בהנחה שהלהב 'נעלם' האם אפשר לנקות את כלי הרצח מראיות?