מי התקשר למנוחה מרגע הדיווח על העדרותה?

להלן פלט שיחות נכנסות אל המנוחה כפי שהופיע בתוכנית הצינור בערוץ 10 בתאריך 20.03.16