אני מבטיח לכולם, 

עו"ד י. הלוי : אני מקרין, אני אגיד מה התמלול שלנו אומר בנקודה הספציפית זאת ונמשיך

עו"ד י. הלוי : אני לא מסכים, אני יודע מה התמלול שלכם?

כב' הש' א. קולה : איזה ת/ זה?

עו"ד י. הלוי : אני לא מסכים לזה.

עו"ד ב. משה : ת/16 אדוני.

עו"ד י. הלוי : מעניין למה זה לא נפתח, אי אפשר לפתוח את זה, זה עוד לא עלה צרוב, אי אפשר לפתוח אצלי אין וי ירוק, אי אפשר להעלות את זה, טוב אצלי אי אפשר לפתוח את המלא כרגע, אני יכול להמשיך חקירה נגדית, לא אכפת לי אני ממתין.

עו"ד ב. משה : מה שלנו מופיע בתמלול שזה חלק ממה שהוא אמר בנקודה הספציפית הזאת מאה אחוז זה מופיע, 

עו"ד י. הלוי : מה אני צריך שהוא יקרין? תראה לך אני אגיד לך אם אני מכיר כזה דבר.

עו"ד ב. משה : בבקשה. זה חברה חיצונית, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : איזה עמוד זה בתמלולים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עמוד 5 שורה 26, עמוד 7 באמצע זה מתחיל בבום … וזה …

כב' הש' ד. צרפתי : מה המשפט?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עמוד 7 באמצע זה מתחיל בח :

כב' הש' א. קולה : מי זה ח?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ח זה המדובב.

כב' הש' ד. צרפתי : השני יבגני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, ח' זה המדובב הזה שמעיד פה.

כב' הש' א. קולה : מי זה עצור? יבגני, טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הקטע שמתחיל בהוא … וזה …

כב' הש' א. קולה : אני רואה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה.

כב' הש' א. קולה : מה אתם רוצים מה לא בסדר? מה לא בסדר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הפתיח הזה שמה שאדוני קרא עכשיו,

כב' הש' א. קולה : הוא וזה, אני אקריא את זה בפתוח.

עו"ד י. הלוי : גם על זה אני חולק רק שתדעו.

כב' הש' א. קולה : בסדר לא משנה, הוא אומר ככה " הוא, הוא, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : פה אני מדגיש לפרוטוקול מדבר ארתור שאומר הוא הוא מתכוון לרומן, הוא וזה אני אומר לך במאה אחוז, אני לא יודע מה קורה שם ומה יש שם, אני לא יודע איך אני לא נשמע אבל אני בטוח במאה אחוז אני בטוח במאה אחוז, פעמיים לא פעם אחת, שהוא תפס אותה מאחורה בפה וככה, זהו, עשיתם דרמה מיותרת, חשבנו שיש איזו בעיה.

עו"ד י. הלוי : חצי שעה הפסקה בחקירה נגדית.

כב' הש' א. קולה : זה מה שכתוב כאן וזהו.

עו"ד י. הלוי : חצי שעה הפרעה בחקירה הנגדית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

עו"ד י. הלוי : אני יכול להמשיך?

כב' הש' ד. צרפתי : תמשיך.

עו"ד י. הלוי : טוב, 

כב' הש' א. קולה : באחת וחצי הפסקה לחצי שעה, שתיים מתכנסים פה עוד פעם בערך עד שלוש.

עו"ד י. הלוי : טוב כבודו, תשמע בבקשה, תראה צירוף מקרים, ב- 15 בבוקר אתה אומר מאה אחוז היא נרצחה מאחורה, וכמה שעות אחרי זה אתה משחזר עליו מאחורה על רומן בלי שהסביר לך כלום, אני רוצה לסכם ולעבור לנושא הבא, אני אומר לך שהמאה אחוז שלך מאחורה מאד מתאים לשחזור איך תאיר נרצחה מאחורה שאתה מדגים עליו נכון?

העד, מדובב ארתור : זה דיברנו על זה פשוט, זהו, רק דיברנו, זה לא שאמרתי אני חושב ככה, זה מה שאני חושב, זה לא מה שאמרו לי או משהו, זה מה שאני חושב, אנחנו מדברים בינינו שיכול להיות ככה, יכול להיות ככה, אני בטוח במאה אחוז שנראה לי מאחורה זה מה שאני חושב.

עו"ד י. הלוי : תקשיב לי, מי אומר יכול להיות ככה ויכול להיות ככה? אין יכול להיות ככה ויכול להיות ככה, רומן לא דיבר על מאחורה שום דבר ואתה לא אומר יכול להיות ככה ויכול להיות ככה אלא מאה אחוז מאחורה אז למה אתה ממציא לנו ולבית משפט

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אל תקטע אותי.

כב' הש' א. קולה : מה השאלה?

עו"ד י. הלוי : למה אתה ממציא לנו יכול להיות ככה ויכול להיות ככה כשאין לנו בהקלטה יכול להיות ככה ויכול להיות ככה מדבר מאחורה שהיא נרצחה מאחורה מה התשובה שלך?

העד, מדובב ארתור : אני מדבר דברים, יכול להיות דיברתי ככה יכול להיות ככה אבל עוד פעם אנחנו דיברנו, השערנו השערות יכול להיות ככה, יכול להיות ככה זה דיברתי עם הבחור.

כב' הש' א. קולה : או קיי, מיצינו את זה, פרק הבא.

עו"ד י. הלוי : תקשיב, אתה מערבב אותנו, אתה כאילו משקר לנו בפנים כמו שאומרים בפנים.

כב' הש' א. קולה : מיצינו את זה.

כב' הש' ד. צרפתי : עורך הדין הלוי בפרק תכתוב יש לי הוכחה ניצחת שתידרכו אותו, לא רק תידרכו אותו אלא יורם אזולאי תדרך, הבנו, ממשיכים הלאה.

עו"ד י. הלוי : טוב, אתה זוכר שהדגמת כיצד תאיר נרצחה גם על קומקום או ספל? 

העד, מדובב ארתור : אנחנו דיברנו לא מידיעה שידעתי.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה זוכר את הקומקום.

כב' הש' א. קולה : השאלה הבאה.

העד, מדובב ארתור : יכול להיות ,דיברנו כן.

כב' הש' ד. צרפתי : יכול להיות דיברנו.

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד י. הלוי : אתה לא זוכר שהדגמת גם על הקומקום משהו?

העד, מדובב ארתור : יש בהקלטה.

עו"ד י. הלוי : או קיי,  אם אנחנו בשיחה הזאת מאחורה אני רוצה להשמיע לך עוד משהו, אני אקריא לך ואם צריך אשמיע לך מה- 15 לחודש, דיסק 15 לחודש מונה מסך 09:00 זה קלטת 8, בין יבגני וארתור.

כב' הש' א. קולה : זה אותו ת/16?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ת/16 כן, איזה מונה?

עו"ד י. הלוי : 08:57, 

כב' הש' א. קולה : אין 08 זה נגמר ב- 03.

עו"ד י. הלוי : מונה מסך 09:00:09 זמן מצלמה איפה שיש מסך.

כב' הש' א. קולה : זמן מצלמה או קיי.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : כבודו.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : התמליל שיש לכבודו הוא משובש אם זה התמליל הישן.

כב' הש' א. קולה : יכול להיות שהוא משובש,

עו"ד י. הלוי : אני אקריא לך.

כב' הש' א. קולה : ואז אני אוכל להשוות.

עו"ד י. הלוי : בסדר, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה מקריא מהתמליל הישן?

עו"ד י. הלוי : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, מה שהוא תרגם.

עו"ד י. הלוי : אני מקריא מהתמליל של ההגנה, אתה אומר לו רומן איננו, 

כב' הש' א. קולה : מי זה לו?

כב' הש' ד. צרפתי : ליבגני.

כב' הש' א. קולה : לו זה יבגני?

עו"ד י. הלוי : כן, אתה אומר ליבגני.

כב' הש' א. קולה : אז תגיד ליבגני כי לו זה מבלבל.

עו"ד י. הלוי : נכון סליחה, אתה אומר ליבגני רומן איננו בתא אתם מדברים לבד, בשלב הזה אתה יודע שיבגני עוד לסיים את הדיבוב, את העבודה שלו והוא כבר ילך ויותר לא יחזור יבגני ז'ניה, ואתה אומר לו כך, תראה כשתצא תדבר עם יורם, תדבר עם יורם בטלפון, תדבר אתו, תגיד תעדכן אותי, יבגני אומר לך מה? אתה ממשיך, אתה הרי שוטר, שיעדכן אותך תגיד, היה לנו זין כמה שיחות בינינו איך למעשה היא נרצחה, אני אעצור פה, נכון שאתה ביקשת מיבגני אמרת לו אתה שוטר יבגני אז שאתה יוצא תלך ליורם ותגיד לו שיעדכן אותי איך תאיר נרצחה, נכון זה מה שביקשת?

העד, מדובב ארתור : לא, זה לא נכון.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

כב' הש' א. קולה : אצלי כתוב יואב יואב זה טעות?

עו"ד י. הלוי : יורם

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה טעות, זה צריך להיות יורם.

כב' הש' א. קולה : זה צריך להיות יורם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בתמליל החדש,

כב' הש' א. קולה : קיבלנו תמליל חדש?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עוד לא, אנחנו רוצים לגבש.

כב' הש' א. קולה : טוב.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בקטע הזה כבודכם שמחזיקים את התמליל מופיעים שם כל מיני פרטים,

עו"ד י. הלוי : לא, אני יכול להגיד, אני לא אגיד את השם, אני נדהם, אמרתי שם מסוים לא משנה מה והוא היה כל כך גלוי בכל ההליכים שאני לא מצליח להבין, חברתי אומרת אל תגיד את השמות, אני אגיד מדובב שני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה.

עו"ד י. הלוי : ארתור, אמרת למדובב השני שאתה נפרד ממנו שהוא שוטר כולנו מסכימים, אמרת לו שתצא תדבר עם יורם שיעדכן אותי איך היא נרצחה, אתה הרי שוטר, תדבר אתו בטלפון שיעדכן אותי איך תאיר נרצחה נכון ככה אמרת לו?

העד, מדובב ארתור : זה לא נכון, אני דיברתי עם יבגני על משהו אחר.

עו"ד י. הלוי : או קיי, על מה דיברת עם המדובב השני משהו אחר ולא זה?

כב' הש' א. קולה : השם הזה אותו אחד שאסור לומר את שמו נאמר כבר 20 פעם, 30 פעם הוא יבוא להעיד ביום ראשון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש פה אי הבנה, 

עו"ד י. הלוי : אני לא אגיד את השם השני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להסביר, 

עו"ד י. הלוי : הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש מדובב נוסף שהוא שוטר, יבגני ז'יטובסקי, הוא יהיה כאן ביום ראשון, הזהות שלו גלויה, יש מיליון נוסחים של תמלילים כבודכם יודעים, באחד מהם מופיע איזשהו פרט מזהה לא על ז'ניה.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זהו.

כב' הש' א. קולה : בסדר, בכל הנוסחים האחרים הוא לא מופיע, פניתי לחברי וביקשתי שלא יחזור על הפרט הזה.

עו"ד י. הלוי : לא הצלחתי להבין.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : אני לא יודע שם אחר.

כב' הש' א. קולה : מדובר על שיחה בין ז'ניה לבין ארתור, יבגני מותר להגיד?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מותר להגיד.

כב' הש' א. קולה : הלאה תמשיך.

כב' הש' ד. צרפתי : אז הוא אומר לך בשיחה שומעים אותך אומר ליבגני יחד עם יא חביבי אתה יוצא עכשיו לך ליורם תגיד לו שאני רוצה להבין איך רצחו אותה.

העד, מדובב ארתור : לא, זה לא ככה.

עו"ד י. הלוי : אז מה כן דיברת אתו? מה כן אמרת שאתה מבקש ממנו?

העד, מדובב ארתור : בשלב שהיה יבגני אתי היה לנו, לא היה עוד איזשהו שם אווירה של הודאה ודברים כאלה, אז אמרתי לו תשמע אני לא מבין כאילו איפה ללכת אני לא, תגיד לי אולי יזרוק איזה פרט מה מו מי שיסביר לי אני לא יודע לאיפה ללכת לאיזה כיוון, אבל לא אמרתי שייתן לי איזה פרט שרצחו אותה, זה לא היה ככה, אמרתי שיזרוק לי איזה משהו, הוא אומר אני אמסור, ואז אמרו לי לא אסור.

עו"ד י. הלוי : בסדר אבל זה מה שהטחתי בך שרצית לדעת איך היא נרצחה נכון?

כב' הש' א. קולה : הוא אומר (לא ברור 1:30:24) מה שנאמר הוא יגיד שהוא לא אמר, אם התמלול מוסכם על ידי הפרקליטות זה מה שהוא אמר וזהו. ת/16 לא כתוב ממתי, כתוב תאריך ביצוע העבודה, בפועל השיחה הזו באיזה יום הייתה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אמרתי קודם יום שישי בבוקר, 15/12.

כב' הש' ד. צרפתי : אחרי הדיסק ששמענו עליו קודם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה אותו דיסק, דיסק 8.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, כרונולוגית, השיחה בין יבגני לבין ארתור היא מאוחרת לאותה שיחה שהייתה.

דובר : זה דקה אחרי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו הייתה שיחה עם שני המדובבים.

כב' הש' א. קולה : ת/16א שעליו מדברים עכשיו זו שיחה בין שני המדובבים, ואז יש קטע בסוף שהוא אומר תשמע הוא הולך החוצה תגיד ליורם שייתן לי משהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו אותה שיחה דקה אחרי.

כב' הש' א. קולה : זה כשרומן יצא מהתא.

עו"ד י. הלוי : יצא כבר, רבע שניה לפני זה יצא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנאשם בכלל לא בתא בשיחה הזאת.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו שיחה של כשמונה דקות בין שני המדובבים, ביום שישי בבוקר 15 בדצמבר בערך בתשע וחצי בבוקר.

כב' הש' ד. צרפתי : המאה אחוז מאחורה בא לפני?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, הסיפור עם יורם זה כבר בסוף, זה גם מופיע באותו תמליל.

כב' הש' ד. צרפתי : טוב.

עו"ד י. הלוי : עכשיו אני אומר לך ככה, יבגני השוטר מקבל את ההצעה שלך, הוא אומר לך בסדר תכף אני אדבר אתו, אתה חוזר פעם שניה אתה תדבר אתו תגיד איך היה כלומר על האיך היא נרצחה יבגני אומר לך כן הוא יוציא אותך היום, יורם יוציא אותך, אז אתה תגיד לו אני אגיד לך ויגיד לך איך, יגיד לך איך (ברור שהכוונה לאיך היא נרצחה אבל במילים זה אני יגיד לו והוא יגיד לך איך) עכשיו אני שואל ככה, בשלב הזה יבגני לא אומר לך שאסור, יבגני משתף אתך פעולה, הוא אומר לך בסדר אני אגיד לך, אני אגיד לו והוא יוציא אותך יורם יגיד לך ויגיד לך איך, נכון שהוציאו אותך, חשבת שלא יוציאו אותך ובאמת אחרי שעה הוציאו אותך מהתא נכון?

העד, מדובב ארתור : הוציאו אותי למסור עדות.

עו"ד י. הלוי : נכון שזה קרה שעה אחרי הדיבור הזה?

העד, מדובב ארתור : למסור עדות כן, אבל יבגני יצא ואמר הוא ימסור מה שביקשתי ויתנו לי תשובה זהו ואחרי זה נתנו לי תשובה אמרו אסור.

עו"ד י. הלוי : מי אמר לך אסור?

העד, מדובב ארתור : אמרו לי שאסור.

עו"ד י. הלוי : מי?

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר מי אמר לי אבל אני יודע שאמרו לי אסור, אני לא זוכר את זה.

עו"ד י. הלוי : תקשיב.

העד, מדובב ארתור : יש בהקלטה הכל גלוי.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להראות לך את ההודעה שלך מה- 15 לדצמבר הודעה ראשונה, אני אומר לך שהיא כוללת 8 עמודים 7 ועוד איזה עמוד אחר כך, אין מילה ב8 עמודים צפופים בכתב יד על הבקשה שלך מהמדובב השוטר שיורם יוציא אותך ויגיד לך איך היא נרצחה אין מילה אחת, למה לא מסרת את זה בהודעה? הרי אתה אומר את האמת לשוטרים ולכולם והכל בסדר למה אין מילה שם שאתה יוצא לחקירה?

העד, מדובב ארתור : אני לא הבנתי את השאלה.

