האם 2 הנערים שיקרו בחקירתם לגבי היכולת לראות את המנוחה?

בית המשפט השתכנע שלא ניתן היה לראות את המנוחה על פי עדות 2 הנערים שהעידו שצפו בה אחרונים, לפחות על פי תנאי השטח

להלן מזכר משטרתי בנושא
צפו בתלונה שהוגשה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא זה הגשת תלונה על אנשי החוק בפרשת זדרוב