דלת תא השירותים

האם כתבו לרומן ברוסית על דלת השירותים שהם אינם בשימוש?