קיבלה איומיים על חייה

מי סיפר שהמנוחה קיבלה איומים על חיה?

התמונה מתוך פרק 3 בסדרת הטלווזיה צל של אמת