תוצאות הבדיקה השנייה שעשו לא.ק - מה המשטרה צריכה לבדוק?