באיזו עבירה פלילית השופט שגזר את דינו של זודרוב, מאושם?