בקשה למידה

האם בבית הספר הציבו 'תיבה אנונימית' עבור מידע מפליל?

בכתבת וידאו בערוץ 10 ששודרה בתאריך 21.12.06 מופיע הקטע הנל: