יום: יוני ב19, 2008

להלן תקצירים בנושא: לקריאה מלאה יש ללחוץ על הכותרת

יעקב סמברנו עד תביעה מס' 40

עד תביעה מס' 40 יעקב סמברנו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.איפה אתה עובד ובמה ת.אני עובד בבית ספר נופי גולן עו"ד

דוד עמור עד תביעה מס' 39

עד תביעה מס' 39 דוד עמור מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה תפקידך ת.אני חוקר ביחידת תשאול ימ"ר גליל, בתקופה הרלוונטית השתתפתי

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

נ/106 בדיקת אתר אינטרנט לתאיר

בדיקת אתר אינטרנט לתאיר ז"ל היום בשעה 13:00 נפגשתי עם הספרנית דלxx, הצגתי לה מסמך מאתר הנצחה לתאיר שבו רשום הודעה בגנות תאיר ז"לניגשתי לאינטרנט