כב' הש' א. קולה : למה בחקירה לא מופיע מה שאתה אומר עכשיו, ביקשתי מהם שיגידו לי פרטים.

העד, מדובב ארתור : לא, היא דיברה על זה מההתחלה התובעת, היא אמרה ביקשת עזרה, מההתחלה החקירה הייתה אני אמרתי על זה גם אני הודעתי לבית משפט.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, הוא שואל בחקירה, שהוציאו אותך לחקירה דיברת על זה וענו לך?

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר בדיוק, יכול להיות שבאו לתא ואמרו לי כל עוד שרומן לא היה יכול להיות באו אמרו לי לא או שבחקירה אני לא זוכר את זה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אתה מוסר הודעה של 8 עמודים שלוקחת שעות, למה אתה לא מספר חלק מהדברים שלך, ביקשתי היום מיבגני, ביקשתי היום ממישהו בתא שיביא לי פרט כי חסר לי ורציתי לדעת איך היא נרצחה ואמרתם לי שלא, למה זה לא נמסר בהודעה?

העד, מדובב ארתור : אבל יש את זה בהודעה, הפרקליטה אמרה לי אתה ביקשת,

עו"ד י. הלוי : עזוב את הפרקליטה

כב' הש' א. קולה : הבנו.

העד, מדובב ארתור : יש את זה בהודעה.

עו"ד י. הלוי : אין את זה בהודעה.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי תתקדם.

עו"ד י. הלוי : אני מתקדם, 

כב' הש' א. קולה : יש לך 4 דקות למצות את הנושא הזה.

עו"ד י. הלוי : תגיד לי אתה פגשת את יורם כשיצאת נכון?

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד י. הלוי : זה אתה כן זוכר שלא פגשת את יורם?

העד, מדובב ארתור : אני לא פגשתי את יורם כי אני יודע איך שנכנסתי זהו לא ראיתי אותו עד הסוף.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

העד, מדובב ארתור : באו חוקרים רגילים שלקחו עדות והכניסו אותי לתא.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שהשחזור שלך שאתה מדגים עליו מאחורה זה כשרומן ואתה חוזרים, כל אחד חוזר מהחקירה שלו זה בערב, מונה מסך 20:26:59, אני אגיד לך שני דברים קרו אחרי שחזרת מהחקירה הזאת.

כב' הש' ד. צרפתי : זה יום לפני 14/12.

עו"ד י. הלוי : זה 14, נכון, אמת, אני אתקן, אתה חזרת מהחקירה ומה שהראיתי לך על נושא האונס, הנחרצות על האונס אתה חזרת מהחקירה וקיבלת את פניו של רומן עם השכנועים מאותו יום והלאה מספר ימים שלא היה אונס.

כב' הש' א. קולה : זה ב- 15.

עו"ד י. הלוי : אמת.

כב' הש' א. קולה : זה סיפור אחר.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : יש פה שחזור וסיפור על אונס, זה שני דברים שונים.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : אמת.

כב' הש' ד. צרפתי : הרצח מסתכם נורא פשוט, מה שהיו האמירות בהתחלה של יבגני שאולי מלמדות שהוא במאה אחוז יודע, הוא חותם את זה ביציאה של יבגני ואומר תעשה טובה שיתנו לי את הפרט הזה.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : יצא להודעה והחלק הזה נחקר, אתה תטען בסיכומים, הוא ידע במאה אחוז והיא תגיד לא יכול להיות עובדה שהוא עדיין מתחנן לדעת איך כשהוא יוצא, שעה ורבע אנחנו מסיימים את כל הסיפור הזה לא יאומן, באמת.

עו"ד י. הלוי : אני סיימתי נושא

כב' הש' א. קולה : עכשיו 13:27 נצא להפסקה, נחזור בשעה 14:00, אנחנו נורא מבקשים מאדוני באמת תתחיל להתמקד. אדוני ימרכז את עצמו.

דובר : אדוני, בזמן שאתה לא פה אנחנו רוצים לצלם ולהמחיש לציבור איך הדיון הזה מתנהל, אבל משום מה המשמר לא,

כב' הש' א. קולה : מה אתה רוצה לצלם?

דובר : לצלם שאתה לא פה כך לא התנהל הדיון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אתה רוצה לצלם את הפרגוד?

דובר : כן.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחרי שהמדובב יצא.

דובר : הוא יחליט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא, אחרי שהוא יצא.

כב' הש' א. קולה : אתם תצאו, ארתור יצא, תחזרו אחריו עד השעה 14:00 תעשו מה שאתם רוצים.

לאחר הפסקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : במהלך ההפסקה כבודכם מצד התקשורת כך אני מבינה נפתחה המזוודה כאן וצולמה, יש כאן שיטות ואמצעים ואנחנו מבקשים למחוק את הקטע ולא להעביר אותו.

כב' הש' א. קולה : אנחנו אוסרים כל דבר של צילום, אביזר כלשהו שקשור להקלטה ערבול קול וכדומה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה.

עו"ד י. הלוי : ארתור, 

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאתה לפני שהתחלת את הדיבוב ידעת שבית משפט עלול לפסול את ההודאה אם תוציא הודאה עם רומן ותדבר אתו בצורה יותר מדי בוטה אז בית המשפט עלול לפסול ואני אומר לך שפעלת בצורה מאד מתוחכמת אתו, מצד אחד הדרכת אתו שני צעדים קדימה ומצד שני הלכת צעד אחורה ואני אתן דוגמה ותענה, אמרת לו מצד אחד הרבה מאד פעמים תשמע אם אתה לא תיקח עסקה אתה תלך למאסר עולם ומצד שני אמרת לו מעט פעמים תשמע אני אם אני לא הייתי עושה לא הייתי מודה, מה אתה אומר על זה על הטקטיקה המתוחכמת שלך?

העד, מדובב ארתור : תזכיר את זה גם שכל פעם אמרתי לו אם אתה לא אשם אז אל תודה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, ספציפית יותר, אני אומר לך אתה המון פעמים אמרת לו גם על אנשים חפים מפשע, אנשים חפים מפשע שלא עסקו עסקה הלכו למאסר עולם ורוצחים שהודו עשו עסקה של 10-12, אפילו 8 שנים הרבה יותר פעמים מאשר אם אתה חף מפשע אז לא תודה , מה אתה אומר על זה?

העד, מדובב ארתור : נכון, מי שחף מפשע שלא יודע, אם הוא חף מפשע שלא ייקח על עצמו את התיק.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי באמת, אנחנו נספור אחר כך כמה פעמים הוא אמר לו כך, עזוב אותו, זה לא מקדם אותנו.

עו"ד י. הלוי : האם כל מה שמסרתם לחוקרים בכל יום בהודעות שלך היה אמת?

העד, מדובב ארתור : אמת.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אתן לך דוגמה אחת, בהודעה מה- 19/12 עמוד 3 שורה 10 אתה אמרת שרומן הדגים לך מאחורה שהוא חתך ורצח את תאיר באותה הדגמה מפורסמת בתא שהוא עשה את זה מאחורה ואני אומר לך שהוא לא עשה כזה דבר ושיקרת את המשטרה, למה עשית את זה?

העד, מדובב ארתור : זה לא נכון, מה שהוא הראה לי מהצד לאחורה כל מה שהיה בשירותים שם שהוא הודה לי זה בדיוק מה שהיה, מה שהיה לפני זה היה השערות.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני מתקדם, אני אומר לך שאתה שיקרת בהודעות למרות שהשיחות שלך עם רומן מתועדות כמובן בווידאו, אתה עדיין שיקרת בהודעות שלך כי לקחת בחשבון שאמנם החוקרים עוקבים אחרי השיחות אבל לא בדקדקנות, לא ברמה של זמן אמת בדקדקנות ובצורה הזאת גרמת להם עוד יותר לחשוב שהוא אשם ברצח מה אתה אומר על זה?

כב' הש' א. קולה : צריך לחזור לשיחה עורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : סליחה, אתה מוכן לאשר את מה שאני אומר.

העד, מדובב ארתור : עוד הפעם.

עו"ד י. הלוי : שהיו לך כל מיני שקרים בהודעות שלך לגביו כמו שאמרת אני חושב שהוא רצח אני בטוח, נראה לי בהתנהגות שלו שהוא רצח ועוד כהנה וכהנה דברים כמו הוא אמר לי שהוא זרק את המכנסיים באותו יום של הרצח למרות שרומן אמר לך שאחרי כמה ימים הוא זרק את המכנסיים, שיקרת בכל מיני שקרים למרות שהשיחות מתועדות כדי "לחמם" את החוקרים יותר על רומן שאתה תלחיץ אותו מצד אחד והם ילחיצו אותו מצד שני, מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : כמו שאתה אומר אם אני משקר אז למה אתה שואל אותי את השאלות האלו, אני שקרן לא? אתה אומר שאני שקרן פה אז למה אתה שואל אותי?

