ראיות פורזניות

כמות הראיות הפורנזיות הקושרות את זדורוב למעשה

מעבר להודאתו של זדורוב בפני המדובב ובפני חוקרי המשטרה (לפרקים)
טביעת נעל זו, הינה הראייה היחידה שהוגשה לבית המשפט (הוגשה לאחר הגשת כתב האישום)
הוצגה על ידי רב פקד שור בפני בית המשפט, ולהלן עדותו: מתאריך 17/02/2008
עד תביעה מס' 25 ירון שור (ראש תחום השוואת עקבות נעליים ... משנת 1991)

הערת האתר : בערכאות הערעור הגישו ההגנה מומחה לתביעות נעלים חוות דעת בודזיאק מומחה הנעלים
קרא עוד : האם זדורוב ניקה את נעליו להפליא?