כיצד המשטרה העריכה שהרוצח יצא וכיצד זדורוב יצא מהתא

המוסיקה המקורית מתוך הסדרה 'צל של אמת' להאזנה https://goo.gl/Ob5sqF