עו"ד י. הלוי : אני רוצה שתאשר שבניגוד למה שאתה אומר,

העד, מדובב ארתור : אני לא שיקרתי, אני אמרתי את האמת, כל מה שהיה בשחזור שהוא שחזור עלי הדגים עלי זה מה שהיה.

עו"ד י. הלוי : שנכנסת לדיבוב אתה אומר בהודעה הראשונה 15/12 עמוד 1 שורות 7-9, אתה אומר פעלתי על פי התוכנית שאתה לא רוצה להיות לבד בחדר ובאמת שומעים שיש איזה פרובוקציה של ריב בתא שלך ואתה רוצה לעבור לתא השני, אתה זוכר את התוכנית הזאת?

העד, מדובב ארתור : לא זכור לי.

עו"ד י. הלוי : כמה זמן יורם תדרך אותך?

כב' הש' ד. צרפתי : לפני שהוא נכנס לתא?

עו"ד י. הלוי : כן, כמה זמן?

העד, מדובב ארתור : באתי תדרכו אתי אולי איזה 15-10 דקות וזהו חתמתי ונכנסתי.

כב' הש' א. קולה : על מה חתמת?

העד, מדובב ארתור : על מסמך.

כב' הש' א. קולה : על ההסכם? על ההסכם חתמת בפני יורם?

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר אם זה היה יורם אבל הסכם היה באתי וזהו.

עו"ד י. הלוי : אתה זוכר מה היה הדבר הראשון שרומן אמר לך שיש נגדו? משהו מאד בולט.

העד, מדובב ארתור : תזכיר לי.

עו"ד י. הלוי : רומן הוטרד מאד הטיחו בו שנמצא כתם דם של תאיר על הכלים שלו והוא שיתף אותך, הוא אמר זה מאד מטריד אותי.

העד, מדובב ארתור : יכול להיות שהוא אמר את זה שהוא מוטרד, הוא כל הזמן היה מוטרד.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאתה אמרת לו תשמע אתה בבעיה, אתה בבעיה קשה מאד, המצב שלך קשה מאד עם הדם שנמצא על הכלים שלך, אתה נזכר בזה שכך אמרת לו?

העד, מדובב ארתור : לא זכרתי שאמרתי שהדם על הכלים שהוא במצב לא טוב אבל בגדול אמרתי כן שהוא במצב קשה.

עו"ד י. הלוי : רומן אמר לחוקרים וזה היה לאחר המעצר שלו, הוא חשב שהוא כבר אבוד בגלל שהם הטיחו בו שדם נמצא על כליו, הוא שאל אותם אני בכלל יכול לצאת מכזה דבר? ואתה מחמיר אתו ועושה לו שחור ואני אומר לך שזה לא צירוף מקרים, אני אומר לך שהיה לך תיאום בעניין הזה באופן רציף עם החוקרים להלחיץ אותו לדכא אותו ובשלב ראשון להבין שהוא הולך למאסר עולם מהראיות שהטיחו בו ביומיים הראשונים, מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : לא, זה לא נכון, לא עשיתי לו שום דבר שחור, התנהגתי אתו, אכלתי אתו, פיצחנו גרעינים ביחד, שתינו דיברנו וצחקנו.

עו"ד י. הלוי : במהלך התשובות שלך לשאלות שלי אמרת יכול להיות שהם באו אלי כשרומן היה בחקירה, חוקרים באו אלי לתא ודיברו אתי, תאשר לי שאכן לפעמים שרומן לא היה בתא חוקרים היו באים אלייך לתא והם מדברים אתך.

העד, מדובב ארתור : לא, חוקרים לא היו באים לתא.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אומר לך שאתה בעצמך בלי ששאלתי אמרתי את זה

כב' הש' ד. צרפתי : לא, נדמה לי שהוא אמר ששוטר אולי או שהוא אמר לו בחקירה או ששוטר סימן לו הוא לא התבטא במונח חוקר, הוא אמר שוטר, סוהר, אני לא זוכר מה.

עו"ד י. הלוי : ששוטר הגיע אליו לתא.

כב' הש' ד. צרפתי : סימן לו בתא, ראה סימון משוטר בתא שלא יקבל את מה שהוא רוצה או בהקשר שהוא דיבר אבל לא שחוקרים נכנסו אליו אני לא שמעתי, כשתהיה הקלטה נשמע.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אומר לך שלפעמים גם חוקר הגיע אלייך לתא תיזכר טוב.

כב' הש' ד. צרפתי : חוקר הגיע שואל עורך הדין.

העד, מדובב ארתור : לא שזכור לי.

עו"ד י. הלוי : בעניין כתם הדם על הכלים של רומן, זה לא צירוף מקרים כי גם יבגני ביום המעצר שלו כבר אמר לו אם יש לך דם נמצא עלייך על הכלים שלך אתה גמור, משהו במילים של הסוף , אני אומר יבגני הכין אותו בצורה מתואמת ב- 12 ב- 13 אתה נכנס ושלושתכם במשולב שזה לא צירוף מקרים.

העד, מדובב ארתור : תשאל את יבגני.

עו"ד י. הלוי : אני מטיח בך שזה לא צירוף מקרים שתוך יומיים יבגני אומר אם ימצא לך דם רומן על הכלים שלך או עלייך אתה גמור זה הסוף למחרת מטיחים וגם אתה במקביל שהוא חוזר מדוכא לתא עושה לו שחור.

כב' הש' א. קולה : בניגוד לכם הוא לא הטיח בו, רומן מספר לו את הסיפור הזה ואז הוא אומר,

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : השאלה לא מופנית אליו, הוא הטיח בו בהסתמך על מה שרומן אמר לו.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : ולכן השאלה הזאת לא מופנית אליו.

עו"ד י. הלוי : אני רק נועל.

כב' הש' א. קולה : אבל לא דרכו, זה לא קשור אליו.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא אומר לך שהוא הסכים עם אדון רומן שאם אכן יש כך וכך הוא בבעיה, כן, כן, אבל אם  זה איזשהו מהלך זה תטען בסיכומים.

עו"ד י. הלוי : האם אתה זוכר שיום למחרת 14 לחודש הוא אמר לך שבגלל,

כב' הש' א. קולה : הוא זה?

עו"ד י. הלוי : רומן אמר לך שבגלל ההטחות של החוקרים הוא כבר שינה את הגרסה שלו שהוא ראה כתם דם בשירותי הבנים שבוע לפני הרצח, כמה טיפות של דם ליד הכיורים וכו' והוא כבר שינה את זה שכביכול זה היה ביום הרצח שהוא ראה את זה בשירותי בנים אתה זוכר את זה?

העד, מדובב ארתור : לא

עו"ד י. הלוי : או קיי, יורם אזולאי סיפר במשפט הראשון ואני חקרתי אותו נגדית על כך, הוא אמר במשפט הראשון שהמטרה בין היתר בדיבוב שלך בתפקיד שלך היה שאתה תהיה כמו יועץ משפטי של רומן, אתה מוכן לאשר את זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תפנה אותי איפה זה נאמר.

עו"ד י. הלוי : עמוד 43 לעדותו במשפט הראשון, תראה, אז אתה רוצה להתייחס? אתה מוכן לאשר לי כשיורם אזולאי תדרך אותך בין היתר 10-15 דקות שאתה תיארת זה כלל תדרוך שאתה תיתן עצות משפטיות, מותר לך לקחת הריגה ולא רצח וכו'.

כב' הש' ד. צרפתי : כן, זה היה?

העד, מדובב ארתור : לא.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שיש הרבה מאד עצות משפטיות עם דוגמאות וסיפורים על אנשים אחרים שרצחו וקיבלו 10, 12, או 8 שעשו עסקה כמובן ושהם לא הודו וקבורים לכל החיים שלו עם דוגמאות ואתה אומר לו אתה עושה טעות, ונותן לו ייעוץ משפטי אתה מוכן לאשר לי את זה?

העד, מדובב ארתור : מה זה קשור ליורם.

עו"ד י. הלוי : לתדרוך שלו שאתה תהיה יועץ משפטי.

