פחות מיממה לאירוע ישנה עדות במשטרה על 'פרטים מוכמנים'

פחות מיממה לרצח וכבר פרטים של חתך בצוואר , תא נעול מבפנים , קפיצה מעל דלת , מאבק שיכול להיות שזה בן ויכול להיות בת ושתאיר הייתה נעולה בתוך השירותים והרוצח קפץ מעל הדלת.