האם זדורוב הרים את קולו בהודאתו למדובב כדי שיוקלט?