העד, מדובב ארתור : לא, זה היה דיבוב עם רומן שדיברתי אתו ואמרתי יש כאלה קיבלו ככה ויש כאלה ככה מה קשור לאזולאי?

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אומר לך שכבר ביום הראשון שלך של הדיבוב אתה הצגת את עצמך כבעל ניסיון רב במאסרים, שישבת הרבה במאסרים, זה נכון?

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד י. הלוי : וזה כמובן שרומן יראה בך בעל ניסיון וישמע בעצות שלך נכון?

העד, מדובב ארתור : נכון.

עו"ד י. הלוי : אתה זוכר רומן מיד שאל אותך אתה מכיר מישהו שישב על רצח? התחיל להתעניין בסיפורים שלך.

העד, מדובב ארתור : אני סיפרתי לא שיש אנשים עם מקרים כאלה, לא בדיוק רצח של ילדה עם מקרי רצח של כל מיני דברים אחד ככה נשפט, אחד ככה נשפט, זה היה דיבוב, דיבוב, זהו מהניסיון מהחיים.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אתה אמרת לו שהשופטים יהיו נגדו בגלל הראיות שיש נגדו ואני מדבר על ה –  13 לחודש מ.ט. 163,

כב' הש' א. קולה : סליחה שאני קוטע אותך, כל מה שהוא אמר שלדעתך זה ביטוי, זה שידול וכו' תראה לנו את זה לא צריך להתווכח על זה, מה שהוא אמר הכל גם כתוב, גם מצולם, גם מתומלל גם מוסרט זה מיותר, הוא אומר לך מה שאמרתי אמרתי שהכל כתוב, עכשיו אתה טוען שכל זה ביחד זו פעולה שאסור לבצע זה תרגיל חקירה פסול, לכן אין משקל להודעה הזו בפני המדובב, או קיי אתה לא צריך אותו בשביל זה, הוא לא מכחיש וגם אם הוא מכחיש זה לא יעזור כי מה שיש יש זה מיותר כל כך.

עו"ד י. הלוי : או קיי, ב-14 לחודש יומיים אחרי שהוא נעצר רומן מרוב שהיה מיואש וזה בשונה ממה שהעדת לתובעת הוא היה כל כך מיואש הוא אמר שהוא משלים עם זה שיתלו עליו רצח ורק חסר לו שייכנס האונס בגלל שהוא היה בטוח שהיה שם אונס, אתה זוכר?

כב' הש' א. קולה : ואם הוא לא זוכר את זה מה זה משנה, אנחנו נראה את זה כתוב, מה אתה רוצה ממנו?

עו"ד י. הלוי : אתה העדת כאן בחקירה ראשית שרומן אמר אני מוכן להודות ברצח אבל אני לא רוצה סעיף של אונס, אני אומר לך שהדברים שונים, זה לא שסתם הוא מוכן להודות ברצח, הוא היה מוכן להודות ברצח אחרי מסע, קודם כל זה התחיל ב- 14 לחודש שהוא חשש שיש לו כתם דם על הכלים ואמרו לו שזה הסוף וכך הוא חשב יותר מאוחר הוא נע ונד בין תקווה לייאוש ואתה דחפת אותו "להבין" שהוא אבוד והוא הולך למאסר עולם מאה אחוז אם הוא לא יעשה עסקה לכן הוא אמר טוב בשלב מסוים אני מוכן להודות כי גם ככה אני אוכל אותה אבל לסעיף של האונס אני לא מוכן מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : זה לא היה ככה כמו שאתה מדגים ואומר את זה, רומן היה בחקירות, חוזר, רואה שיש הרבה הוכחות נגדו ואז אמר אני אקח על עצמי את הרצח, אני אמרתי לו רומן אתה יכול לקחת על עצמך משהו שלא עשית, אתה מצד אחד אתה אומר אתה לא עשית מצד שני אתה אומר עשיתי אבל לא מוכן לקחת אונס, למה? אומר לא שבבית סוהר אני לא רוצה שכאילו אני יהיה עם כתם של אונס, אמרתי לו רגע אבל מצד אחד אתה אומר שלא עשית אז בכלל למה אתה מודה על רצח זה היה הדיבור.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שהתשובה שלך שקרית לבית המשפט.

העד, מדובב ארתור : אז תסתכל בהקלטות.

עו"ד י. הלוי : כי כמו שאמרתי לך מקודם אתה בצורה מאד מתוחכמת במשך השבוע הזה אתה מנגן לו את אותה מנגינה שהוא מקבל אותה, בשלב מסוים הוא אומר לך טוב אני רוצה להודות ברצח כדי לקבל את העונש המופחת אבל אני לא יודע מה להגיד, נכון שהוא אמר לך את זה?

כב' הש' ד. צרפתי : זה עבר לשלב האפקט כבר.

עו"ד י. הלוי : מה?

כב' הש' ד. צרפתי : עזבת את סיפור האונס עבר לנושא הבא.

עו"ד י. הלוי : אני לא עם האונס מזמן.

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו עוסקים בשלב שאתה קורא לו אפקט,

עו"ד י. הלוי : לא, לא אפקט.

כב' הש' ד. צרפתי : באיזה שלב הוא אומר לו אני לא יודע מה להגיד?

עו"ד י. הלוי : ב- 15.

כב' הש' ד. צרפתי : שהוא אומר אני רוצה להודות רק אני לא יודע מה להגיד.

עו"ד י. הלוי : אני אפנה.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל מה אתה שואל אותו?

עו"ד י. הלוי : שיאשר לי את זה שרומן מצדו אמר,

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי זה לא משנה אם הוא יאשר או לא יאשר, אם רומן את זה רומן אמר את זה ואם רומן לא אמר את זה הוא לא אמר את זה.

עו"ד י. הלוי : אני מבין אני רוצה לענות, אני רוצה להראות שגם העד המדובב הבחין בחפותו של רומן ודחף אותו אל האסון,

כב' הש' א. קולה : הוא אומר לך אם תשאל אותו פעם רביעית תסגור את הפרק הזה, האם אתה הבחנת שרומן חף מפשע אבל למרות זאת דחף אותו להודות במה שהוא לא עשה.

העד, מדובב ארתור : לא

כב' הש' א. קולה : גמרנו, אני לא אומר שמה שהוא אומר זה כזה ראה וקדוש השאר לסיכומים עזוב אותו, לא צריך אותו בשביל זה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להקריא, הוא אומר לא הבחנתי לא ידעתי שרומן חף מפשע, 15 לדצמבר מ.ט. 165 סרט 10 חלק 4 מונה מסך 23:02:45, ציטוט, רומן אומר לך רוצח יודע כמה פעמים הוא היכה אותה איך היכה אותה אני לא יודע איך רצחו אותה, לא יודע, אם נגיד רצחתי הם יגידו תספר איך רצחת אותה תדגים, הם יגידו למטרת איזה זין אתה לוקח מה שלא עשית זה לא היה ככה אתה מבין, אני לא יודע מה לעשות בתיק הזה אני לא יודע איך רצחו אותה, נניח אם הייתי יודע לפחות איכשהו הייתי אומר כן אני ניגשתי היא הציקה לי אני זין היכיתי אותה פעמיים כמה פעמים בעזרת סכין הסתובבתי והלכתי שטפתי את הידיים וזהו אבל אני לא יודע איך רצחו אותה אין לי שמץ של מושג, אני לא יודע מה לעשות פה נו רצח זין עם זה אני אקח, האם אתה זוכר את הדברים האלה שרומן מדבר אתך?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לפני שהעד יענה אני מבקשת להקריא את הקטע המלא.

כב' הש' ד. צרפתי : בשביל מה אנחנו נשמע את כל הקטעים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא.

עו"ד י. הלוי : אני לא מתנגד.

כב' הש' ד. צרפתי : רומן אמר את זה או דברים נוספים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להגיד פה משהו כי בסוף העיד מעיד אחרי 15 שנה.

כב' הש' א. קולה : ולכן אין חשיבות כל כך גדולה למה שרומן אמר או מה שהוא אמר אנחנו נראה, זה מיותר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני יותר אבל אם השאלה מותרת אז מה שחברי עשה לקח מקבץ,

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי, רשמנו את ההערה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כשבתוכם יש את התשובות של המדובב, התשובות חברי לא הקריא, הוא לקח רק את השאלות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אז אחרי זה בחוזרת תשאלי מה היו התשובות, הוא שאל אותו האם זה מה שרומן אמר לך? על זה הוא צריך לענות, אם את אומרת שהיו גם תשובות של ארתור תפני אותו בחוזרת לתשובות שלו זה בסדר גמור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא רוצה להאריך בחוזרת.

כב' הש' א. קולה : לא צריך להאריך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רק מבקשת שיפנו לקטע המלא.

כב' הש' א. קולה : לא צריך, הוא שואל אותו האם רומן אמר לך את זה וגם זה מיותר כי אם רומן אמר הוא אמר אם הוא לא אמר הוא לא אמר.

עו"ד י. הלוי : יש ניואנס שאני מדגיש אותו שהעד הזה ידע שרומן לא ביצע את הרצח.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר שלא, מאה אחוז, לא ננעלו שערי הסניגוריה זה בסדר אבל לא צריך את העד בשביל זה.

עו"ד י. הלוי : אני מתקדם, עורך דין של רומן, האם אתה זוכר שאתה שכנעת אותו להתרחק מעורך הדין ואמרת לו שעורך הדין יביא לו נזק?

העד, מדובב ארתור : לא, אני אמרתי דבר אחר בכלל, אני אמרתי סניגוריה ציבורית זה דבר אחד ופרטי זה משהו אחר.

עו"ד י. הלוי : נכון שרומן חשב שהסניגור שלו זה סניגוריה ציבורית?

העד, מדובב ארתור : אני הבנתי מרומן שהיה לו סניגוריה ציבורית.

עו"ד י. הלוי : בסדר, אתה אמרת על הסניגור הציבורי שהם עובדים עם הפרקליטות והם עובדים גרוע זה נכון?

העד, מדובב ארתור : לא אמרתי גרוע, אמרתי שעורך דין סניגוריה ציבורית כביכול זה היה דיבור משחק של דיבוב שכאילו כן יכול למכור בזה שבפרטי משלמים כסף ויכול להוציא אותך, זה היה משחק של דיבור זהו.

עו"ד י. הלוי : אני אקרין לך סרט אחד איך אתה מדבר על עורך הדין של רומן.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : 90 אחוז מושחתים עובדים בשביל הפרקליטות, קודם כל אתה נזכר שאמרת וגרמת לו להיות נגד עורך הדין שלו ולא להקשיב לו?

העד, מדובב ארתור : אני לא גרמתי לאף אחד כלום, אני אמרתי מה שאמרתי לפני זה שאמרתי לו שעורך דין פרטי יותר טוב.

כב' הש' א. קולה : סליחה, זה לא מה שאתה אומר כאן, אתה אומר לו עורכי הדין בסניגוריה הציבורית הם מושחתים אתה אומר לו שהם עובדים עם הפרקליטות, אתה לא אומר לו שעורך דין פרטי יותר טוב מציבורי לא זה מה שאתה אומר לו, אתה אומר לו 90 אחוז מעורכי הדין הציבוריים עובדים עם הפרקליטות הם מושחתים זה מה שאתה אומר לו.

העד, מדובב ארתור : בסדר, אני אנסח את זה אחרת,

כב' הש' א. קולה : אל תנסח אחרת זה מה שאתה אומר לו אדוני.

העד, מדובב ארתור : בסדר.

כב' הש' א. קולה : תודה.

עו"ד י. הלוי : אמרת לו אל תגיד לעורך הדין שלך, הוא שואל אותך אני יכול לספר לעורך דין שלי על העסקה שאנחנו מתכננים אתה ואני, אמרת לו לא, אל תגיד לעורך הדין שלך כי הוא לא ייתן לך לעשות את העסקה זה נכון שזה קרה?

העד, מדובב ארתור : לא זכור לי.

עו"ד י. הלוי : אני מקרין, 15 לדצמבר מונה מסך 16:19:07, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מאיזה דיסק מספר?

עו"ד י. הלוי : אני לא רואה כרגע.

עורך דין : לפי השעה זה נראה 9.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אקרין.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : אתה שמעת את עצמך?

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד י. הלוי : נכון שרומן שלא מבין כלום ממתייעץ אתך הוא אומר לך אני יכול להגיד לעורך הדין שלי שזה הכיוון, אתה אומר אתה לא יכול להגיד לעורך הדין שלך, עורך הדין שלך לא ייתן לך נכון?

העד, מדובב ארתור : עוד פעם, כל מה שאני דיברתי אתו ומה שאמרתי זה היה משחק של דיבוב.

כב' הש' א. קולה : ארתור שנייה, הכל הבנו, אתה צריך לאשר שמה שאמרת אמרת.

העד, מדובב ארתור : כן, אמרתי.

כב' הש' א. קולה : זה הכל.

כב' הש' ד. צרפתי : עורך דין הלוי למה הוא צריך לאשר שהוא אמר מה שהוא אמר כשאנחנו רואים את זה פה? באמת, כבר כמעט שעה מנסים לקבל ממנו אישור על דברים שהוא אמר.

עו"ד י. הלוי : כבודו, זאת טיבה של חקירה נגדית אחרת אני אומר לכבודכם מדי פעם העניינים האלו עולים.

כב' הש' ד. צרפתי : השאלה האם החוקר תדרך אותך זאת שאלה לחקירה נגדית, אבל מה שאנחנו רואים פה לא צריך שהוא יגיד לי כן או יגיד לי לא.

עו"ד י. הלוי : לא, אבל אני אומר, המטרה היא זה טיבה של חקירה נגדית, לא מספיק מה שהוא אמר, זה קשור לתדרוך וגם לנסות למרות הקושי עם היותו דובב, אני לא מצפה שהוא יתנצל פה אבל עדיין למרות הקושי לחלץ ממנו אישור לעובדה כזו או אחרת בחקירה נגדית זה המאמץ, אני אומר לך כדי לסגור את הנקודה הזו הספציפי שזה קשור לייעוץ משפטי, אתה מנטרל אותו מעורך הדין החוקי שלו ונותן לו ייעוץ משפטי שאתה רוצה שמוביל אותו להודאה ברצח תאשר לי בבקשה.

העד, מדובב ארתור : לא, זה לא נכון, זה לא תלוי בי.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אתה כמו קוקייה שמטילה ביצה בקן של העורב והגוזל מעיף את כל הגוזלים החוצה ונשאר לבד, הם עפים ומתים, אתה נשאר לבד, אתה מעיף עורך דין אחר ורומן נשאר אתך לבד ובולע ממך בשקיקה את כל מה שאתה אומר לו אתה רוצה לענות?

העד, מדובב ארתור : על מה על גוזלים על מה?

עו"ד י. הלוי : אני אמשיך, אני אומר לך אתה הזהרת אותו מהאזנות, מפנה, מ.ט. 163 ה – 13/12 סרט 1 חלק 3 מונה 37:52, "שלא יהיה לך הרגל לצעוק זין אין לדעת, אולי המניאקים מאזינים שם" אתה אומר לו בהתחלה אל תצעק אל תצעק שלא יהיה לך הרגל לצעוק זין אין לדעת אולי המניאקים מאזינים שם, זאת עובדה אני לא צריך אישור, אני רק אומר לך את הסיבה, אתה ביום הראשון שלך של הדיבוב אתה כבר באינטנסיביות בונה את הרקע ואת הקרקע לכך שהוא יוכל להודות, שילמד ממך ללחוש ושהוא ירגיש בנוח להנמיך את הקול ויבטח בך מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : אני לא הבנתי על מה אתה מדבר, על האזנות? מה השאלה?

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך ומבקש את האישור,

העד, מדובב ארתור : אמרתי לו כן יש האזנות יש זה, פעם אמרתי יש האזנות.

כב' הש' ד. צרפתי : בשביל שיבטח בשביל?

העד, מדובב ארתור : כן כן בדיוק.

עו"ד י. הלוי : אני קופץ להתוודות של רומן ב- 18 בלילה, אני אומר לך שאתה לחשת ראשון ולא הוא לחש ראשון אולי אתה זוכר את זה? אם לא לא.

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : למה הוא למד ממנו לצעוק, יש דברים שהוא עושה בלחש, יש דברים שהוא עושה בצעקות, 

עו"ד י. הלוי : פשוט מאד הוא זורם עם הסיטואציה, אני לא אומר שהעד הזה דיבר בלחש ובקול רם.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : כשבן אדם גם כשיש לו הודאת שווא ונכנס להודאת שווא אז הוא משתדל לשחק את המשחק, לנגב מלמעלה ולהגיד אני רואה את הבן שלי בתאיר ואחר כך ראיתי את הילדה מבית ספר בתאיר הוא מנסה להיות אותנטי אבל זה לא העניין של העד, גם לזה יש פרק, אני ממשיך, הלאה, נכון שהוא אמר לך ב- 18 שהוא היה בלי כפפות? שהוא ביצע את הרצח בלי כפפות?

