האם חתיכה מהמכנס של המנוחה שנעלם היה עם עקבה זרה?

צפו בתלונה שהוגשה ליועץ המשפטי הגשת תלונה על אנשי החוק בפרשת זדרוב