האם רומן זדורוב ידע לשחזר נאמנה את תנוחת המנוחה בזירה?