כב' הש' א. קולה : שוב, מה שרומן אמר זה לא מעניין, אם רומן אמר נראה את זה.

עו"ד י. הלוי : קיבלתי, אני ממשיך, בהודעה הראשונה אתה מספר שרומן אמר לך שהוא זרק מכנסיים באותו יום אבל זה שקר, רומן מעולם לא אמר לך שהוא זרק את המכנסיים באותו יום אלא כעבור כמה ימים כנראה במוצאי שבת, למה אתה משקר בהודעה?

העד, מדובב ארתור : קודם כל אני לא משקר, הוא זרק את המכנס או ביום הזה או יום אחרי, אני יודע דבר אחד שהוא אמר שהוא זרק אותו יש בהקלטה מתי בדיוק הוא זרק.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר שהוא זרק.

עו"ד י. הלוי : אתה אומר עכשיו הוא זרק באותו יום או יום למחר על סמך מה אתה אומר?

העד, מדובב ארתור : אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : הוא אומר שהוא לא זוכר, יש תמליל, נשמע את זה ואת ההודעות שלו לא קיבלנו כדי שנתייחס לזה.

עו"ד י. הלוי : כן, אני רוצה להגיש את ההודעות שלו.

כב' הש' א. קולה : תגיש.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיש כנ'.

כב' הש' א. קולה : ברור שכנ'.

עו"ד י. הלוי : אני אמשיך, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בהודעה האחרונה השחרנו פרטים של המעורבים,

כב' הש' א. קולה : מה שמושחר מושחר, מה שחסוי חסוי, בוא נתקדם עורך דין הלוי, אנחנו לקראת סיום. אני כבר אומר לך יום ראשון שעתיים ברוטו לחקירה של המדובב, תתמקד ב- 238 נראה נבין, זה הלו"ז של העניין איך הגענו לזה, הגענו לת/238 בגלל מה שהבאתי עד עכשיו מאה אחוז, יום ראשון נשמע עוד שעתיים גג את אדון ארתור לאחריו את החבר ז'ניה.

עו"ד י. הלוי : כבודכם, בית משפט,

כב' הש' א. קולה : לא, חבל על הזמן.

עו"ד י. הלוי : אחרי זה נדבר על זה כבודו,  אני רוצה להראות לך איזה אינטנסיביות שלך כלפי רומן בכל המישורים, לדוגמה ב- 15 לחודש לשכנע אותו שלא היה אונס מיצינו, אני רוצה להראות לך גם במישורים אחרים איזה שטיפת מוח אתה עושה לו ולשאול אותך שאלה, 

כב' הש' א. קולה : את שטיפת המוח אנחנו נראה, אי אפשר יהיה להתחמק מזה נראה את זה, אז תשאל את השאלה אנחנו נראה את זה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להראות לבית המשפט.

כב' הש' א. קולה : אנחנו נראה את זה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להראות לבית המשפט את האינטנסיביות של ההדחה שלו של רומן להודות כי אחרת הוא יקבל מאסר עולם וכשהוא יודה הוא יקבל 10, 8.

כב' הש' א. קולה : אנחנו נראה את זה , זה כל כך מיותר עורך הדין הלוי באמת אנחנו נראה את זה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, אנחנו נראה את זה, זה יבוא לביטוי בקלטת אנחנו נראה את זה הקו של אדוני ברור לגמרי.

עו"ד י. הלוי : ברור לכם אני עדיין צריך להראות את הדברים.

כב' הש' א. קולה : נראה אותם, אם תרצה אפילו בסיכומים נראה אותם, בסיכומים בעל פה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להראות לך כדוגמה ב- 15/12 כבר את המצב הנפשי של רומן, אני מקרין. אני מקרין מה- 15 לדצמבר סרט 1 מונה מסך 23:41:52.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : שמעת את הדברים של רומן נכון?

העד, מדובב ארתור : כן.

עו"ד י. הלוי : הם מייצגים את המצב הנפשי של רומן אחרי שהוא השתכנע על ידך בדברים שאתה אמרת לו מי שלא עושה עסקה "נדפק" בבית משפט נכון?

העד, מדובב ארתור : לא, בהקלטה הזאת היה משהו אחר.

עו"ד י. הלוי : מה היה?

העד, מדובב ארתור : היה זה שהוא אומר או שאני עושה את העסקה מקבל מאסר קטן או שאני לא מודה ומקבל עד הסוף זה מה שהוא אומר.

עו"ד י. הלוי : נכון.

העד, מדובב ארתור : אז מה אתה שואל אותי?

עו"ד י. הלוי : אני מבקש אישור שזה אחרי שהוא למד ממני את הדברים.

העד, מדובב ארתור : למה מי אני שהוא יקבל ממני אישור, יש לו ראש שלו, זה שאנחנו מדברים ומתייעצים אחד עם השני והוא רוצה ייקח לא רוצה הוא לא ייקח זה עניין שלו.

עו"ד י. הלוי : כן, אני אומר לך אתם לא מתייעצים, אתה היועץ המשפטי ואתה לימדת אותו, יש לי אינספור דוגמאות שאתה מלמד אותו את הדברים האלו וזו התוצאה.

העד, מדובב ארתור : אם הייתי יועץ משפטי לא הייתי מדובב.

עו"ד י. הלוי : תסתכל בבקשה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : זו דוגמה שאתה אומר לו כל עורך דין יגיד לך את זה, אם אתה תגיד רק רצחתי הוא יסדר לך 10-12 זה לא התייעצות זה עצה זה ייעוץ שלך מה אתה אומר על זה?

העד, מדובב ארתור : אנחנו מדברים, אני מדבר, הוא מדבר, אני לא מייעץ לו שום דבר.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי בוא אני אקל עלייך, הוא אמר לו לפחות 5-6 פעמים אם תודה זה 10-12 תקבל שליש יהיה 6, 6.5, 7, 8, אמר לו את זה אין וויכוח על זה, מה המשמעות של זה האם כדי שידול נגיע לגשר נחצה אותו אין וויכוח חבל על הזמן, שמענו את זה 5, 6, 7 פעמים, אין וויכוח.

עו"ד י. הלוי : אני אומר מה אני מציע.

כב' הש' ד. צרפתי : גם הבנו מהצד השני שהוא אמר לו פחות פעמים אבל אף פעם אל תודה, הבנו.

כב' הש' א. קולה : אמרנו שנספור את הפעמים האלה, זה מיותר כל כך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לגמרי, זה מה שיש יש, 

כב' הש' א. קולה : זה מה שיש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לגמרי.

כב' הש' א. קולה : יש לנו את זה, הכל יש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : זה לא מילה מול מילה, הכל יש, עם היש הזה צריך להתמודד זהו.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני אפסיק בשלב הזה.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : אני אמשיך ביום ראשון, אני רק רוצה להגיד משהו להדגיש לבית משפט הנכבד.

כב' הש' א. קולה : רגע, לפני שאתה רוצה להדגיש אנחנו רוצים לקבל את הנ/ האלו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מצלמים אותם.

כב' הש' א. קולה : שעתיים ביום ראשון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד עוד משהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש כמה עדים ביום ראשון, יש את ז'ניה.

כב' הש' א. קולה : ז'ניה לא ארוך.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד כך, כבודכם, היום אני חקרתי לא הסתכלתי על השעון בדיוק אבל כשעתיים.

כב' הש' א. קולה : חקרת קרוב לשלוש וחצי שעות, כבר הסברנו לך עשרים פעם אצלנו לא משנה הזמן, משנה האיכות וההתקדמות, האיכות מצוינת, ההתקדמות פחות טובה משום שאנחנו סובבים סביב עצמנו, אנחנו רוצים להגיע לעיקר כשאתה "מבזבז" את הזמן על כך רומן אמר הוא אמר זה לא מעניין אותנו עכשיו, לא מעניין אותי העד הזה לכן זה מה שחשוב לנו, אנחנו לא רוצם להגיע למצב עוד פעם שנבזבז שעתיים על ריק לכן כשהיית עם אבי שי שכנעת אותנו שיש לך משהו, בומבה בקנה נתנו לך להמשיך, אתה קראת לזה בומבה בקנה נתנו לך להמשיך, בסיפור הבזה עד עכשיו באמת לא חילצת ממנו מי יודע מה למעט דברים שהוא אמר לך שהוא לא דייק או שהוא לא אמר אמת חס וחלילה לא משנה כי הדברים מדברים בעד עצמם, לכן נשאר לנו ת/38 זה ליבת התיק.

