כמות הנעלים שנבדקו בזירה

לכמה זוגות נעלים עשו השוואה למה שנתפס בזירה?

ראה במלואו את המסמך המצוטט בתמונה : הכנת רשימת נכנסים לזירת הרצח 7 לדצמבר 2006