האם ישנה התאמה בין העקבות הזרות לבין תנוחת המנוחה?