עו"ד י. הלוי : ת/38 זה ההתוודות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד כך, יש לנו גם את ההדגמה כמובן הכל ביחד שם, ההדגמה, אני מבקש כבודכם, נתחיל ביום ראשון ב- 09:00, אני צריך לפחות 4 שעות, אני רוצה מ- 09:00 ויבוא יבגני, 09:00 אני מבקש אני אדחוס את הכל, יש לי מלא נושאים לחקור את העד הזה וכמובן את ה –  18.

כב' הש' א. קולה : 3 שעות וזהו, 09:00-12:00 ובאמת אנחנו מאד לקראתך, אם נסבור ב- 12:00 שיש איזה משהו דרמטי שלא הגעת אליו נשמע את זה אז.

כב' הש' ד. צרפתי : לא אבל שאדוני לא ישמור עד רבע ל- 12, אנחנו לוקחים בחשבון את ההמשך לפי ההתחלה.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אני אגיד עוד משהו.

כב' הש' א. קולה : שנייה אחת, ז'ניה כמה זמן 15-20 דקות?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני כמה דקות.

כב' הש' א. קולה : כמה רצית לז'ניה שעה?

עו"ד י. הלוי : שעתיים.

כב' הש' א. קולה : הוא שאמרנו שעה וחצי.

עו"ד י. הלוי : אז אני רוצה שלוש.

כב' הש' א. קולה : די, שעה וחצי מספיק שיגיע, נספיק עוד עד או שניים קצרים לאותו היום?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש עוד עדים.

כב' הש' א. קולה : תודיעו לו מי עוד העדים הנוספים, מתי נפגשים שבוע הבא עוד פעם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 17, 

כב' הש' א. קולה : איזה יום זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רביעי.

כב' הש' א. קולה : אם לא תספיק ביום ראשון נפגש ביום שלישי זהו.

עו"ד י. הלוי : כבודו הזכיר את אבי שי.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד באותה הזדמנות, ארי פינס שראיין אותו יהיה עד הגנה.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד י. הלוי : ארי פינס אני מספר שהוא העביר את הקלטת.

כב' הש' א. קולה : או קיי

עו"ד י. הלוי : ואם הפרקליטות תמצא לנכון שיהיה עד הגנה לחקור אותו על קבילות אז כמובן שהיא תוכל לחקור אותו על קבילות.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

כב' הש' ד. צרפתי : אותך מעניין זה מה שהם צריכים לאשר את הדף הספציפי הזה.

עו"ד י. הלוי : בוודאי.

כב' הש' ד. צרפתי : אין לו בעיה שתגידי את כל הדיסק און קי שבדקת לקראת סוג היום, הוא מבחינתו זקוק רק לדף.

עו"ד ש. הר ציון : אני רציתי שיוגש רק הדף.

כב' הש' ד. צרפתי : גם הוא רוצה רק את הדף.

עו"ד ש. הר ציון : רק הוא הגיש את הכל.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : יוגש הדף יהיה ההקשר שלו והכל יהיה בסדר.

עו"ד י. הלוי : אם הם רוצים שאני אחתוך ואגיש רק את זה אני אעשה רק את זה.

כב' הש' א. קולה : בסדר גמור, תתאמו את זה ביניכם, אדון ארתור שמחנו לראות אותך היום, נשמח לראות אותך גם ביום ראשון, אתה עדיין בחקירה נגדית, אסור לך לדבר עם אף אחד על החקירה הנגדית הזאת, תכף אחרי שייצאו יוציאו אותך באופן מסודר, נפגש ביום ראשון ב- 09:00, אנחנו מקיים עד 11:30 12:00 לשחרר אותך, יבוא ז'ניה, יבואו שניים או שלושה עדי נוספים וביום ראשון תגידו מי העדים של יום רביעי, היו שלום.

עו"ד י. הלוי : כבודכם?

כב' הש' א. קולה : רגע, עוד מילה אחת.

עו"ד י. הלוי : כן, גם אני רוצה להגיד עוד משהו.

כב' הש' א. קולה : יופי, היום כשסיכמנו שאין הקלטה לא תקבלו קובץ שמע, אני אעשה את המאמץ שעד מחר יהיה לכם תמליל, אני רוצה ככה, התמליל של החלק הראשון תעברו אתם ותגידו אם משהו חסוי תעשו את זה בקצב שיא, בחלק השני אני לא רואה שום בעיה, מילה אחת פה מילה אחת שם זניח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : הבנו אותה, לגבי החלק הראשון גם כן לא נפלנו מהכיסא שיש שם איזה סודות כל הכור האטומי, נכון שאנחנו סבורים שבחלק הראשון אפשר להשחיר מסיבות כאלו ואחרות תגידו סך הכל, בחלק השני זה יותר קל יש שם מילה או שתיים קחו את הזמן שלכם לא כל כך בוער.

עו"ד י. הלוי : חזרתי למטושטשות, האם יש לנו מה לחדש בבקשה?

כב' הש' א. קולה : לגבי המטושטשות, ככל שתוכלו להביא לו את זה היום מחר ביום שישי עד 16:00 מה טוב, לא תוכלו נשבור את הראש ביום ראשון, מקסימום נזמן את אדון ארתור עוד פעם לעוד חצי שעה יכבד אותנו בנוכחותו, זה המקרה הכי גרוע, בסדר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי. הם יעשו כל מאמץ , ואם לא נזמין אותו עוד פעם, יום שלישי אפילו, הוא כבר מוכן לחקירה שלו, שבת שלום לכולם.

 

עו"ד ש. הר ציון : שבת שלום.

-ההקלטה הסתיימה-

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

החקירות של זדורוב

השחזור המלא של רומן זדורוב, ההודאה בפני מדובב וחקירות נוספות שתועדו על ידי המשטרה. השחזור המלא של רומן זודרוב | עם תרגום מלא (וידאו) שיחות

חקירתו של שי פלג ( ב – 2006 היה קצין בצוות החקירה)

עו"ד י. הלוי : אני אעזור לך, דני זולין שחזור והצביע על כך שתאיר ז"ל עלתה בגרם מדרגות א' ליד הכניסה המשנית לבית הספר ועגור אלון סיפר שהוא ראה אותה עולה בגרם מדרגות ב' הוא גרם המדרגות של השחזור האם אני צודק?

העד, מר ש. פלג : כן, למיטב זיכרוני זאת הייתה הסתירה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, שניהם למרבה הפרדוקס כל אחד מהם אמר שהשני היה יחד אתו בעת שהיא עלתה במדרגות נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : יש לך שתי גרסאות סותרות, יש מכנה משותף, שניהם ראו אותה עולים בגרם המדרגות כל אחד אומר שניהם היו ביחד אבל כל אחד מושך לכיוון שלו תרתי משמע, למה אתה לא מעממת ביניהם שאולי תעזור בהמשך לבית המשפט להגיע לאמת, אולי אחד הם יגיד נכון אחד צודק על השני ויהיו לנו שני עדים על מיקום מסוים.

העד, מר ש. פלג : למיטב זיכרוני השחזור השני מבניהם היה עם עגור אז כשהוא מסר את הגרסה שלו אמרתי לו שדני תיאר את זה במקום אחר וכמה הוא בטוח שזה היה באותו מקום.

כב' הש' א. קולה : עימות ביניהם לא עשית.

העד, מר ש. פלג : לא, עימות לא עשיתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד י. הלוי : עגור אלון מספר לך במהלך השחזור שהוא ישב על הספסל שיש איזה זווית צפייה אל גרם המדרגות של השחזור נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : כשהוא מספר את זה הוא אומר ישבו לידי עוד שניים, פז שעוני ואריאל פליבה ישבו לידי השאלה לי, אתה זוכר שהוא אמר?

העד, מר ש. פלג : אני זוכר כן.

עו"ד י. הלוי : למה אתה לא מתחקר אותם, למה אף אחד לא תחקר את השניים האלו אולי הם גם ראו?

%d בלוגרים אהבו את זה: