הוציא את המקלות מהשיחים

ש.זה שאמרת לו חכה פה והלכת לקרוא לשוטר, זה לפני שהוא הוציא את המקלות מהשיחים, לא ראית אותו?
ת.אני ראיתי אותו מוציא מקלות מהשיחים
ש.קודם הלכת איתו למקום שהוא דיבר, הוא בנוכחותך הוציא את המקלות מהשיחים?
ת.נכון
ש.ואתה עמדת לידו?
ת.כן
ש.באיזה מרחק?
ת.מטר - שניים
ש.המקלות האלה באיזה אורך הם היו?
ת.בערך מטר – מטר וחצי
ש.הוא החביא אותם מתחת לחולצה?
ת.החולצה והמכנס

מתוך עדותו של לירן ספחי - עד הגנה מס' 21 | תאריך לא ידוע